Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2013 жылғы 8 мамыр №474 Астана, Үкімет Үйіжүктеу 400.21 Kb.
бет3/3
Дата22.02.2016
өлшемі400.21 Kb.
1   2   3

Конкурсқа қатысушылардың техникалық ұсыныстарын бағалау формуляры


№ Р/с №Конкурсқа қатысушының атауы

Ұсыныстың техникалық сапасы

Мамандардың біліктілігі мен олардың практикалық тәжірибесі

Техникалық ұсынысты бағалау

(3-баған + 4-баған)1

2

3

4

5

Конкурстық комиссия мүшесінің Т.А.Ә.

______________________

(қолы)


______________________

(күні)


___________________________
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау қағидаларына 6-қосымша
Конкурсқа қатысушы ұсынысының қорытынды баллын есептеу тәртібі

1. Конкурсқа қатысушы ұсынысының қорытынды баллы:

В= Т х К1 + F х К2

формуласы бойынша айқындалады, мұндағы

В – конкурсқа қатысушы ұсынысының қорытынды баллы;

Т – конкурсқа қатысушының техникалық ұсынысының қорытынды баллы;

К1 – техникалық ұсыныс сапасының коэффициенті;

F – конкурсқа қатысушының қаржылық ұсынысын бағалау;

К2 – қаржылық ұсыныс құнының коэффициенті.
2. Конкурсқа қатысушының техникалық ұсынысының қорытынды баллы:

С

Т=_______С max

формуласы бойынша айқындалады, мұндағы

С – комиссия мүшелерінің техникалық ұсынысын бағалаудың орташа арифметикалық мәні;

С мах – техникалық ұсыныстың екі өлшемі бойынша ең көп баллы (200).


3. Конкурсқа қатысушының қаржылық ұсынысын бағалау:

P min


F=_______

P

формуласы бойынша айқындалады, мұндағы


Р min – комиссия белгілейтін аудиторлық тексерістің ең аз құны;

Р – конкурсқа қатысушының қаржылық ұсынысының құны.

__________________________
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау қағидаларына 7-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының сыртқы аудитін жүргізуге арналған техникалық тапсырма

1. Мақсаттары мен міндеттері
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының сыртқы аудитінің мақсаттары мен міндеттері аудитордың аудиторлық есебінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қордың қаржы активтерін инвестициялаудың тиімділігі, ресурстарды өнімді пайдалануы, қаржы жылының аяғындағы жағдай бойынша активтердің сақталуы және қойылған мақсаттарға қол жеткізуі, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаржылық есептілігінде көрсетілген қаражат пен шығыстарды алу, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаржылық есептілігін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес дұрыстығы және объективтілігі туралы кәсіби қорытынды беруі болып табылады.

2. Көлемі

Аудит халықаралық аудит стандарттарына сәйкес жүргізіледі және соманы және қаржылық есептілікте қамтылған өзге де ақпаратты растайтын деректерді ішінара тестілеуді; бухгалтерлік есеп пен негізгі топшылауларды, сондай-ақ қаржылық есептілікті ұсынудың жалпы нысанын бағалауды қамтиды.

Аудит жүргізілген кезде мынадай мәселелерге ерекше көңіл аудару қажет:

1) бастапқы инвестициялық капиталдың сақталуы;

2) ұзақ мерзімді перспективада активтер табыстылығының жоғары деңгейін қамтамасыз ету;

3) активтердің өтімділігін қамтамасыз ету;

4) активтердің нарықтық құнының өзгеру тәуекелін басқару;

5) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын басқарудың тиімділігі;

6) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының тұрақтандыру және жинақтау қоржындарының құрамы;

7) қоржынның нарықтық құнының айырбастау бағамының өзгеруінен тәуелсіздігін қамтамасыз ету;

8) сыртқы басқарушылар қызметінің тиімділігі;

9) іріктеліп алынған кастодиандардың жұмысын бағалау;

10) құрылымдық өнімдерді пайдаланудың тиімділігі;

11) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа айлық нарықтық құнын есептеудің және сенімгерлік басқаруға аударымдардың дұрыстығын тексеру;

12) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасы Ұлттық қорды сенімгерлік басқару қызметін басқа елдердің ұқсас қорларының қызметімен салыстырмалық талдау.

Бұдан басқа мынадай мәселелерге көңіл бөліп, аудит нәтижелері бойынша талдамалық есеп ұсыну қажет:

1) өткен кезеңмен салыстырғанда құндық және пайыздық мәніндегі активтер мен міндеттемелер туралы есеп баптарының өзгерістерінің есебін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін сақталуын бағалау;

2) қаржылық активтердің әрбір түрі бойынша табыстылықтың жоғары деңгейін қамтамасыз ету мәселесі бойынша талдау;

3) өтімділік көрсеткіштерін есептеуді қоса алғанда, активтердің өтімділігін қамтамасыз етуді талдау;

4) тәуекелдер көрсеткіштерін есептеуді қоса алғанда, активтердің нарықтық құнының өзгеру тәуекелін басқарудың тиімділігі;

5) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын басқару тиімділігі, оның ішінде өткен кезеңмен салыстырғанда құндық және пайыздық мәніндегі пайдалар және шығындар туралы есепті талдау, сондай-ақ таза активтердің пайдалылығының, табыстылығының, қосынды активтер табыстылығының коэффициенттерін есептеу арқылы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының рентабельділігі;

6) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының тұрақтандыру және жинақтау қоржындарының құрамы, оның ішінде, елдер және қаржылық активтердің түрлері бойынша қоржынның нарықтық құнына пайыздық ара қатынасын айқындай отырып, географиялық шоғырландыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қоржындық инвестицияларының баланстық құнына талдау жүргізу;

7) активтер мен міндеттемелердің әрбір түрі бойынша бағамдық айырмашылықтан алынатын табыстар мен шығындарды көрсете отырып, қоржынның нарықтық құнының айырбас бағамының өзгерістерінен тәуелсіздігінің қамтамасыз етілуін талдау;

8) сыртқы басқарушылар қызметінің тиімділігін бағалау, оның ішінде:

әрбір басқарушының тапқан жалпы табысының әрбір басқарушының қаламақысына ара қатынасын, сондай-ақ әрбір басқарушы тапқан таза табыстың (әрбір басқарушыға басқарғаны үшін төленген қаламақыға шегерім жасағаннан кейінгі жалпы тапқан табысы) осы басқарушының басқаруындағы активтердің орташа мәніне ара қатынасын есептеуді;

әрбір сыртқы басқарушының басқаруындағы қаржы активтерінің түрі бойынша табыстылықты есептеуді білдіретін тиімділік коэффициентін көрсете отырып, басқарушылар тиімділігіне талдау жүргізу;

9) әрбiр басқарушыдағы активтердің пайыздық ара қатынасын және қоржындық инвестициялардың жалпы құнын айқындай отырып, активтердің басқарушыларға шоғырлануын талдауды қоса алғанда, iрiктеліп алынған кастодиандардың жұмысын бағалау;

10) қаржы құралдарының түрлерi бойынша табыстылықты көрсете отырып, құрылымдық өнiмдердi пайдаланудың тиiмдiлiгiн бағалау;

11) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа айлық нарықтық құнын және сенiмдi басқаруға арналған аударымдарды есептеудiң дұрыстығын тексеру;

12) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының сенiмдi басқару жөнiндегi қызметiн мұнай қорларын талдауды - рентабельдiлік пен пайданы таза активтерге бөлетiн негізгі коэффициенттердi есептеудi қоса алғанда, басқа елдердiң ұқсас қорларының қызметiмен салыстырмалы талдау;

13) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының эталондық қоржынның индекстерiн қолдану тиiмдiлiгiн басқа эталондық қоржындардың индекстерiмен салыстырмалы бағалау;

14) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын басқарушылар қызметiнiң Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесiне сәйкестiгiне тексеру.3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры бойынша есептілік

Мыналарға:

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері және пайдаланылуы туралы есепке;

2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқару туралы шартқа сәйкес ұсынылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын сенімгерлік бақырудың нәтижелері туралы жылдық есебіне және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын сенімгерлік басқару жөніндегі қаржылық есептілігіне;

3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы және пайдаланылуы туралы жылдық есепке;

4) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын басқару бойынша өзге де деректерге аудит жүргізілуі тиіс.

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаржылық есептілігінің аудитінен басқа аудитор Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын басқаруға байланысты барлық шығыстардың аудитін жүргізеді.

4. Аудиторлардың қорытындысы

Техникалық тапсырмада көзделген негізгі қорытындыдан басқа, есепте Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асырудың дұрыстылығы және тиісті сипаты мәселесі, есепке алу құжаттарын жүргізу, есепке алу, есептілік және ішкі бақылау жүйелерінің жұмыс істеулері бойынша түсіндірмелерімен жекелеген тармақтарды қамтуы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жұмысындағы нақты кемшіліктер мен осал жерлері, сондай-ақ оларды жою бойынша ұсынымдар көрсетілуі тиіс.__________________________

1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет