4. Дененің импульс векторының бағыты a жылдамдық векторымен бағыттасжүктеу 63.35 Kb.
Дата20.06.2016
өлшемі63.35 Kb.
ФИЗИКА №4


1. Массасы 20 кг ағаш білеушені үйкеліс коэффициенті 0,25 тақтай еденнің бетінде тұрақты жылдамдықпен қозғау үшін жұмсалатын күш (g=10 м/с2)

A) 50 H


B) 25 H

C) 45 H


D) 60 H

E) 20 H2. Гук заңына сәйкес өрнек

A) F= - kx.

B) .

C) .

D) .

E) N.3. 15 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған массасы 500 г доптың ең жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясы

A) 55 Дж.

B) 54,75 Дж.

C) 56,25 Дж.

D) 57 Дж.

E) 58 Дж.4. Дененің импульс векторының бағыты

A) жылдамдық векторымен бағыттас.

B) үйкеліс күші векторымен бағыттас.

C) еркін түсу үдеуі векторымен бағыттас.

D) күш векторымен бағыттас.

E) орын ауыстыру векторына қарама-қарсы.5. Зарядталған конденсатордың энергиясы 8 мкДж. Конденсаторға 4 мкКл заряд берген. Сыйымдылығы

A) 1 мкФ.

B) 5 мкФ.

C) 4 мкФ.

D) 2 мкФ.

E) 3 мкФ.6. Жартылай өткізгіштерде, өткізгіштік электрондар мен кемтіктердің қозғалысынан пайда болады. Кемтік дегеніміз

A) электрон жетіспейтін бос орын.

B) оң ион.

C) протон.

D) позитрон.

E) нейтрон.7. Магнит ағынын анықтайтын негізгі өрнек

A) ΔФ=Δt.

B) .

C) Ф=BScosα.

D)

E) .8. Серіппелі маятниктің меншікті жиілігі

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .9. Индуктивтілік кедергісі бар тізбектегі ток күшінің тербеліс амплитудасы

A)

B)

C)

D)

E)10. 39,2 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары атылған жебенің көтерілу биіктігі

(g = 9,8 м/с2 )

A) 85 м.

B) 80 м.


C) 87 м.

D) 78,4 м.

E) 87,2 м.


11. Массалары m1= m2=1 кг шарларға R қашықтықта гравитациялық тартылыс F күші әсер етеді. Массалары 2 кг және 1 кг шарларға осындай R қашықтықта әсер ететін гравитациялық күш

A) 4F.


B) F.

C) 3F.


D) 2F.

E) 9F.


12. Суретте денеге әсер ететін күш пен дененің орын ауыстыру векторларының өзара орналасуының әр түрлі жағдайлары көрсетілген. Егер F = 1 Н, s = 1 м болса, күштің жұмысы А = -1 Дж болатын жағдайыA) 3


B) 2

C) 4


D) 1

E) 5


13. Судың мольдік массасы 0,018 кг/моль. Судың бір тамшысында 1020 молекула болса, тамшының массасы (NА = 6,021023 моль-1)

A) 2·10-3кг.

B) 2·104кг.

C) 3·102кг.

D) 3·106кг.

E) 3·10-6кг.14. Көлемі 44,8 л, қысымы 1 атм 2 моль газдың температурасы (1 атм = 105 Па).

A) 273° C.

B) - 3° C.

C) 146° C.

D) 100° C.

E) -6° C.15. Жылу машинасы бір циклде 1 кДж жылу мөлшерін жұмсап, 400 Дж жұмыс істеді. Машинаның бөліп шығаратын жылу мөлшері

A) 600 Дж.

B) 1 кДж.

C) 400 Дж.

D) 0.

E) 4 кДж.16. Индукциясы 0,1 Тл магнит өрісінің, бойынан 20 мА ток өтіп жатқан, ұзындығы 30 см, магнит өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр орналасқан өткізгішке әсер ету күші

A) 0,8 мН

B) 0,2 мН

C) 1,0 мН

D) 0,6 мН

E) 0,4 мН17. Серіппеге ілінген массасы 400 г жүк Гц жиілігімен тербеледі. Серіппенің қатандығы

A) 356 Н/м.

B) 400 Н/м.

C) 500 Н/м.

D) 360 Н/м.

E) 142,4 Н/м.18. Суретте адам көзіндегі қалыпты жағдайдағы, жақыннан көргіштік, алыстан көргіштік және оларды көзілдірікпен жөндеген кездегі жарық сәулелерінің жолдары көрсетілген. Алыстан көргіштікті және оны көзілдірікпен жөндеу кезін көрсететін суретті табыңыз.

A) 2 және 5.

B) 1 және 2.

C) 2 және 3.

D) 1 және 4.

E) 3 және 4.19. Фотоэлементке түсетін жарық сәулесінің жиілігі 2 есе кемісе, тежеуші кернеудің шамасы (Фотоэлемент материалынан электронның шығу жұмысын елемеуге болады.)

A) есе артады.

B) 2 есе кемиді.

C) өзгеріссіз қалады.

D) 2 есе артады.

E) есе кемиді.20. Меншікті жылдамдығы 25 км/сағ катер бірдей ара-қашықтықты ағыс бағытымен 2 сағатта, ағысқа қарсы 3 сағатта жүріп өтеді. Бұл арақашықтықтың ұзындығы

A) 500 км.

B) 300 км.

C) 100 км.

D) 50 км.

E) 60 км.21. Бастапқы жылдамдығы нөлге тең, массасы 2,5 кг жүк 10 м биіктіктен құлайды. Түсе бастағаннан 1 с өткенде оның потенциалдық энергиясының өзгерісі (g=10м/с2)

A) 250 Дж.

B) 25 Дж.

C) 24,5 Дж.

D) 125 Дж.

E) 245 Дж.22. Бала стаканның бөлігіне дейін қайнап жатқан су құйып, қалғанын салқын сумен толтырады. Егер салқын судың температурасы 200С болса, онда стақандағы судың температурасы

A) 30 0С

B) 70 0С

C) 80 0С

D) 45 0С

E) 60 0С23. 2∙10-8Кл және 3∙10-9Кл нүктелік зарядтар вакуумде бір-бірінен 40 см қашықтықта орналасқан. Оларды 25 см-ге дейін жақындату үшін электр өрісінің атқаратын жұмысы (k = 9∙109 Н∙кг2/Кл2)

A) – 0,39 мкДж

B) 0,09 мкДж

C) – 0,81 мкДж

D) – 0,09 мкДж

E) 8,1 мкДж24. Әрқайсысының кедергiсi 0,5 кОм және 120 В кернеуге есептелген он шам өзара параллель қосылып, реостат арқылы кернеуi 220 В желiден қоректенедi. Реостаттағы электр тогының қуаты

A) 250 Вт.

B) 280 Вт.

C) 300 Вт.

D) 240 Вт.

E) 350 Вт.25. Тізбекті реакция бірқалыпты жүру үшін нейтрондардың көбею коэффициентінің шамасы

A) .

B) .

C) .

D) .

E) .

©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет