5В040400-«Дәстүрлі музыкалық өнер»-жыр Элективті пәндержүктеу 0.73 Mb.
бет4/5
Дата17.06.2016
өлшемі0.73 Mb.
1   2   3   4   5

Бағдарламаның қысқаша курсы: «Биді қою композициясы» пәні биді қоюдың жолдары тәсіл-әдістерін, әр бидің ерекшеліктеріне байланысты би композициясын құрастыруды үйретеді. Бидің бастапқы кезеңі шарықтау шегі, шешілуі сияқты құрылымдарына сипаттама береді. Олардың өзара байланысын және өзара әрекетесу ерекшеліктеріне тоқталады, жасалу жолдарын үйретеді.

Бағдарламаның жетекшілері: Абсатова Б.Қ.
3а. Пәннің атауы: Биді оқытудың теориясы мен әдістемесі

Пререквизиттер: Хореография терминологиясын білу, классикалық бидің негіздерін, әр түрлі ұлттың билерінің қимылдарын білу, би композиция құру арқылы, кәсіби шеберлікте жол ашатын әрі тәжірибеден өткізетін түрлі бағыттардағы билерді меңгеруге мүмкіндік беру.

Постреквизиттер: Бидің әртүрлі үлгілерін құру барысында биді қоюдың әдістерін, орындаушылық өнерінің артуына, еске сақтау қабілетін, қиялын дамыту, музыкалық материалдардың жиынтығын жинау.

Пән биді қоюдың теориялық және практикалық жағын үйретеді. Әр биге қажетті әдіс-тәсілдері және формаларды таңдай білуге дағдыландырады. Хореографиялық білімнің қажеттілігін ұғындырады, оның мазмұнын терең түсінуге құштарлығын және құбылыстарға өздігінше баға беруге қабілетін қалыптастыру, оқуда алдына мақсат қойып, оны орындауға ұмтылысын дағдыландырады.Бағдарламаның қысқаша курсы: Биді оқытудың теориясы мен әдістемесі пәні бидің теориялық негіздеріне, тарихына, орындау әдістемесіне үйретеді. Орындау ерекшеліктерін үйретеді. Ұжыммен жұмыс жасау, би теориясы мен орындау тәжірибесін өзара байланыста және өзара әрекеттестікте қарастырады.

Бағдарламаның жетекшілері: Мырзабаева Г.И.
3б. Пәннің атауы: Би қою композициясы

Пререквизиттер: Классикалық бидің негіздерін. Ырғақ. Отандық және шетел хореография тарихы.

Постреквизиттер: Балетмейстер өнері. Бидің әртүрлі үлгілерін құру барысында биді қоюдың әдістерін, орындаушылық өнерінің артуына, еске сақтау қабілетін, қиялын дамыту, музыкалық материалдардың жиынтығын жинау.

Пән би қойылымдарымен жұмыс жасаудың әдіс-тәсілдерін және олардың өзара байланысын айыра білуге, оқылып отырған матералды жоспарлай білуге дағдыландырады. Би қою прннциптері мен құрылымын ажырата білуге, тақырыпты тұжырымдап, қорытынды жасай білуге, теориялық білімін практикада пайдалана білуге үйретеді.Бағдарламаның қысқаша курсы: «Биді қою композициясы» пәні биді қоюдың жолдары тәсіл-әдістерін, әр бидің ерекшеліктеріне байланысты би композициясын құрастыруды үйретеді. Бидің бастапқы кезеңі шарықтау шегі, шешілуі сияқты құрылымдарына сипаттама береді. Олардың өзара байланысын және өзара әрекетесу ерекшеліктеріне тоқталады, жасалу жолдарын үйретеді.

Бағдарламаның жетекшілері: Абсатова Б.Қ.
4а. Пәннің атауы: Әлем халықтарының билері

Пререквизиттер: Хореография терминологиясын білу, классикалық бидің негіздерін және бастыртқыш жанындағы, зал ортасындағы экзерсистің реттілігін, ұлттық-сахна биінің қимылдарының әдісін білу.

Постреквизиттер: Халық-сахна биіндегі тараулар мен бөлімдер бойынша комбинация, этюдтер және экзерсистің оқу үлгілерін құрастыру. Бидің әртүрлі үлгілерін құру барысында биді қоюдың әдістерін, орындаушылық өнерінің артуына, еске сақтау қабілетін, қиялын дамыту, музыкалық материалдардың жиынтығын жинау.

Әлем халықтарының билері пәні түрлі халықтың сарқылмас би туындылырымен таныстырады. Ұлттық билер жайлы түсінік беріп, алған білімін жүйелеп, қорытындылауға үйретеді, іске дағдыландырады.Бағдарламаның қысқаша курсы: Әлем халықтарының билері пәні - әр халықтың ұлттық фольклор нәрімен сусындаған ұлттық билері жайлы түсінік береді. Білім алушыларға әлем халықтарының билерінің теориялық негіздерін игеруге көмектеседі. Алған білімдерін тәжірибе жүзінде пайдалана білуге баулиды. Білім алушыларды түрлі халықтар билерін қоюға үйретеді.

Бағдарламаның жетекшілері: Абсатова Б.Қ.
4б. Пәннің атауы: Шығыс биі

Пререквизиттер: Халықтық- сахналық би. Классикалық би.

Постреквизиттер: Хореографилық мұра. Әлем халықтың билері.

Шығыс биі пәні өнердің сиқырлы әрі тылсым түрі - шығыс биінің қыр-сырын меңгертеді. Шығыс биін қоюдың әдістемесін үйретеді. Өзге халықтар мен ұлттардың ғылымына, мәдениетіне, өнеріне қызығушылығын оятады және оларды сыйлауға, құрметтеуге баулиды.Бағдарламаның қысқаша курсы: "Шығыс биі" курсының практикалық сипатты басым. Қимыл-қозғалыстарды меңгеру және олардың технологиясын жасап үйрену, оқып-үйренген материалды бекіту және оларды шығармашылық сипаттағы оқу үрдісінде қолдана білу міндетті талаптар болып табылады.

Бағдарламаның жетекшілері: Қартабаева А.Р.
5а. Пәннің атауы: Тренаж класы

Пререквизиттер: Классикалық бидің негіздерін. Ырғақ. Балет терминологиясын білу, тәжірибе жүзінде жетік қолдану.

Постреквизиттер: Хореографиялық мұра. Бидің пластикалық мәнерін, орындау стилін, сақтауменен қатар оны меңгеру.

Пән салауатты өмір салтын қалыптастыруға септігін тигізеді. Саханада дене тұлғасын қалыпты ұстауға, сымбаттылықты қалыптастыруға үйретеді. студенттің өзін-өзі тәрбиелеуіне, өзін-өзі игеруге, қиыншылықты жеңе білуге тәрбиелейді. Дәлдік, ұқыптылық дағдыларын қалыптастырады.Бағдарламаның қысқаша курсы: Сахнада дене тұлғасын қалыпты, дұрыс ұстауға үйрету. Дене тұлғасының иілгіштігін, аяқ-қол буындарының қозғалмалылығын жетілдіруге арналған жаттығуларды жасап, үйрену.

Бағдарламаның жетекшілері: Қартабаева А.Р.
5б. Пәннің атауы: Хореографиялық мұра

Пререквизиттер: Хореография қайраткерлерінің, өткен мен қазіргінің атақты балетмейстерлерінің шығармашылық үлгілерін сақтап қалу, классикалық бидің негіздерін, әр түрлі ұлттың билерінің қимылдарын білу.

Постреквизиттер: Хореографияның текстінің туындының бейнелік-эмоционалдық мазмұның, пластикалық мәнерін, орындау стилін, сақтауменен қатар оны меңгеру, қиялын дамыту, музыкалық материалдардың жиынтығын жинау.

Пән алдыңғы буынның тәжірибесі мен репетуардағы хореографиялық қойылымдармен жұмыс жасап, орындау шеберлігін жетілдіруге үйретеді. Репертуар қазынасын жаңғыртып отыруға септігін тигізеді. Өз мамандығын сүюге, тапсырманы дер кезінде, сапалы орындауға машықтандырады. Өзге халықтар мен ұлттардың ғылымына, мәдениетіне, өнеріне қызығушылығын және оларды сыйлауға, құрметтеуге баулиды.Бағдарламаның қысқаша курсы: Классикалық би мұрасы өткен мен қазіргінің атақты шеберлерінің мысалдарында зерделегенде, болашақ мамаң, хореографиялық спектакльдің мазмұнының барлық күрделі құраластарын танып-біледі және меңгереді.

Бағдарламаның жетекшілері: Юлдашева Ж.Б.
6а. Пәннің атауы: Классикалық би

Пререквизиттер: Қазақ және шетел хореографиясының тарихы, Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі, классикалық бидің терминологиясы.

Постреквизиттер: Орындаушылық өнер.

Классикалық бидің теориясы мен әдістемесін меңгертеді. Классикалық би термидері туралы түсінік, мағұлмат беріп, ұғындырады, үйретеді. Классикалық би қою жұмыстарының қыр-сырын игертеді. Теориялық білімін практикада ұтымды қолдаан білуге үйретеді.Бағдарламаның қысқаша курсы: Классикалық би пәнінің негізгі мақсаты - классикалық би мектептерінің үлгілерін білу арқылы би қою жұмыстары, әдістемелік сараптау, оқытушылық принциптің ерекшеліктерін үйрету және шығармашылық мүмкіндігі бар кәсіби маман дайындау. Классикалық биді оқытудың жүйесін үйрету және орындаушылық өнерін шыңдау.

Бағдарламаның жетекшілері: Тен Г.Ю.


6б. Пәннің атауы: Орындаушылық өнер

Пререквизиттер: Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі, классикалық бидің терминологиясы.

Постреквизиттер: Дуэтті-классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі.

Орындаушылық өнер пәні биді орындаудың жолдары мен формаларын үйретеді. Шығармашылық қиялын дамытады, материалдар мен жабдықтарды пайдалана білу қабілетін қалыптастырады істің нәтжесін дәлелдей білуге үйретеді. Алған білімін жүйелеп, қорытындылауға машықтандырады.Бағдарламаның қысқаша курсы: Орындаушылық өнер пәні - биді оқытудың теориясы мен әдістемесінің маңызды буыны болып саналады. Аталған пән биді орындаудың әдістерін, тәсілдерін және әдістемесін үйретеді. Кәсіби шеберлікті жетілдіреді. Жеке және ұжыммен жұмыс жасау жолдарын үйретеді.

Бағдарламаның жетекшілері: Кукетов Б.А.
7а. Пәннің атауы: Балет терминологиясы

Пререквизиттер: Классикалық бидің негіздерін және тіреуіш жанындағы, зал ортасындағы экзерсистің реттілігін, хореография, бадет терминологиясын білу.

Постреквизиттер: Классикалық бидің тараулары мен бөлімдері бойынша комбинация, этюдтер және экзерсистің оқу үлгілерін құрастыру. Тіреуіш жанындағы экзерсисті құрастыру, музыкалық материал теру.

Балет терминологиясы пәні студенттердің классикалық биді оқыту мен тәжірибе қолданудың бір компоненті болып табылатын балет терминлогияларын меңгертеді. Оқу процесінде орынды қолдана білуге, келешекте сауатты пайдалану икемділіктерін қалыптастырады.Бағдарламаның қысқаша курсы: Балет - бұл аяқталған міндетті түрде үш элементті (би, музыка, декор) театрландырылған сахналық әрекет. Өнердің барлық түрлері сияқты би өнері де уақыт талабына сай дамып келеді. Классикалық биінен ел тіршілігінің бояулары ғана емес халықтың мінез-құлқы, болмысы танылады. Ерекшелігі сол, би ішкі сезім қуатын көркем бейнелі қимылмен-пластикамен жеткізеді. Балет терминологиясы жеке пән ретінде арнаулы курс бойынша дербес оқытылады және хореографиялық білім беру саласындағы негізгі арнаулы пәндердің бірі болып саналады.

Бағдарламаның жетекшілері: Тен Г.Ю.
7б. Пәннің атауы: Орындаушылық өнер

Пререквизиттер: Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі, классикалық бидің терминологиясы.

Постреквизиттер: Дуэтті-классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі.

Орындаушылық өнер пәні биді орындаудың жолдары мен формаларын үйретеді. Шығармашылық қиялын дамытады, материалдар мен жабдықтарды пайдалана білу қабілетін қалыптастырады істің нәтжесін дәлелдей білуге үйретеді. Алған білімін жүйелеп, қорытындылауға машықтандырады.Бағдарламаның қысқаша курсы: Орындаушылық өнер пәні - биді оқытудың теориясы мен әдістемесінің маңызды буыны болып саналады. Аталған пән биді орындаудың әдістерін, тәсілдерін және әдістемесін үйретеді. Кәсіби шеберлікті жетілдіреді. Жеке және ұжыммен жұмыс жасау жолдарын үйретеді.

Бағдарламаның жетекшілері: Кукетов Б.А.
8а. Пәннің атауы: Костюм тарихы

Пререквизиттер: : Әлем театрның тарихы. Халықтық- сахналық би. Тарихи-тұрмыстық би. Отандық және шетел хореография тарихы.

Постреквизиттер: : Бидің сахналық бейнесі және безендірілуі. Өнерпаздар ұжымында биді оқытудың әдістемесі.

Костюм тарихы пәні әлем халықтарының костюмдерінің үлгілерімен таныстырады. Оларды тігу жолдарын үйретеді. Түрлі костюмдердің би қойылымдарына таңдай білу икемділіктерін қалыптастырады. Өзге халықтар мен ұлттардың ғылымына, мәдениетіне, өнеріне қызығушылығын арттырады және құрметтеуге баулиды.Бағдарламаның қысқаша курсы: Костюм тарихы тек көркем өнерге ғана емес, сонымен қатар этнография мен физиологияға да қатысы бар. Бұл тарихты оқып білу казіргі және жойылып халықтың мінез –құлқы мен дәстүрлерін танып білудің кілті.

Бағдарламаның жетекшілері: Нұрманова С.С.
8б. Пәннің атауы: Бидің сахналық бейнесі және безендірілуі

Пререквизиттер: Халықтық- сахналық би. Тарихи-тұрмыстық би. Қазақ биі. Классикалық би. Отандық және шетел хореография тарихы.

Постреквизиттер: Балетмейстер өнері. Ұжыммен жұмыс істеу әдістемесі. Практика түрлері.

Пән халық киімдері, сахнаны көркемдеу, ба түрлеріне лайық кастюмдер таңдай білуге үйретеді. Сахна мәдениетін мәденетін дамытады, жаңашылдыққа, шығармашылыққа тәрбиелейді әсемділікті дұрыс бағалай білуге баулиды.Бағдарламаның қысқаша курсы: «Бидің сахналық бейнесі және безендірілуі» пәні сахна өнерін менгеруге дағдыланатын және сахналық шарттылықтарды оқып үйренудегі негізгі пәндердің бірі.

Халық киімдері, театр реквизиттер, декорация, жарықпен сахнаны көркемдеу хореографиялық образдар жасауда негізгі компоненттер. Сондықтан әр студент образды ашуда сырт пішін, киім үлгісі т.б тиімді пайдалану арқылы хореографиялық образдар жасауға болатындығын оқып біледі.Бағдарламаның жетекшілері: Мырзабаева Г.И.
9а. Пәннің атауы: Қазақ биінің терминологиясы

Пререквизиттер: Хореография терминологиясын білу, классикалық бидің негіздерін және бастыртқыш жанындағы, зал ортасындағы экзерсистің реттілігін, ұлттық-сахна биінің қимылдарының әдісін білу.

Постреквизиттер: : Қазақ сахна биіндегі тараулар мен бөлімдер бойынша комбинация, этюдтер және экзерсистің оқу үлгілерін құрастыру. Бидің әртүрлі үлгілерін құру барысында биді қоюдың әдістерін, орындаушылық өнерінің артуына, еске сақтау қабілетін, қиялын дамыту, музыкалық материалдардың жиынтығын жинау.

Пән қазақ биінің терминдерді жайлы түсінік, мағұлмат береді. Қазақ биінің терминологиясын ұғындырады, үйретеді. Біліміндегі олқылықтарды жою қабілетін қалыптастырады. Алған білімін жүйелеп, қорытындылауға дағдыландырады. Студенттердің танымдық әрекеттерін қалыптастырады. Алған білімін іске асыруға баулиды.Бағдарламаның қысқаша курсы: Оқу пәні ретінде «Қазақ биінің терминологисы» болашақ хореография мұғалімін оқытуда білім беру кешеніне кіреді.

Өнердің барлық түрлері сияқты би өнері де уақыт талабына сай дамып келеді. Халық биінен ел тіршілігінің бояулары ғана емес халықтың мінез-құлқы, болмысы танылады. Ерекшелігі сол, би ішкі сезім қуатын көркем бейнелі қимылмен-пластикамен жеткізеді. Қазақ биі барлық халықтардың билері сияқты халықтық-сахна билері тобына жатады.Бағдарламаның жетекшілері: Женсікбаева А.С.
9б. Пәннің атауы: Орындаушылық өнер

Пререквизиттер: Классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі, классикалық бидің терминологиясы.

Постреквизиттер: Дуэтті-классикалық биді оқытудың теориясы мен әдістемесі.

Орындаушылық өнер пәні биді орындаудың жолдары мен формаларын үйретеді. Шығармашылық қиялын дамытады, материалдар мен жабдықтарды пайдалана білу қабілетін қалыптастырады істің нәтжесін дәлелдей білуге үйретеді. Алған білімін жүйелеп, қорытындылауға машықтандырады.Бағдарламаның қысқаша курсы: Орындаушылық өнер пәні - биді оқытудың теориясы мен әдістемесінің маңызды буыны болып саналады. Аталған пән биді орындаудың әдістерін, тәсілдерін және әдістемесін үйретеді. Кәсіби шеберлікті жетілдіреді. Жеке және ұжыммен жұмыс жасау жолдарын үйретеді.

Бағдарламаның жетекшілері: Кукетов Б.А.
10а. Пәннің атауы: Халықтық бидің терминологиясы

Пререквизиттер: Хореография терминологиясын білу, классикалық бидің негіздерін және бастыртқыш жанындағы, зал ортасындағы экзерсистің реттілігін, ұлттық-сахна биінің қимылдарының әдісін білу.

Постреквизиттер: Халық-сахна биіндегі тараулар мен бөлімдер бойынша комбинация, этюдтер және экзерсистің оқу үлгілерін құрастыру. Бидің әртүрлі үлгілерін құру барысында биді қоюдың әдістерін, орындаушылық өнерінің артуына, еске сақтау қабілетін, қиялын дамыту, музыкалық материалдардың жиынтығын жинау.

Халықтық би терминологиясы пәні халықтық би терминологиясы туралы білім береді. Студенттерді оқу-тәрбие процесінде тиімді пайдала біоуге баулиды. Қажетті тәсілдерді қолдана білуге, еске сақтауға дағдыландырады.Бағдарламаның қысқаша курсы: «Халықтық-сахналық биіндегі терминология» курсының практикалық сипаты басым қимыл қозғалыстарды меңгеру және олардың терминологиясын білу, оқып-уйренген материалды бекіту және оларды шығармашылық сипаттағы оқу үрдісінде қолдана білу міндетті талаптар болып табылады.

Бағдарламаның жетекшілері: Абсатова Б.Қ.
10б. Пәннің атауы: Әлем халықтарының билері

Пререквизиттер: Хореография терминологиясын білу, классикалық бидің негіздерін және бастыртқыш жанындағы, зал ортасындағы экзерсистің реттілігін, ұлттық-сахна биінің қимылдарының әдісін білу.

Постреквизиттер: Халық-сахна биіндегі тараулар мен бөлімдер бойынша комбинация, этюдтер және экзерсистің оқу үлгілерін құрастыру. Бидің әртүрлі үлгілерін құру барысында биді қоюдың әдістерін, орындаушылық өнерінің артуына, еске сақтау қабілетін, қиялын дамыту, музыкалық материалдардың жиынтығын жинау.

Әлем халықтарының билері пәні түрлі халықтың сарқылмас би туындылырымен таныстырады. Ұлттық билер жайлы түсінік беріп, алған білімін жүйелеп, қорытындылауға үйретеді, іске дағдыландырады.Бағдарламаның қысқаша курсы: «Халықтық-сахналық биіндегі терминология» курсының практикалық сипаты басым қимыл қозғалыстарды меңгеру және олардың терминологиясын білу, оқып-уйренген материалды бекіту және оларды шығармашылық сипаттағы оқу үрдісінде қолдана білу міндетті талаптар болып табылады.

Бағдарламаның жетекшілері: Абсатова Б.Қ.
5В042100 «Дизайн»

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)

Циклы

ТК №

Пәндердің атауы


Кредит саныСеместр

3 курс Д-09-1

1

БП

КВ 3209

а) Тоқыма өндірісінің материалтануы

б) Тігін өндірісінің материалтануы2

5

2

БП

SC 3210

а) Арнайы курс, арнайы семинар «Еңбекті қорғау және қауыпсыздық ережелер»

б) Арнайы курс, арнайы семинар «Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау»2

6

3

КП

CV 3305

а) Костюмнің құрастырылуы

б)Киімнің техникалық құрастырылуы3

5, 6
КП

CV 3307

а) Технологиялық жабдықтар

б)Тігін өндірісінің машиналары мен аппараттары3

6

4 курс Д-08-1

1

БП

КВ 403

а) Сәндік киімінің жиынтығын дайындау

б) Тарихи ұлттық киімінің жиынтығын дайындау3

8

2

БП

КВ 401

а) Тігін өндірісінде ЭЕМ қолдану

б) Компьютерлік графика негіздері3

7

3

БП

КВ 402


а) Қазақ ұлттық киімдері

б) Ұлттық киімдерінің тарихы мен дамуы3

7

4

БП

КВ 404

а) Сәндік-қолданбалы өнер

б) Халық кәсіптерінің тарихы мен дамуы3

8

5 курс Д-07-1

1

БП

КВ 3205

а)Костюм құрастырылуы

б)Сыртқы киімді құрастырылуы3

9

2

БП

КВ 5208

а)Пластикалық анатомия

б)Адамның денебітімінің қалыптасу ерекшеліктері3

9

3

БП

КВ 5209

а)Тігін өндірісінде ЭЕМ қолдану

б)Компьютерлік графика негіздері3

9

4

БП

КВ 5210

а)Костюм дайындау технологиясы

б) Ансамбль дайындау технологиясы2

9

5

БП

КВ 5209

а) Сәндік-қолданбалы өнер

б) Халық кәсіптерінің тарихы мен дамуы2

9

6

БП

КВ 5209

а)Орнамент

б)Киім әшекелеуі2

9

7

БП

КВ 5308

а)Сән және стиль

б)Костюмографика3

9


Пәннің атауы: «Тоқыма өндірісінің материалтануы»

Бағдарламаның қысқаша курсы: 050421- "Дизайн (киім дизайны)" мамандығына арналған " Тоқыма өндірісінің материалтануы " пәнiн оқып үйрену студенттерге теориялық оқылған дәрiстер мен iс-тәжiрибе жүзiнде жүргiзiлген практикалық сабақтардан тұрады. Бұл курсты оқыту барысында студенттерге тоқыма материалдарының түрлерiн, қасиеттерін, олардын киім дайындау кезде қолдану тәсілдерін толық игеруден тұрады.
Пәннің атауы: «Тігін өндірісінің материалтануы»

Бағдарламаның қысқаша курсы: 050421- "Дизайн (киім дизайны)" мамандығына арналған " Тігін өндірісінің материалтануы " пәнiн оқып үйрену студенттерге теориялық оқылған дәрiстер мен iс-тәжiрибе жүзiнде жүргiзiлген практикалық сабақтардан тұрады. Бұл курсты оқыту барысында студенттерге тігін материалдарының түрлерiн, қасиеттерін, олардын киім дайындау кезде қолдану тәсілдерін толық игеруден тұрады.
Пәннің атауы: Арнайы курс, арнайы семинар «Еңбекті қорғау және қауыпсыздық ережелер»
1   2   3   4   5


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет