Қаулысына 1 Қосымша Лицензиялауға жататын қызметтiң түрлерiнебет1/2
Дата23.02.2016
өлшемі433.75 Kb.
  1   2
Қазақстан Республикасы

Үкiметiнiң 1995 жылғы

29 желтоқсандағы № 1894

қаулысына 1 Қосымша 

Лицензиялауға жататын қызметтiң түрлерiне,

лицензиялар беруге өкiлеттiк берiлген мемлекеттiк

органдардың (лицензиярлардың) тiзбесi

Тізбе өзгерістер және толықтыруларымен 2008 ж. 26 маусымға берілген

 

 N |  Өкілеттік берілген орган | Лицензияланатын қызметтің түрлерi___________________________________________________________________

 1 |           2               |                  3___________________________________________________________________ 

1.   Қазақстан Республикасының Қару-жарақ пен оның оқ-дәрілерін,

     Индустрия және сауда      әскери техниканы, қосалқы

     министрлігінің Өнеркәсіп  бөлшектерді, жинақтаушы элементтер

     және ғылыми-техникалық    мен олардың приборларын, егер олар

     дамыту комитеті           басқа салаларда пайдаланылмаса,   

                               сондай-ақ құрастыру, іске қосу,

                               пайдалану, сақтау, жөндеу және

                               сервистік қызмет көрсетуді қоса

                               алғанда арнайы материалдар мен

                               оларды өндіруге арналған

                               жабдықтарды, әзірлеу, өндіру, жөндеу

                               және сату

                               Жарылғыш және пиротехникалық

                               заттарды және оларды қолданып

                               жасалатын бұйымдарды (азаматтық

                               пиротехникалық заттарды және оларды

                               қолданып жасалатын бұйымдарды

                               қоспағанда) әзірлеу, өндіру және сату

                               Босаған әскери-техникалық құралдарды

                               жою (құрту, кәдеге жарату, көму)

                               және қайта өңдеу

                               Жауынгерлік қол атыс қаруы мен оның

                               патрондарын жасау, өндіру, жөндеу,

                               сату, сатып алу, экспонатқа қою.  

                               Қазақстан Республикасының Үкіметі

                               бекіткен тізбе бойынша уларды

                               өндіру, қайта өңдеу, тасымалдау,

                               сатып алу, сақтау, сату, пайдалану

                               және жою;  

2. Қазақстан Республикасы      Ракеталық-ғарыштық техниканы құру,

   Ұлттық ғарыш агенттігі      өндіру, пайдалану, жөндеу және модер.

                               низациялауды, оның жұмыс істеуін қам.

                               тамасыз ету үшін жер үстіндегі инфра.

                               құрылымды пайдалануды қоса отырып,

                               ғарыш кеңістігін пайдалану бойынша

                               барлық түрлер (полигон, командалық-

                               өлшеу кешені, стендік база және

                               басқалар)

3. Қазақстан Республикасы      жолаушылар мен жүктерді

   Көлік және коммуникациялар  өзен, теңіз және темір жол көлігімен 

   министрлігінің Көліктік     тасымалдау;

   бақылау комитеті

                               жолаушылар мен жүктерді

                               автомобиль көлігімен халықаралық 

                               тасымалдау;

 

                               қауіпті жүктерді әуе                               көлігінен басқа, барлық көлік

                               түрлерімен тасымалдау;

                               темір жол жылжымалы құрамын жасау

                               және жөндеу; қауіпті жүктердi

                               тасымалдау үшін қолданылатын арнайы

                               контейнерлерді жасау және жөндеу;

                               кемелерге, жолаушыларға және 

                               жүктерге қызмет көрсетуге байланысты

                               теңіз және өзен порттарының қызметi

4. Қазақстан Республикасы      Қазақстан Республикасының

   Энергетика және минералдық  заңнамалық кесімдеріне сәйкес

   министрлігінің Атом         атом энергиясын пайдалануға

   энергетикасы жөніндегі      атом энергиясын пайдалану

   комитеті                    байланысты барлық қызмет түрлері;

                               арнайы қорғану құралдарын

                               қолдану қажеттігінсіз оларды

                               пайдалану үшін рұқсат етілетін

                               нормадан асатын мөлшердегi

                               радиоактивті заттарды қамтитын

                               өнімдерді дайындау және сату;

                               радиоактивті заттар мен

                               изотоптарды пайдалана отырып,

                               рентген жабдығын, құралдар

                               мен жабдықтарды әзірлеу, өндіру және

                               сату.

5. ҚР Үкіметінің 2008.09.06. № 552 қаулысымен  алып тасталды 

6. Облыстардың (республикалық  Өнеркәсіптік жарылу-өртену қаупі бар 

   маңызы бар қаланың,         және тау-кен өндірістерін,

   астананың) мемлекеттік      магистральды газ-мұнай құбырларын,

   сәулет-құрылыс бақылауын    көтергіш құрылыстарын, сондай-ақ

   жүзеге асыратын жергілікті  қысыммен жұмыс істейтін

   атқарушы органдары          қазандықтарды, сауыттар мен өткізгіш

                               құбырларды жобалау (құрылысқа

                               арналған жобалау жұмыстары).

                               Өндірістердің, жабдықтардың,

                               объектілердің, жұмыстардың

                               (қызметтердің) тізбесін Қазақстан

                               Республикасының Үкіметі бекітеді;

                               бұрғылау, мұнай-газ кәсіпшілік,

                               геологиялық барлау, тау-кен-шахталық 

                               құралдардың, жарылудан қорғалған

                               электротехникалық құралдардың,

                               аппаратура мен бақылау жүйесінің, 

                               апаттан қорғану және дабылдың,

                               көтергіш құрылыстардың, сондай-ақ

                               қысым арқылы жұмыс істейтін қазан.

                               дықтардың, ыдыстар мен құбырлардың

                               монтажы

                               тұрғын үй және коммуналдық-тұрмыстық

                               объектілерді газдандыру бойынша

                               құрылыстық жұмыстар

                               өрттен-қорғау дабылы мен

                               өртке қарсы автоматика құралдарын

                               жобалау мен олардың монтажы

                               (өндірісті пайдалану кезеңіне дейін)

                               жолаушылық лифтілердің монтажы,

                               оларды жөндеу және қызмет көрсету

                               жалпыреспубликалық магистралдық

                               және халықаралық байланыс желілерін

                               жобалау және салу

                               жобалау-іздеу эксперттік және

                               құрылыс-монтаждық жұмыстар, құрылыс

                               материалдарын, өнімдері мен

                               конструкцияларын өндіру бойынша

                               жұмыстар, бөренелер тілу жөніндегi

                                жұмыстарды қоспағанда 7. (алынып тасталды)

8. (алынып тасталды)

9. (алынып тасталды)

10. Қазақстан                 азаматтық және қызметтік атыс

    Республикасының Ішкі      қаруды және оның патрондарын, суық

    істер министрлігі         қаруды, азаматтық пиротехникалық

                              заттар мен олар қолданылатын

                              бұйымдарды, сондай-ақ химиялық

                              өзін өзі қорғау құралдарын әзірлеу,

                              өндіру, жөндеу, сату, сатып алу,

                              коллекциялау, экспонатқа қою;

                              мемлекеттік емес субъектілердің

                              із кесуге (детективтік) байланысты

                              заң қызметін көрсетуі;

                              жол қозғалысы қауіпсіздігін

                              қамтамасыз етуге байланысты қызмет:

                              жол қозғалысын техникалық реттеу

                              құралдарын орнату, монтаждау, жөндеу,

                              пайдалану;

                              заңды және жеке тұлғалардың күзет

                              қызметін жүзеге асыруы, күзет

                              дабылдары құралдарын монтаждау,

                              реттеу және оларға техникалық

                              қызмет көрсету

11. Қазақстан Республикасының  1 абзац (алынып тасталды)

    Денсаулық сақтау           

    министрлігі                

                               емдік препараттар дайындау және сату

                               (малдың, өсімдік пен шөптің емдік

                               өнімдерін өсіру, жинау және сатудан

                               басқасы)

                               медициналық және дәрігерлік

                               қызметпен айналысу, Алматы қаласының

                               аумағында жүзеге асырылатын қызметтен

                               басқа

                               фармацевтикалық қызметтің түрі:

                               дәрілік заттар өндіру;

                               денсаулық сақтау жүйесіндегі

                               есірткі құралдары, психотроптық

                               заттар және прекурсорлар айналымына

                               байланысты қызмет түрлері:

                               тасымалдау, сатып алу, сақтау, бөлу,

                               сату, пайдалану, жою 

12. (алынып тасталды)

13. Қазақстан Республикасының  Жерге орналастыру топографиялық-

    Жер ресурстарын басқару    геодезиялық және картографиялық

    жөніндегі агенттігі        жұмыстар жүргізуі 

14. Қазақстан Республикасы     Өлшеу құралдарын өндіру, жөндеу 

    Индустрия және сауда       

    министрлігінің 

    Стандарттау, метрология    Қазақстан Республикасының 

    және сертификаттау         Мемлекеттік туы мен Қазақстан

    жөніндегі комитеті         Республикасының Мемлекеттік

                               елтаңбасын, сондай-ақ олар

                               бейнеленген материалдық объектілердi

                               дайындау

15. Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының кеден

    Кедендік бақылау агенттігі заңнамасына сәйкес жекелеген

                               кедендік режимдер шеңберінде жүзеге

                               асырылатын қызмет, сондай-ақ

                               кедендік қызмет көрсету

16. Қазақстан Республикасының  Жалпы орта және кәсіптілік орта

    Білім және ғылым           (республикалық маңызы бар ұйымдар

    министрлігінің Білім және  атқаратын жұмыстар, қызмет

    ғылым саласындағы қадаға-  көрсетулер бөлігінде), кәсіптік

    лау және аттестаттау       жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі

    комитеті                   кәсіптік, соның ішінде мамандықтар

                               бойынша білім беретін заңды

                               тұлғалардың білім беру қызметi17. Қазақстан Республикасының  сот-сараптама қызметi

    Әділет министрлігі         17-1.Қазақстан Республикасының  мүлікті бағалау, адвокаттық қызмет,

     Әділет министрлігі         нотариаттық қызмет

     Тіркеу қызметі және

     құқықтық көмек көрсету

     комитетi

17-2. ҚР Үкіметінің 2008.28.03. № 300  Қаулысымен алып тасталды18. (алынып тасталды)

19.  ҚР Үкіметінің 2001.06.28. N 890 қаулысымен алып тасталды

20.  ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1369 қаулысымен алып тасталды 

21. Қазақстан             банктік операциялардың мынадай түрлерін

Республикасының Ұлттық    жүргізуге банктік операциялардың жекелеген

Банкі                     түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың

                          қызметі:

                          банкаралық клиринг: төлемдерді жинау,

                          салыстыру, сұрыптау және растау, сондай-ақ

                          олардың өзара есептемесін жүргізу және

                          клирингке қатысушылар - банктер мен

                          банктік операциялардың жекелеген түрлерін

                          жүзеге асыратын ұйымдардың таза ұстанымын

                          анықтау;

                          сейф операциялары: құжаттық нысанда

                          шығарылған бағалы қағаздарды, сейф

                          жәшіктерін, шкафтар мен үй-жайларды жалға

                          беруді қоса алғанда, клиенттердің

                          құжаттары мен құндылықтарын сақтау

                          жөніндегі қызметтер;

                          төлем карточкаларын шығару;

                          банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды

                          инкассациялау және салып жіберу;

                          шетел валютасымен жасалатын айырбастау

                          операцияларын ұйымдастыру;

                          валюталық құндылықтарды пайдалануға

                          байланысты операциялар.21-1. Қазақстан           Қазақстан Республикасының банк

Республикасының Қаржы     заңнамасында көзделген банктік және өзге 

рыногын және қаржы        де операцияларды жүргізуге арналған 

ұйымдарын реттеу мен      банктер қызметі;

қадағалау жөніндегi

агенттігі                 Қазақстан Республикасының банк

                          заңнамасында көзделген банктік және өзге

                          де операциялардың жекелеген түрлерін

                          жүзеге асыру жөніндегі кредиттік

                          серіктестіктердің қызметі;

                          осы Тізбенің 21-жолында көрсетілген

                          операцияларды қоспағанда, Қазақстан

                          Республикасының банк заңнамасында

                          көзделген банктік және өзге де

                          операциялардың жекелеген түрлерін

                          жүргізуге арналған банктік операциялардың

                          жекелеген түрлерін жүзеге асыратын

                          ұйымдардың қызметі;

                          бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызмет

                          және сауда-саттықты ұйымдастырушылардың

                          бағалы қағаздармен қызметі;

                          зейнетақы жарналарын тарту жөніндегі және

                          зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру

                          жөніндегі қызмет;

                          "өмірді сақтандыру" саласындағы және

                          "жалпы сақтандыру" саласындағы қызмет,

                          қайта сақтандыру жөніндегі қызмет,

                          сақтандыру брокерлерінің қызметі,

                          сақтандыру рыногындағы актуарлық қызмет.

                          кредиттік бюроның қызметі     

22. (алынып тасталды)

23.Қазақстан Республикасының   Ақпаратты қорғаудың криптографиялық

   Ұлттық қауіпсіздік          құралдарын, арнаулы жедел-іздеу

   комитеті                    шараларын жүргізу үшін арнаулы

                               техникалық құралдарды дайындау,

                               шығару жөндеу және сату

24.Қазақстан Республикасының   Қазақстан Республикасынан шетелге

   Еңбек және халықты          жұмыс күшін шығаруға байланысты

   әлеуметтік қорғау           қызмет, Алматы қаласының аумағында

   министрлігі                 жүзеге асырылатын қызметтен басқа25. (алынып тасталды)

26. Қазақстан Республикасының  Пестицидтерді (улы химикаттарды)

    Ауыл шаруашылығы           өндіру (формуляциялау), өткізу және

    министрлігі                пайдалану жөніндегі қызмет;

                               шитті мақтаны мақта талшығына

                               бастапқы қайта өңдеу.

27. 2005.08.19. N 855 қаулысымен алынып тасталды 

27-1. Облыстық                 Туроператорлық,

     (республикалық            турагенттік қызмет,

     маңызы бар қаланың,       туризм нұсқаушысының

     астананың)                қызметтері;

     атқарушы органдар

                               жалпы бастауыш, жалпы негізгі немесе

                               жалпы орта білім; кәсіптік бастауыш

                               білім, оның ішінде кәсіптер бойынша;

                               кәсіптік орта білім беретін заңды

                               тұлғалардың білім беру қызметі,

                               сондай-ақ мектепке дейінгі және

                               мектептен тыс ұйымдардың қызметi

                               (республикалық маңызы бар ұйымдар

                               орындайтын жұмыстарды, қызметтердi

                               қоспағанда);

                               заңды тұлғалардың түсті және қара

                               металдардың сынықтары мен қалдықтарын

                               жинауы (дайындауы), сақтауы, қайта

                               өңдеуі және сатуы;

                               шетелдік жұмыс күшін тартуға

                               байланысты қызмет;

                               облыстың, Астана және Алматы

                               қалаларының аумағында лотереялар

                               (мемлекеттіктен (ұлттықтан) басқа)

                               ұйымдастыру және өткізу;

                               қысыммен жұмыс істейтін қазандықтарды

                               (жиынтық жылу қуаты қоса алғанда

                               100 Гкал/сағатқа дейін) және

                               құбырларды пайдалану;

                               қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды

                               пайдалану (өнеркәсіптік тоңазытқыш

                               қондырғыларының, тұрмыстық газ

                               баллондарының құрамындағы);

                               алкоголь өнімін (сырадан басқа)

                               сақтау, көтерме және бөлшек сату;

                               фармацевтикалық қызметтің түрлері:

                               дәрілік заттарды дайындау, көтерме

                               және бөлшек саудада сату;

                               Ветеринария саласындағы қызмет,

                               ветеринарлық мақсаттағы

                               препараттарды өндіру және өткізу;

                               ветеринарлық мақсаттарға арналған

                               дәрілік заттарды, биологиялық

                               препараттарды сату; жануарлардан

                               алынатын өнімдер мен шикізатқа

                               ветеринарлық-санитарлық сараптама

                               жүргізу; ветеринарлық емдеу-алдын

                               алу қызметі;

                               астық сақтау;

                               пестицидтерді (улы химикаттарды)

                               өндіру (формуляциялау), сату және

                               пайдалану жөніндегі қызмет;

                               дене шынықтыру-сауықтыру және спорт

                               қызметін жүзеге асыратын дене

                               шынықтыру-сауықтыру, спорт

                               клубтарының, орталықтардың,

                               секциялардың және басқа да

                               ұйымдардың қызметі;

                               бірінші, екінші және үшінші

                               санаттағы спорт құрылыстарында дене

                               шынықтыру-сауықтыру, спорт

                               қызметтерін көрсету жөніндегі заңды

                               және жеке тұлғалардың қызметі;

                               жергілікті қоғамдық бірлестіктердің,

                               одақтардың, қауымдастықтардың

                               (облыстық федерациялардың) дене

                               шынықтыру және спорт саласында

                               қызметтер көрсетуге байланысты

                               қызметі;

                               тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу

                               үшін жеке және заңды тұлғалардың

                               ақшасын тарту есебінен тұрғын үй

                               ғимараттарын салуды ұйымдастыру

                               жөніндегі қызмет.27-2. Қазақстан Республикасы   Ойын бизнесі саласындағы қызмет

      Туризм және спорт

      министрлігінің Туризм

      индустриясы комитеті      28. (Алынып тасталды)

29. (Алынып тасталды)

30. (Алынып тасталды)

31.Қазақстан Республикасы     Аудиторлық қызмет (экологиялық

   Қаржы министрлігі және     аудиторлық қызметтен басқа)

   аудит методологиясы        

   департаменті               31-1. Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасының бүкіл

      Қаржы министрлігінің    аумағына таралатын лотереялар

      Салық комитеті          (мемлекеттіктен (ұлттықтан)

                              басқа) ұйымдастыру және өткізу

                              этил спирті мен алкоголь өнімін

                              өндіру, этил спирті мен алкоголь

                              өнімінің импорты

                              темекі өнімдерін өндіру      32.Қазақстан Республикасы     күзет құралдарын, өрт дабылдары

   Төтенше жағдайлар          және өртке қарсы автоматика құралдарын

   министрлігі                жобалау, монтаждау, жөндеу және

                              техникалық қызмет көрсету

                              өртке қарсы қолданылатын

                              техникаларды, өртке қарсы қорғану

                              жабдықтары мен құралдарын өндіру 

                              іздестіру-құтқару, тау-кен

                              құтқару, газдан құтқару, фонтанға

                              қарсы жұмыстар

                              көтергіш құрылыстарды (өзі жүретін

                              жүк көтергіш крандар) пайдалану 33. ҚР Үкіметінің 2002.11.26. N 1258 қаулысымен алып тасталды 

34. ҚР Үкіметінің 2003.01.22. N 72 қаулысымен алып тасталды 

35. Алматы қаласының          туристік қызмет Алматы қаласындағы

    жергілікті атқарушы        

    органы                    Алматы қаласынан Қазақстан

                              Республикасының шекарасынан тыс жұмыс

                              күшін шығару

                              Алматы қаласында жолаушылар мен

                              жүктерді автомобиль көлігімен 

                              тасымалдау жөніндегі қызмет 36. Қазақстан Республикасы    заңды және жеке тұлғалардың

    Туризм және спорт         жоғары санаттағы спорт

    министрлігінің Спорт      құрылыстарында дене шынықтыру-

    комитеті                  сауықтыру, спорт қызметтерін көрсету

                              жөніндегі қызметі, сондай-ақ

                              республикалық және өңірлік қоғамдық

                              бірлестіктердің, одақтардың,

                              қауымдастықтардың (спорт түрлерi

                              бойынша федерациялардың), дене

                              шынықтыру және спорт саласында

                              қызметтер көрсетуге байланысты 

                              қызметі 37. Қазақстан Республикасы     әуе көлігімен жолаушылар мен жүктерді

    Көлік және коммуникациялар тасымалдау 

    министрлігінің             

    Азаматтық авиация          қауіпті жүктерді әуе көлігімен 

    комитеті                   тасымалдау;

                               авиациялық жұмыстар.38. Қазақстан Республикасы        Денсаулық сақтау жүйесіндегi

    Ішкі істер министрлігінің     қызметті қоспағанда, есірткi

    Есірткі бизнесіне қарсы күрес құралдарының, психотроптық

    және есірткі                  заттардың, прекурсорлардың

    айналымын бақылау жөніндегі   айналымына байланысты қызмет:

    комитеті                      дайындау, өндіру, қайта

                                  өңдеу, тасымалдау, салып

                                  жіберу, сатып алу, сақтау,

                                  тарату, сату, пайдалану, жою

                                  құрамында есірткі құралдары

                                  мен психотроптық заттар бар

                                  өсімдіктерді және шөптердi

                                  өсіру, жинау, дайындау

39 Қазақстан Республикасының   почта байланысы мен

   Ақпараттандыру және         телекоммуникациялар саласындағы 

   байланыс жөніндегі          өндіріс және қызметтер көрсету;

   агенттігі                  жалпы республикалық магистральдық,

                               халықаралық байланыс желілерін

                               жобалау, құрылысын салу, пайдалану;

                               радиожиілік спектрін пайдалану

                               электронды цифрлық қолтаңбаның ашық

                               кілтінің электронды цифрлық

                               қолтаңбаның жабық кілтіне

                               сәйкестігін куәландыру жөніндегі,

                               сондай-ақ тіркеу куәлігінің

                               шынайылығын растау жөніндегі қызмет

40. (алынып тасталды)

41. Қазақстан Республикасы     банкроттық рәсімдерде төлем

Қаржы министрлігінің Дәрменсіз қабілеті жоқ борышкерлердің

борышкерлермен жұмыс жөніндегі мүлкін және істерін басқару  комитеті жөніндегі қызмет  

 

42. Қазақстан Республикасы     тарих пен мәдениет

    Мәдениет және ақпарат      ескерткіштерінде археологиялық

    министрлігінің             және (немесе) ғылыми-

    Мәдениет комитеті          реставрациялық жұмыстарды

                               жүзеге асыру жөніндегі қызмет 

43. Қазақстан Республикасы      мемлекеттік орман қоры

Ауыл шаруашылығы министрлігінің учаскелерінде орман

Орман және аңшылық шаруашылығы  пайдаланушылар жүзеге

комитеті                        асыратын сүрек дайындау

                                жөніндегі қызмет

                                бөренелер тілу жөніндегі жұмыстар 

44. Қазақстан Республикасының  табиғат қорғауды жобалау,

    Қоршаған ортаны қорғау     нормалау және экологиялық

    министрлігі                сараптама саласындағы жұмыстар;

                               Қазақстан Республикасының Үкіметi

                               бекітетін тізбе бойынша шаруашылық

                               қызметтің экологиялық қауіптi

                               түрлері;

                               экологиялық аудиторлық қызмет45. Қазақстан Республикасы     телевизия және (немесе) радио

    Мәдениет және ақпарат      хабарларын таратуды

    министрлігінің             ұйымдастыру жөніндегi

    Ақпарат және мұрағат       қызмет 

    комитетi

46. Қазақстан Республикасы     Арнайы су пайдалану, соның

    Ауыл шаруашылығы           ішінде: ауыл шаруашылығы,

    министрлігінің             өнеркәсіп, энергетика, балық

    Су ресурстары жөніндегі    шаруашылығы және көлік

    комитеті                   мұқтаждықтары үшін жерүсті су

                               объектілерінен тәулігіне елу

                               текше метрден астам көлемде су

                               алу және пайдалану

                               қайталама су пайдаланушыға

                               жерүсті су объектілерінен су

                               алу және бepу

47. Қазақстан                  ақпаратты қорғаудың техникалық 

    Республикасы               құралдарын, ақпаратты өңдеудің  

    Премьер-Министрінің        қорғалған техникалық құралдарын 

    Кеңсесі                    жасауды, дайындауды, монтаждауды,

                               реттеуді, пайдалануды, сақтауды,

                               жөндеуді және оларға сервистік

                               қызмет көрсетуді қоса алғанда,

                               Қазақстан Республикасының

                               мемлекеттік құпияларын техникалық

                               қорғау жөніндегі қызметтің барлық

                               түрлері      

 

 Қазақстан Республикасы

Үкiметiнің

1995 жылғы 29 желтоқсандағы

№ 1894


Каталог: upload -> progdoc
upload -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
upload -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
upload -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
upload -> «Спорт құрылыстарына санаттар беру» мемлекеттік қызмет стандарты
upload -> Әдебиет пен сынның биік белесі
upload -> «Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері
upload -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің
progdoc -> Тауарды шығарған елді, Кеден одағы тауарының немесе шетел тауарының
progdoc -> Правила аттестации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, определению страны происхождения товара и аккредитации


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет