Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығыжүктеу 1.76 Mb.
бет3/8
Дата17.06.2016
өлшемі1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Ескерту: 1-кесте. Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды

Базалық құзыреттер

БҚ 1

Өмір бойы білімдері мен дағдысын жаңартып отыру;

БҚ 2

Тұлғааралық және коммуникативтік ұстаным ережесін сақтау;

БҚ 3

Ұжымда өздігінен жеке жұмыс жасай алу;

БҚ 4

Өзінің еңбек әрекетін жоспарлай білу;

БҚ 5

Кәсіби тапсырманы тиімді орындау үшін қажетті ақпараттарды іздестіруін жүзеге асыру;

БҚ 6

Техникалық құжаттамамен жұмыс жасау және мемлекеттік тілде құжаттарды толтыру;

БҚ 7

Кәсіби және әлеуметтік қызметіндегі процестер мен әлеуметті-маңызды мәселелерді талдау;

БҚ 8

Кәсіби қызметінде экономикалық талдау жасау;

БҚ 9

Жұмыс орнында еңбекті қорғау талабын және санитарлық-техникалық нормасын орындау

2-кесте. Кәсіптік құзыреттерТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

2. Жоғары деңгей

2.1-111701 2 – технологиялық жабдықты реттеуші (электрондық техника өндірісі)


КҚ 2.1.1. Жабдықтың тиімді жұмыс кестесін құрастыру;

КҚ 2.1.2. Қиындығы жоғары жабдық жайылмаларының және орналастыруының тиімді жұмысының техникалық есептеулерін орындау;

КҚ 2.1.3. Технологиялық үрдісті өзгерту кезіндегі қызмет көрсетілетін жабдықты жаңғырту;

КҚ 2.1.4. Түрлі тораптары, схемалары және ауыстырып қосқыштары бар арнайы технологиялық жабдықты үйлестіру және реттеу жұмысын орындау;

КҚ 2.1.5. Әр түрлі типтегі шиыршықтар өругее арналған машиналарды және автоматтарды үйлестіру жұмысын орындау;

КҚ 2.1.6. Күрделі құрылғыларды үйлестіру және реттеу жұмысын орындау;

КҚ 2.1.7 Баяу балқитын және басқа металдардан болған жұқа сымды өңдеуге арналған жабдықтарды баптау әрі реттеуді және оларға гальваникалық қабатты жағуды орындау;

КҚ 2.1.8. Арнайы және технологиялық жабдықтарды сынауға және жіберуге қатысу

КҚ 2.1.9. Электрондық жабдықты қолдану көрсеткіштерін есепке алу және сараптатама жүргізу;

КҚ 2.1.10 Электрондық жабдықты техникалық дұрыс жұмысқа салу, үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету;3 Орта буын маманы


3.1-111702 3 - техник-электроник

КҚ 3.2.1. Жеке буын, бірікпе, каскад және модульдің тозу, қиюластыру және ауыстыруын анықтау;

КҚ 3.2.2. Қызмет көрсетілетін жабдықта алынатын материал мен жартылай фабрикатта өңделетін бұйым сапасын арнайы әдістермен анықтау;

КҚ 3.2.3. Жабдықтың, құрылғының және саймандардың кейбір тез тозатын бұйымдарының нобайын құрастыру;

КҚ 3.2.4. 2 мкм-ге дейінгі элементті шағын мөлшерлі СБИС бұйымдарын өндіруге арналған технологиялық жабдықтың механикалық, оптикалық, вакуум, пневматика, электрон және электр жүйесі элементтерінің жөндеу қалпына келтіру жұмысы кешенін орындау және техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру;

КҚ 3.2.5. Жабдыққа ағымдағы жөндеу және алдын-ала жөндеу жүргізуді орындау;

ақаулар ведомосын құру;

КҚ 3.2.6. Қызмет көрсету жабдығын жөндеудің бар түрін орындау;

КҚ 3.2.7. Арнайы және технологиялық жабдықтарды сынауға және жіберуге қатысу.

КҚ 3.2.8. Электрондық жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру бойынша нормативті материалдар дайындау, ақаулықтар ведомыстарын құру;

КҚ 3.2.9 Электрондық техникаға техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру, оның жұмысқа қабілеттілігін, тиімді қолданылуын қамтамасыз ету;
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің

2013 жылғы 24 сәуірдегі № 150 бұйрығына 200-қосымша

Үлгілік оқу жоспары

техникалық және кәсіптік білім


Білім коды мен бейіні:1100000 – Көлік (салалар бойынша)

Мамандығы: 1119000 – Тоңазытқыш компрессорлық машиналар және қондырғылар

Біліктілігі: 111901 2 – Тоңазытқыш қондырғылары жабдықтарын құрастырушы*

111902 2 – Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары жабдықтарын құрастырушы*

111903 2 – Жабдықтарды жөндеу шебері (өнеркәсіпте)

111903 2 – Жабдықтарды жөндеу шебері (өнеркәсіпте)

111904 2 – Тоңазытқыш қондырғыларының машинисі*

Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі:

2 жыл 10 ай негізгі орта білім базасындаОқу процесінің жоспары

Циклдер мен пәндердің индексіЦиклдер мен пәндердің атауларыБақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба

(жұмыс)


Барлығы

оның ішінде

теориялық сабақтар

практика

лық (зертхана

лық-практика

лық) сабақтаркурстық жоба

(жұмыс)


Семестрлер бойын

ша бөлу*


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЖБП 00

Жалпы білім беретін пәндер
ЖБП 01

Қазақ тілі және әдебиеті

+
3
156

1561,2,3,4

ЖБП 02

Орыс тілі және әдебиеті

+
3
156

1561,2,3

ЖБП 03

Шетел тілі
+

2
128

1281,2

ЖБП 04

Дүниежүзі тарихы
+48

482

ЖБП 05

Қазақстан тарихы

+
2
80

803,4

ЖБП 06

Қоғамтану
+

1
64

641

ЖБП 07

География
+

1
40

401

ЖБП 08

Математика

+
3
156

1561,2,3,4

ЖБП 09

Информатика
+76

36

40
1

ЖБП 10

Физика

+
3
146

116

30
1,2,3

ЖБП 11

Химия
+

2
116

86

30
1,2

ЖБП 12

Биология
+

1
40

402

ЖБП 13

Дене тәрбиесі
+148
148
1,2

ЖБП 14

Алғашқы әскери дайындық
+110

1101,2,3,4
Қорытынды:

5

9

21
1448

1170

278ЖГД 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

72
72
3,4

ЖГД 01

Кәсіби орыс тілі

+


72
72
3,4

ЖГД 02

Кәсіби шетел тілі

40

403,4

ЖГД 03

Қазақстан тарихы
ЖГД 04

Дене тәрбиесі

+


128
128
3,4,5
Қорытынды:

1


312

40

312ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер
ЖКП 01

Сызу
+

1
60

36

24
3,4

ЖКП 02

Электротехника
+

1
30

18

12
4

ЖКП 03

Нарықтық Экономика негіздері
+

1
90

54

36
3,4,5

ЖКП 04

Суыту жылыту техникасының негіздері
+

1
60

36

24
3,4

ЖКП 05

Өндірісті ақпараттандыру және автоматтандыру негіздері
+54

32

22
4,5
Қорытынды:
5

4
294

176

118АП 00

Арнайы пәндерБіліктілігі: 111901 2 – Тоңазытқыш қондырғылары жабдықтарын құрастырушы*
АП 01

Тоңазытқыш кәсіпорындардың жабдықтары және АКЖ
+

2
86

44

42
4

АП 02

Слесарлық және электромонтаждау жұмыстарының негіздері
+

1
72

44

28
3,4

АП 03

Тоңазытқыш жабдықтарды орнату, пайдалану және жөндеу

+
2
144

86

58
4,5

АП 04

Тоңазытқыш-компрессорлы машиналар мен қондырғылар

+
2
118

70

48
4,5

АП 05

Еңбекті қорғау
+

1
30

26

4
4
Қорытынды:

2

3

8
450

270

180


Біліктілігі: 111902 2 – Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары жабдықтарын құрастырушы*
АП01

Тоңазытқыш кәсіпорындардың жабдықтары және АКЖ

+
2
60

46

14
4

АП 02

Слесарлық және Електромонтаждау жұмыстарының негіздері
+

1
72

44

28
3,4

АП03

Тоңазытқыш жабдықтарды орнату, пайдалану және жөндеу

+
2
134

76

58
4,5

АП 04

Тоңазытқыш-компрессорлы машиналар мен қондырғылар
+

2
118

70

48
4,5

АП 05

Тоңазыту технологиясы
+

1
36

28

8
4

АП 06

Еңбекті қорғау
+

1
30

26

4
4
Қорытынды:

2

4

9
450

290

160


Біліктілігі: 111903 2 – Жабдықтарды жөндеу шебері (өнеркәсіпте)
АП 01

Тоңазытқыш кәсіпорындардың жабдықтары және АКЖ

+
2
86

44

42
4

АП 02

Слесарлық жұмыстардың негіздері
+

1
72

44

28
3,4

АП 03

Тоңазытқыш жабдықтарды орнату, пайдалану және жөндеу

+
2
144

86

58
4,5

АП 04

Тоңазытқыш-компрессорлы машиналар мен қондырғылар
+

2
118

70

48
4,5

АП 05

Еңбекті қорғау
+

1
30

26

4
4
Қорытынды:

2

3

8
450

270

180


Біліктілігі: 111904 2 – Тоңазытқыш қондырғыларының машинисі*
АП 01

Тоңазытқыш кәсіпорындардың жабдықтары және АКЖ
+

2
86

44

42
4

АП 02

Тоңазытқыш жабдықтарды орнату, пайдалану және жөндеу

+
2
144

86

58
4,5

АП 03

Тоңазытқыш-компрессорлы машиналар мен қондырғылар

+
2
154

106

48
4,5

АП 04

Еңбекті қорғау
+

1
30

26

4
4

АП 05

Тоңазыту технологиясы
+

1
36

28

8
4
Қорытынды:

2

3

8
450

290

160БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер
+48

484,5
Теориялық оқыту

2484

1708

776КП 00

Кәсіптік практика

1728
1728КП 01

- оқу

720
720
2,3,5

КП 02

- өндірістік оқыту

396
432
4

КП 03

- технологиялық

576
576
6

АА 00

- аралық аттестаттау

72

72


ҚА 00

- қорытынды аттестаттау

36

36


ҚА 01

- қорытынды аттестаттау

24

245

ҚА 02 (КДДБ)

- кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру

12

126
Міндетті оқытудың қорытындысы:

4320

1786

2534К

Консультациялар

Оқу жылына 100 сағаттан артық болмауы керек
Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керекБарлығы:

4960

2426

25341   2   3   4   5   6   7   8


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет