БАҒдарламасы «Энергетика» кафедрасы Құрастырған: апп кафедрасының меңгерушісі, д.ғ. кДата13.06.2016
өлшемі193.76 Kb.
түріБағдарламасы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

«БЕКІТЕМІН»

ҚарМТУ ректоры,

ҚР ҰҒА академигі

А.М.ҒАЗАЛИЕВ______________

«__»____2013 г.

6М071800 - «Электроэнергетика»

мамандығы бойынша магистранттарға арналған

кешенді ем тиханның

БАҒДАРЛАМАСЫ

«Энергетика» кафедрасы


Құрастырған:

АПП кафедрасының

меңгерушісі, д.ғ.к.,

профессор Брейдо И.В.
_______________________

«Энергетика» кафедрасының

меңгерушісі, т.ғ.к.,

доцент Таранов А.В.


«____» _________201___г.


2013


Кіріспе

6М0718 – «Электроэнергетика» мамандығы бойынша магистранттарды дайындауға арналған мемлекеттік түсу кешенді емтиханның негізгі тапсырмасы: жылу энергиясының төңiрегiдегi бағалы және сапалы профилдi және ғылыми - педагогикалық бiлiм, кәсiби құзыреттiлiк, магистранттардың теориялық және жаттығуды жеке әзiрлеуiнен алуы; әлемнiң бүтiндiк кескінін қабылдауды қамтамасыз ететiн өте маңызды және орнықты бiлiмдердi магистранттардың игеруі; оқытылатын жаңа бiлiмдердi үйренушi қажеттiктер және дербес шығармашылық меңгерудi дағдыландыру; азаматтық позицияны құрастыруға және iс жүзiнде қазiргi ғылыми және жаттығу мәселелерiн шешуге қабiлеттi болатын мамандардың әзiрлеуi, жоғары оқу орындарында сабақ беруге, зерттеу, өндiрiстiк және басқарушылық қызметтi ойдағыдай жүзеге асыруға; докторантураға ғылыми дайындықтың жалғасы; ЖООға сабақ беру қажеттi педагогика және психология төңiрегiдегi тәжiрибелік бiлiмдерiн алуы.


6М071800 – «Электроэнергетика» мамандығы бойынша магистранттарға арналған кешенді емтихан келесі пәндер бойынша жазбаша жүргiзiледi:

– электроэнергетика;

– электротехниканың теориялық негіздері;

– электромеханика және и электромеханикалық жабдықтар;

- электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьютерлік моделдеу.
Мамандық бойынша мемлекеттік кешенді емтиханның бағасы


Әріптік жүйе бойынша бағалау

%-тік құрамы бойынша анықтау

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

А-


95-100

90-94


Өте жақсы

В+

В

В-85-89

80-84


75-79

Жақсы

С+

С

С-D+

D-


70-74

65-69


60-64

55-59


50-54

Қанағаттанарлық

F

30-49

Қанағаттанарлықсыз


1 Электрэнергетика
1. Электроэнергетиканың демографиялық аспектісі. Адамның тұрмыстық және өндiрiстiк әрекетін энергиямен қамтамасыз ету, су проблемасын, жер атмосферасының оттегі қорының шығындалу проблемасын және қалпына келтіру.

2. Электрэнергетика құрылымы - электр энергияны өндiру,жеткізу, тарату, пайдалану. Электр энергияның тәулiктiк, маусымдық және жылдық пайдалану графигі. Электрэнергияның заңдық базасын, негiзгi түсініктер шығару және субъектілер. Казақстан Республикасының "Казақстан Республикасының Электрэнергетика туралы "заңы.

3. Қазақстанның және жер шарының энергетикалық ресурстары- көмiр, мұнай, газ, ядролық жанармай, суресурсы, жел және күн энергиясы, біріншілік энергоресурстардың сипаттамалары, шартты отын. Қазақстанның энергоресурстарының картасы.

4. Электрэнергияның берiлу және үлестiрiлуiнiң процесстерiнiң негiзгi күйі және өндiру мәселелерi. Жердiң энергетикалық қорлары және олар қолдану. Энергетика және экология. Қазақстан Республикасында және әлемдегі электр энергиясын өндірудің күйі және даму келешегі. Электрэнергетикадағы нарықтық қатынастары

5. Энергожүйе және отын - энергетикалық кешен ұғымы. Электр станцияларының түрi, топталуы және электр энергиясын өндірудің технологиялық үдерiсінің ерекшелiктері. Аз энергетиканың дамытуының келешегі. Дәстүрлi емес электр энергиясын өндіру әдiстерi және оларды қолдануының келешегі.

6. Жүктемелердiң графикгі, топталуы, тағайындау және құрастыру. Электр станциясы және қосалқы станциялардың меншiктi мұқтаждықтары туралы ұғым. Энергия жоғалтулары және жүктеменiң графиктерiн есептеуде олардың есепке алу. Энергожүйенің жүктеменi жабулауында электр станцияларының байланысы. Электр қондырғылар жұмысының техникалық-экономикалық көрсеткiштерi.

7. Станция және қосалқы станциялардың электрлік қосылу сызбалары. Сызбалардың топтасуы. Әр түрлi түрдегi электр станцияларының құрылымдық сызбалары және олардың таңдау әдiстерi. күштік трансформаторлардың қуатының және жүктемелердiң балансын мен санын таңдау.

8. Электр станцияларының негiзгi және қосалқы жабдығы. Синхронные генераторлар. Құрылымдық ерекшелiгі және салқындату жүйелерi. Күштік трансформаторлар және автотрансформатор. Тағайындалуы, классификациясы. Құрылысының ерекшелiктерi. Коммутацилық аппараттар: классификациясы және тағайындалуы. Өлшеу трансформаторлары, әрекет ету қағидаты және тағайындалуы.

9. Таратқыш құрылғылар туралы жалпы сипаттама. Анықтауы және тағайындауы. Негiзгi жабдықтары. Құрастырудың қағидалары және классификациясы (АТҚ,ЖТҚ,КТҚ, СКТҚ). Қолдану облыстары.

10. Электрэнергетиялық жүйелер және электр желілері туралы жалпы ұғымдар.

Электрэнергетиялық жүйелердің электр энергиясын өндiру, беруін өрнектеу, үлестiрiлу және тұтынуы үшiн қолайлы өзара байланысты элементтердiң жиынтығы ретінде. Энергосистемалардың техникалық және экономикалық артықшылықтары. Электр желiсі және оларға тән ерекшелiктердi тағайындау. Электр желілерінiң классификациясы. Электр желілеріне көрсетiлетiн талаптар.

11. Электрэнергетиялық жүйенiң жұмыс принцпі және негiзгi элементтерiн конструктивтiк орындауы. Электр жеткiзудiң әуе жолдары, қолдану облысы, жұмыс жағдайы. Әуе жолдарының өткiзгiшi, тiректер, сызықты арматурасы. Изоляторлардың негiзгi түрлерi. Әуе жолдарын пайдалану туралы қысқаша сипаттамалар.

12 Кабелді желілер. Кабелдi төсеудiң әдiстерi. Кабелдердi қосу және түптеуi. Кабель желдерiнiң пайдалану туралы қысқаша сипаттамалар.

Электр желiсінiң сипаттамасы және элементтерінің параметрлерi. Әуе және кабель желдерiнiң орын ауыстыру сызбалары.

Әуе және кабель желдерiнiң активті және реактивтi кедергiлері және өткiзу қабiлетi.

13. Аудан және жергiлiктi электр желдерi. Ықшамдалған орын ауыстыру сызбалары. Трансформаторлар және автотрансформаторлардың орын ауыстыру сызбалары және параметрлерi. Электр желдерi элементтерiндегi қуат және энергияның шығындары. Электр желдерiнiң есептеу тәртiбінің әдiстерi. Күрделі тұйықталған желi. Электр берiлу желiлерiнiң механикалық есептеуi туралы қысқаша сипаттама.

14. Өте алыс жерге электр энергияларын беруге қатысты мәселелер. Энергияның берiлуiнiң жаңа әдiстерi. Тұрақты тоқ беру туралы негiзгi ұғымдар, үлкен өткiзу қабiлетi бар топ тармақтар және энергияның сымсыз берiлулерi. Энерго жүйелердің тәртiбін басқару принциптері. Энерго жүйелердің және электр желілері (АЖДБ ) автоматтандырылған жүйелерді диспетчерлік басқару туралы негiзгi мәлiметтер.

15. Қазақстан республикасы және шет елдегі электр энергетикалық және тораптардың даму перспективалары және күйі. Тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың анықтаушы сапасы, көрсеткiштерi, тербелiсі, ауытқуы және кернеу несимметриясы, электр жабдықтаудың сенiмдiлiгі.

Электр жабдықтау тәртiптерiнiң нормалауға арналған шара және құрылымдар. Реактивтi қуатты компенсациялау.

16. Сыртқы және iшкi электрмен жабдықтау сұлбасы.

Электр энергиясының тұтынушыларының әртүрлігі - өнiм өндiру, өнiмдi шығару кезіндегі энергияның номиналды шығыны, зауыт құнындағы жабдықтау жүйесiнiң құны,өнім құнындағы энергетикалық компоненттiң шамасы.

17. Қара, түрлi түстi, тоқыма, химия өнеркәсiбi, металлургия, мұнайлы-газды кешеннiң машина жасау, электр жабдығының кен өндiру өнеркәсiп, кәсiпорыны салалары бойынша электрмен жабдықтау. Электрлендiрiлген темiр жолдарды жабдықтау, ауылшаруашылық өндiрiсін электрлендiру және автоматтандыру.

18. Релелiк қорғаныстың мақсаты удың және оның энергожүйедегі орны. Элементтiк базаның конструктивтi дамуының кезеңдерi және даму тенденциясы. Релелiк қорғанысқа қойылатын негiзгi талаптар және негiзгi қасиеттері.

19. Энергожүйенің магистралды желілерінің және тарату тораптарының негiзгi қасиеттерi. Энергожүйенің қалыпсыз жұмыс тәртiптерi және зақымдану түрлері.

20. Релелiк қорғаныстың элементтiк базасы. Өлшеуіш, логикалық, сигналдық және орындаушы мүшелер. Жедел тоқ көздерi.

21. Тарату тораптарының релелiк қорғаныстың сұлбалары. Жоғары және аса жоғарғы кернеудегі күштік және коммутацилық құралдардың конструкциялық ерекшелiктері.

Энергожүйенің магистралды желілерінің релелiк қорғанысна көрсетiлетiн талаптар.

22. Жоғарыжиiлiктi қорғаныстар туралы жалпы түсінік. Жоғарыжиiлiктi трактiні қосу және өңдеу қондырғылары. Релелiк қорғаныс және автоматика техникасы.

23. Апатқа қарсы автоматика көмегімен апатттық бүлінулердің дамуының алдын алу, апатқа қарсы автоматиканың қызметтік мақсаты.

24. Апатқа қарсы автоматты басқару жүйесінiң құрылымы. Апатқа қарсы автоматиканың техникасы, ЖЖ арна бойынша апатқа қарсы автоматиканың командаларын жеткізетін аппаратура туралы жалпы түсінік.

25. Өндірілмейтін энергетикалық қорлар - жел, күн сәулесі, мұхиттар энергиясы, термальдік сулар.

Жер шарының жел энергия қорлары, Қазақстанның жел кадастрі, желэлектрстанцияларының конструкциясы және маңызды сызбасы.

26 Виндроторлы электркүштік қондырғылар, ауылшаруашылығындағы автономды тұтынушыларды электрмен жабдықтау, эалыс қашықтықтағы объектілерге, жолдарға қызмет көрсету.

27 Электроэнергетикадағы экономикалық қатынастар және энергетикалық қорлар тиiмдi қолдану. Электроэнергетикада энергия үнемдеу, экологиялық аспектілер.


2 Электротехниканың теориялық негіздері


  1. Тұрақты тоқтың сызықты электр тiзбектерi

Электр тiзбектерiнiң элементтерi. Электр энергиясының баламалы эквивалентік сызбалары. ЭҚК тізбектері бөлiмдері үшiн Ом заңы. Қуат балансы. Контурлы тоқтар әдiсi. Тораптық потенциалдар әдiсi. Матрицалық формадағы тізбек күйiнiң теңдеулерi. Сызықты электр жүйесiн өрнектеу. Электр тiзбектерiнiң негiзгi қасиеттерi. Тоқ өтетін тармақтың кiру және өзара құрамы, қабiлеті өткiзу шарты. Компенсация туралы теорема. Кернеулер және тоқтардың арасындағы сызықты байланыстар. Сызықты электр тiзбектерiнiң есептеуi үшiн топологиялық әдiстердi қолдану. Екi полюстiлерге ортақ ескертулер. Активті екi полюс теоремасы және тармақты тізбектерді есептеу үшiн оның қолдануы. Баяуға активті екi полюстiден энергияның берiлуi. Электр тiзбектерiн талдау үшiн компъютер технологияларының қолдануы.

2. Бiр фаза синусоидалы тоғының электр тiзбектерi.

Бiр фаза синусоидалы тоғының негiзгi ұғымдары. Орташа және тоқтың жұмыс iстейтiн мәндерi, ЭҚК, кернеу. Кедергiге индуктивтiлiк және сыйымдылықтың синусоидалы тоғы. Функциялары айналмалы вектор проекцияларының синусоидалық түрі. Кедергi, индуктивтiлiк, сыйымдылықтың тiзбектi қосылысы. Ом және Кирхгофтың заңдары кешендi формасы. Векторлық және топографиялығы диаграмма.

Синусоидалы тоқ тізбектеріндегі қуаттар. Қуаттарң балансы. Қабылдағышқа көзден максималды қуаттың берiлу шарттары. Тармақ тізбектерін синусоидалы тоқта есептеу.

Электр тiзбектерiндегi резонанстық құбылыстар. Резонанстық кернеу. Жиiлiктiк сипаттама. Күрделi тізбектер резонансы. Тоқтардың резонансы.

Түзудi және дөңгелек кешендi теңдеулер. Тармақсыз және тармақты тізбектер үшiн дөңгелек диаграммалар.

Индукциялық байланысқан элементтер. Өзара индукцияның ЭҚК.

Индукциялы сабақтас элементтердiң тiзбектi қосылысы. Тізбектің индукциялы сабақтас элементтерiнiң параллелді қосылуы. Индукциялы байланыстардың эквивалентті алмасуы. Индуктивті байланысқан элементтер тізбегінен аралық энергияның берiлуi . Болатты өзексiз трансформатор. Индукциялы байланыс жағдайында тармақты тізбектерді есептеу. Синусоидалы тоқ тізбектерінің компьютерлік өрнектелуі.

3. Үш фазалы тізбектер.

Көп фазалы қоректік көздер және көп фазалы тізбек ұғымы. Жұлдызша және үшбұрышты қосу. Үш фазалы тізбектердің симметриялық тәртібі. Әр түрлi қосу схемалары бар үш фазалық тізбектерді симметриялық тәртiпте есептеу. Статикалық жүктемесi бар үш фазалық тізбектерді симметриялық емес тәртiпте есептеу. Кейбiр жағдайларға байланысты қабылдағыш фазаларындағы кернеулер. Үш фазалық тізбектің баламалы схемалары. Үш фазалық тізбектердегі қуаты өлшеу. Айналмалы магнит өрiсі. Синхронды және асинхрондық қозғаушылардың әрекет етуі.

Симметриялық шамаларды құрайтыны үш фазалық жүйелер. Тоқ және кернеулердi құрайтын симметриялық қатынастағы үш фазалық тізбектердің қасиеттерi. Әр түрлi тiзбектелген тоқтар үшiн симметриялық үш фазалық тізбектің кедергiлерi. Әр түрлi тiзбектелген кернеу және тоқтың симметриялық құрамы. Симметриялық емес үш фазалық тізбектегі кернеу және тоқтың симметриялық құрамы. Симметриялық емес жүктемесi бар тізбекті есептеу. Симметриялық емес сызық бойымен тізбекті есептеу.

4. Синусоидалы емес тоқтар.

Синусоидалы емес ЭҚК, кернеу және тоқтар. Тригонометриялық қатарға синусоидалық емес қисығын тарауымен жiктеу. Максималды әсер ететін және синусоидалық емес периодты ЭҚК, кернеулер және тоқтардың орташа мәндерi. Синусоидалы емес периодты қисықтардың формасын сипаттайтын коэффициенттер. Синусоидалық емес қисықтардың периодты айналуы. Периодты айналуындағы әсер ететін ЭҚК, кернеу, тоқтарының мәндері.

Периодты синусоидалық емес ЭҚК мен тоқтармен тізбекті есептеу.

Синусоидалық емес ЭҚК мен тоқтар резонансы. Периодты синусоидалық емес тоқтардың қуаты. Үш фазалық тізбектердегі жоғарғы гармоника.

5. Сызықты электр тiзбектерiндегi айнымалы процесстерi.

Айнымалы процесстердiң пайда болуы және коммутацияның заңдары. Айнымалы, мәжбүрлі және еркiн процесстер. R, L тізбектерінің қысқаша тұйықталуы. Тұрақты кернеуге R, L тізбектерін қосу. Тұрақты және синусоидалы кернеуге R, L, тізбектерін қосу. R, L, С тармақталмаған тізбектері және айнымалы процесстерi. Конденсатордың периодсыз дәрежесi. Конденсатордың периодсыз дәрежесiнiң шектi жағдайы. Конденсатордың (тербелмелi) периодты дәрежесi. Тұрақты кернеуге R, L, С тізбегін қосу. Айнымалы процесстердi классикалық әдiспен есептеудiң ортақ жағдайы.

Пассивті екi полюстiнi өзгеретiн кернеуге қосу (Дюамельдiң формуласы және интегралы).

Пассивті екi полюстi кернеуiн кез келген формаға қосу.Айнымалы процесстердi есептеуде Лапластың өрнектеуiн қолдану. Операторлық формадағы Ом және Кирхгофтың заңдары. Эквивалентті операторлық схемалар.

6.Төрт полюстiктер және жиiлiк электр сүзгiлерi

Төрт полюстiктер және олардың негiзгi теңдеулерi. Төрт полюстiктiң коэффициентін анықтау. Төрт полюстiктiң эквивалентті схемалары. Төрт полюстiктiң симметриялық тұрақты берiлуi мен кедергiнің сипаты. Тізбектің схемалары. Жиiлiкті электр сүзгiлерi. Жоғары жиiлiктi сүзгiлер. Төмен жиiлiктi сүзгiлер. Жолақты және қоршауға болатын сүзгiлер.

7.Таратылатын параметрлермен берілген тізбектер

Ұзын сызықтағы тоқ және кернеу. Бiркелкi сызық теңдеулерi. Бiркелкi сызықты орналастыру тәртiбi. Бiр тектi сызықтың сипаттамасы. Сызықтың кiру кедергiсi. Бiркелкi гиперболалық функциялары бар сызық теңдеулерi. Толқынның шағылысу коэффициенті. Сызықтың келісілген жүктемесi. з Тізбексіз сызық. Бос жүрiс, қысқа тұйықталу және шығынсыз сызықтың жүктеме тәртiбi.

8. Сызықты емес электр тiзбектерi

Сызықты емес электр тiзбектерiнiң техникасы және теориядағы соңғы жетістіктері. Қарапайым сызықты емес тiзбектердiң элементтері және эквивалентті схемалары. Сызықты емес элементтерi бар таралмақсыз тізбектерді есептеудiң графикалық тәсiлi. Сызықты емес элементтердiң параллелді қосылуындағы тізбектерді есептеудiң графикалық тәсiлi. Сызықты емес және сызықты элементтердiң араласып қосылуындағы тізбектерді есептеудiң графикалық тәсiлi. Сызықты емес активті екi полюстiлердiң вольтамперлiк сипаттамасы. Сызықты емес элементтерi бар тармақты электр тiзбектерiн есептеу мысалдары. Сызықты және сызықты емес элементтерi бар тізбектерді есептеу үшiн активті екi полюстiлер теориясын қолдану.

Магниттi тізбектердің негiзгi ұғымдары және заңдары. Таралмаған магниттi тізбектерді есептеу. Тармақты магнит тізбектерін есептеуi.

Сызықты емес айнымалы ток тiзбектерiндегi құбылыстары. Сызықты емес айнымалы ток тiзбектерiн есептеу әдiстерi.

Бiрдей жиiлiктегі ЭҚК көздерi бар тізбектерінің жалпы сипаттамасы. Вентилдері бар тізбектегі тоқ қисығының формасы. Қарапайым түзеткiштер. Болаттан жасалған магнит өткiзгiшi бар катушкадағы тоқты есептеу. Феррезонанс құбылысы.

9. Электромагнит өрiсінің теориясы

Электр және магниттi тізбектерінің мақсаты және электромагнит өрiсінің теориясы мақсатының шектеулi белгiлері.

Электромагнит өрiсі материяның түрі ретінде. Электростатикалық өрiс. Олардың арасындағы байланыс және өрiсті сипаттайтын шамалар. Күштік және эквипотенциалды сызықтар. Еркiн және байланысқан зарядтар. Поляризация және поляризацияның аралас векторлары. Гаусстың теоремасы. Электростатикалықтың негiзгi теңдеулерi. Электростатикалық шарттарындағы өткiзгiштегi өрiс. Даралық теоремасы. Электростатикалық өрiстi есептеу әдiстерiнiң жалпы сипаттамасы. Қондыру әдiсі.Өрiстi есептеу үшiн Гаусстың теоремасын қолдану. Айнамен шағылыстыру әдiсi.Зарядталған дене жүйесінiң өрiсi.Максвеллдiң формуласының үш тобы. Потенциалдық, сыйымдылықты коэффициенттер, жартылай сыйымдылықтар. Өрiстердi есептеу үшiн электростатиканың теңдеулерiн қолдану. Бiркелкi өрiстегi диэлектрикалық шар және диэлектрикалық цилиндр. Электростатикалық өрiстiң энергиясы. Электростатикалық өрiсте әсер ететін күштер. Тұрақты тоқтың электр өрiсi. Өрiсті сипаттайтын шамалар.Тоқ және тоқтың тығыздығы. Дифференциалдық формадағы Джоул-Ленц және Кирхгоф, Ом , заңдары. Лапластың теңдеуi. Тұрақты тоқтың электр өрiсi үшiн шектi шарттар. Диэлектрик өрiсi және электр өрiстiң аралығында ұқсастық. Өткiзгіштік ортадағы электр өрiсiн есептеу мақсатының жалпы сипаттамасы және оларды шешу әдiстерi. Электр өрiсiндегі энергия және күш. Тұрақты тоқтағы магнит өрiсi. Өрiсті сипаттайтын негізгі шамалар. Дифференциалды формадағы магниттiк өрiсінің теңдеулерi. Векторлық және скалярлық потенциал. Шектi шарттар. Магнит өрiснің энергиясы. Магниттiк өрiстің механикалық күштері. Электростатикалық (электрлік ) өрiстiң өзара және тұрақты тоқтың магниттiк өрісі бойынша қатынасы. Шар және эллипсоидтың магнит өрiсінде айналуы. Магниттi жою коэффициенті.Сирла есептері.Айнымалы электромагнитт өрiсі. Толық электр тогi. Максвеллдiң теңдеулерi. Векторлы электромагнитті өрiс үшiн шектi шарттар. Умов-Пойнтингтiң теоремасы. Энергияның сақталу заңы. Максвеллдiң теңдеулерi және Умов-Пойнтингтiң теоремасының кешендi формасы.
3 Электромеханика және и электромеханикалық жабдықтар
1. Асинхронды қозғалтқыштардың координаталарды реттеу әдістерінің сипаттамасы, механикалық сипаттамалар

2. Синхронды қозғалтқыштардың координаталарды реттеу әдістерінің сипаттамасы, механикалық сипаттамалар.

3. Тәуелсіз қозудың тұрақты тоқ электрқозғалтқыштарының координаттарын реттеудің әдістерінің сипаттамасы,механикалық сипаттамалар.

4. Тізбекті қозудың тұрақты тоқ электрқозғалтқыштарының координаттарын реттеудің әдістерінің сипаттамасы,механикалық сипаттамалар.

5. Статикалық және динамикалық жағдайлар.Электржетегінің қозғалысы теңдеуі.

6. Электржетектерінің жұмысының типтік шарттары. Жұмыстың әр түрлі шарттары үшін жүктеме графиктары.

7. Г-Д жүйесі, механикалық сипаттамалар, жұмыс режимдерін басқару.

8. тәуелсіз қозу тұрақты тоқ қозғалтқышының рекуперативті тежелу режимі, қозғалтқышты режимнен рекуперавті тежеу режиміне өту кезінжеқозғалтқышта өтетін үрдістер, тежеу жағдайын реттеу.

9. тәуелсіз қозу тұрақты тоқ керіқосылу режимі, қозғалтқышта қозғалтқышты режимнен керіқосылу режиміне өту барысындағы өтетін үрдістер, тежеу жағдайын реттеу.

10. РТәуелсіз қозу тұрақты тоқ қозғалтқышының электрдинамикалық тежеу режимі, қозғалтқышта осы режим барысында өтетін үрдістер, тежеу жағдайын реттеу, механикалық сипаттамалар.

11. Аралас қозу тұрақты тоқ қозғалтқышының рекуперативті тежеу режимі, қозғалтқышты режимнен рекуперавті тежеу режиміне өту кезінжеқозғалтқышта өтетін үрдістер, тежеу жағдайын реттеу.

12. Тізбекті қозу тұрақты тоқ қозғалтқышының керіқосылу режимі, қозғалтқышта қозғалтқышты режимнен керіқосылу режиміне өту барысындағы өтетін үрдістер, тежеу жағдайын реттеу.

13. . Тізбекті қозу тұрақты тоқ қозғалтқышының электродинамикалық тежелу режимі, қозғалтқышта осы режим барысында өтетін үрдістер, тежеу жағдайын реттеу, механикалық сипаттамалар.

14. Асинхронды қозғалтқыштың рекуперативті тежелу режимі, қозғалтқышты режимнен рекуперавті тежеу режиміне өту кезінжеқозғалтқышта өтетін үрдістер, тежеу жағдайын реттеу.

15. Асинхронды қозғалтқыштың керіқосылу режимі, қозғалтқышта қозғалтқышты режимнен керіқосылу режиміне өту барысындағы өтетін үрдістер, тежеу жағдайын реттеу.

16. Асинхронды қозғалтқыштың электрдинамикалық тежелу режимі, қозғалтқышта осы режим барысында өтетін үрдістер, тежеу жағдайын реттеу, механикалық сипаттамалар.

17.Синхронды қозғалтқыштың электродинамикалық тежеу режимі, қозғалтқышта осы режим барысында өтетін үрдістер, тежеу жағдайын реттеу, механикалық сипаттамалар.

18. Асинхронды қозғалтқыштың іске қосу әдістерінің сипаттамасы, іске қосу үрдісі.

19. Синхронды қозғалтқыштың іске қосу әдістерінің сипаттамасы, іске қосу үрдісі.

20. Тәуелдсіз қозу тұрақты тоқ қозғалтқышын іске қосу әдістерінің сипаттамасы, іске қосу үрдісі.

21. Электржетектерінің жұмысыныңытиптік жағдайлары. Жұмыстың әртүрлі режимдері үшін типтік жағдайлары.

22. Асинхронды қосғалтқыштың сарқырама қосылуы, сарқырама түрлері, механикалық сипаттамалар, жылдамдықты реттеу.

23. ТП-Д жүйесі, тиристі- импульсті реттеуіштердің құрылу принциптері, жұмыс режимдері.

24. УВ-Д жүйесі, басқарылатын түзеткіштердің түрлері, жұмыс режимдерін басқару.

25. Тізбекті қозу тұрақты тоқ қозғалтқышын іске қосу әдістерінің сипаттамасы, іске қосу үрдісі.
4 Электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьютерлік моделдеу
1. Электроэнергетикадағы математикалық есептеулер.

Электроэнергетикалық жүйені проектілегенде және пайдаланғанда туатын есептеулер.Электрлік желі кофигурациясының аналитикалық түрі және оны Ом және Кирхгофтың матрицалық түрі заңдарымен шешу. Электроэнергетикалық жүйе режимінің және параметрлерінің оптимизациясының математикалық негізі. Оптимизациялық есептердің түрі: энергожүйенің жақсы орнықталған режимін басқару, электроэнергетикалық жүйелерді әр түрлі мерзімдік перспективада жоспарлау және дамыту.

2. Электроэнергетикада математикалық бағдарламалау әдісін

қолдану.


Сызықтық бағдарламалау электроэнергетикалық тәжірбиелік есептеулеріне тән. Сызықтық бағдарламалауды есептеудің формуласы. Сызықтық алгебралық теңдеулер әдісі туралы түсінік. Сызықтық бағдарламалаудың экономика-математикалық үлгісінің есептеуін құрау. Сызықтық бағдарламалауды кестелік тәсілмен шешу. Екі еселенген тоғыспалы матрица туралы түсінік. Сызықтық бағдарламалаудағы екілік теориясы.

3. Бағытталған және бағытталмаған графиктар теориясы

Қолдану облысы және шешімнің басты тәсілдері. Электроэнергетика облысында траспорттық есептерді қою. Транспорттық есепте математикалық үлгі құру. Шығарылатын сүйеніш жоспарын табу әдісі. Потенциал әдісі бойынша транспорттық есептің шешілуінің тексерісі. Ашық транспорттық есептерді және жүк аралық транспорттық есепті шешу. Шектеу мен бұтақ әдісін қолданумен желі аумағындағы транспорттық есептер.

4. Сызықтық емес бағдарлама.

Электроэнергетика аумағында сызықтық емес бағдарлама есебін шығару. Электроэнергетика есептерде Лагранж белгісіз көпмүшесі әдісін қолдану. Кун-Таккер теоремасы. Оптимизациядағы градиенттік әдіс.

5. Динамикалық бағдарлама. Критерилі бағдарлама.

Динамикалық бағдарлама түсінігі және электроэнергетикада динамикалық бағдарлама есептер құрылымының мысалы. Электроэнергетикада динамикалық бағдарлама есептерінің геометриялық интерпретациясы. Тиімді басқару құрылымының принципі. Функционалды теңдеу әдісі. Статикалық, динамикалық тұрақтылық түсінігі. Тұрақтылықтың алгебралық критериі.

6. Динамикалық жүйе тұрақтылығының әдісі. Электропривод туралы негізгі түсінік.

ДЖ тұрақтылық жағдайынан математикалық үлгі параметрін анықтау. Гурвиц критерийі. Электропривод қозғалысының негізгі теңдеуі.

7. Элетроэнергетикалық есептерде ықтималдық теориясын және математикалық статистикасын қолдану.

Кездейсоқ құбылыстар мен мәліметтер. Кездейсоқ элементтер. Бас тартудың және қайта құрудың математикалық үлгісі. Бас тарту және қайта құру статикалық көрсеткіштері бойынша тізім. Кездейсоқ өлшемдерді анықталу заңы бойынша орналастыру және олардың сандық мәні. Келісу критерийі. Электроэнергетикалық жүйедегі әр түрлі схемалардың кепілді көрсеткіштерін, қайта құру не құрмау, бас тарту мүкіндіктерінің мерзімін анықтау. Кездейсоқ фуекция теориясы, Монте-Карло әдісі.
Ұсынылған әдебиеттер тізімі

Негізгі
1. Веников В.А., Путятин Е.В. Введение в специальность.- М.: Высшая
школа. Электроэнергетика, 1988. - 239 с.

2. Непорожний П.С., Обрезков В.И. Введение в специальность:


гидроэлектроэнергетика. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 352 с.

3. Дукенбаев К.Д. Энергетика Казахстана. Движение к рынку. - Алматы.:


FbMbiM, 1999. - 582 с.

4. Васильев А.А. Электрическая часть станций и подстанций.-М.:


Энергоатомиздат, 1990.

5.Неклепаев Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций.-М.:


Энергоатомиздат, 1986.

6.Электрическая часть станций и подстанций / под ред. Усова С.В, -Ленинград: Энергоатомиздат, 1987.

7. Блок В.М. Электрические сети и системы.- М.: Высшая школа, 1986.

8. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов.-М.:


1989.

9.Евдокунин Г.А. Электрические системы и сети: Учебное пособие для


электроэнергетических специальностей .-СПб.: Издательство Сизова М.П.,
2001.

10.Болотов А.В., Шепель Г.А. Электротехнологические установки.- М.:


Высшая школа, 1988.- 336с.

11.Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и


установок. -М: Высш. шк., 1990.

12.Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий.- М.:


Энергоатомиздат, 1995.

13. Конихова Е.А. Электроснабжение объектов. — М.: Издательство


"Мастерство", 2002.

14.Басе Э.И., Дорогунцев В.Г. Релейная защита электроэнергетических


систем./ Под ред. А.Ф. Дьякова.- М. :Изд. МЭИ, 2002.- 295 с.

15. Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических


систем: Учебное пособие для техникумов.- М.: Энергоатомиздат, 1998.

16. Электротехнические и конструкционные материалы. Под ред.В.А. Филикова. М.: Мастерство: Высшая школа.,2000.-580с.

17. Корицкий Ю.В. Электротехнические материалы. Изд. 5-е, перераб., доп..-М.:Энергия, 1968.-319с.

18. Электроматериаловедение. Под общ. ред. Н.Г. Дроздова. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1954.

19. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи Москва, Гардарики, 2000

20. Под. ред. Л. А. Бессонова Сборник задач по ТОЭ Москва,

21. Карманов С. Г., Жаутиков Б. А., Айкеева А. А. Методические указания к выполнению лабораторных работ по ТОЭ Электрические цепи постоянного тока. КарГТУ, 2003

22. Карманов С. Г., Жаутиков Б. А., Айкеева А. А. Методические указания к выполнению лабораторных работ по ТОЭ Электрические цепи синусоидального тока. КарГТУ, 2003

23. Жаутиков Б. А. Карманов С. Г. Кочкин А. М. и др. Теоретические основы электротехники

24. Методические указания по выполнению контрольных и курсовых работ для студентов электротехнических специальностей КарГТУ, 2002


Қосымша
1. Садыков . Использование энергии ветра.-Алма-Ата:Кайнар. 1961 г.

2. Гидрогеотермические ресурсы юга и северо-вестока Казахстана Н.М.Бондаренко М.С. Ким, С.М.Мухаметжанов и др.-Алма-Ата:Наука,1-88.-127с.

3. Маркус Т.А., Моррис Э.Н. Здания, климат и энергия-Л.:Гидрометеоиздат, 1985.-542 с.

4. Андрианов В.Н., Быстрицкий Д.Н.,Вашкевич К.П. и др. Ветроэлектрические станции.-Л.:Госэнергоиздат, 1960.-319 с.

5. Фатеев Е.М.Ветродвигатели и ветроустановки.-М.:Сельхозиз. 1957 г.

6. Справочник по электротехническим материалам. В 3-х томах. Под ред. В Корицкого и др. 3-е изд., перераб.-М.: Энергоатомиздат, 1986.

7. Справочник. Электротехнические материалы: Перезин В.Б., Н.С. Прохоров. 3-е изд., перераб. и доп.-М.: Энергоатомиздат, 1983.-504с.

8. Копылов И.П. Электрические преобразователи энергии М.,"Энергия", 1973.

9. Сили С. Р. Электромеханическое преобразование энергии М.,"Энергия", 1968.

10. Булгаков Н.И. Группы соединения трансформаторов М.: Высшая школа, 1984.11. Вольден А.И. Электрические машины Л.: Энергия, 1974, с.254-258, 298-317


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеу және тұру үшiн келген денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына әлеуметтiк қолдау шараларын ұсыну мөлшерiн және ережесiн бекiту туралы
2012 -> К. С. Тілеуқабылова стив джобс – Аpple корпорациясының негізін қалаушы Қарағанды 2014 алғы сөЗ
2012 -> 1 кесте Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің
2012 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2012 -> Б. Г. НҰҒман қожа ахмет яссауи


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет