2013 жылғы басылымдарда жарық көрген ғылыми мақалаларжүктеу 193.15 Kb.
Дата25.02.2016
өлшемі193.15 Kb.
2013 жылғы басылымдарда жарық көрген ғылыми мақалаларАвтор(лар)

Атауы, басылым

Жылы, көлемі

ҚР көлеміндегі мақалалар

1

Шарабасов С.Ғ.

Мырзағалиев қисындары// Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 ж.- Орал: БҚМУ РБО. 2013 ж. -253 бет. (70-72 б.б.).

2

Р.Қ.Мұхамбетқалиева

Профессор М.М.Тілеужанов – фольклортанушы ғалым, этнограф-жидашы// Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары

27 наурыз 2013 ж. -Орал: БҚМУ РБО. 2013 ж. - 253 бет. (16-20 б.б.)

3

Халықтық проза тініндегі ертегі емес жанрлық түрлердің бейнелеушілік қабілеті, «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конфен. Материалдары

21 қараша 2013 ж.- Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 330 бет. (35-39 б.б.)

4

Ержанова Ұ.Р.

«Махамбет баба шығармаларындағы тілдік құралдар», «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конфен. материалдары

21 қараша 2013 ж. -Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (74-77 б.б.).

5

Мүтиев З.Ж

Махамбет дәстүрінің Фариза Оңғарсынова поэзиясындағы өрнегі. «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конфен. Материалдары

21 қараша 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (39-43 б.б.).

6

Профессор Қ.Ж.Мырзағалиев және қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі ғылымы//Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 ж. – Орал: «Шапағат» баспа орталығы, 2013. - 290 б. (26-29 б.б.).

7

Мүтиев З.Ж

Профессор Серік Мақпырұлы: ұстаздық тұлғасы, ғылыми-әдістемелік және әдеби мұрасы // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 ж. – Орал: «Шапағат» баспа орталығы, 2013. - 290 б. (46-48 б.б).

8

Қазақ тілінің көркем образ тудырудағы қызметі (Фариза және Ақұштап лирикасы мысалында) // «Қазақстан-2050» Стратегиясы: Мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013 ж. - 270 б. (136-141 б.б.).

9

Сегіз қырлы, бір сырлы ұстаз тұлғасы // Әдебиеттанушы ғалым, ф.ғ.к., профессор Серік Мақпырұлының шығармашылығына арналған «Профессор Серік Мақпырұлы шығармашылығы және қазақ әдебиетін жоғары оқу орнында оқыту мәселелері» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік семинар материалдары.

Алматы: Абай атындағы Қаз ҰПУ-дың «Ұлағат» баспасы, 2013. – 116 бет. (26-28 б.б.).

10

Қазақ-еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері.1-мақала // «Шоқан тағылымы -17» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.

24-26 сәуір 2013 жыл. Көкшетау, 2013. -328 бет. Том 3. (184-188 б.б.).

11


Мүтиев З.Ж

Қазақ-еуропа әдеби байланыстарының лирикалық поэзия шеңберінде зерттелу мәселелері. 2-мақала // «Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ халықаралық ғылым және білім беру кеңістігінде: 70 жылдық өркендеу». Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары.

Алматы, 2013. -362 бет. (179-182 б.б.).

12

Мүтиев З.Ж

Ахмет Байтұрсыновтың қазақ лирикасы (толғауы) туралы тұжырымы // «Ахмет Байтұрсынұлы және заманауи білім беру мәселелері» («Ахмет Байтурсынов и современные проблемы образования») тақырыбындағы халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.

11-12 сәуір 2013жыл

Орал. – 190 бет. (29-32-б.б.). (Пленарлық мәжілісте баяндама жасалды).13

Мүтиев З.Ж

Лирикадағы Фариза әлемі. // «Байтанаев оқулары-1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

Шымкент, 2013 ж. -552 бет. І том. (194-198 б.б.).


14

Ниязғалиева А.Ә.

Қазақ тарихи диалектологиясының қайнар көздері, «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конфен. материалдары

21 қараша 2013 жыл Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (43-45 б.б.).

15

Профессор М.М. Тілеужановтың еңбектеріндегі бата сөздерді лексика-семантикалық жақтан топтау // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 жыл Орал: БҚМУ Баспа орталығы. 2013 ж. -253 бет. (31-36 б.б.).

16

Лексиканы оқытуда жаңа технологияларды қолдану арқылы оқушыларды адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу. // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 жыл Орал: БҚМУ Баспа орталығы. 2013 ж. -253 бет. (172-177 б.б.).


17

Раманова А.А

Дипломдық жұмыс дегеніміз не?// Қазақстан жоғары мектебі, №1, 2013, 280-286-бб.

2013, 0,43 б.т.

18

Мектеп жасына дейінгі балалардың көптілділігі // «Қазақстан – 2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (70-72-б.б.).

19

Махамбет өлеңдеріндегі лингвомәдени бірліктер // V Махамбет оқулары. Махамбет Өтемісұлының 210 жылдығына арналған дәстүрлі республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал: М.Өтемісов ат. БҚМУ РБО, 2013, 46-48-бб.

21 қараша 2013 жыл Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (46-48 б.б.).

20

Қыдыршаев А.С

Свободолюбивая риторика Махамбета, «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конфен.материалдары

21 қараша 2013 жыл Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (71-73 б.б.).

21

Қыдыршаев А.С

Ұстаз-ғалым Қалимолла Мырзағалиев – қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің білгір теоретигі // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ Баспа орталығы. 2013 ж. -253 бет. (75-78 б.б.).

22

Махамбет ақынның шешендігі хақында // «V Махамбет оқулары» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

21 қараша 2013 жыл Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (48-50 б.б.).

23

Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде риторикалық технологияны қолдану ерекшеліктері // «Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіндегі ортаны қалыптастыру» аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары жинағы.

Орал: БҚМУ РБО. 2013 ж. -321 бет. Орал, 2013, 278-283-б.

24

Қыдыршаев А.С

Латын әліпбиі: кеңесе келген шешімнің кемісі болмас// «Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (37-39-б.б.).

25

Қазақ шешендік өнерін оқытудың үлгі-формалары// «Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (50-53-б.б.).

26

Қазақ шешендік өнерін оқыту қағидаттары// «Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (59-62-б.б.).

27

Қазақ шешендік өнерін оқытудың әдістері// «Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (73-76-б.б.).

28

Қыдыршаев А.С

Тілдік қатынас сәтіндегі сөйлесім әрекеті: оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім// «Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (115-118-б.б.).

29

Речевое событие как основная единица речевого общения// Материалы республиканской научно-практической конференции «Стратегия «Казахстан - 2050»: проблемы развития государственного языка и полиязычного образования».

26 апреля 2013 года. Уральск: ЗКГУ РЦИ. –270 С. (С. 127-129).

30

Халықтың шешендік дәстүрі және Ақтан Керейұлы ақындығы// «Қалағандарың сөз болса...» (Ақтан Керейұлы (1850-1912)) атты ғылыми жинағы. С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің «Оқулық» баспа орталығы.

Ақтөбе қаласы, 2013 жыл. -69-73-б.б.

31

Қыдыршаев А.С

Ұстаз-ғалым Қалимолла Мырзағалиев - қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің білгір теоретигі// «Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» атты аймақтық ҒТК материалдары.

27наурыз 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. – 270 бет.(75-79-б.б.).

32

Қазақ тілі сабағының тиімділігін арттырар риторикалық ойындардың әдістемелік иірімдері// «Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (168-170-б.б.).

33

Педагог Мағжан Жұмабайұлының ана тілін оқытудағы әдістемелік тұжырымдары// «Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (141-146-б.б.).б.б.34

Аңызға айналған ғалым-ұстаз// ҚР еңбек сіңірген ғылым қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор Нұржамал Оралбайдың 85 жылдық мерейтойына арналған «Заманауи филологиялық ғылымдар» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары

Алматы, 28-29 мамыр, 2013. -32-34-б.б. (Пленарлық мәжілісте баяндама жасалды).

35

Махамбеттің сөз-жебесі – ойлы ұрпаққа тұңғиық тағылым (ақын шешендігі хақында)// «Исатай мен Махамбет: ізденістер, зерттеулер, көзқарастар» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.

27 мамыр 2013 жыл

Орал. -210 бет.(49-50-б.б.).

36

Риторикалық технологияны сабақ жағдаятында нақтылы қолдану мәселесі// Материалы Международный научно-теоретической конференции «Филологические науки в современном мире», посвященной 85-летию заслуженного деятеля науки РК, доктора филологических наук, профессора Нуржамал Оралбай.

Алматы, 28-29 мая, 2013.-С.-329-333.

37

Қыдыршаев А.С


Ахмет Байтұрсынұлының лингводидактикалық, лингвориторикалық тұжырымдарының бүгінгі білім беру ісімен сабақтастығы// «Ахмет Байтұрсынұлы және заманауи білім беру мәселелері» («Ахмет Байтурсынов и современные проблемы образования») тақырыбындағы халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.

11-12 сәуір 2013 жыл, Орал, 20-28-б.б. (Пленарлық мәжілісте баяндама жасалды).

38

Педагог ғалым Мағжан Жұмабайұлының ана тілін оқытудағы әдістемелік тұжырымдарының құндылығы// Қазақстан Педагогикалық ғылымдар Академиясының кеңейтілген сессиясы. «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер» V халықаралық ғылыми-әдістемелік конференцияның материалдары (Расширенная сессия Академии Педагогических наук Казахстана. Материалы V Международной научно-методической конференции «Инновации в образовании ориентиры и тенденции»).

Алматы, 26-27 сәуір 2013. -179-182-б.б.

39

Тұрғаналиева Г.Г

Қасым Аманжолов поэзиясындағы «Соғыс» концептісінің құрылымдық сипаты, «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конфен.материалдары

21 қараша 2013 жыл Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (81-85 б.б.).

40

Аронов Қ.Ғ

1.Мұрат Мөңкеұлы өлеңдеріндегі араб кірме сөздерінің қолданылу ерекшеліктері // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 ж. Орал: «Шапағат» баспа орталығы, 2013. – 306 б. (290-294 б.б).

41

Хасанов Ғ.Қ

Қарақұс пен қалықпан. «ДАНА kaz» тарихи-танымдық журналы. № 3 (4). – Орал. - 31 б.

2013. 0,2 б.т.

42

Бөрі жасы. «Дәстүр» тарихи-этнографиялық журнал. – № 2 (27). - Алматы, 2013. - 28 б.

2013. 0,1 б.т.

43

Ә.Кекілбай поэзиясындағы синонимдік қолданыстардың ерекшеліктері. ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор М.С.Серғалиевтің 75 жылдығына арналған «Қазақ тілі – рухани негізіміз» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Астана. 2013. – 398-402 бб.

2013. 0,4 б.т.

44

Хасанов Ғ.Қ

Жоғары мектептің филология мамандықтарында семинар және өзіндік сабақтарды жүргізудегі когнитивті-коммуникативті әдістеме ерекшеліктері. «Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2013. - 82-85 бб.

27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО . 2013 ж. - 253 бет. (82-86 б.б.).

45

Латын әліпбиіне көщудің қиындығы мен тиімділігі. «Қазақ әліпбиі және латын графикасы: жаңару мен тиімділік» атты өңірлік ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Атырау, 2013.

Атырау, 2013.

( 8-15 б.б.).46

Махамбет концептосферасындағы «Ерлік» концептісінің фреймдері. «V Махамбет оқулары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Орал, 2013. – 24-27 бб.

21 қараша 2013 жыл Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 253 бет. (24-27 б.б.).

47

Р.Б.Сұлтанғалиева

С.Балғабаев драматургиясындағы бүгінгі заман тынысын бейнелеудегі жаңашыл ізденістер // Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары: Аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО. 2013 ж. -253 бет. (41-44 б.б.).

48

Н.К.Ахатова

Сырым Датұлы атымен байланысты айтылатын шешендік сөздерге тән шешендік тәсілдер. //«Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы

27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО , 2013. –253 бет. (180-182 бб.)

49

А.Ы.Мамыров

Абай мектебі. Ақылбайдың «Қисса Жүсібі//«Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы


27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО . 2013 ж. -253 бет. (36-39 б.б.).

50

М.Қ.Әжіғалиев

Қазіргі қазақ тіліндегі жаңа атаулардың жарыспалы қолданысы//«Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы


27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО . 2013 ж. -253 бет. (85-88 б.б.).

51

М.Қ.Әжіғалиев

Сөйлеу мәдениетінің психологиялық қырлары//«Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы


27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО . 2013 ж. -253 бет. (92-95 б.б.).

52

М.Қ.Әжіғалиев

Қазіргі қазақ терминдерінің көп варианттылығын қолдану аспектілері//«Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (123-125-б.б.).

53

М.Қ.Әжіғалиев

«Педагогикалық шешендіктану» курсын оқыту арқылы студенттердің шешен сөйлеу дағдыларын қалыптастырар жаттығулар жүйесі//«Қазақстан-2050» стратегиясы: мемлекеттік тіл және көптілді білім беруді дамыту мәселелері» тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

26 сәуір 2013 жыл. Орал: БҚМУ РБО. 2013. - 270 б. (146-149-б.б.).

54

М.Қ.Әжіғалиев

«Педагогикалық шешендіктану» курсында болашақ педагогтардың шешендік дағдыларын ойын әдісі арқылы қалыптастыру аспектілері // «Байтанаев оқулары-1: Халықаралық білім беру кеңістігіне қазіргі кезеңдегі педагог мамандарды даярлау үрдісін интеграциялау мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

Шымкент, 2013 ж. -552 бет. І том. (268-272 б.б.).


55

А.О.Исанова

Жұбан поэмаларындағы идеялық-көркемдік ізденістер//«Қазақ әдебиеттану ғылымы мен тіл білімі: жаңа бағыттары және оқытудың инновациялық технологиялары» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы


27 наурыз 2013 ж. Орал: БҚМУ РБО . 2013 ж. -253 бет. (46-48 б.б.).

БжҒ саласындағы бақылау комитеті тізіміндегі

1

Ержанова Ұ.Р

«Жаһандану кезіндегі ұлттық тілдің алатын орны» //

№3 (51) 2013«БҚМУ хабаршысы»

2

Н.Ф.Катановтың ғылыми еңбектерінің маңыздылығы//

БҚМУ Хабаршысы. №1, Орал, 2013, 196-201б.

3

Раманова А.А

Тәуелдік жалғауы мағынасының түркітанудағы зерттелу жайы //

2013, 0,25 б.т. Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. №2 (1), 2013, 13-16-бб.

4

Қосымшалардың түбірге кірігу әрекетінің зерттелу жайы //

0,37 б.т. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті Хабаршысы. №3 (94), 2013, І бөлім, 185-190-бб.

5

Хасанов Ғ.Қ

Ә. Кекілбай өлеңдеріндегі теңеулер қолданысының ерекшеліктері. әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ хабаршысы. Филология сериясы. – 2013. - №3 (143). – 105-110 бб.

2013. 0,4 б.т.

6

Лексикалық мағынаның заттық бөлігі. Тілтаным // - №1, 2013 Алматы. - 222-227 бб.

2013. 0,4 б.т.

7

Сұлтанғалиева Р.Б

С.Балғабаев драмтургиясындағы әзіл-сықақ интермедиялардың көркемдік идеялық ерекшелігі// БҚМУ Хабаршысы.

№ 1 (49). Орал қ. 2013 жыл. – 328 бет. (206-213 б.б.)

8

Айтыстағы тәуелсіздік тақырыбының Елбасы бейнесімен бірлікте жырлану дәстүрі//

БҚМУ Хабаршысы. № 1 (49). Орал қ. 2013 жыл. – 328 бет. (201-206 б.б.)

9

Сұлтанғалиева Р.Б

Көркем диалогтың қызметі мен типологиясы//


Жұлдыз. № 4. Сәуір, 2013 жыл. – 208 бет. (193-169 б.б.)

10

Ж.Ғ.Мусина

Р.Б.СұлтанғалиеваАйтыстағы Тәуелсіздік тақырыбының Елбасы бейнесімен бірлікте жырлану дәстүрі// БҚМУ Хабаршысы т1(49) Орал 2013-12-19 201-206
11

Қыдыршаев А.С

Ритор-педагогтық лекторлық кәсіби қалпы//


Қазақстан ПҒА хабаршысы №1, 2013 ж. 13-б.

12

Сөз сөйлеуге қатысты тірек сауалдар мен алғы мақсатты жүйелеу талдамасы//

Қазақстан ПҒА хабаршысы №2, 2013 ж. 12-б.

13

Ритор-педагогтың сөйлер сөзіндегі негізгі тезистің жүйелену аспектілері//

Қазақстан ПҒА хабаршысы №3, 2013 ж. 10-б.

14

Студент жастардың ауызша сөйлеу, пікіралмасу, шешен сөйлеу білік-дағдыларын ширату амалдары//

Қазақстан ПҒА жаршысы №4, қыркүйек 2013 ж;

15

Жоғары оқу орындары студенттерін шешен сөйлеу мәдениетіне баулудыңтәжірибелік мәселелері//

Қазақстан ПҒА жаршысы №5, қазан 2013 ж;

16

Ритор-педагогтің сөз сөйлеуге даярлануының әдістемелік сатылары//

Қазақстан ПҒА жаршысы №6, қараша 2013 ж.

с.і қазақстандық сілтеме қорына енген ғылыми журналдарындағы мақалалар

1

Хасанов Ғ.Қ

Махамбет толғауларындағы «Қалықпан» сөзінің мәні//


«Дана» тарихи танымдық жорналы– Орал 2013.

2

Бөрі жасы//

«Дәстүр» тарихи-этнографиялық жорнал. Алматы, 2013. 28-31 б.б.

3

Сұлтанғалиева Р.Б

Көркем диалогтың қызметі мен типологиясы//


Жұлдыз. № 4. Сәуір, 2013 жыл. – 208 бет. (193-169 б.б.)с.і Ресей Федерациясының импакт-факторлы ғылыми журналдарындағы мақалалар

1

З.Ж.Мүт

иев


Проблемы изучения духовной деятельности казахской лирики//

Москва: «Современные гуманитарные исследования» №2 (51) 2013 г. – 125 с. (стр. 56-58). Импак-фактор 0,006

2

З.Ж.Мүтиев

Некоторые проблемы определения характера развития казахской лирики//Гуманитарные науки в ХХІ веке. Материалы ХІІІ Международной научно-практической конференции (10.04.2013.).

Москва: «Вопросы гуманитарных наук», 2013. -271 с.( стр. 44-47). Импак-фактор 0,006

3

З.Ж.Мүтиев

Критические методы исследования лирики (на основе работ профессора Е.Исмайлова)// Актуальные вопросы науки. Материалы ІХ Международной научно-практической конференции (25.04.2013).

Москва: «Актуальные проблемы современные науки», 2013. -216 с. (стр.129-133).). Импак-фактор 0,006


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет