Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары студенттерінің жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарының жыл сайынғы байқауын ұйымдастыру мен өткізу жөніндегіДата02.07.2016
өлшемі60.8 Kb.
Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары студенттерінің жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарының жыл сайынғы байқауын ұйымдастыру мен өткізу жөніндегі

ҰСЫНЫСТАР
Жалпы ережелер
1. Жыл сайынғы Қазақстан Республикасының ЖОО арасында болатын техникалық, әлеуметтiк-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша студентердің ғылыми-зерттеу жұмыстары Республикалық байқауы (әрі қарай СҒЗЖ байқауы) жоғары оқу орындарының базасында Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiмен жыл сайын жүргiзiледi.

2. СҒЗЖ конкурсының негізгі міндеттері мен мақсаттары:

1) студенттің ғылыми-зерттеу және оқу-танымдық бағытын ынталандыру;

2) талантты және дарынды студенттерді іріктеу және қолдау;

3) Қазақстан Республикасының интеллектуальді потенциалын қалыптастыруға үлес қосу.

3. СҒЗЖ республикалық конкурсы 3 кезең бойынша өтеді:

1) бірінші кезең – жооішілік;

2) екінші кезең – базалық ЖОО-лар (ОМК);

3) үшінші кезең – (қорытынды) республикалық.

4. Бірінші кезеңнің өткізілу мерзімі (Жооішілік) ЖОО ректорының бұйрығымен қазан мен 1 қаңтар аралығында белгіленеді, екінші кезең (базалық ЖОО-ларда) қаңтар мен 1 сәуір аралығында өтеді, ал үшінші кезеңнің (республикалық) өткізілетін мерзімі – сәуір мен маусым айының аралығы.

5. СҒЗЖ конкурсына ҚР жоғары оқу орындарындағы студенттер мен студенттер ұжымы қатыса алады.

6. Конкурсқа жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық, экономикалық ғылымдар бойынша өзекті проблемалар мен басым бағыттар бойынша студенттің өз бетінше орындаған ғылыми-зерттеу жұмыстары қатысады.

7. Конкурсқа СҒЗЖ конкурсын ұйымдастыру мен өткізу бойынша құрылған комиссия жетекшілік жасайды.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары конкурсының қатысушылары

8. СҒЗЖ конкурсының 1 кезеңіне ғылыми қоғам немесе ғылыми жетекшінің ұсынуымен жаратылыстану, техникалық және әлеуметтік-гуманитарлық мамандықтар бойынша жоғары оқу орнының студенттері қатыса алады.

9. ЖОО ректоры (проректоры) конкурс бөлімдеріне сәйкес конкурстық комиссия құрып, оның құрамына жетекші ғылыми ұйымдар, мекемелер мен жергілікті атқарушы билік өкілдерін енгізеді.

10. ЖОО конкурстық комиссиясының сәйкес келетін ғалымдарының қатысуымен секциялар ұйымдастыруға, жекелеген ЖОО-лар мен кафедраларға, ЖОО-лар мамандарына, ғылыми ұйымдарға жұмысты қарап, конкурстық комиссияға рецензиямен ұсынуын тапсыру құқығына ие бола алады.

11. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары конкурстағы бөлім талаптары бойынша міндетті түрде сырт ұйымдардан рецензиялаудан өтеді. Және рецензиялар конкурстық комиссияға есепке қосымша жолданады.
I, II, III кезеңдерде конкурстық комиссияға жұмыстарды ұсыну және оны қарау тәртібі

12. СҒЗЖ конкурсының 1 кезеңі (ЖООішілік) қорытындысы бойынша ректордың бұйрығымен бекітілген конкурстық комиссия конкурстық негізде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын іріктеп, үздік жұмыстарды II кезеңге қатыстыру үшін жолдайды.

Жұмысты ұсынған кезең пошта мөрі арқылы анықталады.

13. Жұмысты екінші кезеңге қатыстыруға ұсыну барысында жоғары оқу орны базалық ЖОО-ға конкурстың бөлімдеріне сәйкес төмендегі құжаттарды ұсынады:

1) ғылыми жұмысты;

2) ғылыми жұмыс аннотациясын (№ 1 қосымша);

3) орындалған жұмыстың дербестік дәрежесі жайлы ғылыми жетекшінің пікірін (еркін формада);

4) автор (авторлар) және ғылыми жетекші жайлы мәліметтер (№ 2 қосымша);

5) бірінші кезең қорытындысы жайлы ректордың (проректордың) қолы қойылған хат немесе ЖОО Ғылыми кеңесінің жұмысты конкурсқа ұсынғаны жайлы протокол толтырылған шешімі (№ 3 қосымша).

14. СҒЗЖ конкурсына студенттердің ғылыми жұмыстарының біржарым интервалмен терілген бірінші данасы ұсынылады. Жұмыс көлемі 20-40 беттен аспауы тиіс. Жұмысқа қойылған шекті ұлғайтылу жағына қарай конкурс бөліміне сәйкес базалық ЖОО өзгертуі мүмкін. Макеттер мен натуральды экспонаттар конкурсқа жіберілмейді. Жұмысқа қосымша сызбалар мен иллюстрациялар стандартты көлемде парақтарда жинақы сызылуы қажет.

Ғылыми жұмысқа оның енгізген жаңалығы жайлы акт (актілер көшірмесі), патенттер және ғылыми мақалалар көшірмесі қосымша ретінде ұсынылуы мүмкін. Сонымен қатар конкурсқа ғылыми жаңалығы бар немесе қорытындысы өндіріс пен оқу үдерісіне енгізуге қарастырылған диплом, курстық жұмыстар мен жобалар ұсынылуы мүмкін.
15. Арнайы жабық пакетте автор (авторлар) мен ғылыми жетекші (жетекшілер) жайлы мәліметтер, сонымен қатар ашық конкурстың бірінші туры жайлы ректор (проректор) қол қойған хат немесе ЖОО Ғылыми кеңесінің жұмысты СҒЗЖ конкурсына ұсыну туралы шешімі ұсынылады. Егер, жұмысты авторлық ұжым орындаса, авторлар тізімі оның әрқайсысының жеке үлесіне сәйкес беріледі.

16. Жұмысты ұсыну барысында осы Нұсқама талаптары бұзылған жағдайда базалық ЖОО комиссиясы жұмысты конкурсқа қатыстырмауға құқылы (міндетті түрде себебі көрсетілуі керек).

17. Базалық ЖОО-ның конкурстық комиссиясы ОМК комиссия құрамының 2/3 қатысқан отырыста ашық дауыс беру арқылы шешім қабылдайды. Дауыс тең жағдайда төраға даусы шешуші саналады.

18. Базалық ЖОО ОМК-і министрліктің республикалық комиссиясына студенттердің үздік ғылыми жұмыстарын III кезеңге қатыстыру үшін, 2 сәуірге дейін конкурс бөлімінің талаптарына сәйкес, барлық мүшелерінің қолы қойылған ОМК отырысының протоколымен (№ 4 қосымша) ұсынады.

19. Базалық ЖОО ОМК конкурстық комиссиясы протоколмен қатар министрліктің республикалық комиссиясына:

1) конкурс қорытындысы бойынша мәліметтер базасы жинақталған дискет;

2) базалық жоо студенттерінің жұмысына сырт мекемелер берген рецензия.

3) ғылыми бөлімдегі конкурстық жұмыстың мазмұны мен тематикасы жайлы қысқа сараптамалық материал.

20. Базалық ЖОО ОМК-і СҒЗЖ әр бөлімі бойынша мынадай ретте жүлдегелерді марапаттауға ұсыну құқығына ие:

1 орын үшін – ҚР Білім және ғылым министрлігінің I дәрежелі дипломы (1 жұмыстан артық емес);

2 орын үшін – ҚР Білім және ғылым министрлігінің II дәрежелі дипломы (2 жұмыстан артық емес);

3 орын үшін – ҚР Білім және ғылым министрлігінің III дәрежелі дипломы (3 жұмыстан артық емес).

21. Конкурстың III кезеңінің жеңімпазын анықтау жайлы республикалық комиссия шешімі тиісті протоколға сәйкес толтырылады және барлық комиссbя мүшелерінің қолы қойылады.

22. Республикалық комиссияның протоколды шешімінің негізінде студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары республикалық конкурсының қорытындысы ҚР Білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітіледі.

23. Студенттердің конкурсқа ұсынылған ғылыми жұмыстары кері қайтарылмайды.

Республикалық СҒЗЖ конкурсының жеңімпаздарын

марапаттау тәртібі

24. 1,2,3 орын иеленген республикалық клонкурс жеңімпаздары үздік ғылыми-зерттеу жұмысы үшін ҚР Білім және ғылым министрлігі бұйрығы негізінде министрліктің I, II, III дәрежелі дипломдарымен марапатталады.

25. Жоғары оқу орны басшылығы ЖОО-ның өз есебінен студенттерді – конкурстың бірінші, екінші, үшінші кезеңдері лауреаттарын марапаттау шаралары қолға алынуы мүмкін.

Ақшалай сыйақы көлемі берілу жылына, қаржылай мүмкіндікке қарай беріледі. Бірақ шәкіртақы көлемінен кем болмайды. Ақшалай сыйақы ұжымдық жұмыстың бірлескен авторларына тең көлемде бөлінеді.

26. Республикалық конкурстық комиссия СҒЗЖ әр бөлімі бойынша мынадай ретте жүлдегелерді марапаттауға ұсыну құқығына ие:

1 орын үшін – ҚР Білім және ғылым министрлігінің I дәрежелі дипломы (1 жұмыстан артық емес);

2 орын үшін – ҚР Білім және ғылым министрлігінің II дәрежелі дипломы (2 жұмыстан артық емес);

3 орын үшін – ҚР Білім және ғылым министрлігінің III дәрежелі дипломы (3 жұмыстан артық емес).

27. СҒЗЖ конкурсы дипломдары берілген студент-лауреаттардың жетістігін магистратураға түсу кезінде қабылдау комиссиясы ескереді.

28. Кем дегенде марапатқа ие болған үш ғылыми жұмысқа жетекшілік жасаған ғылыми жетекші ҚР Білім және ғылым министрлігінің дипломдарымен марапатталады.


Студенттердің ғылыми жобаларының халықаралық сайысы

29. Республикалық СҒЗЖ конкурсының қорытындысына сәйкес республикалық комиссия үміткерлер арасында іріктеу өткізеді. Конкурстың бірінші жүлдесін жеңіп алғандар, студенттердің ғылыми жобасының халықаралық конкурсына қатыстырылады.

30. ҚР Білім және ғылым министрлігі республикалық комиссияның ұсынысы бойынша республикалық «Дарын» ғылыми-тәжірибелік орталығымен бірлесе отырып, студенттердің ғылыми жобасының халықаралық конкурсына дайындау және бастап бару үшін Қазақстан құрама командасының ғылыми жетекшісін және жетекшісін тағайындайды.

Ғылыми жетекші команда дайындығының деңгейі мен сапасына жауап береді. Команда жетекшісі команда мүшелерінің өмірі мен денсаулығына жауапты болады.31. Республикалық «Дарын» ғылыми-тәжірибелік орталығы республикалық бюджеттен бөлінген қаржы есебінен құрама жетекшілері мен мүшелерін жол жүру құжаттарын толтыру мен іс-сапар (шығындарымен) жабдықтауды қамтамасыз етеді.
Каталог: docs
docs -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
docs -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
docs -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»
docs -> Қазақстан Республикасының Заңы
docs -> А. С. Пушкин атындағы шығыс қазақстан облыстық кітапханасы а. С Пушкин атындағы кітапхана қорына түскен жаңА Әдебиеттер тізімі


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет