Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті



жүктеу 0.59 Mb.
бет1/5
Дата22.02.2016
өлшемі0.59 Mb.
  1   2   3   4   5


Error: Reference source not found

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті

Ақтөбе облысының Статистика департаменті









Тауарлар және көрсетілген қызметтер көлемі
Объем реализации товаров и услуг

7 серия




Сауда

Торговля

2015 жылғы қыркүйек

Сентябрь 2015г.





«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сəйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ақтөбе облысы Статистика департаментіне сілтеме жасау міндетті

В соответствии с «Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Департамент статистики Актюбинской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.




МАЗМҰНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Әдістемелік түсініктемелер

Методологические пояснения...……………………………………..……………………………………………………………………………………………………5

Аңдатпа

Аннотация ……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1

Тауарларды өткізу көлемі және «Сауда» саласы бойынша қызмет түрлеріне қарай нақты көлем индексі

Объем реализации товаров и индексы физического объема по видам деятельности по отрасли «торговля»………………………………………..7



2

2015 жылғы қаңтар-қыркүйегіне тауарлар мен қызметтерді өткізу көлемі

Объем реализации товаров и услуг за январь-сентябрь 2015 года ......………..……...…...….……........……………...…….……………..……………..8



3

2015 жылғы қаңтар-қыркүйегіне тауарлар мен қызметтерді өткізу көлемі (шағын кәсіпорындар)

Объем реализации товаров и услуг за январь-сентябрь 2015 года в разрезе размерности предприятия (малые предприятия) ...…...………….9



4

2015 жылғы қаңтар-қыркүйегіне тауарлар мен қызметтерді өткізу көлемі (орта кәсіпорындар)

Объем реализации товаров и услуг за январь-сентябрь 2015 года в разрезе размерности предприятия (средние предприятия) ..…...………10



5

2015 жылғы қаңтар-қыркүйектегі тауарлар мен қызметтерді өткізу көлемі (ірі кәсіпорындар)

Объем реализации товаров и услуг за январь-сентябрь 2015 года в разрезе размерности предприятия (крупные предприятия) ………....….11



6

2015 жылғы қаңтар-қыркүйегіне меншік нысандары бойынша бөлшек сауда

Розничная торговля по формам собственности за январь-сентябрь 2015 года ……….……………..……....…………………..……............…...……12



7

2015 жылғы қаңтар-қыркүйегіне меншік нысандары бойынша көтерме сауда

Оптовая торговля по формам собственности за январь-сентябрь 2015 года ……..….………………..………………………….………………………13



8

2015 жылғы қаңтар-қыркүйегіне меншік нысандары бойынша кәсіпорындар мен мекемелердегі мейрамханалар, дәмханалар, асханалар және дайын тағамдарды жеткізу қызметі

Услуги ресторанов, баров, столовых при предприятиях и учреждениях и поставка готовой пищи по формам собственности за январь-сентябрь 2015 года ……………………………………………………………………………………………………………….....................……………………14



9

2015 жылғы қаңтар-қыркүйегіне меншік нысандары бойынша техникалық қызмет көрсету және автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу бойынша қызметтер

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, мотоциклов по формам собственности за январь-сентябрь 2015 года …....15



10

2015 жылғы қаңтар-қыркүйегіне кәсіпорындардың ауқымы және сауда секторлары бойынша бөлшек сауда

Розничная торговля по размерности предприятий и секторам торговли за январь-сентябрь 2015 года ……………...………..……………..…….16



11

2015 жылғы қаңтар-қыркүйегіне кәсіпорындардың ауқымы бойынша көтерме сауда

Оптовая торговля по размерности предприятий за январь-сентябрь 2015 года .…..……….….……………………..…….………….……………..….17



12

2015 жылғы қаңтар-қыркүйегіне кәсіпорындардың ауқымы бойынша кәсіпорындар мен мекемелердегі мейрамханалар, дәмханалар, асханалар және дайын тағамдарды жеткізу қызметі

Услуги ресторанов, баров, столовых при предприятиях и учреждениях и поставка готовой пищи по размерности предприятий за январь-сентябрь 2015 года ……….…………………………………………………………………………………………………………………………………..........18



13

2015 жылғы қаңтар-қыркүйегіне кәсіпорындардың ауқымы бойынша техникалық қызмет көрсету және автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу бойынша қызметтер

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, мотоциклов по размерности предприятий за январь-сентябрь 2015 года …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….19



14

2015 жылғы 1 қазанға бөлшек және көтерме сауда кәсіпорындарындағы тауарлық қорлардың көлемі

Объем товарных запасов в предприятиях розничной и оптовой торговли на 1 октября 2015 года ….….......…………..…..…………..….……...20




Әдістемелік түсініктемелер

Методологические пояснения

Тарауда бөлшек және көтерме сауда айналымын, қызметтерді сипаттайтын статистикалық мәліметтер ұсынылған.



Бөлшек сауда – халыққа жаңа немесе ұсталған тауарларды жеке қолданысқа немесе үйде пайдалану, я болмаса жою үшін қайта сату. Оның көлеміне негізгі және негізгі емес «Бөлшек сауда» қызмет түріндегі кәсіпорындар, заңды тұлғалар, сонымен қатар, кәсіпкерлікпен айналысатын жеке тұлғалар сатқан көлем бойынша деректер кіреді.

Бөлшек сауда айналымының нақты көлемінің индексі – базистік кезеңмен салыстырғанда ағымдағы кезеңдегі тауар мөлшерін сату көлемінің өзгеруін сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш.

Көтерме сауда – жаңа және қолданыста болған тауарларды бөлшек сауда иелеріне, өнеркәсіп, коммерциялық, институционалдық немесе қолданушыларға немесе басқа көтерме сауда иелеріне, сонымен қатар белгілі бір компания мен тұлғалардың атынан тауарлар сатып алуда немесе сатуда агенттер мен маклердің міндеттерін атқаратын тұлғаларға қайта сату.

Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының қызметіне мейрамханалар, асханалар және басқа да осы тәріздес кәсіпорындардың дайын тамақты халыққа түскен айналым кіреді.

Тауарларды сатудың көлемі нарықтарда және жеке кәсіпкерлер арқылы жеке тұлғаларға іріктемелі зерттеу жүргізу негізінде анықталады.

Қызметтер көлемі – халыққа көрсеткен қызмет үшін ақы ретінде түскен қаржы мөлшеріндегі өндірушілер қызметінің пайдасы.


В бюллетене приведены статистические данные, характеризующие объем розничного и оптового товарооборота, услуги предприятий общественного питания, при предприятиях, услуги по техническому обслуживанию автомобилей, ремонту бытовых изделий и предметов личного пользования.



Розничная торговля – перепродажа (продажа без переработки) новых и бывших в употреблении товаров населению для личного потребления или домашнего использования или утилизации. В объем включаются данные по предприятиям - юридическим лицам, как с основным, так и с не основным видом деятельности «Розничная торговля», а также объем продажи физическими лицами, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Индекс физического объема розничного товарооборота – относительный показатель, характеризующий изменение объема продажи товарной массы (количественного фактора товарооборота) в текущем периоде по сравнению с базисным.

Оптовая торговля – перепродажа (продажа без переработки) новых и бывших в употреблении товаров розничным торговцам, промышленным, коммерческим, институциональным или профессиональным пользователям или же другим оптовым торговцам, а также лицам, исполняющим обязанности агентов или маклеров при покупке товаров от имени таких лиц или компаний, или продаже им товаров.

Услуги предприятий общественного питания включают оборот от продаж населению готовой пищи ресторанам, столовым и другими подобными предприятиями.

Объем продажи товаров на рынках и индивидуальными предпринимателями определяется на основании выборочного обследования физических лиц.

Объем услуг представляет собой выручку производителей услуг в размере средств, поступающих в уплату за услуги, оказанные предприятиям и населению.


Аңдатпа

Аннотация

2015 жылғы қаңтар-қыркүйегіне бөлшек сауда айналымының көлемі 301824,9 млн. теңге құрады және 2,6% өсті. Осы кезеңде базарларда сауда жүргізетін және жеке сауда қызметін жүзеге асыратын жеке тұлғалардың өсімі (111,0%).

2015 жылғы қаңтар-қыркүйегіне көтерме сауда айналымы 399257,7 млн. теңге құрады немесе өткен жылдың сәйкес кезеңінен 1% төмен.

2015 жылғы қаңтар-қыркүйегіне қоғамдық тамақтану қызметтерінің көлемі 7583,5 млн. теңге немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,3% аз, автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу 1035,1 млн. теңге құрады.


За январь-сентябрь 2015г. объем розничной торговли составил 301824,9 млн. тенге и увеличился на 2,6%. Увеличение объемов реализации торгующими на рынках и осуществляющими индивидуальную торговую деятельность (111,0%).

Оптовый товарооборот за январь-сентябрь 2015г. составил 399257,7 млн. тенге или на 1% меньше соответствующего периода прошлого года.

Объем услуг общественного питания в январе-сентябре 2015г. составил 7583,5 млн. тенге или на 1,3% меньше соответствующего периода прошлого года, объем по техобслуживанию и ремонту автомобилей составил 1035,1 млн. тенге.


  1   2   3   4   5


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет