А-041 Несие өнімін алуға өтініш-сауалнамаДата22.06.2016
өлшемі228.02 Kb.
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ

А-041 нысаны


А-041

Несие өнімін алуға өтініш-сауалнама
Құрметті клиент,
Сізден осы клиент сауалнамасында көрсетілген сұрақтар тізіміне түсіністікпен және құрметпен қарауыңызды сұраймыз, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-на инвестициялық жобаны/экспорт операциясын іске асыру туралы ұсыныс жасау үшін оларды толтыру қажет. Осы ақпарат ішкі және сыртқы бақылау талаптарына сәйкестік, сондай-ақ біздің және Сіздің беделіңізді қорғау үшін қажет.

Ынтымақтастық үшін алғысымызды білдіреміз!
Құрметпен, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ
 1. Өтініш беруші туралы жалпы ақпарат
 1. Өтініш беруші ұйымының атауы

(Жоба арнайы мақсаттағы компаниямен немесе «жобалық компаниямен» іске асырылған жағдайда, сауалнаманың әрбір тарауында құрылтайшылар және/немесе кепілгерлер туралы сұратылған ақпаратты көрсету қажет).
 1. Секциясы, Бөлімі, Тобы, Табы, Қосалқы табы көрсетілген ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрі
 1. Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН)
 1. Қол қоюға құқылы лауазымды тұлғалардың аты-жөні
 1. Акционерлер/қатысушылар, бенефициар меншік иелері

1-кесте, жеке тұлғалар:

№ р/с

Аты-жөні

Жеке басын куәландыратын құжат

ЖСН

Тіркеу орны

Иеленетін үлесі


2-кесте, заңды тұлға№ р/с

З/т атауы

Тіркеу орны

Иеленетін үлесі
  • Заңды тұлғаны басқаруға саяси қызметкерлердің қатысуы туралы мәліметтер;

  • Оффшор аймақтарындағы тұлғалармен бекітілген келісімшарттар, шарттар, келісімдер туралы мәліметтер. 1. Еншілес және тәуелді қоғамдардың бар болуы:

3-кесте,

№ р/с

Еншілес және тәуелді қоғамдардың атауы

Қатысу үлесі
 1. Үлестес тұлғалар (ең маңызды 5-ін көрсету)

 2. Аудитор-компания көрсетілген соңғы есептілік жылының аудиттелген қаржылық есептілігінің бар болуы (Қарыз алушының әрекет етуші бизнесі бар болған жағдайда).
 1. Соңғы 3 жылдағы және соңғы есептілік күніндегі компанияның жоғары деңгейдегі тарихи қаржылық көрсеткіштері (Қарыз алушының әрекет етуші бизнесі бар болған жағдайда):

4-кесте


Көрсеткіш

Есептілік кезең 1

Есептілік кезең 2

Есептілік кезең 3

Соңғы есептілік күні

Табыс

Жиынтық пайда

EBITDA

Таза пайда

Ұзақ мерзімді активтер

Ағымдағы активтер

Қаржылық борыш

Капитал

Операциялық қызметтен ақша ағыны

Инвестициялық қызметтен ақша ағыны

Қаржылық қызметтен ақша ағыны

Ақша қаражатының бос қалдығы


5-кесте. Қарыз капиталының құрылымы (әрекет етуші міндеттемелер бар болған жағдайда толтырылады)№ р/с

Несие беруші

Шартқа сәйкес несие сомасы

Ағымдағы күндегі несие бойынша берешек

Несиенің мақсаты

Несие валютасы

Қаржыландыру мөлшерлемесі

Қарыз мерзімі

Берілген күні

Несиелер бойынша ағымдағы мерзімін кешіктіру (Иә және күндердің саны/Жоқ)
  • Соңғы 5 жылдағы несиелер бойынша ең көп мерзімі кешіктірілген күндердің саны

Өтініш беруші/Құрылтайшы/Кепілгердің несие рейтингісінің болуы және оның көзі:6-кесте

№ р/с

Рейтинг агенттігінің атауы

Рейтингтің ағымдағы мәні
 1. Өтінімді беру күніндегі салықтар бойынша берешек: (Берешек сомасын, мерзімін кешіктірудің бар болуы және мерзімін кешіктіру сомасы, мерзімін кешіктіру күндердің саны)
 1. Ағымдағы сот талқылауларына қатысу:

7-кесте

№ р/с

Компанияның акционерлері (Талапкер/Жауапкер)

Аналық компанияның өкілдері (Талапкер/Жауапкер)

Еншілес компаниялар (Талапкер/Жауапкер)

Еншілес компанияның өкілдері (Талапкер/Жауапкер)

Компанияның басты басшылары (Талапкер/Жауапкер) 1. Компания реттелетін нарықтарда Үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектілерінің мемлекеттік тізіліміне кіре ме? (Иә/Жоқ)
 1. Компания қайта құрылымдалу (тарату, санация, банкроттық, қосылу, қайта ұйымдастыру және т.б.) үдерісінде ме? (Иә/Жоқ)

 2. Лицензияның бар болуы: □ жоқ □ бар, қандай екенін көрсету: ____________________________________________________________________________________________________(лицензия түрі (лицензияланатын қызметке сәйкес) __________________________________________________________________________________

(лицензия нөмірі, лицензия берілген күн, лицензия кіммен берілді, лицензияның әрекет ету мерзімі)


 1. Сұралған өнім туралы ақпарат
 1. Қаражатты тарту мақсаты (экспорттық қаржыландыру, экспорт алды қаржыландыру, жобалық қаржыландыру, капиталға кіру, мезониндық қаржыландыру, бірлестірілген қаржыландыру, инвестициялық қаржыландыру)

 2. Несие өнімі (несие, банк кепілдігі, аккредитив)
 1. Сұралған қаржыландыру сомасы
 1. Сұралған жалпы қаржыландыру мерзімі. Несие желісінің жалпы мерзімі шеңберінде жаңартылған траншеялар мерзімі.

 2. Несие қаражатының қолжетімділік кезеңі

 3. Сұралған қаржыландыру мөлшерлемесі

 4. Қаржыландыру валютасы (теңге, еуро, АҚШ долл. США, рубль)
 1. Негізгі борышты және сыйақыны өтеу кезеңділігі (Тізімнен таңдау: тоқсан сайын, жыл сайын, мерзімнің соңында, жеке кесте)
 1. Негізгі борышты және сыйақыны өтеудің жеңілдетілген кезеңі: (Өнімнің ерекшелігіне қарай ұсынылған мерзімді көрсету)
 1. Жоба тиімділігінің қаржылық көрсеткіштері (Инвестициялық және жобалық қаржыландыру өнімдері бойынша толтырылады):

8-кестеКөрсеткіштің атауы

Өлш.бірл.

Есептеу мәні

1

Таза келтірілген құн (NPV)

KZT/ USD
2

Ішкі өтімділік нормасы (IRR)

(%)
3

Инвестициялардың өтелімділік мерзімі (PP)

жыл
4

Несиенің өмірлік циклі кезеңінде борышты өтеу коэффициентінің ең төменгі көрсеткіші (DSCR)

кезең үшін бірл.

 1. Кепілдік беру мүмкіндігі:

8-кесте (мың теңге)
Кепілдік беруші

Нарықтық құны (ТБҚ бағасы бойынша – бар болған жағдайда, жоқ болса, теңгерімдік құны немесе сарапшы пікірі)*

Мәртебесі (бар/болашақта келіп түсетін)

Страт.кепілдіктердің бекітілген тізіміне кіре ме (иә/жоқ)

Бағалаушы-компания, бағалау күні (қолданылған жағдайда)

Үлес,

%

Тұрлаулы қамсыздандыру

Жылжымайтын мүлік – жылжымайтын мүлік нысаны №1 – жылжымайтын мүлік нысаны №2

-…
Жылжымалы мүлік – жылжымалы мүлік нысаны №1 – жылжымалы мүлік нысаны №2

- …
Кепілдік


Барлығы, тұрлаулы қамсыздандырудың жалпы құны


Сұралған қарыз сомасының тұрлаулы қамсыздандыру құнымен өтелу пайызы**

Басқа қамсыздандыру


Болашақта келіп түсетін ақша қаражаты
Болашақта келіп түсетін жабдық

Барлығы, басқа қамсыздандырудың жалпы құны

Барлық қамсыздандыру

Сұралған қарыз сомасының қамсыздандыру құнымен өтелу пайызы***


*Жоба бойынша кепілдік қамыздандыру ретінде берілетін мүліктің бағалау құны (ең соңғы бағалау туралы есептердің немесе теңгерімдік құнның немесе сарапшы пікірінің негізінде)

** Осы көрсеткіш 30%-дан кем болмауы тиіс.

***Осы көрсеткіш 100%-дан кем болмауы тиіс.
 1. Қаржыландыруды қолдану бағыты туралы жалпы ақпарат
 1. Жобаның сипаттамасы:

9-кесте

Жобаның атауы

Жобаны іске асыру саласы

Жобаны іске асыру шеңберінде шығарылатын өнім түрлерінің атауы

Жоспарлы өндірістік қуаттылық
 1. Жобаны қаржыландыру құрылымы

11-кесте (мың теңге)

Қаржыландыру көздері

Барлығы

ҚДБ-ның несие қаражаты

Өтініш берушінің меншік қаражаты

Басқа көздер

Активтер/шығындар бабы

Шығындар бабы 1:

Мысал: ЖабдықАктивтер бабы 2:

Мысал: Қорлар

 


 
Барлығы:

 
 
 
 
Қаржыландыру үлесі (%)

 

%

 

%

 

%

 

%


 1. Болжамды қаржылық көрсеткіштер (Әрбір жылға көрсеткіштер болжамы бар кесте барлық жобалар бойынша толтырылады):

Жобаның болжамды көрсеткіштері
Жобаны жоспарлы пайдалануға енгізу күні (Инвестициялық және жобалық қаржыландыру өнімдері бойынша толтырылады).
12-кесте (мың теңге)

Көрсеткіш

1-ші жыл

2-ші жыл

3-ші жыл

4-ші жылN жыл

ТабысЖиынтық пайдаEBITDAТаза пайдаБолжамды қарыздар сомасыҚарыздар бойынша НБ сомасын өтеуҚарыздар бойынша сыйақы сомасын өтеуОперациялық қызметтен ақша ағыныИнвестициялық қызметтен ақша ағыныҚаржылық қызметтен ақша ағыныАқша қаражатының бос қалдығыЖылдар бойынша ICR (пайыздар мен салықтар/сыйақыларды алып тастағанға дейінгі пайда)Жылдар бойынша DSCR (Операциялық қызметтен ағындар + сыйақы бойынша төлемдер) / негізгі борышты төлеу + сыйақы)


Жобаның жоспарлы қатысушылары:

1. Инвестициялық және жобалық қаржыландыру өнімдері бойынша толтырылады: бас мердігер, стратегиялық инвестор/ стратегиялық серіктес, технологияны/жабдықты жеткізуші және т.б.

2. Экспорттық қаржыландыру өнімдері және айналым қаражатын толтыру: сатып алушылар, жеткізушілер, басқа қатысушалыр бойынша толтырылады.
 1. Өтініш берушінің ҚДБ талаптарына сәйкестігін құптау


 1. Акционерлер/компания менеджментінің жұмыс тәжірибесі туралы ақпарат. Басқарушы компания тартылған жағдайда, басқарушы компания жайлы ақпаратты ұсыну.

13-кесте:
№ р/с

Қызметкердің аты-жөні

Лауазымы

Қаржыландырылуға ұсынылып отырылған қызмет саласындағы жұмыс тәжірибесі (жылдар саны)
13-1-кесте:
№ р/с

Басқарушы компанияның атауы

Компанияның әрекет ету мерзімі

Қаржыландырылуға ұсынылып отырылған қызмет саласындағы жұмыс тәжірибесі (жобалардың атауы, басқару/осы жобаларға қатысу жылдарының саны)

 1. Мақсатты әлеуметтік әсері (Инвестициялық және жобалық қаржыландыру өнімдері бойынша толтырылады):

  • Инфрақұрылымды дамыту

  • Құрылатын жаңа жұмыс орындарының саны (тұрақты жұмыс орындары - _____, құрылыс кезеңінде - _____)

  • Техникалық құрастырушылардың ену деңгейін арттыру

  • Бюджетке болжамды салық түсімдері - ______.

  • Басқа әсерлер

«Заңды тұлғаның атауы» мүддесінде және атынан әрекет ете отырып, берілген мәліметтер мен құжаттардың мазмұны үшін барлық жауапкершілікті түсіне отырып, заңсыз және лаңкестікті қаржыландыру жолымен алынған табысты заңдастыруға (оның жылыстауына) қарсы іс-қимылдар рәсімдерінің маңыздылығы мен қажеттілігін түсіне отырып, «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-на осы сауалнамада және тіркелген құжаттарда берілген ақпараттың шынайылығын тексеру құқығын беремін, сауалнама сұрақтарына жауаптар шынайы және толық екенін куәландырамын. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның сауалнама мен оған тіркелген құжаттардың, сондай-ақ сауалнама мен құжаттардағы мәліметтердің шынайылығын тексеруімен келісемін. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-на жоғарыда келтірілген сауалнама мәліметтерінің (осы сауалнаманың 5-9, 11 ,14-24 тармақтары) өзгеруі жайлы хабарлауға міндеттенемін.


_______________________________________

________________________________

(клиент Басшысының немесе уәкілетті

тұлғаның қолы, МО)

(қолы, клиенттің мөрімен бекітіледі)


(аты-жөні, лауазымы)20___ ж. «____»______________

(сауалнаманы толтыру күні)Ескертпе: Клиент сауалнамасы толық толтырылмаған жағдайда, Банк клиенттің Өтінішін қарастыруға қабылдамау құқығын өз артынан қалдырады.

Егер Сауалнамада жалған ақпарат көрсетілсе, Банк Жобаны қарастырудың кез келген кезеңінде клиент Өтінішін қарастырудан бас тарту құқығын өз артынан қалдырады.
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері
тарапынан қызметтік әдепті бұзу немесе парақорлық әрекеттер айғағы бойынша
белсенді азаматтық ұстаным танытып, тәулік бойғы (717-2) 798-454 сенім
телефоны арқылы немесе transparency@kdb.kz электрондық поштасына хабарлауды
немесе 010000, Астана қ., Орынбор көш., 10 мекен-жайына пошта арқылы немесе
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ғимаратының Р қабатында орнатылған пошта
жәшігі арқылы ресми үндеу-хат жолдауды сұраймыз.

Каталог: upload -> files
files -> Жеке және заңды тұлғаларға көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тізілімін бекіту туралы
files -> Жаңақорған ауданы мәдениет саласының 2012 жылы атқарған жұмыстары жайлы мәлімет
files -> І. Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы нормативтік құжаттар
files -> 2013 жылғы облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп
files -> «Алматы қаласы Жер қатынастары басқармасы»
files -> Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидаттардың үгіттік баспа материалдарын орналастыратын орындар мен сайлаушылармен кездесу үшін берілетін үй-жайларды белгілеу туралы
files -> 2013 жылдың 1 қыркүйегіне Жаңақорған ауданы бойынша кәсіпкерлік және өнеркәсіп саласында атқарылған жұмыстар туралы мәлімет


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет