2013 г. Публикувано на 06. 2013 гжүктеу 0.51 Mb.
бет1/9
Дата16.06.2016
өлшемі0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
2013 г.

Публикувано на 4.06.2013 г.

Писмо с изх. №3817/30.05.2013 г. относно допълване на инвестиционно предложение: „Извършване на текущ ремонт на санитарните помещения и кухнята в съществуващата сграда, изпълнение на ландшафтен проект – оформяне на градински кътове, сглобяеми дървени беседки, детска площадка и изграждане на басейн 85 куб. м. в УПИ VII, кв. 21 на с. Кипилово, община Котел”, с възложител: „Болкан инвестмънт груп – Б.И.Г.” ООД.

Писмо с изх. №3739/31.05.2013 г. относно: „Горскостопанска програма за имот №083011, землище с. Граничар, община Средец, собственост на: наследниците на Димитър Стоянов Караджинов.

Писмо с изх. №3716/28.05.2013 г. относно: „ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор №07079.662.42 по плана на ПЗ „Юг”, гр. Бургас, община Бургас, с възложител: „ЛЕСЕКСПОРТ” АД.

Писмо с изх. №3715/28.05.2013 г. относно: „ПУП-ПУР и схема на улична мрежа за поземлен имот №11538.502.292 – ул. „Ясен” по плана на гр. Свети Влас-Юг, с възложител: община Свети Влас.

Писмо с изх. №3613/28.05.2013 г. относно: „ПУП-ПРЗ за имот №022190 и №022191, местност „Евлен тарла”, землище гр. Камено, община Камено, с възложители: Димо Маринов Урумов, Гита Маринова Чобанова.

Писмо с изх. №3559/30.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на базова станция за мобилни услуги на обект жилищна сграда, гр. Карнобат, община Карнобат”, с възложител: „Булсатком” АД.

Писмо с изх. №3558/30.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на базова станция за мобилни услуги на обект жилищна сграда, гр. Карнобат, община Карнобат”, с възложител: „Булсатком” АД.

Писмо с изх. №3557/30.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на базова станция за мобилни услуги на обект жилищна сграда, гр. Карнобат, община Карнобат”, с възложител: „Булсатком” АД.

Писмо с изх. №3556/30.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на базова станция за мобилни услуги на обект административна сграда, с местонахождение гр. Бургас, к-с „Славейков”, бл. 49”, с възложител „Булсатком” АД.

Писмо с изх. №3555/30.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на базова станция за мобилни ускуги на обект административна сграда, с местонахождение гр. Бургас, Промишлена зона „Север”, ул. „Одрин” №3”, с възложител: „Булсатком” АД.

Писмо с изх. №3553/30.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на базова станция за мобилни услуги на обект административна сграда, с местонахожение гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, бл. 81”, с възложител: „Булсатком” АД.

Писмо с изх. №3552/30.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на базова станция за мобилни услуги на обект административна сграда, с местонахождение гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, бл. 23 (423)”, с възложител: „Булсатком” АД.

Писмо с изх. №3528/29.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на една жилищна сграда в УПИ VI-22, кв. 10 по плана на с. Приселци, община Несебър”, с възложител: Галина Маринова Георгиева.

Писмо с изх. №3516/29.05.2013 г. относно: Задание за изработване на проект за ПУП –ПП на трасе на улица, осигуряваща достъп до имоти 67800.42.80 и 67800.42.77, местност „Мапи”, гр. Созопол, община Созопол.

Писмо с изх. №3513/30.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на две детски площадки за игра – една в УПИ I, кв. 8 по плана на гр. Приморско и една в УПИ II, кв. 52 по кадастралния план на гр. Китен, община Приморско”, с възложител: община Приморско.

Писмо с изх. №3483/28.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на главна разпределителна подстанция в УПИ III-52, местност „Соката” Летище Бургас, кв. „Сарафово”, община Бургас”, с възложител: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД.

Писмо с изх. №3450/27.05.2013 г. относно: „Задание за „ПУП-Парцеларен план за пътна връзка за поземлен имот №020165, местност „Край село”, землище с. Росен, община Созопол”, с възложител: Григор Петров Григоров.

Писмо с изх. №3443/29.05.2013 г. план/програма: „ПУП-Изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ I-566, кв. 65, землище с. Равда, община Несебър”, с възложител: „МЕРКУРИЙ – 99” ООД.

Писмо с изх. №3416/23.05.2013 г. относно: „Промяна на действащ ПУП – ПРЗ на СО „Узунджата”, гр. Приморско, община Приморско, засягащо УПИ XII в кв. 3 с идентификатор 58356.504.325 по действащата кадастрална карта на гр. Приморско, с цел обособяването на два новообразувани урегулирани поземлени имоти и съответна промяна на застроителните линии.

Писмо с изх. №3415/23.05.2013 г. относно: Проект на парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – Удължаване на уличен водопровод от одобрено трасе с влязло в сила строително разрешение до УПИ VIII-260, кв. 2 по плана за регулация и застрояване на поземлен имот №10260, землище с. Велика, община Царево; Подземен електропровод ниско напрежение от съществуващ трафопост в УПИ VII-264, кв. 3 до УПИ VIII-260, кв. 2 по плана за регулация и застрояване на поземлен имот №10260, землище с. Велика.

Писмо с изх. №3092/28.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда, местност „Белия бряг” по плана на гр. Царево, община Царево”, с възложители: Емил Божидаров Кожухаров и съсобственик.

Писмо с изх. №3087/28.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Подмяна на съществуващ трафопост „Трети март” с нов тип БКТП 2х800 kVA, гр. Приморско, община Приморско”, с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАПРЕДЕЛЕНИЕ” ЕАД-КЕЦ ПРИМОРСКО.

Писмо с изх. №3046/28.05.2013 г. относно: „ПУП-ПП за проектиране на трасе на улица с проектни осови точки 475, 102, 103, 423, 118, 117, 104, 105, 112 по плана на местност „Мапи”, землище гр. Созопол, община Созопол.

Писмо с изх. №3023/28.05.2013 г. относно: Задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за имот №003012, Стопански двор, кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас.

Писмо с изх. №2518/30.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционна жилищна сграда, местност „Сулуджана”, землище с. Кошарица, община Несебър”, с възложител: „ЕХИТОС БГ” ЕООД.

Писмо с изх. №2402/30.05.2013 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на една жилищна сграда за сезонно ползване, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „Мони – Макс” ООД.

Писмо с изх. №1591/29.05.2013 г. относно: план/програма: „Изработване на ПУП – ПРЗ на ПИ №51500.56.40, местност „Инджекьойско блато”, землище гр. Несебър, община Несебър”, с възложители: Бойко Петров Банев, Йордан Ангелов Киров и Димитър Петков Петров.

Писмо с изх. №1529/29.05.2013 г. относно: план: „ПУП – ПРЗ за имот №30, масив 9, местност „Рибарско селище” за изграждане на три сгради за сезонно обитаване и рибностопански дейности”, с възложител: Димитър Панайотов Янчев.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет