Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігіжүктеу 0.66 Mb.
бет3/5
Дата17.06.2016
өлшемі0.66 Mb.
1   2   3   4   5


1 Тақырып.Қазақстанда қор нарығының пайда болуыСағат саны: 1
Сабақ мақсаты: бағалы қағаздар нарығының теоретикалық негізімен таныстыру,оның рөлі мен мәнін анықтау, оның мазмұнын, қызмет механизімін қарастыру, бағалы қағаздар нарығының функциялармен, объектілер және субъектілермен танысу, сонымен қатар бағалы қағаздар саудасын ұйымдастыру әдістерімен танысу.

Сабақ барысы:

1.Ауызша сұрау.

2.Реферат,баяндамаларды тыңдау.

3.Экономикалық диктант жүргізу.

4.Карточка бойынша жеке жұмыс.

5.Тестерді шешу.

6.Практикалық сабақтың қорытындысын шығару.
Сабақ мазмұны:


 1. Мемлекеттік жеке меншікті баѓалы ќаѓаздар нарыѓы құру негізі ретінде жекешелендіру.

 2. Ќазаќстан Республикасында жекешелендірудің кезеңдері.

 3. Жеке меншікіњ сату формалары.

 4. Кіші жеке меншік иелікке алу.

 5. Массалыќ иелікке алу. Єлеуметтік сфераны жекешелендіру.

 6. Жекеше жобаны иелікке алу.

 7. Ќазаќстан Республикасында баѓалы ќаѓаздар нарыѓыныњ даму жєне ќ±рылу кезењдері.

 8. Баѓалы ќаѓаздар нарыѓының ұғымы, оның орны және ролі.

 9. Бағалы қағаздар нарығы,оның ұғымы және мәні.Бағалы қағаздар нарығының спецификалық тауары.

 10. Бағалы қағаздар нарығының функциялары.

 11. Бағалы қағаздар нарығының жіктелуі.

 12. Бағалы қағаздар нарығының құрылымы.

 13. Бағалы қағаздар нарығының қатысушылары.


Өзін-өзі тексеруге сұрақтар мен тапсырмалар:

1.Бағалы қағаздар нарығы қашан пайда болды?

2.Шетелдік және отандық бағалы қағаздар нарығының даму ерекшеліктерін атаңыздар?

3.Экономикада қаржылық ағымның дамуын схема түрінде бейнелеңіз?

4.Қаржы нарығы және бағалы қағаздар нарығына анықтама беріңіз?

5.Қаржы нарығының құрылымы қандай?

6.Ақша нарығы және капитал нарығы дегеніміз не?

7.”Қаржы нарығы” және “Бағалы қағаздар нарығы “ ұғымы өзара қалай қатысты?

8.Бағалы қағаздар нарығының рөлі неден тұрады?

9.Неге бағалы қағаздар нарығы экономиканы қаржыландыруда альтернативті қайнар көзі болып саналады?

10.Қандай капитал бағалы қағаздар нарығында айналады?

11.Бағалы қағаздар нарығы экономикада қандай функцияларды орындайды?

12.Бағалы қағаздар нарығы қандай негізгі экономикалық тапсырмаларды шешеді?

13.”Алғашқы “ және “екінші “ нарықтар термині нені білдіреді?

14.Биржалық және биржалық емес бағлы қағаздар нарығыаиырмашылығы неден тұрады?

15.Кассалық және жедел нарықтарға анықтама берініз?

16.Бағалы қағаздар нарығының құрылымы қандай негізгі эллементтермен көрсетілген?

17.Бағалы қағаздар нарығы құрылымын ашыңыз?

18.Бағалы қағаздар нарығының жұмыс істеуінің қандай негізгі параметірлері Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі және “Бағалы қағаздар нарығы туралы “ Қазақстан Республикасының заңына регламентациялайды?

19.Бағалы қағаздар нарығының қатысушы кім?Оларды қандай топтпрға бөлуге болады?


Студенттердің өздік жұмысының тақырыптары:

 1. .Мемлекеттік меншікті жекешелендіру мен қайта мемлекет иелігіне беру және бағалы қағаздар нарығының қызмет ету механизмі.

 2. Қазақстан Республикасының қаржы нарығындағы қаржы институттарының түрлері және олардың қызметінің сипаттамасы.

 3. Қазақстанда жекешелендіру процестері және олардың қор нарығының дамуына әсері.

 4. Бағалы қағаздар нарығында капиталды негізгі қарызға алушылар және қоюшылары.

 5. Көшпелі экономикасы бар елдегі қаржы –несиелік қатынастар.

 6. Қазақстандағы жекешелендіру,негізгі бағыттары және нәтежелері.

 7. Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығының қалыптасу ерекшеліктері.


Ұсынылған периодикалық әдебиеттер:

1.Р.Елемесов,Т.Темиржан.Современные теории финансов и их влияние на экономическое развитие // РЦБК 11-2008,с.26-31.

2.А.Недужий. Основы рынка ценных бумаг// РЦБК.N7,1998,с.34-43.

3.Р.Жоламан.Б.Есенов.Эволюция и основные тенденций развития мировых фондовых рынках //РЦБК N2-2001,с.15-18.

4.Б.Есенов. Эволюция и основных тенденции развития мировых фондовых рынков//Евразииское сообшество N2-2008 г.

5.Р.Жоламан,Б.Есенов.Современные формы интеграционных процессов на мировых фондовых рынках // РЦБК N 10-2008 г, с.14-21.

6.Кулмагамбетов. А.Финансовые-кредитные отнашения в стране с переходной экономикой Часть 1 (Становление)//РЦБК N 10-1999 г.,с.24-36.

7.Кулмаганбетов А.Финансово-кредитны отнашение в стране с переходной экономикой Часть 2 (Финансовая политика)//РЦБК N 11-1999 г.,с. 16-19.

8.Кулмагамбетов А.Финансова –кредитные отнашения в стране с переходной экономикой Часть 3.(Денежно-кредитная политика)//РЦБК N6-2008 г.,с.34-39.

9.Приватизация в Казахстане:основные направления и результаты // Экономика Казахстана N7-8 1997 г.с.102-106.


2 Тақырып. Бағалы қағаздар: экономикалық мазмұны және жіктелуі.
Сағат саны: 1
Сабақ мақсаты:бағалы қағаздардың экономикалық мазмұнына анықтама беру бағалы қағаздарға тиесілі негігі сапаларды сипаттау,әр түрлі белгілері бойынша бағалы қағаздарды жіктеуді үйрену,эмиссия механизмін және бағалы қағаздардың таратылуын қарастыру.

Сабақ барысы:

1.Ауызша сұрау.

2.Реферат,баяндамалар тыңдау.

3.Экономикалық диктант жүргізу.

4.Карточка бойынша жеке жұмыс.

5.Тестерді шешу.

6.Практикалық сабақтың қортындысын шығару.

Сабақтың мазмұны:

1.Бағалы қағаздардың экономикалық мағынасы және функциялары.

2.Бағалы қағаздардың жіктелуі.

3.Бағалы қағаздар эмиссиясы.


Өзін-өзі тексеруге сұрақтар мен тапсырмалар:

1.Қашан бірінші бағалы қағаздар пайда болды?

2.Бағалы қағаздар нарығының қаржылық құралдарын атаңыз?

3.Бағалы қағаз ұғымына анықтама беріңіз?

4.Бағалы қағаздардың негізгі және қосымша белгілері мен қасиеттерді ашыңыз?

5.Матасқан ұғымдар жүйесі ретінде бағалы қағаздар жіктелуіне сипаттама беріңіз?

6.Корпоративті бағалы қағаздардың рөлі неден тұрады?

7.Мемлекеттік бағалы қағаздардың экономиколық функкциялары қандай?

8.Бағалы қағаздардың түрлерін атаңыз және сипаттама беріңіз?

9.Қандай бағалы қағаздар Қазакстандық қор нарығында айналымға жіберіледі?

10.Бағалы қағаздарды тіркеу және қайта тіркеу процедурасының тәртібі қандай?

11.Бағалы қағаздар эммисиясының процедурасының жазып көрсетіңіз?

12.Эмиссия проспектісі деген не?
Студенттердің өздік жұмысының тақырыптары:

1.Бағалы қағаздардың экономикалық және заңдылық мазмұны.

2.Нарық экономикада бағалы қағаздардың рөлі және орны.

3.Әр түрлі елдердің экономиклық теориясы мен заңдылығындағы бағалы қағаздар анықтамасы.

4.Бағалы қағаздардың инвестициялық сапасы және басқарушылық мүмкіндіктері.

5..Бағалы қағаздар суррагаттары:олардың экономикалық мазмұны және отандық эмиссиялық тәжірибеде көрсету формаларыҰсынылған периодикалық әдебиеттер:

1.Есендирова.С.К. О нормативно-правовой базе создания и обращения ценных бумаг в РК//Право и государство,N3-2001,с.30-32.

2.М.Сүлейменов,Ф.Карагусов.О правовой природе бездокументарных ценных бумаг//РЦБК N10-2008,с.4-6.

3.Епишкина.И.Е,Организация учета ценных бумаг//РЦБК N9-2001,с.17-18.

4.Орынбасаров.Е.Дефиниции ценной бумаги//Деловая неделя.29.11.96,с.5

5.Материалы из курса лекций по подгатовке специалистов на РЦБ-Анализ надежности ценных бумаг//РЦБК N12-1998 г.


3 Тақырып .Акциялар
Сағат саны: 2
Сабақ мақсаты: акцияның экономикалық мағынасын анықтау,олардың фундаметалды қасиетін және акция түрлерін қарастыру;әр түрлі эмитентердің инвестициялық сапасын сараптау,”дивиденд, дивиденд ставкасы “ ұғымын ашу, акцияның құндық бағасы мен кірісін оқыту; акцияның нарықтық бағасын есептеп үйрену,жай және артықшылықты акцияның әр түрлілігін қарастыру.
Сабақ барысы:

1.Ауызша сұрау.

2.Реферат, баяндамаларды тыңдау.

3.Экономикалық диктант жүргізу.

4.Карточка бойынша жеке жұмыс.

5.Тестерді шешу.

6.Практикалық сабақтың қортындысын шығару.
Сабақ мазмұны:

1.Акцияның экономикалық мәні.

2.Акцияның шығарылу механизмі және айналымы.Қазақстан Республикасында акцияның шығарылуы мен айналуының заңдылық негізі.

3.Акцияның жіктелуі.

4.Жай акциялардың түрлері.

5.Артықшылықты акциялардың түрлері.

6.Акцияның құндық бағасы және кірісі (практикалық есеп және жағдайларды шешу)
Өзін-өзі тексеруге сұрақтар мен тапсырмалар:

1.Ация нарығы қандай нормативті – құқықтық актілермен реттеледі?

2.Компанияның шектеулі жауапкершілігі нені түсіндіреді?

3.Акционерлік қоғаммен қандай шарттық орындалуы оған халықтың акционерлік қоғам статусы беріледі?

4.Компания активтері мен жарғылық қордың акция құнымен өзара байланысы қандай?

5.Акционерлік қоғамның акциясына сипаттамма беріңіз?

6.Акция түрлерін атаңыз және ашыңыз?

7.”Көгілдір фишка “ термині нені білдіреді?

8.”Көгілдір фишка “ санына кез келген 10 отандық компаниялардың өкілдерін атаңыз.

9.Компанияның жойылу жағдайында жай акцияларды ұстаушылрдың құқықтық кезектілігі қандай?

10.Артықшылықты акциялардың жай акциялардаң ерекшеліктері қандай?

11.Кулулативті және кулулятивті емес артықшықты акциялардың арасында қандай айырмашылық бар?

12.Акцияның құндық бағасының қандай түрлері бар?

13.Бағалы қағаздарды бағалау кезінде қандай экономикалық заңдар мен әдістер қолданылады?

14.Акция бойынша кіріс қалай анықталады?

15.Құндық бағалау есебінде және акция кірісінде қандай қандай көрсеткіштер бар?

16.Акционерлік қоғам мөлшері анықталған артықшылықты акциялар бойынша девиденттерді төлемеуге болама?

17.Акционерлік қоғам қандай жағдайда девидент төлеуге шешім қабылдауға құқығы жоқ?

18.Акциялар инвестор жинағын инфляциядан қорғай алады ма?

19.Акция нарығының негізгі қатысушыларың атаңыз?

20.Акция нарығында мемлекеттің рөлі қандай?

21.Қандай нарықта Қазақстандағы акциялардың айналымы жүреді?


Есептер:

Есеп 1.Жарғылық қор 50000 теңге акционерлік қоғамның келесі капитал құрылымы бар:800 жай акция және 200 артықшылығы бар акция.Таратуға пайда мөлшері-9000 теңге.Артықшылығы бар акциялар бойынша бекітілген дивиденд-50%.Егер барлық бағалы қағаздардың номиналды құны бірдей болса,жай акциялар бойынша дивиденд қандай болады.

Есеп 2.Акциялар бойынша спрэд көлемін және ең жоюшы акцияны анықтаңыз.Егер келесілер белгілі болса: бірінші акция бойынша ұсыныстың минималды бағасы-10,2 тг.сұраныстың максималды бағасы-10 тг.Екінші акция бойынша ұсыныстың минималды бағасы-20,5 тг,сұраныстың максималды бағасы.

Есеп 3.Егер келесілер белгілер болса,акциялар бойынша рендит көлемін және ең кірісті акцияны аңықтаңыз:бірінші акция дивиденті-200%,номиналы-100 тг,нарықтық бағасы-400 тг.Екінші акция дивиденді-100%,номиналы-100тг,нарықтық бағасы-1000 тг.

Есеп 4.Егер келесілер белгілі болса,өндірістік акционерлік қоғамның қайсысының акция салымы тәуекелді (мың.теңге):

А.Қ

Ағымдағы міндеттемелер

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

Жеке капитал

А

Б

В200

160


220

160

180


140

400

420


380

Есеп 5.”А “ акционерлік қоғамның келесідей балансы бар(мың.теңге).


Активтер.

Қаңтар

Шілде

Пассивтер

Қаңтар

Шілде

Негізгі құралдар

3500

3400

Жарғылық қор

4000

4000

Материалдық емес активтер.

600

1100

Мақсатты түсімдер.

-

400

Өндірістік запастар.Кредиторлармен есептесу

900

600

Есептік шот

100

300

Қысқа мерзімді несиелер

500

-

Дебиторлық есептеу

300

400

Шығындар

-

-

Қатысушылармен есептеу.

600

-

Ұзақ мерзімді несиелер

500

-

Баланс

6000

6200

Баланс

6000

6200

Есеп 6.Барлығы 1000 тг бірдей номиналды: жай акция – 10000 дана, артықшылығы бар акция -1000 дана,облигациялар-500 дана шығарылған кездегі акционерлік қоғамның бір жай акциясының дивидендін анықтаңыз.

Таратуға таза пайда 750 мың теңгені құрады,облигация бойынша жылдық процент 20%,артықшылығы бар акциялар бойынша процент -15%.

Есеп 7. АҚ-ның жарғылық қоры 2 млн.теңге, баланстық пайдасы – 10 млн.теңгені құрады. Акционерлердің жалпы жиналысы салықты төлегеннен қалған пайда келесідей таратылады деп шешті: өндірістің дамуына -20%, дивиденттерді төлеуге-80%. Егер банктік процент 90%, акция номиналы 100 теңгені құраса, берілген АҚ-ның акция курсы қандай болуы керек?

Есеп 8 . АҚ дивиденд төлеуге 10 млн. теңге бөлді : 6 артықшылықты акциялар бойынша (жылдық дивиденд- 5% ) және 28 жай акциялар бойынша. Жай акция бойынша қандай дивиденд төленеді?

Есеп 9. Акцияның номиналды құны – 100 теңге, дивиденд- 160%. Банктік процент - 48%. Акция курсын және оның нарықтық құнын есептеңіз.

Есеп 10. Дивиденд төлеуге бағытталған АҚ пайдасы 820080 теңге құрайды. Акциялар 4500000 теңге сомасында шығарылды, сонымен қатар олардың номиналды бағасына тіркелген 15 проценттік артықшылықты акциялар – 500000 теңге шығарылды. Акциялар бойынша дивиденд мөлшерін есептеңіз.

Есеп 11. Инвестор акцияны номиналды бойынша 10000 теңге алды, жылдық дивиденд көлемі - 125%, жарты жылдан кейін ол оны 12550 теңгеге сатты. Инвестормен алынған кірісті анықтаңыз.

Есеп 12. Ақырғы 12 айда АҚ-ның таза пайдасының сомасы 700000 теңге. Төленген акциялар саны -10000 дана. Қазақстан ұлттық банкін қайта қаржыландырудағы жылдық орташа ставка -35 %. Акцияның есептік курстық құнын анықтаңыз.

Есеп 13. Қоғамның жарғылық қоры 2 $ номиналымен 1000000 акциядан тұрады. Қоғам 900000 акция шығарды, бірақ қазіргі уақытта 50000 акция сатып алды. Мыналарды анықтаңыз:

а) Қоғамның неше акциясы айналымда жүр;

б) Егер акциялар 4 $ бағасы бойынша сатылса, қоғам қаражаттардың қандай максималды көлемін мобилизациялай алады?

Есеп 14. Курстық құн бойынша 1000 акция сатылады. Акция номиналы– 10000 теңге. Дивиденд -15% , ссудалық процент - 5%.

Акция курсы мен құрылтай пайдасын есептеңіз.

Есеп 15. АҚ 4 қатысушыдан құралды, олардың біріншісі басқалармен енгізілген жарғылық қордың жарты сомасы, екіншісі – қалғандарымен енгізілген 1/3 сомасы, үшіншісі – қалған қатысушылармен енгізілген ¼ сомасы. Төртіншісі 6500 тенге енгізді. Жарғылық қорға әрбір қатысушы қанша енгізді және ол қор неге тең?

Есеп 16. АҚ екінші нарықта 25 теңге ажио және 10 % купонымен номиналды құны 1000 теңгеге басқа АҚ- ның 100 облигациясын сатып алды. Осы операцияға салық сомасы қандай?

Есеп 17. Номиналы -50 теңге, нарықтық курсы – 70 теңге, дивиденд мөлшері -30 теңге. Акцияның ағымдағы кірісі қандай?

Есеп 18. Инвестор АҚ- нан 12 % жылдық тіркелген кірісімен номиналды құны – 2008 теңге болатын 1800 теңгеге артықшылықты акцияны алды. Болжалған акцияны иену мерзімі – 5 жыл. Берілген акция бойынша ағымдык кірісін анықтаңыз.

Есеп 19. Жарғылық қоры 10000 теңге АҚ- ның баланстық пайдасы – 50000 теңгені құрайды. Акционерлердің жалпы жиналысы: өндірісті дамытуға - 20%; дивиденд төлеуге - 80% бағыттауын бекітті. Егер банктік салым бойынша процент - 14%, акция номиналы 10 теңгені құраса, акция курсы қанша болуы керек?

Есеп20. АҚ номиналы 100 теңге және 50% купонымен «А» компаниясының 100 облигация пакетін және номиналы 20 теңге және 40% купонымен «Б» компаниясынан 100 облигация пакетін алды. Пайданы «В» компаниясының 10 теңге құнымен акция сатып алуына инвестициялау шешілді. Акцияның қанша санын алуға болады?

Есеп 21. Егер ссудалық процент 12 % құраса, жылдық дивиденд көлемі 9 % және номиналды құны 100000 теңге артықшылықты акцияның ағымдағы құнын есептеңіз.

Есеп 22. Егер дивиденд көлемі 360 , ссудалық процент 56 % құраса, акция курсын анықтаңыз.

Есеп 23. Егер акционерлер жиналысымен 587500 теңге мөлшерінде алынған пайданы акционерлер арасында таратуға шешім қабылданса, жай акциялар бойынша дивиденд процентін анықтаңыз. Жарғылық қор – 5 млн.теңге, оның 25 % артықшылықты акцияларды сатуға қалыптасқан. Артықшылықты акция бойынша тіркелген дивиденд 15%.

Есеп 24. Қазіргі кезде «АВС» АҚ- ның курстық құны- 2008 теңге, күтілген дивиденд – 1000 теңге жай акциясы бар. Банктік проценттің жылдық стакасы -50 %. Инвестор қысқа мерзімді қауіпсіз салымға бағыталған объектілердің қайсысына өз қаражатын салуы керек?

Есеп 25. Акциялар бойынша рендит көлемін анықтаңыз және ең табысты акцияны көрсетіңіз. Бірінші акцияның дивиденд 40%, номиналы 100 теңге, нарықтық курсы 400 теңге. Екінші акцияның дивиденді 25%, номиналы 100 теңге, нарықтық курсы – 300 теңге. Үшінші акцияның дивиденді - 50%, номиналы – 100 теңге, нарықтық курсы- 450 теңге.

Есеп 26. Акциялар данасына 1000 теңге бағасы бойынша алынды. Алынған дивидендтер бірінші жылға 50 теңге және екінші жылға 120 теңге нарықтық баға бойынша сатылды. Берілген периодқа таза пайда мөлшері қандай процентті құрайды.

Есеп 27. Акциялар бойынша жыл сайынға дивиденд 100 теңгені құрайды. Осы акциялардың талап етілген пайда деңгейі иесімен жылдық 15 % анықталған. Осы акциялардың ағымдағы нарықтық құны 600 теңгені құрайды. Осы акцияларды сатып алудың немесе барларды сатудың мағынасы бар ма?

Есеп 38. Жылдық қорытындысы бойынша АҚ әрбір акцияға 100 теңге дивиденд төледі. Жылдық банктік ставка 50 % құрады. Бағалы қағаздар нарығында берілген АҚ-ның акция курсы қандай болуы керек?

Есеп 29. Нарықтың курсы 250 теңге, номиналы 200 теңге болатын акцияның ағымдағы табыстылығын есептеңіз. Күтілген дивиденд мөлшері 100 теңге.

Есеп 30. Инвестор 100 акцияның иеленді. 3/2 пропорциясында акцияның бөлінуінен кейін инвестор акцияның қандай санын алатынын, сонымен қатар егер ескі акцияның номиналы 600 теңге, ал оның курстық құны – 1500 теңге болса, жаңа акцияның номиналы мен оның бекітілген курстық құнын анықтаңыз.

Есеп 31.Акция бойынша дивиденд сомасы 500 теңге. Орташа дивиденд мөлшері 15 % -ға өседі. Инвестор басқа инвестициялар бойынша алатын минемалды қажетті пайда нормасы оның ойынша 0,6 тең. Ағымдағы жылға акцияың нарықтық бағасын есептеңіз.

Есеп 32. Занды тұлғаның портфельінде акцияың курстық құны келесі АҚ- ның: “А”-100дана, “Б”-130 дана, “В”-800 данаға тең. Егер “А” және “Б” АҚ- ның акция курсы 40% және 10%- ға жоғарласа, ал “В” АҚ- ның акция курсы 6% төмендесе, портфель құны қалай өзгереді.

Есеп 33. АҚ- ның 1 млн. теңге мөлшеріндегі жарғылық қоры 90 жай және 104 артықшылықты акцияларға бөлінеді. Қор акулонерлері арасында таратуға болжалған пайда мөлшері 200800 мың теңге. Артықшылықты акциялар бойынша тіркелген дивиденд 20% құрайды. Осындай жағдайда жай акцияны иемденуші қандай дивидендті алуға сенімді?

Есеп 34. Инвестор ағымдағы қаржылық жылдың басында акцияны1000 теңгеге алды және 4 ай ағымында оны сатты. Егер акция есебіне күтілетін пайда жыл қорытындысы бойынша 120 теңге құраса, сауда жасауы мүмкін болатын болжалғанқұнын анықтаңыз. Қаржының қорықтағы жағдай және компания жағдайы тұрақты.

Есеп 35. Жай акциялардың 2 лотасы сатылды (лота-100 дана). Былтырғы жылда төленген дивидендтің күтілген өсімі жылына 3 %. Жылдық банктік процент ставкасы - 8%. Сатушының бағасы – 875000 теңге. Акция париясының шындық бағасы н анықтаңыз және келісім бойынша шешім қабылдаңыз.

Есеп 36. Дивиденд төлеуге дейінгі 48 күн ішінде 1600 курсы бойынша 40% тіркелген дивидендімен артықшылықты акция және 360 күн орындалу мерзімі, 1800 теңге орындалу бағасымен және опцион үшін 50 теңге сыйақысымен осындай акцияны сату құқығынаопцион алынды. Егер акция номиналы 100 теңге болса, 30 % ставкалы альтернативті салым нұсқасымен салыстырғандағы пайда көлемін анықтаңыз.

Есеп 37.Қор биржасында данасына 1070 теңге бағасы бойынша 1000 теңге номиналымен 2 лота жай акцияның сату-сатып алу келісімі жасалады (лот-100 дана). Осы келісімнің қатысушылары төлейтін бағалы қағаздармен операцияларға салықтық жалпы сомасы қандай?

Есеп 48. А компаниясы 1997 жылы 1 желтоқсанда 25000 теңгеге қысқа мерзімді қаржылық инвестицияларды алды. 1997 жылғы 31 желтоқсанға осы инвестициялардың ағымдағы құны котировка деректері бойынша қор биржасында 30 мың теңгені құрады. 1997 жылға инвестиция бойынша кіріс сомасын анықтаңыз.


Студенттің өздік жұмысының тақырыптары:

 1. Акционерлік қатынастың экономикалық негіздері.

 2. Өндірістің дамудағы акционерлік капиталдың рөлі.

 3. Мемлекеттік мекемелерді акционерлеу.

 4. Акция бойынша дивидет төлеу тәртібі.

 5. Экономикалық шындық секторына инвестерлеу үшін корпоративті бағалы қағаздарды пайдалану механизмі.

 6. Қазақстанның «Көгілдір фишкалар» бағдарламасының концепциясы және жүзеге асырылуы.

 7. Аймақтық инвестициялық тартымдылық факторы ретіндегі акция нарығының дамуы.

 8. Қазақстан Республикасында корпоративті акция қорығының даму потенциялы және перспективалары.

 9. Корпоративтік құқық негіздері.

 10. Қазақстандағы корпоративтік басқару: қаржылық аспектілері және шетел тәжірибесі.


Ұсынылған периодикалық әдебиеттер:

1.Д.Шаяхметова. Коэффициенты доходности акций//РЦБК N6-2008 г.

2.М.Иванов.Девидендная политика акционерных обществ в Казахстане

//РЦБК N4-2002,с.22-29

3.Особенности выплаты дивидендов по простым и привилегированным акциям //РЦБК N8-2001,с.34-35

4.Е.Шамина.О выкупе акций по требованию акционера//РЦБК N3-2002,с.13-14

5.Кенжегузин.М.Б.Состание рынка корпоративных ценных бумаг//РЦБК N1-1999,с.12-18

6.К.Таттибаев.Анализ и прогноз структуры корпоративных и государственных ценных бумаг в системе национальных счетов РК// РЦБК N6-1998,с.15-28.

7.Г.Марченко.Основные проблемы развития рынка корпоративных ценных бумаг в Республик Казахстан//РЦБК,1-1997 с.10-12.

8.Тоқтамысов.А.Ближайшее будущее казахстанского акционерного капитала//РЦБК N4-2008,с.18-19.

9.Сажина.М.А.Дедкова В.В.Механизм использования корпаративных ценных бумаг для инвестирования в реальный сектор экономики//Аудитор N1-2001.с.13-20.

10.Жакупов Н.Корпоративное управление Казахстана:финансовые аспекты и зарубежный опыт//РЦБК N2-2008,с.27-32


1   2   3   4   5


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет