Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м абет1/7
Дата09.06.2016
өлшемі0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің м.а.

2015 жылғы «____» ________

№ ___ бұйрығына

1-қосымша
Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына

1-қосымша«Инвестициялық ұсыныстың ақпараттық парағы» нысаны
1. Бюджеттік бағдарлама әкімшісі және іске асыруға ұсынылатын МИЖ жөніндегі деректер

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі ________________

МИЖ атауы __________________________________

Құрамында МИЖ-ді іске асыру көзделген Қазақстан Республикасының белгіленген мемлекеттік, үкіметтік, салалық бағдарламаларының және аумақтарды дамыту бағдарламаларының атауы (нақты тармақтарға сілтемелер).

Инвестицияларды алушы (болған жағдайда) заңды тұлғаның атауы

МИЖ іске асыру кезеңі (белгісіз болса, жобалап көрсетіңіз):

Іске асырудың ұзақтығы: ____________ ай

МИЖ іске асырудың басталуы: жыл: ________ ай: ________

МИЖ іске асырудың болжамды аяқталуы: жыл: ______ ай: ______

МИЖ-дің (қызметін) пайдалану кезеңі

МИЖ-дің жалпы құны: ____ мың теңге, оның ішінде (қажет жағдайда толтырылады):

ТЭН әзірлеу құны: __________ мың теңге

ТЭН түзету құны: ___________ мың теңге

Объектіні ұстауға арналған жыл сайынғы шығындар, сондай-ақ постинвестициялық кезең (қаржыландыру көзін көрсете)

МИЖ-дің іске асырылу орыны:

(МИЖ-дің, оның негізгі құрамдауыштарының іске асырылу орнын көрсетіңіз және МИЖ бойынша шығындарды өңірлерге бөлу)

1) Елді мекен (ауыл, аудан, қала, облыс, ел)

2) Баланс ұстаушы* (қажет жағдайда толтырылады)

3) МИЖ үшін бөлінген жердің болуы* (қажет жағдайда толтырылады)

иә (жер учаскесі мен сол орында тұрған жылжымайтын мүліктің берілгені жөніндегі шешімнің нөмірі мен күні көрсетіледі);

жоқ (жер учаскесін сатып алу үшін қажет сома көрсетіледі).

4) инженерлік-көліктік инфрақұрылымның болуы (теміржол магистральдары, автомобиль жолдары, құбырлар, электр-, жылу желілері, су құбырлары, газ құбырлары және басқа да инфроқұрылым)

иә (қандай екені көрсетіледі);

жоқ (қанша қосымша шығындар қажет екені көрсетіледі)

Ескертпе:

*егер жаңа объекті салынған (құрылысы) жағдайда, келешек меншік иесі көрсетіледі, ал реконструкцияланған жағдайда қазіргі меншік иесі көрсетіледі

2.Ретроспектива (МИЖ бойынша бұрын бөлінген және игерілген қаражат туралы, оның ішінде ағымдағы бағдарламалар бойынша ақпарат)

 


Атауы


Инвестицияларды жүзеге асыру жылының алдындағы жылдар

жылы 

жылы 

жылы  

Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) нөмірі

  

  

  

Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) атауы

  

  

  

Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) сипаттамасы


Стратегиялық бағыты

нөмірі
 

  

атауы


Мақсаты


нөмір

 

 


 

 

атауы

нөмір

Бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) сомасы, мың. теңге

  
Бюджеттік бағдарламаны (кіші бағдарламаны) бекіткен нормативтік құқықтық акт

түрі
  

  

қабылданған күні

нөмірі

Нәтиже

Р/с №

Нысаналы индикатор

жоспар

нақты

жоспар

нақты

жоспар

нақты

Тікелей нәтиже

1


....

Түпкілікті нәтиже 

1


....
3.Саланың маркетингтік талдауы

1) объектілерді құру (салу) мен реконструкциялауды, сондай-ақ ақпараттық жүйелерді енгізу мен дамытуды болжайтын МИЖ үшін қаралатын өңірде жоба (жобалар) болжайтын өнімдерге (тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) қазіргі кездегі және перспективадағы сұранысты немесе жобаның әлеуметтік-экономикалық қажеттігін талдауды көрсетеді.

2) квазимемлекеттік сектор субъектілерін жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту арқылы саланы (салаларды) институционалдық дамытуды болжайтын МИЖ үшін іс-шараларды іске асыру ықпал ететін негізгі көрсеткіштер мен даму серпінін көрсете отырып, іс-шараларды іске асыру болжанатын маркетингтік ортаны талдауды көрсетеді.

4. Іске асырылуы болжанатын МИЖ-дің жалпы сипаттамасы (МИЖ-ді жалпы сипаттау басымдылық тәртібінде жеке (жоба бойынша) баяндалады.

МИЖ-дің мақсаты мен міндеттері:

1) мақсаты

(мақсаты Қазақстан Республикасының стратегиялық бағдарламалық құжаттарында белгіленген экономика саласының (аясының) неғұрлым ауқымды міндеттерін / даму басымдықтарын көрсетуі тиіс).

2) сандық міндеттері (жобаның ауқымын айқындауға болатын жобаның санмен өлшенетін міндеттерін көрсетіңіз.

Белгілі бір сандық көрсеткіштерді ұсыныңыз, мысалы, жобалық қуаты және т.б.)

3) тікелей және түпкілікті нәтижелер

(жобаны іске асыру нәтижесінде оларды алушылар үшін өндірілетін өнімнен/көрсетілетін қызметтен болатын әсер, сондай-ақ бизнес (оның ішінде шағын және орта бизнес) субъектілеріне ықпалы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдары тиімділігінің түйінді көрсеткіштерінің негізінде жобаны іске асырудан түсетін экономикалық және әлеуметтік қайтарымдылықтың ұзақ мерзімді көрсеткіштеріне қол жеткізу)

Жобаның негіздемесі:

(осы жобаны іске асыру қажеттілігін негіздеу;

Жобаны іске асырған жағдайда осы саланың көрсеткіші қаншалықты көтерілетіндігін көрсету).

МИЖ сипаттамасы:

(1 және 2-кестелерге сәйкес жобаның және оның барлық іс-шаралары мен құрамдауыштарының мазмұнын сипаттаңыз))

1 кесте


Іс-шараның іске асырылу кезеңі мен құныІс-шаралар мен құрамдауыштардың атауы

Кезеңі

Кезеңі

Кезеңі

Жиыны

Құны

Құны

Құны

1.
1)
2)
2.
1)
2)
Жиыны
2 кесте

Жекелеген құрамдауыштар және іске асырылу кезеңдері

Сандық көрсеткіштер

Бірлік өлшемі

Жоба бойынша

Құны (мың теңге)

1.

2.

3.
5. МИЖ-ді институционалдық басқару схемасы

Негізгі қатысушыларды сипаттау, олардың өзара іс-қимылының схемасы, пайдалар мен шығындарды бөлу, инвестициялық және инвестициялықтан кейінгі кезеңдерде жобаны басқару схемасы, сондай-ақ пайда алушылар (жобаның іске асырылуынан пайда табатын нысаналы топтар мен адамдардың санын көрсетіңіз);

6. Әлеуметтік және экологиялық әсер ету:

(жобаның қоршаған орта мен тұрғындарға әсер етуін қысқаша сипаттаңыз)

Тұрғындардың жұмыспен қамтылуына әсері

(жобаның іске асырылуына тікелей немесе жанама қатысатын адамдар санын бағалауды ұсыныңыз).

7. МИЖ-ді қаржыландырудың ықтимал түрлері мен тәсілдері бойынша іске асырудың балама нұсқалары.

МИЖ-ді іске асыру мүмкіндігін (мүмкін еместігін) тиісті негізделген есептерді қоса бере отырып қаржыландырудың мынадай түрлері мен тәсілдерін жазыңыз:

1) бюджеттік инвестициялық жоба (көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу аталған функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толық байланысты болады, теңгерім ұстаушысы тікелей бюджеттік бағдарлама әкімшісі болып табылатын әлеуметтік-экономикалық әсердің болуы);

2) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің қатысуы арқылы іске асыру жоспарланатын бюджеттік инвестициялар (көзделген бюджет қаражаты шегінде орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер көлемінің сандық сипаттамасы, оларға қол жеткізу аталған функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыратын немесе қызметтер көрсететін ұйымның қызметіне толық байланысты болады және/немесе Инвестицияларды алушының белгілі бір көлемдегі және сападағы өнімді өндіруі);

3) бюджеттік кредит (ақпаратты бюджеттік кредиттеу қағидаттарына сәйкестігі тұрғысынан көрсету, оның ішінде:

бюджеттік кредитті кредит шартына сәйкес өтеу міндеттілігін көздейтін қайтарымдылық;

міндеттемелердің орындалуын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәсілдермен қамтамасыз етудің болуын көздейтін қамтамасыз етілу;

бюджеттік кредитті бергені үшін қарыз алушының сыйақы төлеуін көздейтін ақылылық;

бюджеттік кредитті беру мерзімін белгілеуді көздейтін мерзімділік);

4) концессиялық жоба (ақпаратты мынаған сәйкес көрсету:

«Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген концессия қағидаттарын сақтау;

жобаны концессия схемасы бойынша іске асырудың әлеуметтік тиімділігі;

жобаны концессия схемасы бойынша іске асырудың экономикалық тиімділігі;

концессия схемасы бойынша ұсынылатын шешімдердің негізделуі);

5) жеке инвестициялар (ақпаратты МИЖ-дің жоғары өтімділігіне сәйкестігі тұрғысынан көрсету).


Байланыс деректемелері

Т.А.Ә.:_______________________________________

Лауазымы:___________________________________

Бөлімше/ұйым:_______________________________

Мекенжайы:__________________________________

Байланыс телефоны: ____________________________

Факс:________________________________________

Электронды пошта: _______________________________________

_____________________________________________________ М.О. _

Мемлекеттік орган басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда) қолы

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің м.а.

2015 жылғы «____» ________

№ ___ бұйрығына

2-қосымша
Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына

3-қосымша«Инвестициялық ұсынысқа экономикалық қорытынды» нысаны


1.

Жоба бойынша жалпы ақпарат
1.1.

МИЖ атауы
1.2.

Жобаның қуаты (өлшем бірлігі)
1.3.

Іске асырылу кезеңі (жыл)
1.4.

Пайдаланылу кезеңі (жыл)
1.5.

Жобаның іске асырылуын негіздеу (салалық сараптама қорытындысына сәйкес)
1.6.

Қаржыландыру тетіктері және көлемдері (пайдалануға берілгенге дейінгі барлық шығындар) (мың теңге)
1)

БИЖ ТЭН-ін әзірлеу (түзету) құны (мың теңге)
2)

Жерді сатып алу құны (мың теңге)
1.7.

Бюджеттік инвестициялық саясаттың басымдықтарына сәйкестігі
1.8.

Ұсынылған құжаттың болуы
2.

Мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларға және аумақтық даму бағдарламаларына сәйкестігі (құжаттың деректемелерін көрсету)
3.

Жобаны басқарудың институционалдық схемасының пысықталғандығы (іске асырылу барысында, сол сияқты инвестициялықтан кейінгі кезеңдегі барлық жобаға қатысушылары туралы ақпарат, олардың өзара іс -қимылдары)
4.

Соңғы нәтиженің өлшенетін (сандық) көрсеткіштерінің болуы
5.

Тәуекелдерді бағалау тұрғысынан жобаны іске асыру мүмкіндігі
6.

МИЖ құнын есептеудің негіздемесіТұжырымдар: (мемлекеттік инвестициялық жобаларды бюджеттен қаржыландырудың ықтимал түрі мен тәсілдерін, сондай-ақ МИЖ іске асырудың орындылығын айқындау).

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің м.а.

2015 жылғы «____» ________

№ ___ бұйрығына

3-қосымша
Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына

4-қосымша


«Бюджеттік инвестициялық жобаның қысқаша сипаттамасы» нысанып/п

Көрсеткіштің атауы

Сипаттамасы

1

2

3

1.

Жобаның атауы
2.

Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы
3.

Жобаны мәлімдеушінің атауы (республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферті есебінен қаржыландыру арқылы жүзеге асырылуы болжанған жобаны қарастырған жағдайда көрсетіледі)
4.

Жобаның іске асырылу орны
5.

Жобаның мақсаты
6.

Нәтиже көрсеткіштері
7.

Жобаның құрамдауыштары
8.

Жобаның ауқымы және жобаның қуаты
9.

Нысаналы топтар, оның ішінде негізгі пайда алушылар
10.

Нормативтік құқықтық актілер, оның ішінде оларға сәйкес жобаның іске асырылуы болжанған мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары
11.

Жоба бойынша инвестициялық ұсынысты экономикалық бағалау қорытындысының күні және нөмірі
112.

Қаржыландырылуы жылдар бойынша бөлінген жобаның жалпы құны

Қаржыландыру көзі

Қаржыландыру нысаны

жыл

Қаржыландыру нысаны

жыл

Барлығы

Республикалық бюджет
Жергілікті бюджет
Өзге көздер
Жиыны:
113

ТЭН-ді әзірлеу мен сараптама жүргізуді қаржыландыру көзі мен сомасы

ТЭН-ді әзірлеу және сараптама жүргізуді қаржыландыру көзі
ТЭН-ді әзірлеу және сараптама жүргізу құны
ТЭН-ді әзірлеушінің атауы
ТЭН-ді әзірлеу жөніндегі шарттың деректемелері
14.

Жобаны іске асырылу мерзімі
15.

Жобаның жұмыс істеуінің қалыпты режимін қамтамасыз ету үшін сапалық және сандық талаптар
16.

Жобаның жұмыстардағы, тауарлар мен көрсетілетін қызметтердегі жоспарланған қазақстандық қамту көлемі
17*.

Әкімшінің өкілі
1)

Т.А.Ә.
2)

лауазымы
3)

байланыс телефоны
4)

электрондықпоштасы
Ескертпе: * Қорытындыны ресімдеу кезінде көрсетілген жолдар толтырылмайды.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің м.а.

2015 жылғы «____» ________

№ ___ бұйрығына

4-қосымша


Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына

15-қосымша


Каталог: upload
upload -> 5 1 Құқықтық норманың түсінігі, мазмұны, құндылығы мен негізгі сипаттары
upload -> Дәрістердің тірек конспектісі
upload -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
upload -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
upload -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
upload -> «Спорт құрылыстарына санаттар беру» мемлекеттік қызмет стандарты
upload -> Әдебиет пен сынның биік белесі
upload -> «Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері
upload -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңесінің


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет