Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті ж в соответствии с «Гражданским кодексом Республики КазахстанДата25.02.2016
өлшемі130.5 Kb.
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі

Қостанай облысының Статистика департаменті

Ж
В соответствии с «Гражданским кодексом Республики Казахстан (особенная часть)» данный материал не подлежит размножению (копированию), при использовании статистической информации в своих публикациях (изданиях) обязательна ссылка на Департамент статистики Костанайской области Агентства Республики Казахстан по статистике.

.


«Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (ерекше бөлігі)» сәйкес бұл материал көбейтуге (көшіруге) жатпайды, статистикалық ақпараттарды өз жарияланымдарында (басылымдарында) пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Қостанай облысының Cтатистика департаментіне сілтеме жасау міндетті.

ЕДЕҚАБЫЛ – АҚПАРАТ

ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ

Жедел ақпарат

Экспресс-информация


№ 16-22/59

2014 жылғы 13 ақпан

13-9 серия

Қостанай облысында лайықты еңбекті өлшеудің статистикалық көрсеткіштері

Статистические показатели измерения достойного труда в Костанайской области
Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу материалдары бойынша Қостанай облысы халқының жұмыспен қамтылу деңгейі 2013 жылғы IV тоқсандағы 15 жастан және одан жоғары жастағылар халықтың осы жасына 68,9% құрды, экономикалық тұрғыдан белсенді халыққа – 94,8%.

По материалам выборочного обследования занятости населения уровень занятости населения Костанайской области в возрасте 15 лет и старше за IV квартал 2013 года составил 68,9% к населению этого же возраста, к экономически активному населению – 94,8%.


Уақытша жұмысы бар халық

Население, имеющее временную работу

адам человек


Жұмыспен қамтылған халық
барлығысоның ішінде
ерлер

әйелдер

Занятое население
всегов том числе

мужчины

женщины

Экономикады жұмыспен қамтылған, барлығы

490 214

238 090

252 124

Занято в экономике, всего
Жалдамалы қызметкерлер

301 166

145 961

155 205

Наемные работники

оның ішінде
уақытша жұмысы (кәсібі) бар

5 319

3 009

2 310

из них имеют временную работу (занятие)

соның ішінде себептер бойынша:в том числе по причинам:

қызметтің маусымдық сипаты

154

-

154

сезонный характер деятельности

кездейсоқ жұмыс

146

146

-

случайная работа

жазбаша келісім-шарттың (еңбек келісімнің) талаптарымен анықталған

2 671

1 935

736

определена условиями письменного контракта (трудового соглашения)

жұмыс берушімен (жұмысқа тапсырыс берушімен) ауызша келісім-шарттың талаптарымен анықталған

1 463

497

966

определена устной договоренностью с работодателем (заказчиком
работы)

жұмыс (қызмет) көлемінің келісім-шартты бойынша белгіленген қазіргі жұмысы

885

431

454

данная работа
по договору с определенным объемом работ (услуг)

2013 жылдың 4 тоқсанында облыстың экономикасында 490,2 мың адам жұмыспен қамтылды. Олардан өз жұмысының тұрақтылығына 345,9 мың адам, немесе 70,6% сенімді, қазіргі жұмысын сақтауға үміттенетін – 142,8 мың адам (29,1%). Респонденттердің жауаптары бойынша, жалдамалы қызметкерлердің жалпы санында құқылы болғандар: 87,5% - төленетін жылдық демалысқа, 86,4% - төленетін медициналық демалысқа, 94,9% - әлеуметтік сақтандыруға бөлінетін жұмыс берушінің аударымына.

Жұмыспен қамтылған халықтың арасында кәсіби оқуды 6,7 мың адам (1,4%) өткен, олардан 6,3 мың адам (94,0%) оқуын өзінің жұмыс орнында өткен.

Қауіпсіз еңбек жағдайларында 462,7 мың адам жұмыс істеген, немесе барлық жұмыспен қамтылғандардан 94,4%. Өндірістегі келеңсіз жағдайдан жеке сақтандыру полюсі 15,7 мың респонденттерде (3,2%) бар.

2013 жылдың 4 тоқсанында 142,1 мың адам (жұмыспен қамтылғандардан 29,0%) аптасына 40 сағаттан астам жұмыс істеген. Олардан 56,9% респонденттер жұмыс уақытының шамадан тыс болу себебін көп ақы табуға пейілі болғандықтан, 42,7% - жұмыс берушінің қойған талаптарынан, 0,4% - өндірістік қажеттілікке байланысты деп көрсеткен.

В экономике области в 4 квартале 2013 года были заняты 490,2 тыс. человек. Из них 345,9 тыс. человек, или 70,6% были уверены в стабильности своей работы, 142,8 тыс. человек (29,1%) – надеются сохранить настоящую работу. Согласно ответам респондентов в общем числе наемных работников имели право: на оплачиваемый годовой отпуск – 87,5%, на оплачиваемый медицинский отпуск – 86,4%, имели отчисления на социальное страхование, перечисляемые работодателем – 94,9%.

Среди занятого населения 6,7 тыс. человек (1,4%) прошли профессиональное обучение, из них 6,3 тыс. человек (94,0%) обучение проходили по месту своей работы.

В безопасных условиях труда работали 462,7 тыс. человек, или 94,4% от всех занятых. Личный страховой полис от несчастного случая на производстве имели 15,7 тыс. респондентов (3,2%).

В 4 квартале 2013 года более 40 часов в неделю работали 142,1 тыс. человек (29,0% занятых). Из них 56,9% респондентов причиной своей чрезмерной занятости указали желание иметь больший заработок, 42,7% - требования, установленные работодателем, 0,4% - производственную необходимость.
Жұмыспен қамтылған халықтың еңбек қауіпсіздігі

Безопасность труда занятого населения

адам человек


Жұмыспен қамтылған халық
барлығы

соның ішінде

ерлер

әйелдер

Занятое население

всего

в том числе

мужчины

женщины

Экономикада жұмыспен қамтылған, барлығы

490 214

238 090

252 124

Занято в экономике, всего

оның ішінде:


из них:

қолайсыз немесе қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істейтіндер

27 079

18 612

8 467

работают в неблагоприятных или опасных условиях труда

соның ішінде:


в том числе:

қолайсыз

18 501

11 392

7 109

неблагоприятных

қауіпті

8 578

7 220

1 358

опасных

қауіпсіз еңбек жағдайларында жұмыс істейтіндер

462 740

219 264

243 476

работают в безопасных условиях труда

өндірістегі келеңсіз жағдайдан жеке сақтандыру полюсі бар (өндірістік травматизм)

15 712

10 112

5 600

имеют личный страховой полис от несчастного случая на производстве (производственного травматизма)

соның ішінде сақтандыру төленген:


в т. ч. страховка оплачена:

жұмыс берушімен (кәсіпорынмен, ұйыммен, мекемемен)

7 624

6 344

1 280

работодателем (предприятием, организацией, учреждением)

жеке қызметкермен (немесе басқа адамдармен)

8 088

3 768

4 320

лично работником (или другими лицами)
Жауапты шығарушы:

Орынд./Исп.

Т. Сасыков

Басшының орынбасары О. Шахматова

Еңбек және халықтың жұмыспен қамтылуы статистикасы басқармасы
тел.8(7142) 53-56-76

тел. (7142) 53-61-73

Е-mail: t.sasykov@stat.kz
Ответственный за выпуск:Управление статистики труда и занятости населения


Каталог: Bulletin -> bulletin2014 -> ser13
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті ж «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне
bulletin2014 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Қостанай облысының Статистика департаменті ж «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне
ser13 -> Қостанай облысының Статистика департаменті


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет