«Қазтрансгаз-алматы» акционерлік қОҒамының корпоративтік басқару кодексі алматы қжүктеу 440.76 Kb.
бет1/3
Дата16.06.2016
өлшемі440.76 Kb.
  1   2   3БЕКІТІЛГЕН

«ҚазТрансГаз» АҚ Директорлар Кеңесінің шешімімен

26 қазан 2011 жылғы

№14 хаттама, 3 т.
«ҚАЗТРАНСГАЗ-АЛМАТЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІ


Алматы қ.,

2011 ж.
Мазмұны:

Кіріспе


Қоғам туралы ақпарат

1-бөлім. 1. Корпоративтік басқару принциптері

1. Анықтама мен принциптер

2. Қоғамның ішкі құжаттары

3. Корпоративтік басқарудың жалпы құрылымы

2-бөлім. Басқарма мен Директорларының кеңесі жұмысының тиісті тәжірибесі

1. Директорлар кеңесі

2. Басқарма

3. Директорлар кеңесі мен Басқарма арасындағы өзара әрекеттестік. Корпоративтік хатшы

3-бөлім. Жалғыз акционермен өзара әрекеттестік

1.Жалғыз акционер құқығын қамтамасыз ету

2. Жалғыз акционер құқығын қорғау

3. Дивидент саясаты

4. Жасасуда мүдделілік бар мәмілелер

5. Елеулі корпоративтік оқиғалар

6. Қоғамды тарату

4-бөлім. Ақпаратты ашу мен айқындылық

1. Ақпаратты ашудың саясаты мен тәжірибесі

2. Ішкі ақпаратты қорғау

3. Қаржылық есептілік

4. Ішкі бақылау мен ішкі аудит

5. Сыртқы аудит

5-бөлім. Еншілес және тәуелді ұйымдармен өзара әрекеттесу принциптері мен тәжірибесі

6- бөлім. ҚорытындыКІРІСПЕ

1. Осы Кодекстің мақсаттары «ҚазТрансГаз-Алматы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) корпоративтік басқаруын жетілдіру мен жүйелеу, Қоғаммен басқарудың айқындылығын одан ары қамтамасыз ету мен Қоғамның тиісті корпоративтік басқарудың стандарттарын ұстанудың өзгеріссіз дайындығын растау болып табылады. Оның ішінде:

қоғаммен басқару жауапкершіліктің, есеп берушілік пен тиімділіктің тиісті деңгейінде жүзеге асырылуы тиіс, сол арқылы Жалғыз акционер үшін Қоғамның құндылығы мен басқа да пайдаларын арттыру;

ақпаратты ашу, айқындылық, сонымен қатар ішкі бақылау және тәуекелдермен басқару жүйесінің тиімді жұмысы тиісті түрде қамтамасыз етілуі қажет.

2. Кодекс Қоғам ішінде және нарықтың басқа да қатысушыларымен қатынасындағы іскерлік этиканың жоғарғы деңгейін қамтамасыз ету үшін өз қызмет процесінде Қоғаммен қолданылатын ережелер мен ұсыныстар жинағы болып табылады.

3. Кодекс Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама (бұдан әрі- Заңнама), Қоғам Жарғысы (бұдан әрі – Жарғы) ережелеріне сәйкес, сонымен қатар халықаралық тәжірибеде корпоративтік басқару принциптерінің, Қазақстанда дамушы корпоративтік тәртіп тәжірибесінің есебімен әзірленген.

4. Қоғам өз қызметінде Кодекс ережелерін сақтау тиіс. Кодекс ережелерінен бас тарту Қоғамның жеке ерекшеліктерін, оның көлемін, даму кезеңдерін, сонымен қатар оның алдында туындайтын тәуекелдер мен мәселелердің сипаттамасын ескере отырып, белгілі бір жағдайлар кезінде ақталуы мүмкін. Сәйкестендірілген жағдайлардың мұқият талдауы мен Директорлар кеңесі және Жалғыз акционерімен рұқсат етілген бас тартуды қарастырғаннан кейін ғана Кодекс ережелерінен бас тарту рұқсат етіледі.

5. Қоғам корпоративтік басқару тәжірибесі статикалық сипатқа ие емес екендігін растайды. Директорлар кеңесі қолданыстағы Заңнама, ұсыныстар мен қажет болған жағдайда Жалғыз акционердің қарауына сәйкестендірілген ұсыныстарды енгізумен қазақстандық және халықаралық компанияларға қатысты корпоративтік басқаруда қолданылатын ең жақсы тәжірибе тұрғысынан Кодекс шарттарын мерзімді қайта қарастырады.

6. Қоғаммен сәйкестендірілген шарттар негізінде Қоғам қызметкерлері мен лауазымды тұлғалар осы Кодекспен қарастырылған міндеттемелерді өзіне алады, әрі Қоғамда және оның еншілес мен тәуелді ұйымдарымен өзара қарым-қатынаста оның ережелерін сақтауға міндеттенеді.

7. Кодексте келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады:
Жалғыз акционер
Директорлар кеңесі

Тәуелсіз Директорлар


Корпоративтік хатшы
Басқарма

Заңнама

Жарғы

Кодекс

Комитет/тер

Аудит жөніндегі комитет
Сыйақылар мен тағайындау жөніндегі комитет

Стратегиялық жоспарлау бойынша комитет

Корпоративтік тартыс

Мүдделі тұлға

Елеулі корпоративтік оқиғалар
Қоғам

«ҚазТрансГаз-Алматы» АҚ, Қоғамның жоғары органы

Қоғамның басқару органы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғамның Жарғыға сәйкес тәуелсіз деп анықталған директорлар

Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесінің хатшысы

Қоғамның атқарушы органы

Белгіленген тәртіпте қабылданған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер жиынтығы

Қоғам Жарғысы

Қоғамның корпоративтік басқару кодексі

Директорлар Кеңесінің комитеті/тері

Директорлар Кеңесінің Аудиті жөніндегі комитет

Директорлар кеңесінің Сыйақылар мен Тағайындау жөніндегі комитеті
Директорлар кеңесінің с стратегиялық жоспарлау бойынша комитеті

Келесілер арасындағы келіспеушіліктер

мен даулар:

1) Жалғыз акционер және Қоғам органдары;

2) Қоғам органдары немесе оның Ішкі аудит қызметінің мүшелері/қызметкерлері;

3) Қоғам органдары мен Жалғыз акционер мүддесі мен Қоғам қызметіне керіс әсер ететін, Қоғаммен корпоративтік басқару мәселелері бойынша Қоғамның мүдделі тұлғалары

Қоғам қызметімен байланысты, құқығының іске асыруы Заңнама және Жарғымен қарастырылған тұлға

Қоғам қызметінде іргелі өзгерістерге алып келетін Қоғаммен жасасқан мәмілелер мен оқиғалары қатары

«ҚазТрансГаз-Алматы» Акционерлік қоғамы


8. Осы Кодексте қолданылатын, бірақ анықталмаған терминдер Заңнама мен Жарғыда қолданылатын мағынада пайдаланылады.


ҚОҒАМ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
9. Қоғам және еншілес компанияларының миссиясы тұтынушыларды үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында Алматы қаласы мен Алматы облысының газ және газ тасымалдау әлеуетін дамыту және жүзеге асыру болып табылады.

10. Қоғамға Жалғыз акционер газ саласының келесі сегменттерінде қызметін жүзеге асыратын серіктестіктерге қатысу үлесі тапсырылған: Алматы қаласы мен Алматы облысының тұтынушыларын жабдықтау мақсатында табиғи газ тасымаладу және жеткізу, тұрғын үй және коммуналдық-тұрмыстық нысандарды газдандыру жүйесін жөндеу, тұтынушылардың газ тұтынуын есепке алу, бақылау-өлшеу және коммерциялық есепке алу құралдарын монтаждау, жөндеу, күйге келтіру, техникалық қызмет көрсету және тексеру.


1- БӨЛІМ. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ПРИНЦИПТЕРІ

1. АНЫҚТАМА МЕН ПРИНЦИПТЕР
11. Корпоративтік басқарма деп Қоғам қызметіне бақылау жүргізу мен басқаруды қамтамасыз ететін және Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі, Басқарма, Қоғамның өзге органдары мен Жалғыз акционер мүдделігіндегі мүдделі тұлғалар арасындағы қатынасты білдіретін процестер жиынтығы түсіндіріледі.

12. Қоғам корпоративтік басқарманы Қоғам қызметінің тиімділігін жоғарлату, оның танымалдылығын нығайту және онымен капиталды тартуға арналған шығындарды азайту құралы ретінде қарастырады.

13. Осы тарауда баяндалған корпоративтік басқарудың принциптері Қоғаммен басқаруға байланысты туындайтын қатынастарда сенімділікті құруға бағытталған және Кодекстің кейінгі бөлімдегі барлық ережелер мен ұсыныстардың негізі болып табылады.

Осы Кодекстің негіз болатын принциптері:

жалғыз акционердің мүдделері мен құқықтарын қорғау принципі;

директорлар кеңесі мен Басқарманың Қоғаммен тиімді басқару принципі;

жауапкершілік принципі.

қоғамның дербес қызметінің принципі;

қоғам қызметі туралы ақпаратты ашу объективтілігі мен айқындылық принциптері;

заңдылық пен әдеп принциптері;

тиімді дивиденттік саясат принциптері;

тиімді кадрлық саясат принциптері;

қоршаған ортаны қорғау принципі;

корпоративтік тартыс пен мүдделілік тартысты реттеу саясаты;

14. Қоғамның корпоративтік басқару құрылымы Заңнамаға сәйкес келуі тиіс және Қоғам органдары арасындағы міндеттерді бөлуді нақты анықтау қажет.

15. Кодексте баяндалған корпоративтік басқарудың принциптеріне еру Қоғам қызметінің объективті талдауын өткізуге тиімді тәсілді құруға және сәйкестендірілген ұсыныстарды, талдаушылардан, кеңесшілерден және қажет болған жағдайда рейтингтік агенттіктерден бағалауды алуға көмек беруі тиіс.

  1. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ МҮДДЕЛЕРІ МЕН ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ПРИНЦИПІ

16. Қоғамда корпоративтік басқару Жалғыз акционердің заңды мүдделері мен құқықтарын құрметтеу және қорғау принципіне негізделген және Қоғамның тиімді қызметіне, оның ішінде Қоғамның активтерінің өсуіне және Қоғамның қаржылық тұрақтылық пен пайдалылықты қолдауына көмек береді.

17. Жалғыз акционер Заңнама және Жарғымен қарастырылған құқықтарға ие.

18. Корпоративтік басқару жалғыз акционерге Қоғамды басқаруда қатысуымен байланысты өз құқықтарын жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Жалғыз акционер Заңнамамен қарастырылған тәртіпте Қоғам органдарымен Заңнама және Жарғы нормаларын бұзу әрекеті жағдайында өз құқықтарын және заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгіну құқығына ие.

19. Қоғам мен Жалғыз акционер арасындағы ақпаратпен алмасу тәртібі Заңнамамен, Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.


  1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН ЖӘНЕ БАСҚАРМАНЫ

ТИІМДІ БАСҚАРУ ПРИНЦИПТЕРІ
20. Директорлар кеңесінің қызметі мынадай принциптерге құрылады:

Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделерін іске асыру мен максималды түрде сақтау, сонымен қатар Жалғыз акционердің құқығын қорғау;

Қоғам қызметіне жауап беру.

21. Директорлар толық ақпараттандыру, адалдық және Жалғыз акционер мен Қоғамның ең жақсы мүдделігінде әрекет етуі тиіс.

22. Директорлар кеңесі Жалғыз акционер алдында өз қызметінің айқындылығын қамтамасыз етеді.

23. Директорлар кеңесінің төрағасы мен Басқарма төрағасы бір тұлға түрінде болмауы қажет.

Директорлар кеңесінің төрағасы, Директорлар кеңесінің қызметін қамтамасыз етуіне жауапты және Қоғамның ағымдағы қызметіне жауапты Басқарма төрағасы арасындағы жауапкершілік айқын бөлінуі қажет және Қоғамның сәйкестендірілген ішкі құжаттарында бекітілуі тиіс.

24. Директорлар кеңесі мен Басқарма туралы сәйкестендірілген ережелерде баяндалған, Директорлар кеңесі мен Басқарма арасындағы өкілеттілік бөлінген болуы тиіс.

25. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің басшылығына жауапты, оның жауапкершілігі аясының барлық аспектілері бойынша оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесімен бекітілетін отырыстың күн тәртібін дайындайды. Директорлар кеңесінің Төрағасы Корпоративтік хатшымен бірге Директорлардың дұрыс және анық ақпаратты уақытында алуын қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесінің Төрағасы Жалғыз акционермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің қызметіне Директорлардың тиімді үлес қосуын, оның ішінде Директорлар мен Басқарма арасындағы сындарлы қарым-қатынасты қамтамасыз етеді.

26. Директорлар кеңесінің құрамында Директорлардың жалпы санының үштен бір бөлігі Тәуелсіз Директорлармен ұсынылуы тиіс. Тәуелсіз Директордың сипаттамалы ерекшелігі Жалғыз акционер мен Қоғам басшылығынан тәуелсіздігі болып табылады.

27. Директордың жұмысын және әділ сыйақыны тағайындауды бағалау жүйесі олардың жұмысын Жалғыз акционер мен Қоғам мүдделігінде ынталандыруын қамтамасыз етуі қажет.

28. Қоғамның ағымдағы қызметімен басшылық ету үшін Басқарма төрағасы тұлғасындағы көшбасшы керек екендігін Қоғам түсінеді. Сонымен қатар басқару процесінде күрделі міндеттерді шешу керектігін және оларды шешу үшін жеке емес, ұжымдық тәсіл қажет екендігін де Қоғам түсінеді. Осыған байланысты Қоғам Басқарма төрағасымен басқаратын Басқарма түріндегі атқарушы органды бекітеді.

29. Басқарма қызметі Жалғыз акционердің мүдделігін максималды түрде сақтау принципі негізінде құрылады және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешіміне толығымен есеп береді.

30. Басқарма қызметінің негізгі принциптері адалдық, ақниеттілік, ақылдылық, сақтық, жүйелілік болып табылады.

31. Басқарма Қоғам стратегиясын іске асыру мен міндеттерді орындау мақсатында Жалғыз акционермен бекітілген және Қоғамның сәйкес ішкі құжаттарында тіркелген Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етеді.


  1. ЖАУАПКЕРШІЛІК ПРИНЦИПІ

32. Қоғам барлық Мүдделі тұлғалардың құқықтарын құрметтейді және мойындайды әрі өзінің дамуы мен қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында бұндай тұлғалармен ынтымақтастыққа ұмтылады.

33. Мүдделі тұлғалар Заңнамамен қарастырылған жағдайында өзінің құқықтарының бұзылуына өтемақыны алу мүмкіндігіне ие болуы қажет.

34.Корпоративтік басқару процесінде Мүдделі тұлғаның қатысуы жағдайында соңғысы уақытында әрі үнемді негізде елеулі, жеткілікті және сенімді ақпаратқа қол жеткізуі қажет.

35. Мүдделі тұлғалар Басқарманың заңды емес әрі әдепсіз әрекеттері туралы Директорлар кеңесіне еркін түрде хабардар етуі тиіс және бұндай хабардар ету жағдайында олардың құқықтары шектелмеуі қажет.


  1. ҚОҒАМНЫҢ ДЕРБЕС ҚЫЗМЕТІНІҢ ПРИНЦИПІ

36. Қоғам қызметі Жарғыны сақтау жағдайында осы Кодекстің ережелеріне сәйкес Қоғамның Жалғыз акционер мүдделігін сақтау мақсатында жүзеге асырылады.

37. Қоғам өз қызметін дербес түрде ылғи жүзеге асырып отырады.

38. Қоғам мен Жалғыз акционер арасындағы мәмілелер мен қатынастар Заңнама шегінде қарапайым коммерциялық негізде жүзеге асырылады.
  1. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АШУ ОБЪЕКТИВТІЛІГІ МЕН АЙҚЫНДЫЛЫҚ ПРИНЦИПТЕРІ

39. Жалғыз акционермен негізделген шешімдерді қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету, сонымен қатар Қоғам қызметі туралы ақпаратты Мүдделі тұлғалардың мәліметіне дейін жеткізу мақсатында Қоғам Жалғыз акционер мен Мүдделі тұлғалар алдында Қоғам, сонымен қатар оның қаржылық жағдайы, экономикалық көрсеткіштері, оның қызметі туралы нәтижелер, меншіктілік құрылымы мен басқаруы туралы анық ақпараттың уақытында ашылуын қамтамасыз етеді. Ақпаратты ашу Заңнамамен, Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталған тәртіпте орындалады.

40. Қандайда бір ақпаратты ашу және (немесе) жария ету кезінде Қоғаммен коммерциялық және Заңнамамен қорғалатын өзге құпия туралы Заңнама ережелері ескеріледі.


  1. ЗАҢДЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДЕП ПРИНЦИПТЕРІ

41. Қоғам Заңнамамен, іскерлік әдептің жалпы қабылданған принциптерімен (дәртүрмен), Жарғымен, осы Кодекстің ережелерімен және өзінің шарттық міндеттемелерімен қатаң сәйкестікте әрекет етеді.

42. Жалғыз акционер, Директорлар кеңесінің мүшелері және Басқарма арасындағы қатынастар өзара сенімділік, сыйластық, емсеп берушілік пен бақылауға құрылады.


  1. ТИІМДІ ДИВИДЕНТТІК САЯСАТ ПРИНЦИПІ

43. Қоғам Заңнама нормаларына және Қоғамның дивиденттік саясатын анықтайтын Қоғамның ішкі құжатына жүгінеді.

44. Дивиденттік саясаттың негізгі принциптерінің бірі дивиденттер мөлшерін анықтаудың қарапайым және айқындылық механизі және оларды төлеу жағдайын қамтамасыз ету болып табылады.

45. Қоғамның дивиденттік саясаты Жалғыз акционермен, потенциалды инвесторлар мен Қазақстан Республикасының жұртшылығымен зерделеу үшін аса айқын әрі қол жетімді болуы тиіс.
  1. ТИІМДІ КАДРЛЫҚ САЯСАТ ПРИНЦИПІ

46. Қоғамдағы корпоративтік басқару Заңнамамен қарастырылған Қоғам қызметкерлерінің құқықтарын қорғау негізінде құрылады және әлеуметтік мәселелерді шешу мен еңбек жағдайын реттеуде Қоғам мен оның қызметкерлері арасындағы серіктестік қатынастарды дамытуға бағытталуы қажет.

47. Кадрлық саясаттың негізгі жағдайларының бірі Қоғам жұмысының көрсеткіштеріне тәуелді мүмкіндігінше жұмыс орындарын сақтау, Қоғамдағы еңбек жағдайын жақсарту мен Қоғам қызметкерлерінің әлеуметтік қорғауының нормаларын сақтау болып табылады.

48. Қоғам қызметкерлердің таңдауын Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес айқын конкурстық процедуралар негізінде жүзеге асырады.

49. Корпоративтік басқару еңбек ұжымында жағымды әрі шығармашылық жағдайды құру процесін ынталандыру, Қоғам қызметкерлерінің біліктілігін жоғарлатуға көмек көрсетуі қажет.


  1. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ПРИНЦИПІ

50. Өз қызметінде Қоғам Заңнама талаптары мен жалпы танылған қызмет стнадарттарына сәйкес қоршаған ортаға деген аса ұқыпты әрі ұтымды қатынас принциптеріне жүгінеді.

51. Қоғамда қоршаған ортаны қорғау аясында Қоғамның саясатын анықтайтын ішкі құжат әзірленуі керек.

52. Қоғам өзінің еншілес және тәуелді ұйымдарда экологиялық аудитті өткізуге ұмтылады.
  1. КОРПОРАТИВТІК ТАРТЫС ПЕН МҮДДЕЛІЛІК ТАРТЫСТЫ РЕТТЕУ САЯСАТЫ

53. Қоғам қызметкерлерімен тең Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері тратыстардлы болдырмай, Қоғам мен Жалғыз акционер мүдделігінде тиісті қамқорлық және байқаушылықпен адалды әрі саналы түрде өзінің кәсіптік функцияларын орындайды.

54. Тартыстар болған (туындаған) жағдайда Қоғамның лауазымдық тұлғалары тартыстың болуы (туындауы) туралы Корпоративтік хатшыны уақытында хабардар етуі қажет.

55. Қоғам қызметкерлерімен тең Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері өз қызметін тек Заңнама талаптары мен осы Кодекстің принциптеріне ғана емес, сонымен қатар іскерлік әдептің жалпы қабылданған нормалары мен әдеп стандарттарына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді.


1.10.1. КОРПОРАТИВТІК ТАРТЫСТАРДЫ РЕТТЕУ САЯСАТЫ
56. Қоғамның барлық органдарының айқын үйлестіру әрекеттерін жоспарлайды.

57. Корпоративтік тартыстарды болдырмау мен реттеу бойынша жұмыстың тиімділігі Қоғамда туындаған немесе туындауы мүмкін жағдайында бұндай тартыстарды жедел әрі толық түрде анықтайды.

58. Корпоративтік тартысты объективті түрде бағалауын қамтамасыз ету мен оның тиімді реттеуі үшін жағдай жасау мақсатында тартыс мүдделері қозғалған немесе қозғалуы мүмкін тұлғалар бұны реттеуде қатыспауы қажет.

59.Директорлар кеңесі корпоративтік тартыстар кезінде олардың шешімдері заңды және негізделген бола отырып, Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделеріне максималды түрде жауап беретін тартыстарды реттеу ережелері мен саясатын әзірлейді және мерзімде қарастырып отырады.

60. Корпоративтік тартыстар туындаған жағдайда қатысушылар Жалғыз акционер құқығы мен Қоғамның іскерлік атағын тиімді қорғауын қамтамасыз ету мақсатында келіссөздер жүргізу жолымен оларды шешу жолдарын іздестіреді.

61. Келіссөздер жолымен корпоративтік тартыстарды шешу мүмкін болмаған жағдайда олар қатаң түрде Заңнамаға сәйкес шешіледі.

62. Қоғам атынан Басқарма Төрағасы барлық мәселелер бойынша корпоративтік тартыстарды реттеуді, Қоғамның Директорлар Кеңесінің құзыреттілігіне жатқызылмайтын шешімдердің қабылдауын жүзеге асыру тиіс, сонымен қатар корпоративтік тартыстарды реттеу бойынша жұмыстарды жүргізу тәртібін жеке өзі анықтау қажет.

63. Директорлар кеңесі оның құзыреттілігіне жататын мәселелер бойынша корпоративтік тартыстардың реттеуін жүзеге асырады. Бұл жағдайда Корпоративтік хатшыға корпоративтік тартыс мәні мен корпоративтік тартысты шешуде делдал рөлі туралы Директорлар кеңесінің максималды түрде ақпараттандыруын қамтамасыз ету бойынша міндеттер жүктеледі.

64. Директорлар кеңесі Басқарма құзыреттілігіне жататын жеке корпоративтік тартыстарды қарастырады (мысалы, тартыс негізі бұл орган әрекеті (әрекетсіздігі) немесе онымен қабылданған актілер болған жағдайда).
1.10.2. МҮДДЕЛІЛІК ТАРТЫСТАРДЫ РЕТТЕУ САЯСАТЫ
65. Мүдделілік тартысы Қоғам қызметкерінің жеке мүдделігі лауазымдық міндеттердің тура орындалуына әсер етуі мүмкін немесе әсер ететін жағдай ретінде анықталады.

66. Қоғамның барлық қызметкерлері өзі (немесе өзімен байланысты тұлғалар), не өзгелерге қатысты мүдделілік тартысының туындауы мүмкін жағдайды болдырмауы қажет.

67. Мүдделілік тартысты болдырмаудың негізгі принциптері Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның іскерлік әдеп Кодексінде бекітіледі.
2. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ ҚҰЖАТТАРЫ
68. Корпоративтік басқарудың нақты құрылымы, рәсімдері мен тәжірибесі Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі, оның ішінде:


 • Директорлар кеңесі туралы;

 • Басқарма туралы;

 • Комитеттер туралы (олардың құру шегі бойынша);

 • Корпоративтік хатшы туралы;

 • Ішкі аудит қызметі туралы;

 • Тәуекелдерді басқару құжаттары туралы;

 • Ақпаратты ашу туралы;

 • Іскери әдеп кодексі.

69. Жоғарыда аталған құжаттар Заңнамаға және халықаралық тәжірибеде танылған корпоративтік басқару принциптеріне сәйкес әзірленеді.


 1. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУДЫҢ ЖАЛПЫ ҚҰРЫЛЫМЫ70. Қоғам органдары өз міндеттерін кәсіптік және нысаналы әдіспен орындау ресурстары мен құзыреттіліге ие болуы тиіс. Бұнымен қатар олардың басқаруы уақытылы, айқын және толығымен түсіндірілетін болуы қажет.

71. Қоғам органдарының жүйесінде келесілер бар:

жалғыз акционер – Қоғамның жоғарғы органы;

басқару органы- Директорлар кеңесі – Қоғамның стратегиясын әзірлеуге, оның қызметіне жалпы басшылық ету мен Басқарма қызметіне бақылау жүргізуіне жауап беруші басқарушы орган;

басқарма – Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етуші және Директорлар кеңесімен және Жалғыз акционермен анықталатын стратегияны іске асырушы ұжымдық атқарушы орган;

Ішкі аудит қызметі – Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау облысында бағалауды, корпоративтік басқару облысында құжаттардың орындалуын және Қоғам қызметін жақсарту мақсатында кеңес беруді жүзеге асырушы орган.

72. Қоғам органдары мен лауазымдық тұлғаларымен Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдердің сақтауын, сонымен қатар Қоғамның корпоративтік басқару аясында Заңнама нормаларына, Жарғы ережелеріне және Корпоративтік хатшыға жүктелетін Қоғамның өзге де ішкі құжаттарға жүгінуді қамтамасыз ету. Корпоративтік хатшы Қоғам органдары арасында ақпаратпен тиімді алмасуға ықпал етеді және басқару мәселелері бойынша Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесігің мүшелері үшін кеңесші қызметін атқарады.

73. Қоғам мен еншілес әрі тәуелді ұйымдар арасындағы қарым-қатынас сійкестендірілген Қоғам органдары мен оның еншілес әрі тәуелді ұйымдары арқылы бекітілген корпоративтік рәсімдер шегінде жүзеге асырылады. Бекітілген корпоративтік рәсімдер шегінен тыс еншілес және тәуелді ұйымдарда Қоғам қызметкерлерінің ресми емес үндеулеріне тыйым салынады.

74. Қоғам органдары Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің қарауына Қоғамның ішкі құжаттарын Жарғыға және заңнама нормаларына сәйкес әзірлейді және белгіленген тәртіпте ұсынады.

2-БӨЛІМ. БАСҚАРМА МЕН ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІСТІ ТӘЖІРИБЕСІ
75. Қоғам кәсіптік әрі тәуелсіз Директорлар кеңесінің болуы тиімді корпоративтік басқарудың маңызды элементі деп есептейді. Басқарма да Қоғаммен басқару процесінде елеулі рөл атқарады. Осы екі орган арасындағы тиімді өзара әрекеттестік пен олардың құзыреттілігінің айқын шектеуі корпоративтік басқарудағы тиісті тәжірибені қамтамасыз етуде кілтті фактор болып табылады.

  1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет