Ао «Интергаз Центральная Азия» Филиал «умг «Южный» объявляет о проведении открытых тендеров по закупке следующих товаров, работжүктеу 31.03 Kb.
Дата02.07.2016
өлшемі31.03 Kb.
АО «Интергаз Центральная Азия» Филиал «УМГ «Южный» объявляет о проведении  открытых тендеров  по закупке  следующих товаров, работ:

1. «Разработка ПСД на строительство перехода 1-й нитки МГ БГР ТБА через водохранилище Ащибулак на 1337 км, Акбулакское ЛПУ». Объем закупок – 1 комплекс работ. Место выполнения работ: Алматинское ЛПУМГ - Алматинская область, г. Каскелен, ул. Б. Момышулы, 14. Требуемый срок выполнения работ – 150 дней с момента подписания договора.

Полный перечень закупаемых  работ,  их  количество  и  подробная  спецификация  указаны  в тендерной документации.

К  участию в тендере  допускаются  все потенциальные поставщики,  отвечающие требованиям, указанным в пункте 22 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных 18 ноября 2009 года.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до «18» часов 00 минут времени г. Алматы «15» июня 2012 года включительно, по адресу: 050012, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 46, каб. №59 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 до 18 часов времени г. Алматы, либо на веб-сайте «www.intergas.kz».

Необходимо наличие у представителя потенциального поставщика доверенности на получение копии тендерной документации, подачу заявки на участие, а также на присутствие при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Тендерная документация предоставляется бесплатно.

Тендерные заявки на участие  в  тендере,  запечатанные  в  конверты, представляются потенциальными поставщиками в АО «Интергаз Центральная Азия» Филиал «УМГ «Южный» по адресу: 050012, г. Алматы, ул. Байтурсынова, 46, каб. №59. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки на участие в тендере регистрируются в журнале секретарем тендерной комиссии.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 18 часов 00 минут времени г. Алматы «18» июня 2012 года.

Конверты с тендерным заявками будут вскрываться в 10 часов 00 минут времени г. Алматы «19» июня 2012 года, по следующему адресу: 050012, г. Алматы ул. Байтурсынова, 46, 5 этаж, каб. №55, Конференц-зал

Дополнительную информацию и  справки можно  получить  по  телефону: 8(727) 258-15-15, вн. (718), факс 8 (727) 259-64-80

«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Оңтүстік» МГҚБ филиалы келесідей тауар, жұмыс, қызметтерді сатып алу ашық тендерін хабарлайды.
1. «Құрылыста 1337 км-ге дейін Ащыбұлақ суқоймасынан МГ БГР ТБА-ның 1 желіден өтуін ЖСҚ арқылы жетілдіру, Ақбұлақ ЖӨБ». Сатып алу көлемі – 1 комплексті қызмет. Жұмысты орындау орны – Алматы ЖӨМГҚБ «Оңтүстік» МГҚБ - Алматы облысы, Қаскелең қаласы, Б.Момышұлы көшесі, 14.Жеткізілуін талап ететін мерзім – қол қойған сәттен бастап 150 күннің ішінде.

Сатып алған жұмыстың тізбегі толық техникалық сипаты, мөлшері техникалық документацияда көрсетілген.

Тендерге барлық Мердігерлер қатыса алады, туар,қызмет, жұмысты сатып «Самрұқ-Қазына» АҚ мен дауыс беруші акциялардың елу және одан да артық пайызы (қатысу үлесі) тікелей немесе жанама түрде «Самрұқ-Қазына» АҚ­-ға тиесілі болып келетін заңды тұлғалардың сатып алуларды жүзеге асырудың бірыңғай ережелері (бұдан әрі - Ережелер) 22 ережеде 2009 ж 18 қарашада көрсетілген.

Тендер құжатнамасының пакетін «18» сағат00 минут 2012 жылдың «15» маусымында әр күн сайын ала аласыз, демалыс және мереке күндерінен басқа күні сағат 9-дан 18:00 ге дейін, мына мекен-жай бойынша: 050012, Алматы қаласы, Байтұрсын көшесі, 46 каб, 59. немесе «www.intergas.kz» веб –сайтында.

Тендерге қатысу үшін мәміле беру, Тендерлік мәміледегі конвертті ашу негізінде қатысу, Тендерлік құжатнаманың көшірмесін алу үшін Мердігердің сенімхаты болуы тиіс.Тендерлік құжатнама тегін өткізіледі.

Тендерлік мәлімдеме тендерге қатысу үшін, конвертте мөр басылған. Мердігермен жеткізіледі «Интергаз Орталық Азия» «оңтүстік» МГҚБ мекен-жайы: 050012, Алматы қ, Байтұрсын көшесі, 46, каб 59. Жеткізуші Мердігер немесе өкілетті жетекшілерінің тендерге қатысу мәлімдемесі тендерлік комиссия хатшысының журналында тіркеледі.

Соңғы тендер мәлімдемесінің мерзімі Алматы қ 2012ж «18» маусымда сағат 18 00 – де.

Тендер мәлімдемесінің конверті сағат Алматы қ уақыты бойынша 10 00 де, мына мекен-жай бойынша: 050012, 2012ж «19»маусымда Алматы қ, Байтұрсын көшесі, 46, 5 қабат, № 55 каб, Конференц-залында ашылады.Қосымша ақпаратты мына телефон арқылы білсе болады: 8 (727) 258-15-15, ін. (718), факс 8 (727) 259-64-80.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет