БАҒдарламасы ( Syllabus ) «Жылутехника»бет1/2
Дата11.07.2016
өлшемі427 Kb.
түріБағдарламасы
  1   2

Пәнді оқу бағдарламаның титулды парағы

(Syllabus)


Форма

Ф СО 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Жылуэнергетика кафедрасы

ПӘНДІ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)
«Жылутехника» пәні

5В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығы

Павлодар

Пәнді оқу бағдарламаның бекіту парағы

(Syllabus)


Форма

Ф СО 7.18.3/38

БекітеміН

ЭФ деканы

__________Кислов А.П.

2011ж. «___»___
Құрастырушы: аға оқытушы, техника магистірі___________ Тулебаева Ж.А.

Жылуэнергетика кафедрасы


«Жылутехника»
Пәнді оқу бағдарламасы

5В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығы үшін


Бағдарлама 20_ж. «____» _________бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған.

Хаттама №_____.


Кафедра меңгерушісі _________________ Глазырин С.А.

Энергетиктикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20_ж. «_____»______________хаттама №____.
ОӘК төрағасы ______________ Кабдуалиева М.М.

КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі ___________ Омаров М.С. 20_ж. «_____»__________


1 Оқытушы жайлы мәлімет:
Тулебаева Жанар Амангелдіқызы «Жылуэнергетика» кафедрасының аға оқытушысы (дәріс).

Талипов Олжас Манарбекұлы Жылуэнергетика» кафедрасының аға оқытушысы (тәжірибелік, зертханалық жұмыстар).Кафедрада болу уақыты: күнде, А-311а, т.67-36-26.
2 Пән туралы мәлімдеме:

Жылутехника пәні болашақ мамаңдарды теория және тәжрибе бойынша білім беріп, оларды жылуды алудың, бір күйден екінші күйге өзгеруінің және оны пайдалана білудің, жылу пайдаланатын құралдармен қондырғыларды бар мүмкіншілігінше пайдаланудың, отын мен жылу әнергияларын үнемдеудің, қайнар әнергия көздерін тауып оны қалық шаруашылығына пайдаланудың әдістерін үйрету.


3 Пәннің жұмыстық көлемі

Семестр

Кредиттер саны

Аудиторлық сабақтар бойынша қатынастық сағаттар саны

СӨЖ сағаттары саны

Бақылау түрі

барлығы

Дәріс

Тәжірибелік

зертханалық

студиялық

меншікті

барлығы

СӨЖМ

3

2

90

15

7,5

1590
экзамен

барлығы
90
Семестр

Кредиттер саны

Аудиторлық сабақтар бойынша қатынастық сағаттар саны

СӨЖ сағаттары саны

Бақылау түрі

барлығы

Дәріс

Тәжірибелік

зертханалық

студиялық

меншікті

барлығы

СӨЖМ

3

2

84
3

675
экзамен

барлығы
84
Семестр

Кредиттер саны

Аудиторлық сабақтар бойынша қатынастық сағаттар саны

СӨЖ сағаттары саны

Бақылау түрі

барлығы

Дәріс

Тәжірибелік

зертханалық

студиялық

меншікті

барлығы

СӨЖМ

3
6

6


барлығы
6


Пререквизиттер: Жылутехникасы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: физика, химия, гидравлика, аәродинамика, математика.

Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар курстық және дипломдық жобаны орындағанда, ары қарай еңбек қызметінде пайдаланады.Пәннің мақсаттары

студенттерге жылутехника терминдерін, жылу алу, жылудың бір күйден екінші күйге өзгеру заңдарын, жылу пайдаланатын жабдықтардың жұмыс тәсілдерін және ол жабдықтарды өндірістің қайсы саласында пайдалануды ұғындыру.Пәнді зерттеу нәтижесінде студенттер білуге тиісті:

- құбылыс серпіні мен маңызы және жылуының таралу заңдарын;

- бірмәндік шарттардағы жылуөткізгіштік тендеуі мен біртекті ағынды жылуалмасу тендеулер жүйесінің шешілерін жөнініде түсініктері болуы;

- тектікүй (фазалық) түрленуі мен химиялық өзгерістердегі жылуалмасуын;

- маңызалмасудың негізгі түсініктері мен заңдарын және үштік сәйкестігін; бугазды қоспалардың жылуалмасуын анықтау әдістерін;

- сәулеленулік жылуалмасуын, сәулеленулік ағынның нәтижелігін есептеу әдістерін;

- жылуөтуді қарқындыру және жылуалмасу құралдарын есептеу әдістерін

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу нысаны№ п/п

Тақырыптардың атауы

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

практи-калық

(сем)


зерт

студиялық

жеке

СӨЖ

1

Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары

1

2

2

Термодинамиканың бірінші заңы

0,5

0,5

32

3

Термодинамиканың екінші заңы

0,5

0,5

32

4

Термодинамикалық процестер

1

1


2

5

Ылғалды ауа

0,5
34

6

Ағымның термодинамикасы. Газдардың, булардың ағып шығуы және иленуі

1

3,5

7

Букүшті қондырғылардың циклдары

1

4

8

Жылуалмасу теориясының негізгі түсініктері

1

4

9

Жылуөткізгіштік

1

1

33

10

Ағымды жылуалмасу

1

1

33

11

Сәулелі жылуалмасу

1

1


2

12

Жылуберіліс

1

1


2

13

Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері

1

0,5


4

14

Отың жану негіздері

1

0,5


3

15

Әнерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау

0,5

0,5


4

16

Әнергия сақтау негіздері. Екінші әнергетикалық ресурстар

1

4

17

Өндірістік қазандық қондырғылары

1

4

барлығы :

15

7,5

1552,5

Сырттай орта кәсіби білім негізінде 2010 т.ж.№ п/п

Тақырыптардың атауы

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

практи-калық (сем)

зерт

студиялық

жеке

СӨЖ

1

Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары
2

2

Термодинамиканың бірінші заңы
0,5

14

3

Термодинамиканың екінші заңы
0,5

14

4

Термодинамикалық процестер
4

5

Ылғалды ауа16

6

Ағымның термодинамикасы. Газдардың, булардың ағып шығуы және иленуі
6

7

Букүшті қондырғылардың циклдары
6

8

Жылуалмасу теориясының негізгі түсініктері
6

9

Жылуөткізгіштік
0,5

25

10

Ағымды жылуалмасу
0,5

15

11

Сәулелі жылуалмасу
4

12

Жылуберіліс
0,5


4

13

Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері
4

14

Отың жану негіздері
0,5


3

15

Әнерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау
4

16

Әнергия сақтау негіздері. Екінші әнергетикалық ресурстар
4

17

Өндірістік қазандық қондырғылары
4

барлығы :
3

675

Сырттай орта кәсіби білім негізінде 2011 т.ж.№ п/п

Тақырыптардың атауы

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

практи-калық

зерт

студиялық

жеке

СӨЖ

1

Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары

0,5
2

Термодинамиканың бірінші заңы

0,5
3

Термодинамиканың екінші заңы

0,5
4

Термодинамикалық процестер

0,5
5

Ылғалды ауа6

Ағымның термодинамикасы. Газдардың, булардың ағып шығуы және иленуі

0,5
7

Букүшті қондырғылардың циклдары

0,5
8

Жылуалмасу теориясының негізгі түсініктері

0,5
9

Жылуөткізгіштік

0,5
10

Ағымды жылуалмасу

0,5
11

Сәулелі жылуалмасу12

Жылуберіліс

0,5
13

Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері14

Отың жану негіздері

0,5
15

Әнерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау16

Әнергия сақтау негіздері. Екінші әнергетикалық ресурстар17

Өндірістік қазандық қондырғылары

0,5
барлығы :

6
Курстың компоненттері

Пән бойынша бақылау түрлері: МБ1, МБ2, емтихан (3 семестр).


Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны
Тақырып 2. Термодинамиканың бірінші заңы

Термодинакалық жүйелердің күй параметрлері.

Жылу сыйымдылық жүмыстық дененің ішкі энергиясы жэне энтальпиясы. Жүмыстық денелердің қоспасы. Термодинамикалық бірінші заңы.
Тақырып 3. Термодинамиканың екінші заңы

Термодинамикалық екінші заңы. Термодинамикалық дифференциалдық тендеулері. Фаздық өзгерістер.Тақырып 4. Термодинамикалық процестер

Жұмыстық денелердегі термодинамикалық процестер. Нағыз газдардағы термодинамикалық процестерді диаграммалардың жәрдемімен шешу. Ылғалды ауа параметірлері.Тақырып 9. Жылуөткізгіштік

Түрақты тәртіптегі жылу өткізгіштік. Жылуөткізгіштік коэффициеті, Фурье заңы. Агрегаттық күйі өзгерген кездегі жылу алмасу.Тықырып 10. Ағымды жылуалмасу

Ағымды жылу алмасу заңдылықтары, коэффициенттері, есептік байланыстары.Тақырып 11. Сәулелі жылуалмасу

Кирхгоф заңы, Планк заңы, Вин заңы, сәулелену коэффициенті, жылулық ағыны, интенсивтілігі.Тақырып 12. Жылуберіліс

Жылуберілісті сипаттау заңдылықтары.Жылуберу коэффициенті және Ньютон-Рихман заңы, жылуөту коэффициенті, термиялық кедергілері.Тақырып 13. Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері

Жылуалмастырғыш аппаратардың жылулық балансы, теңдеулері, қызу беттерін анықтау.Тақырып 14. Отың жану негіздері

Отынның сипаттамалары. Отынның жануын есептеу, отынның жану өнімдерінің көлемін анықтау.Тақырып 15. Энерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау

Ошақ қүрылыстарың жылу балансы.Қоршаған ортаға жылу шығындарын анықтау және шығындардың шекті шамаларың анықтау.


Зертханалық сабақтардың мазмұны
Тақырып 2. Термодинамиканың бірінші заңы

Термодинамиканың бірінші заның зерттеуТақырып 3. Термодинамиканың екінші заңы

Су буының параметірлерің анықтау


Тақырып 5. Ылғалды ауа

Ауаның газды тұрақтысың аңықтау


Тақырып 9. Жылуөткізгіштік

Материалдардың жылу өткізгіштігін анықтау

Цилиндрлік қабат тәсілімен жылу өткізгіштікті аныктау.

Тықырып 10. Ағымды жылуалмасу

Горизонталь цилиндрдің табиғи конвекция кезінде жылу беруі.

Жасаңды қозғалыс кезінде құбырдағы ауаның жылу беруі.


Студенттердің өздік жұмыстарының мазмұны

Тақырып 1. Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары

Техникалық термодинамика пәні және оның зерттеу әдістері. Термодинамикалық жүйе. Негізгі күй параметірлері. Термиялық және калориметрлік күй теңдеулері. Жылу және жұмыс әнергия тасымалдаудың түрі. Термодинамикалық процесс. Тепетеңдік және тепетеңдіксіз жүйе. Қайтымды және қайтымсыз процесстер. Айналымды проесстер. Жұмыстық денелердің қоспасының жылу сыйымдылығы. [1, 2]Тақырып 2. Термодинамиканың бірінші заңы

Термодинамиканың бірінші заңының мазмұны. Термодинамиканың бірінші заңының анықтамалары. Термодинамиканың бірінші заңының есепті түрі. Жұмыс және жылуды термодинамикалық күй параметрлері арқылы анықтау. Ішкі әнергия. Әнтальпия. Әнтропия. РН- және ТS-диаграммалары. Ағым үшін термодинамиканың бірінші заңының теңдеуі. [1, 2].Тақырып 3. Термодинамиканың екінші заңы

Термодинамиканың екінші заңының мазмүны.Термодинамиканың екінші заңының негізгі анықтамалары. Жылу машиналарының термодинамикалық циклдары. Тура және кері циклдар. Термодинамикалық ПӘК және тоңазытқыштық коәффициент. Карно циклы, оның қасиеттерін талдау. [2]Тақырып 4. Термодинамикалық процестер

Процестерді, жүмыстық денелердін күй өзгеруін зерттеудін жалпы тәсідцері.

Политропты процестер. Политропты процестердін негізгі сипаттамалары. РН- және ТS-координатарында келтіру. Негізгі термодинамикалық процестер: изохорлы, изотермиялы, изобарлы және адиабадты — политропты процестің жеке түрлері [1, 2]

Тақырып 5. Ылғалды ауа

"Ылғадды ауа" түсінкті анықтау. Ылғалды ауаның күйін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер және. Ылғадцы ауаның НS-диаграммасы. Ылғадды ауаның негізгі процестерін есептеу (қыздыру, кептіру, ауаның әртүрлі булардың қоспалары). [1, 2]Тақырып 6. Ағымның термодинамикасы. Газдардың, булардың ағып шығуы және иленуі

Критикалық жыддамдықтан өту шарты. Лаваля саптамасы. Су буының ағып шығу процесісын НS-диаграммасының жәрдемімен есептеу. Нағыз ағып шығу процесі.

Компрессорда өтетін термодинамикалық РН- және ТS-диаграммаларында келтіру. Қайтымсыз сығым. Компрессордың салыстырмалы ішкі ПӘКі. [4, 5]

Тақырып 7. Букүшті қондырғылардың циклдары

Букүшті қондырғылардың шарты нобайы. Ренкин циклі және оны талдау. Бастапқы және арқырғы параметрлердің Ренкин циклын термиялық ПӘК әсері. Цикдді РН-, ТS - және НS-диаграммаларында келтіру. Букүшті қондырғылардың теңділігін арттыру жолдары. [1, 2]Тақырып 8. Жылуалмасу теориясының негізгі түсініктері

Жылу алмасу теориясың мақсаты және маңызы. Негізгі түсініктер және анықгамалары. Өңцірістік процестерде жылуалмасудың маңызы. Жылу тасымалдау түрлері: жылуөткізгіштік, ағымды жылу алмасу, сәулелі жылу алмасу. Күрделі жылу алмасу. [3, 4].Тақырып 9. Жылуөткізгіштік

Түрақгы тәртіптегі жылу өткізгіштік. Бір қабатты және көп қабатты жазық қабырғаның, цилиндрилік жәе сфералық қабырғалардың жлу өткізгіштігі.

Шектелмеген пластинаны, цилиндрді және шарды I, II және III шектелген жағдайда кыздыру (сыуыту). Шекті өлшемді денелердегі тұрақсыз тәртіпті жылу өткізгіштік процесі. [3, 4]

Тықырып 10. Ағымды жылуалмасу

Үқсастық теориясының негіздері. Негізгі анықтамалар. Физикалық қүбылыстардың үқсастық шарты. Критериялық анықтамалары. Модельдеу тәсілдері. Негізгі үқсастық критериялық физикалық мәні. Математикалық модельдеу жөнінде түсінік. [3, 4]Тақырып 11. Сәулелі жылуалмасу

Жалпы түсініктер жөне аныктамалар: сәулелі жылу алмасудың жылу балансы. Жылы сәуле шығарудың негізгі зандары. Мөлдір ортамен бөлінген денелердің арасыңдағы сәулелі жьшу алмасу; сәулелену коәффициенті; кеңістікте еркін орналасқан денелердің арасындағы сәулелі жылу алмасу. Сәулеленуден қорғану. Газдардың сәуле шығаруы. Ошақтарды және отын жанатын камерларда сәулелі жылу алмасу. [3, 4]Тема 12. Жылуберіліс

Күрделі жылу алмасу. Жазық, цилиндрлік, сфералық жэне қабырғапандырыпған қабырғалар арқыиы жылу беріліс. Жылуберіліс коэффициенті. Жылу беріліс процесін қарқындату. Жьшулық оқшаулар. Жылуды оқшаулайтын материалдарды тандау. [3, 5]Тақырып 13. Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері

Жылуалмасқыш аппараттардың мақсаты, желісі және оларды жіктеу. Жылуалмасқыш аппараттарды есептеу принциптері. Жылуалмасқыш аппараттардың қүрылымын және жылу алмасуын анықтау есебі.

Жылуалмасқыш аппараттарында модельдеу және жылуалмасу процестерін есептеу үшін ЭВМді қолдану. [3, 5]

Тақырып 14. Отың жану негіздері

Отынның элементарлық қүрамы. Жану жылынығы. Шартгы отын. Мемлекеттің жэне эртүрлі салалардың отын балансының қүрылысы. Отыңды үнемдеу мэселері жэне оны шешу жолдары.

Жану теориясының негіздері жэне отынды жағуды үйымдастыру.Қатты, сүйық жэне газ тэріздес отывды жэне өндіріс қалдықтарын жағу өзгешелегі. Түйінді газдарды тазарту. [1, 4].

Тақырып 15. Энерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау

Энерготехнологиялық мәні және маңызы. Энерготехнологияны өндірісте пайдалану. Энерготехнологиялық жүйелерді этропиялы жэне эксергетикалы талдау. Энерготехнологиялық жүйелерді термодинамикалы үйлестіру. Қоршаған ортаны отынның сыртқа шығатын жану өнімдерінен қорғау.Тақырып 16. Энергия сақтау негіздері. Екінші энергетикалық ресурстар

Екінші энергетикаляқ ресурстар (ЕЭР). Жалпы мағлуматтар және ЕЭРді талдау. ЕЭРді әртүрлі салаларда пайдалану мүмкіндігі. Әртүрлі салаларда отын және жылу пайдаланудаға ЕЭРді маңызы. Салалардағы ЕЭРді көзі және оны пайдалану.

Утилизациялайтын қондырғьшар, олардың жүмыс көрсеткіші. Утилизация техникалық келешегі, утилизация тәсілдерін жетілдіру. [2].

Тақырып 17. Өндірістік қазандық қондырғылары

Қазаңдық қондырғылардың жылулық есептерінің негізі. Жылулық есептіқ мағнасы және тәсілдері. Қазандық агрегаттық жылу балансы және ПӘК. Отын шығыны. меншікті отын шығыны. Қазандық агрегаттың аэродинамикалық есебі. [1, 4]Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет