1 Автомобиль жол құрылысының техника экономикалық негіздемесіжүктеу 1.27 Mb.
бет6/6
Дата09.06.2016
өлшемі1.27 Mb.
1   2   3   4   5   6

Қоршаған ортаны қорғау

Құрылыс барысында ауада болған ластанудың көлемін мына формуламен анықтаймыз:

Мүндағы: ү -ластанудың ақшалай көрсеткіші, тн/усл.т. Облыстардың өнімдерімен тағайындалып, әр үш айда қарастырылады.

ластанудың

ОҚО үшін ү= 335 тн/усл.Т.

б - ластануды терри ториясына байланысты, ауа ластанудың

өлшемсіз коэффициенті { - ауада кір заттарының ұлғаюы, жергілікті жердегі температурасына байланысты.

м - құрылыс барысындағы келтірілген массасы, усл.т./у түрлі территорияларға байланысты б ластану коэффициентінің көрсеткіші

Кесте 6.1

Ластану территориясының типі

5-коэффициентінің көрсеткіші

Курорттар, заповедгниктер, санаторийлер

10

Табиғатты демалу зоналары -дачалар, баулар

8

300 мың халқы бар қалалар, ауылдар

8

Өндірістік мекемелерінің террйториясы

4

Ормандар:

1-топ


2-топ

3-топ

0,2

0,1


0,025

Егістіктер (оңтүстікте 50° с.ш.)

0,25

Кір заттарынан ауада улғаю коэффициенті - f, агрегатты жағдайға және қатты заттарының қону жылдамдығына байланысты. Орта шамамен f=10 деп алдым. Жалпы құрылыс барысында келтірілген зақымы

V=1,612903= 20644,8 тенге

Құрылыс барысында қолданылған жанғыш заттармен келтірілген шығыньт. Бул құрылыс барысында дизель жанармайын қолдандық. Жалпы 1км құрылысына 719 тонна 537 литр дизель жанармайын қолдандық. Біздің учаскенін ұзындығы 8300м болғандықтан жалпы кеткен жанармайдың көлемі 19537-1,6=31259,2т

Жанармайдың жану кезіндегі ауаға кеткен қатты заттардың шығыны:

mк=В-А-f(1-n3) т./құр. мундағы: В - жанармай шығыны т/құр.

А - жанармайдың күлдік көрсеткіші - 27,6%

f - жанармай үшін £=0,0023

n3- - тазалау аппараты устап қалатын зиянды заттардың мөлшері, егер аппарат болмаса онда n3= 0

mқ=20644,8 -0,76-0,0023 (1-0)= 102,9 т/құр.

Жанармайдың жану кезіндегі ауаға ушкан. SO көлемі т _mso2=0,02 ■ В ■ S([1 –nIso2 )(1-nIIso2), т/құр

мұндағы: S - жанармайдағы күкірттің мелшері - 0,8%

nI—күлмен байланысты SO2мөлшері-0,1

nIso2— тазалау апаратында қалатын 502мөлшері п=0

m so2= 0,02 '19537 • 0,008(1 – 0,1)(1-0) = 21,3. Т/құр

Жанармайдын жану кезіндегі СО келтірілген зиян келемі.

тсо=0,001 •В.д"нмГі - ^А, т/құр

(2РН - жанармайдың төменгі жану температурасы - 21,12 мДж/кг ҒС=0 - жылу бірлігіне келетін СО мөлшері - 1,9п - жылудың жоғалу коэффициенті - 7%

9^1 1


тсо=0,001-20644,8 -21,
= 6507 • 0,9 = 5856, т/құр

Жанармайдың жану кезіндегі ауағаүшқан КО2мөлшері

Кт2 - 0,2

(3 - ауаға кететін Ж)2 мөлшерінің жану барысында азаю

коэффициенті (З^О т Шз = 0,001 • 20644.8 • 21,12 • 0,2 • (і - 0) = 684,9 т/құр.

Жалпы жанармаймен келтірілген шығыны; Егерде 1 тонна = 355 теңге болатын болса:

Іт =тқ+т^2 + +тС0ЛГ02 = 102,9 + 23,3 + 5856 + 684,9 = 6667,1 т/құр.

Ақшалай көрсеткіші: 6667Д-355= 2366820,5 теңге

Жалпы экологияға экономикалық жағынан келтірілген шығын:

ІМ= 1077780+2366820,5=3444600,5 теңге7.1. Жолдың құрылысын ұйымдастыру

Жолдың жұмыс көлемін арттыру үінін оның құнын түсіру, құрылыс ұзақтылығын қысқарту немесе өз уақытында жолды тапсыру; тасымалдау шығынын қысқарту үшін қозғалыстағы жолдың сапасына байланысты кезеңін өндірістік бір түрлі жұмысын қысқарта отырып, жыл бойы жол құрылысын жалғастыру. Жол-инженері жұмысты ұйымдастыруды білу жоғарғы білімді маттерилдың технологирясын және жол құрылыс өндірістік машиналарды жөндей білу және технико-экономикалық есепті білу керек.

Сонымен қатар жол құрылысында индустриализация деген ұғымға механикаландырылған және автоматтандырылған құрылыс деталдарын және мамандандырылған мекеменің конструкциялары құрылысты. жабдықтау жұмыстарының өндірісін ғимараттар мен жол құрылысының жабынын, көпірін, трубаларын т.б. жатады. Индустриалацияның мақсаты құрылыс ұзақтылығын қысқарту еңбек өнімділігін арттыру құрылыс құнын тұсіру және сапасын арту болып табылады. Құрылысты механикаландыру түсіну деп құрылыста көп жұмысын өндіріске машинаға ауыстыру. Казіргі уақытта ең ыңғайлы классификация бойынша негізгі үш түрін береді.Олар: бөлектенген және комплекстік және автоматтандырылған. Классификацияға байланысты барлық үш түрі өздеріне тән әр түрлі жұмыстарды атқарады. Негізгі мақсаты жол құрылыс жұмыстары жоғарғы деңгейде орындап, оның сапасын арттыру. Автомобиль жол құрылысының технико экономикалық құрылысына құрылыс түрінің шығынды көп керек ететін жұмыс. Сол үшін технико-экономикалық сарыптау өте қажет.

Осыған байланысты жол құрылысын жүргізіп жатқан әр учаскедегі құрылыс жұмыстарын тізбекті күнтізбек графигімен жасаған тиімді. Тізбекті графигін түрғызған кезде горизонтал бойынша жолдың километрін көрсетіп ал вертикал бойынша уақытыты смена немесе тәулікпен көрсетіледі. Графтиктің төменгі жағында бір сызыққа тізбектелген трасса жоспарын және трассадағы барлық жасанды элементтері көрсетіледі. Ал жоспардың төменгі жағында әр километрдегі жер жұмыстарын таблица түрінде көрсетіледі. Кунтізбекті графигінде жұмыстық біту уақытына сәйкес жұмыстың түрлерін сызықтармен көрсетіледі. Мен жобалап жатқан жол бөлһгһм бойынша алты жерде жасанды ғимараттарды ескеріп қарастырдым. 1- ПК 5+00 жеріндегі d=1,0м ұзындығы 31.54 м тең темірбетон құбырының құрылысына п,=0,54 отряд -смена, баулықтардың құрылысына n2=2.9 отряд-смена, құбырды қатайту жұмыстарына п3=2.8 отряд смена кеткен жағдайда жалпы құбырдың құрылысына

Т2=d*n1+n2+n3

Т2= 31,540,54+2,9+2,8=22,73 смена

Жалпы құрылысның ұзақтылығы 237 күн. Яғни 2006 жылдың 1-қыркүйегінде басталып 2007жылдың 10 сәуірде аяқталады. Құрылыс сезонында жұмыс істеу уақыты:

N=[Nk-(Nb+Nm)]

мүндағы: Nk - құрылыс сезонының ұзақтығы 237 күн

Nb - демалыс және мерекелік қүндар 41 күн

Nm - метеорологиялық себептерге байланысты жұмыс жасалмаған күндер -57 күн

М=[237-(41+53)]=143күн Жол құрылысындағы құрылыстық комплексті жылдамдығы:

V=L/N, м/смена

мүндағы: L - автомобиль жолының ұзындығы бОООм;

N -құрылыс сезонындағы жұмыс сменаларының саны

V 6000/143=/смена

7.4 Алматы - Тараз 428-434 км арасындағы жол бөліг құрылысының жалпы сметасы

Жұмыстың аталуы

Құрылыс жұмыстары

Қосымша шығындар

Жалпы құны

1

2

3

4

5

1- Жер жұмыстары

33269627

11%

36929285.9

1 бөлік бойынша жалпы қүны50081579.1

2- Жол жабыны

86332114

11%

95828646.5

2 бөлік бойынша жалпы қүны95828646.5

3

3 бөлік. Жасанды ғимараттар

- т/б құбырлар

10598376,8

11%

11764198.2

3 бөлік бойынша жалпы қүны80987199.8

4- Жолды жайғастыру

471524

11%

523391.7
- Жолдық белгімелер

325647

11%

361468.2
- Автобустық аялдамалар

452130

11%

501864.3
- Қоршау қондырғылары

180120

11%

199933.2


10. БИЗНЕС-ЖОСПАР

10.1, Аннотазия

1. Бизнес-жоспар тақырыбы: Алматы - Тараз II - категориялық жолды жобалау

2. Мекен жайы: Шымкент қаласы, Республика даңғылы, 36- 40

3. Сымтетік: 56-47-88

4. Бизнес жоспар жасаған: Қалабаев Сағитжан

5. Бизнес саласы: Құрылыс.

6. Қызметтің негізгі түрі: жобалау

7. Жұмыстың басталу мерзімі: 1-наурыз, 2007ж.

8. Бизнес-жоспар: жұмыстың созылу мерзіміне сәйкес яғни 10 айға есептеліп жасалынған.

10.2. Түйін

Қазакстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазакстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында атты 2007 жылғы Қазакстан халқына жолдауында атап көрсетілгендей,. автокөлік жолдарының құрылысының басты мақсаты еуразиялық көлік жүйесіне кіру болігі қала береді және құрылыстың кегізгі міндеті халық шаруашылығы мен тұрғындардың жолға деген сұраныстарын өз уақытында сапалы әрі толық қанағаттандыру, оның жұмысының экономикалық тиімділігін және бәсекелестік мүмкіншіліктерін арттыру болып табылады.

Қазіргі уақытта жыл сайын ҚР-бойынша 5-7мың киллометр жол жарамсыз болып келеді.

Соның нәтижесінде көптеген жол көлік апаттары болады.

Ең басты мәселе-жолдың сапасын жақсартуды қамтамасыз ету мәселесі. бүгінгі күнің басты талабы болып отыр. Жолдағы автокөліктердің апаттарын алдын-алу үшін жолдың сапасып жақсарту болып табылады.

Алға койған мақсаттарға жету үшін 230629067 теңге каражат төменгі іс-шараларға жұмсалады:

1. Жол құрылысына пайдаланатын көліктерді жүйелі түрде техникалық кызмет көрсетуді ұйымдастыру.

2. Құрылыс машиналарына жанармай құю.

3. Жылжымалы кұрамды ағымдағы және күрделі жөндеуден өткізу жоспарын кұрып. тиімді пайдалану.

4. Жол құрылысыца пайдаланатын заттарды (битум, малта тас, минералды қоспаларділ) сатып алу.

5. Жоба сметалық ізденіс жұмыстары.


10.3. Кәсшорынның сипаттамасы

Техникалық қызмет жұмысының негізгі көсеткіштері

Көрсеткіштердің аталуы

Белгілену

Мэні

1

Техникалық дайындық коэффициенті

А,

0,9

2

Жалпы жай күрделі жөндеу, құн

Д,

20

3

Жалпы жай техникалық қызмет

Лго-.т

4
Көрсету және ағымдағы жөндеу4

Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу 1000 шақырым жүріс, құн

А гкк

2

5

ТҚК және АЖ-ге кететін шығындар, теңге а) жалпы б) жұмысшылар жалақысы, теңге в) қосалқы бөлшектер, теңге г) материалдар, теңгеЖол құрылысының басты мақсаты-жол сапасын жақсарту сонымен бірге көлік апат оқиғаларын азайту және жою жұмыстары болып табылады.

Барлық жол құрылыс мекемелері асфальт сапасын жоғарлату, минералды қоспаларды жақсарту іске асырып отыр оның барлығы көлік апат окиғаларын санын азайту және оларды болдырмау жұмыстарын орындайды:

- жолдың кай бөлігінде асфальт сапасы нашар, қирап қалған және т.б.

- кираган жолдарды жаңадан жөндеу немесе кұру.Менеджмент

Қызметкерлер туралы мәліметтер: инженер құрылысшы

Қызметкердің аты-жөні: Қалабаев Сағитжан

Жасы-22


Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Республика даңғылы, 36- 40

Сымтетік: 56-47-88

Оның Қазіргі атқарып жатқан кызметі: Жол құрылысшы инженер, келешекте «Шымкент жолдар құрылысы» ЖШС құрылыс бойынша бөлім бастығы.

Бүгінгі күнгі жалақысы 40000 теңге. Келешекте 55000 теңгеге дейін өсуі мүмкін. Жалпы еңбек өтілі 2 жыл.

Қызметкерлер үшін «Шымкент жолдар құрылысы» ЖШС тарапынан жұмыс нәтижелеріне орай тоқсандық сыйақысы, еңбек демалысының алдында емделу, әулеметтік көмек және қала аумағындағы транспорт құралдарында тегін жүру мәселелері мен жеңілдіктері қарастырылған.

Сонымен қатар тұрғын үймен қамтамасыз ету максатында жеңілдегілген ипотекалық несие алу мүмкіндіктері бар.

Мекемедегі жаңадан жұмысқа алынған қызметкерлер міндетті түрде сынық мерзімінен өткізіліп, тәжірибелі мамандарға үйрену үшін тапсырылады. Жүргізушілер мекеменің қозғалыс қауіпсіздігі қызметінің күшімен жол қозғалысы ережелері талаптары бойынша тоқсан сайын тексеруден өткізіліп тұрады. *

Сонымен қатар мекеме жоғары білімді мамандармен толықтыру үшін М. Әуезов атындағы ОҚМУ «Өндірістік азаматтық және жол құрылысы» кафедрасымен мамандар даярлау жолға қою үшін келіссөздер жүргізілуде.10.4. Қызметтің сипаттамасы

Жол құрылыс мекемесінің Құрылыс сапасын жақсарту үшін тиісті кешенді іс-шаралар жүргізеді, жолда қандай да бір қирау немесе бұзылулар пайда болса,онда қызметтік тексеруді ұйымдастырады және тиісті деңгейде оны жамап қолданысқа береді.

ҚР жол құрылыс департаметтің мәліметтері бойынша барлық тіркелген қирау, бұзылулар асфальттың сапасы төмен болғаннан және нығыздау жұмыстары толығымен жүргізілмегендіктен, сондықтан асфальттың сапасын жоғарлатып минералды қоспаларды лабораториялық тұрғыда ізденіс жұмыстарян жүргізу қажет.

Бұл міндетті іске асыру үшін әртүрлі құрылыс лабораториялармен тығыз жұмыс жасау қажет.10.5. Маркетинг жоспары

Шымкент каласының тұрғындарының күрт өсуінен жаңа тұрғын үй мөлтек аудандары салынып, кала аумагының кеңеюіне, көліктер саны өсуіне байланысты жол құрылысына деген сұраныс өсіп отыр.

Белгіленген жұмыстарды іске асырып, алға қойған мақсаттарға жету үшін 230629067 теңге қажет.

Жолда әртүрлі қираулар, бұзылулардың алдын-алу мен оларды болдырмау бойынша жүргізілетін іс-шаралар к.ешені кала көшелеріндегі жол сапасын жоғарлату қажет.

Шымкент қаласының аумағында бүгінгі таңда 30-дан астам әр түрлі мекемелер мен косіпорындар жол құрылысымен эксплуатациялаумен айналысады.

Осы қызмет түрі бойынша қаладағы автокөлік жолдар құрылысымен айналысатын мекемелер мен ТОО-лар бізге бәсекелес бола алады. Бірақ «Шымкент жолдар құрылысы» ЖШС ұсынып отырған шарттар тиімді.

Белгіленген мақсаттардың орындалуы үшін атқарылатын жұмыстарға кететін шығындар бизнес-жоспардың 6-бөліміндегі күрделі салымдар жиынтық кестесінде келтірілген.


10.6. Өндірістік жоспар

Шымкент қаласындағы «Шымкент жолдар құрылысы» ЖШС өз балансында жеке әкімшілік тұрмыстық ғимараттар мен өндірістік ғимараттар бар.

Жалпы мекеменің қызмет жасауына қажетті құрал-жабдықтар мен транспорт құралдары мекеменің өз есебінен сатып алынған.

Жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру үшін мына төмендегідей күрделі қаржы қажет.Күрделі салымдар жиынтық кестесі

10.І.Кесте

Іс-шаралар атауы

Шығындар, теңге

1

Жүйелі түрде техникалық көрсету мен оларды бақылап-өткізуді ұйымдастыру

40600500

2

Құрылысшыларды медициналық тексеруден өткізу

1200000

3

Инженерлерді оқытып тұру, яғни жүйелі түрде сабақтар ұйымдастыру

3000000

4

Жолды құру

177000000

5

Жұмыс жоспарын тізу

8828567

6

Барлығы

230629067

Бұл қаржы Шымкент қаласындағы «Шымкент жолдар құрылысы» ЖШС есебінен бөлінеді.

10.7. Ұйымдастыру жоспары

Жоба қарастырылып отырған іс-шаралар:

1. Шымкент қаласындағы «Шымкент жолдар құрылысы» ЖШС-де транспортка техникалық қызмет көрсету.

2. «Шымкент жолдар құрылысы» жолдарды кұру кәсіпорны ЖШС құрылысшыларды медициналық тексеруден өткізу.

3. «Жолдар» ЖШС мекемесінің жылжымалы құрамын ағымдағы және күрделі жөндеуден өткізу.

4. «Шымкент жолдар құрылысы» ЖШС жолды құру.

5. Ізденіс жұмыстары.

6. Тіркелген қиратылған жолдар.

10.8. Қаржылық жоспар

Осы бизнес жоспарда қарастырылып отырған Шымкент каласындағы «Жолдар» құрылыс кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесіндегі асфальт сапасын жақсартқаннан кейін жолдардың қауіпсіздігі жоғарлайды деп күтілуде.


10.9. Тәуелділікті талдау

Шымкент қаласының тұрғындарының күрт өсуі, жаңа үй мөлтек аудандарының салынып, қала аумағының кеңеюіне байланысты көлік саны артып отыр сондықтан қазіргі кезде жолдарды кеңейтіп жатыр одан басқа көптеген жаңа жолдар соғылуда.

Жолдардағы тұрғындардан құтылу жолдардың сапасын жақсартқан соң болады сондықтан жолға сұраныс өсіп жатыр.

Қорытынды

Дипломдық жобаның тақырыбы Алматы - Тараз 428-434 км аралығындағы жолдың құрылысы және жобасы. Жолпы дипломдық жобам 10 фомат сызудан 8 бөлімнен 115 бет жазудан тұрады. Дипломдық жобам толық компьютерлік программалардан жасалған. Айта кетсек Word, Autocad.

Жобамның аралығындағы жолдың жоспары, жоспардағы қисықтардың кестесі мен түзулердің кестесі көрсетілген. Жоспарды айта кетсем 60 ПК тұрады. Жол ауылды дерлерден далалы жерлерден де және рельефті жерлерден де өтеді.

Ауданның климатологиялық жағдайы көреетілген, онда желдер розасы, ауаның айлар бойынша температурасы, айлар бойынша жауын — шашынның орташа мөлшердің түсуі, топырақтың физико - механикалық қасиеттері және қозғалыс қарқанның эпыралары көрсетілген.

Жолда бойлық қима көрсетілген, онда жолдың жоспары ылғалдыдық бойынша учаскенің типі, тік қиманың түрі, сол кювет — оң кювет, еңістермен аертикалды қисықтар, жұмыс және жоба белгілері көрсетілген.

Жол жабыны 4 кабаттан тұрады. Жалпы қалыңдығы 55см: 1 - қабат малтас кабаты 18см; 2 - қабат киыршық тас қабаты 22см; 3 — қабат суық ірі дәнді асфалтобетон 10см; 4 - суық майда дәнді асфальтобетон 5см.

Асфальтобетонды серпімділікке, ілінісуге және беріктікке арналған есептемелер дипломдык жобамның 5 - ші бөлімінде көрсетілген.

Әдебиеттер

1.Я. Н.А. Митин. Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах. Недра, 1978

2. В.Ф.Бабков. Проектирование автомобильных дорог. Транспорт, М.: 1987

3. Н.А. Митин. Таблицы для разбивки подсчета объемов земляного полотна автомобильных дорог. Транспорт, 1977

4. В.Ф.Бабков. Проектирование автомобильных дорог. Транспорт, М.: 1979

5.В.М.Сиденко, Г.Е.Липский, О.Т.Батраков. Организация и планирование и управление. 1987

6. Г.В.Бенза, В.В.Изюмченко. Справочник эекономиста-дорожника. 1978

7. В.В.Залуга, С.К.КАшян. Знаки, указатели на автодорогах. 1974

8. В.В.Куйбышева. Проектирование автодорог. 1978

9. СНиП 8.02-04-2002 "Строительные материалы"

10. СНиП 8.02-05-2002 "Общие положения по применению сметных норм-расценок на строительные работы"

11. СНиП 8.02-05-2002 "Земляные работы"

12. СНиП 8.02-05-2002 "Автомобильные дороги"

13. СНиП 2.01.01-85 "Строительная климотология и геофизика" 14."Земляные работы" сб. №2 ЕНИР. Москва. Транспорт - 1988г.

15. "Строительство автомобильных дорог" сб. №17 ЕНИР. Москва. Транспорт - 1989г.

16.В.К.Некрасова. Строительство автомобильных дорог 1,2 том. 1980 17.И.М.Красильщиков. Проектирование автомобильных дорог. 1986 18.В.А.Гохман и др. Пересечения и примыкание автомобильных дорог. 1972 19.Славуцкий. Автомобильные дороги. Одежды из местных материалов. 1987. 20.И.П. Герасимов и другие "Природные условия и естественные ресурсы"

Москва. Наука-1969г. 21.В.А. Бочин и другие. Справочник строительства автомобильных дорог.

Москва. Транспорт-1980г. 22. В.С.Н. 46-83 "Инструкция по проектированию дорожных одежднежесткого типа".

1   2   3   4   5   6


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет