Қала әкімдігінің 2005ж. “30”12 №2318 қаулысыменДата03.07.2016
өлшемі117.18 Kb.
Қала әкімдігінің 2005ж. “30”12 №2318 қаулысымен

«БЕКІТІЛДІ»

Ақтөбе қаласының білім бөлімі” ММ ережесі

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ
1.Ақтөбе қаласының білім бөлімі Ақтөбе қаласы білім саласын мемлекеттік басқару мен бақылау қызметін атқаратын мемлекеттік мекеме болып табылады.

2.Ақтөбе қаласының білім бөлімі өз қызметінде Қазақстан Республикасы Конституциясы заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті, Үкіметі актілеріне облыс, қала әкімдерінің, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрықтары мен өкімдерін, жергілікті үкімет органдары мен білім басқармасы бұйрықтары мен ережесін, осы Ережені, республикалық және облыстық органдарының бұйрықтары мен қаулыларын басшылыққа алады.

3.Ақтөбе қаласының білім бөлімі заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілдегі атауы мен мөрі және мөртабаны бар, қала әкімияты қаржыландырылады, сонымен қатар заңға сәйкес банкте есеп шоты бар.

Ақтөбе қаласының білім бөлімі өз атынан азаматтық-құқықтық қатынасқа түседі.

Ақтөбе қаласының білім бөлімі мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынасқа түсуге құқығы бар, егер ол оны атқаруы заңға сәйкес болса.

4.Ақтөбе қаласының білім бөлімі өз құзырындағы мәселелер бойынша орнатылған заң тәртібінде бұйрық түріндегі акттер шығарады.

5.Ақтөбе қаласының білім бөлімінің құрылымы мен саны қалалық әкімиятымен бекітіледі.

6.Ақтөбе қаласының білім бөлімінің заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, Ы.Алтынсарин көшесі, 2.

7.Қалалық мемлекет органының толық атауы-Ақтөбе қаласының білім бөлімі.

8.Ақтөбе қаласы білім бөлімінің құрылтайшысы мемлекет атынан Ақтөбе қалалық әкімияты болып табылады.

Ақтөбе қаласы білім бөлімі туралы ереже оның құрылтайшы құжаты болып табылады.

9.Ақтөбе қаласы білім бөлімінің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджет арқылы жүзеге асырылады.


Ақтөбе қаласы білім бөлімінің қызметі, негізгі міндеттері мен құқығы.

10.Ақтөбе қаласының білім бөлімі заңға сәйкес келесі қызметтерді жүзеге асырады:

1.Жоспарлау және болжау, болашақ жоспарлар, дайындау, білім беру мекемелерінің жүйесін үнемдеу, Базистік оқу жоспарын енгізу, қаланың түрлі түрдегі жалпы білім беретін және т.б. мемлекеттерге мұқтаждығын зерттеу.

2.Жалпы білім беретін мекемелердің қызметінің тиімділігін зерттеу, талдау және баға беру, тірек көрсеткіштердің мониторингін жүзеге асыру. Қаланың білім беру жүйесінің жағдайы мен даму тенденциясын сипаттайтын, жалпы білім беру стандартының орындалуын бақылау.

3.Жаппай білім беруге жағдай жасау, мектеп жасындағы балалардың орта білім алып кеткенге дейінгі есебін жүргізу.

4.Жалпы білім беретін мекемелердің ресурстық қамтамасыз етілуін ұйымдастыру. (Оқу-материалдық, материалдық-техникалық, ғылыми-әдістемелік, қаржы).

5.Мемлекеттік емес білім беру мекемелеріне қолдау көрсету, олардың жалпы білім беру стандартын қамтамасыз ету мәселесі бойынша қызметіне баға беру.

6.Балалардың құқығын қорғау, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандарға қамқорлықты және қорғаншылықты ұйымдастыру.

7.Азаматтардың жеке сұрақтарын қарау.

8.Ішкі үйлестіру қызметін жүзеге асыру жоғары органдармен, қоғамдық ұйымдармен, қамқорлыққа алған кәсіпорындармен білім беруді дамыту мен қызмет ету мәселелері бойынша қарым-қатынас жасау.

9.Білім беру саласында аймақ аралық байланысты жүзеге асыру.

10.Білім беру жүйесіндегі ұйымдардың заңдар мен нормативтік актілерді орындауын бақылауды ұйымдастыру.

11. Білім беру саласының міндеттері мен мақсаттарын заңдылыққа және ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес басқару, шешімдерді солардың қызметі жөнінде қабылдау.

12. Дене тәрбиесі мен спорт мәселесі бойынша республиканың

заңдарын жетілдіруге байланысты ұсыныстарды дайындауды жүзеге асыру, аймақ аралық келісім шарттар мен келісімдер жобасын дайындау және жүзеге асыруға қатынасу.

13.Көпшілік ақпарат құралдары арқылы саланың баспа және ақпаратты

жарнамалық қызметін ұйымдастыруды жүзеге асыру. Баспасөз, радио және теледидар, көрмелер мен жәрмеңкелерді ұйымдастырып өткізу.

14.Оқу-жаттықтыру үрдісінде және жиындарда міндетті түрінде орындалуы тиіс спорттық қондырғыларды пайдаланудың нормалары мен талаптарын және техникалық қауіпсіздік ережелерін дайындау және бекіту.

15.Білім беру ұйымдарының жетекшілерін қызметке тағайындау және қызметтен босату туралы қалалық әкімиятқа, ОББ-на ұсыныстар дайындау.

16.Ақтөбе қаласы білім бөлімінің жергілікті басқару органдармен бірлесіп білім беру ұйымдарын құрады, қайта құрады және жабады.

17.Облыстық лицензиялық және аттестациялық комиссия жұмысына қатынасу, мерзімінен бұрын аттестатциялау немесе лицензиясын қайтып алуға ұсыныс хаттар мен арыздарды енгізеді.

18.Әкімияттың тапсырмасын уақытылы және мұқият қарауды ұйымдастыру.

19.Дүниежүзілік қарым-қатынасты, басқа басқарма құрылымдарымен тәжірибе алмасуды өз бетінше жүзеге асыру.

20.Сараптау кеңесімен бірлесіп білім беру бағдарламаларын, жеке оқу жоспарларын бекітеді. Өзінің жарғылық қызметі үшін қосымша қаржы көздері мен материалдық құралдарды жұмылдыру.

21.Білім беру ұйымдарында қалалық және басқа да жарыстар жеңімпаздарына белгіленген тәртіппен құрметті атақ, медальмен, белгімен, дипломмен, сыйлықтармен, грамоталармен, бағалы сыйлықтармен марапаттауды шешу.

11.Ақтөбе қаласы білім бөлімінің негізгі міндеттері болып табылады:

1.Білім беруде азаматтардың конституциялық құқықтарын жүзеге асыруға қажетті жағдай туғызу.

2.Барлық білім беру мекемелерінің ерікті, мәдениетті, адамгершілігі жоғары тұлғаны тәрбиелеу мен дамыту, ведомствалардың, қоғамдық ұйымдардың өзекті мәселелерінің шешілуіне қатынасу.

12.Ақтөбе қаласы білім бөлімінің негізгі міндеттері мен қызметін жүзеге асыру мақсатында өзінің құзырлылығы деңгейінде құқылы.

1.Ақтөбе қаласы білім бөлімінің қалалық әкімият пен Облыстық білім департаментіне білім беру қызметкерлерінің принциптік даму және оларды марапаттау бойынша ұсыныс жасауға құқығы бар.

2.Ақтөбе қаласы білім бөлімінің даму бағдарламасын дайындауға қала құрылымдарын қатыстыруға құзырлы. Жоғары оқу орындармен, колледждермен, денсаулық сақтау, құқық қорғау, мәдениет қызметтерімен байланысты кеңейту.

3.Ақтөбе қаласы білім бөлімінің өз қарамағындағы мекеме басшыларының бұйрығын жоюға құқы бар (іс жүзіндегі заңға қарсы болған жағдайда).


Ақтөбе қаласы білім бөлімінің мүлкі

13.Ақтөбе қаласының білім бөлімі бөлінген мүлкін жедел түрде басқаруға құқығы бар.

14.Ақтөбе қаласының білім бөліміне бекітілген мүлік қазыналық меншікке жатады.

15.Ақтөбе қаласының білім бөлімі өзіне бекітілген мүлікті өз еркінше басқаға беруге немесе басқаша пайдалануға құқығы жоқ.

Ақтөбе қаласының білім бөліміне мүлікті пайдалануға құқық берілген жағдайда, ол бекітілген заң аясында пайдаланады.

Ақтөбе қаласының білім бөлімінің қызметін ұйымдастыру.

16.Ақтөбе қаласының білім бөлімін бекітілген тәртіппен қала әкімі қызметке тағайындап, босататын бөлім жетекшісі басқарады.

17.Жетекші бөлімінің жұмысын ұйымдастырады, жетекшілік етеді және бөлімге жүктелген міндеттер мен қызметтердің орындалуына дербес жауапкершілікте болады.

18.Осы мақсатта бөлім жетекшісі:

1.Бөлімнің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді, олардың жұмысымен атқаратын қызметтерін анықтайды.

2.Бөлімнің құрылымдық бөлімшелерінің өзара байланыстылығын сәйкестендіреді.

3.Бөлімнің ішкі еңбек тәртібін тағайындайды.

4.Бөлім бойынша бұйрықтар шығарып, нұсқауларды бекітеді.

5.Қызметтік құжаттарға қол қояды.

6.Бөлімді мемлекеттік органдарда және басқа мекемелерде көрсетеді.

3.Бөлімнің әкімшілік-шаруашылық қызметін жүзеге асырады.

4.Заңға сәйкес басқа да қызметтерді жүзеге асырады.
Ақтөбе қаласы білім бөлімін қайта құру және тарату.

19.Ақтөбе қаласының білім бөлімін қайта құру және тарату Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.Утверждено постановлением

акимата города Актобе №2318


от « 30»12 .2005г.

ПОЛОЖЕНИЕ


ГУ « Отдел образования города Актобе».
Общие положения

 1. Отдел образования города Актобе является государственным учреждением, уполномоченным на выполнение функций государственного управления и контроля в сфере образования г.Актобе.

 2. Отдел образования города Актобе осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента, Правительства Республики Казахстан, акимов области и города, приказами и распоряжениями МОиН Республики Казахстан, приказами, а также настоящим Положением.

 3. Отдел образования города Актобе является юридическим лицом, имеет печать и штамп со своим наименованием на государственном языке; финансируется городским акиматом, а также в соответствии с законодательством имеет счета в банках.

Отдел образования города Актобе вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

Отдел образования города Актобе имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если он уполномочен на это в соответствии с законодательством. 1. Отдел образования города Актобе по вопросам своей компетенции в установленном законом порядке издает акты в виде приказов.

 2. Структура и предельная численность Отдела образования города Актобе утверждается акиматом города.

 3. Юридический адрес отдела образования города Актобе:

Республика Казахстан, город Актобе, улица Ы.Алтынсарина, 2.

 1. Полное наименование городского государственного органа- ГУ «Отдел образования города Актобе».

 2. Учредителем отдела образования города Актобе является государство в лице акимата города Актобе.

Положение об отделе образования города Актобе является его учредительным документом.

 1. Финансирование деятельности отдела образования города Актобе осуществляется из местного бюджета.


Функции, основные задачи и права

отдела образования города Актобе

 1. Отдел образования города Актобе в соответствии с законодательством осуществляет следующие функции:

1) Планирование и прогнозирование, разработка перспективных программ, планов, оптимизация сети образовательных учреждений, внедрение Базисного учебного плана, изучение потребности города в образовательных учреждениях различных типов и т.д.

2) Изучение, анализ и оценка эффективности функционирования образовательных учреждений, осуществление мониторинга ключевых показателей, характеризующих состояние и тенденции развития системы образования города, контроль за выполнением общеобразовательных стандартов образования.

3) Создание условий осуществления всеобуча, учет детей дошкольного и школьного возраста до получения ими среднего образования.

4) Организация ресурсного обеспечения образовательных учреждений (учебно–материального, материально–технического, научно- методического, финансового). 1. Поддержка негосударственных образовательных учреждений, оценка их деятельности по вопросам обеспечения общеобразовательных стандартов образования.

 2. Охрана прав детей, организация опеки и попечительства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

 3. Рассмотрение обращение граждан по личным вопросам.

 4. Осуществление внешне координационных функций: взаимодействия с вышестоящими органами, общественными организациями, шефствующими предприятиями по вопросам развития и функционирования образования.

 5. Осуществление межрегиональных связей в области образования.

 6. Организация контроля за соблюдением законодательных и нормативных актов организациями системы образования.

 7. Принятие управленческих решений в отношении их деятельности в соответствии с их функциями, задачами образования, законодательства и правилами внутреннего распорядка.

 8. Участвует в подготовке проектов и реализации межрегиональных договоров отрасли и соглашений.

 9. Осуществление организации информационно-рекламного и издательского дела через средства массовой информации: печать, радио и телевидение, подготовку, проведение и участие на выставках и ярмарках.

 10. Разработка и утверждение нормативов и требований по эксплуатации спортивных сооружений и правил техники безопасности при проведении спортивных мероприятий, учебно-тренировочного процесса и сборов, обязательных для исполнения.

 11. Подготовка представлений в городской Акимат и областной Департамент образования о назначении на должность и освобождение от должности руководителей организаций образования.

16) Отдел образования города Актобе совместно с местными органами власти и организациями образования создает, реорганизует и ликвидирует государственные учреждения местного подчинения.

17) Участие в работе областной лицензионной и аттестационной комиссий, рассмотрение вопросов по поручению облДО, внесение предложений о досрочной аттестации или изъятие лицензии. 1. Организация по поручению Акимата своевременного и внимательного рассмотрения писем и жалоб.

 1. Самостоятельное осуществление международной деятельности, обмен опытом с другими управленческими структурами.

 2. Совместно с экспертным Советом–утверждение образовательных программ (в том числе авторских и адаптивных) и индивидуальных учебных планов.

Привлечение для своей уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств.

21) Решение в установленном порядке вопросов присвоения почетных

званий, награждение медалями, знаками, дипломами, призами,

грамотами, ценными подарками победителей и призеров, городских и

других мероприятий, работников организаций образования.

11.Основными задачами отдела образования города Актобе являются:

1. Создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на образование.

2. Координация деятельности всех образовательных учреждений на становление самостоятельной, свободной, культурной, нравственной личности, воспитание и развитие человека; взаимодействие по вопросам, касающихся практического решения актуальных проблем отрасли.

3. Формирование и реализация государственной политики в области образования, осуществление необходимых мер для взаимодействия всех инфраструктур и использования духовного потенциала города в интересах будущего поколения горожан.

4. В целях реализации основных задач и осуществления своих функций

отдел образования города Актобе в пределах своей компетенции вправе:

1) Отдел образования горда Актобе имеет право вносить предложения в Акимат и облДО по принципиальным вопросам развития, поощрения работников образования. 1. В пределах своей компетенции отдел образования города Актобе может привлекать городские структуры к разработке программы развития, расширять «горизонтальные связи» с ВУЗами, колледжами, службами здравоохранения, правопорядка, культуры и т.д.

 2. Отдел образования города Актобе имеет право отменить приказы руководителей подведомственных учреждений (противоречащие действующему законодательству).

Имущество отдела образования города Актобе

13. Отдел образования города Актобе имеет право оперативного

управления обособленного имущества.


14. Имущество, закрепленное за отделом образования города Актобе,

относится к коммунальной собственности.

15.Отдел образования города Актобе не вправе самостоятельно отчуждать

или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом.

В случае предоставления Отделу образования города Актобе права распоряжения имуществом, он распоряжается в пределах, установленных законодательством.

Организация деятельности отдела образования города Актобе


 1. Отдел образования города Актобе возглавляет руководитель отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности акимом города в установленном порядке.

Иные работники также назначаются на должность и освобождаются от должности в установленном законодательством порядке.

 1. Руководитель организует и руководит работой отдела и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на отдел задач и функций.

 2. В этих целях руководитель отдела:

 1. утверждает положение о структурных подразделениях отдела, определяет их функции и полномочия;

 2. регулирует взаимодействие структурных подразделений отдела;

 3. устанавливает внутренний трудовой распорядок в отделе;

 4. издает приказы и утверждает инструкции по отделу;

 5. подписывает служебную документацию;

 6. представляет отдел в государственных органах и иных организациях;

 7. осуществляет контроль за административно-хозяйственной деятельностью отдела;

 8. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Реорганизация и ликвидация отдела образования города Актобе
19. Реорганизация и ликвидация отдела образования города Актобе осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Начальник отделаобразования города Актобе Г.Шумикеева


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет