«Қаржылық ЖӘне басқарушылық талдау»Дата21.06.2016
өлшемі162.52 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


СЕМЕЙ қаласындағы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ

СМЖ 3-деңгейдегі құжаты

ПОӘК

УМКД


042-18-3.1.41/01-2015

Оқытушылар үшін Қаржылық және басқарушылық талдау» пәнінің жұмыс – оқу бағдарламасы

№1- басылым

« ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ БАСҚАРУШЫЛЫҚ ТАЛДАУ»

ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В050800 «ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ» МАМАНДЫҒЫ ҮШІН


ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей 2015

АЛҒЫСӨЗ


1. ӘЗІРЛЕНДІ

Әзірлеуші Сарсенбаева Айгерім Аманжолқызы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушысы


2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Есеп және аудит» кафедрасының мәжілісінде.

Хаттама « 05 » мамыр 2015 ж., № 10
Кафедра меңгерушісі ___________ А. Зейнуллина
2.2 Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде.

Хаттама «13» мамыр 2015 ж., № 5

Төрағасы ______________ С.Тойкин
3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қолдау алды және басып шығаруға ұсынылды

Хаттама «11» маусым 2015 ж., № 6
ОӘК төрайымы _____________ Г.Искакова

4. АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ
Мазмұны

1

Қолдану аясы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқытушы үшін пәннің жұмыс бағдарламасы

5

5

Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары

23

6

Пәннің оқу - әдістемелік картасы

25

7

Әдебиеттер

28

4

4

45

8

991. ҚОЛДАНУ АЯСЫ

«Қаржылық және басқарушылық талдау» пәнінен оқу-әдістемелік кешен университеттің экономикалық мамандық студенттері үшін арналған. Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігі және қажеттілігімен, курс саясатымен оқыту үрдісінде студенттерді таныстырады. Оқу әдістемелік кешен пәнді оқытудағы негізгі құрал болып табылады.2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Қаржылық және басқарушылық талдау» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В050800 «Есеп және аудит» мамандығының 3 курс студенттері үшін экономикалық талдау бойынша типтік бағдарламаға сәйкес жасалған және оқу үрдісін ұйымдастыруда мына құжаттар негізінде негіз болады:

- ГОСО РК 5.04.019-2011 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілген;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 университеттің «Пәннің оқу - әдістемелік кешендерін жасау мен безендіруге жалпы талаптар» стандарты;

- ДП-042-1.01-2014 «Пәннің оқу - әдістемелік кешендерінің құрылымы және мазмұны» құжаттық процедурасы.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты

«Қаржылық және басқарушылық талдау» экономикалық талдаудың негізгі қағидаларын қарастырады. Қызмет нәтижелерін зерттеу, резервтер мен жетіспеушіліктерді ары қарай анықтау, әсер ететін факторлар мен ауытқуларды анықтаудың сұрақтарын оқытады. Басқарушылық талдау сыртқы пайдаланушыларға олардың потенциалды инвесторларының, акционерлерінің, кредиторларының қаржылық ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында дұрыс та, оптимальді шешімдерді қабылдауы үшін, сол сияқты мемлекеттік, статистикалық, салық қызметтерінің және басқа сыртқы пайдаланушылардың талаптарын қанағаттандыру үшін анық та, сенімді ақпараттарды ұсыну болып табылыады.3.2 Пәнді оқытудың мақсаты

Бұл курстың мақсаты студенттерге ұйым қызметінің нәтижелерін зерттеу, резервтер мен жетіспеушіліктерді ары қарай анықтау, әсер ететін факторлар мен ауытқуларды анықтаудың сұрақтарын меңгерту.

Сондай-ақ студенттердің экономикалық талдау әдістерін меңгеріп, оларды есеп тәжірибесінде қолдану дағдысын жақсартуға, сондай-ақ басқару шешімдерін қабылдап, әрі талдау жасаумен байланысты кәсіби ойлау биімділігін жетілдіруге ықпал ету.

Қаржылық және басқарушылық талдаудың мақсаты мен міндеттеріне әлеуетті инвесторлардың, акционерлер мен кредиторлардың қаржылық ресурстарын тиімді пайдалану мақсатында, сол сияқты мемелкеттік, статистикалық, салық қызметтеріне және басқа сыртқы қолданушылардың ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған дұрыс та тиімді шешімдерді қабылдау үшін сыртқы қолданушыларға толық та шыншыл қаржылық есептілікті ұсыну жатады.3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері

Пәнді оқытудың негізгі міндеті студенттерге қаржылық және басқарушылық талдаудың негізгі әдістерін меңгертіп, ұйымның мүлкі мен олардың қайнар көздерінің нәтижелерін талдауды үйрету.3.4 Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер білуі керек:

 • Қаржылық және басқарушылық талдаудың жүргізілу тәртібін білуі;

 • Қаржылық және басқарушылық талдаудың әдістері мен тәсілдерін білуі керек;

 • Бухгалтерлік балансты құрамы бойынша талдай алу керек;

 • Ұйымның қаржылық есептілігін талдай алуы керек.

3.5 Курстың пререквизиттері:

 • 3.5.1 Бухгалтерлік есеп принциптері,

 • 3.5.2 Қаржы есебі 1,2

 • 3.5.3 Басқару есебі 1

3.6 Курстың постреквизиттері:


3.7 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме:

Кесте 1 - Жұмыс оқу жоспарынан үзінді көшірме


Курс


Семестр

Кредиттер

ЛК (сағ.)

СПЗ (сағ.)

СРСП (сағ.)

СРС (сағ.)

Барлық сағат

Бақылау формасы

4

7

3

30

15

22,5

67,5

135

емтихан4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬДАР)

Кесте 2 – Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлуТақырып аттары және оның мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәрістер аттары және оның мазмұны

30

1- модуль: Экономикалық талдаудың теориялық негіздері

1.Экономикалық талдаудың пәні мен міндеті, объектісі және мазмұны

Экономикалық талдаудың мазмұны.Индукция және дедукция әдістері.Экономикалық талдаудың пәні мен объектісі.Экономикалық талдаудың міндеттері2

2.Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері

Экономикалық талдау әдістерінің түсінігі. Экономикалық талдаудың сипаттамалық ерекшеліктері. Абсолюттік және қатысты айырымл\дар әдісі, салыстыру әдісі, топтастыру әдісі, индекстік әдіс, баланстық әдіс және математикалық әдістер2

3.Факторлық талдау

Факторларды жүйелендірудің қажеттілігі мен мазмұны. Детерминдік және стохастикалық әдістердегі факторларды жүйелендіру әдістері. Модельдеу ережесі.2

4.Қаржылық коэффициенттер әдісі

Қаржылық коэффициенттер. Төлемқабілеттілік және өтімділік көрсеткіштері. Табыстылық пен пайдалылық қоэффициенттері.Қорларды пайдаланудың тиімділік көрсеткіштері.2

2- модуль: Басқарушылық талдау

5.Басқарушылық талдаудың негізі

Басқарушылық талдаудың мақсаты мен міндеттері. Басқарушылық талдаудың ролі мен мәні. Басқарушылық және қаржылық талдау арасындағы байланыс. Басқарушылық талдаудың ақпарат көздері, ерекшеліктері, негізгі кезеңдері2

6.Компанияның маркетингтік қызметін талдау

Маркетингтік қызметті талдаудың мәні мен міндеті. Өнімге сұранысты және тапсырыстар портфелінің қалыптасуын талдау. Сұралмаған өнім тәуекелділігін бағалау. Өнімді жабдықтау нарығын талдау. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін талдау.2

7.Өнімді өткізу және өндірісті талдау

Өндірістік нәтижелерді талдаудың ақпарат көздері мен міндеттері. Өнімді өткізу мен өндіріс динамикасын бағалау. Ассортимент және номенклатура бойынша өндірістегі өнімдерді талдау. Жұмыс ырғақтылығын талдау.2

8.Өндірістік ресурстарды қолдануды талдау

Еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуін талдау. Жұмыс уақыты қорын пайдалануды талдау. Еңбек өнімділігін талдау. Еңбек ресурстарын пайдалануды талдау.Негізгі құралдар пайдалануды талдау.Материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуді талдау.2

9.Өнімнің өзіндік құнын талдау

Өнімнің өзіндік құнын талдаудың ақпарат көздері, маңызы мен міндеттері. Өнімнің өзіндік құнының құрамы. Шығындарды калькуляция баптары бойынша өзіндік құнды талдау.Жеке өнім түрлерінің өзіндік құнын талдау2

3-модуль: Қаржылық талдау

10.Қаржылық талдаудың негізі

Қаржылық талдаудың мақсаты мен міндеті.Басқарушылық шешімдерді қабылдаудағы қаржылық талдаудың ролі. Қаржылық және басқарушылық талдаудың өзара байланысы.2

11.Компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау

Аналитикалық процедураларға сипаттама. Кәсіпорынның активтері мен пассивтерінің құрылымын талдау. Балансты тікелей және көлденең талдау.2

12.Баланс өтімділігін талдау

Өтімділік және төлемқабілеттілік түсінігінің экономикалық мазмұны. Өтімділіктің абсолютті және қатысты көрсеткіштері. Перспективті төлем қабілеттілік2

13.Қаржылық тұрақтылықты талдау

Қаржылық тұрақтылықтың абсолюттік көрсеткіштері. Қаржылық тұрақтылықтың үш факторлы моделі. Қаржылық тұрақтылықтың қатысты көрсеткіштері және оларды талдау. Компанияның абсолютті төлем қабілетсіздігі мен тұрақсыздығының түсінігі.2

14.Ақша ағынын талдау

Ақша қаражаттары және олардың баламаларының түсінігі. Компанияның ақша қаражаттарын талдаудың мақсаты.Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілік.Ақша қаражаттарының таза ағынын анықтау.2

15.Компанияның табыстылығын талдау

Компанияның табыстары мен шығыстарын талдау. Таза табыс (шығын) факторларын бағалау мен қалыптастырудың жалпы сызбасы. Рентабельділікті факторлық талдау.2

Тәжірибелік сабақтар аттары және оның мазмұны

15

1- модуль: Экономикалық талдаудың теориялық негіздері

1.Экономикалық талдаудың пәні мен міндеті, объектісі және мазмұны

1. Экономикалық талдаудың пәні мен міндеті

2. Объектісі және мазмұны


1

2.Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері

1. Дәстүрлі әдістері мен тәсілдері

2.Математикалық әдістер


1

3.Факторлық талдау

1.Детерминдік әдістердегі факторлар

2.Стохастикалық әдістердегі факторлар

3.Модельдеу ережесі1

4.Қаржылық коэффициенттер әдісі

1.Қаржылық коэффициенттер. 2.Төлемқабілеттілік және өтімділік көрсеткіштері. 3.Табыстылық пен пайдалылық қоэффициенттері.1

2- модуль: Басқарушылық талдау

5.Басқарушылық талдаудың негізі

1.Басқарушылық талдаудың мақсаты мен міндеттері.

2. Басқарушылық және қаржылық талдау арасындағы байланыс.


1

6.Компанияның маркетингтік қызметін талдау

1.Маркетингтік қызметті талдаудың мәні мен міндеті. 2.Өнімге сұранысты және тапсырыстар портфелінің қалыптасуын талдау.

3.Өнімді жабдықтау нарығын талдау.


1

7.Өнімді өткізу және өндірісті талдау

1.Өндірістік нәтижелерді талдаудың ақпарат көздері мен міндеттері.

2.Өнімді өткізу мен өндіріс динамикасын бағалау.

3.Жұмыс ырғақтылығын талдау.1

8.Өндірістік ресурстарды қолдануды талдау

1.Еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуін талдау.

2.Негізгі құралдар пайдалануды талдау.

3.Материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуді талдау.1

9.Өнімнің өзіндік құнын талдау

1.Өнімнің өзіндік құнын талдаудың маңызы мен міндеттері.

2.Өнімнің өзіндік құнының құрамы.

3.Жеке өнім түрлерінің өзіндік құнын талдау1

3-модуль: Қаржылық талдау

10.Қаржылық талдаудың негізі

1.Қаржылық талдаудың мақсаты мен міндеті.

2.Басқарушылық шешімдерді қабылдаудағы қаржылық талдаудың ролі.


1

11.Компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау

1.Аналитикалық процедураларға сипаттама.

2.Кәсіпорынның активтері мен пассивтерінің құрылымын талдау. 3.Балансты тікелей және көлденең талдау.


1

12.Баланс өтімділігін талдау

1.Өтімділік және төлемқабілеттілік түсінігі

2.Өтімділіктің абсолютті және қатысты көрсеткіштері.


1

13.Қаржылық тұрақтылықты талдау

1.Қаржылық тұрақтылықтың абсолюттік көрсеткіштері. 2.Қаржылық тұрақтылықтың үш факторлы моделі.1

14.Ақша ағынын талдау

1.Ақша қаражаттары және олардың баламаларының түсінігі. 2.Компанияның ақша қаражаттарын талдаудың мақсаты.

3.Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есептілік.


1

15.Компанияның табыстылығын талдау

1.Компанияның табыстары мен шығыстарын талдау.

2.Таза табыс (шығын) факторларын бағалау мен қалыптастырудың жалпы сызбасы.


1


5. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ
5.1. Қаржылық және басқарушылық талдаудың әдістері мен тәсілдері.

5.2.Факторлық талдау.

5.3. Қаржылық коэффициенттер әдісі.


 1. 5.4. Басқарушылық талдаудың әдістері.

5.5. Қаржылық талдау әдістері.

 1. 5.6. Баланс өтімділігін талдау.

5.7. Бухгалтерлік баланстың құрылымы және түрлері.

5.8. Бухгалтерлік балансты талдау.

5.9. Ақша қаражаттарын талдау.

5.10.Ұйым табыстылығын талдау .

5.11.Төлем қабілеттілігін талдау.

5.12. Баға саясатын және өнімнің бәсекеге қабілеттілігін талдау.

5.13. Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін талдау.

5.14. Материалдық ресурстарды тиімді пайдалануды талдау .

5.15. Өнімді өндіру мен өткізуді талдау .

5.16. «Директ - костинг» әдісі.

5.17. «Стандарт - кост» әдісі .

5.18. Негізгі құралдарды тиімді пайдалануды талдау .

5.19. Ұйым активтерін талдау

5.20. «SWOT - талдау» әдісі.

5.21. Қаржылық жағдайды талдау.

5.22. Ұйымның іскерлік белсенділігін талдау.

5.23. Ұйымның төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін талдау.

5.24. Ақша қаражаттаы туралы есептілікті талдау.

5.25. Пайда және зиян туралы есептілікті талдау.

5.26. Ұйымның ұйымдастырушылық – техникалық деңгейін талдау.

5.27. Қаржылық есеп берушіліктің негізгі нысандарын талдау

5.28. Өндірістік шығындарды талдау

5.29. Негізгі қаржылық коэффициенттер

5.30. Ұйымның активтері мен олардың қайнар көздерінің құрылымын жалпы бағалау


6. ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ
Кесте 3 – Оқу - әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

Оқулық, оқу - әдістемелік құрал аты

Экземпляр саны

Студент саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

 1. Алданиязов, К.Н. Управленческий учет и анализ.- Алматы, 2008.

6

6

100

 1. Дюсембаев, К.Ш. Анализ финансовой отчетности.- Алматы, 2009.

10

6

166

 1. Кеулимжаев, К.К. Финансовая отчетность.- Алматы, 2009

10

6

166

 1. Сейдахметова Ф.С. Қазіргі заманғы бухгалтерлік есеп Алматы 2010 жыл

12

6

200

 1. Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. II.-Қарағанды, 2009 жыл

10

6

1667. ӘДЕБИЕТТЕР
7.1 Негізгі әдебиеттер
7.1.1 2007 жылғы ҚР Президентінің «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Заң күшіндегі жарлығы.

7.1.2 Қаржылық есептіліктің ұлттық стандарттары. Астана 2009 жыл

7.1.3 Мырзалиев Б.С.,Әбдішүкіров Р.С. Бухгалтерлік есепті үйренудің әдістемелері

Алматы 2014 ж.

7.1.4 Алданиязов, К.Н. Управленческий учет и анализ.- Алматы, 2008.

7.1.5 Дюсембаев, К.Ш. Анализ финансовой отчетности.- Алматы, 2009.

7.1.6 Кеулимжаев, К.К. Финансовая отчетность.- Алматы, 2009

7.1.7 Бердникова М. Анализ и диагностика финансово – хозяйственной деятельности предприятия Москва 2010

7.1.8 Сейдахметова Ф.С. Қазіргі заманғы бухгалтерлік есеп Алматы 2010 жыл

7.1.9 Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. I.-Қарағанды, 2009 жыл

7.1.10 Толпаков, Ж.С. Бухгалтерлік есеп. II.-Қарағанды, 2009 жыл

7.1.11 Мырзалиев, Б.С. Бухгалтерлік есеп теориясы және тәжірибесі.- Алматы, 2008 жыл


7.2 Қосымша әдебиеттер

7.2.1 Миржакыпова С.Т., Аппакова Г.Н. Основы бухгалтерского учета по МСФО. Алматы 20097.2.2 Вахрушина М.А., Мельникова Л.А. Международные стандарты финансовой отчетности Омега – Л 2009Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет