Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 130.56 Kb.
Дата22.02.2016
өлшемі130.56 Kb.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қ. ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМК құжат

ПОӘК

ПОӘК 042-18-16.1.61/01-2014ПОӘК

Оқытушыға арналған «Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістері»Басылым №1

18.09.2013 ж. орнына

Басылым №2 05.09.2014жПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК

КЕШЕНІ

«Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістері»

«6M050300» – «Психология» мамандығының магистранттарына арналғаноқытушыға арналған пән бағдарламасы

Семей 2014
Кіріспе
1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы “Психология” кафедрасының профессоры, психология және педагогика ғылымдарының кандидаты ________ Б.Қ.Жарықбаев


« 05 » 09 2014 ж.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Психология» кафедрасының отырысында.

« 05 » 09 2014 ж. Хаттама №1


Кафедра меңгерушісі ____________ Ш.С.Сатиева
2.2 Экономика, құқық және гуманитарлық ғылымдар факультеті оқу-әдістемелік бюросының отырысында

« 09 » 09 2014 ж. Хаттама №1


Төрағасы ___________ С.Х.Тойкин
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

« 11 » 09 2014 ж. Хаттама №1
ОӘК ___________ Г.К.Искакова
4 АЛҒАШ ЕНПЗІЛДІ

Мазмұны

«Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістері» 1

«6M050300» – «Психология» мамандығының магистранттарына арналған 1

1 ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ 5

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 5

3 жалпы нұсқаулар 5

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны: 5

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты: 6

Магистранттарға кәсіби іс-әрекеттеріне қажетті психологиялық білімнің негізін қалыптастыру. 6

3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері: 6

3.4 Оқыту нәтижелері: 6

3.7 Жұмысшы оқу жоспарынан үзінді 7

4 оқу пәнінің мазмұны (МОДУЛьдің) 7

5 Магистранттың өздік жұмысы үшін тақырыптар тізімі 9

7Әдебиет 11

7.1Негізгі әдебиет 11

3. Психологическая диагностика./ Под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой,2011 11

1 ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ

«Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістері» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен университеттің магистранттарына арналған. Ол магистранттарды курстың мазмұнымен, оның аталған мамандықты игерудегі маңыздылығы және көкейтестілігімен, курстың саясатымен, оқыту процесінде меңгеретін білім, дағды, іскерліктерімен таныстырады.

Оқу - әдістемелік кешен пәнді оқудағы негізгі құрал болып табылады.

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Аталған «Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістері» пәні бойынша оқытушыларға арналған жұмысшы бағдарлама төмендегі кұжаттарға сәйкес жасалынып және осы пән бойынша оку процессін ұйымдастыруға қажетті ұсыныстарға сәйкестендірілген: • Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарты. Жоғарғы білім. Магистратура. Негізгі ережелер. ҚР МЖОС 23.08.2012 №1080. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі 2012 жылғы 23 тамызда және №1080 енгізілген.

 • 6М050300 – «Психология» мамандығының типтік оқу жоспары;

 • УСТ 042-СГУ-5-2014 Университет стандарты «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерің әзірлеудін жалпы талаптары»;

 • ҚП 042-1.07-2014 Қужаттық процедура «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерің структурасы мен мазмұны».


3 жалпы нұсқаулар
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:


Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістері - адамның жекелей психофизиологиялық, психологиялық ерекшеліктерін анықтайтын және оларды зерттеу әдістерін жасайтын психологиялық пән ретінде қарастырылады. Психодиагностика түсінігіне сонымен қатар әртүрлі қасиеттерді анықтауға бағытталған психолог жұмысының практикалық әрекеті де енеді. Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістері диагностикасы диффференциалды психологиямен, психометрикамен, тәжірибелік психологиямен тығыз байланыста.

Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістерінің қолданылу салалары: психологиялық кеңес беру, психотерапия, экспертиза, кәсіби таңдау т.б.

Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістері – жеке адамның даралық-психологиялық ерекшеліктерін анықтайтын және өлшейтін психология ғылымының бір саласы. Жеке тұлғаның бейімделу мүмкіншілігін белсендірудің психотерапиялық әдістері мен проективті диагностикасы үшін математикалық-статистикалық амалдар өте маңызды, соның ішінде әсіресе –коррекциялық және факторлық талдау. Психометрия мүмкіндіктерін қолдану жеке тұлғаның бейімделу мүмкіншілігін белсендірудің психотерапиялық әдістері мен проективті диагностикасы практикалық нәтижелігіне маңызды әсерін тигізеді.

3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:
Магистранттарға кәсіби іс-әрекеттеріне қажетті психологиялық білімнің негізін қалыптастыру.
3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:

 • Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістері және оның категориялық аппараты туралы ұғым беру;

 • Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістері пәннің мазмұнын ашып көрсету;

 • Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістерінің басқа ғылымдармен байланысын көрсету.


3.4 Оқыту нәтижелері:


Білім: Болашақ мамандардың жоғары мектеп педагогикасы саласын оқып-зерттеуге бағытталған кәсіптік білім негіздерін қалыптастыру.

Іскерлік: өз бетінше жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістерінің методологиялық негіздерінің заңдылықтарын пайдалана біледі.

Дағды: Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістері білімін кәсіби әрекетінде қолдана алуы.

Құзыреттілігі: Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістері жағдайларына талдау жасай білуін түсініп, толық дайындықтың болуы.
3.5 Пән пререквизиттері: жалпы психология; психология мамандығына кіріспе .

3.6 Пән постреквизиттері: жоқ

3.7 Жұмысшы оқу жоспарынан үзінді

Жұмысшы оқу жоспарының үзіндісі 1 кестеде көрсетілген.


1 кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

ЛК,

сағ.


СПЗ,

сағ.


ЛЗ,

сағ.


МӨЖО,

сағ.


МӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

2

3

3

30

15
23

67

135

Емтихан

4 оқу пәнінің мазмұны (МОДУЛьдің)

Оқу пәнінің мазмұны 2 кестеде көрсетілген.


Кесте 2 – Оқу пәнінің мазмұны (модульдің)

тақырып аты және мазмұны

Сағат саны

1

2

Лекциялық сабақтар

Модуль 1. Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістері пәніне кіріспе

Тұлға бейімділігі мүмкіндігін белсендіру психотерапиясы әдісі мен проективті диагностика ғылым саласы және практикалық әрекет ретінде.

2

Тұлға бейімділігі мүмкіндігін белсендіру психотерапиясы әдісі мен проективті диагностика ғылым ретінде.

2

Психодиагностика тарихынан. Тест тарихынан

2

Проективті техникалар (әдістер).


2

Психофизиологиялық әдістер.


2

Сұрақшалар мен проективті әдістемелер.

2

Ойын терапиясы, арттерапия.


2

Модуль 2. Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістерінің қазіргі жағдайы

Ойын терапиясы, арттерапия.


2

Әуен терапиясы, кітап терапиясы, би терапиясы.


2

Ертегі терапиясы, психогимнастика.

2

Жүйелік десенсибилизация мен сенсибилизация әдістері туралы түсінік. Иммерсиалық әдістері

2

Психодрама әдісі туралы түсінік. Психодраманың формалары мен түрлері. Психодраманың әдістері.

2

Эксперимент берілулерін статистикалық талдау.

2

Жетістік тесттері, критерилі-бағдарланған тесттер.


2

БАРЛЫҒЫ:

30

Лабораториялық сабақтар (қарастырылмаған)

Практикалық семинар сабақтары

Модуль 1. Қазіргі заман психологиясының тарихы, күйі, тенденциялары пәніне кіріспе

Тұлға бейімділігі мүмкіндігін белсендіру психотерапиясы әдісі мен проективті диагностика пәні.

Тұлға бейімділігі мүмкіндігін белсендіру психотерапиясы әдісі мен проективті диагностика басқа психологиялық ғылымдармен байланысы.

Практик-психолог жұмысының бағытындағы психодиагностиканың алатын орны.


1

Тұлға бейімділігі мүмкіндігін белсендіру психотерапиясы әдісі мен проективті диагностика пәні.

Тұлға бейімділігі мүмкіндігін белсендіру психотерапиясы әдісі мен проективті диагностика тарихи тамыры.

Тұлға бейімділігі мүмкіндігін белсендіру психотерапиясы әдісі мен проективті диагностика бағыттар.


1

Тест тарихынан. Проективтік әдістемелер тарихынан.

Контент-анализ тарихынан.

Психодиагностиканың ғылым ретінде қалыптасу кезеңдері.


1

Проективті әдістердің пайда болу тарихы. Проективті әдістердің жалпы сипаттамасы және олардың психодиагностиканың басқа әдістерінен айырмашылығы. Проективті әдістер қлассификациясы.

1

Жекелей психофизиология

лық ерекшеліктер туралы түсінік. Жүйке жүйесінің негізгі құрылымын зерттеудегі Б.М. Теплов концепциясы (ЖЖНҚ). ЖЖНҚ зерттеудің дифференциалды психология үшін маңызы.1

Сұрақшаларға жалпы мінездеме.

Сұрақшалар типтері.

Сұрақшалар құруға қойылатын талаптар.


1

Тұлға аралық қарым-қатынас –диагностиканың объектісі ретінде. Тұлға аралық диагностиканың шешетін міндеттері. Топтағы қарым-қатынас диагностикасы: Дж. Мореноның социомериялық тесті.

1

Модуль2. Жеке тұлғаның резервтік бейімделу мүмкіндіктерін белсендірудің проективті диагностикасы және психотерапевтік әдістерінің қазіргі жағдайы

Кәсіби жарамдылық.

Кәсіби кеңес және арнаулы қабілеттер тесттері.1

Бағыттар жіктемесінің сызбасын сызу.

1

Бейне құралымен жұмыс

1

Пантомимика бөліктерімен жұмыс.


1

Статистикалық талдау әдістеріне жалпы түсініктеме, оларды қолдану.

Эксперимент нәтижесін алғашқы статистикалық өңдеу әдістері.

Эксперимент нәтижесін екінші рет статистикалық өңдеу әдістері.


1

Ұғымдарға анықтама беру. Жетістік тесттерінің тарихы. Жетістік тесттерінің қолдану аймағы: білім беру, кәсіби сфера. Жетістік тесттерінің түрлері (ауызша, жазбаша, орындау тесттері).

1

Таблица түрлері және оларды құру.

Эксперимент нәтижесін графикпен құру.Пикотграмма және оны практикада қолдану.


1

БАРЛЫҒЫ:

155 Магистранттың өздік жұмысы үшін тақырыптар тізімі


   1. Тұлға бейімділігі мүмкіндігін белсендіру психотерапиясы әдісі мен проективті диагностиканың зерттеу пәні.

   2. Тұлға бейімділігі мүмкіндігін белсендіру психотерапиясы әдісі мен проективті диагностика әдістерді классификациялау негіздері.

   3. Тұлға бейімділігі мүмкіндігін белсендіру психотерапиясы әдісі мен проективті диагностикалық әдістерді құрастырушылар мен қолданылушыларға қойылатын талаптар.

   4. Психологиялық тұлға бейімділігі мүмкіндігін белсендіру психотерапиясы әдісі мен проективті диагностикадағы кәсіби-этикалық этика принциптер.

   5. Психологиялық тесттердің нормаларын қалыптастыру мәселесі.

   6. Стандартталған шкалалар және оларды қалыптастыру тәсілдері.

   7. Тест сенімділігі, сенімділік түрлері.

   8. Психологиялық тесттердің жарамдылығы.

   9. Жарамдылық түрлері, тест жарамдылығын анықтау критерийлері.

   10. Психологиялық тұлға бейімділігі мүмкіндігін белсендіру психотерапиясы әдісі мен проективті диагностика әдістемелерді бейімдеу технологиясы.

   11. Психологиялық тұлға бейімділігі мүмкіндігін белсендіру психотерапиясы әдісі мен проективті диагностикалық әдістер арқылы болжам жасау мүмкіндіктері.

   12. Тұлға бейімділігі мүмкіндігін белсендіру психотерапиясы әдісі мен проективті диагностиканы ЭЕМ қолдану мүмкіндіктері.


6 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы
Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру картасы 4 кестеде көрсетілген.
4 кесте - Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыздандыру


№ р/с

Оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар атауы

Саны

Студенттер саны

Қамтамасыз ету пайызы1

Общая психодиагностика./ Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. –М., 2004.

10

1

100 %

2

Психология. Р.С. Немов Книга 3. –М., 2005. 100-101 б.


10

1

100 %

3

Психологическая диагностика./ Под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой.

10

1

100 %

 1. Әдебиет
  1. Негізгі әдебиет

1. Общая психодиагностика./ Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. –М., 2009.

2. Психология. Р.С. Немов Книга 3. –М., 2010. 100-101 б.

3. Психологическая диагностика./ Под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой,20117. 2. Қосымша әдебиеттер

9.2.1. Практикум по экспериментальной и прикладной психологий. Крылов. –М., 2008.

9.2.2. Психодиагностика, теория и практика. –М., 2006.

9.2.3. Психодиагностика. Э. Стадж. –М., 2004.9.2.4. Основы психодиагностики./ Под общей редакцией А. Г. Шмелева.2006.
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет