Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілерінежүктеу 1.7 Mb.
бет8/9
Дата17.06.2016
өлшемі1.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

осы баптың 4-тармағында айқындалған жағдайда он сегіз жасқа (кәмелет жасына) толмаған адамның;

әрекетке қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі деп танылған және осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген адамдар санатына жататын кәмелетке толған адамның кез келгенінің заңды өкілдерінің бірі болып табылатын жеке тұлға ұсынады.

3. Осы баптың 2-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тұлғалар активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны мынадай жағдайда:

1) активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жылының алдындағы жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша меншік құқығында мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын мүлік, сондай-ақ сол бойынша құқықтар және (немесе) мәмілелер Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын мүлік болғанда;

2) активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жылының алдындағы жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының аумағында тұрғын үй құрылысына қатысу үлесі болғанда;

3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны, кірістер мен мүлік туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндеттер туындағанда ұсынады.

Осы тармақтың ережелері Қазақстан Республикасында аккредиттелген шет мемлекеттердің дипломатиялық немесе оларға теңестірілген өкілдіктерінің, консулдық мекемелерінің, халықаралық ұйымдардың және олардың өкілдіктерінің қызметкерлері болып табылатын шетелдіктерге немесе азаматтығы жоқ адамдарға, сондай-ақ олардың өздерімен бірге тұратын отбасы мүшелеріне қолданылмайды.

4. Осы баптың 2-тармағы 3) тармақшасында көрсетілген адамдар осы баптың 2-тармағы 3) тармақшасының екінші абзацында көрсетілген адам үшін активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны осы адамда мынадай жағдайлардың кез келгені басталған:

1) активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жылының алдындағы жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша меншік құқығында мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын мүлік, сондай-ақ олар бойынша құқықтар және (немесе) мәмілелер мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде тіркеуге жататын мүлік (жекешелендірілген тұрғын үйге ортақ бірлескен меншік құқығындағы мүлікті қоспағанда) болған;

2) активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жылының алдындағы жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша тұрғын үй құрылысына қатысу үлесі, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде осындай үлесі болған;

3) активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жылының алдындағы жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша банк шоттарында, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде барлық банк салымдары бойынша республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны ұсыну жылының алдындағы жылдың 31 желтоқсанында қолданылатын ең төмен жалақының 40 еселенген мөлшерінен жиынтықты түрде асатын ақша сомасы болған;

4) активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жылының алдындағы жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша басқа тұлғалардың осы тұлға алдындағы берешегінің (дебиторлық берешегінің) және (немесе) осы тұлғаның басқа тұлғалар алдындағы берешегінің (кредиторлық берешегінің) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жылының алдындағы жылдың 31 желтоқсанында қолданылатын ең төмен жалақының 160 еселенген мөлшерінен асатын сомалары болған кезде ұсынады.

5. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация мынадай түрлерге бөлінеді:

1) бастапқы - активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі белгіленген міндеттің алғаш рет туындауына байланысты жеке тұлға ұсынатын осындай декларация;

2) кезекті - жеке тұлға активтері мен міндеттемелері туралы бастапқы декларацияны ұсынғаннан кейін осындай жеке тұлға «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы», «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы декларация;

3) қосымша - жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы бұрын ұсынылған декларацияға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде жеке тұлға осы өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға қатысты ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы декларация;

4) хабарлама бойынша қосымша - салық органы жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері бойынша камералдық бақылаудың нәтижелері бойынша бұзушылықтарды анықтаған бұрын ұсынылған активтер мен міндеттемелер туралы декларацияға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген кезде жеке тұлға ұсынатын активтер мен міндеттемелер туралы декларация.

6. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация:

1) «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы», «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес декларация ұсыну міндеті жүктелген адамдардың ұсынуын;

2) осы Кодекстің 70-бабында көзделген қосымша салық есептілігін ұсынуды қоспағанда, бір рет ұсынылады.

187-2-бап. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны толтыру ерекшеліктері

1. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация мынадай талаптар ескеріле отырып толтырылады:

1) Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты рақымшылық жасау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жария етілген ақшаны қоспағанда, қолма-қол ақша республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларация ұсынылған жылдың алдындағы жылдың 31 желтоқсанында қолданылатын ең төмен жалақының 160 еселенген мөлшері шегінен аспайтын сомада көрсетіледі;

2) Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берешектерді қоспағанда, дебиторлық және (немесе) кредиторлық берешек міндеттеменің немесе талаптың туындауына негіз болып табылатын шарт немесе өзге құжат болған кезде республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларация ұсынылған жылдың алдындағы жылдың 31 желтоқсанында қолданылатын ең төмен жалақының 160 еселенген мөлшеріне тең сомадан асып кеткен жағдайда көрсетіледі.

2. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияда мынадай талаптар ескеріле отырып, жеке тұлғаның қалауы бойынша басқа мүлік те көрсетілуі мүмкін:

1) биологиялық активтер осындай активтерге меншік құқығын растайтын ветеринариялық паспорт немесе өзге де құжат болған кезде көрсетіледі;

2) мәдени құндылықтар Ұлттық мәдени игілік объектілерінің мемлекеттік тізіліміне олар Қазақстан Республикасының мәдениет туралы заңнамасында айқындалған тәртіппен енгізілген жағдайда көрсетіледі;

3) асыл тастар мен бағалы металдар, олардан жасалған зергерлік бұйымдар және құрамында асыл тастар мен бағалы металдар бар басқа да заттар, сондай-ақ өнер және антиквариат туындылары осы мүліктің бірлігі үшін баға (құн) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылған жылдың алдындағы жылдың 31 желтоқсанында қолданылатын ең төмен жалақының 160 еселенген мөлшерінен асып кеткен және осындай мүліктің құнын растау құжаттары болған жағдайда көрсетіледі;

4) осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілмеген өзге де мүлік осы мүліктің бірлігі үшін баға (құн) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылған жылдың алдындағы жылдың 31 желтоқсанында қолданылатын ең төмен жалақының 160 еселенген мөлшерінен асып кеткен және осындай мүліктің құнын растау құжаттары болған жағдайда көрсетіледі.

187-3-бап. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну мерзімдері

Егер «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы», «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгiленбесе, активтер мен міндеттемелер туралы декларация:

1) қағаз жеткізгіште ұсынылған жағдайда - декларацияны ұсыну бойынша міндеттеме туындаған жылдың 15 шілдесінен кешіктірілмей;

2) электрондық түрде ұсынылған жағдайда - декларацияны ұсыну бойынша міндеттеме туындаған жылдың 15 қыркүйегінен кешіктірілмей ұсынылады.

2-параграф. Кірістер мен мүлік туралы декларация

187-4-бап. Кірістер мен мүлік туралы декларация

1. Кірістер мен мүлік туралы декларацияны кірістер мен мүлік туралы декларация ұсынылған жылдың алдындағы күнтізбелік жыл ішінде:

1) мынадай адамдардың бірі:

Қазақстан Республикасының кәмелетке толған азаматы;

оралман;

тұруға ықтиярхаты бар адам болып табылатын, осы Кодекстің ережелеріне сәйкес Қазақстан Республикасының резиденті;

2) осы баптың 2-тармағында айқындалған жағдайларда осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген жеке тұлға;

3) мыналардың:

осы баптың 3-тармағында айқындалған жағдайда он сегіз жасқа (кәмелет жасына) толмаған адамның;

әрекетке қабілетсіз, әрекет қабілеті шектеулі деп танылған және осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген адамдар санатына жататын кәмелетке толған адамның кез келгенінің заңды өкілдерінің бірі болып табылатын жеке тұлға ұсынады.

2. Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тұлғалар мынадай жағдайда, егер:

1) есепті салық кезеңінде Қазақстан Республикасындағы көздерден жеке тұлғаның дербес салық салуына жататын кірістер алса;

2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны, кірістер мен мүлік туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет жүктелген тұлғалар болып табылса, кірістер мен мүлік туралы декларацияны ұсынады.

Осы баптың ережелері Қазақстан Республикасында аккредиттелген шет мемлекеттердің дипломатиялық немесе оларға теңестірілген өкілдіктерінің, консулдық мекемелерінің, халықаралық ұйымдардың және олардың өкілдіктерінің қызметкерлері болып табылатын шетелдіктерге немесе азаматтығы жоқ адамдарға, сондай-ақ олардың өздерімен бірге тұратын отбасы мүшелеріне қолданылмайды.

Жеке тұлғаның дербес салық салуына жататын, есепті салық кезеңінде алынған кірістерден жеке табыс салығын төлеу жөніндегі міндеттеме туындаған жағдайда мұндай адамдардың жеке табыс салығын төлеуі осы Кодекстің 179-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады.

3. Осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген адамдар осы баптың 1-тармағы 3) тармақшасының екінші абзацында көрсетілген адам үшін кірістер мен мүлік туралы декларацияны осы адамда мынадай жағдайлардың кез келгені басталған:

1) есепті салық кезеңінде, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде мынадай кіріс түрлерін:

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті;

бюджет қаражаты есебінен төленетін жәрдемақыларды, өтемақыларды, стипендияларды;

мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдерді;

банктердегі және банк операцияларының жекелеген түрлерін лицензия негізінде жүзеге асыратын ұйымдардағы салымдар бойынша сыйақыларды;

бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерлерде төленетін тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақыларды;

бюджет қаражаты есебінен «Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мөлшерлерде төленетін білім беру жинақтау салымдары бойынша мемлекет сыйлықақыларын қоспағанда, кірістер алған;

2) мемлекеттік немесе өзге де тiркелуге жататын мүлiктi, сондай-ақ сол бойынша құқықтар және (немесе) мәмiлелер мемлекеттік немесе өзге де тiркелуге, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде тіркеуге жататын мүлiкті иеліктен шығарған және (немесе) иемденіп алған және (немесе) өтеусіз алған;

3) тұрғын үй құрылысына, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде қатысу үлесін иемденіп алған және (немесе) талап ету құқығын басқаға берген және (немесе) өтеусіз алған;

4) есепті салық кезеңінің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша банк шоттарында, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде барлық банк салымдары бойынша республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және есепті салық кезеңінің 31 желтоқсанында қолданылатын ең төмен жалақының 40 еселенген мөлшерінен жиынтықты түрде асатын ақша сомасы болған;

5) есепті салық кезеңінің 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша банктерге және Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы заңнамасына сәйкес құрылған, банк операцияларының жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға берешегін қоспағанда, басқа тұлғалардың жеке тұлға алдындағы берешегінің (дебиторлық берешегінің) және (немесе) жеке тұлғаның басқа тұлғалар алдындағы берешегінің (дебиторлық берешегінің) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және есепті салық кезеңінің 31 желтоқсанында қолданылатын ең төмен жалақының 160 еселенген мөлшерінен асып кеткен сомасы болған кезде ұсынады.

4. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген жеке тұлға есепті салық кезеңінің ішінде бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келген кезде:

1) жеке тұлға:

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны, кірістер мен мүлік туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет жүктелген адам;

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы», «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес декларация ұсыну жөніндегі міндет жүктелген адам;

дара кәсіпкер;

жекеше нотариус;

жеке сот орындаушысы;

адвокат;

кәсіби медиатор болып табылмаса;

2) жеке тұлға:

мүліктік кіріс;

басқа да кірістер алмаса;

3) жеке тұлғада кез келген кірістер болмаса немесе жеке тұлға кірістерді:

төлем көзінен салық салынуға жататын кірістер;

өміріне және денсаулығына келтірілген зиянды өтеу;

алименттер түрінде ғана алса;

4) жеке тұлғаның жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызуға және (немесе) қайтаруға құқығы болмаса немесе ол жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызуды және (немесе) қайтаруды жүргізу құқығын іске асыруды қаламаса;

5) жеке тұлға мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын мүлікті, сондай-ақ сол бойынша құқықтар және (немесе) мәмілелер мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде тіркеуге жататын мүлікті сатып алмаса, иеліктен шығармаса, өтеусіз алмаса, кірістер мен мүлік туралы қысқаша декларацияны ұсынуға құқылы.

187-5-бап. Кірістер мен мүлік туралы декларацияны ұсыну мерзімдері

Кірістер мен мүлік туралы декларация:

қағаз жеткізгіште ұсынылған жағдайда - есепті күнтізбелік жылдан кейінгі жылдың 15 шілдесінен кешіктірілмей;

электрондық түрде ұсынылған жағдайда - есепті күнтізбелік жылдан кейінгі жылдың 15 қыркүйегінен кешіктірілмей ұсынылады.

3-параграф. Жеке табыс салығы бойынша декларация

187-6-бап. Жеке табыс салығы бойынша декларация

Жеке табыс салығы бойынша декларацияны Қазақстан Республикасының резиденттері-үй жұмыскерлері болып табылатын, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес еңбекші көшіп келушіге берілген рұқсаттың негізінде жасалған еңбек шарттары бойынша кірістер алған еңбекші көшіп келушілер ұсынады.

187-7-бап. Жеке табыс салығы бойынша декларацияны ұсыну мерзімдері

Қазақстан Республикасының резиденттері-үй жұмыскерлері болып табылатын осы Кодекстің 184-бабы 1-тармағының 3-1) тармақшасында көзделген кірістерді алған еңбекші көшіп келушілер жеке табыс салығы бойынша декларацияны жеке табыс салығының есепті салық кезеңі үшін есептелген сомасы жеке табыс салығы бойынша алдын ала төлемдер сомасынан асып кеткен жағдайда ұсынады.

Осы Кодекстің 184-бабы 1-тармағының 3-1) тармақшасында көзделген кірістер бойынша жеке табыс салығы бойынша декларацияны Қазақстан Республикасының резиденттері-үй жұмыскерлері болып табылатын еңбекші көшіп келушілер болатын жері бойынша салық органына есептi салық кезеңiнен кейiнгi жылдың 31 наурызынан кешiктiрмей ұсынады.

Қазақстан Республикасының резиденті-үй жұмыскері болып табылатын, салық кезеңі ішінде осы Кодекстің 184-бабы 1-тармағының 3-1) тармақшасында көзделген кірістерді алған еңбекші көшіп келуші Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шыққан жағдайда жеке табыс салығы бойынша декларация (декларациялар) осындай адамның Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шығатын күніне дейін ұсынылады.»;

65) 200-1-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:«200-1-бап. Бейрезидент жеке тұлғаның салық салудан босатылатын кірістері»;

66) 201-бапта:1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Егер осы бапта өзгеше белгiленбесе, бейрезидент жеке тұлғаның осы Кодекстiң 192-бабының 1-тармағында айқындалған кірістеріне салық шегерiмдерi жүзеге асырылмай, осы Кодекстiң 194-бабында көрсетiлген мөлшерлемелер бойынша төлем көзiнен жеке табыс салығы салынады.

Төлем көзінен салық салуға жататын кірістер бойынша жеке табыс салығын есептеуді және ұстауды салық агенті бейрезидент жеке тұлғаға кірістерді төлеу күнінен кешіктірмей жүргізеді.

Кірісті шетелдік валютамен төлеу кезінде төлем көзінен салық салуға жататын кіріс мөлшері валюта айырбастаудың кіріс төленетін күнгі нарықтық бағамы қолданыла отырып, теңгемен қайта есептеледі.

Бейрезидент жеке тұлғаның төлем көзінен салық салуға жататын кірістерінен жеке табыс салығын бюджетке аударуды салық агенті өзінің орналасқан жері бойынша осы тармаққа сәйкес салық ұсталуға жататын айдан кейінгі айдың 25-іне дейін жүргізеді.»;

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығын есептеуді салық агенті салық шегерімдерін жүзеге асырмай, осы Кодекстің 158-бабының 1-тармағында белгіленген мөлшерлемені осы Кодекстің 155-бабы 3-тармағының ережелерін ескере отырып, осы Кодекстің 163-бабының 1-тармағында айқындалған кірістерді қоса алғанда, төлем көзінен салық салынатын, осы Кодекстің 192-бабы 1-тармағының 18), 19), 20), 21) және 22) тармақшаларында айқындалған кірістер сомасына қолдану жолымен жүргізеді.»;

2-тармақтың 67) тармақшасы 2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

67) 205-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«205-бап. Кірістер мен мүлік туралы декларацияны ұсыну

Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, кірістер мен мүлік туралы декларацияны Қазақстан Республикасындағы көздерден жеке тұлғаның дербес салық салуына жататын кірісті алатын бейрезидент жеке тұлға осы Кодекстің 187-5-бабында белгіленген мерзімдерде салық төлеушінің болатын (тұрғылықты) жері бойынша салық органына осы Кодекске сәйкес ұсынады.

Ағымдағы салық кезеңінен кейінгі күнтізбелік жылдың 1 қаңтарына дейін Қазақстан Республикасының аумағына кейіннен кірместен, ағымдағы салық кезеңі ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шыққан жағдайда бейрезидент жеке тұлға кірістер мен мүлік туралы декларацияны ұсынуға және жеке табыс салығын ағымдағы салық кезеңі ішінде төлеуге құқылы. Кірістер мен мүлік туралы декларация ағымдағы салық кезеңінің басынан бастап осындай адамның Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шығатын күніне дейінгі кезең үшін ұсынылады.»;

2-тармақтың 68) тармақшасы 2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі68) 25-тарау мынадай мазмұндағы 205-1-баппен толықтырылсын:

«205-1-бап. Жеке табыс салығы бойынша декларацияны ұсыну

Бейрезидент үй жұмыскерлері болып табылатын, осы Кодекстің 192-бабы 1-тармағының 18-1) тармақшасында көзделген кірістерді алған еңбекші көшіп келушілер жеке табыс салығы бойынша декларацияны жеке табыс салығының есепті салық кезеңі үшін есептелген сомасы жеке табыс салығы бойынша алдын ала төлемдер сомасынан асып кеткен жағдайда ұсынады.

Осы Кодекстің 192-бабы 1-тармағының 18-1) тармақшасында көзделген кірістер бойынша жеке табыс салығы бойынша декларацияны бейрезидент үй жұмыскерлері болып табылатын еңбекші көшіп келушілер болатын жері бойынша салық органына есептi салық кезеңiнен кейiнгi жылдың 31 наурызынан кешiктiрмей ұсынады.

Бейрезидент үй жұмыскері болып табылатын, салық кезеңі ішінде осы Кодекстің 192-бабы 1-тармағының 18-1) тармақшасында көзделген кірістерді алған еңбекші көшіп келуші Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шыққан жағдайда жеке табыс салығы бойынша декларация (декларациялар) осындай адамның Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерге шығатын күніне дейін ұсынылады.»;

69) 221-1-бап алып тасталсын;

2-тармақтың 70) тармақшасы 2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді

70) 231-баптың 3-тармағының 12) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:«12) жеке тұлғаның жеке мүлкін дара кәсіпкер болып табылатын жеке тұлғаның өткізуі бойынша айналым;»;

2-тармақтың 71) тармақшасы 2018 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

71) 248-баптың 17) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«17) осы Кодекстің 411-бабында көрсетілген қызмет түрлері бойынша көрсетілетін қызметтерді;»;

72) 357-баптың 2-тармағында:бірінші бөлік және екінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Осы Кодекстің 355-бабы 1-тармағының 3) және 4) тармақшаларында және 2-тармағында көрсетілген төлеушілер үшін жұмыс берушінің осы Кодекстің 163-бабының 1-тармағында көрсетілген жұмыскердің кірістері бойынша шығыстары (оның ішінде жұмыс берушінің осы Кодекстің 192-бабы 1-тармағының 18), 19), 20) және 21) тармақшаларында көрсетілген жұмыскердің кірістері бойынша шығыстары), сондай-ақ егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, салық агентінің осы Кодекстің 191-бабының 7-тармағында көрсетілген шетелдік персоналдың кірістері бойынша шығыстары салық салу объектісі болып табылады.

Осы Кодекстің 156-бабы 1-тармағының 8), 10), 12), 17), 18), 26), 26-1), 27), 29), 31), 32) және 34) тармақшаларында және 200-1-бабы 1-тармағының 13) тармақшасында белгіленген кірістер, сондай-ақ:»;

73) 363-бап мынадай редакцияда жазылсын:«363-бап. Салық кезеңі және есепті кезең

1. Күнтізбелік ай әлеуметтік салықты есептеу үшін салық кезеңі болып табылады.

2. Күнтiзбелiк тоқсан осы Кодекстiң 67-бабының 2-тармағында көрсетілген салық декларацияларын толтыру үшін есепті кезең болып табылады.»;

2-тармақтың 74) тармақшасы 2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді

74) 364-бапта:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Төлеушiлер жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларацияны (Қазақстан Республикасының азаматтары бойынша) орналасқан жері бойынша салық органдарына есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 15-нен кешіктірмей тоқсан сайын ұсынады.»;

мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

«1-1. Төлеушi жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларацияны (шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар бойынша) орналасқан жері бойынша салық органдарына есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 15-нен кешіктірмей тоқсан сайын ұсынады.»;

2-тармақтың 75) тармақшасы 2018 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

75) 416 және 417-баптар алып тасталсын;

2-тармақтың 76) тармақшасы 2018 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі76) 17-бөлім алып тасталсын;

2-тармақтың 77) тармақшасы 2018 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

77) 428-баптың 4-тармағы мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

«4-1) ұтыссыз ойын автоматтарын, ойынға арналған дербес компьютерлерді, ойын жолдарын, карттарды, бильярд үстелдерін пайдаланып көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыруға;»;

78) 429-бап 3) тармақшасындағы «мөлшерінен аспайтын дара кәсіпкерлер қолданады.» деген сөздер «мөлшерінен аспайтын;» деген сөздермен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:«4) мынадай қызмет түрлерінің бірін немесе бірнешеуін:

сылақ жұмыстарын;

ағаш ұсташылығы мен шеберлігі жұмыстарын;

еден жабу және қабырға қаптау жөніндегі жұмыстарды;

бояу және шынылау жұмыстарын;

такси қызметін;

автомобиль көлігімен жүк тасымалдауды;

сыйақы үшін немесе шарт негізінде жылжымайтын мүлікті басқаруды;

фотосурет саласындағы қызметті;

аударма (ауызша және жазбаша) ісін;

мүліктік жалдауға (жалға) беруді;

көлік құралдарын мүліктік жалдауға (жалға) беруді;

ойын-сауық және спорттық керек-жарақтарды прокатқа беруді және мүліктік жалдауға (жалға) беруді;

бейнежазбалар мен дискілерді прокатқа беруді;

өзге де жеке тұтыну заттарын және тұрмыстық тауарларды прокатқа беруді және мүліктік жалдауға (жалға) беруді;

ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығын мүліктік жалдауға (жалға) беруді;

есептеу техникасын қоса алғанда, кеңсе машиналары мен жабдығын мүліктік жалдауға (жалға) беруді;

спорттық білім және бос уақытты ұйымдастыру мамандарына білім беру саласында көрсетілетін қызметтерді;

мәдениет аясындағы білім беру саласында көрсетілетін қызметтерді;

басқа да білім беру саласында көрсетілетін қызметтерді;

қосалқы білім беру қызметтерін;

өнер саласындағы қызметті;

компьютерлерді және перифериялық жабдықты жөндеуді;

коммуникациялық жабдықты жөндеуді;

жеке тұтыну заттарын және тұрмыстық тауарларды жөндеуді;

шаштараз қызметтерін;

маникюрді және педикюрді;

ветеринариялық қызметтерді;

жер учаскелерін өңдеу бойынша көрсетілетін қызметтерді;

тұрғын үй-жайларды жинау және үй шаруашылығын жүргізу бойынша көрсетілетін қызметтерді;

базарларда, вокзалдарда жүк тасушылар көрсететін қызметтерді;

музыкалық аспаптарды жасауды және жөндеуді;

үй жануарларын бағуды жүзеге асыратын дара кәсiпкерлер қолданады.»;

79) 432-баптың 3-тармағының екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:«Аталған жағдайда артық төленген салық сомаларын қайтару осы Кодекстің 602-бабында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.»;

2-тармақтың 80) тармақшасы 2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

80) 442-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) шаруа немесе фермер қожалықтары басшысының (мүшесінің) осы Кодекстің 184-бабы 1-тармағының 8) тармақшасында көзделген кірісін қоспағанда, шаруа немесе фермер қожалықтарының қызметiнен түскен кірістерден, оның ішінде осы арнаулы салық режимi қолданылатын қызметпен байланысты шығындарды (шығыстарды) жабуға мемлекеттік бюджет қаражатынан алынған сомалар түріндегі кірістерден алынатын жеке табыс салығын;»;

81) 556-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:«4-1. Камералдық бақылау, салықтық тексеру жүргізудің ерекше тәртібін және өздеріне қатысты осындай тәртіп жүргізілетін тұлғалардың тізбесін уәкілетті орган арнаулы мемлекеттік органдармен, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің әскери барлау органдарымен, құқық қорғау органдарымен бірлесіп айқындайды.»;

82) 557-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 8-1), 8-2) және 8-3) тармақшалармен толықтырылсын:«8-1) жеке тұлғалардың декларацияларын ұсынған жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі туралы;

8-2) кірістер мен мүлік туралы декларацияда жеке табыс салығының артық төленген сомасын қайтару жөніндегі талаптың бар (жоқ) екендігі туралы;

8-3) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жариялануға жататын;»;

2-тармақтың 83) тармақшасы 2018 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

83) 568-баптың 1-бабы екінші бөлігінің төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«осы Кодекстің 411 және 442-баптарында көрсетілген тұлғалар тиісінше ойын бизнесі салығы мен бірыңғай жер салығы салынатын қызмет бойынша қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне міндетті түрде қоюға жатпайды.»;

2-тармақтың 84) тармақшасы 2018 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

84) 569-баптың 1-тармағы екінші бөлігінің бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«ойын бизнесі салығы салынатын қызмет бойынша осы Кодекстің 411-бабында көрсетілген тұлғалардың;»;

2-тармақтың 85) тармақшасы 2018 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

85) 574-баптың 1-тармағының 8) тармақшасы алып тасталсын;

2-тармақтың 86) тармақшасы 2018 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

86) 579-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы «тіркелген салық бойынша, жеңілдетілген», «ұсынған» деген сөздер тиісінше «оңайлатылған», «ұсынбаған» деген сөздермен, 3-тармағының үшінші абзацындағы «тіркелген салық бойынша жеңілдетілген» деген сөздер «оңайлатылған» деген сөзбен ауыстырылсын;

87) 581-бапта:12) тармақшада:

мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

«тексерілетін жеке тұлғаның;»;

екінші бөлік алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 12-1) тармақшамен толықтырылсын:

«12-1) сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, тексерілетін жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы мәліметті салық органынан сұрау салуды алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде ұсынуға міндетті.

Осы баптың 12) тармақшасының сегізінші абзацын қоспағанда, 12) тармақшасында және 12-1) тармақшасының бірінші бөлігінде көзделген мәліметтер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен келісу бойынша уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша ұсынылады;»;

88) 583-бапта:тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«583-бап. Уәкілеттi мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, жергілікті атқарушы органдардың және уәкілетті адамдардың салық органдарымен өзара іс-қимыл кезіндегі мiндеттерi»;

мынадай мазмұндағы 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8 және 7-9-тармақтармен толықтырылсын:

«7-3. Нотариустар жеке тұлғалардың мәмілелері мен шарттары бойынша:

1) мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын мүліктер, сондай-ақ сол бойынша құқықтар және (немесе) мәмілелер мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын мүлік туралы;

2) қабылданған мұра туралы;

3) егер мәміледе (шартта) көзделген баға республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын ең төмен жалақының 160 еселенген мөлшерінен асып кетсе, осы тармақта көрсетілмеген басқа да мәмілелер мен шарттар туралы мәліметтерді уәкілетті органға ұсынуға міндетті.

Осы тармақта көрсетілген ақпаратты ұсыну нысанын, тәртібін және мерзімдерін уәкілетті орган Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен келісу бойынша белгілейді.

7-4. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым салық органының сұрау салуын алған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша бағалы қағаздарды ұстаушы тексерілетін жеке тұлғалар туралы қолда бар мәліметтерді уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және нысан бойынша ұсынуға міндетті.

7-5. Брокерлер салық органының сұрау салуын алған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен және сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және нысан бойынша тексерілетін жеке тұлғалардың бағалы қағаздармен немесе тауар биржасында өткізілген биржалық тауарлармен мәмілелер жасауы туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.

7-6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сәйкес зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдар мен әлеуметтік төлемдерді есепке алуды қамтамасыз ететін заңды тұлға халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша уәкілетті органға жеке тұлғалар туралы қолда бар мәліметтерді уәкілетті орган белгілеген нысанда, мерзімдерде және тәртіппен ұсынуға міндетті.

7-7. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру брокерлері салық органының сұрау салуын алған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісу бойынша тексерілетін жеке тұлғалар жасасқан сақтандыру шарттары жөніндегі мәліметтерді уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша және тәртіппен ұсынуға міндетті.

7-8. Білім беру ұйымдары салық органының тексерілетін жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының аумағында білім беруге жұмсаған шығыстарды растау туралы талабын алған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде осы Кодекстің 606-4-бабында белгіленген нысанда және тәртіппен мәліметтер ұсынуға міндетті.

7-9. Денсаулық сақтау субъектілері салық органының тексерілетін жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының аумағында медицинаға жұмсаған шығыстарды растау туралы талабын алған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде осы Кодекстің 606-4-бабында белгіленген нысанда және тәртіппен мәліметтер ұсынуға міндетті.»;

89) 584-бапта:мынадай мазмұндағы 4-2-тармақпен толықтырылсын:

«4-2. Жеке тұлғалардың декларацияларды ұсынғаны туралы ақпарат жеке тұлғалардың декларацияларды ұсынуының осы баптың 2-тармағында белгіленген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органның сайтында орналастырылады.»;

5-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны қоспағанда, салық кезеңі көрсетілмесе, салық органдарына ұсынылмаған деп есептеледі. Осындай декларация ұсынылатын салық кезеңі осы Кодекске сәйкес айқындалады, немесе»;

2-тармақтың 90) тармақшасы 2021 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

90) 590-бап мынадай мазмұндағы 3 және 4-тармақтармен толықтырылсын:

«3. Жеке тұлғаның кірісінен есептелген жеке табыс салығының бюджетке төленуге жататын, кірістері мен мүлкі туралы декларация бойынша қалыптасқан сомасы салық органында жеке тұлғаның дербес шотында:

1) осы Кодекстің 179-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлға бойынша - орналасқан жері бойынша;

2) осы Кодекстің 179-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген тұлға бойынша - тұрғылықты (болатын) жері бойынша көрсетіледі.

4. Жеке тұлғаның жеке табыс салығы бойынша асып кетудің расталған сомасы жеке тұлғаның дербес шотында осы Кодекстің 606-4-бабының 7-тармағында көзделген қорытындының негізінде осы Кодекстің 179-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген жеке тұлғаның тұрғылықты (болатын) жері бойынша салық органында көрсетіледі.»;

2-тармақтың 91) тармақшасы 2021 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

91) 599-баптың 3-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Осы Кодекстің осы бабының және 600, 602 және 606-5-баптарының мақсаттарында:»;

2-тармақтың 92) тармақшасы 2021 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі92) 83-тарау мынадай мазмұндағы 2-параграфпен және 606-1, 606-2, 606-3, 606-4 және 606-5-баптармен толықтырылсын:

«2-параграф. Жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызу және (немесе) қайтару

606-1-бап. Жалпы ережелер

1. Жеке тұлға жеке табыс салығы бойынша осы Кодекстің 159-1-бабына сәйкес есептелген асып кету туындаған кезде салық органы осы тарауда көзделген тәртіппен жүзеге асыратын салыстырып тексеру жүргізілгеннен кейін жеке табыс салығы бойынша осындай асып кетуді осы тарауда белгіленген тәртіппен және мерзімде есепке жатқызуға және (немесе) қайтаруға құқылы.

2. Кірістер мен мүлік туралы декларацияда мәлімделген, жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызу және (немесе) қайтару туралы талап жеке табыс салығы бойынша салыстырып тексеруді жүргізуге негіз болып табылады.

606-2-бап. Жеке табыс салығы бойынша салыстырып тексеру

1. Жеке табыс салығы бойынша салыстырып тексеру - салық органдары кірістер мен мүлік туралы декларацияда мәлімделген, жеке табыс салығы бойынша асып кету сомасын растау мақсатында жүргізетін рәсім.

2. Салыстырып тексеру барысында:

1) кірістер мен мүлік туралы декларацияда көрсетілген мәліметтерді салық агенттері мен уәкілетті адамдардың деректерімен салыстыру;

2) салық шегерімдерін қолданудың негізділігін және осы Кодекстің 156-2-бабына сәйкес салық шегерімдері деп танылатын шығыстардың сомаларын растау;

3) есепке жатқызуға және (немесе) қайтаруға мәлімделген, жеке табыс салығы бойынша асып кету сомасын растау;

4) осы Кодекстің 606-3 және 606-4-баптарында көзделген құжаттарды ресімдеу жүргізіледі.

3. Осы баптың 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген мәліметтердің алшақтығы анықталған кезде жеке тұлғаға осы Кодекстің 84-тарауына сәйкес хабарлама жіберіледі.

4. Осы баптың 3-тармағына сәйкес жіберілген хабарламаны орындау осы Кодекстің 587-бабында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

606-3-бап. Салық агенттерінің мәліметтері негізінде жеке табыс салығы бойынша салыстырып тексеруді жүргізу тәртібі

Салық органы кірістер мен мүлік туралы декларацияда көрсетілген мынадай мәліметтерді:

1) төлем көзінен салық салуға жататын кірістерді;

2) салық салудан босатылатын, осы Кодекстің 156-бабында көзделген кірістерді;

3) осы Кодекстің 156-2-бабында белгіленген, төлем көзінен салық салуға жататын кіріске қолданылған салық шегерімдерін;

4) жеке табыс салығының төлем көзінен салық салуға жататын кірістерден есептелген сомасын салық агенттерінің тиісті мәліметтерімен салыстырып тексереді.

606-4-бап. Білім беруге, медицинаға, ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақыны өтеуге жұмсалған шығыстар бойынша салық шегерімдерінің сомасын растау үшін жеке табыс салығы бойынша салыстырып тексеруді жүргізу тәртібі

1. Салық органы жеке табыс салығы бойынша асып кетуді қайтару және (немесе) есепке жатқызу туралы талапты көрсете отырып, кірістер мен мүлік туралы декларация ұсынылған жылдың 15 қазанынан кешіктірмей:

1) тиісті уәкілетті адамдарға - Қазақстан Республикасының аумағында білім беруге, медицинаға жеке тұлға жұмсаған шығыстар туралы мәліметтерді растау туралы талапты;

2) жеке тұлғаға - медициналық қызмет көрсетулерді Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде алғанын растау құжаттарының түпнұсқаларын немесе нотариат куәландырған көшірмелерін ұсыну қажеттігі туралы сұрау салуды;

3) банктерге немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін құзыретіне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау кіретін уәкілетті органның лицензиясы негізінде жүзеге асыратын ұйымдарға - жеке тұлғаның кірістері мен мүлкі туралы декларацияда көрсетілген жеке тұлғаның (шот иесінің) келісімі негізінде Қазақстан Республикасында тұрғын үй сатып алу үшін жеке тұлға алған ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақыларды өтеуге жұмсалған шығыстарды растау туралы талапты жібереді.

2. Талаптар осы баптың 1-тармағында көрсетілген тұлғаларға:

1) электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрғандарға - веб-қосымша арқылы немесе хабарламаны кепілдікті жеткізуді қамтамасыз ететін ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша жіберу арқылы электронды тәсілмен;

2) электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрмағандарға - хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы жіберіледі.

3. Салық органдарының талабында көрсетілген, Қазақстан Республикасының аумағында білім беруге, медицинаға, ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақыны өтеуге жеке тұлға жұмсаған шығыстар туралы мәліметтерді растауды осы Кодекстің 581 және 583-баптарында белгіленген мерзімдерде уәкілетті адамдар, банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар:

1) электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрғандар - веб-қосымша арқылы немесе хабарламаға кепілдікті жеткізуді қамтамасыз ететін ақпараттық-коммуникациялық желі бойынша жіберу арқылы электронды тәсілмен;

2) электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебінде тұрмағандар - хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы ұсынады.

4. Салық органдарының осы бапта көзделген талаптарының нысандарын және оларды толтыру қағидаларын уәкілетті орган тиісінше Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, білім беру саласындағы уәкілетті органмен, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша белгілейді.

5. Уәкілетті адамдар, банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар салық органдарының талабында көрсетілген мәліметтерді осы Кодекстің 581 және 583-баптарында белгіленген мерзімдерде ұсынбаған жағдайда салық органы жеке табыс салығы бойынша асып кетуді қайтару және (немесе) есепке жатқызу туралы талап көрсетіле отырып, кірістер мен мүлік туралы декларация ұсынылған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан кешіктірмей, жеке тұлғаға медициналық қызмет көрсетулерге және білім беру қызметтеріне ақы төлеу бойынша шығыстарды, сондай-ақ ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақыларды өтеуге жұмсалған шығыстарды растау құжаттарының түпнұсқаларын немесе нотариат куәландырған көшірмелерін ұсыну қажеттігі туралы сұрау салуды жібереді.

6. Осы баптың 5-тармағында көзделген жағдайда жеке тұлға келу тәртібімен жеке табыс салығы бойынша асып кетуді қайтару және (немесе) есепке жатқызу туралы талап көрсетіле отырып, кірістер мен мүлік туралы декларация ұсынылған жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанынан кешіктірмей, тұрғылықты жері бойынша салық органына:

1) Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде медициналық қызмет көрсетулерге;

2) осы баптың 5-тармағында белгіленген жағдайда Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қызмет көрсетулерге және білім беру қызметтеріне ақы төлеуге;

3) жеке тұлға тұрғын үй сатып алу үшін алған ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақы төлеуге жұмсалған шығыстарды растау құжаттарының түпнұсқаларын немесе нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынады.

Осы тармақта көрсетілген құжаттардың түпнұсқаларын немесе нотариат куәландырған көшірмелерін белгіленген мерзімде ұсынбау жеке табыс салығы бойынша асып кету сомасын растамауға және осы баптың 7-тармағының 3) тармақшасында көзделген қорытындыны жіберуге негіз болып табылады.

7. Уәкілетті адамдардан, банктерден немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған мәліметтердің, жеке тұлғаның осы бапқа сәйкес ұсынылған құжаттары түпнұсқаларының немесе нотариат куәландырған көшірмелерінің негізінде салық органы жеке тұлғаның салық шегерімдерін қолдану негізділігін тексереді, есепке жатқызуға және (немесе) қайтаруға мәлімделген, жеке табыс салығы бойынша асып кету сомасын растайды және мынадай:

1) жеке табыс салығы бойынша асып кету сомасын толығымен растау туралы;

2) жеке табыс салығы бойынша асып кету сомасын толық растамаудың себептері көрсетілген бөлігінде растау туралы;

3) жеке табыс салығы бойынша асып кету сомасын себептерін көрсете отырып, растамау туралы қорытындыларды жинақтайды.

8. Осы баптың 7-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген қорытындылар:

1) электрондық салық төлеушіге - веб-қосымша арқылы электронды тәсілмен;

2) қалған салық төлеушілерге - хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы жіберіледі.

9. Салық органдары толығымен растаған жеке табыс салығы бойынша асып кету сомалары туралы мәліметтер жеке тұлғаларға осы Кодекстің 92-тарауында белгіленген тәртіппен беріледі.

606-5-бап. Жеке тұлғаның жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызу және (немесе) қайтару тәртібі

1. Осы Кодекстің 159-1-бабына сәйкес есептелген, жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызу және (немесе) қайтару жеке тұлға жеке табыс салығы бойынша мәлімдеген асып кету сомасының шегінде толығымен немесе осы Кодекстің 606-4-бабының 7-тармағында көзделген бөлігінде жеке табыс салығы бойынша асып кету сомасын растау туралы қорытындының негізінде жүргізіледі.

2. Жеке тұлғада салық берешегі болған кезде салық органы артық төленген салық, төлем, алым және өсімпұл сомасын есепке жатқызуды жүргізу үшін осы Кодекстің 599-бабында белгіленген тәртіппен жеке табыс салығы бойынша асып кетуді салықтар, алымдар, төлемдер бойынша қолда бар салық берешегін өтеу есебіне есепке жатқызуды жүргізеді.

3. Қолда бар салық берешегі өтелгеннен кейін кірістер мен мүлік туралы декларацияда көрсетілген талапқа байланысты алдағы төлемдер есебіне есепке жатқызу және (немесе) банк шотына қайтару жүргізіледі.

4. Жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызу жеке тұлға жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызу туралы талапта көрсеткен салықтар бойынша алдағы төлемдер есебіне жүргізіледі.

5. Жеке табыс салығы бойынша асып кетуді қайтару жеке табыс салығы бойынша асып кетуді қайтару туралы талапта көрсетілген банк шотына жүргізіледі.

6. Жеке тұлға кірістер мен мүлік туралы декларацияда бір мезгілде жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызу және қайтару бойынша талапты көрсеткен жағдайда салық органы алдағы төлемдер есебіне жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызуды, ал жеке табыс салығы бойынша асып кету сомасын есепке жатқызудан кейін қалған бөлігінде - банк шотына қайтаруды рет-ретімен жүргізеді.

7. Жеке тұлғаның жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызу және (немесе) қайтару кірістер мен мүлік туралы декларацияны ұсынған жылдан кейінгі жылдың 15 қыркүйегінен кешіктірілмей жүргізіледі.

Жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызу және (немесе) қайтару бойынша талап көрсетілген, бірақ банк шотының деректемелері көрсетілмеген кірістер мен мүлік туралы декларация ұсынылған кезде жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызу және (немесе) қайтару осы баптың үшінші бөлігіне сәйкес жүргізіледі.

Кірістер мен мүлік туралы декларация осы Кодекстің 187-5-бабында белгіленген мерзімнен кеш ұсынылған, сондай-ақ жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызу және (немесе) қайтару бойынша талапты көрсету және банк шотының деректемелерін көрсету бөлігінде кірістер мен мүлік туралы қосымша декларация ұсынылған жағдайда жеке тұлғаның жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызу және (немесе) қайтару осындай кірістер мен мүлік туралы декларация ұсынылған күннен бастап он екі ай мерзімнен кешіктірілмей жүргізіледі.

8. Егер мерзімнің соңғы күні жұмыс күні болмаса, онда есепке жатқызу және (немесе) қайтару мерзімі келесі жұмыс күнінің соңында аяқталады.

9. Жеке тұлғаның жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызуды және (немесе) қайтаруды жүргізу тәртібін уәкілетті орган белгілейді.»;

93) 607-баптың 2-тармағында:4) тармақшаның бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«4) салық есептілігінің Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде ұсынылмауы туралы - солар бойынша хабарлама жіберу мерзімі осы Кодексте белгіленген оны ұсыну мерзімінен бастап бір айдан кешіктірілмей жүргізілетін корпоративтiк кіріс салығы және қосылған құн салығы бойынша салық есептілігін қоспағанда, бұзушылық анықталған күннен бастап жіберіледі.»;

мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:

«4-1) жеке тұлғалар декларацияларының Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде ұсынылмауы туралы - декларация ұсынылатын жылдың 15 қазанынан кешіктірмей;»;

2-тармақтың 94) тармақшасы 2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді

94) 610-бапта:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, өсімпұл салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемді, оның ішінде солар бойынша аванстық және (немесе) ағымдағы төлемді төлеу мерзімі күнінен кейінгі күннен бастап, мерзімі өткен әрбір күн үшін, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгiленбесе, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінің 2,5 еселенген мөлшерінде бюджетке төлеген күнді қоса алғанда, мерзімі өткен әрбір күн үшін есепке жазылады.»;

мынадай мазмұндағы 14-тармақпен толықтырылсын:

«14. Салық органдары тиісті салық кезеңі үшін салықтарды төлеу мерзімі басталғаннан кейін есептеген салық сомаларын қайта қарау нәтижесінде қалыптасқан, жеке тұлғалардан алынатын мүлік салығы, жер салығы мен көлік құралдары салығы бойынша бересі сомасына өсімпұл есепке жазылмайды.»;

95) 625-баптың 4-тармағының бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:«4. Тәуекелдерді басқару жүйесі салықтық бақылауды жүзеге асыру үшін, оның ішінде:»;

96) 626-бап мынадай редакцияда жазылсын:«626-бап. Салық органдарының тәуекелдерді бағалау және басқару жөніндегі іс-қимылдары

Осы Кодекстің 625-бабында көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін салық органдары салық төлеушінің (салық агентінің) салық есептілігінің деректерін, уәкілетті мемлекеттік органдардан, жергілікті атқарушы органдардан, уәкілетті адамдардан алынған мәліметтерді, салық төлеушінің (салық агентінің) қызметі туралы басқа да құжаттарды және (немесе) мәліметтерді талдауды, сондай-ақ жеке тұлғаларды камералдық бақылау нәтижелерін пайдаланады.»;

97) 643-бапта:тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«643-бап. Жекелеген жағдайларда салық салуға жататын кірістерді айқындау»;

1-тармақ алып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 1-1 және 1-2-тармақтармен толықтырылсын:

«1-1. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияда көрсетілмеген немесе осы Кодекстің 187-2-бабында белгіленген талаптарды бұза отырып көрсетілген мәліметтер жеке тұлғалардың шығыс көздерін растау үшін негіз бола алмайды.

1-2. Жеке тұлғаның осы Кодекстің 21-1-бөлімінде көзделген декларациясында көрсетілген мынадай:

1) осы Кодекстің 224-бабының 4-тармағына сәйкес айқындалатын салық салуда жеңілдігі бар мемлекеттегі мүлік туралы;

2) дебитор және (немесе) кредитор болып табылатын жеке тұлға немесе заңды тұлға осы Кодекстің 224-бабының 4-тармағына сәйкес айқындалатын салық салуда жеңілдігі бар мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген жағдайда басқа тұлғалардың жеке тұлға алдындағы берешектері (дебиторлық берешегі) және (немесе) жеке тұлғаның басқа тұлғалар алдындағы берешектері (кредиторлық берешегі) туралы мәліметтер шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шет мемлекеттің құзыретті органы берген растау құжаттары болған кезде ғана жеке тұлғаның шығыстарын жүзеге асыруға бағытталған кірістерді растау үшін ескерілуі мүмкін.»;

98) 89-тарау мынадай мазмұндағы 643-1-баппен толықтырылсын:«643-1-бап. Жеке тұлғаның салық салуға жататын кірісін жанама әдіспен айқындау

1. Осы бап жеке тұлғаның жеке табыс салығы бойынша салық міндеттемесінің туындауына әкеп соғатын декларацияларында ол көрсеткен мәліметтердің толықтығы мен анықтығын айқындау мақсатында жеке тұлғаға қатысты салықтық тексеру барысында қолданылады.

2. Осы баптың қолданысы дара кәсіпкер, жекеше нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор ретінде тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаға қатысты оның осындай қызметті жүзеге асыруы кезеңінде қолданылмайды.

3. Егер жеке тұлғаның салық декларацияларында көрсеткен кірістері оның жұмсаған шығыстарына, соның ішінде мүлік сатып алуға жұмсаған шығыстарына сәйкес келмейтін болса, салық органдары жеке тұлғаларды салықтық тексеру барысында жеке тұлғаның кірісін айқындаудың жанама әдісінің мынадай түрлерін қолдануға құқылы:

1) активтердің құн өсімі әдісі жеке тұлғада салықтық бақылаумен қамтылған кезеңде мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын мүлікті, сондай-ақ ол бойынша құқықтар және (немесе) мәмілелер мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын мүлікті сатып алуға арналған шығыстар болған жағдайда пайдаланылады.

Бұл әдіс осы тармақшада көрсетілген, белгілі бір кезең ішіндегі мүлік өсімінің құнын жеке тұлғаның декларациясында көрсетілген кірістермен салыстыру жолымен қолданылады;

2) шығындарды есепке алу әдісі жеке тұлғада салықтық бақылаумен қамтылған кезеңде осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген шығыстар болған жағдайда пайдаланылады.

Бұл әдіс жеке тұлғаның осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілмеген шығыстарын жеке тұлғаның декларациясында көрсетілген кірістермен салыстыру жолымен қолданылады;

3) банк шоттарындағы қаражаттың қозғалысын есепке алу әдісі жеке тұлғада салықтық бақылаумен қамтылған кезеңде банктердегі және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттарда жеке тұлғаның ақша жинақтары өзгерген жағдайда пайдаланылады.

Бұл әдіс банктердегі және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы шоттарда жеке тұлғаның ақша жинақтарының өзгеруін жеке тұлғаның декларациясында көрсетілген кірістермен салыстыру жолымен қолданылады.

4. Салықтық тексеруді жүргізу кезінде қажет болған жағдайда салық органдары осы бапта айқындалған әдістердің комбинациясын пайдалануы мүмкін.

5. Осы бапта айқындалған әдістерді қолдану кезінде салықтық тексеруді жүргізу барысында жеке тұлғаның міндеттемелері ескеріледі.

6. Жеке тұлғаның кірістерін осы бапта көрсетілген әдістермен айқындау тәртібін уәкілетті орган бекітеді.»;

99) 657-бап мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:«6-1) жеке тұлғалардың декларацияларын салық органдарының мобильдік топтарының уәкілетті орган белгілеген тәртіппен қабылдауы арқылы салық төлеушілерге (салық агенттеріне) көмек көрсетеді.

Осы Кодекстің мақсатында жеке тұлғаларға декларациялар толтыру жөнінде консультация беретін және салық төлеушілердің жекелеген санаттарынан осындай декларациялар қабылдауды жүзеге асыратын салық органдары қызметкерлерінен тұратын көшпелі топ салық органының мобильдік тобы болып табылады;».

3. 2014 жылғы 3 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 13-I, 13-II, 83-құжат; № 21, 122-құжат; 2015 ж., № 16, 79-құжат):1) мазмұнындағы 244-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«244-бап. Жеке тұлғаның салықты және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтаруы»;

2) 244-бапта:тақырыбы мен бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«244-бап. Жеке тұлғаның салықты және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтаруы

1. Жеке тұлғаның декларация ұсынуы міндетті болып табылатын жағдайларда декларацияны ұсынбау жолымен не декларацияға немесе салықтарды және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеумен немесе төлеумен байланысты өзге де құжаттарға кірістері немесе шығыстары туралы не салық салуға жататын мүлкі туралы көрінеу бұрмаланған деректерді енгізу жолымен салықты немесе бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтаруы, егер бұл іс-әрекет салықты және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді ірі мөлшерде төлемеуге әкеп соқса, -»;

мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:

«Ескерту. Кірістер мен мүлік туралы декларацияны бірінші рет ұсынбаған не аталған декларацияға немесе салықтарды және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеумен немесе төлеумен байланысты өзге де құжаттарға кірістері немесе шығыстары туралы не салық салуға жататын мүлкі туралы көрінеу бұрмаланған деректерді бірінші рет енгізген жеке тұлға, егер бұл іс-әрекет салық және (немесе) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді ірі мөлшерде төлемеуге әкеп соқса, жанама әдіспен айқындалған салық салу объектілері және (немесе) салық салуға байланысты объектілер бойынша жеке табыс салығын төлеген жағдайда осы баптың бірінші бөлігінде көзделген жазалаудан босатылады.».

4. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 17, 91-құжат; № 19-І, 19-ІІ, 96-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 7, 33-құжат):

169-баптың 8-тармағының 8) тармақшасындағы «ұсынуға;» деген сөз «ұсынуға міндетті.» деген сөздермен ауыстырылып, 9) тармақшасы алып тасталсын.

5. 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2014 ж., № 18-I, 18-II, 92-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат; № 24, 145, 146-құжаттар; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 2, 6-құжат; № 7, 33-құжат; № 8, 44, 45-құжаттар; № 9, 46-құжат; № 10, 50-құжат; № 11, 52-құжат; № 14, 71-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат):1) мазмұнында:

272-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«272-бап. Салық есептiлiгiн, шартты банк салымымен байланысты құжаттарды ұсынбау, сондай-ақ салық есептiлiгiнде толық емес, анық емес мәліметтерді ұсыну»;

274-баптың тақырыбы алып тасталсын;

471-баптың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«471-бап. Жергілікті атқарушы органдардың, өзге де уәкілетті органдардың және уәкілетті адамдардың Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген міндеттерді орындамауы»;

2) 272-бапта:тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«272-бап. Салық есептiлiгiн, шартты банк салымымен байланысты құжаттарды ұсынбау, сондай-ақ салық есептiлiгiнде толық емес, анық емес мәліметтерді ұсыну»;

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Мемлекеттік кіріс органына салық есептілігін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген мерзімде ұсынбау -

ескерту жасауға әкеп соғады.»;

мынадай мазмұндағы 2-1 және 2-2-бөліктермен толықтырылсын:

«2-1. Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есепке жазуға әкеп соғатын жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген активтер мен міндеттемелер туралы декларацияда, кірістер мен мүлік туралы декларацияда, жеке табыс салығы бойынша декларацияда толық емес, анық емес мәліметтерді ұсыну -

ескерту жасауға әкеп соғады.

2-2. Осы баптың 2-1-бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекеттер -

отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.»;

мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:

«Ескерту. Осы баптың 2-1 және 2-2-бөліктерінің ережелері активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтер тиісті мемлекеттік органдарда болған кезде активтер мен міндеттемелер туралы декларацияда осындай мәліметтер көрсетілмеген жағдайда қолданылмайды.»;

3) 274-бап алып тасталсын;

4) 285-баптың үшінші бөлігінің 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«8) мемлекеттік кіріс органының сұрау салуын алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде банк шоттарының бар-жоғы және нөмірлері туралы, салық төлеушілердің осы шоттардағы ақша қалдығы және қозғалысы туралы, сондай-ақ сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, тексерілетін жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы ақпаратты ұсынбау түрінде орындамауы - »;

5) 471-бапта:тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«471-бап. Жергілікті атқарушы органдардың, өзге де уәкілетті органдардың және уәкілетті адамдардың Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген міндеттерді орындамауы»;

екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну үшiн Қазақстан Республикасының салық заңнамасында айқындалған мәлiметтердi жергілікті атқарушы органдардың, өзге де уәкілетті органдардың және уәкілетті адамдардың ұсынбауы, уақтылы, анық немесе толық ұсынбауы -

лауазымды адамдарға отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.»;

мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:

«Ескерту. Қазақстан Республикасы салық заңнамасының осы бапта пайдаланылатын ұғымы мен терминдері Қазақстан Республикасының салық заңнамасында пайдаланылатындай мағынада ғана қолданылады.»;

6) 720-баптың бірінші бөлігіндегі және 721-баптың бірінші бөлігіндегі «274,» деген цифрлар алып тасталсын.

6. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 15-16, 106-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., № 2, 184-құжат; № 15, 281-құжат; № 19, 370-құжат; 1997 ж., № 5, 58-құжат; № 13-14, 205-құжат; № 22, 333-құжат; 1998 ж., № 11-12, 176-құжат; № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 3-4, 66-құжат; № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 9, 86-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 5, 31-құжат; № 10, 51-құжат; № 11, 56, 67-құжаттар; № 15, 138, 139-құжаттар; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; № 15, 86-құжат; № 16, 91-құжат; № 23, 140-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж.,№ 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 11, 55-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; 2008 ж., № 17-18,72-құжат; № 20, 88-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18,21-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3, 32-құжат; № 5, 43-құжат; № 6, 50-құжат; № 12, 111-құжат; № 13, 116-құжат; № 14, 117-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; № 15, 76-құжат; 2014 г. № 1, 9-құжат; № 4-5, 24-құжат; № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 12, 82-құжат; № 19-I, 19-II, 94, 96-құжаттар; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 13, 68-құжат; № 15, 78-құжат; № 16, 79-құжат):

6-тармақтың 1) тармақшасы 2021 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

1) 17-1-баптың 4-тармағының 3-3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:«3-3) кірістер мен мүлік туралы мәліметтерді, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысанға сәйкес өтініш берушінің барлық міндеттемелері бойынша орын алған берешек туралы ақпаратты, сондай-ақ банктің ірі қатысушысы мәртебесін иемденіп алу туралы өтінішті уәкілетті органға берген күннің алдындағы күнтізбелік отыз күн ішінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен ұсынылған, нотариат куәландырған немесе мемлекеттік кіріс органы растаған активтер мен міндеттемелер туралы декларацияның көшірмесін және Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде ұсынылған, кірістер мен мүлік туралы декларацияның нотариат куәландырған немесе мемлекеттік кіріс органы растаған көшірмесін ұсынады.

Активтер мен міндеттемелер туралы декларациядағы мәліметтер активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын айдың бірінші күніне көрсетіледі.»;

2) 50-бапта:6-тармақтың д) тармақшасы мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

«тексерілетін жеке тұлғаға;»;

6-1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«Осы баптың осы тармағында, 6-тармағының д) тармақшасында, 6-2, 6-3 және 6-4-тармақтарында көзделген мәліметтер мемлекеттік кіріс органының сұрау салуы негізінде салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нысан бойынша салықтық әкімшілендіру мақсатында ғана уәкілетті органмен келісу бойынша ұсынылады.»;

мынадай мазмұндағы 6-2, 6-3 және 6-4-тармақтармен толықтырылсын:

6-тармақтың 2) тармақшасының жетінші - он бірінші абзацтары 2026 ж. 1 қаңтарға дейін қолданылады«6-2. Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органға оның сұрау салуы негізінде мынадай:

1) активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсынуға міндетті жеке тұлғалардың банк шоттарының бар-жоғы, нөмірлері туралы және олардың осы шоттардағы ақша қалдықтары туралы;

2) сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомаларын көрсете отырып, активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсынуға міндетті жеке тұлғаларға берілген кредиттер туралы мәліметтерді ұсынады.

Осы тармақта көрсетілген мәліметтерді салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының салық заңнамасында айқындалған жеке тұлғаларда активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет туындаған жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша сұратады.

Салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген сұрау салуына активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну жөніндегі міндет туындаған жеке тұлғалардың тізімі қоса берілуге тиіс.

6-3. Тексерілетін жеке тұлғаға берілген кредиттер туралы, оның ішінде сыйақыны қоса алғанда, өтеу сомалары көрсетілген мәліметтерді банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар мемлекеттік кіріс органдарының сұрау салулары бойынша Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес ұсынады.

Мемлекеттік кіріс органдары осы тармақта көрсетілген мәліметтерді тексерілетін тұлғаға салық салумен байланысты мәселелер бойынша салықтық әкімшілендіру мақсатында пайдаланады.

6-тармақтың 2) тармақшасының он төртінші абзацы 2018 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі6-4. Жеке тұлғаның Қазақстан Республикасында тұрғын үй сатып алу үшін алынған ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақыны өтеуі туралы мәліметтерді беру бөлігіндегі банктік құпия мемлекеттік кіріс органдарының талабы негізінде ашылуы мүмкін. Мемлекеттік кіріс органдарының талабы банктердің немесе жекелеген банктік операциялар түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың кірістер мен мүлік туралы декларацияда көрсетілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақыны өтеу туралы мәліметтер беруіне жеке тұлға (шот иесі) келіскен жағдайда ресімделеді.»;

6-тармақтың 3) тармақшасы 2021 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

3) 54-1-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) кірістер мен мүлік туралы мәліметтерді, Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен ұсынылатын кірістер мен мүлік туралы декларацияның көшірмесін беруге тиіс.».

7-тармақ 2021 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

7. «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2000 ж., № 22, 406-құжат; 2003 ж., № 11, 56-құжат; № 12, 85-құжат; № 15, 139-құжат; 2004 ж., № 11-12, 66-құжат; 2005 ж., № 14, 55, 58-құжаттар; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 25-құжат; № 8, 45-құжат; № 13, 85-құжат; № 16, 99-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28, 33-құжаттар; № 8, 52-құжат; № 18, 145-құжат; 2008 ж., № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; 2009 ж., № 2-3, 18-құжат; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; № 24, 134-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 17-18, 112-құжат; 2011 ж., № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 15-құжат; № 8, 64-құжат; № 13, 91-құжат; № 21-22, 124-құжат; № 23-24, 125-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 4-5, 24-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 94-құжат; № 21, 122-құжат; № 22, 131-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат; № 15, 78-құжат):

1) 26-баптың 6-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:«6) кірістер мен мүлік туралы мәліметтерді, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысанға сәйкес өтініш берушінің барлық міндеттемелері бойынша орын алған берешек туралы ақпаратты, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иемденіп алу туралы өтінішті уәкілетті органға берген күннің алдындағы күнтізбелік отыз күн ішінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен ұсынылған, нотариат куәландырған немесе мемлекеттік кіріс органы растаған активтер мен міндеттемелер туралы декларацияның көшірмесін және Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде ұсынылған, кірістер мен мүлік туралы декларацияның нотариат куәландырған немесе мемлекеттік кіріс органы растаған көшірмесін ұсынады.

Активтер мен міндеттемелер туралы декларациядағы мәліметтер активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын айдың бірінші күніне көрсетіледі;»;

2) 74-1-баптың 2-тармағының 4) тармақшасындағы «туралы ақпаратты» деген сөздер «туралы;» деген сөзбен ауыстырылып, 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:«5) кірістер мен мүлік туралы мәліметтер жөніндегі ақпаратты, Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен ұсынылатын кірістер мен мүлік туралы декларацияның көшірмесін қамтитын есептілікті ұсынуға тиіс.».

8-тармақ 2021 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі

8. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., № 14, 119-құжат; 2004 ж., № 16, 91-құжат; № 23, 142-құжат; 2005 ж., № 7-8, 24-құжат; № 14, 58-құжат; № 23, 104-құжат; 2006 ж., № 3, 22-құжат; № 4, 24-құжат; № 8, 45-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 55-құжат; 2007 ж., № 2, 18-құжат; № 4, 28-құжат; № 9, 67-құжат; № 17, 141-құжат; 2008 ж., № 15-16, 64-құжат; № 17-18, 72-құжат; № 20, 88-құжат; № 21, 97-құжат; № 23, 114-құжат; 2009 ж., № 2-3, 16, 18-құжаттар; № 17, 81-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; № 7, 28-құжат; № 17-18, 111-құжат; 2011 ж., № 3,32-құжат; № 5, 43-құжат; № 11, 102-құжат; № 15, 125-құжат; № 24, 196-құжат; 2012 ж., № 2, 14, 15-құжаттар; № 10, 77-құжат; № 13, 91-құжат; № 20, 121-құжат; № 21-22, 124-құжат; 2013 ж., № 10-11, 56-құжат; 2014 ж., № 6, 27-құжат; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 22, 131-құжат; № 23, 143-құжат; 2015 ж., № 8, 45-құжат):

72-1-баптың 6-тармағы бірінші бөлігінің 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:«6) кірістер мен мүлік туралы мәліметтер, сондай-ақ уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысанға сәйкес өтініш берушінің барлық міндеттемелері бойынша орын алған берешек туралы ақпарат, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемденіп алу туралы өтінішті уәкілетті органға берген күннің алдындағы күнтізбелік отыз күн ішінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен ұсынылған, нотариат куәландырған немесе мемлекеттік кіріс органы растаған активтер мен міндеттемелер туралы декларацияның көшірмесін және Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде ұсынылған, кірістер мен мүлік туралы декларацияның нотариат куәландырған немесе мемлекеттік кіріс органы растаған көшірмесі.

Активтер мен міндеттемелер туралы декларациядағы мәліметтер активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын айдың бірінші күніне көрсетіледі;».

9. «Тауар биржалары туралы» 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2009 ж., № 9-10, 46-құжат; № 18, 84-құжат; № 19, 88-құжат; 2010 ж., № 5, 23-құжат; 2011 ж., № 1, 2-құжат; № 11, 102-құжат; № 12, 111-құжат; 2012 ж., № 10, 77-құжат; № 15, 97-құжат; 2013 ж., № 4, 21-құжат; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 1, 4, 9-құжаттар; № 10, 52-құжат; № 11, 61-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; № 23, 143-құжат):

24-баптың 3-тармағы мынадай мазмұндағы 5-1) тармақшамен толықтырылсын:

«5-1) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мемлекеттік кіріс органдарына;».

10. «Құқық қорғау қызметі туралы» 2011 жылғы 6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2011 ж., № 1, 4-құжат; № 19, 145-құжат; 2012 ж., № 3, 26-құжат; № 5, 41-құжат; № 8, 64-құжат; 2013 ж., № 7, 34, 36-құжаттар; № 14, 75-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 21, 122-құжат; № 23, 143-құжат):

1) 6-баптың 6-тармағы алып тасталсын;

2) 16-баптың 1-тармағының 15) тармақшасындағы «хабарлауға;» деген сөз «хабарлауға міндетті.» деген сөздермен ауыстырылып, 16) тармақшасы алып тасталсын.

11. «Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдары туралы» 2012 жылғы 13 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2012 ж., № 4, 31-құжат; 2013 ж., № 2, 10-құжат; № 14, 72-құжат; 2014 ж., № 7, 37-құжат; № 8, 49-құжат; № 14, 84-құжат; № 16, 90-құжат; № 19-I, 19-II, 96-құжат; 2015 ж., № 1, 2-құжат; № 15, 78-құжат):

7-баптың 4-тармағы алып тасталсын.1   2   3   4   5   6   7   8   9


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет