Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралыжүктеу 1.6 Mb.
бет3/12
Дата22.02.2016
өлшемі1.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
144.  Аммоний перхлораты                    0402   1
                                            1442   5.1
145.  Құрғақ немесе судың салмақтық үлесi
      10%-дан кем аммоний пикраты           0004   1
146.  Судың салмақтық үлесi 10%-дан кем
      емес ылғалданған аммоний пикраты      1310   4.1
147.  Аммоний поливанадаты                  2861   6.1
148.  Аммоний полисульфидiнiң ерiтiндiсi    2818   8
149.  Аммоний сульфидiнiң ерiтiндiсi        2683   8
150.  Аммоний тетрахлоромеркуроаты
      (II), см                              1630   6.1
151.  Аммоний фторидi                       2505   6.1
152.  Аммоний фторосиликаты                 2854   6.1
153.  Амозит, см                            2212   9
154.  Малеин ангидрид                       2215   8
155.  Балқытылған малеин ангидрид           2215   8
156.  Майлы ангидрид                        2739   8
157.  Пропион ангидрид                      2496   8
158.  Сiрке ангидрид                        1715   8
159.  Құрамында 0,05% малеин ангидрид
      артық болатын фталь ангидрид          2214   8
160.  Қатты хром ангидрид, см               1463   5.1
161.  Құрамында 0,05%-дан артық малеин
      ангидрид болатын тетрагидрофталь
      ангидрид                              2698   8
162.  Анизидиндер                           2431   6.1
163.  Анизилхлорид                          1729   8
164.  Анизол                                2222   3
165.  Анилин                                1547   6.1
166.  Анилин гидрохлорид                    1548   6.1
167.  Анилин хлорид, см                     1548   6.1
168.  Анилин тузы, см                       1548   6.1
169.  Сұйық ағаштарға арналған
      антисептиктер                         1306   3
170.  Антрофиллит, см                       2590   9
171.  Сұйық салқындатылған аргон            1951   2
172.  Сығымдалған аргон                     1006   2
173.  Құрамында 5%-дан артық еркiн күкiрт
      қышқылы болатын сұйық                 2584   8
174.  Құрамында 5%-дан артық еркiн күкiрт
      қышқылы болмайтын сұйық               2586   8
175.  Құрамында 5%-дан артық еркiн күкiрт
      қышқылы болатын қатты                 2583   8
176.  Құрамында 5%-дан артық еркiн күкiрт
      қышқылы болмайтын қатты               2585   8
177.  Арсенаттар, н.к., см                  1556   6.1
                                            1557   6.1.
178.  Арсениттер, н.к., см                  1556   6.1
                                            1557   6.1
179.  Арсин                                 2188   2
180.  Ақ асбест (хризотил, актинолит,
      антофилитт, тремолит)                 2599   2
181.  Көгiлдiр асбест (кроцидолит)          2212   9
182.  Қоңыр асбест (амозит, мизорит)        2212   9
183.  Ацеталь                               1088   3
184.  Ацетальдегид                          1089   3
185.  Ацетальдегидаммиак                    1841   9
186.  Ацетальдоксим                         2332   3
187.  Ацетильбромид                         1716   8
188.  Ерiтiлген ацетилен                    1001   2
189.  Ацетилен тетрабромидi, см             2504   6.1
190.  Ацетилен тетрахлоридi, см             1702   6.1
191.  Ацетилиодид                           1898   8
192.  Ацетилметилкарбинол                   2621   3
193.  Ацетилхлорид                          1717   3
194.  Ацетоин, см                           2621   3
195.  Ацетон                                1090   3
196.  Ацетонитрил                           1648   3
197.  Тұрақтандырылған ацетонциангидрин     1541   6.1
198.  Аэрозольдар                           1950   2
199.  Баллистит, см                         0060   1
                                            0061  
200.  Құрамында тез тұтанғыш газдар бар
      шақпақты толтыруға арналған шағын     1057   2
201.  Шығару құралы бар кiшi құрылғыларға
      арналған көмiрсутегi газды баллондар  3150   2
202.  Барий                                 1400   4.3
203.  Судың салмақтық үлесi 50%-дан кем
      құрғақ немесе ылғалданған барий азиды 0224   1
204.  Судың салмақтық үлесi 50%-дан кем
      емес ылғалданған барий азиды          1571   4.1
205.  Барий биноксидi, см                   1449   5.1
206.  Барий броматы                         2719   5.1
207.  Құрамында 22%-дан артық белсендi
      хлор бар барий гипохлоридi            2741   5.1
208.  Барий диоксид, см                     1449   5.1
209.  Барий нитраты                         1446   5.1
210.  Барий оксидi                          1884   6.1
211.  Барий перманганаты                    1448   5.1
212.  Барий пероксидi                       1449   5.1
213.  Барий перхлораты                      1447   5.1
214.  Барий селенаты, см                    2630   6.1
215.  Барий селенит, см                     2630   6.1
216.  Барий нитраты                         1564   6.1
217.  Барий нитраты                         1854   4.2
218.  Барий супероксидi, см                 1449   5.1
219.  Барий хлораты                         1445   5.1
220.  Барий цианид                          1565   6.1
221.  Аккумуляторлық электрлiк қышқылдық
      сұйықтық батареялар                   2794   8
222.  Аккумуляторлық электрлiк төгiлмейтiн
      сұйықтық батареялар                   2800   8
223.  Аккумуляторлық электрлiк сiлтiлiк
      сұйықтық батареялар                   2795   9
224.  Литий батареялары                     3090   9
225.  Жабдықтағы литий батареялары          3091   9
226.  Жабдықпен оралған литий батареялары   3091   9
227.  Аккумуляторлық электрлi қатты,
      құрамында калий гидрооксидi бар
      құрғақ батареялар                     3028   8
228.  Бензальдегид                          1990   9
229.  бензидин                              1885   6.1
230.  бензилбромид                          1737   6.1
231.  Бензилденхлорид                       1886   6.1
232.  Бензилиодид                           2653   6.1
233.  Бензилхлорид                          1738   6.1
234.  Бензилхлоркарбонат, см                1739   8
235.  бензилхлорформиат                     1739   8
236.  Бензилцианид, см                      2470   6.1
237.  Газды бензин                          1203   3
238.  Мотор бензинi                         1203   3
239.  Табиғи бензин                         1203   3
240.  бензоилхлорид                         1736   8
241.  Бензол                                1114   3
242.  1,4-бенолдиол, см                     2662   6.1
243.  Бензолен, см.                         1268   3
244.  Бензолсульфонилхлорид                 2225   8
245.  Бензолтиол, см.                       2337   6.1
246.  Бензолсульфохлорид, см.               2225   8
247.  Бензонитрил                           2224   6.1
248.  Бензотрифторид                        2338   3
249.  Бензотрихлорид                        2226   8
250.  Бензохинон                            2587   6.1
251.  Берилий - ұнтақ                       1567   6.1
252.  Бериллийдiң нитраты                   2464   5.1
253.  Бериллийдiң қоспасы, н.к.             1566   6.1
254.  (Био) Медициналық қалдықтар, н.к..    3291   6.2
255.  Бисульфаттың су ерiтiндiсi            2837   8
256.  Бисульфаттың су ерiтiндiсi, н.к.      2693   8
257.  Битум, см.                            1999   3
258.  Бифторидтер, н.к.                     1740   8
259.  Бицикло/2,2,1,/гепта-2,5-диен
      тұрақтандырылған                      2251   3
260.  Басқарылатын зымырандар үшiн
      оқтұмсықтар, см.                      0286   1
                                            0287   1
                                            0369   1
                                            0370   1
                                            0371   1
261.  Жарылғыш және жұлғыш зарядымен
      зымырандардың оқтұмсықтары            0370   1
                                            0371   1
262.  Жарылғыш зарядты зымырандардың
      оқтұмсықтары                          0286   1
                                            0287   1
                                            0369   1
263.  Жарылғыш зарядты торпедалардың
      оқтұмсықтары                          0221   1
264.  Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш
      снарядпен жабдықталған немесе
      жабдықталмаған түтiндi оқ-дәрiлер     0015   1
                                            0016   1
                                            0303   1
265.  Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш
      снарядымен ақ Фосфорлы түтiндi
      оқ-дәрілер                            0245   1
                                            0246   1
266.  Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш
      снарядымен ақ фосфорлы түтіндi
      оқ-дәрiлер (сумен активтендiрiлетiн
      құрылғы)                              0248   1
267.  Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш
      снарядымен ақ фосфорсыз немесе
      фосфидтерсiз түтiндi оқ-дәрiлер
      (сумен активтендiрiлетiн құрылғы)     0249   1
268.  Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш
      снарядпен жабдықталған ақ фосфорлы
      жарық беретiн оқ-дәрiлер              0243   1
                                            0244   1
269.  Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш
      снарядымен, сұйықтықпен немесе
      гельмен жабдықталған жарық беретiн
      оқ-дәрiлер                            0247   1
270.  Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш
      снарядымен жабдықталған немесе жабдық.
      талмаған жарық беретiн оқ-дәрілер     0009   1
                                            0010   1
                                            0300   1
271.  Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш
      снарядымен жарық беретiн оқ-дәрiлер
      (сумен активтендiрiлетiн құрылғы)     0248   1
                                            0249   1
272.  Сынақ оқ-дәрiлерi                     0363   1
273.  Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш
      снарядпен жабдықталған немесе
      жабдықталмаған жарық беретiн
      оқ-дәрiлер                            0171   1
                                            0254   1
                                            0297   1
274.  Практикалық оқ-дәрiлер                0362   1
                                            0488   1
275.  Өндiрiстiк оқ-дәрiлер, қараңыз.       0275   1
                                            0276   1
                                            0277   1
                                            0278   1
                                            0323   1
                                            0381   1
276.  Жұлынғыш, жарылғыш немесе лақтырғыш
      зарядпен жас ағызатын оқ-дәрiлер      0018   1
                                            0019   1
                                            0301   1
277.  Жарылғыш немесе жұлғыш зарядсыз және
      жарғышсыз жарылмайтын жас ағызатын
      оқ-дәрiлер                            2017   6,1
278.  Жұлынғыш, жарылғыш немесе лақтырғыш   0020   1    Тасымалдауға
      зарядпен, уландырғыш заттарымен                      тыйым
      оқ-дәрілер                                          салынады
279.  Жұлынғыш, жарылғыш немесе лақтырылғыш 0021   1    Тасымалдауға
      зарядпен, уландырғыш заттарымен                       тыйым
      оқ-дәрiлер                                          салынады
280.  Жарылғыш немесе жұлғыш зарядсыз және
      жарғышсыз, уландырғыш заттарымен
      оқ-дәрiлер                            2016   6,1
281.  Спорттық оқдәрілер, см.               0012   1
                                            0328   1
                                            0339   1
                                            0417   1
282.  Жарылғыш, жұлынғыш немесе лақтырғыш   0248   1
      зарядымен уытты оқ-дәрiлер (сумен     0249   1
      активтендiрiлетiн құрылғылар), см
283.  Унитарлық оқ-дәрiлер, см.             0005   1
284.  Алмастырылатын зарядты патронмен
      оқталатын оқ-дәрiлер, см              0006   1
                                            0007   1
                                            0321   1
285.  Жеке оқталатын оқ-дәрiлер, см.        0348   1
                                            0412   1
286.  Оғы жоқ оқ-дәрiлер, см.               0014   1
                                            0326   1
                                            0327   1
                                            0338   1
                                            0413   1
287.  Жұлғыш снарядты бомбалар              0033   1
                                            0034   1
                                            0035   1
                                            0291   1
288.  Нысананы тануға арналған бомбалар     0171   1
                                            0254   1
                                            0297   1
289.  Тұңғиық бомбалары                     0056   1
290.  Құрамында күйдiргiш сұйықтықтар бар,
      белсендiлендiретiн құрылғысыз
      жарылмайтын түтiндiк бомбалар         2028   8
291.  Жарық бергiш бомбалар                 0254   1
292.  Жарылғыш зарядты тез тұтанғыш
      сұйықтықты бомбалар                   0399   1
                                            0400   1
293.  Бор үшбромидi                         2692   8
294.  Сығымдалған бор үшфторидi             1008   2
295.  Бор үшфторидi мен пропион    
      қышқылының жиынтығы                   1743   8
296.  Бор үшфторидi мен сiрке қышқылының    1742   8
297.  Бор үшфторидiнiң дигидраты            2851   8
298.  Бор үшхлоридi                         1741   2
299.  Борат пен клораттың қоспасы           1458   5,1
300.  Борнеол                               1312   4,1
301.  Бром                                  1744   8
302.  Бром пентафторидi                     1745   5,1
303.  Бром ерiтiндiсi                       1744   8
304.  Бром үшфторидi                        1746   5,1
305.  Бром хлоридi                          2901   2
306.  Бейорганикалық броматтардың су
      ерiтiндiсi                            3213   5,1
307.  Бейорганикалық бромат                 1450   5,1
308.  Бромацетилбромид                      2513   8
309.  Бромацетон                            1569   6,1
310.  Омега-Бромацетофенон                  2645   6,1
311.  Сұйық бромбензилцианидтер             1694   6,1
312.  Қатты бромбензилцианидтер             1694   6,1
313.  Бромбензол                            2514   3
314.  1-Бромбутан                           1126   3
315.  2-Бромбутан                           2339   3
316.  Бромметан, см                         1062   2
317.  1-Бром-3 Метилбутан                   2341   3
318.  Бромметилпропандар                    2342   3
319.  2-Бром-2Нитропропан-диол- 1, 3        3241   4,1
320.  Бромоформ                             2515   6,1
321.  Бромэтан                              1891   6,1
322.  2-Бромпентан                          2343   3
323.  Бромпропандар                         2344   3
324.  3-Бромпропин                          2345   3
325.  Бромтрифторметан                      1009   2
326.  Бромтрифторэтилен                     2419   2
327.  Бромхлорметан                         1887   6,1
328.  1-Бром-3-хлорпропан                   2688   6,1
329.  1-Бром-2,3-эпоксипропан               2558   6,1
330.  Бруцин                                1570   6,1
331.  Толық кептiрiлмеген (көбейту қағазын
      қоса алғанда) қанықпаған маймен
      өңделген қағаз                        1379   4,2
332.  70-градуста 1,1 e МПА(11 бар)-дан
      аспайтын будың қысымы және 50
      градуста кемiнде 0,525 кг/л тығыздығы
      бар тұрақтандырылған 1,2-бутадиен     1010   2
333.  70-градуста 1,1 e МПА(11 бар)-дан
      аспайтын будың қысымы және 50
      градуста кемiнде 0,525 кг/л тығыздығы
      бар тұрақтандырылған 1,3-бутадиен     1010   2
334.  70 С градуста 1,1e Мпа (11 бар)-дан
      аспайтын будың қысымы және 50 о C-та
      кемiнде 0,525 кг/л тығыздығы бар
      1,3-бутадиен мен көмiрсутегiлердiң
      тұрақты қоспасы                       1010   2
335.  Бутан                                 1011   2
336.  Бутандион                             2346   3
337.  1-Бутанол, см                         1120   3
338.  2-Бутанол, см                         1120   3
339.  Втор-Бутанол, см                      1120   3
340.  трет-Бутанол                          1120   3
341.  Бутанолдар                            1120   3
342.  Бутанон, см                           1193   3
343.  Бутантиол-1, см                       2347   3
344.  Бутен, см                             1012   2
345.  2-Бутеналь, см                        1143   6,1
346.  1,2-Бутеноксид, см                    3022   3
347.  2-Бутенол-1, см                       2614   3
348.  1-Бутенон-3, см                       1251   3
349.  Тұрақтандырылған бутилакрилаттар      2348   3
350.  н-Бутиламин                           1125   3
351.  N - Бутиланилин                       2738   6,1
352.  Втор-Бутилацетат, см                  1123   3
353.  Бутилацетаттар                        2709   3
354.  Bтop-Бутилбензол, см                  2709   3
355.  Бутилбензолдар                        2709   3
356.  Н-Бутилбромид, см                     1126   3
357.  Трет- Бутилгипрохлорит                3255   4,2
358.  Бутилендердiң қоспасы немесе
      1-бутилен немесе ЦИС-2-бутилен
      немесе транс-2-бутилен                1012   2
359.  Тұрақтандырылған 1,2-бутиленоксид     3022   3
360.  H-Бутилизоцианат                      2485   6,1
361.  Трет-Бутилизоцианат                   2484   6,1
362.  N-н - Бутилминазол, см                2690   6,1
363.  Бутиллитий, см                        2445   4,2
364.  Бутилмеркаптан                        2347   3
365.  Тұрақтандырылған н- Бутилметакрилат   2227   3
366.  Бутилнитриттер                        2351   3
367.  Бутилпропионаттар                     1914   3
368.  П-трет - Бутилтолуол, см              2667   6,1
369.  Бутилтолуолдар                        2667   6,1
370.  5-трет- бутил-2,4,6-тринтро-м-ксилол  2956   4,1
371.  Бутилтрихлорсилан                     1747   8
372.  Сұйық бутилфенолдар, см               3145   8
373.  Қатты бутилфенолдар, см               2430   8
374.  н- Бутилформиат                       1128   3
375.  н- Бутилхлорид, см                    1127   3
376.  н- Бутилхлорформиат                   2743   6,1
377.  трет- Бутилциклогексил- хлорформиат   2747   6,1
378.  Бутин- 1, см                          2452   2
379.  2-Бутиндиол- 1,4, см                  2716   6,1
380.  Бутиндиол- 1,4                        2716   6,1
381.  Бутиральдегид                         1129   3
382.  Бутиральдоксим                        2840   3
383.  Бутирилхлорид                         2353   3
384.  Бутироихлорид,                        2353   3
385.  Бутирон, см                           2710   3
386.  Бутиронитрил                          2411   3
387.  Валераль, см                          2058   3
388.  Валеральдегид                         2058   3
389.  H- Валеральдегид, см                  2058   3
390.  Валерилхлорид                         2052   8
391.  Ванадилсульфат                        2931   6,1
392.  Ванадий (IV) оксид-сульфат, см        2331   6,1
393.  Ванадий оксисульфаты, см              2931   6,4
394.  Ванадий oксиүшхлориді                 2443   8
395.  Қорытылмаған ванадий пентаоксиді      2862   6,1
396.  Ванадий қосындысы, н.к.               3285   6,1
397.  Ванадий тетрахлоридi                  2444   8
398.  Ванадий үшхлоридi                     2475   8
399.  Өздiгiнен жануға икемдi
      заттар н.к., см                       2845   4,2
                                            2846   4,2
                                            3194   4,2
                                            3200   4,2
400.  Құрамында тотықтандыратын сұйықтық
      бар қатты заттар                      3244   8
401.  Құрамында тез тұтанғыш сұйықтық бар,
      тұтану температурасы 61С градус
      (препараттар мен қалдықтар тәрiздi)
      қатты заттар немесе қатты заттардың
      қоспасы, н.к.                         3175   4,1
402.  Құрамында уытты сұйықтық бар,
      қатты заттар                          3243   6,1
403.  Қоршаған ортаға қауiптi сұйық зат,
      н.к.                                  3082   6,1
404.  Жас ағызатын сұйық зат, н.к           1693   6,1
405.  Қоршаған ортаға қауiптi, қатты зат,
      н.к                                   3077   9
406.  240 градустан төмен емес жоғары
      температурада қатты зат н.к           3258   9
407.  Сумен әрекеттесетiн қатты зат, н.к.   2813   4,3
408.  Жас ағызатын қатты зат, н.к.          1693   6,1
409.  Алыстан басқарылатын, соққы немесе
      жай әсерлi құрама жарғыш              0106   1
                                            0107   1
                                            0257   1
                                            0316   1
                                            0317   1
                                            0367   1
                                            0368   1
410.  Детонацияланатын жарғыш               0101   1
411.  А-түрдегі, бризантты жарылатын зат    0081   1
412.  В-түрдегi, бризантты жарылатын зат    0082   1
413.  С-түрдегі, бризантты жарылатын зат    0083   1
414.  Д-түрдегi, бризантты жарылатын зат    0084   1
415.  E-түрдегi, бризантты жарылатын зат    0241   1
                                            0332   1
416.  Сулы-гелдi, жарылатын зат             0241   1
                                            0332   1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет