Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м ажүктеу 1.12 Mb.
бет2/7
Дата09.06.2016
өлшемі1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

«Бюджеттік инвестициялық жобаның экономикалық қорытындысы» нысаны


1.

Жобаның атауы
2.

Жобаның қуаты (өлшем бірлігі)
3.

Құрылыс мерзімі (құруы) (жылы)
4.

Пайдалану мерзімі (жылы)
5.

Өтелімділік мерзімі (тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатудан түскен тікелей ақша қаражатының ағындарын алуға әкеп соқпайтын жобаларды қоспағанда) (жылы)
6.

Стратегиялық бағдарламалық құжаттарға сәйкестігі (құжат деректемелерін көрсету)
7.

Стратегиялық жоспардың, көрсеткіштерінің қорытындысын анықтау
8.

Жобаның құны (пайдалану алдындғы барлық шығындар) (мың. теңге)
9.

Жердің сатып алу құны (мың. тенге)
10.

Қаржыландыру көздері (мың. тенге)
11.

Жоба бойынша құжаттаманың құрамы, оның ішінде экономикалық сараптаманы жүргізуге уәкілетті заңды тұлғаның экономикалық сараптама қорытындысы (Экономикалық қорытынды дайындаған кезде назарға алынған құжаттар мен материалдарды көрсету; ұсынылған құжаттар құрамына ескертпелер)
12.

Технико-технологиялық шешімді бағалау
13.

Институцианалдық шешімді бағалау
14.

Тәуекелді бағалау
15.

Әлеуметтік әсерді бағалау
Тұжырымдама:

(стратегиялық бағыттарының саласын дамыту бойынша жобаның теріс немесе оң әсерін көрсету).

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің м.а.

2015 жылғы «____» ________

№ ___ бұйрығына

5-қосымша
Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына

17-қосымша


«Инвестициялар паспорты» нысаны


ҚЭН атауы
ҚЭН Инвестициялар сомасы, мың. теңге
Бюджеттік бағдарлама (ішкі бағдарлама)

Әкімшісі
Нөмір
Атауы
Жалпы шығынның сомасы мың. теңге
Кезеңі мен іс-шараларды іске асыру құны, мың. теңге

№ п/п

Іс-шараның атауы

Құны, барлығы

Сонымен қатар жүзеге асырудың жылдары:

20ХХ

20ХХ+120ХХ+n

1...Өкіл әкімшісі*

Тегі
Аты
Әкесінің аты (бар болған жағдайда)
Мемлекеттік органның атауы
Мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесінің атауы
Лауазымы
Мекен-жайы
Байланыс телефоны

ұялы телефон

қалалық телефонФаксЭлектронды поштаИнвестиция өкілінің алушысы**
ТегіАтыӘкесінің аты (бар болған жағдайда)Қатысушылардың атауы (Инвестицялар алушысы)Құрылымдық бөлімшенің атауыЛауазымыМекен-жайыБайланыс телефоны

ұялы телефон

қалалық телефонФаксЭлектронды поштаЕскерту: * және ** Қорытындыны ресімдеу кезде көрсетілген жолдар толтырылмайды.
Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің м.а.

2015 жылғы «____» ________

№ ___ бұйрығына

6-қосымша
Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына

23-қосымша


«Инвестициялар нәтижесі» нысаны


Нәтиже

өл. бір.

Көрсеткіш мағынасы

Инвестициялардың жүзеге асыру жылы

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ п/п

Тікелей нәтиже

1.

№ п/п

Түпкілікті нәтиже

1.

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің м.а.

2015 жылғы «____» ________

№ ___ бұйрығына

7-қосымша
Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына

25-қосымша


«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы iске асырылуы жоспарланатын бюджеттiк инвестициялардың экономикалық қорытындысы» нысаны

 


1.

«Жалпы мәлiметтер» бөлiмi

 

Бюджеттік инвестициялардың атауы

 

 

Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы

 

 

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

нөмірі

 

атауы

 

 

Заңды тұлғаның атауы

Қатысушылар

 

 

Инвестициялар алушылар

 

 

Іс-шараның тізімі

1 іс-шара

 

2 іс-шара

 

n іс-шара

 

Жүзеге асыру кезеңі (айы, жылы)
 

Бюджеттік инвестициялардың көлемі, мың.теңге

 

 

Стратегиялық бағдарламалар құжаттарынің сәйкес келуі (құжаттар деректемелерін көрсету)
 

Экономикалық сараптама жүргізуге уәкілетті заңды тұлғаның экономикалық сараптама қорытындысының бар болуы

 

2.

«Нәтиже» бөлімі

 

Тікелей нәтиже

 

 

Түпкілікті нәтиже

 

3.

«Іс-шара құны» бөлімі

 

Іс-шара құны

Барлығы

 

 

Оның ішінде

1 іс-шара

 

 

2 іс-шара

 

 

n іс-шара

 

4.

Өзгелер

 

….

….

 

Тұжырымдар:

(Құрылымы мен мазмұны осы Қағидаларына сәйкес келетін, экономикалық тұрғыдан орынды, мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларға және аумақтарды дамыту бағдарламаларына, сондай-ақ негiзділiк және нәтижелiлiк критерийлеріне сәйкес келетiн Инвестицияларға оң экономикалық қорытынды ұсынылады.

Құрылымы мен мазмұны осы Қағидаларына сәйкес келмейтін және (немесе) экономикалық тұрғыдан орынсыз және/немесе , мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларға және аумақтарды дамыту бағдарламаларына және/ немесе бір немесе екі критерийге (негiзділiк және нәтижелiлiк) сәйкес келмейтiн Инвестицияларға теріс экономикалық қорытынды ұсынылады.)


Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің м.а.

2015 жылғы «____» ________

№ ___ бұйрығына

8-қосымша
Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына

28-қосымша«Республикалық бюджеттiк инвестициялық жобалар мен республикалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері мен кредиттер есебінен іске асырылатын жобаларды іске асыруды мониторингілеу жөніндегі есеп» нысаны

 

РББӘЕсептік кезең: _____________20____жылы


Р/с №

ШФТ

ББӘ/

ЖАО


КБ
 

ББ

БИЖ-дің атауы

Жобаны іске асыру кезеңі (жыл/жарты-жылдық)

Құжаттамаға сәйкес БИЖ-дің бастапқы құны


ТЭН/ЖСҚ-ға сәйкес БИЖ-дің түзетілген құны

БИЖ-ді қаржыландырудың барлық жоспарланған көлемі

Оның ішінде

РБ

ЖБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББӘ/ЖАО бойынша барлығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сала бойынша барлығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицыТЭН/ЖСҚ-ға сәйкес орындалған жұмыстардың заттай мәндегі көлемі

Есептi кезеңге дейінгi нақты
 

Есептi кезеңге жоспар
 

Есептi кезеңдегi нақты
 

Есепті кезеңдегі орындалмаған іс-шаралар

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орындалған жұмыстардың көлемi, мың теңге

Іске асырудың басынан бастап БИЖ-ді барлық қаржыландыру

Есеп кезені бойынша

Нақты

Жоспар

Жалпы жоспар РБ+ ЖБ
 

Нақты
 

Нақты жалпы РБ+ЖБ

Ауытқуы
 

Жалпы ауытқуы РБ+ЖБ
 

РБ

ЖБ

РБ

ЖБ

 

РБ

ЖБ

 

РБ мың теңге
 

%
 

ЖБ мың теңге
 

%
 

мың теңге
 

%

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицыАуытқу себептерi

Қабылданған (қабылданатын) шаралар

Жобалардың саны

Ескертпе (құжаттардың бар-жоғы), қымбаттаудың себептері.

Барлық іске асырылып жатқаны

Аяқтау жоспарланғаны
 

Іс жүзінде аяқталғаны
 

Аяқталмауының себептерi

30

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

1.**ТЭН:

2. *** ЖСҚ:

3.**** Бұйрық:

4. ***** САРАПТАМАЛАР

1) Салалық орган сараптамасы;

2) Мемлекеттік сараптама;

3) Экономикалық сараптама;

4) Экологиялық сараптама;

5) Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ М.О. __________________

Мемлекеттік орган басшысының Т.А.Ә. қолы 

Ескертпе:

* БИЖ-ді іске асырудың басынан бастап, оның ішінде жылдар бойынша толық қаржыландыруды көрсету;

** ТЭН қажет жағдайда, ТЭН-нің № мен мерзімін көрсету қажет. Егер жоба ТЭН-ді қажет етпеген жағдайда «үлгілік» деп көрсету қажет. Егер ТЭН қажет болған, бірақ жоқ болған жағдайда «жоқ» деп көрсету қажет;

*** ЖСҚ-ның № мен күнін көрсету қажет. Егер ЖСҚ жоқ болса, «жоқ» деп көрсету қажет;

****Егер бұйрық қажет болған жағдайда мемлекеттік орган- бағдарламалар әкімшісі немесе сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік орган бұйрығының № мен күнін көрсету қажет. Егер жоба бұйрықты талап етпесе, «талап етілмейді» деп көрсету қажет. Егер бұйрық жоқ болған жағдайда, «жоқ» деп көрсету қажет;

*****сараптаманың № мен күнін көрсету қажет. Егер сараптама жоқ болған жағдайда, «жоқ» деп көрсету қажет.
Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің м.а.

2015 жылғы «____» ________

№ ___ бұйрығына

9-қосымша

Мемлекеттік инвестициялық жобаның инвестициялық ұсынысын әзірлеу немесе түзету, қажетті сараптамаларды жүргізу, сондай-ақ бюджеттік инвестицияларды жоспарлау, қарау, іріктеу, мониторингілеу және іске асырылуын бағалау қағидаларына

29-қосымша

1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет