Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі.жүктеу 1.77 Mb.
бет16/33
Дата17.06.2016
өлшемі1.77 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   33

ОБСӨЖ тақырыбы: Халықтық педагогика элементтерін биология сабақтарында қолдану.ОБСӨЖ жоспары:

1.Мақал-мәтел , нақыл сөздер


2.Сөз – жұмбақтар пайдалану

ОБСӨЖ мақсаты: Халықтық педагогика элементтерін биология сабақтарында қолдануды мақал - мәтелді, нақыл сөздерді қолдануды үйрену.ОБСӨЖ мәтіні:

Халыщпык, педагогика эалементтерін биология сабащпарында крлдану

Қазіргі таңда еліміздің саяси экономикалық аху-алы қиын, халықтың әлеуметтік-рухани жағдайы томен кезінде жастар, жасөспірім оқушылар тәрбиесін үлггық салт сана түрғысынан жүрігзуде жолға қою козделуде. Биологиялық оқыту әдісінің бүгінгі таң-дағы проблемасыньщ негізгі -берілетін білімнің мақ-сатын мүғалімнің жете түсінуі. Ол мақсат жас үрпақты, табиғат-адам-қоғам жүйесіндегі күрделі қарым—қатынасты түсінуге тәрбиелеу. Экологиялык білім мен төрбие арқылы эклогиялық мәдениет қалыптастыру, оқушыларды отанын сүюге, табиғатты қорғауға этит-калық, эстетикалык отаншылык қасиеттерін тәрбие-леу болып табылады. Осы мақсатта биология сабақта-рында үлттық дәстүрге тәрбие беруге, одан қала берсе білім қалыптастыруға мол мүмкіншіліктер бар. Университетте биология пан мүғалімдерін даярлау, білім беру барысында биологияны анықтау өдісі « пәні бой-ынша жүмыс бағдарламасында халықтық педогоика элементтерін биология сабақтарында қолдану тақы-рыбына арнайы 2-сағат дәріс және 2-сағат практикалық сабақтарына бөлінген. Дәріс сабағьгның мазмүнында суреттерге: 1. Халықтық педагогика-тәрбиенің көзі.

 2. Халықтық педагогиканың биология пәндерін оқытудагы алатын орны.

 3. Биология пәндерін оқыту барысында халықтық педагогика элементтерін қол-дану:

а). Өсімдіктану тану пені

ә). Жануартану пәні

б). Тәнтану және тіршілік тану пәндері бойынша теориялық түсініктер қалыптастырылады, ал лабора-ториялық-практикалық сабақтарды студенттер биоло­гия пәндерінің эр курсы бойынша таңдап алған тақы-рыптарына халықтық педагогика элементтерін кірістіре отырып әдістемелік оңдеулер жүргізеді, алдын-ала дайындау жүмыстарынан соң тақырып бойынша аудито-рияда жаңа сабақтың мазмүнын түсіндіріи, бекіту фрагменттерін қосып сабақ өтіледі.

Сабақтың барысында тақырыпқа байланысты қазақ халқының табиғатты қорғау әдістерін, үлттық ойындарын, мақал-мәтелдерін, жүмбақтар мен жаңылтпаштарды табигатқа байланысты өлең-жыр, өн-күй, сөз-өрім т.б. түрлерін қолдану сабақтың қүндылығын арттырады. Мысалы: мақал-мәтелдері: «Көлдің көркі қүрақ, таудың көркі бүлақ», «Бүлақты жер-турақты жер», «Бір тал кессең, он тал ек», «Мал өсірсең қой өсір, енімі оның кәл-көсір», мақал-мәтел дерін кол-дану сабақтың мазмүнын aum түседі. Өсімдіктану пәнінен халықтық педагогика элеменітерін қолдану-дың кейбір мысалдары. Өсімдіктану пәнінің «Кіріспе» тақырыбанынан бастап, өсімдіктердің табиғаттағы, адам өміріндегі, халық-шаруашылығындағы маңызы, өсімдіктерді қорғау, Қазақстанның қызыл кітапқа енген өсімдіктері т.б. тақырыптар бойынша-халыктық пе­дагогика элементтерін қолдануға болады. Ғасырлар бойы мал өсірген, соған сөйкес жер жайында, осімдік түрлерін және олардың атауларын білген. Сонымен бірге шипалы есімдіктердің дертке дауа түрлерінің өсетін ортасын, гүлдену, пісіп -жетілу және жинап-кептіру кезеңдерін де жақсы білген. 1-ші сабақтың өзінде оқушыларга халқымыздың өсімдіктердің пай-дасын, қадір-қасиетін жоғары бағалайтын даналык сөздері мен мақал-мөтелдері табиғаттың көркін, сым-батіъі сүлулығын сактай білу керектігі саналарына үғындырылады. Мысалы: «Атаңнан мал қалғанша, тал қалсын», «Бір тал кессең он тал ек», «Дәрі шөптен шығады-дана коптен шығады», «Бағбан болсаң бақ өсір, балама деп тагы өсір», «Бабалар еккен шынарды, бала-лар саялайды», «Қораңда малың болсын, көягеде та-лың болсын» , «Дала көркі мал, әзен коркі-тал», «Тау бүлагымен көрікті, бүлақ қүрағымен көрікті» деген мақал-мәтелдердің мағынасы ашылады.


Глоссарий:

Пайдаланған әдебиеттер


Негізгілері:

 1. Бинас А.В. , Маш Р.Д., Никишов А.И. и др. Биологический эксперименты в школе М. , Просвещения, 1990.

 2. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания биологии: Учебник для студентов биологических специальностей. М., Просвещение, 1983.

 3. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Общая методика преподавание биологии. М: Просвещение 1985.

 4. Хрестоматия по методике препордавания биологии сост. И.Д. Карцева, Л.С. Шубкина. Учебное пособие для студентов педагогических вузов по биологическим специальностям. М. Просвешение , 1984.

 5. Школьные программы и учебники по биологии.

 6. Журналы Биология в школе

 7. Колченко А.К., Энциклопедия педагогических технологий, Изд. КАРО, 2002.

Қосымшалар:

 1. Анастасова Л.П. Сомастоятельные работы учащихся по общей биологии: Пособие для учителя. М: Просвещение, 1989.

 2. Бруновт Е.Т. Малахова Г. Я. Сакалова Е. Л. Уроки анатомии и физиологии , гигиены человека. М. Просвещение, 1984.

 3. Всесвятскии Б.В. Системный подход к биологическому образованию. М. Просвешение 1985.

 4. Зверев И.Д., Мягкова А.Н. Бруновт Е.Т. Воспитания учащихся в процессе обучения биологии. М. Просвещение 1984.

 5. Калинова Г. С. Мягкова А. Н. Методика обучения биологии 6-7 классов: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. Пособия для учителя. М. Просвешение 1989.

 6. Кейран Л.Ф. Структура методике обучения как науки. М. Просвешение 1979.

 7. Конюшко В. С. Как подготовить урок биологии: Пособия для учителя. Минск, Нарадная асвета, 1988.

 8. Максимова В.Н., Груздева Н. В. Межпредметные связи в обучении биологии. М. Просвешение 1987.

 9. Методика обучения в школьных курсах биологии ред. Д. И. Трайтак. М. Просвешение 1980.

 10. Методика обучения ботанике ред. Н.В. Падалко., В.Н. Федоровой. М. Просвешение 1982.

 11. Молис С. С. Молис С. А. Активные формы и методы обучения биологии: Животные . Книги для учителя. М. Просвешение 1988.

 12. Муртазин Г. М. Активные формы и методы обучения биологии: Человек и его здоровье. М. Просвешение 1989.

 13. Пономорева И.Н: Изучение экологии в школе : Экология растений основами биогеоценологии М. Просвешение 1978.

 14. Пономорева И.Н:Экологические питания, их система и развития в курсе биологии Л. 1979.


ОБСӨЖ № 23.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   33


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет