Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығыжүктеу 435.39 Kb.
бет1/4
Дата05.07.2016
өлшемі435.39 Kb.
  1   2   3   4
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы
2013 жылғы 24 сәуір №150 Астана қаласы
Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу

жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы
(Жалғасы. Басы 2013 жылғы 252, 255, 257, 272, 275, 277, 279, 282, 284, 285

2014 жылғы 4, 11, 14, 20, 22, 27, 29, 32, 37, 42, 45, 48-нөмірлерде).


ӨО және КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика
ӨО.00

Өндірістік оқыту
ӨО.01

Материалды слесарлық-механикалық өңдеу. Қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария. Электрмен балқытып біріктіру. Токарлық және фрезер станоктарда бөлшектерді өңдеу. Электромонтаждық жұмыстар. Сымдарды, арқансым және кабельдерді кесу. Кабель тар­қа­ту. Жарықтандырғыш электр тартылымдарды монтаждау. Автоматтық ажыратқыш­тар. Сақтандырғыштар, шаппа қосқыштар және басқару батырмасы. Электр машиналар. Электрқозғалтқышты сынап көру. Трансфор­маторларды бөлшектеу және жинау. Трансформатордың қуыс бөлігін сақтық жөндеу. Тарату құрылғылардың жабдығы

Іскерліктер:

- Белгілеуіш және өлшеуіш құрал-саймандармен қолдану;

- қолмен электр балқытып біріктіру аппаратурасын қолдану;

- токарлық және фрезер станоктарда жұмыс атқару;

- муфтада жалғастыру үшін кабель тарқату

Дағдылар:

-бөлшектерді белгілеу және өңдеу;

- болаттан жасалған бөлшектерді балқытып біріктіру

- кабель ұштарын бітеу

- кабель ұштарын жалғастыруға дайындау

КҚ 3.6.7

КҚ 3.7.3


КҚ 3.8.10

КП. 00

Кәсіптік практика
КП. 01

Кіріспе. Практиканың мақсаттары мен міндеттері. Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық. Телімдер бойынша тарату. Кәсіпорынның құрылымымен, белгіленген мамандық бойынша жұмыс атқару тәсілдерімен және үздік еңбек әдістерімен, материалды, жылу және электр энергиясын, қосымша бөліктерін үнемді пайдалану тәсілдерімен, еңбек өнімділігін арттыру және жабдықтардың тозуға төзімділігін жоғарлату жолдарымен танысу. Жабдықтарды техникалық қызмет ету және жөндеу бойынша өндірістік бригада құрамында жұмыс атқару

Іскерліктер:

- наряд толтыру;

- жұмыс көлемінің ведомосын құрастыру

Дағдылар:

- жөндеу жұмыстарын атқару;

- тағайындаған мамандық бойынша ұйымдастырушы жұмыстарын атқару
КҚ 3.6.10

КҚ 3.7.1


КҚ 3.7.3

КҚ 3.7.10

КҚ 3.8.4

КҚ 3.8.9


КҚ 3.8.10

Ескерту: 1 Кесте. Базалық құзыреттерҚұзырет коды

Базалық құзыреттер (БҚ)

БҚ 1

Өмір бойы өз білімі мен шеберлігін жаңалау;

БҚ 2

Нәтижелі сапалы жұмыс істеу

БҚ 3

Қажетті ақпаратты жинақтау және жүйелеу

БҚ 4

Өртке қарсы шараларды атқару

БҚ 5

Технологиялық процестермен қарастырылған әрекетті орындау

БҚ 6

Қызметті іске асыру құралдарын және ең тиімді тәсілдерін таңдау

БҚ 7

Техника қауіпсіздігі ережесін сақтау

2.Кесте. Кәсіптік құзыреттерТжКБ дңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттер (КҚ)

2. Жоғары деңгей

2.1-111501 2-Трансфор-марды жинаушы

КҚ 2.1.1 Жинақтау жұмыстарының орындалу сапасын бақылау

КҚ 2.1.2 Қарапайым электрлік өлшеулерді орындау

КҚ 2.1.3 Жұмыста техникалық және технологиялық құжаттаманы қолдану

КҚ 2.1.4 Арнайы құралдар мен керек-жарақтарды қолданумен күрделі емес электромонтаждық жұмыстарын орындау

КҚ 2.1.5 Оқшаулағыш бөліктерін әзірлеу

КҚ 2.1.6 Көтеру -тасымалдау жабдықтарын қолдану арқылы такелаждық жұмыстарды орындау

КҚ 2.1.7 Трансформаторды және оның жеке бөліктерін сынақтауға дайындау

КҚ 2.1.8 Трансформатордың ақауларын анықтау

КҚ 2.1.9 Құрастыру бөліктерінің ұсақ ақауларын айқындау

КҚ 2.1.10 Ақаулану себептерін анықтау

КҚ 2.1.11 Трансформатордың күрделі емес бөлшектеуін өткізу

КҚ 2.1.12 Трансформатордың және оның жеке бөліктерінің ұсақ жөндеулерін жүргізу

КҚ 2.1.13 І және ІІ габариттік күштік және арнайы трансформаторларды бірінші, екінші және үшінші жинау бойынша жұмыстарды орындау

КҚ 2.1.14 Аз қуатты трансформаторларды пайдалану


2.2-111502 2-Автоматтар мен жартылай автоматтарды реттеуші

КҚ 2.2.1 Кескіш құрал-саймандар мен керек жарақтарды іріктеу

КҚ 2.2.2 Керек-жарақ пен құралдарды орнату және ауыстыруды орындау

КҚ 2.2.3 Сынама бөлшектерді өңдеуді орындау

КҚ 2.2.4 Бөлшектерді техникалық бақылау бөліміне өткізу

КҚ 2.2.5 Жұмыс барысында білдектерді жөндеу мен реттеуді орындау

КҚ 2.2.6 Білдектерді жөндеуге қатысу

КҚ 2.2.7 Көтеру-тасымалдау жабдықтарын басқару

КҚ 2.2.8 Көтеру, орнын ауыстыру, орнату және қатарлап салу үшін жүктерді строптау мен байлауды жүзеге асыру

КҚ 2.2.9 Білдектердің тоқтап қалуын есепке алу журналын жүргізу

КҚ 2.2.10 Гигиена мен еңбек қорғауға қойылатын талаптарды сақтау

КҚ 2.2.11 Бір түрлілі білдектерді қызметтендіру

КҚ 2.2.12 Кесетін, бұрама сомын кескіш және бұрандама кескіш білдектерді баптау

КҚ 2.2.13 Білдектердің жұмыс дәлдігін тексеру

КҚ 2.2.14 Автоматтарды және жартылай автоматтарды реттеу

КҚ 2.2.15 Бір шпиндельді және көп шпиндельді токарлық автоматтарды және көп кесікті көлденең жартылай автоматтарды баптау

КҚ 2.2.16 Эксцентрикті, шойын тоқпақтарды және жұдырықшыларды іріктеу

КҚ 2.2.17 8-10 квалитеттер (2-4 дәлдік класымен) бойынша мерзімді түрде қайталанатын ауыспалар саны көп жай және күрделілігі орташа бөлшектерді өңдеу үшін арналған токарлық-револьверлік білдектерді баптау

КҚ 2.2.18 Бұрғылардың жырашықтарын фрезерлеу үшін арналған автоматтардың арнайы білдектерін баптау


2.3-111503 2-Аккумулятор өндірісіндегі жартылай автоматты қондыр-ғыларды реттеуші

КҚ 2.3.1 Бөлшектерді механикалық өңдеудің режимдері мен технологиялық реттілігін белгілеу

КҚ 2.3.2 Технологиялық немесе нұсқама картасы бойынша кескіш және өлшеуіш құрал-саймандар мен керек-жарақтарды іріктеу

КҚ 2.3.3 Керек-жарақ пен құрал-саймандарды орнату және ауыстыру

КҚ 2.3.4 Баптаудан кейін сынама бөліктерін өңдеу және оларды техникалық бақылау бөліміне тапсыру

КҚ 2.3.5 Жұмыс барысында білдектерді баптауды және жөндеуді орындау

КҚ 2.3.6 Білдектерді жөндеуге қатысу

КҚ 2.3.7 Көтеру-тасымалдау жабдығын басқару

КҚ 2.3.8 Көтеру, орнын ауыстыру, орнату және қатарлап салу үшін жүктерді строптау және байлауды жүзеге асыру

КҚ 2.3.9 Білдектің тоқтап қалуын есепке алу журналын жүргізу

КҚ 2.3.10 Гигиена мен еңбек қорғауға қойылатын талаптарды сақтау, жазым жағдайларда алғашқы көмек көрсету

КҚ 2.3.11 Кескіш, бұрама сомын кескіш және бұрандама кескіш білдектерді және жалғыз шпиндельді және көп шпиндельді токарлық автоматтар мен көп кесікті көлденең жартылай автоматтарды баптау

КҚ 2.3.12 Білдектерді баптауға байланысты қажетті есеп орындау

КҚ 2.3.13 Қолданыстағы жабдықта қызмет ететін жұмысшыларға нұсқаулық жүргізу

2.4-111504 2-Электр жабдықтарын жөндейтін және қызмет көрсететін электромонтер

КҚ 2.4.1 Слесарлық, слесарлық-жинақтау, балташылық және электр монтаждық жұмыстарын орындау

КҚ 2.4.2 Кабельді төсеу /35кВ дейін кернеудегі/

КҚ 2.4.3 Такелаждық жұмыстарды орындау барысында операциялардың реттілігін сақтау

КҚ 2.4.4 Сызбалар мен нобайларды, электр сұлбаларды оқу

КҚ 2.4.5 Типтік электр жабдықтар мен аспаптардың құрылғысын, құрылымын реттеу

КҚ 2.4.6 Типтік электр жабдығы мен аспаптарға техникалық қызметтендіру және диагностикалау

КҚ 2.4.7 Ауыл шаруашылығы өндірісінің электр жабдығын және аспаптарын диагностикалау , техникалық қызмет көрсету, ұсақ және орташа жөндеу жұмыстарын орындау

КҚ 2.4.8 Еденнен басқарылатын крандарды, қарапайым жүк көтергіш құралдарды қолдану арқылы такелаждық жұмыстарды орындау

КҚ 2.4.9 Электр шамаларын өлшеу

КҚ 2.4.10 Электр жарықтандыру сұлбадағы және технологиялық жабдықтардың қарапайым сұлбасындағы ақауларын жою


2.5-111505 2-Электр қозғалтқыш моторисі

КҚ 2.5.1 Стандарттарға сәйкес сызбаларды , схемаларды құру және оқу, анықтамалық әдебиетін пайдалану

КҚ 2.5.2 Материалдың беріктігіне және қажуына есеп жүргізу

КҚ 2.5.3 Өндірістің технологиялық процесін жүргізу

КҚ 2.5.4 Металды дәнекерлеу және кесу, балқытып біріктіру жұмыстарын жүргізу

КҚ 2.5.5 Сертификаттау және стандарттарды қолдану

КҚ 2.5.6 Компьютерлік техниканы, ақпараттық қорғаныс құралдарын қолдану

КҚ 2.5.7 Электр қозғалтқыштарын жөндеу

КҚ 2.5.8 Электр қозғалтқыштардың жұмысын бақылау және реттеу

КҚ 2.5.9 Электр қозғалтқыштарды жұмысқа дайындау

КҚ 2.5.10 Электр қозғалтқыштарды баптау

КҚ 2.5.11 Жөнделген электр қозғалтқыштардың байқауын жүргізу

КҚ 2.5.12 Еңбек қорғау жөніндегі қауіпсіздік ережелерін сақтау3. Орта буын маманы

3.6 -111506 3-Электро-механик (барлық атаулары)

КҚ 3.6.1 Жобалық –конструкторлық, технологиялық және басқа техникалық құжаттарды рәсімдеу

КҚ 3.6.2 Механикалық жүйелер элементтерінің беріктігін тексеру есебін жүргізу

КҚ 3.6.3 Түрлі электр жүйелерінің параметрлерін есептеу

КҚ 3.6.4 Берілген шарттар бойынша типтік электрондық құрылғыларды есептеу

КҚ 3.6.5 Өндіріс қызметінде нақты қолдану үшін материалдарды қасиетінің анализі негізінде таңдау

КҚ 3.6.6 Негізгі өнімдер және процестердің түрлеріне нормативтік құжаттардың талаптарын қолдану

КҚ 3.6.7 Өлшеу схемаларын құру, анықтамалық материалдар бойынша өлшеу құралдарын таңдау және әр түрлі электр шамаларын белгіленген дәлдігімен өлшеу

КҚ 3.6.8 Электр жабдықтарын үйлестіру, пайдалану және техникалық күтуін ұйымдастыру және орындау

КҚ 3.6.9 Ақауларын, пайдалану жағдайларын талдау

КҚ 3.6.10 Электр және электромеханикалық жабдықтарды орналастыру жоспарын жасау және жұмыс орнын ұйымдастыруды жүзеге асыру

КҚ 3.61.11 Салалық электр және электромеханикалық жабдықтарды пайдалану және техникалық қызметтендіру маршруттық-технологиялық картасын толтыру

КҚ 3.6.12 Тұрмыстық машиналар мен аспаптарды техникалық күту және жөндеуін ұйымдастыру

КҚ 3.6.13 Электр жабдықтары, тұрмыстық машиналар мен аспаптар жұмысының тиімділігін бағалау

КҚ 3.6.14 Кәсіптік қызметінде бағдарламалық қамтылуды пайдалану

КҚ 3.6.15 Компьютерлік және телекоммуникациялық құралдарын қолдану

КҚ 3.6.16 Аспаптар мен элементтердің жөндеу кестесін құру
3.7 -111507 3-Техник-механик

КҚ 3.7.3 Блоктау және сигналдау жүйелерінің журналын жүргізу

КҚ 3.7.4 Электр жабдығын ұтымды пайдалану және жөндеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

КҚ 3.7.5 Жоспарлы-ескертпе жөндеу жұмыстардың кестесін құру

КҚ 3.7.6 Блоктау және сигналдау жүйелерін дәлдеу

КҚ 3.7.7 Автоматика құралдарын баптау мен реттеуді орындау

КҚ 3.7.8 Автоматика жүйесінің үздіксіз жұмысын жүзеге асыру

КҚ 3.7.9 Электр қондырғыларын және аспаптарын монтаждау

КҚ 3.7.10 Еңбек қорғау жөніндегі қауіпсіздік ережелерін сақтау


3.8-111508 3- Техник-технолог

КҚ 3.8.1 Үздіксіз технологиялық процесін ұйымдастыру

КҚ 3.8.2 Өндірісті жөндеу жұмыстармен қамтамасыз ету

КҚ 3.8.3 Өндірістің технологиялық сұлбасын құру

КҚ 3.8.4 Оқшауланған сымдар мен кабельдерді сынақтау

КҚ 3.8.5 Техникалық есептеулер жүргізу

КҚ 3.8.6 Технологиялық карта құрастыру

КҚ 3.8.7 Өндірістік-техникалық құжаттамасын рәсімдеу

КҚ 3.8.8 Престелген материалды қалындығы бойынша сұрыптау, бөлшектеу және стеллажға қалау

КҚ 3.8.9 Жүктелген күштік трансформаторлардың бұрып жібергішінің және орамасының сұлбасын оқшаулау

КҚ 3.8.10 Жоғары біліктілікті слесарьдың жетекшілігімен орамалар мен бөлшектерді әзірлеу


  1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет