6M072900 «Құрылыс» мамандығына «Ғимараттар мен имараттарды есептеу және жобалау» мамандандыруына түсуге емтихан сұрақтарыжүктеу 61.86 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі61.86 Kb.
6M072900 «Құрылыс» мамандығына «Ғимараттар мен имараттарды есептеу және жобалау» мамандандыруына түсуге емтихан сұрақтары 1. Сығылған металл элементтердің беріктігін және орнықтылығын есептеу.

 2. Топырақтарды далалық сынау. Дала сынақтарының түрлері.

 3. Ағаш материалдың кемшіліктері және олардың ағаштың сапасына әсері.

 4. Иілген металл элементтерді есептеу. Негізгі принциптері.

 5. Ауыр бетонның ірі және ұсақ толықтырғыштары. Толықтырғыштарға қойылатын талаптармен саланы бағалау.

 6. Темірбетон туралы түсінік. Тұргын және өнеркәсіптік құрылыстағы құрама темірбетон құралымдардың номенклатурасы.

 7. Металл құралымдары түйіндестіру. Байланыстардың құралымдары.

 8. Топырақ негіздерінің беріктік және деформациялық негізгі қасиеттері.

 9. Шектік күйлер әдісіне негізделген компьютерлік бағдарламалар кешені.

 10. Металл арқалықтар. Олардың түрлері, құралымдары. Есептеу принциптері.

 11. Құрылыстың бас жоспары және оның негізгі функциялары.

 12. Болат тіректер (ұстындар). Олардың түрлері, құралымдары. Ұстынның базасы.

 13. Тас қалаушының жұмыс орнын ұйымдастыру.

 14. 3. Темір бетон және металл құралымдарының сипаттамалары.

 15. Силикат материалдар: шикізаты, қасиеті және әртүрлілігі.

 16. Металл фермалар. Түрлері, құралымдары. Ферма түйіндері.

 17. Жазық раманы есептеу. Күштер әдісі.

 18. Құрылыс материалдарының негізгі қасиеттерін классификациялау.

 19. Жер қазатын, жер қазып-тасымалдайтын машиналар түрлері.

 20. I және II шектік күйлер бойынша негіздер мен іргетастарды есептеу.

 21. Минералды шикізаттан тұратын жылу изоляциялық материалдар мен бұйымдар, түрлері,қасиеттері және қолдануы.

 22. Қаңқасы (болат материалдан) металдан даярланған ғимарат. Салмақ көтеретін элементтер, байланыстар.

 23. Металл элементтерден құрастырылған кеңістік конструкциялар.

 24. Портландцементтің қасиеттері, оларды анықтау тәсілдері.

 25. Ағаш құралымдарды өрттен, шіруден қорғаудық негізгі әдістері.

 26. Есептік сызбалар. Есептеу прициптері.

 27. Органикалық байланыстырғыштар жайлы түсінік. Олардың қасиеті және классификациялануы.

 28. Құралымдық материал-ағаш. Оның артықшылықтары мен кемшіліктері. Беріктік көрсеткіштері.

 29. Торкрет бетон.

 30. Цемент тасының коррозия түрлері және олардан қорғану әдістері.

 31. Топырақтар. Классификациясы. Топырақтардың физико-механикалық сипаттамалары.

 32. Металл құралымдарды шекті күйдің бірінші тобында есептеу.

 33. Топырақтардың классификациясы. Гранулометриялық құрамы.

 34. Асбестцемент бұйымдарының негізгі түрлері, қасиеттері және қолданылуы.

 35. Ауыр бетонға арналған ұсақ толықтырғыштар. Толықтырғыштарға қойылатын талаптар және сапаны бағалау.

 36. Металдың механикалық қасиеттері.

 37. Топырақтарды лабораториялық сынау. Лабораториялық сынақтардың түрлері.

 38. Қадалы іргетастар. Классификациясы.

 39. Гипстык байланыстырғыш заттар шикізаты, өндіру принципі, қасиеттері және қолдану аймағы.

 40. Металл профильдердің көлденең қимасының геометриялық сипаттамалары.

 41. Жұмыс жүргізу жобасы (ППР). Жұмыс жүргізу жобасының мазмұны.

 42. Металл құралымдарды шекті күйлер әдісің 2-ші тобында есептеу.

 43. Геотехникадағы геосинтетикалық материалдар. Классификациясы. Қолдану аймағы.

 44. Кері күректі экскаватор. Пайдалану саласы.

 45. Геотехникалық үймереттердің жалпы тұрақтылығын бағалау.

 46. Жазық раманы есептеу. Орын ауыстыру әдісі.

 47. Ғимараттар мен үймереттер негізін шекті қүйлер әдісімен есептеу.

 48. Тығыздалған қада қолданылуы. Түрлері, орналастыру әдістері.

 49. Құрылыстағы (оқшалау) айырушы жұмыстардың түрлері және олардың атқаратын міндеттері.

 50. Беріктілік, бетон маркасы, бетон беріктілігіне әсер ететін факторлар.

 51. Топырақтың қасиетін артыру, жақсарту әдістері.

 52. Тас қалау жұмыстарына арналған саймандар мен тетіктер.

 53. Гидравликалық байланыстырғыштар, олардың түрлері, қасиеттері, қолдану саласы.

 54. Жер асты үймереттер. Құралымдары, орналастыру әдістері.

 55. Құрылыс құралымдарын II шектік жағдай бойынша есептеу.

 56. Топырақтардың ерекше түрлері. Ерекше топырақ жағдайындағы құрылыс әдістері.

 57. Ағаш құралымдар. Түрлері және классификациясы.

 58. Қабырғаға арналған керамикалық материалдар, олардың түрлері, қасиеттері, қолдануы.

 59. Силикатты кірпіш. Шикізаты, дайындау принциптері,маркалары,қолдану ерекшеліктері.

 60. Темір бетон ұстындар. Түрлері. Құралымы.

 61. Топырақтардың генезисы. Топырақтардың пайда болуы бойынша классификациясы.

 62. Жұмыс ондірісінің күнтізбес графигі және оның атқаратын негізгі функциялары.

 63. Жер асты үймереттердің түрлері және негізгі элементтері.

 64. Табиғи негізде орналасқан іргетастарды есептеудің негізгі қағидалары.

 65. Монтаж жұмыстарын кешенді жүргізудің артықшылықтары мен кемшіліктері.

 66. Жынысты құраушы минералдардың түрлері, оларды классификациялау.

 67. Ферма туралы түсінік, түрлері. Есептеу әдістері.

 68. Табиғи негізде орналасқан іргетастар. Түрлері және құралымы.

 69. Топырақтарды компрессиялық сынау.

 70. Қағылған қадалар. Олардың түрлері, орналастыру әдістері.

 71. Монтаждау жұмыстарын жүргізудың негізгі әдістері мен тәсілдері.

 72. Коп куысты тақтаны есептеу ерекшеліктері.

 73. Қадалар және қада іргетастар. Олардың түрлері, орналастыру әдістері.

 74. Кешенді құрылыс барысының құрылымы.

 75. Кесілетін материалдар сортаменті, олардың арналуы.

 76. Топырақ механикасының заңдылықтары.

 77. Иілген темірбетон элементтерін арматуралау конструктивтік ерекшеліктері.

 78. Құрастырғыш крандарының негізгі қажетті техникалық параметрлері.

 79. Керамикалық материалдардың және бұйымдардың классификациясы.

 80. Темірбетон құралымдары. Олардың түрлері, басқа конструкциялармен салыстырғанда артықшылықтары мен кемшіліктері.

 81. Тірек кабырғалар. Арналуы және есептеу әдістері.

 82. Арматуралық бұйымдар. Түрлері,атқаратын міндеті.

 83. Бетон қоспасын тасымалдау, төсеу.

 84. 1.Құрылыс ертіндісі жайлы түсінік. Құрылыс ертіндісінің классификациясы.

 85. Арматура. Негізгі сипаттамалары,түрлері және арматуралар класы.

 86. Еңістерді есептеу ерекшеліктері.

 87. Портландцементтің қасиеттері, оларды анықтау тәсілдері.

 88. Темірбетонның қарсыласу теориясының негіздері. Темірбетон құрылымдарының кернеулі- деформацияланған күйлерінің кезеңдері.

 89. Бетон және темірбетон жұмыстарының құрамы.

 90. Топырақ негізінің жүктемеден түсетін кернеулерді есептеу.

 91. .Жүктемелер мен әсерлер. Түрлері, классификациясы. Жүктемелерді анықтау.

 92. .Жұмыстың күнтізбелік графигі және оның негізгі функциялары.

 93. Бетонның қатаюына температура мен ылғалдылықтың әсері, жаңа төселген бетонды күту және баптау.

 94. Темірбетон элементтерін шекті күйлер әдісімен есептеу. Жүктемелер,оларды анықтау.

 95. Қадалар іргетастарды есептеу ерекшеліктері.

 96. Бетон жайлы түсінік. Бетонның қолданылуы, классификациясы.

 97. Темірбетон жабындар. Түрлері, конструктивтік ерекшеліктері..

 98. Еврокод құралымдары.

 99. Топырақтарды қадалармен динамикалық сынау.

 100. Тұтас құймалы темірбетон жабындары. Арматуралау ерекшеліктері.

 101. Техникалық мөлшерлеу. Уақыт мөлшері.

 102. Керамикалық материалдардың және бұйымдардың классификациясы.

 103. Құрастырмалы қабатаралық жабындар. Түрлері, қолданылуы.

 104. Топырақтарды қадалармен статикалық сынау.

 105. Құрылыс ертіндісі жайлы түсінік. Құрылыс ертіндісін классификациялау.

 106. Арқалықтар. Түрлері, құралымдық ерекшеліктері.

 107. Динамикалық және сейсмикалық әсерлерге түсетін іргетастар.

 108. Биорганикалық (органикалық емес) байланыстырғыш заттар. Олардың классификациясы.

 109. Монолит жабын арқалықтары. Арматуралау ерекшеліктері.

 110. Негіздер мен іргетастарды қайта құрастыру және күшейту.

 111. Терең ораналасатын іргетастардың түрлері.

 112. Бетонға арналған Ірі толықтырғыштар, оларға қойылатын талаптар.

 113. Құрылыс конструкцияларын шекті күйлер әдісімен есептеу.

 114. Кессондық іргетастар, түрлері.

 115. Құрылыс –монтаждау жұмыстарын кешенді механикаландыру.

 116. Бетон. Негізгі физикалық және механикалық қасиеттері. Классификациясы.

 117. 3.Монтаждаудың дифференциалды әдісінің артықшылығы мен кемшілігі.

 118. Топырақтың физикалық қасиеттері.

 119. 2.Темірбетон құралымдарын арматуралаудың конструктивтік ерекшеліктері.

 120. Бетонның қатаюына температура мен ылғалдылықтың әсері, жаңа төсілген бетонды күту және баптау.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет