1. 2-ші сигналды жүйеден біріншінің айырмашылығы: е адамның барлық қасиеті Афазия бұлДата13.06.2016
өлшемі95 Kb.
1.2-ші сигналды жүйеден біріншінің айырмашылығы:

е) адамның барлық қасиеті
2. Афазия бұл –

с) сөйлеудің бұзылуы
3. Адамның қорқуы бұл –

е) фобия
4. Адамның өзіне және өзге адамдарға қатысты қайғыру, өкінумен байланысты сезімдер:

а) адамгершілік
5. Адамдар арасындағы хабар алмасуға бағытталған психикалық іс-әрекеттің түрі:

в) қарым-қатынас
6. Ақпарат сақтау үрдісі

с) есте сақтау
7. Адамның бастан кешкен сезімдері сақталып, қайта жаңғыру естің қай түрі?

С) эмоционалды
8. Адамның өмір жағдайының өзгерістеріне икемделуі, бұл:

а) бейімделу
9. Алыптар бейнесін құрудағы қажетті қиял тәсілі:

в) гипербола
10. Адамның өз зейін бағытын өзгерте алу қабілеттілігі:

в) зейіннің бөлінуі
11. Адамның қорқыныш сезімін жеңе алуы:

с) батырлық
12. Адамның мінез-құлқын басқаратын:

с) ерік
13. Адамдарға өшпенділікті сипаттайтын мінез-құлық сипаты:

с) агрессивтілік
14. Адамның айқын белгіленген нышаны:

в) дарындылық
15. Арнайы жабдықталған аспаптарды қолданатын эксперимент бұл:
а) лабораториялық
16. Адамның жалпы қабілеттерінің бір бөлігі – бұл:

а) жалпы дарындылық
17. Алғашқы рет эксперименталды психологиялық лабораторияның ашылуы

е) 1879ж. В.Вундт
18. Адамның мінезі анықталады:

с) қоршаған орта әсері арқылы
19. Ақыл-ой іс-әрекетімен байланысты жағдай – бұл:

а) мәселелі
20. Адамның белгілі бір объектіні қажетсініп, оны мида бейнелеуі:

в) қажеттілік
21. Адам қалайтын нәтиженің бейнесі:

д) мақсат
22. Адамның іс-әрекетіне түркі болатын болатын

д) қажеттілік
23. Аса байыпты, ұстамдылығымен ерекшеленетін темперамент типі

в) сангвиник
24. Әлемге танымал психолог:

е) Л.С.Выготский
25. Әрекеттерді орындау тәсілінің атауы:
д) операция
26. Әркімге тілектес көңіл бөлінудегі ортақтас күйзеліс үрдісі:

а) эмпатия
27. Әрқашанда қабылдау:

а) тұтастық
28. Әр түрлі эмоцияның тұрақты уайымы:

а) көңіл
29. Әдет бойынша ырықсыз әрекет:

а) автоматизм
30. Әлеуметтік психологияның зерттейтіні:

а) адамдардың қарым-қатынасы мен әрекеттестігі
31. Бағынуға негізделген өзара қарым-қатынастардың түрі:

а) авторитарлық
32. Басқа адамның тең құқықты серіктес ретінде көрінетін іс-әрекет стилі:

д) демократиялық
33. Бумерангтің әсері:

в) кері нәтиже
34. Бәсеке

с) бақталастық және алысу жағдайында мақсатқа жету
35. Бұрын қабылдаған объектіні қайта жаңғырту:

д) тану
36. Бінінші сигналды жүйеге:

а) шартты рефлекстер
37. Бір құбылыстың белсенділігі артынан өзге құбылысты тудыртады – бұл:

в) ассоциациялар
38. Белгілер түрінде қайта жаңғыртатын ойын:

с) шартты белгілер ойыны
39. Бірлескен әрекет пен ауыз біршіліктері жоқ топ:

а) диффузды топ
40. Бейнелеудің даму формасы:

а) тропизм
41. Білім, іскерлік, дағдыларды меңгеруге бағытталған іс-әрекет түрі:

д) оқу
42. Бір уақытта қабылданатын объектілер саны нені анықтайды:

е) зейіннің көлемін
43. Бір құбылыстың белсенділігі , артынан өзге қбылысты тудыртады:

в) ассоциациялар

44. Басқа адамдарға көңіл бөлу кезінде байқалатын мінездің ерекшелігі:

а) әдептілік
45. Бақылау – бұл:

а) зерттелетін құбылысты жүйелі және мақсатқа сай бағыттай отырып қабылдау
46. Бихевиоризмнің зерттейтіні:

в) мінез-құлық
47. «Бағдарлану рефлексі» ұғымының авторы:

с) И.П.Павлов
48. Бірнеше жылдар бойы бір адамды ұзақ мерзімде қайталап зерттеу:

с) лонгитюдті зерттеу
49. Бір уақытта бірнеше әрекетті орындауға қабілетті:

а) зейіннің бөлінуі
50. Бір мезгілде бірнеше әрекеттерді орындау қабілеттілігі:

а) зейіннің бөлінгіштігі


51. Бір нәрсеге бейімделу:

в) бейімділік
52. Бейнені сипаттайтын ойлаудың түрі:

а) көрнекі-бейнелік
53. Вербальды қарым-қатынастың тәсілі:

а) сөйлеу
54. Гиппократ келесі ұғымның авторы:

а) темперамент
55. Гиппократ бойынша ағзаның қандай сұйықтығы сангвиниктерде басым болады:

в) қан
56. Генетикалық психологияның зерттеуі, бұл:

а) адамның мінез-құлықтары мен психикасының тұқым қуалаушы механизмдері
57. Ғылыми зерттеулердегі қабілеттілік:

с) академиялық


58. «Доминанта» ұғымын ғылыми қолданысқа кім енгізді:

с) А.А.Ухтомский
Депрессияға жақын темперамент типі:

А) меланхолик
59. Ерік, бұл:

е) саналы түрде басқару
60. Ерік жігір реттеуіне қатысты емес:

д) органикалық қажеттіліктерді үнемі қанағаттандыруға ынталану
61. Ес үрдістері:

с) сақтау және қайта жаңғырту
62. Есті жоғалту:

а) амнезия
63. Ерікті түрде сете сақтауға негіз болатын:

д) ерік
64. Естің алғашқы түрі:

с) эмоционалды
65. Екінші сигналды жүйеге қатыстысы

а) сөйлеу
66. Екі адамның сөйлесуі:

в) диалог
67. Ерік күшінің қатысуынсыз объектіге аударылатын зейіннің түрі:

д) ырықсыз
68. Еңбек, бұл:

а) жемістілікке байланысты шындықты қайта жасау
69. Ереже, нормаларға адам бағдарланатын эталондық топ:

д) референтті топ
70. Жануарға жат сипат:

д) сана
71. Жыныстық құмарлық – бұл:

а) бағыттылықтың биологиялық қарапайым түрі
72. Жаттау әдісінің авторы:

с) Г.Эмбингауз
73. Жануарлар психикасының адам психикасынан негізгі айырмашылығы:

а) ситуативтілік және жеке түсінбеушілік
74. Жоғаржы қажеттіліктерге қатысты:

д) мәдени рухани қажеттіліктер
75. Жекелік, типологиялық ерекшеліктер бұл –

в) темперамент, мінез, қабілет
76. Жалпылау, бұл –

а) қорытынды
77. Жас ерекшелігі психологияның зерттейтіні:

в) дамудың жас ерекшеліктері
78. Жалпы психологияның пәні:

с) психикалық үрдістер, қасиеттер және күйлер
79. Жер бетіндегі өмірдің даму тарихы:

а) филогенез
80. Заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерін бейнелеуі бұл –

в) түйсік
81. Заттар мен құбылыстарды жалпы және мәдени сипаттарына қарай біріктіру:

в) біріктіру
82. Заттық іс-әрекеттің соңғы нәтижесін алдын-ала болжауын енгізіп, бейнелерді тудыратын психикалық үрдіс:

е) елес
83. Зейіннің ауысуы, бұл:

в) зейіннің бір объектіден екіншіге ауысуы
84. Зейіннің көлемі, бұл:

е) бір уақытта қабылданатын объектілер саны
85. Заттар мен құбылыстарды тұтастай бейнеленуі:

в) қабылдау
86. Зерттеушінің өз бетінше толтыратын сауалнама:

с) анкета
87. З.Фрейд қандай теорияның негізін қалаған:

а) психоанализдің
88. Заттар мен құбылыстардың аралық байланысын бейнелейтін ойлау формасы:

а) пікір
89. Зейіннің тұрақтылығы, бұл –

а) зейіннің ұзақ уақытқа сақталуы
90. Зейіннің шоғырлануы, бұл –

с) сананың объектіде шоғырлану деңгейі
91. зейіннің объектіге шоғырлануы:

с) зейінніңш оғырлануы
92. Зейіннің объектіге жоғары шоғырлануы:

с) зейіннің тұрақтылығы
93. Инстинг дегеніміз:

а) адам мен жануарлардың туа берілген психика құрылымдарының бірлестігі
94. Идентификация:

с) теңдестіру
95. Импульстік реакциаларды реттейтін тұлғаның қасиеті:

в) өзін-өзі реттеу
96. Индивидтің сұрақтар жүйесіне ауызша және жазбаша жауап беруі, бұл –

е) сауалнама
97. Интроспекция:

а) өзін-өзі бақылау
98. Кеңестік психология тұжырымдамасына сәйкес психика келесі үрдісте қалыптасады:

е) белсенді әрекет
99. Кез-келген іс-әрекетті табысты орындауға бағытталған, жекелік-типологиялық ерекшелік:

а) қабілет
100. Кеңес психологиясына «интериоризация» ұғымын алғашқы рет енгізген:

с) Л.С.Выготский
101. Кез-келген тәртіппен бөлшектер қатарын бірінші рет қатесіз қайта жаңғырту:

с) есте сақтау
102. Күнделікті өмір жағдайында өткізілетін эксперимент түрі:

в) табиғи
103. Кооперация нені білдіреді:

д) әрекеттестік
104. Көру бейнесіне негізделген ойлау түрі:

в) көрнекі-бейнелік
105. Көрнекі-бейнелік ойлаудың негізделуі:

с) заттар мен құбылыстардың бейнесін қабылдауға
106. Күрделі объектіні құрамдық бөліктерге бөлу:

а) талдау
107. Көру зейіннің класификациялау негізі:

а) жетекші талдағыш
108. Қоршаған әлемге деген көзқарастар жүйесі:

е) дүниетаным
109. Қолайсыз әсерден пайда болатын шиеленіскен күй:

а) стресс
110. Қозушылық тудырады:

а) ынталықты
111. Қажеттілік, бұл:

с) мұқтаждықтан туатын күй
112. Қоғамда қабылданған мінез-құлық үлгілері:

в) әлеуметтік нормалар
113. Қарым-қатынастың перцептивті жақтары:

д) бір-бірін қабылдау

114. Қызығушылықтар мен достық негізінде еркін біріккен топ:

д) референтті топ

115. Қабылдау, бұл:

д) сезім мүшелері арқылы заттардың толық бейееленуі
116. Қысқа мерзімді естің негізгі сипаттамасы:

а) уақытша сақтау
117. Қазақстанда алғашқы ғалым психолог:

е) Ж.Аймауытов
118. Қазіргі кездегі психологияның негізгі тенденциясы:

а) интеграция
119. Қандай әдістің көмегімен экспериментатор қол жазуын зерттейді:

с) іс-әрекет нәтижесін талдау
120. Қазақ тілінде «Психология» оқулығының тұңғыш авторы кім?

Е) Ж.Аймауытов
121. Қоғамда мәртөбелі адам:

а) беделді
122. Қақтығысу – бұл:

а) дау-дамай
123. Қиял үрдісіндегі объектінің үлкеюі:

а) гипербола
124. Л.С.Выготскийдің негіздеген теориясы, бұл:

в) мәдени-тарихи теория
125. Мәртөбе:

с) субъектінің жағдайы
126. Мәндік байланыстарды есте қалдыруға негізделген естің түрі:

в) логикалық
127. Материалдың мағынасына мән бермей, қайталауға негізделген естүрі:

д) механикалық
128. Маңызды қасиеттерді бейнелейтін ойлаудың формасы:

а) ұғым
129. Міндеттерді шешудің варианттарының бірін таңдау:

а) шешім қабылдау
130. Мақсатқа жету үшін қажетті еріктің нығаю дәрежесі:

а) ерік күші
131. Мінез-құлықтық қоғамға қарсы үлгілері:

в) әлеуметтік қарсы нормалар
132. Мінез-құлықты зерттейтін американдық психологиялық бағыт:

а) бихевиоризм
133. Мінез-құлықтың бағыттылығын анықтайтын тұлғаның мотивтері мен қажеттіліктерінің жиынтығы:

с) бағыттылық
134. Негізгі сипаттардың ұқсастығына қарай заттарды топтастыру:

с) жинақтау
135. Нақты объектіні ұлғайту қасиеті:

а) гиперболизация
136. Негізгі психологиялық пән:

с) жалпы психология
137. Ойлау үрдісінде жалпыдан жекеге қарай логикалық ауысу қалай аталады:

а) индукция
138. Ойша дерексіздену:

а) абстракция
139. Ойлаудың ең жоғарғы деңгейі:

а) сөздік – логикалық
140. Ойлаудың иілгіштігі бұл:

а) қайта құру
141. Отандық теорияға қабілеттілікті енгізген автор:

а) Теплов
142. Өзара түсініскен балалар мен үлкендердің іс-әрекеті:

е) ынтымақтастық
143. Өзін-өзі реттеу кезінде байқалатын адамның қабілеті:

д)еріктік реттеу
144. Өзін меңгере алатын, мінезінің байыптылығымен сипатталатын темперамент типі

а) флегматик
145. Өзінің мінез-құлқын реттеу

д) өзін-өзі реттеу
146. Өзінің өткен жолын талдау:

е) өзін-өзі талдау
147. Өздігінен жетілу үшін өз-өзіне тапсырма беру:

в) өзін-өзі міндеттеу
148. Өз атынан сөйлеу:

в) монолог
149. Өзінің «Мен» бейнесіне арнаған сөйлеу түрі:

в) эгоцентрикалық
150. Өзінің іс-«рекетін жоспарлау және реттеу:

а) ұйымдасқан
151. Өз-өзіне бағытталған тұлғаның типі:

в) интровертивті
152. Психология пәні:

а) психика
153. Психадиагностиканың пәні:

д) диагностикалық әдістері мен күйлерді психологиялқ бағалау
154. Психологиядағы негізгі әдіс

а) психологиялық эксперимент
155. Психологияның дербес ғылым болуы

д) 19 ғ.
156. Педагогикалық психологияның зерттейтіні:

е) оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық негіздері
157. Психикалық бейнелеудің айырмашылығы:

в) субъективтілік

158. Психикалық іс-әрекет бұл:

с) болмыстың психикалық бейнеленуі ретінде
159. Психиканың ұлттық ерекшеліктерін зерттейтін психологияның саласы:

е) этнопсихология
160. Психоонализдің зерттеуі:

е) санасыздық
161. Психикалық іс-әрекеттің ішкіден сыртқа ауысуы:

а) интероаризация
162. Рефлексия:

а) өзін-өзі жете түсіну
163. Сыртқы заттық әрекеттердің ішкі ақыл-ой әрекетіне ауысуы бұл –

а) интериоризация
164. Субъектілердің нәтижелі әрекеттестігі:

д) қатынас
165. Суретке түсіру тұрғысындағы ес:

а) эидетикалық
166. Сюжеттік рөлдік ойын негізі:

а) сценария
167. Су перісі, айдахар бейнелерін жасуда қолданылған тәсіл:

а) агглютинация
168. Сананың бір объектіге бағытталуы мен шоғырлануы:

с) зейін
169. Сананың белгілі бір затқа шоғырлануы:

а) зейін
170. Стресс дегеніміз:

в) күшті әрекеттердің әсерінен пайда болатын күй
171. Сыртқы әлемге бағытталған тұлғаның типі.

С) экстравертивті
172. Сөйлеудің заңдылықтарының функцияларын зерттейтін ғылым:

е) психолингвистика
173. Сөйлеудің мазмұндылығы қандай көрсеткіштермен сипатталады:

с) ақпараттың толық және нақтылығы
174. Сыртқы әлемге бағытталған тұлғаның типі:

с) экстровертивті
175. Сана дегеніміз:

а) психикалық бейнелердің жоғары деңгейі
176. Саналы іс-әрекет үшін жат сипат:

с) инстингтер
177. Субъектінің сенімсіздікті уайымдауы:

е) толқу
178. Санасыздықты зерттеудің психологиялық бағыты:

с) психоанализ
179. Сұхбат дегеніміз бұл:

д) ауызша сұрау
180. Түйсік бұл:

е) Заттардың жеке қасиеттерінің бейнеленуі
181. Танымдық психикалық үрдістер:

е) түйсік, қабылдау, ес
182. Түйсік түрлері:

д) көру, есту, тактильді
183. Талдағыштардың қандай тобы қозғалысты қабылдауға қатысады

с) көру және қозғалыс
184. Тұлғаның іс-әрекетін бағыттайтын тұрақты мативтердің жиынтығы

е) бағыт
185. Танымдық үрдістер бұл –

е) түйсік, қабылдау, ойлау, қиял
186. Тілдің тығыз өзара байланысы

в) ойлау
187. Тұнжыраңқы көңіл

а) депрессия

188. Танымдық іс-әрекетпен байланысты сезімдер:

е) интелектуалды
189. Тануға қажеттілік ретінде көрініс беретін интелектуалды сезім, бұл

а) қызығушылық
190. Тұлғаның белсенділігін төмендететін уайым:

а) теріс эмоция
191. Тұлғаның белсенділігін жоғарылататын уайым:

а) жағымды эмоциялар
192. Тұлғаның ерекшелігін анықтайтын психиканың біртұтас құрылымы:

а) мінез
193. Темпераменттің физиологиялық негізін алғаш рет ашқан кім?

Е) Павлов
194. Темпераментті бірінші рет сипаттаған:

с) Гиппократ
195. Танымдық белсенділігін мақсатты түрде ұйымдастырушы іс-әрекет түрі:

с) оқу
196. Туа берілген даралық тұлғалық ерекшеліктер:

а) темперамент
197. Тұлға ретіндегі адамның тұрақты ерекшеліктерінің жиынтығы, бұл:

а) мінез
198. Тұлғааралық қатынастарды зерттейтін әдіс:

а) социометрия
199. Топ лидерінің статусын зерттейтін әдіс:

д) социометрия
200. Уақыт бойынша естің түрі:

с) уақытша
201. Үнемі өзгерудегі принціп:

а) даму принціпі
202. Ырықсыз түрде әсер ету:

а) албырттық
203. Ынталықты жоятын қатал басқару тәсілдері:

с) авторитарлы басқару
204. Ырықсыз зейіннің пайда болуына төмендегілердің қайсысы жатпайды:

д) ерік күштері
205. Ішкі мүшелерден пайда болатын тітіркендіргіш:

в) интерорецепторлар
206. Іс-әрекеттің құрылымына қатыстысы:

а) мотивтер мен мақсаттар
207. Іс-әрекетте байқалатын мінездің ерекшелігі:

а) еңбекқор
208. Шындықтағы заттар мен құбылыстарды қате қабылдау:

д) галюцинация
209. Шешім қабылдаумен байланысты ерік әрекетінің кезеңі:

а) мотивтердің күресуі
210. Шартты рефлекс теориясының авторы:

а) И:П.Павлов
211. Шартты рефлекс, бұл –

в) ағзаның реакциясы
212. Шкалалар бойынша стандартты сұрақтар мен тапсырмаларды қолдану арқылы сипатталатын әдіс:

е) тест
213. Экстерорецептивті түйсік:

е) ішкі сезім мүшелерімен қабылданатын тітіркендіргіштер
214. Эксперимент дегеніміз:

в) зерттеу жағдайларын алдын-ала белгілеп, мақсатты түрде жасау
215. Экспериментатордың мәтіндерді зерттейтін әдісі:

с) іс-әрекет нәтижесін талдау
216. Хабар алмасуды қамтамасыз ететін қарым-қатынастың функциясы:
д) қарым-қатынастылық
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
2013 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
2013 -> Кіріспе Жұмыстың тақырыбана жалпы сипаттама
2013 -> 1 «Алаш» партиясының құрылуы
2013 -> Шымкент институты
2013 -> Информационные материалы
2013 -> 2012 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарының іске асырылуы туралы оперативтік есепке талдамалық жазбахат


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет