5 в 0117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналғанжүктеу 351.6 Kb.
Дата17.06.2016
өлшемі351.6 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ

құжаты

УМКД


УМКД 042-16.1.32/01-2013
УМКД

«Мәтінді лингвоталдау»

пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы

______ 2013 жылғы

№ 3 басылым5 В 0117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған

«Мәтінді лингвоталдау»

ПӘНІНІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2013

Кіріспе
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің қазақ тілі теориясы мен әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы , ф.ғ.к. Тәттімбетова Сымбат Жеңісқызы_____________ «___» ___________20___ жыл.


2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Қазақ тілі теориясы мен әдістемесі кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.
Кафедра меңгерушісі _______________ Сейітова Ш. Б.

2.2 Гуманитарлық-заң факультетінің оқу- әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20___ жыл.
Төрайым _________________Григорьева Г.Б.
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде бекітілді.

Хаттама №___ «___» ___________20 ___жыл.

ОӘК төрағасы _________________Рскелдиев Б.А.


4  «____» __________ 20___ж. шыққан ПОӘК-нің

№ 3 БАСЫЛЫМЫМазмұны

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

5 Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Мәтінді лингвоталдау» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы «5В020500» «Филология: қазақ тілі» мамандығының студенттеріне арналған.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Мәтінді лингвоталдау» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 3.08.275-2006 Мемлекеттік білім беру стандарты;

- «5 В 020500» «Филология: қазақ тілі» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Мәтінді лингвоталдау» пәні тілдік құрылымның элементтерінің мәтінде қолданыс кезіндегі ерекшеліктерін, мағыналық, эмоционалдық реңктерін айқындайды. Тіл білімінің басқа салаларындай, тек өзіне ғана тән бірліктер жоқ: ол фонетиканың объектісі – дыбыстарды да, лексикологияның объектісі – сөздерді де, морфологияның объектісі – морфемаларды да, синтаксистің объектісі – сөз тіркестері мен сөйлемдерді де, солардың бәрінің жиынтығын зерттейді. Бірақ, жоғарыда айтқандай, олардың тілдік қатысымның саласы мен мақсат-міндеттеріне сай жұмсалу, қызмет ету жағдайларын зерттейді.3.2 Пәнді оқыту мақсаты:

Көркем туындыны толық, терең әрі жан-жақты түсіну оны талдаудың түр-түрін жетік меңгертіп, әдеби шығарманың шынайы, көркем табиғатын таныту. Студенттерге теориялық білім беріп, сол теориялық түсінікті пайдаланып тілдік элементтердің құрылымдық ерекшеліктерін талдаулар жасау арқылы еркін пайымдай алатындай дәрежеде білім беру.3.3 Пәнді оқыту міндеттері:

– Көркем ойды бейнелейтін тіл құралдарының эстетикалық қасиетін ашу;

– Көркем туындыны толық, терең әрі жан-жақты талдау;


 • Көркем шығармадағы кейбір сөздердің шығу тарихы, қолданылу аумағы мен жилігін анықтау;

 • Мәтіндегі сөздердің лексикалық және грамматикалық мағыналарының айырмашылықтарын ашып көрсету;

3.4 Оқыту нәтижелері:

Пәнді оқыту нәтижесінде студент мыналарды білуі керек:

- Мәтінді линвоталдау саласының өзекті мәселелерін біліп шығады;

- Алған білімдерін практикада қолдана біледі;

- Тілді талдаудың негізгі әдістерін меңгереді;

- Теориялық талдау жасай алады;

- Көркем туындыны толық, терең әрі жан-жақты талдайды;

- Өзіндік пікір айта алады;

- Негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай біледі.

3.5 Курстың пререквизиттері:

Тіл біліміне кіріспе

Қазақ тілінің стилистикасы

Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы3.6 Курстың постреквизиті:

“Қазақ тілінің лексикологиясы», «Қазақ әдеби тілінің тарихы», «Жалпы тіл білімі». Қазақ тілінің фонетикалық жүйесін, дыбыстық құрамы мен ерекшеліктері, үндестік заңы, орфоэпия мен орфографияның тілдік даму заңдылықтары.3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1 Кесте


Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ)

СПС (сағ)

Лаб. (сағ)

ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ

Барл.

(сағ)


Бақылу түрі

4

7

3

30

15

-

-

-

57,75

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬ)

2 Кесте


Тақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары
1 модуль. Пәннің теориялық-әдістанымдық негізі
1-тақырып.

Көркем мәтінді лингвистикалық талдаудың міндеттері мен принциптері. Көркем мәтінді лингвистикалық талдаудың әдіс-тәсілдері. Тілдік зерттеудің синтетикалық, құрылымдық, статистикалық әдістері .1

2-тақырып. Қазақ тіл білімінде көркем мәтіннің зерттелуі. Мәтінді линвоталдауға қатысты зерттеулер. А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов еңбектері. М.Балақаев, І.Кеңесбаев, Қ.Өмірәлиев, Р.Сыздық, Е.Жанпейісов, М.Томанов, Х.Кәрімов, М.Серғалиев, Б.Шалабай, Г.Әзімжанова, Г.Сәрсеке, Л. Мақұлова, Г. Кәріпжанова, Г.Әбікенова, К.Еңсебаева, М. Әбікенов, Л.Оразғалиева, С.Тәттімбетова, Ж.Б.Саткеновалардың зерттеулері.

2

3-тақырып.

Көркем мәтін түзілісінің стилистикалық-эстетикалық өрісі. Поэзияда мәтін түзу мәселесі. Шығармалардағы мәтін түзу. Көркем шығарманың мазмұны мен формасы.2

2 модуль.

Көркем туындыларды тану, зерттеу.


4-тақырып.

Көркем шығармадағы тілдік құбылыстардың өзара және көркем шығарманың басқа компоненттерімен байланысы. Бейнелетін мазмұнға автордың қатынасы. Тілдік қолданыстағы дәстүр жалғастығы. Ғылыми дамудың жаңа бағыт бағдарына сүйену.2

5-тақырып.

Көркем туындыдағы автордың баяндау, суреттеу тілі және кейіпкер сөзі.2

6-тақырып.

Көркем мәтіндегі дыбыстық қайталамалар.2

3 модуль

Көркем мәтінді лексикалық-стилистикалық тұрғыдан зерттеу, сөздің көркемдік сипатын ашу


7-тақырып.

Қарсы мәндес сөздердің стильдік қолданысы

Поэзия тілінде қарсы мәндес сөздердің қызметі

Прозада қарсы мәндес сөздердің жұмсалуы2

8-тақырып.

Синонимдердің стильдік қолданысы. Поэзия тілінде синонимдердің қызметі. Прозада синонимдердің жұмсалуы. Өлең мәтіндерін лингвистикалық талдау ерекшеліктері.2

9-тақырып.

Көркем мәтіндегі көп мағыналы сөздер мен омонимдердің қолданылу ерекшеліктері.1

10-тақырып.

Фразеологизмдердің көркем мәтіндегі жұмсалым аясы. Көркем поэзия тілінде фразеологимдердің қолданылуы. Көркем проза тілінде фразеологизмдердің қолданылуы. Ж. Аймауытұлы шығармаларындағы фразеологизмдер. Перифраздар туралы.2

11-тақырып.

Көркем мәтіндегі мақал-мәтел, афоризмдер, этнографизмдердің көркемдік ерекшеліктері. линвомәдени тілдік бірліктерді айқындау, олардағы ұлттық сипатты көрсету. Шешендік сөздер. Дискурс.2

12-тақырып. Мәтіндегі көріктеуіш құралдардың стильдік қызметі. Теңеудің түрлері. Теңеудің көркем шығармада жұмсалуы. Метафораның тілдік-көркемдік қуаты. Метафораның лингвистикалық табиғаты. Көркем шығармада қолданылуы. Метонимияның лингвистикалық табиғаты. Көркем шығармада қолданылуы

2

4 модуль

Көркем мәтіндегі грамматикалық тұлғалардың қызметі.
13-тақырып. Мәтінді филологиялық талдау. Көркем мәтінді жасаудың лексика-семантикасы. Мәтін лексикаларының түрлік қабаттары: кәсіби, ауызекі, қарапайым, диалектілік т.б. лексикалардың шығарманың тақырыбы мен идеялық жақтарын талдаудағы лингвистикалык көрсеткіш.

2

14-тақырып.

Көркем мәтіндегі грамматикалық тұлғалардың қызметі. Сөз таптары, Шылаулар, қос сөздер1

15-тақырып Көркем мәтіндегі грамматикалық тұлғалардың қызметі. Сұраулы сөйлем, бірыңғай мүшелердің стильдік қызметі. Мәтіндегі оқшау сөздерді, атаулы сөйлемдер, тыныс белгілер, инверсия, күрделі синтаксистік тұтастық, парцелляция, айқындауыш мүшелерді шығарма мазмұнына қатыстылығы тұрғысынан талдау.

1

16-тақырып.

Көркем мәтіндегі компазициялық баяндау формалары. Суреттеу. Баяндау. Ойталқы.1

5 модуль

Мәтінді лингвокогнитивтік тұрғыдан зерттеу.
17-тақырып.

Поэтикалық мәтінді когнитивтік тұрғыдан зерттеу.

Мәтінді талдаудың логика-психологиялық және философиялық аспектісі.


1

18-тақырып. Мәтін типологиясы. Мәтіндердің функционалдық-стильдік типологиясы

1

19-тақырып

Пәнге байланысты глассорий бойынша жұмыс.1

Семинар сабақтары
1 модуль. Пәннің теориялық-әдістанымдық негізі
1-тақырып.

«Мәтінді лингвоталдау» пәнінің нысаны, өзге ғылым салаларымен байланысы.1

2-тақырып.

Тілдік атаулардың негізгі нысаны — шығарманың сөздік құралы. Тілдік түсініктеменің аспектісін ашу. Тілдік тауарлардың сипаты, түрлері, ауқымы. Көркем мәтін лингвистикасының міндеттерін саралау.1

3-тақырып.

Көркем мәтінді лингвистикалық талдауға қойылатын талаптар. Мәтіннің лингвистикалық категория ретінде жүйеленуі. Лингвистикалық талдаудың ұстанымдары (принциптері).1

2 модуль. Көркем туындыларды тану, зерттеу.
4-тақырып.

Мәтіндегі грамматикалық категориялар, мазмұнды категория (персонаж, уақыт, кеңістік, хабардың түпдерегі, автордың образы, оқушы образы). Көркем коммуникацияның үш тағаны: жазушы — шығарма - оқушы.1

3 модуль. Көркем мәтінді лексикалық-стилистикалық тұрғыдан зерттеу, сөздің көркемдік сипатын ашу

5-тақырып.

Абай шығармаларының лексикалық ерекшеліктері. Сөздердің мағынасы. Көп мағыналы сөздер, этимологиялық түсінік беру. Ауыс мағыналы сөздер, бейнелі сөздер, кірме сөздер, эмоциялы-экспрессивті сөздер.

Абай шығармаларының грамматикалық ерекшеліктері. Мәтіндегі шумақ, тармақ, бунақ, интонация, дыбыс үндестігі, қайталауларға мән беру. Автордың сөз жасау тәсілдерін анықтау. Синтетикалық және аналитикалық жолмен туындаған сөздердің арақатынасы, олардың мәтін мазмұнына үйлесімділігі.


1

4 модуль.

Көркем мәтіндегі грамматикалық тұлғалардың қызметі.
6-тақырып.

Мәтіннің синтаксистік композициясы. Кейіпкер тілі, мінездеу тәсілдері. Мәтіндерді салыстыра талдау. Көркем мәтінді кешенді талдау.1

7-тақырып.

Қарсы мәндес сөздердің стильдік қолданысы

Поэзия тілінде қарсы мәндес сөздердің қызметі

Прозада қарсы мәндес сөздердің жұмсалуы1

8-тақырып.

Синонимдердің стильдік қолданысы. Поэзия тілінде синонимдердің қызметі. Прозада синонимдердің жұмсалуы. Өлең мәтіндерін лингвистикалық талдау ерекшеліктері.1

9-тақырып.

Көркем мәтіндегі көп мағыналы сөздер мен омонимдердің қолданылу ерекшеліктері.1

10-тақырып.

Көркем тіл мен әдеби тіл, олардың арақатынасы.1

5 модуль

Бейнелеуіш тәсілдердің тілдік табиғаты.
11-тақырып.

Теңеудің стильдік колданысы.1

12-тақырып.

Эпитеттің көркем бейне жасаудағы стильдік қызметі.1

13-тақырып.

Метафораның тілдік-көркемдік қуаты.1

14-тақырып.

Метонимияның тілдік-стильдік қолданысы.1

15-тақырып.

Көркем мәтіндегі грамматикалық тұлғалардың қызметі.1


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.1 Мәтін теориясының қалыптасуы мен зерттелуі.

5.2 Сөздің қатысымдық сапалары (сөз байлығы, сөз тазалығы, сөз дәлдігі, сөз әсерлігі).

5.3 Мәтін лингвистикасының негізгі мәселелері мен ұғымдары, талдаудың негізгі аспектілері, деңгейлері, принциптері, талдаудың әдістері мен амалдары.

5.4 Жалпы тілдік норма, көркем тіл нормалары және жазушы стиліне тән сөз қолданыс.

5.5 Мәтіндегі тіл дыбыстарының стилистикалық сипаты

5.6 Қарама-қарсылықты мағынаның көркем мәтіндегі көрінісі.

5.7 Көркем шығармада синонимдердің қызметі

5.8 Қазақ тіліндегі фразеологизмдердің антонимдік ерекшеліктері.

5.9 Көркем шығармада теңеулердің қолданылуы

5.10 Метафораның тілдік құбылыс ретіндегі сипаттамасы

5.11 Перифраза құбылысының поэзия тіліндегі қызметі.

5.12 М.Өтемісұлы шығармаларына логика-этимологиялық, этнолингвистикалық талдаулар.

5.13 М. Мағауин шығармаларындағы ұлттық мәдениет, ұлттық менталитеттің тілдік көрінісі.

5.14 О. Бөкеев шығармаларындағы бейваралды амалдар.

5.15 Дискурсты зерттеу мәселелері.
6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
3-Кесте

Тақырып

Көрнекі құралдар, ОТҚ, плакаттар, стендтер

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі

Дәріс сабағы

Семинар сабағы

1

2

4

5

6

1 модуль. Пәннің теориялық-әдістанымдық негізі.

1-тақырып.

Көркем мәтінді лингвистикалық талдаудың міндеттері мен принциптері. Көркем мәтінді лингвистикалық талдаудың әдіс-тәсілдері. Тілдік зерттеудің синтетикалық, құрылымдық, статистикалық әдістері .1 модуль. Пәннің теориялық-әдістанымдық негізі

Дәріс тезисі, кесте слайд түрінде

Ғылыми еңбектерге шолу жасау

Баяндама жасау

2,3-тақырып. Қазақ тіл білімінде көркем мәтіннің зерттелуі. Мәтінді линвоталдауға қатысты зерттеулер. А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов еңбектері. М.Балақаев, І.Кеңесбаев, Қ.Өмірәлиев, Р.Сыздық, Е.Жанпейісов, М.Томанов, Х.Кәрімов, М.Серғалиев, Б.Шалабай, Г.Әзімжанова, Г.Сәрсеке, Л. Мақұлова, Г. Кәріпжанова, Г.Әбікенова, К.Еңсебаева, М. Әбікенов, Л.Оразғалиева, С.Тәттімбетова, Ж.Б.Саткеновалардың зерттеулері.

1-тақырып.

«Мәтінді лингвоталдау» пәнінің нысаны, өзге ғылым салаларымен байланысы.Дәріс тезисі, көркем әдебиеттер, ғ.к.авторефераттар. дидактикалық матер

иалдар


Мысалдар теру

Талдау жасау

4,5-тақырып.

Көркем мәтін түзілісінің стилистикалық-эстетикалық өрісі. Поэзияда мәтін түзу мәселесі. Шығармалардағы мәтін түзу. Көркем шығарманың мазмұны мен формасы.2-тақырып.

Тілдік атаулардың негізгі нысаны — шығарманың сөздік құралы. Тілдік түсініктеменің аспектісін ашу. Тілдік тауарлардың сипаты, түрлері, ауқымы. Көркем мәтін лингвистикасының міндеттерін саралау.Дәріс тезисі, көркем әдебиеттер, ғ.к.авторефераттар. дидактикалық матер

иалдар


Мысалдар теру

Талдау

2 модуль.

Көркем туындыларды тану, зерттеу.6,7-тақырып.

Көркем шығармадағы тілдік құбылыстардың өзара және көркем шығарманың басқа компоненттерімен байланысы. Бейнелетін мазмұнға автордың қатынасы. Тілдік қолданыстағы дәстүр жалғастығы. Ғылыми дамудың жаңа бағыт бағдарына сүйену.3-тақырып.

Көркем мәтінді лингвистикалық талдауға қойылатын талаптар. Мәтіннің лингвистикалық категория ретінде жүйеленуі. Лингвистикалық талдаудың ұстанымдары (принциптері).Дәріс тезисі, көркем әдебиеттер, ғ.к.авторефераттар. дидактикалық матер

иалдар


Мысалдар теру

Көркем шығармалардан мысалдар теру

8,9-тақырып.

Көркем туындыдағы автордың баяндау, суреттеу тілі және кейіпкер сөзі.2 модуль. Көркем туындыларды тану, зерттеу.

Дәріс тезисі, слайд түрінде, көркем әдебиеттер, ғ.к. авторефераттар.

Ғылыми еңбектерге шолу жасау

Баяндама жасау

10,11-тақырып.

Көркем мәтіндегі дыбыстық қайталамалар.
4-тақырып.

Мәтіндегі грамматикалық категориялар, мазмұнды категория (персонаж, уақыт, кеңістік, хабардың түпдерегі, автордың образы, оқушы образы). Көркем коммуникацияның үш тағаны: жазушы — шығарма - оқушы.Дәріс тезисі, көркем әдебиеттер, ғ.к.авторефераттар. дидактикалық матер

иалдар


Ғылыми еңбектерге шолу жасау
3 модуль

Көркем мәтінді лексикалық-стилистикалық тұрғыдан зерттеу, сөздің көркемдік сипатын ашу12,13-тақырып.

Қарсы мәндес сөздердің стильдік қолданысы

Поэзия тілінде қарсы мәндес сөздердің қызметі

Прозада қарсы мәндес сөздердің жұмсалуы
3 модуль. Көркем мәтінді лексикалық-стилистикалық тұрғыдан зерттеу, сөздің көркемдік сипатын ашу


Дәріс тезисі, көркем әдебиеттер, ғ.к.авторефераттар. дидактикалық матер

иалдар


Көркем әдебиеттерден мысалдар теру

конспект

14,15-тақырып.

Синонимдердің стильдік қолданысы. Поэзия тілінде синонимдердің қызметі. Прозада синонимдердің жұмсалуы. Өлең мәтіндерін лингвистикалық талдау ерекшеліктері.5-тақырып.

Абай шығармаларының лексикалық ерекшеліктері. Сөздердің мағынасы. Көп мағыналы сөздер, этимологиялық түсінік беру. Ауыс мағыналы сөздер, бейнелі сөздер, кірме сөздер, эмоциялы-экспрессивті сөздер.

Абай шығармаларының грамматикалық ерекшеліктері. Мәтіндегі шумақ, тармақ, бунақ, интонация, дыбыс үндестігі, қайталауларға мән беру. Автордың сөз жасау тәсілдерін анықтау. Синтетикалық және аналитикалық жолмен туындаған сөздердің арақатынасы, олардың мәтін мазмұнына үйлесімділігі.


Дәріс тезисі, слайд түрінде, көркем әдебиеттер, ғ.к. авторефераттар.

Жаттығу жұмыстары

Жазбаша


16-тақырып.

Көркем мәтіндегі көп мағыналы сөздер мен омонимдердің қолданылу ерекшеліктері.4 модуль.

Көркем мәтіндегі грамматикалық тұлғалардың қызметі.

Дәріс тезисі, көркем әдебиеттер, ғ.к.авторефераттар. дидактикалық матер

иалдар


Жаттығу жұмыстары

Талдау

17,18-тақырып.

Фразеологизмдердің көркем мәтіндегі жұмсалым аясы. Көркем поэзия тілінде фразеологимдердің қолданылуы. Көркем проза тілінде фразеологизмдердің қолданылуы. Ж. Аймауытұлы шығармаларындағы фразеологизмдер. Перифраздар туралы.6-тақырып.

Мәтіннің синтаксистік композициясы. Кейіпкер тілі, мінездеу тәсілдері. Мәтіндерді салыстыра талдау. Көркем мәтінді кешенді талдау.Дәріс тезисі, көркем әдебиеттер, ғ.к.авторефераттар. дидактикалық матер

иалдар


Жаттығу жұмыстары

Талдау

19,20-тақырып.

Көркем мәтіндегі мақал-мәтел, афоризмдер, этнографизмдердің көркемдік ерекшеліктері. линвомәдени тілдік бірліктерді айқындау, олардағы ұлттық сипатты көрсету. Шешендік сөздер. Дискурс.7-тақырып.

Қарсы мәндес сөздердің стильдік қолданысы

Поэзия тілінде қарсы мәндес сөздердің қызметі

Прозада қарсы мәндес сөздердің жұмсалуыДәріс тезисі, көркем әдебиеттер, ғ.к.авторефераттар. дидактикалық матер

иалдар


Жаттығу жұмыстары

Мысалдар теру

21,22-тақырып. Мәтіндегі көріктеуіш құралдардың стильдік қызметі. Теңеудің түрлері. Теңеудің көркем шығармада жұмсалуы. Метафораның тілдік-көркемдік қуаты. Метафораның лингвистикалық табиғаты. Көркем шығармада қолданылуы. Метонимияның лингвистикалық табиғаты. Көркем шығармада қолданылуы

8-тақырып.

Синонимдердің стильдік қолданысы. Поэзия тілінде синонимдердің қызметі. Прозада синонимдердің жұмсалуы. Өлең мәтіндерін лингвистикалық талдау ерекшеліктері.Дәріс тезисі, слайд түрінде, көркем әдебиеттер, ғ.к. авторефераттар.

Жаттығу жұмыстары

конспект

4 модуль

Көркем мәтіндегі грамматикалық тұлғалардың қызметі.

23,24-тақырып. Мәтінді филологиялық талдау. Көркем мәтінді жасаудың лексика-семантикасы. Мәтін лексикаларының түрлік қабаттары: кәсіби, ауызекі, қарапайым, диалектілік т.б. лексикалардың шығарманың тақырыбы мен идеялық жақтарын талдаудағы лингвистикалык көрсеткіш.

9-тақырып.

Көркем мәтіндегі көп мағыналы сөздер мен омонимдердің қолданылу ерекшеліктері.Дәріс тезисі, көркем әдебиеттер, ғ.к.авторефераттар. дидактикалық матер

иалдар


Жаттығу жұмыстары

Бақылау жұмысыжазбаша


25-тақырып.

Көркем мәтіндегі грамматикалық тұлғалардың қызметі. Сөз таптары, Шылаулар, қос сөздер10-тақырып.

Көркем тіл мен әдеби тіл, олардың арақатынасы.Дәріс тезисі, көркем әдебиеттер, ғ.к.авторефераттар. дидактикалық матер

иалдар


Ғылыми еңбектерге шолу жасау

Баяндама жасау

26-тақырып Көркем мәтіндегі грамматикалық тұлғалардың қызметі. Сұраулы сөйлем, бірыңғай мүшелердің стильдік қызметі. Мәтіндегі оқшау сөздерді, атаулы сөйлемдер, тыныс белгілер, инверсия, күрделі синтаксистік тұтастық, парцелляция, айқындауыш мүшелерді шығарма мазмұнына қатыстылығы тұрғысынан талдау.

5 модуль

Бейнелеуіш тәсілдердің тілдік табиғаты.

11-тақырып.

Теңеудің стильдік колданысы.


Дәріс тезисі, көркем әдебиеттер, ғ.к.авторефераттар. дидактикалық матер

иалдар


Мысалдар теру

Ауызша

27-тақырып.

Көркем мәтіндегі компазициялық баяндау формалары. Суреттеу. Баяндау. Ойталқы.12-тақырып.

Эпитеттің көркем бейне жасаудағы стильдік қызметі.Дәріс тезисі, көркем әдебиеттер, ғ.к.авторефераттар. дидактикалық матер

иалдар


Мысалдар теру

Ауызша

5 модуль

Мәтінді лингвокогнитивтік тұрғыдан зерттеу.

28-тақырып.

Поэтикалық мәтінді когнитивтік тұрғыдан зерттеу.

Мәтінді талдаудың логика-психологиялық және философиялық аспектісі.


13-тақырып.

Метафораның тілдік-көркемдік қуаты.Дәріс тезисі, көркем әдебиеттер, ғ.к.авторефераттар. дидактикалық матер

иалдар


Мысалдар теру

Ауызша

29-тақырып. Мәтін типологиясы. Мәтіндердің функционалдық-стильдік типологиясы

14-тақырып.

Метонимияның тілдік-стильдік қолданысы.Дәріс тезисі, көркем әдебиеттер, ғ.к.авторефераттар. дидактикалық матер

иалдар


Мысалдар теру

Ауызша

30-тақырып

Пән байланысты глассорий бойынша жұмыс.15-тақырып. Көркем мәтіндегі грамматикалық тұлғалардың қызметі.

Дәріс тезисі, слайд түрінде, көркем әдебиеттер, ғ.к. авторефераттар.

7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ
4-Кесте

Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

 1. Әлкебаева Д.А. М. Жұмабаев поэзиясының тілдік ерекшеліктері. Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін жазылған диссертация. Алматы, 1993. –152 б.

12

17

100%

 1. Р. Сыздық, Б.Шалабай, А.Әділова Көркем мәтінді лигвистикалық талдау. Алматы, 2002

12

17

100%

 1. Қожахметова Қ. Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы. Алматы: Мектеп, 1972. -112б.

12

17

100%

 1. Қоңыров Т. Қазақ теңеулері. Алматы: Мектеп, 1978.- 192 б.

12

17

100%

 1. Мұхаметқалиева Г. Тұрақты эпитеттің тілдік табиғаты. Филология.

12

17

100%

 1. Нұржекеева Л. Метонимияның лингвистикалық табиғаты. Алматы: Қазақ университеті, 1992.- 80 б.


 1. Серғалиев М. Көркем әдебиет тілі. Алматы, 1995. –172 б.

 1. Сыбанбаева А.С. Метафораның тілдік болмысы және концептуалды метафоралар. Алматы: Қазақ университеті 2002. -161 б.


 1. Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі. Алматы: Ғылым, 1968.- 334 б.


 1. Сыздықова Р. Абайдың сөз өрнегі. Алматы: Санат, 1995.- 208 б.


 1. Шалабаев Б. Көркем проза тілі. Алматы: Білім, 1994.- 128 б.
 1. ӘДЕБИЕТТЕР

  1. Негізгі әдебиеттер

  2. Р. Сыздық, Б.Шалабай, А.Әділова Көркем мәтінді лигвистикалық талдау. Алматы, 2002.

  3. Шалабай Б. Көркем әдебиет стилистикасы. Алматы, 1999.- 197 б.

  4. Әлкебаева Д.А. М. Жұмабаев поэзиясының тілдік ерекшеліктері. Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін жазылған диссертация. Алматы, 1993. –152 б.

  5. Қожахметова Қ. Фразеологизмдердің көркем әдебиетте қолданылуы. Алматы: Мектеп, 1972. -112б.

  6. Қоңыров Т. Қазақ теңеулері. Алматы: Мектеп, 1978.- 192 б.

  7. Мұхаметқалиева Г. Тұрақты эпитеттің тілдік табиғаты. Филология.

  8. Нұржекеева Л. Метонимияның лингвистикалық табиғаты. Алматы: Қазақ университеті, 1992.- 80 б.

  9. Серғалиев М. Көркем әдебиет тілі. Алматы, 1995. –172 б.

  10. Сыбанбаева А.С. Метафораның тілдік болмысы және концептуалды метафоралар. Алматы: Қазақ университеті 2002. -161 б.

  11. Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі. Алматы: Ғылым, 1968.- 334 б.

  12. Сыздықова Р. Абайдың сөз өрнегі. Алматы: Санат, 1995.- 208 б.

  13. Шалабаев Б. Көркем проза тілі. Алматы: Білім, 1994.- 128 б.

«Көркем мәтінді тілдік талдау» пәнінен тест сұрақтары

І нұсқа

1. Талдаудың ең қарапайым түрі ?а. Тілдік б. Стильдік в. Статистикалық г. Синтаксистік

2. Тілдік талдаудың алғашқы басқышы ?

а. Лексикалық талдау б. Дыбыстық талдау в. Мәнерлеп оқу г. Филологиялық талдау

3. Тілдік талдаудың негізгі обьъектісі ?

а. Шығарманың сөздік құрамы б. дыбыстардың мәнерлілігі в. Морфологиялық тұлғалар г. Көркем мәтіндер

4. Тілдік түсініктеме беру дегеніміз не ?

а. Мәтіндегі сөздердің шығу тарихын, қолдану аумағы мен қолданылу жиілігін, индивидуалдық ерекшеліктерді айқындау.

б. Автордың сөз қолданысын айқындау

б. мәтіндегі сөздердің жалпы санын анықтау

в. Мәтінге филологиялық талдау жасау

5. Мәтінді эстетикалық тұрғыдан қабылдау үшін жүргізілетін талдау түрі?

а. Стилистикалық б. тілдік в. Статистикалық г. Морологиялық

6. Көркем мәтінді талдаудағы негізгі мақсат?

а. Жазушының тілдік ерекшелігін анықтау б. көркем шығарманы толық түсінуге қол жеткізу

в. Шығарманың көркемдігін анықтау г. Лексикалық бірліктерді анықтау

7. Көркем шығарма тілін эерттеу әдістері?

а. Талдау, жинақтау, сұрыптау б.синтетикалық, структуралық, статистикалық в. Баяндау, салыстыру, санау

8. Синтетикалық әдіс ?

а. Бұл әдіс бойынша тілдік бірліктердің саны анықталады. Б. тілдік бірліктердің жасалу жолдары анықталады б. Тілдік бірліктердің көркем шығармада таңдалып, сұрыпталып алынуы құрылымдық ұйымдасуда ғана емес, автор идеясын беруде олардың қызмет етуінің күрделі заңдылықтары зерттеледі. в. Фоностилистикалық ерекшеліктер анықталады г. Грамматикалық стилистиканың қызметі анықталады

9. Көркем әдебиет стилистикасында синтетикалық әдісті алғаш қолданушылар?

а. А.А Потебня, В.В Виноградов, Г.О. Винокур б. Р.Сыздық, Б.Шалабай, Х.Кәрімов в. В.А. Щерба, Р.Сыздық г. Б. Шалабай, Е. Жанпейісов

10. Көркем шығарма тілін талдаудағы негізгі әдіс?

а. Құрылымдық б. статистикалық в. Синтетикалық г. Филологиялық

11. Көркем шығарманы талдаудың неше принципі бар?

А. 4 б. 5 в. 3 г. 2

12. Көркем мәтіндер жанры нешеу?

А. 2 б. 3 в. 4 г. 1

13. Фоностилистика нені зерттейді?

А. Бірыңғай дыбыстар қызметін б. көркем шығармадағы дыбыстар санын в. Дыбыстар әуезділігін г. Дыбыстардың көркем шығармадағы жұмсалуәуезділігін

14. Ажарлау түрлері?

А. Метафора, кейіптеу б. құбылту түрлері в. Эпитет, теңеу г. Айшықтау, сарказм

15. Көркем шығармадағы кейіпкер сөзінің берілуі?

А.Әңгімелеу арқылы б. полилог пен эпилог в. Монолог пен диалог г. Диолог пен төл сөз

16. Автор бейнесі дегеніміз?

А. Сол шығарманы жазушы қаламгердің өз бейнесі б. көркем мәтіндегі баяндаушы кейіпкер бейнесі в. Ойдан шығарылған бейне г. Шығармадағы бас кейіпкер бейнесі

17. Диалект сөздер көркем шығармада не үшін қолданылады?

А. Кейіпкерге тілдік мінездеме беру үшін б. Жазушы жергілікті тіл ерекшеліктерін көп білетін болғандықтан

В. әдеби тілді байыту үшін г. Жергілікті сөздердің әсерлілігі басым болғандықтан

18. Көркем мәтін тілінің құрамын автор сөзі, кейіпкер сөзі, қос үнді сөз деп бөлген кім?

А. Р.Сыздық б. Б.шалабай в. Х. Кәрімоа г. Е. Жанпейісов

19. Очерк, репортаж стильдің қай түріне жатады?

А. Ғылыми б. ауызекі в. Публицистикалық г. Ресми

20. Жасасын Қазақстан! Фразеологизмнің қай түрі?

А. Бейтарап б. ауызекі в. Кітаби г.қарапайым

21. Абай қара сөзінің тілі?

А. әңгімелеу б. пайымдау в. Суреттеу г. Баяндау

22. Портрет жасауда ең жиі қолданылатын лексика?

А. Соматикалық б. кинесикалық в. Вестиалды г. Перифраз

23. Өмір таныс өмір жасын ұзартқан

Әзірге аман өлім дейтін тұзақтан айшықтаудың қай түрі?

А. Антитеза б. инверсия в. Градация г. Параллелизм

24. Тыңдаушы тікелей қабылдайтын бір адамның ойы?

А. Диалог б. монолог в. Хабарлау г. Баяндау

25.»Көркем әдебиет стилистикасы көркем шығарма тілінің барлық сапа ерекшеліктерін кең ауқымда жан-жақты алып қарастыру керек» деген кімнің сөзі?

А. Р.Сыздық б. Б.Шалабай в. М.Серғалиев Г.Х.Кәрімов

26. Көркем мәтінді талдау қандай ғылымдармен байланысты?

А. әдебиеттану және тіл ғылымы б. Әдебиет теориясы және тарих в. Қазақ тілі және этнолингвистика г. әлеуметтік және паралингвистика

27. Мәтіннің фоникалық ерекшелігін, оның мәтінді мәнерлеп оқуға қатыстылығына қарай талдау?

А. Мәтінді шумақ, тармақ, бунаққа бөлу; мәтіндегі дыбыс үндестігіне, дыбыстық қайталауларға мән беру

Б. жаңа мазмұнға ие болған сөздердің стилистикалық қызметін анықтау

В. Семантикалық жолмен туындаған сөздердің мәтін мазмұнына үйлесімділігі

Г. Сөзжасамның шығарма тақырыбы мен идеясына үйлесімділігі

28. Мәтін түрлері және оны талдау жолдары?

А. Жалпы тілдік фактілер мен көркем тілдік фактілерді ажырата білу

Б. Мәтіннің мазмұндық, құрылымдық-композициялық және тілдік жақтарын анықтау

В. Тілдік түсініктеме беру

Г. Мәтінді әдеби тілге және оның нормаларына қарай талдау

29. Көркем мәтіннің түрлері нешеу?

А. 5 б. 4 в. 3 г. 6

30. Көркем мәтін тілін зерттеушілер?

А. С.Жиенбаев, С.Аманжолов б. М.Мақатаев, І.Кеңесбаев

В. Қордабаев, Р.Әміров г. Е.Жанпейісов, Х.Кәрімов

31. Сөйлеу тілінің элементтері?

А. Қарапайым сөздер мен диалектизмдер

Б. варваризмдер мен көнерген сөздер

В. Кірме сөздер мен тарихи сөздер

Г. Неологизмдер мен архайзмдер

32. Индивидуалды ерекшелік дегеніміз не?

А. Авторлық даралық ерекшелік

Б. Автордың қолтаңбасы

В. Автордың сөз қолданысындағы өзгешелік

Г. Кейіпкер тілінің ерекшелігі

33. Метафора дегеніміз?

А. Ауыстыру б. жалғастық в. Салыстыру г. Шендестіру

34. Кейіптеу?

А. Жансызға жан бітіру б. деректендіру в. Суреттеу г.Айшықтау

35. Қайталаманың неше түрі бар?

А. 4 б. 3 в. 5 г. 6

36. Дыбыстық қайталама түрін көрсет

а. Аллитерация б.Синтаксистік параллелизм в. Екпін г.Эмфазалық екпін

37. Кітаби фразеологизмді көрсет

а. Тырнақшаның ішінде б. Көз ұшында в. Ала жіпті аттамау г. Қызыл кітап

38. Паронимикалық аттракция қайталаманың қай түрініе жатады?

А.лексикалық б. морфологиялық в. Синтаксистік г. Фоностилистикалық

39. Т. Қоңыровтың зерттеуі бойынша теңеудің жасалу жолы нешеу?

А. 10 б. 9 в.12 г. 8

40. «Сөз құдіреті», «Сөз өрнегі» кітаптарының авторы кім?

А. Б. Шалабай б. Р.Сыздық в. Б.шалабай г. Ғ.Қалиев

«Көркем мәтінді тілдік талдау» пәнінен тест сұрақтары

ІІ нұсқа

1. Көркем мәтін тілін зерттеушілер?

А. С.Жиенбаев, С.Аманжолов б. М.Мақатаев, І.Кеңесбаев

В. Қордабаев, Р.Әміров г. Е.Жанпейісов, Х.Кәрімов

2. Сөйлеу тілінің элементтері?

А. Қарапайым сөздер мен диалектизмдер

Б. варваризмдер мен көнерген сөздер

В. Кірме сөздер мен тарихи сөздер

Г. Неологизмдер мен архайзмдер

2. Индивидуалды ерекшелік дегеніміз не?

А. Авторлық даралық ерекшелік

Б. Автордың қолтаңбасы

В. Автордың сөз қолданысындағы өзгешелік

Г. Кейіпкер тілінің ерекшелігі

3. Метафора дегеніміз?

А. Ауыстыру б. жалғастық в. Салыстыру г. Шендестіру

4. Кейіптеу?

А. Жансызға жан бітіру б. деректендіру в. Суреттеу г.Айшықтау

5. Қайталаманың неше түрі бар?

А. 4 б. 3 в. 5 г. 6

6. Дыбыстық қайталама түрін көрсет

а. Аллитерация б.Синтаксистік параллелизм в. Екпін г.Эмфазалық екпін

7. Кітаби фразеологизмді көрсет

а. Тырнақшаның ішінде б. Көз ұшында в. Ала жіпті аттамау г. Қызыл кітап

8. Паронимикалық аттракция қайталаманың қай түрініе жатады?

А.лексикалық б. морфологиялық в. Синтаксистік г. Фоностилистикалық

9. Т. Қоңыровтың зерттеуі бойынша теңеудің жасалу жолы нешеу?

А. 10 б. 9 в.12 г. 8

10. «Сөз құдіреті», «Сөз өрнегі» кітаптарының авторы кім?

А. Б. Шалабай б. Р.Сыздық в. Б.шалабай г. Ғ.Қалиев

11. Көркем шығармадағы кейіпкер сөзінің берілуі?

А.Әңгімелеу арқылы б. полилог пен эпилог в. Монолог пен диалог г. Диолог пен төл сөз

12. Автор бейнесі дегеніміз?

А. Сол шығарманы жазушы қаламгердің өз бейнесі б. көркем мәтіндегі баяндаушы кейіпкер бейнесі в. Ойдан шығарылған бейне г. Шығармадағы бас кейіпкер бейнесі

13. Диалект сөздер көркем шығармада не үшін қолданылады?

А. Кейіпкерге тілдік мінездеме беру үшін б. Жазушы жергілікті тіл ерекшеліктерін көп білетін болғандықтан

В. әдеби тілді байыту үшін г. Жергілікті сөздердің әсерлілігі басым болғандықтан

14. Көркем мәтін тілінің құрамын автор сөзі, кейіпкер сөзі, қос үнді сөз деп бөлген кім?

А. Р.Сыздық б. Б.шалабай в. Х. Кәрімоа г. Е. Жанпейісов

15. Очерк, репортаж стильдің қай түріне жатады?

А. Ғылыми б. ауызекі в. Публицистикалық г. Ресми

16. Жасасын Қазақстан! Фразеологизмнің қай түрі?

А. Бейтарап б. ауызекі в. Кітаби г.қарапайым

17. Абай қара сөзінің тілі?

А. әңгімелеу б. пайымдау в. Суреттеу г. Баяндау

18. Портрет жасауда ең жиі қолданылатын лексика?

А. Соматикалық б. кинесикалық в. Вестиалды г. Перифраз

19. Өмір таныс өмір жасын ұзартқанӘзірге аман өлім дейтін тұзақтан айшықтаудың қай түрі?

А. Антитеза б. инверсия в. Градация г. Параллелизм

20. Тыңдаушы тікелей қабылдайтын бір адамның ойы?

А. Диалог б. монолог в. Хабарлау г. Баяндау

21.»Көркем әдебиет стилистикасы көркем шығарма тілінің барлық сапа ерекшеліктерін кең ауқымда жан-жақты алып қарастыру керек» деген кімнің сөзі?

А. Р.Сыздық б. Б.Шалабай в. М.Серғалиев Г.Х.Кәрімов

22. Көркем мәтінді талдау қандай ғылымдармен байланысты?

А. әдебиеттану және тіл ғылымы б. Әдебиет теориясы және тарих в. Қазақ тілі және этнолингвистика г. әлеуметтік және паралингвистика

23. Мәтіннің фоникалық ерекшелігін, оның мәтінді мәнерлеп оқуға қатыстылығына қарай талдау?

А. Мәтінді шумақ, тармақ, бунаққа бөлу; мәтіндегі дыбыс үндестігіне, дыбыстық қайталауларға мән беру

Б. жаңа мазмұнға ие болған сөздердің стилистикалық қызметін анықтау

В. Семантикалық жолмен туындаған сөздердің мәтін мазмұнына үйлесімділігі

Г. Сөзжасамның шығарма тақырыбы мен идеясына үйлесімділігі

24. Мәтін түрлері және оны талдау жолдары?

А. Жалпы тілдік фактілер мен көркем тілдік фактілерді ажырата білу

Б. Мәтіннің мазмұндық, құрылымдық-композициялық және тілдік жақтарын анықтау

В. Тілдік түсініктеме беру

Г. Мәтінді әдеби тілге және оның нормаларына қарай талдау

25. Көркем мәтіннің түрлері нешеу?

А. 5 б. 4 в. 3 г. 6

26.Талдаудың ең қарапайым түрі ?

а. Тілдік б. Стильдік в. Статистикалық г. Синтаксистік

27.Тілдік талдаудың алғашқы басқышы ?

а. Лексикалық талдау б. Дыбыстық талдау в. Мәнерлеп оқу г. Филологиялық талдау

28. Тілдік талдаудың негізгі обьъектісі ?

а. Шығарманың сөздік құрамы б. дыбыстардың мәнерлілігі в. Морфологиялық тұлғалар г. Көркем мәтіндер

29.Тілдік түсініктеме беру дегеніміз не ?

а. Мәтіндегі сөздердің шығу тарихын, қолдану аумағы мен қолданылу жиілігін, индивидуалдық ерекшеліктерді айқындау.

б. Автордың сөз қолданысын айқындау

б. мәтіндегі сөздердің жалпы санын анықтау

в. Мәтінге филологиялық талдау жасау

30.Мәтінді эстетикалық тұрғыдан қабылдау үшін жүргізілетін талдау түрі?

а. Стилистикалық б. тілдік в. Статистикалық г. Морологиялық

6. Көркем мәтінді талдаудағы негізгі мақсат?

а. Жазушының тілдік ерекшелігін анықтау б. көркем шығарманы толық түсінуге қол жеткізу

в. Шығарманың көркемдігін анықтау г. Лексикалық бірліктерді анықтау

31.Көркем шығарма тілін эерттеу әдістері?

а. Талдау, жинақтау, сұрыптау б.синтетикалық, структуралық, статистикалық в. Баяндау, салыстыру, санау

32.Синтетикалық әдіс ?

а. Бұл әдіс бойынша тілдік бірліктердің саны анықталады. Б. тілдік бірліктердің жасалу жолдары анықталады б. Тілдік бірліктердің көркем шығармада таңдалып, сұрыпталып алынуы құрылымдық ұйымдасуда ғана емес, автор идеясын беруде олардың қызмет етуінің күрделі заңдылықтары зерттеледі. в. Фоностилистикалық ерекшеліктер анықталады г. Грамматикалық стилистиканың қызметі анықталады

33.Көркем әдебиет стилистикасында синтетикалық әдісті алғаш қолданушылар?

а. А.А Потебня, В.В Виноградов, Г.О. Винокур б. Р.Сыздық, Б.Шалабай, Х.Кәрімов в. В.А. Щерба, Р.Сыздық г. Б. Шалабай, Е. Жанпейісов

34. Көркем шығарма тілін талдаудағы негізгі әдіс?

а. Құрылымдық б. статистикалық в. Синтетикалық г. Филологиялық

35. Көркем шығарманы талдаудың неше принципі бар?

А. 4 б. 5 в. 3 г. 2

36. Көркем мәтіндер жанры нешеу?

А. 2 б. 3 в. 4 г. 1

37. Фоностилистика нені зерттейді?

А. Бірыңғай дыбыстар қызметін б. көркем шығармадағы дыбыстар санын в. Дыбыстар әуезділігін г. Дыбыстардың көркем шығармадағы жұмсалуәуезділігін

38. Ажарлау түрлері?

А. Метафора, кейіптеу б. құбылту түрлері в. Эпитет, теңеу г. Айшықтау, сарказм

39. Көркем шығармадағы кейіпкер сөзінің берілуі?

А.Әңгімелеу арқылы б. полилог пен эпилог в. Монолог пен диалог г. Диолог пен төл сөз

40. Автор бейнесі дегеніміз?

А. Сол шығарманы жазушы қаламгердің өз бейнесі б. көркем мәтіндегі баяндаушы кейіпкер бейнесі в. Ойдан шығарылған бейне г. Шығармадағы бас кейіпкер бейнесі


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет