«Азаматтық іс жүргізу құқығы» пәні бойынша «5В030100»- құқықтану мамандығына арналған ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені семейжүктеу 1.64 Mb.
бет11/11
Дата09.06.2016
өлшемі1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.5 Аралық аттестацияға (емтихан) дайындық сұрақтары

1. Азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау нысандары. Сот арқылы қорғалуға конституциялық құқық.

2.Құқық саласы ретiнде азаматтық iс жүргiзу құқығының түсiнiгi. Азаматтық iс жүргiзу құқығының пәнi, әдiсi және жүйесi.

3.Азаматтық iс жүргiзу құқығының конституциялық, азаматтық, отбасылық, еңбек, әкiмшiлiк құқықпен, қылмыстық iстер жүргiзу құқығымен және құқықтың басқа салаларымен арақатынасы.4.Азаматтық iс жүргiзу құқығының қайнар көздерi. Қазақстан Республикасының азаматтық сот iсiн жүргiзу туралы заңдары. Азаматтық iс жүргiзу нормалары, олардың құрылымы, уақытта және кеңiстiкте қолданылуы.

 1. Азаматтық iс жүргiзушiлiк нысанның мәнi, маңызы және негiзгi белгiлерi.

 2. Азаматтық iс жүргiзу құқығы ғылымының пәнi және жүйесi.

 3. Азаматтық iс жүргiзу құқығы қағидалартерiнiң түсiнiгi және маңызы. Қағидалартердi жiктеу.

 4. Заңдылық қағидаларi және оның азаматтық процесте iске асуы. Сотта қараудың ауызшалығы және тiкелейлiгi қағидалартерi.

 5. Сот төрелiгiн тек соттардың жүзеге асыруы, судьялардың ауыстырылмайтындығы және тағайындалатындығы (сайланбалығы), судьялардың тәуелсiздiгi және тек заңға бағынуы.

 6. Барлық адамдардың заң мен сот алдындағы теңдiгi, сотта қараудың жариялығы, сот iсiн жүргiзу тiлi.

 7. Диспозитивтiк, жарыспалық және тараптардың iс жүргiзудегi тең құқықтылығы қағидалартерi.

 8. Азаматтық iс жүргiзушiлiк құқықтық қатынастардың түсiнiгi, ерекшелiктерi, алғышарттары.

 9. Азаматтық iс жүргiзушiлiк құқықтық қатынастардың мазмұны және объектiсi.

 10. Азаматтық iс жүргiзушiлiк құқықтық қатынастың субъектiлерi және оларды жiктеу.

 11. Iске қатысушы тұлғалар (түсiнiгi, құрамы, құқықтары мен мiндеттерi).

 12. Азаматтық iс жүргiзудiң тараптары (түсiнiгi, белгiлерi, iс жүргiзу құқықтары мен мiндеттерi). Тиiстi емес жауапкердiң түсiнiгi және оны ауыстырудың тәртiбi.

 13. Iс жүргiзуге тең қатысу (түсiнiгi, мақсаттары, негiздерi, түрлерi). Тең қатысушылардың iс жүргiзу құқықтары мен мiндеттерi.

 14. Iс жүргiзу құқық мирасқорлығы (түсiнiгi, негiздерi және азаматтық құқықтағы құқық мирасқорлығынан айырмашылығы). Құқық мирасқорының процеске кiру (тартылу) тәртiбi және оның құқықтық жағдайы.

 15. Азаматтық процестегi үшiншi тұлғалардың түсiнiгi. Олардың түрлерi.

 16. Даудың нысанасына дербес талабын мәлiмдейтiн үшiншi тұлғалар. Олардың iске кiру негiздерi және тәртiбi. Дербес талаптарын мәлiмдейтiн үшiншi тұлғалардың iс жүргiзу құқықтары мен мiндеттерi. Олардың тең талап қоюшылардан айырмашылығы.

 17. Даудың нысанасына дербес талабын мәлiмдемейтiн үшiншi тұлғалар. Олардың iске кiру немесе тартылу негiздерi және iс жүргiзушiлiк тәртiбi. Дербес талаптарын мәлiмдемейтiн үшiншi тұлғалардың iс жүргiзу құқықтары мен мiндеттерi. Олардың тең қатысушылардан (тең талап қоюшылар мен тең жауапкерлерден) айырмашылығы.

 18. Қоғам дамуының қазiргi кезеңiндегi азаматтық процестегi прокуратураның мiндеттерi. Прокурордың азаматтық процеске қатысуының негiздерi және нысандары. Оның iс жүргiзушiлiк жағдайы.

 19. Басқа тұлғалардың құқықтарын және мүдделерiн қорғау үшiн мемлекеттiк органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, ұйымдардың және жекелеген азаматтардың азаматтық процеске қатысуының негiздерi және мақсаттары.

 20. Азаматтық iстi аталған тұлғалармен қорғаудың шарттары. Олардың iс жүргiзу құқықтары мен мiндеттерi.

 21. Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының iс бойынша қорытынды беру үшiн процеске қатысуы. Олардың iс жүргiзу құқықтары мен мiндеттерi.

 22. Сотта өкiлдiк етудiң түсiнiгi. Сотта өкiлдiк етудiң негiздерi және түрлерi (заңды, шартты, жарғылық және қоғамдық немесе тапсырма бойынша және заңды өкiлдiк).

 23. Соттағы өкiлдiң өкiлеттiктерi (көлемi және рәсiмделуi).

 24. Сотта өкiл бола алмайтын тұлғалар.

 25. Сот шығындары (түсiнiгi, түрлерi, сот шығынын төлеуден босату, сот шығындарын бөлу)

 26. Мәжбүрлеу және жауаптылық шараларын қолданудың негiздерi. Мәжбүрлеу шаралары. Жауаптылықтың түрлерi. Мәжбүрлеу шараларын қолданудың тәртiбi.

 27. Iс жүргiзу мерзiмдерiнiң түсiнiгi және маңызы. Iс жүргiзу мерзiмдерiнiң түрлерi. Азаматтық iстердi әзiрлеу және қарау мерзiмдерi.

 28. Iс жүргiзу мерзiмдерiн есептеу. Iс жүргiзу мерзiмдерiн өткiзiп алудың салдарлары. Iс жүргiзу мерзiмдерiн тоқтата тұру. Өткiзiп алған iс жүргiзу мерзiмдерiн ұзарту және қалпына келтiру тәртiбi.

 29. Азаматтық iстердiң ведомствалық бағыныстылығының түсiнiгi және түрлерi.

 30. Азаматтық iстердiң сотқа ведомствалық бағыныстылығы. Сотқа ведомствалық бағыныстылықтың басымдығы.

 31. Азаматтық iстердiң соттылығының түсiнiгi және түрлерi

 32. Iстi бiр соттың iс жүргiзуiнен алып басқасына берудiң негiздерi және тәртiбi.

 33. Iстердiң ведомствалық бағыныстылығы және соттылығы туралы ережелердi сақтамаудың салдарлары.

 34. Сотта дәлелдеудiң түсiнiгi және мақсаты. Сот дәлелдемесiнiң түсiнiгi.

 35. Дәлелдеу нысанасының түсiнiгi. Нақты азаматтық iстер бойынша дәлелдеу нысанасын анықтау. Дәлелдеуге жатпайтын фактiлер. Дәлелдемелiк фактiлер.

 36. Тараптардың дәлелдеу мiндетi. Дәлелдемелердi тапсыру. Iс үшiн маңызы бар мән-жайларды растауға байланысты дәлелдемелердi талап ету бойынша соттың ролi.

 37. Дәлелдемелердi қамтамасыз ету.

 38. Сот тапсырмалары. Сот тапсырмасын берудiң және орындаудың iс жүргiзушiлiк тәртiбi.

 39. Дәлелдемелiк презумпциялар (түсiнiгi және маңызы).

 40. Дәлелдемелердiң қатыстылығы және жол берiлетiндiгi. Дәлелдеме ретiнде жол берiлмейтiн нақты деректер.

 41. Дәлелдемелердi бағалау.

 42. Дәлделдемелердi жiктеу: алғашқы және туынды, тура және жанама, ауызша және жазбаша, жеке және заттай.

 43. Тараптар мен үшiншi тұлғалардың түсiнiктемелерi және оларды бағалау.

 44. Куәлардың айғақтары( куәдан жауап алу тәртiбi, куәнiң құқықтары мен мiндеттерi, куәнiң айғақтарын бағалау ерекшелiктерi)

 45. Жазбаша дәлелдемелер. Олардың түрлерi (мазмұны және нысаны бойынша). Жазбаша дәлелдемелердi жинаудың тәртiбi.Жазбаша дәлелдемелердi олардың сақталып тұрған жерiнде қарау және зерттеу.

 46. Заттай дәлелдемелер. Олардың жазбаша дәлелдемелерден айырмашылығы. Заттай дәлелдемелердi тапсырудың және сақтаудың тәртiбi. Тұрған жерiнде қарау. Қарау хаттамасы. Заттай дәлелдемелерге билiк ету.

 47. Сараптама тағайындау. Сарапшының құқықтары мен мiндеттерi. Сараптама тағайындаудың тәртiбi. Сарапшының қортындысы, оның мазмұны.

 48. Қосымша және қайталама сараптама. Жеке, комиссиялық және кешендi сараптама.

 49. Маман консультациясының (түсiндiрмесiнiң) маңызы. Оның құқықтары мен мiндеттерi. Дәлелдеу барысындағы ғылыми-техникалық құралдар.

 50. Талап қою арқылы iс жүргiзудiң түсiнiгi және мәнi. Талап қою арқылы iс жүргiзу ережелерiнiң маңызы.

 51. Талап (түсiнiгi, түрлерi, элементтерi). Талаптардың ұқсастығы.

 52. Талапқа құқық және талап қою құқығы.

 53. Талаптарды қосу және бөлу, олардың тәжiрибелiк мәнi.

 54. Талапты өзгерту. Талап қоюшының талаптан бас тартуы. Талапты тану. Бiтiмгершiлiк келiсiм.

 55. Талапты қамтамасыз етудiң және талапты қамтамасыз етудiң күшiн жоюдың тәртiбi.

 56. Жауапкердiң мүддесiн қорғау (талапқа қарсылық бiлдiру, қарсы талап).

 57. Талап қою тәртiбi. Талап арыз және оның реквизиттерi.

 58. Талап арызды қозғалыссыз қалдыру. Талап арыздағы кемшiлiктердi түзетудiң тәртiбi.

 59. Талап арызды қайтару. Талап арызды қабылдаудан бас тарту.

 60. Талап арызды қабылдау. Азаматтық iстi қозғаудың құқықтық салдары.

 61. Iстi сотта қарауға әзiрлеу және оның маңызы.

 62. Судьяның iстi сотта қарауға әзiрлеу тәртiбiмен жасайтын iс жүргiзу әрекеттерi. Iстi қарауға тағайындау. Сот хабарлаулары мен шақырулары.

 63. Iстi сотта қарау және оның маңызы. Сот отырысында төрағалық етушiнiң ролi.

 64. Сот отырысының бөлiктерi.

 65. Iс бойынша iстi қарауды кейiнге қалдыру. Iс жүргiзудi тоқтата тұру.

 66. Iстi сот шешiмiн шығармай аяқтау: iс бойынша iс жүргiзудi қықарту; арызды қараусыз қалдыру.

 67. Сот отырысының хаттамасы, оның мазмұны және маңызы. Хаттамаға ескертпелер.

 68. Сот актiлерiнiң түсiнiгi және түрлерi.

 69. Сот шешiмiнiң мәнi және маңызы.

 70. Сот шешiмiне қойылатын талаптар.

 71. Сот шешiмiнiң кемшiлiктерiн оны шығарған соттың түзетуi: қосымша шешiм; шешiмдi түсiндiру; қате жазулар мен арифметикалық қателердi түзету.

 72. Шешiмнiң түрлерi және құрылымы.

 73. Шешiмдi дереу орындау (түрлерi және негiздерi). Шешiмдi орындау мерзiмiн ұзарту және кейiнге қалдыру. Шешiмдi орындау тәсiлi мен тәртiбiн өзгерту.

 74. Сот шешiмiнiң заңды күшi. Сот шешiмiнiң заңды күшiнiң объективтiк және субъективтiк шектерi.

 75. Бiрiншi сатыдағы соттың ұйғарымдары. Ұйғарымдардың түрлерi (мазмұны, нысаны және ұйғару тәртiбi бойынша).

 76. Сырттай iс жүргiзу (түсiнiгi, негiздерi және тәртiбi)

 77. Сырттай шешiмнiң мазмұны. Сырттай шешiмге шағымдану.

 78. Сырттай шешiмнiң күшiн жою туралы арызды қарау тәртiбi. Соттың өкiлеттiгi.

 79. Сырттай шешiмнiң күшiн жою туралы арызды қанағаттандырудан бас тарту. Сырттай шешiмнiң заңды күшiне енуi.

 80. Сырттай шешiмнiң күшiн жою және iстi қайта қарау.

 81. Ерекше талап қоюмен iс жүргiзудiң түсiнiгi және мәнi. Ерекше талап қоюмен жүргiзiлетiн iстердi қараудың жалпы ережелерi.

 82. Сайлауға, референдумға қатысушы азаматтар мен қоғамдық бiрлестiктердiң сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша iс жүргiзу.

 83. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдардың (лауазымды тұлғалардың) қаулыларына дау айту туралы iстер бойынша iс жүргiзу.

 84. Мемлекеттiк өкiмет, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, қоғамдық бiрлестiктердiң, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттiк қызметшiлердiң шешiмдерi мен әрекеттерiне (немесе әрекетсiздiктерiне) дау айту туралы iстер бойынша iс жүргiзу.

 85. Нормативтiк құқықтық актiлердiң заңдылыңына орай дау айту туралы iстер бойынша iс жүргiзу.

 86. Органдар мен лауазымды тұлғалардың актiлерi мен әрекеттерiн заңсыз деп тану туралы прокурордың жүгiнуi.

 87. Ерекше iс жүргiзудiң түсiнiгi және мәнi. Ерекше iс жүргiзудiң талап қою арқылы және ерекше талап қою арқылы iс жүргiзуден айырмашылығы.

 88. Ерекше iс жүргiзу арқылы iстердi қараудың ерекшелiктерi.

 89. Соттың заңдық маңызы бар фактiлердi анықтау туралы iстердi қарауы.

 90. Азаматты хабар-ошарсыз кеттi деп тану және азаматты қайтыс болды деп жариялау туралы iстердi қарау.

 91. Азаматты әрекет қабiлеттiлiгi шектелген немесе әрекетке қабiлетсiз деп тану туралы iстердi қарау.

 92. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы iстер бойынша iс жүргiзу.

 93. Заңды тұлғалардың және жеке кәсiпкерлердiң банкроттығы туралы iстердi қарау.

 94. Жылжымалы мүлiктi иесiз деп тану және жылжымайтын мүлiкке коммуналдық меншiк құқығын тану туралы iстердi қарау.

 95. Бала асырап алу туралы арыздар бойынша iстердi қарау.

 96. Азаматтық хал-актілері жазбаларының жаңсақтықтарын анықтау туралы істерді қарау.

 97. Нотариаттық іс-әрекеттерге немесе оларды жасаудан бас тартуға жасалатын шағымдар бойынша істерді қарау.

 98. Көрсетушіге берілетін жоғалған бағалы қағаздар және ордерлік бағалы қағаздар бойынша құқықтарды қалпына келтіру туралы істерді қарау (шақыртылып іс жүргізу).

 99. Бұйрық арқылы іс жүргізудің және сот бұйрығының түсінігі.

 100. Сот бұйрығы шығарылатын талаптар.

 101. Сот бұйрығын шығару туралы арыз (нысаны мен мазмұны, тапсыру тәртібі, арызды қабылдаудан бас тартудың және қайтарудың негіздері, арыздағы кемшіліктерді жою).

 102. Сот бұйрығын шығару тәртібі және мерзімі.

 103. Сот бұйрығының мазмұны. Оның сот шешімінен айырмашылығы. Өндіріп алушыға сот бұйрығын беру.

 104. Сот бұйрығының күшін жою.

 105. Заңды күшіне енбеген шешімдер мен ұйғарымдарға апелляциялық шағым беру, наразылық келтіру сатысының мәні және маңызы.

 106. Апелляциялық шағым беру және наразылық келтіру құқығы (субъектілері, объектісі, мерзімдері)

 107. Апелляциялық шағымның (наразылықтың) мазмұны. Апелляциялық шағымды (наразылықты) ұсыну тәртібі. Шағымға қосылу құқығы. Шағымға (наразылыққа) қарсылық.

 108. Шағымды (наразылықты) қозғалыссыз қалдыру. Апелляциялық шағымды (наразылықты) қайтару.

 109. Апелляциялық қараудың нысанасы. Апелляциялық сатыдағы сотта істі қараудың шектері.

 110. Апелляциялық іс жүргізу тәртібімен істі қараудың мерзімі.

 111. Апелляциялық шағымдар (наразылықтар) бойынша істерді қараудың іс жүргізушілік тәртібі.

 112. Апелляциялық сатыдағы соттың өкілеттігі.

 113. Апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жоюдың не өзгертудің негіздемелері.

 114. Қадағалау шағымын сотта алдын-ала қарау және оның іс жүргізушілік салдарлары.

 115. Қадағалау сатысындағы сотта істі қараудың шектері. Істі қадағалау тәртібімен қараудың іс жүргізушілік тәртібі және мерзімдері.

 116. Қадағалау сатысындағы соттың өкілеттіктері.

 117. Қадағалау сатысындағы соттың қаулысы. Істі қадағалау тәртібімен қарайтын сот нұсқауларының міндеттілігі.

 118. Жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша сот актілерін қайта қарау азаматтық процестің сатысы ретінде.

 119. Мәжбүрлеп орындауға жататын актілер (атқару негіздері). Атқару құжаттарының түрлері.

 120. Атқарудың жалпы ережелері. Атқару әрекеттерін жүргізудің уақыты, орны және мерзімдері. Атқарушылық іс жүргізуді тоқтата тұру және қысқарту. Атқару құжатын өндіріп алушыға қайтару).

 121. Сот шешімін кері орындау. Сот шешімін кері орындау туралы мәселені қарау. Сот шешімін кері орындау туралы мәселені апелляциялық немесе қадағалау сатысындағы соттың шешуі.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет