0001 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Төртінші пән аты Талапкердің қолы 2008 химияжүктеу 101.05 Kb.
Дата06.07.2016
өлшемі101.05 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


БІЛІМ БЕРУ МЕН ТЕСТІЛЕУДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК

СТАНДАРТТАРЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ


КЕШЕНДІ ТЕСТІЛЕУ

СҰРАҚ КІТАПШАСЫ
0001 - НҰСҚА

Аты-жөні ___________________________________________________________


ТЖК _____________________________ Жауап парағының № _______________
Лек _____________ Аудитория № _______________ Орын № _______________
Төртінші пән аты _____________________________________________________
Талапкердің қолы _____________________


2008

ХИМИЯ


1. Химиялық бөлінбейтін ең ұсақ бөлшек

A) катион

B) атом

C) ион


D) анион

E) молекула2. Электрондық формуласы 3s23p4 болатын элементтің реттік нөмірі

A) 16


B) 12

C) 14


D) 6

E) 10


3. Натрий галогенидтердің NaF, NaCl, NaBr, NaI молекуласындағы химиялық байланыстың түрі

A) сутектік

B) ковалентті полюсті

C) иондық

D) металдық

E) ковалентті полюссіз4. Әрекеттесу кезінде тұнба түзбейтін заттар жұбы

A) натрий хлориді және күміс нитраты

B) калий сульфиді және мыс (ІІ) нитраты

C) натрий силикаты және кальций нитраты

D) калий карбонаты және натрий нитраты

E) калий сульфаты және барий нитраты5. Күкірт және оның қосылыстары қолданылмайтын сала

A) медицина.

B) тамақ өндірісі.

C) күкіртті көміртек алу үшін.

D) күкірт қышқылы өндірісі.

E) сіріңке өндірісі.6. Сутектің ұшпайтын қосылысы

A) AlH3.

B) SiH4.

C) PH3.

D) H2S.

E) CH4.7. Комплексті тұздар-

A) сутек атомы мен қышқыл қалдығынан тұрады.

B) комплекс түзуші, лиганды бар ішкі және сыртқы сфералардан тұрады.

C) қышқыл қалдығынан және металл катионынан тұрады.

D) қышқыл қалдығынан және екі әр тұрлі металл катионынан тұрады.

E) катионмен байланысқан гидроксотоп және қышқыл қалдығынан тұрады8. Алюминийді өнеркәсіпте алу әдісі:

A) AlCl3 -ді натриймен пісіру.

B) Бокситтерден электрохимиялық әдіспен.

C) Al2(SO4)3-мен калийді қыздыру.

D) Алюминий тұздарының ерітіндісін бейтараптау.

E) Al2O3 сутегімен тотықсыздандыру.9. Орыс ғалымы А.М.Бутлеров алғаш рет синтездеген зат

A) мочевина

B) май

C) қантты заттарD) қымыздық қышқылы

E) сірке қышқылы10. Пропен молекуласы құрамында ... бар:

A) 3 атом көміртек және 6 атом сутек

B) 2 атом көміртек және 4 атом сутек

C) 3 атом көміртек және 8 атом сутек

D) 4 атом көміртек және 8 атом сутек

E) 3 атом сутек және 6 атом көміртек11. Этиленгликоль C2H4(OH)2 дегеніміз:

A) Глицериннің жақын гомологы.

B) Қарапайым көмірсутек.

C) Қаныққан біратомды спирт.

D) Екіатомды спирт.

E) Қарапайым фенол.12. Альдегидтердің жалпы формуласы

A) CnH2n+1OH

B) CnH2n+1COH

C) CnH2n-6

D) CnH2n

E) CnH2n+1­COOH13. Анилин бром суымен әрекеттескенде түзілетін заттың аты :

A) 2, 4, 6-трибромбензол.

B) 2, 3, 6-триброманилин.

C) 2, 4, 6-триброманилин.

D) 2, 3, 4-триброманилин.

E) 2, 3, 5-триброманилин.14. Амин қышқылының негіздік қасиетін көрсететін реакция:

A) NH2 – CH2 – COOH + Na2SO4

B) NH2 – CH2 – COOH + C2H5OH 

C) NH2 – (CH2)3 – COOH + HCl 

D) NH2 – (CH2)4 – COOH + NaOH 

E) NH2 – (CH2)4 – COOH + Br215. Целлюлоза  ... полимер болады.

A) химиялық, синтетикалық

B) химиялық, жасанды

C) әрі табиғи, әрі химиялық

D) табиғи, өсімдік текті

E) табиғи, жануар текті16. Оттектен 2,24 л озон алу үшін 14,23 кДж жылу жұмсалды. Химиялық реакцияның жылу эффектісі

A) 281,6 кДж

B) 284,6 кДж

C) 286,3 кДж

D) 280,6 кДж

E) 286,6 кДж17. Лакмустың түсін көк түске айналдыратын тұз ерітіндісі

A) натрий сульфиді

B) барий нитраты

C) кальций сульфаты

D) алюминий бромиді

E) калий хлориді18. Cr2O3 + HNO3 → орта тұз + · · ·

теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы

A) 10

B) 12


C) 11

D) 9


E) 13

19. Мыс (ІІ) гидроксидін қыздырғанда түзілетін заттар

A) ...  Cu + H2O.

B) ...  CuO + H2O.

C) ...  Cu + H2.

D) ...  Cu2O + H2.

E) ...  CuOH + H2O.20. Күміспен әрекеттесетін зат:

A) HF


B) HCl

C) HBr


D) HNO3

E) HJ


21. Әскери уландырғыш зат фосгенді COCl2 мына реакция арқылы алады: CO + Cl2 = COCl2. 224 мл хлормен көмір (ІІ) оксиді әрекеттескенде 200 мл фосген алынды (қ.ж). Оның шығымы:

A) 80,6 %.

B) 88,2 %.

C) 89,3 %.

D) 88 %.

E) 82,7 %.22. 10 г күкіртті мырышпен қыздырғанда түзілетін мырыш сульфидінің массасы:

A) 30,61 г

B) 30,41 г

C) 30,31 г

D) 30,51 г

E) 30,71 г23. 89,6 л аммиак (қ.ж.) синтездеу үшін қажет сутектің көлемі:

A) 11,2 л.

B) 156,2 л.

C) 134,4 л.

D) 22,4 л.

E) 132,0 л.24. Метандағы көміртектің массалық үлесі:

A) 70%.


B) 75%.

C) 80%.


D) 85%.

E) 90%.


25. Төмендегі өзгерістер схемасындағы А және В заттары:

A → FeCl2 → Fe(OH)2 → B → Fe2O3 → Fe

A) Fe, FeO

B) Fe, Fe(OH)3

C) FeO, Fe(OH)2

D) FeO,Fe2O3

E) Fe, Fe2O3


26. Калий дихроматындағы хромның массалық үлесі (%)

A) 35


B) 65

C) 45


D) 55

E) 25


27. 75 % көміртектен және 25 % сутектен тұратын, сутек бойынша тығыздығы 8-ге тең алканның молекулалық формуласы мен изомерлерінің саны

A) С2Н6; 2

B) СН4; жоқ

C) С3Н8; 2

D) С4Н10; 3

E) СН4; 328. 13г алкин (қ.ж) 11,2л көлем алады.Алкиннің молекулалық формуласы

A) C2H2

B) C3H4

C) C4H6

D) C5H8

E) C6H1029. Фенолдың қышқылдық қасиет көрсету себебі

A) Өзара әсерлесу байқалады.

B) Гидроксотоптың сутек атомы электрон жұбының оттек атомынан бензолға ығысуы салдарынан қозғалғыш болуы.

C) Фенол қышқылдармен әрекеттеседі.

D) Фенол диссоциациялана алады.

E) Бензол сақинасы әсер етуі.30. Сұйық сабынға сәйкес формула:

A) C17H35COONa.

B) C15H31COONa.

C) CH3COONa.

D) C17H35COOК.

E) CH3COOК.31. Белоктар молекулаларының кеңістікте оралмаға оралған бейнесі ... байқалады.

A) бірінші реттік құрылымда.

B) екінші реттік құрылымда.

C) үшінші реттік құрылымда.

D) төртінші реттік құрылымда.

E) жай ақуызда.32. Мұнайдың құрамы

A) бензин

B) газоиль

C) парафиндер

D) мазут

E) керосин33. Мына заттардың генетикалық қатарда орналасуы 1.пропаналь 2.пропан 3.пропанол 4.1-хлорпропан 5 пропан қышқылы

A) 32145


B) 12345

C) 45123


D) 24315

E) 25134


34.

үрдісінде тепе-теңдікті оңға ығысатын факторлар

1) температураның төмендеуі

2) СО концентрациясының жоғарылауы

3) қысымның төмендеуі

4) қысымның жоғарылауы

5) катализаторды енгізу

6) температураны көтеру

жауапта рет нөмірлерінің артуымен көрсетіңіз

A) 1 3 5


B) 2 3 4

C) 1 4 5


D) 1 2 4

E) 2 4 6


35. Массасы 200г, массалық үлесі 0,15 натрий гидроксиді мен массасы 500г массалық үлесі 0,25 натрий гидроксидінің ерітіндісі араластырылған. Алынған ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесі

A) 22,1 %

B) 22 %

C) 23,1 %D) 221%

E) 2,2 %


36. Оттектің 1s2 2s2 2p2 электрондық конфигурациясы сәйкес келетін қосылыс

A) H2O

B) H2O2

C) BaO


D) OF2

E) NaOH


37.

тізбегіндегі В және Г заттарының молекулалық массасының қосындысы

A) 108

B) 216


C) 154

D) 85


E) 170

38. 51,3г барий гидроксиді 19,6 г фосфор қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы (г)

A) 60,1


B) 96,1

C) 72,5


D) 84,6

E) 52,6


39. 4 г еківалентті металл сумен әрекеттескенде қ.ж. 2,24 л сутек түзіледі. Бұл металл ...

A) Be.


B) Ca.

C) Mg.


D) Zn.

E) Ba.


40. 40,5 г целлюлозаны нитрлегенде түзілген динитроцеллюлозаның массасы:

A) 63 г


B) 62 г

C) 59 г


D) 61 г

E) 58 г


ХИМИЯ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет