Қазақстан республикасының Ұлттық банкі басқармасының ҚаулысыДата23.02.2016
өлшемі120.27 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ

ҚАУЛЫСЫ
Алматы қаласы 1999 жылғы 3 шілдедегі № 158

Банкаралық клирингті жүзеге асыратын клиринг ұйымдарының күнделікті есеп жасау және беру ережесін бекіту туралы


Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 1999 жылғы 24 қыркүйекте N 907 тіркелді


(2005.17.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.17.11. № 147 қаулысымен тақырып өзгертілді (бұр.ред.қара) 

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.04.03 ж. N 123 қаулысымен өзгерістер енгізілді (бұр. ред. қара)

Қазақстан Республикасы төлем жүйесiнiң жұмысына тиiстi түрде бақылау жасауды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.17.11. № 147 қаулысымен 1-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

1. Банкаралық клирингті жүзеге асыратын клиринг ұйымдарының күнделiктi есеп жасау және беру ережесi бекiтiлсiн және Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап күшiне енгiзiлсiн.

2. Заң департаментi (Сизова С.И.) Төлем жүйесi басқармасымен (Мұсаев Р.Н.) бiрлесiп осы қаулыны және Клиринг ұйымдарының күнделiктi есеп жасау және беру ережесiн Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде тiркеуден өткiзсiн.

3. Төлем жүйесi басқармасы (Мұсаев Р.Н.) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзген күннен бастап екi апта мерзiмде осы қаулыны және Клиринг ұйымдарының күнделiктi есеп жасау және беру ережесiн клиринг ұйымдарына жiберсiн.

4. Ақпарат технологиясы департаментi (Поликарпов О.Ю.) 1999 жылдың IIІ тоқсанында Төлем жүйесi басқармасына орнатылған "Клиринг статистикасы" бағдарламалық қамтамасыз ету жұмысын қайта пысықтайтын болсын.

5. Бюджеттi жоспарлау және бақылау басқармасы (Ғалиева Д.Т.) Ақпарат технологиясы департаментiмен (Поликарпов О.Ю.) бiрлесiп 1999 жылдың бiрiнші жартысындағы жұмыс нәтижелерi бойынша түзету енгiзгенде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң 1999 жылғы бюджетiнен (шығыстар сметасынан) тиiстi бағдарламалық қамтамасыз ету жұмысын әзiрлеуге қажеттi ақша қарастырсын.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Төрағасының орынбасары Н.Қ.Абдулинаға жүктелсiн.

Ұлттық Банк

Төрағасы К. К. Дамитов

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкi Басқармасының

1999 жылғы 3 шiлдедегi

N 158 қаулысыменБекітілген

 

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.17.11. № 147 қаулысымен тақырып өзгертілді (бұр.ред.қара) 

Банкаралық клирингті жүзеге асыратын клиринг ұйымдарының

күнделiктi есеп жасау және беру ережесi

 

Енгізілген өзгерістер:
ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.04.03 ж. N 123 қаулысымен

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.17.11. № 147 қаулысымен


ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.04.03 ж. N 123 қаулысымен ереже өзгертілді (бұр. ред. қара)

1-тарау. Жалпы ережелер

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.17.11. № 147 қаулысымен 1-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

1. Осы Ереже банкаралық клирингті жүзеге асыратын клиринг ұйымдарының (бұдан әрі - клиринг ұйымдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң (бұдан әрi - Ұлттық Банк) төлем жүйесi бөлiмшесiне (бұдан әрi бөлiмше) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес күнделiктi есеп жасау және беру тәртiбiн айқындайды.

2. Әрбiр клиринг ұйымы есеп ақпаратын бөлiмшеге төлем жүйесiндегi ақпарат беруге қойылатын белгiленген талаптарға сәйкес берiп отырады.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.04.03 ж. N 123 қаулысымен 3-тармақ өзгертілді (бұр. ред. қара)

3. Әрбiр клиринг ұйымы есеп ақпаратын таза позициялар бойынша түпкiлiктi есеп айырысу жүргiзiлгеннен кейiн күнделiктi Ұлттық Банк айқындаған электронды арна арқылы есеп берiлiп отырған күннен кейiнгi күнi Алматы уақыты бойынша сағат 9-дан кешiктiрмей бередi.

2-тарау. Аймақтық клиринг ұйымдары беретiн күнделiктi

есепке қойылатын талаптар

4. Клиринг ұйымдарының бөлiмшеге беретiн күнделiктi есебiнiң форматы Қазақстан Республикасының төлем жүйесiне ақпарат беруге қойылатын талаптарына сәйкес болуы тиiс.

5. Клиринг ұйымы күнделiктi есептiң форматын қалыптастырған кезде (N 1 , 2 қосымшалар) күнделіктi берiлетiн ақпарат саны және сомасы (цифрлар) оң жақ бойынша теңестiрiледi, ал берiлетiн мәлiметтерде тиынмен көрсетiледi.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.17.11. № 147 қаулысымен 6-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

6. Клиринг ұйымының операциялық күн iшiндегi мәлiметтерде жалпы алғандағы клиринг ұйымы бойынша да, жеке алғандағы банкаралық клирингке қатысушылар бойынша да ақша айналысы жөнiндегi ақпарат болуға тиiс (N 1 қосымша).

7. Клиринг ұйымына төлемдердің өтуi туралы мәлiметтер сома интервалдары бойынша осы Ереженiң N 2 қосымшасында көрсетiлген алғашқы және соңғы интервалдарға сәйкес келуi тиiс.

8. Клиринг ұйымын бағдарламалық қамсыздандыру Ұлттық Банктiң нормативтiк құқтық актiлерiне сәйкес төлем белгiлеу кодтары бойынша төлем тапсырмаларын жiктеудi қамтамасыз етуге тиiс.

9. Клиринг ұйымын бағдарламалық қамсыздандыру валюталау күндерi бойынша төлем тапсырмаларын өңдеудi қамтамасыз етуге тиiс.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.17.11. № 147 қаулысымен 10-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

10. Клиринг ұйымының операциялық күнi iшiндегi банкаралық клирингке қатысушылар транзакцияларының саны бойынша айналыстар толық түрде санмен көрсетiледi.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2005.17.11. № 147 қаулысымен 11-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

11. Клиринг ұйымының операциялық күнi iшiндегi банкаралық клирингке қатысушылар төлемiнiң сомасы бойынша айналыстар санмен тиынмен көрсетiледi.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.04.03 ж. N 123 қаулысымен 12-тармақ алып тасталды (бұр. ред. қара)

12. алып тасталды

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.04.03 ж. N 123 қаулысымен 13-тармақ өзгертілді (бұр. ред. қара)

13. Ақпарат берудi қорғау Ұлттық Банктiң бөлiмшелерi мен электрондық құжаттармен алмасуға қатысатын ұйымдар өзара электрондық құжаттармен алмасқан кезде бағдарламалық-криптографиялық қорғау жүйесiн пайдалану тәртiбiн айқындайтын Ұлттық Банктiң нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес жүзеге асырылуға тиiс.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.04.03 ж. N 123 (бұр. ред. қара); 2005.17.11. № 147 (бұр.ред.қара) қаулыларымен 14 -тармақ өзгертілді

14. Клиринг ұйымдарының күнделiктi берген есебi негiзiнде бөлімше Қазақстан Республикасында банкаралық клирингті жүзеге асыру жөніндегі қажеттi ақпарат қалыптастыратын болады.

15. Клиринг ұйымының бөлiмшеге күнделiктi есептi дұрыс және уақытылы берiп отыру жауапкершiлiгi клиринг ұйымының басшысына жүктеледi.

16. Осы ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешiледi.
Ұлттық банк

Төрағасы

К.К. ДамитовҚазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

1999 жылғы 3 шілдедегі

N 158 қаулысымен бекітілген

Клиринг ұйымдарының

күнделікті есеп жасау және

беру ережесіне

N 1 қосымша

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.04.03 ж. N 123 (бұр. ред. қара); 2005.17.11. № 147 (бұр.ред.қара) қаулыларымен 1-қосымша өзгертілдіКлиринг ұйымы бойынша бiр күн iшiнде төлемдердiң өтуi

туралы есептiң клиринг ұйымы ұсынатын форматы

      ((ХХ ДД.ММ.ГГГГ

         А     В      КАВ         SAB        RDF       SBA

      ))


мұндағы,

(( - файлдың басталу белгiсi, 1-позициядан бастап 2 символ

ХХ - облыс коды, 3 позициядан бастап 2 символ

ДД.ММ.ГГГГ - күнi, 6 позициядан бастап 10 символБанктің немесе банк операцияларының

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның

 (бұдан әрі - банк) банктік бірегейлендіру коды (банкаралық клирингке қатысушы)

 1 позициядан бастап 9 символ

Егер 0 болса - барлық қалған банктер сомасы ретiнде

есептелсiн.

В - Банктiң бiрыңғай банктiк коды (банкаралық клирингке қатысушы)

 11 позициядан бастап 9 символ

КАВ - А банкiнен В банкiне жiберiлген құжаттар саны, 20

позициядан бастап 7 символ

SАВ - А банкiнен В банкiне жiберiлген құжаттар сомасы

(тиынмен), 27 позициядан бастап 18 символ

КВА - В банкiнен А банкiне жiберiлген құжаттар саны, 45

позициядан бастап 7 символ

SВА - В банкiнен А банкiне жiберiлген құжаттар сомасы

(тиынмен), 52 позициядан бастап 18 символ

)) - файлдың аяқталу белгiсi

 

 
Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкi Басқармасының

1999 жылғы 3 шiлдедегi

N 158 қаулысымен бекiтiлген

Клиринг ұйымдарының күнделiктi

есеп жасау және беру ережесiне

N 2 қосымша

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 16.04.03 ж. N 123 қаулысымен 2-қосымша өзгертілді (бұр. ред. қара)Клиринг ұйымы бойынша бiр күн iшiнде сома интервалдары

бойынша төлемдердiң өтуi туралы есептiң

клиринг ұйымы ұсынатын форматы

      ((ХХ ДД. ММ. ГГГГ

         А      В       К    S

      ))


мұндағы,

(( - файлдың басталу белгiсi, 1-позициядан бастап 2 символ

ХХ - облыс коды, 3 позициядан бастап 2 символ

ДД.ММ.ГГГГ - күнi, 6 позициядан бастап 10 символ

А - соманың алғашқы интервалы 1-позициядан бастап 18 символ

В - соманың соңғы интервалы 19-позициядан бастап 18 символ

К - соманың осы интервалындағы өткізiлген құжаттар саны

37-позициядан бастап 7 символ

S - соманың осы интервалындағы өткізілген құжаттар сомасы

44-позициядан бастап 18 символ

)) - файлдың аяқталу белгiсi

1-мысал.

      ((32 16.04.1999

              0       1000000        1805       624992242

        1000001       2000000        471        689482706

        2000001       3000000        277        696453763

        3000001       4000000        150        524814446

        4000001       5000000        134        608107760

        5000001       6000000        62         345743708

        6000001       7000000        52         339784007

        7000001       8000000        65         495020211

        8000001       9000000        39         333176510

        9000001       10000000       74         724780346

       10000001       20000000       218        3172830793

       20000001       30000000       122        3100468984

       30000001       40000000       52         18110906713

       40000001       50000000       42         1949063537

       50000001       60000000       21         1155017533

       60000001       70000000       21         1377032096

       70000001       80000000       18         1361124198

       80000001       90000000       8          699395708

       90000001       100000000      18         1774458150       100000001      1000000000000  46         7369782448

       ))
Каталог: cont
cont -> Мазмұны мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері
cont -> Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты «Сот кабинеті»
cont -> Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғалары (филиалдар мен өкілдіктер) үшін Банкке ақпарат берудің қажеттігі және бсн алу бойынша жадынама
cont -> Акционерлік қоғамның акционерлерінің құқықтары туралы
cont -> Сұрақ: Акционерлік қоғам қызметіне қатысты ақпаратты қалай алуға болады? Қоғам акционер үшін қандай құжаттар тізбесін және қандай ақпаратты бере алады? Жауап
cont -> «Қазпочта» АҚ АҚпараттық саясаты бекітілді
cont -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің
cont -> Справка тоо «Қазақ энциклопедиясы» включен в Перечень объектов организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации
cont -> Конкурс красоты «Миссис Стройкомплекс 2014»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет