Қар көшкінінің алдын алу бойынша а/жолдар «Өскемен-Таулы Үлбі-Северное» 14-22 км, а/ж «Өскемен-Зырян» 58-65 км, а/ж «Өскемен-Самар» 83-90 км, 121-125 км 800 000 (сегіз жүз мың) теңге сомасынаДата23.02.2016
өлшемі86.59 Kb.
Жарияланған сайыс қар көшкінінің алдын алу бойынша а/жолдар «Өскемен-Таулы Үлбі-Северное» 14-22 км, а/ж «Өскемен-Зырян» 58-65 км, а/ж «Өскемен-Самар» 83-90 км, 121-125 км 800 000 (сегіз жүз мың) теңге сомасына баға ұсынысы келіп түспегендіктен өтпеді деп есептеледі және қайтадан жарияланады.

«ҚР ТЖМ Қазселденқорғау» ММ қар көшкінінің алдын алу бойынша а/жолдар «Өскемен-Таулы Үлбі-Северное» 14-22 км, а/ж «Өскемен-Зырян» 58-65 км, а/ж «Өскемен-Самар» 83-90 км, 121-125 км 800 000 (сегіз жүз мың) теңге сомасына бағасын ұсынысын сұрау бойынша Өскемен қаласы «ҚР ТЖМ Қазселденқорғау» ММ «ШҚОПБ» филиалына төменгі тізбеге байланысты сатып алуды өткізу туралы хабарлайды.

Тапсырыс беруші: «ҚР ТЖМ Қазселденқорғау» ММ Алматы қаласы, Қалдаяқов көшесі, 70.

Ұйымдастырушы: Өскемен қаласы, Самар тас жолы, 49 «ҚР ТЖМ Қазселденқорғау» ММ «ШҚОПБ» филиалы.

«ҚР ТЖМ Қазселденқорғау» ММ қар көшкінінің алдын алу бойынша а/жолдар «Өскемен-Таулы Үлбі-Северное» 14-22 км, а/ж «Өскемен-Зырян» 58-65 км, а/ж «Өскемен-Самар» 83-90 км, 121-125 км баға ұсынысын сұрау әдісімен Өскемен қаласы «ҚР ТЖМ Қазселденқорғау» ММ «ШҚОПБ» филиалына 2009 жылдың желтоқсан айына сатып алу.
149 өзіндікАтаулары

Қысқаша сипаттамасы

Жеткізу орны

Жеткізу

шарты


Жеткізу мерзімі

Төлем шарттары

1

Қар көшкінінің алдын алу

Қар көшкінінің алдын алу үшін жарылғыш затты қою

Өскемен қаласы, Самар тас жолы, 49

желтоқсан айында жару орнына нақты жеткізу бойынша

Желтоқсан

айында жұмысты орындауқызметті нақты орындау бойынша

Баға ұсыныстарын ұсыну орындары: Өскемен қаласы, Самар тас жолы, 49.

Баға ұсыныстарын ұсыну басталу мерзімі: 13.03.2009ж. сағат 09.00 басталады.

Баға ұсыныстарын ұсыну аяқталу мерзімі: 18.03.2009ж. сағат 14.00 дейін.

Потенциалды жеткізушіге тауарларды жеткізуге байланысты шығындардың барлығын баға ұсыныстарына енгізу .

Мемлекеттік сатып алу туралы жобалары №1 қосымшада берілген.

Келісімге қол қою мерзімі: мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ұсынғаннан кейін қол қойылған мемлекеттік сатып алу туралы келісім жобасына бес жұмыс күн ішінде.

Анықтамалар үшін телефондары: 8- 7232 – 571-337; 571-885.

Конкурс объявленный 5 марта 2009 года по профилактическому спуску лавин на а/дороге «Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное» 14-22 км, а/дорога «Усть-Каменогорск-Зыряновск» 58-65 км, а/дорога «Усть-Каменогорск-Самарское» 83-90 км, 121-125 км на сумму 800 000 (восемьсот тысяч) тенге считается не состоявщимся с связи с отсутствием ценовых предложении и объявляется повторно.

ГУ «Казселезащита МЧС РК» объявляет о проведении закупок по профилактическому спуску лавин на а/дороге «Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное» 14-22 км, а/дорога «Усть-Каменогорск-Зыряновск» 58-65 км, а/дорога «Усть-Каменогорск-Самарское» 83-90 км, 121-125 км на сумму 800 000 (восемьсот тысяч) тенге способом запроса ценовых предложений согласно ниже прилагаемого перечня для филиала «ВКОЭУ» ГУ «Казселезащита МЧС РК» г.Усть-Каменогорск.

Заказчик: ГУ «Казселезащита МЧС РК» г. Алматы, ул. Калдаякова,70.

Организатор: Филиал «ВКОЭУ» ГУ «Казселезащита МЧС РК» г.Усть-Каменогорск Самарское шоссе, 49

Государственные закупки по профилактическому спуску лавин на а/дороге «Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка-Северное» 14-22 км, «Усть-Каменогорск-Зыряновск» 58-65 км, «Усть-Каменогорск-Самарское» 83-90 км, 121-125 км способом запроса ценовых предложений для филиала «ВКОЭУ» ГУ «Казселезащита МЧС РК» г.Усть-Каменогорск на декабрь месяц 2009 года.

149 спецификаНаименование

Краткая характеристика

Место поставки

Условия поставки

Срок поставки

Условия оплаты

1

Профилактический спуск снежных лавин

Закладка взрывчатых веществ для проф.спуска снежных лавин

г.Усть-Каменогорск Самарское шоссе, 49

По факту поставки на место взрыва декабрь

Выполнение работ по месяцам

Декабрь


по факту выполнение услуг

Место предоставление ценовых предложений: г.Усть-Каменогорск Самарское шоссе, 49.

Срок начала предоставления ценовых предложений: с 09.00 13.03.2009г.

Срок окончания предоставления ценовых предложений: до 09.00 18.03.2009г.

Потенциальному поставщику необходимо включить ценовые предложения все расходы связанные с поставкой товара.

Проект договора о гос. закупках прилагается в Приложении №1

Требуемый срок подписания договора: в течение 5-ти рабочих дней со дня предоставления организаторам государственных закупок результатов проведенного конкурса способом ценовых предложений.

Контактные телефоны для справок: -8-7232-57-13-37, 57-18-85
Потенциалдық жеткізушілердің

баға ұсыныстарды беру тәртібі.Порядок предоставления потенциальными поставщиками ценовых предложений.

Әрбір потенциалдық жеткізушілер тек бір ғана баға ұсыныс береді, оның ішінде келесі мағлуматтар болу керек: 1. атауы, заңды және нақты мекен-жайы (заңды тұлға үшін). Потенциальды жеткізушінің банкілік деректемелері мен СТН, патенттің номері және жеке куәлігі (төлқұжаты), фамилиясы, аты, әкесінің аты, тұратын мекен жайы (жеке тұлғалар үшін);

 2. жеткізілген тауарлардың саны, атаулары және сипаттары, көрсетілген қызметтердің, орындалған жұмыстардың көлемі мен атаулары;

 3. көрсетілген қызметтерді, орындалған жұмыстарды, тауарларды жеткізу орны мен мерзімі;

 4. жұмыстардың, қызметтердің, тауарлардың бірлігіне құны, оның ішіне шығындардың мағлуматтарын көрсетуді кіргізу;

Қызмет көрсету, жұмыстарды орындау, тауарларды жеткізу шарттары баға ұсыныстарын құрайтын шарттарға қарсы келмеу керек, мемлекеттік сатып алуды электронды хабарландыруды ұйымдастырушы орналастырған мемлекеттік сатып алуды тауарлар, жұмыстар, қызметтерді баға ұсыныстарын сұрау әдісімен жүзеге асыру (жазбаша шақыруда).

Потенциалды жеткізуші мөрленген хатқалтаның сыртқы бетінде баға ұсыныстарымен бірге келесілерді көрсету керек: 1. потенциалды жеткізушінің толық атауы мен пошталық мекен жайы;

 2. мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының жазбаша шақыруына және электрондық хабарлауында көрсетілгендей, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен пошталық мекенжайына сәйкес болу керек;

 3. потенциалды жеткізушінің баға ұсынысына қатысуына байланысты мемлекеттік сатып алудың, тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атаулары;

Баға ұсынысы хатқалтаға салынады және потенциалды жеткізуші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының өкілетіне мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының электрондық хабарлауы мен жазбаша шақыруында көрсетілген мерзіміне дейін беріледі.

Баға ұсынысы бар хатқалталары, Ереже тәртібінің 128 тармағына сәйкес бұзушылықтармен ресімделген болса тіркеуге жарамайды және қайтарылады.

Баға ұсынысы бар хатқалталары, олардың беруі соңғы мерзімінен кешігіп берілген болса тіркеуге жарамайды және Ереже тәртібінің 132 тармағына 2 тармақшасына сәйкес мерзімі мен тәртіпке байланысты қайтарылады.

тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді және т.б. жеткізуге жасалған шарттарға байланысты 20.03.2007ж №225 «Республикалық, жергілікті бюджетінің орындалу Ережесіне» сәйкес (төлемнің орналасуына байланысты) Қазыналық Департаментіне қазыналық жүйеінің жаңа нұсқауына көшуіне байланысты шоттарды есептеуге беру кезінде «Жеткізуші» келесі құжаттарды беруге міндетті: • заңды тұлғаны тіркеу туралы куәлігінің көшірмесі нотариуспен күәландырылған;

 • СТН көшірмесі - нотариуспен күәландырылған;

 • ағымды есебінің бейімділігі туралы көрсетілген номерімен бірге банктен алынған анықтаманың түпнұсқасы.

 • жұмыстардың (қызметтердің) өндіруіне байланысты лицензия - нотариуспен күәландырылған

Каждый потенциальный поставщик подает только одно ценовое предложение, которое должно содержать следующие сведения: 1. наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица). Номер патента и удостоверение личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика;

 2. наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;

 3. место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

 4. цена за единицу товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах.

Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, содержащихся в ценовом предложении не должны протеворечить условиям, содержащимся в размещенном организатором государственных закупок электронном объявлении об осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (письменном приглашении).

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: 1. полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;

 2. наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в электронном объявлении и письменном приглашении организатора государственных закупок;

 3. наименовании государственных закупок товаров, работ, услуг для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

Ценовое предложение запечатывается в конверт и предоставляется потенциальным поставщиком уполномоченному представителю организатора государственных закупок в период, указанный организатором гос. закупок в электронном объявлении и письменном приглашении.

Конверты с ценовыми предложениями, оформленные с нарушением требований Правил п.128, не подлежат регистрации и возвращаются.

Конверты с ценовыми предложением, представленный после истечения окончательного срока их представления, не подлежит регистрации и возвращается в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 2 пункта 132 Правил.

При заключении Договора на поставку товара, работ, услуг и т.д. Согласно «Правил исполнения республиканского, местного бюджетов» за №225 от 20.03.2007г. для представления счетов к оплате в Департамент Казначейства (по месту оплаты) в связи с переходом на новую версию казначейской системы «Поставщик» обязан предоставить: • копию свидетельства о регистрации юридического лица – заверенную нотариусом;

 • копию РНН - заверенную нотариусом;

 • оригинал справку с банка о наличии текущего счета с указанием номера.

 • лицензия на производство работ (услуг) - заверенную нотариусом.Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет