Агенција за осигурање депозита Продаја акција Чачанске банке а д. Чачак Претквалификациона фаза Позив за подношење Изјава о заинтересованостижүктеу 28.75 Kb.
Дата06.07.2016
өлшемі28.75 Kb.

powerpluswatermarkobject6471516


Агенција за осигурање депозита
Продаја акција Чачанске банке а.д. Чачак
Претквалификациона фаза
Позив за подношење Изјава о заинтересованости

На основу законског и уговорног овлашћења, Агенција за осигурање депозита („Агенција”) организује продају не мање од 76,74% акцијског капитала Чачанске банке а.д. Чачак („Банка”). Акцијски капитал банке понуђен на продају састоји се од основних акција у власништву Републике Србије, Европске банке за обнову и развој, Међународне финансијске корпорације и Београдске банке а.д. Београд у стечају. Предложена трансакција би омоћила инвеститору потпуну управљачку контролу над Банком.


Опште информације о Банци:

Чачанска банка а.д. Чачак*

31.12.2012, ревидирано

30.9.2013, неревидирано

Укупна актива, у милионима ЕУР

288,71

294,42

Укупан капитал, у милионима ЕУР

44,65

44,48

Број филијала

24

24

Број кредитних клијената

15.438

15.502

(од чега око 78% чини становништво)


(*) Подаци банке; курс на 31. децембар 2012:EUR 1 = RSD 113,7183;30.септембар 2013: EUR 1 = RSD 114,6044;

Дескриптивни документ (Teaser) доступан је на сајту Агенције (http://www.aod.rs/index.html).
У поменутом циљу, Агенција, уз асистенцију конзорцијума вођеног компанијом Ernst & Young Београд д.о.о, као финансијским саветником, позива заинтересоване стране да поднесу Изјаву о заинтересованости за предложену трансакцију.
Да би учествовала на тендеру, заинтересована лица могу поднети Изјаву о заинтересованости појединачно, или као вођа конзорцијума. У случају конзорцијума, вођа конзорцијума (као заинтересовано лице) мора имати најмање 51% директног учешћа у предложеној трансакцији.
Заинтересована лица су дужна да припреме и поднесу Народној банци Србије („НБС”) Захтев за давање претходне сагласности за стицање директног власништва у банци, са прописаном документацијом за оцену бонитета потенцијалног стицаоца власништва у банци, уз могућност давања овлашћења Агенцији да поднесе такав захтев НБС-у. НБС ће спровести процену бонитета подносиоца захтева у складу са Законом о банкама („Службени гласник РС“, бр. 107/05 и 91/10) и Одлуком НБС којом је уређено давање претходне сагласности за стицање директног власништва у банци („Службени гласник РС“, 43/11 и 43/13), који су доступни на сајту НБС и садрже листу докумената који се подносе уз Захтев за давање претходне сагласности (www.nbs.rs).
Након потписивања уговора о поверљивости, квалификована заинтересована лица ће бити позванa да откупе тендерску документацију која пружа детаље предложене трансакције.
Крајњи рок за:


  • достављање Изјаве о заинтересованости на доле наведене адресе је 24. децембар 2013,

  • подношење документације за процену бонитета НБС-у и потребних доказа, сходно горе наведеном, је 22. јануар 2014.

Подносиоци захтева су у обавези да, у назначеним роковима, доставе на доле наведене адресе:
  • изјаву о заинтересованости (до 24. децембра 2013);

  • доказ да је достављен захтев за процену бонитета од стране НБС; или овлашћење дато Агенцији, заједно са неопходном документацијом, да, у име подносиоца захтева, достави неопходну документацију за процену бонитета НБС (до 22. јануара 2014).
Ernst & Young Београд д.о.о.
Wilson Balachandra

Јасна Савановић 

Шпанских бораца 3

Тел:

+381 11 2095 789

+381 11 2095 738

11070 Београд

Fax:

+381 11 2095 893

+381 11 2095 893

Србија

E-mail:

wilson.balachandra@rs.ey.com

jasna.savanovic@rs.ey.com

©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет