«Ағылшын тілі (кәсіби)» 6М050400 «Журналистика» мамандығының магистранттарына арналған пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)жүктеу 304.74 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі304.74 Kb.

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік университеті
Журналистика кафедрасы

6М050400 «Журналистика» мамандығының магистранттарына арналғанАғылшын тілі (кәсіби)
ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар
Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ФЖжӨ Ф деканы

__________Сарбалаев Ж.Т.

201__ж. «___»____________Құрастырушы ___________ филол.ғ.к., аға оқытушы З.К. Курманова

Журналистика кафедрасы
«Ағылшын тілі (кәсіби)»
6М050400 «Журналистика» мамандығының магистранттарына арналған
пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 201__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 201_ж. «___»________№_____ Хаттама
Кафедра меңгерушісі _________Алдабергенов Қ.М. 201__ж. «___» ________

ГПФ оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 201_ж. «____»__ №____ Хаттама


ОӘК төрайымы___________Ксембаева С.К. 201_ж. «___»___№____Хаттама

1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні: Курманова Зауреш Кенесовна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі: филология ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы. «Журналистика» кафедрасы. А-1 корпусында (Ломов к-сі, 64), 536-аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-83 (12-45).

2 Пән туралы мәліметтер

«Ағылшын тілі (кәсіби)» пәні 6М050400 «Журналистика» мамандығында 2 семестрде 15 аптада оқылады. Жалпы сағат саны-150с, тәжірибешілік-30 с, СӨЖ-120с.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Магистранттың өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

МОӨЖ

3

2

150

-

30

-

-

-

120

120

емтихан

Бар-лығы

2

150

-

30

-

-

-

120

120

4 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәнді оқыту мақсаты:

Ғылыми стильдің грамматикалық категорияларын ауызша және жазбаша формада меңгеру. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәліметтерді тыңдап қабылдау. Мамандық және қоғамдық-саяси мәселелер (баяндамалар, мәлімдеме, презентация, дөңгелек стол аясында сұхбаттасу, пікір-сайыс және т.б. бойынша монологтық және диалогтық формада кәсіби деңгейде ауызша қарым-қатынас жасау. Магистранттың ғылыми жұмысымен байланысты жазбаша мәлімдеме (ғылыми мақала, тезистер, баяндама, аударма, рефераттау және аннотациялау т.б.) дайындау. Халықаралық ынтымақтастыққа қатысты, ресми құжаттардың формалары мен түрлерін (бірлескен бағдарламалар, жобалар, гранттар, ғылыми хаттар)безендіру дағдыларын дамыту. Түсіндірме және екі тілдік терминологиялық сөздіктермен, сонымен қатар мамандықтар бойынша анықтағыш әдебиеттермен жұмыс істей алу. Екіжақты жазбаша және ауызша аударма дағдысын дамыту.


Пәннің міндеттері:

 • мамандығы бойынша мәтінді әр түрлі мақсатта (көз жүгірту, танымдық, терең, зерттей оқу) оқу қабілеттерін қалыптастыру;

 • лексикалық және грамматикалық қабілеттерін меңгеру;

 • мамандығы бойынша әдебиеттермен жұмыс істеу қабілеттерін жетілдіру

 • (аңдатпа жасау немесе реферат жазу).

Студенттер білуі тиіс:

 • негізгі оқу ережелері мен сөйлеу кезінде әріптер мен әріп қосындыларының дыбысталуын;

 • нақты бір дыбыстарды беретін әріптер мен әріп қосындыларының жазылуын және негізгі тілдік лексико-грамматикалық орфографиялық сәйкестіктерді;

 • сөз жасау үлгілерін, сөздердің көп мағыналылығын мәтінде ажырата алуға, мамандығына байланысты терминдерді, тілдің лексикалық құрылымдарын;

Студенттің меңгеруі тиіс:

 • мәтінді сөздікпен және сөздіксіз оқи алуды, берілген мәліметті таба алуды, оқыған мәтін мазмұнын түсінуді;

 • бланк толтыруды, резюме құрастыруды, жеке өзіне қатысты немесе жұмыс бабына байланысты хат жаза алуды;

 • аударма нормаларына сәйкес шет тіліндегі мәтінді сөздік қолдана отырып ана тіліне аударуды;

 • оқыған тақырып аясында шет тіліндегі сөзді түсінуді;

 • сөйлеудің тілдік нормаларына сай өз ойын шет тілінде жеткізуді, сұрақ қойып, оларға жауап беруді, қарым-қатынастың қандай да бір саласында оқыған тақырып аясында бір қарым-қатынастық ролді орындай отырып, шет тіліндегі әңгімеге қатыса алуды, оқыған, естіген және көрген, білгені негізінде мазмұндап айтуды.

5. Пререквизиттер:

ЖОО-да шет тілін оқу үшін студент шет тілін, қазақ тілін, орыс тілі пәндерін мектеп бағдарламасы, практикалық шетел тілі көлемінде білуі тиіс.


6 Пәннің тақырыптық жоспары. Магистранттардың күндізгі бөліміне арналған

Пән мазмұны

Тақырып


Күндізгі оқу бөлімі, 2012


Дәр

Прак

Лаб


МӨЖ

Дәр.

1

Халықаралық қатынастар және қазіргі журналистің ролі
1
8
2

Кездесулер, келісімшарттар, телефон арқылы сұхбаттар, кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар
2
8
3

Іскери хат алмасу (түйіндемелер, ілеспе хаттар; ұсыныс хаттар; рекламациялар, өтініштер, ақпараттық сұраныс хаттар, дәлелдеме хаттар - заказдар, келісім-шарттар және т.б.)
2
8
4

Халықаралық бағдарламалар мен жобалар. ЖОО-лардың халықаралық өзара қарым-қатынастары
2
8
5

Қазақстан журналистикасының ролі. Қазақстан. Тілі оқытылып жатқан елдер
2
8
6

Қазақстан және шетел журналистикасы: тарихы, замануи жағдайы мен болашағы
2
8
7

Қазақстан журналистикасының тарихы, географиялық жағдайы
2
8
8

Журналист маманның іскерлік қызметі. Қызметтік орны. Түйіндеме. Маманның кәсіби білімін жоғарылату
2
8
9

Қазақстан баспа ісіндегі мемлекеттік саяси жүйесі
2
8
10

Журналистиканың замануи қалыптасуы мен дамуы. Журналисикада кездесетін проблемалар мен оның шешу жолдары
2
8
11

Баспа беттеріндегі қазақ халқының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары, мерекелер
2
8
12

Жобаларды қорғау
2
8
13

Қазақстан демократиялық журналистикасының ролі
2
8
14

ҚР-сы БАҚ-тағы прагматикалық тілдің функциясы
2
8
15

Қазақстан мәдениеті. Ағымдағы бақылау
1
8БАРЛЫҒЫ:

0

30

0

120

07 Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны

1-тақырып. Халықаралық қатынастар және қазіргі журналистің ролі.

Халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс. Заманауи әлемдік нарық қатынасы, коммуникациялық қарым-қатынасы, сондай-ақ өзіндік идеяның шығармашылық көрінісі. Журналистиканың қоғам мен іскерлік ортада, бұқаралық ақпарат коммуникациясы арасындағы ақпаратты сапалы жеткізу мәселесі.2-тақырып. Кездесулер, келісімшарттар, телефон арқылы сұхбаттар, кәсіби дебаттар, презентациялар, конференциялар

Ресми кездесулер, үкіметаралық, ондағы жаңалықтарды хабарлаулар,алқа мәжілістер мен конференциялар жөнінде жаңалықтарды жариялау т.б.3-тақырып. Іскери хат алмасу (түйіндемелер, ілеспе хаттар; ұсыныс хаттар; рекламациялар, өтініштер, ақпараттық сұраныс хаттар, дәлелдеме хаттар - заказдар, келісім-шарттар және т.б.)

Іскерлік журналистиканың өкілдері ұсынған мәліметтер мен ақпараттар. билік басындағыларға және бизнес өкілдеріне жоспар құру, жалпы аймақтық немесе халықаралық жағдайларды бағамдауға мүмкіндік беру.

Ресми-іскерлік жазба тіл ұстартуы. Іскерлік жазба үлгісінің интернационалды ерекшеліктері. Ресми хат алысудың мәдениеті. Құжаттардың тілі мен тіліне қойылатын талаптар.

Құрылу ережесі және презентация принциптері. PowerPoint. Презентация демонстрациясы. Microsoft Word бағдарламасындағы мәтінді ақпараттармен жұмыс. Adobe Photoshop бағдарламасындағы графикалық көріністермен жұмыс істеу. Ұстанымдарды дамыту. Ақпараттарға негіз беру. Қарама-қайшылықтар белгісін бере білуі. Визуалдылық. Қоғамдық пікірді сұрау. Нейролингвистикалық бағдарлау. Қабылдау модельдерін еңгізу. Нышандарды контексті түрде көру.4-тақырып. Халықаралық бағдарламалар мен жобалар. ЖОО-лардың халықаралық өзара қарым-қатынастары

қоғамдық байланысты қамтамасыз ететін әлеуметтік және қоғамдық процестер салаларына қажетті аса маңызды әрі іргелі білімдерді игеру;

– қоғамдық байланыс саласында ғылыми болжамдар жасау дағдыларын үйлестіру;

5-тақырып. Қазақстан журналистикасының ролі. Қазақстан. Тілі оқытылып жатқан елдер қазіргі таңдағы конвергентті журналистиканың әлемдік тәжірибесі мен даму сатыларын; бүгінгі инновациялық әдіске конвергентті журналистика арқылы бару жолдарын; конвергентті масс-медиадағы журналист еңбегінің шығармашылық ерекшеліктерін зерттеу;

6-тақырып. Қазақстан және шетел журналистикасы: тарихы, замануи жағдайы мен болашағы

Қазақстан - әлемдік кеңістікте. Тәуелсіз Қазақстан.Қазақстан - Азия барысы. Қазақстан жаһандану дәуірінде. Ежелгі Қазақстан тарихи жазба деректері

7-тақырып. Қазақстан журналистикасының тарихы, географиялық жағдайы

Бұқаралық коммуникация тарихы мен теориясы. Отандық тарих пен әлем журналистикасының негізін қалыптастыру және ғылыми жүйе. Қазақстан журналистер академиясы мен кәсіби біліктілікті дамыту; Масс-медиа саласы бойынша бірнеше энциклопедиялық еңбектерді, анықтама-сөздіктерге шолу. Журналистика тарихының өзекті мәселелері мен іргелі зерттеулері. Ғылыми еңбектер мен оқу құралдарына тоқталу. Қазақстанның географиялық орны. Шекарасы, зерттелу тарихы8-тақырып. Журналист маманның іскерлік қызметі. Қызметтік орны.

Түйіндеме. Маманның кәсіби білімін жоғарылату

Журналист маманының білікті болуы, кәсіби және ғылыми-педогогикалық қызметі. Өзін өзі таныстыру, солардың негізінде практикалық кепілдемелер ұсыну. Коммуникативтік үдерістердің тенденцияларын болжау. кәсіби қатынастарда және мәдениетаралық коммуникацияда; ақпараттық кеңістік проблемаларын шешуде; тұлғалық және кәсіби дамуда журналистің кәсіпкерлік шеберлігі.9-тақырып. Қазақстан баспа ісіндегі мемлекеттік саяси жүйесі

Қазақстандық шынайылық. Қазіргі заманауилық пен ассоциациялар. Елдің шынайы өкілдері. Икемді болу жолындағы күрес. Әлеует. Саяси факторлар. Экономикалық факторлар. Өндіріс және ауыл шаруашылығы. Қазақстандағы туризм және инвестициялар. Өткенге саяхат. Қазақстандық заманауи қоғамның ішкі және сыртқы жақтары. Қазақстандықтың имиджі.

«Ақпарат» және «коммуникация» ұғымдары. Ақпарат өзаар әрекет, бейне және таным ретінде. Вербальды, визуальды, оқиғалық коммуникациялар. Коммуникация – тарихи құрылған және уақытпен дамитын әлеуметтік субъектілер (коммуникатор) және объекті (реципиент) арасындағы ақпаратты жасау, сақтау, бөлу, тарату, қабылдаудан тұратын техникалық үдеріс. ЮНЕСКО белгілеген ақпарат сапасы. Коммуникация қалыптастыру кезеңдері.

10-тақырып. Журналистиканың замануи қалыптасуы мен дамуы.

Журналисикада кездесетін проблемалар мен оның шешу жолдары

Мерзімді баспасөз бен интернет арқылы журналистиканың өзекті мәселелерін зерттеулері. Журналистиканың әлеуметтік институт ретінде қалыптасуы және дамуы. Журналистиканың қызмет етуіндегі қазақстандық шындық ерекшеліктері. Журналистің ақпараттық қызметі. Журналистика қызметтің еркіндігі мәселелері. Баспасөз бостандығы ұранының нақты тарихи мазмұны саяси еркіндіктің бірі ретінде. Тәуелсіз баспасөз және іс-әрекеттегі сөз бостандығы.

11-тақырып. Баспа беттеріндегі қазақ халқының салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптары, мерекелер.

Қазақтардың қонақжайлылық қасиеті және өзара көмек жөніндегі әдет-ғұрыптары. Әдептілік пен сыпайылылық әдет-ғұрпы. Жасы үлкендерге құрмет көрсету. Тамырлық әдет-ғұрпы. Жасы үлкендерге құрмет көрсету. Қоныс таңдау әдет-ғұрпы. Отбасы және неке саласындағы әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер. Бата беру. Бала тәрбиесі.12-тақырып. Жобаларды қорғау

Мәтіндер мен кестелерді өңдеу бағдарламасы. Компьютерлік гарфиканың құрылуы. Жұмыс құжаттарын верстка жасау және маркетингті жүзеге асыру, буклеттер презентациясы, корпоративті көп таралымды газеттердің жасалу бағдарламасы. Негізгі сақтау жүйелері. Зерттеулерге арналған бағдарламалар. Аудио және бейне ақпараттардағы (дыбыс, сөз, музыка) жөндеулер.13-тақырып. Қазақстан демократиялық журналистикасының ролі. Шетел журналистикасымен байланысы.

PR-дың американдық, британдық, неміс, француз, ресейлік, қазақстандық мектебі. Олардың даму ерекшеліктері. «Ренессанс» коммуникативті менеджмент агенттігі. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультеті. Mеdianet. РФ репутациондық технологиялар институты. Ресей мен Қазақстанның коммуникатвтілік ассоциациясы.

Баспасөз, телевизия және радио. Интернет. Дәстүрлі және жаңа медиа. БАҚ түрлерінің типологиясы. БАҚ-тың тік және көлденең жүйелері. БАҚ-тың түрлері мен салалануы. Республикалық және аймақтық медиа. Мемлекеттік және жеке меншік газеттер, радиостансалар және телестансалар. Мемлекетаралық басылымдар мен арналар. Қоғаммен байланыс жөніндегі мемлекеттік, жарнамалық агенттіктер.

Коммуникация арналарын шектеу. PR-жобаларды іске асыруда баспа, эфирлік және веб-журналистиканы пайдалану дәстүрі. БАҚ арқылы қоғаммен байланыс мамандарының жүзеге асыру міндеттерінің ерекшеліктері. Журналистік, жарнамалық және PR-материалдардың айырмашылықтары.14-тақырып. ҚР-сы БАҚ-тағы прагматикалық тілдің функциясы

Қазақ баспасөзінің бастаулары, баспасөз тілі, баспасөз тарихы, жарнама тілі, қазақ журналистикасының тарихы, атақты журналистер, «Қазақ», «Айқап» т.б. газет-журналдарының рөлі, журналистің қоғамдағы рөлі, мақал сөз мәйегі т.б. Ғаламның ақпараттық бейнесін жасаушылар. Медиа-мәтіндер ұғымы. Ақпараттық кеңістіктің тақырыптық жақтары. Адам факторының тілдік социуммен байланыста қарастыру. Ақпараттық кеңістікті қамтитын медиа-мәтін бүгінде социумның когнитивтік санасын құрайтын құрал.15-тақырып. Қазақстан мәдениеті. Қазақстан әдебиеті мен өнері.

Халықтық-қолданбалы өнер. Хас шеберлердің дәстүрлі туындылары. Көшпенді халықтар мәдениетіндегі «ғарыш», «ғалам және оның сұлулығы». Ұлы Дала табиғаты мен ауа райының бейімделудің әдістері мен жолдары. Киіз үй, оның сыртқы және ішкі жабдықтары   кілемдермен және ою-өрнектері.  Музыкалық өнер. Ежелгі қазақ аспаптары  – домбыра мен қобыз (шертпелі),  саз-сырнай, қамыс сырнай – сыбызғы. Аты аңызға айналған түрік философы және музыканты Қорқыт.  Сәулет өнері. Х. А. Яссауи кесенесі (XІV-ХV ғ.ғ.) (Түркістан қ.) ЮНЕСКО Бүкіл әлемдік тізіміне қосылды. Алматыдағы Свято-Вознесенский кафедральды шіркеуі. Республика Сарайы (Алматы, 1970, арх. Н. Рипинский және т.б.), «Медеу» кешені (1972, арх. В. Кацев, А. Қайнарбаев).  Бейнелеу өнері. Қазақстанның жартасқа салынған ежелгі суреттері. Біздің дәуірімізге дейінгі І-ІІ мыңжылдықтан – біздің дәуіріміздің VIII-IX ғ.). Тамғалы-тас петроглифтері. Қазақстан театр өнері. Қазақстан театр өнері 1926 ж. (Қызылорда қ). М. Әуезовтің пьесасы бойынша  «Еңлік-Кебек» спектаклі. Қазақстан кино өнері.  «Қазақфильм» – елдегі жалғыз кинокомпания, ол 1960 жылы Алматы кинохроника студиясының (1934) негізі.8 МӨЖ мазмұны
МӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі


1

Үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30(0,5х30)2

Қосымша материалдарға дайындық

Конспект

Коллоквиум

30

3

Семестрлік тапсырманы орындау

Реферат

Семестрлік тапсырманы қорғау

20

4

Бақылау жұмысын орындау

Бақылау жұмысы

Бақылау жұмысын қорғау

20

5

Бақылау шараларына дайындық
РК1, РК2

20
Барлығы1209 Магистранттарға өздігінен оқуға берілетін тақырыптар

1. Тілдік бағдарламалармен танысу, қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз ету. Смагулова Г.Ж, Кажикенова Г.М., Английский язык. Методические указания к практическим занятиям для студентов факультета филологии, журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2007.

2. Қолданушының кестелік интерфейсі. Мухамбетова Р.А. Англо-русско-казахский терминологический словарь для студентов факультета филологии, журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2009.

3. Ақпараттық және кәсіби мазмұндағы мәліметтерді тыңдап қабылдау. Макарихина И.М., Ағылшынша – орысша-қазақша педагогикалық терминдер сөздiгі., ПГУ им. С. Торайгырова: 2011.

4. Кәсіби деңгейде ауызша қарым-қатынас жасау. Sue Kay, Vaughan Jones & Philip Kerr. Inside Out. Macmillan. Student’s book. Intermediate.

5. Халықаралық ынтымақтастыққа қатысты ресми құжаттардың формалары мен түрлері. Смагулова Г.Ж, Кажикенова Г.М., Английский язык. Методические указания к практическим занятиям для студентов факультета филологии, журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2007.


Ағымдағы үлгерімнің және межелік бақылаудың салмақтық үлестері

Ағымдағы үлгерімнің және межелік бақылаудың салмақтық үлестері 0,7 және 0,3

2012-2013 оқу жылына жіберу рейтингі және қорытынды бақылаудың салмақтық үлестері:
Қорытынды бақылаудың түрі

Бақылау түрлері

Салмағы

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

2

Сынақ

Сынақ

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

3

Курстық жұмыс

ҚЖ

0,4

Жіберу рейтингі

0,6

МӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Ағылшын тілі(кәсіби)» оқу нысанының магистранттарына арналғанбақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг (2 семестр)

Барлық

балл


Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

Аптадағы максим. сағат

12

12

12

12

13

13

13

13

100

Тәжірибешілік сабақтарға қатысу

МӨЖ түрі

ТС 1

ТС 2

ТС 3

ТС 4

ТС 5

ТС 6

ТС 7


ТС 8

50

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ


Қ

Макс.балл

1

1

1

1

1

1

1

1

Үй тапсырмасын орындау

МӨЖ түрі

ҮТ 1

ҮТ 2

ҮТ 3

ҮТ 4

ҮТ 5

ҮТ 6

ҮТ 7

ҮТ 8

40

Бақылау формасы

К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

К8

Макс.балл

5

5

5

5

5

5

5

5

Қосымша материалдарға дайындық

МӨЖ түрі

ҚМ1

ҚМ2

ҚМ3

ҚМ4

ҚМ5

ҚМ6

ҚМ7

ҚМ8

10

Бақылау формасы

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Макс.балл

4

4

4

4

5

5

5

5

Межелік бақылау
100
2 рейтинг (2 семестр)

Барлық

балл


Апта

9

10

11

12

13

14

15

Аптадағы максим. Сағат

17

11

17

11

17

11

16

100

Тәжірибешілік сабақтарға қатысу

МӨЖ түрі

ТС 9

ТС 10

ТС 11

ТС 12

ТС 13

ТС 14

ТС 15


50

Бақылау формасы

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ


Макс.балл

1

1

1

1

1

1

1

Үй тапсырмасын орындау

МӨЖ түрі

ҮТ 9

ҮТ 10

ҮТ 11

ҮТ 12

ҮТ 13

ҮТ 14

ҮТ 15

40

Бақылау формасы

К9

К10

К11

К12

К13

К14

К15

Макс.балл

5

5

5

5

5

5

5

Қосымша материалдарға дайындық

МӨЖ түрі

ҚМ 9

ҚМ10

ҚМ11

ҚМ12

ҚМ13

ҚМ 14

ҚМ 15

10

Бақылау формасы

Р9

Р10

Р11

Р12

Р13

Р14

Р15

Макс.балл

6

6

6

7

7

6

6

Межелік бақылау

100

Пәннің оқытылған модулі бойынша семестрдің ортасында және соңында 100 балдық шкала бойынша ағымдық үлгерім (АҮ) шығарылады. Межелік бақылау бағасы (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады. Межелік бақылауға АҮ бойынша балдары бар студентте босатылады. АҮ мен МБ бағалары бойынша пән бойынша студенттердің рейтингілері (Р1 және Р2) анықталады: Р1(Р2)=АҮ1(АҮ2)х0,7+МБ1(МБ2)х0,3.

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі кафедра мәжілісінде бекітілді. Хаттама № . «___» _________ 2012.


Кафедра меңгерушісі Қ.М. Алдабергенов
10 Курстың саясаты

Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында белсенділік көрсету, топтастарының оқуына әсер ету.

Қойылған талаптар орындалмаса, жаза қолданылады. Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және дұрыс орындаса – ең жоғарғы балл 100 б. қойылады. Курсты өту барысында төмендегідей марапаттау ұпайлары қойылады:

- дәріске қатысу – 1 балл.

- тәжір. сабаққа қатысу – 1 балл.

- тәжір. жұмысты орындау – 5 балл.


Тәжірибешілік жұмыстарын орындау барысында

 • Сұрақтар мен тапсырмаларға жауап беру – 1балл;

 • Шығармаларды талқылау – 2 балл;

 • Жазба жұмыстарын орындау – 2 балл;


Өздік және курстық жұмыстарын орындау және қорғау барысында:

 • материалды толық меңгеру – 2балл.

 • Талқыланатын тақырыптың, жоба мәселесінің мазмұнын ашу – 1 балл

 • Лексика-грамматикалық және стилистикалық сауаттылығы – 1 балл.

 • Материалдың мазмұндалуына шығармашылық көзқарас және өз ойын айта білу – 1 балл.

Магистранттар білімін аралық бақылау тест немесе жазбаша бақылау жұмысы түрінде жүргізіледі.

Осы көрсеткіштер орындалмаған жағдайда жеткіліксіз немесе айып санкциялары қолданылады:

 1. сабақты босату (себепсіз);

 2. тапсырмаларды уақытымен орындамау;

 3. тапсырмаларды орындау барысында қателіктер жіберу, яғни,студент материалды толық меңгермеген жағдайда.

Егер студент сабаќќа себепті жаѓдаймен келе алмаса, келесі аптада сол сабаќќа өтеу (отработка) жасайды. Бірақ балы азайтылады.

Пән бойынша қорытынды рейтинг мына формула бойынша анықталады:

Қ = Р1 + Р2__ ӨҮаү + Е*ӨҮе+КЖ*ӨҮкж

мұндағы Р1, Р2, Е, С,КЖ – бірінші, екінші рейтингте алған ±пай бойынша емтихандағы балл көрсеткіші

ӨҮаү, ӨҮе, ӨҮс, ӨҮкж – ағымдық үлгерімнің семестрдегі үлестері.

Студент сынақты тапсырмай алуы үшін жинаған балы 100 болу керек.

Егер оқу жоспарында емтихан мен сынақ қарастырылған болса, онда сынақ ағымдық бақылау түрі деп есептеледі.

КЖ ғылыми жетекші қатысуымен комиссия алдында қорғалады және пікірмен бірге бағаланады. Пән бойынша қорытынды рейтинг 2-кестеге сай баллдан сандық баламаға, әріптік және дәстүрлі бағаға ауыстырылады. Сөйтіп, оқу жетістіктері журналына және рейтингтік ведомостьқа жазылады. Ведомость пен сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен баға қойылады.

Егер пән бойынша емтиханнан басқа курстық жұмыс қарастырылған болса, онда сынақ кітапшасына дәстүрлі үлгімен Кж балына сай баға қойылады.Магистранттардың білімін анықтау көрсеткіші


Балл түріндегі қорытынды баға

Балдың сандық баламасы

Әріп жүйесі бойынша бағалау

Дәстүрлі жүйе бойынша қойылатын баға

Емтихан, дифф. сынақ

сынақ

1

2

3

4

5

95-100

4

А

өте жақсы

Есептелді


90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

Жақсы

75-79

2,67

В-

Жақсы

70-74

2,33

С+

қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

Д+

50-54

1,0

Д

0-49

0

F

қанағаттанарлықсыз

есептелмеді

Егер магистрант емтиханда F деген баға алса, оның қорытынды рейтингі анықталмайды. Ведомостьқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады. Егер пән бірнеше семестрде өтетін болса, онда балл түріндегі баға орташа есеппен қорытылады:

Қ= _Қ1122+...+Қnn

К12+...+Кn

Мұнда Қ1 2 n – семестр бойынша балл түріндегі қорытынды баға;

К12n – семестр бойынша пән сағаты

n – семестр саны

11 Ұсынылған әдебиеттер тізімі

Негізгі


1 Смагулова Г.Ж, Кажикенова Г.М., Английский язык. Методические указания к практическим занятиям для студентов факультета филологии, журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2007.

2 Мухамбетова Р.А. Англо-русско-казахский терминологический словарь для студентов факультета филологии, журналистики и искусства., ПГУ им. С. Торайгырова: 2009.

3 Макарихина И.М., Ағылшынша – орысша-қазақша педагогикалық терминдер сөздiгі., ПГУ им. С. Торайгырова: 2011.

4 Aarts, I.: Beknopt leerboek der algemene didactiek. (L.C.G.Malmberg, s’Hertogenbosch, 10th printing, 1965.)

5 Adams, J.: Modern developments in educational practice. (University of London Press, 7th printing, 1928.)

6 Aebli, H.: “The Socratic method and teaching without questions” in Education, Vol. 6, 1972. (Institute for Scientific Co-operation,Tubingen.)

7 Allsopp, A.H. and Olivier, F.G.: General methods of modern education. (Shuter and Shooter, Pietermaritzburg, no date.)

8 Amidon, T. and Hunter, E.: Improving teaching. (Holt, Rinehart & Winston, New York, 11967.)

9 Anderson, E.: “Closed circuit television” in The EducationalMagazine, Vol. 18, No. 3, April 1961 (The Education Department of Victoria, Australia.)

Қосымша


10 Sue Kay, Vaughan Jones & Philip Kerr. Inside Out. Macmillan. Student’s book. Intermediate.

11 Michael McCarthy, Felicity O’Dell English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. Pre-intermediate/intermediate12 Peter Maggs. Course –book «Move Pre -Intermediate». Macmillan, 2007


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет