БАҒдарламасы «Геофизикалық әдістермен пайдалы қазбалар кен орындарын іздеумен барлау»жүктеу 103.43 Kb.
Дата17.06.2016
өлшемі103.43 Kb.
ҚАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

БЕКІТЕМІН

КарМТУ ОЖ проректоры

____________ В.В. Егоров

6М070600 – «Геофизикалық әдістермен пайдалы қазбалар кен орындарын іздеумен барлау »

МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША МАГИСТРАТУРАҒА ОҚУҒА ТҮСУ ЕМТИХАННЫҢ ТАПСЫРМАЛАРЫ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАСЫ

«Геофизикалық әдістермен пайдалы қазбалар кен орындарын іздеумен барлау »

кафедрасы

Құрастырған: проф., ғ.т.к. Пак Ю.Н.

доц., ғ.т.к Пономарева М.В.

доц., ғ.т.к. Пак Д.Ю.

доц., г.-м.ғ.к. Боченин Ю.В.

2013


Магистратураға оқуға түсу емтиханның сұрақтар тізімі
6М074700 – «Геофизикалық әдістермен пайдалы қазбалар кен орындарын іздеумен барлау »Пән атауы

Сұрақтар саны

1. Ұңғымаларды қазу

50

2. Геофизикалық әдіспен іздеу және барлау

100

3. Структуралық геология

50


Етихан жазба түрде өтеді
I. «Ұңғымаларды қазу» пәні

 1. Қазу жұмыстарының даму тарихы. Ұңғының негізгі элементы.

 2. Ұңғыманың классификациялары

 3. Ұңғыманың құрылымы.

 4. Тау-кен жыныстарының физико-механикалық қасиеттері.

 5. Тау-кен жыныстарының бұзылуының физикалық тәсілдері.

 6. Тау жыныстарының бұзылуының физикалық қасиеттері

 7. Ұңғымаларды тазалау тәсілдері: механикалық, пневматикалық, құрамалы.

 8. Ұңғымаларды гидравликалық тәсілмен тазалау

 9. Бағаналық бұрғылау технологиясы

 10. Бағаналық бұрғылау үшін технологиялық құралдар

 11. Қатты қортпалар тәждерімен қазу режимі параметрлерін белгілеу

 12. Алмас қазу режимі параметрлерін белгілеу

 13. Қатты қортпалы бұрғы тәждер

 14. Алмас бұрғы тәждер

 15. Алмас кенейткіштер және мөлшерлеушілер

 16. Роторлық қазу технологиялар

 17. Роторлық қазуға арналған технологиялық құралдар

 18. Шарошкалық қашау

 19. Табанды қашау (лопастное)

 20. Арнайы шарошкалық қашау

 21. Роторлық қазу режимінің параметрлері

 22. Қазудың ұру тәсілі, қолдану, технологиясы, артықшылықтары және кемшіліктері

 23. Соққылама-арқанды қазуға арналған жыныс бұзуші құрал

 24. Соққылама-арқанды қазу режимінің параметрлері

 25. Гидросоққыштар, гидросоққылап қазуға арналған жыныс бұзу құралдар

 26. Гидросоққылап қазу технологиясы

 27. Пневмосоққылап қазу тәсілінің технологиясы

 28. Пневмосоққылап қазуға арналған жыныс бұзу және бұрғы құралдары, пневмоұрғыштың жұмыс істеу принципі.

 29. Шнектік қазу, артықшылықтары және кемшіліктері

 30. Шнек, шнектік қазуға арналған құралдар

 31. Шнектік қазу режимінің параметрлері

 32. Дірілдеме бұрғалау, түрлері, түрлері, артықшылықтары және кемшіліктері

 33. Дірілдеп батырғыштың жұмыс істеу принципы

 34. Дірілдеп бұрғылауға арналған технологиялық құрал

 35. Стационарлық және жылжымалы бұрғылау қондырғы

 36. Өзі жүретін және тасымалдық бұрғылау қондырғы

 37. Плунжерлық сораптың жұмыс істеу принципы

 38. Поршындық сораптың жұмыс істеу принципы

 39. Бұрғылау сорапқа қойылатын талаптар

 40. Апаттардың түрлері және себептері

 41. Апаттарды ескертуге арналған шаралар

 42. Апат құралдары

 43. Ұстаудың (прихват) әсерін жою

 44. Апаттардың әсерін бұрғылау құбырлар, қашау және турбобұрғылармен жою

 45. Су негізінде бұргы ерітінділері

 46. Мұнай негізінде бұрғы ерітінділері

 47. Сазды бұрғы ерітінділерінің қасиеттері

 48. Ұңғымалардың қисаюының геологиялық, техникалық және технологиялық себептері

 49. Керн шығуының жоғарлату тәсілі

 50. Бағытталған керн


II. «Іздеу және барлаудың геофизикалық әдістері» пәні

1. Гравибарлаудың физико-геологиялық негіздері

2. Ауырлық күші, ауырлық күші потенциалы

3. Тік бұрышты координат жүйесінде ауырлық күшін құрастырушылар

4. Гравиметриялық жұмыстардың техника және әдістемесі

5. Гравиметриялық түсірілімнің нәтижелерін камералды өндеу

6. Ауырлық күшінің ауытқу күшін түсіндіру

7. Нәтижелердің сапалы және санды түсіндірілуі

8. Гравибарлау есептерді тік және теріс шешу

9. Гравитациялық ауытқуының трансформациясы

10. Әр түрлі геологиялық есептерді шешу үшін гравибарлауды қолдану

11. Магнитті барлаумен шешілетін геологиялық есептер

12. Магнитті барлаудың физико-геологиялық негіздері

13. Магнит түсірілімдерді өткізу әдістемесі және магнит түсірілім кезінде алынатын деректер

14. Магнитті барлау құралдардың жұмыс істеу принциптері

15. Магнит түсірілімнің нәтижелерін түсіндіру және өндеу

16. Пайдалы қазбалар кен орындарын магнитті барлаумен іздеу және барлау

17. Электробарлау әдістерінің классификациялары

18. Тау кен жыныстарының электрлық қасиеттері

19. Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау үшін электробарлау әдісін қолдану

20. Мұнай және газға сай құрылымдарды іздеу үшін электробарлауды қолдану

21. Сейсмобарлаудың физико-геологиялық негіздері

22. Тау кен жыныстарының жылдамдық қасиеттері

23. Толқын годографтары

24. Толқындардың шағылу әдісі (МОВ) бойынша тиімді жылдамдықты есептеу

25. Сейсмобарлау шешетін негізгі есептер

26. МОВ, МПВ, МОГТ ерекшеліктері

27. Сейсмикалық деректерді өндеу

28. Сейсмостратиграфия туралы түсінік

29. Сейсмобарлаудың даму перспективалары

30. Ұңғымалардың электрометриясы, көрнекті кедергі әдісі

31. Бүйірлі каротажды зондылау әдісі

32. Қабаттың меншікті электрлік кедергісін белгілеу

33. Ұңғымаларды геофизикалық әдіспен зерттеудегі радиоактивті әдісі

34. Гамма-әдістер

35. Нейтронн әдістер

36. Ұңғымалардағы гамма сәулелерді өлшеу

37. Радиоактивті әдістердің диаграммаларын түсіндіру

38. Геофизикалық әдістерді кешендеу

39. Кешендеудің принциптары

40. Темір рудаларын іздеуде геофизикалық әдістерді кешендеу

41. Пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлауда геофизикалық әдістерді кешендеу

42. Мұнай және газ кен орындарын іздеу және барлауда геофизикалық әдістерді кешендеу

43. Магнитті барлауда геофизикалық деректерді түсіндіру және өткізу әдісі

44. Гравибарлауда геофизикалық деректерді түсіндіру және өткізу әдісі

45. Радиометрия және сейсмобарлауда геофизикалық деректерді түсіндіру және өткізу әдісі

46. Радиометрия деректерін түсіндіру

47. Геологиялық карталау кезінде геофизикалық әдістерді қолдану

48. Геофизикалық деректерді геологиялы түсіндіру

49. Геолого-геофизикалық кескіндерді жасау

50. Ұңғымалардың кескіндерінің корреляциясы туралы түсінік

51. ГГК-П физикалық негіздері

52. ГГК-С физикалық негіздері

53. НГК физикалық негіздері

54. ННК-т физикалық негіздері

55. Кавернометрия, шешілетін есептер физикалық негіздері

56. ИННК физикалық негіздері

57. ИНГК физикалық негіздері

58. С/О-каротаждың физикалық негіздері

59. РРМ физикалық негіздері

60. ВИКИЗ әдісінің физикалық негіздері

61. ПС әдісінің физикалық негіздері

62. БК физикалық негіздері

63. МБК, шешілетін есептер физикалық негіздері

64. Микрокаротаждызондылаудың физикалық негіздері

65. Ядеролы-магнитті әдістің физикалық негіздері

66. АК физикалық негіздері

67. ИК физикалық негіздері

68. КС әдістің физикалық негіздері

69.Дүйірлі каротажды зондылау

70.Резистивиметрия шешетін есептер

72.ВП потенциалы әдісінің физикалық негіздері

73.Табиғи жылу өрісі әдісі

74.Жасанды жылу өрісі әдісі

75.Нүктелі көздің электрлік өрісі

76.Сәуле шығарушылар, қабылдағыштар, акустикалық каротаждың құралдары

77.Цементтелудің сапасын радиоактивті изотоптар әдісімен белгілеу

78. Цементтелудің сапасын термикалық әдіспен белгілеу

79. Цементтелудің сапасын гамма-гамма әдісімен белгілеу

80. .Цементтелудің сапасын акустикалық әдіспен белгілеу

81.Кавернометрия.каверномер типтері

82.Инклинометрия. инклинометр типтері

83. Терригенді коллекторларды бөлу

84. Карбонатты коллекторлады бөлу

85. Кабаттардың шекарасын ҰҒЗ әдісінің диаграммаларымен анықтау

86. Ұңғымалардық кескіндерін корреляциялау

87. Коллекторлардың кеуектілігін анықтау

88. Коллекторлардың саздылығын анықтау

89. Коллекторлардың каныққандығын анықтау

90. Коллекторлардың өткіштігін анықтау

91. (РРМ) селективті фильтрдің жұмыс істеу принципы

92. РРМ дағы детекторладың және бірінші сәулегіштер көздеріне қойылатын талаптар

93. НАМ өткізу кезіндегі фондық сәулелену және оны азайту жолдары

94 НАМда активациялау және суыту уақытын таңдау

95. НАМда активациялау уақытына байланысты қисықтың түзелу мінездемесінің табиғаты

96. НГК көрсеткіштеріне кедергі ететін факторларын есепке алу

97. ННК көрсеткіштеріне кедергі ететін факторларын есепке алу

98. Ядролы-геофизикалық зерттеулер кезінде статистикалық қателердің негізі

99. Күрделі заттан өткенде гамма сәулелердің баяулауын есептеу

100. Әр түрлі квант энегияларға қатысты кұрделі ортаның тиымды атом номерін есептеу


III. «Структуралы геология» пәні

1. Жер қабатында тау-кен жыныстарының жату формалары

2.Шөгінді тау жыныстарының жату формалары. Көп қабатты шөгінді қабаттар құрамы

3. Келісімді және келісімсіз жатыстар

4. Қабаттардың қисайып жатыстары

5. Қыртыстар және олардың элементтері

6. Үзілімдер мен жарықтар

7. Магматикалық тау жыныстарының жату формалары

8. Интрузивті денелер формасы

9. Метаморфикалық тау жыныстары, вулканогенді тау жыныстарының жату формалары

10. Дислокациялық метаморфизм құрылымы

11. Жер қабатының негізгі структуралық элементтері және континентальді және мұхитті типтерінің литосферасы

12. Геологиялық, структуралық және тектоникалық кескіндерін жасау әдістері , блок-диаграммалар.

13. Геологиялық карталар туралы жалпы деректер

14. Мазмұны бойынша геологиялық карталар тұрлері

15. Геологиялық карталардың шартты белгілері

16. Геологиялық кескіндер және стратиграфикалық колонка

17. Жер қабатындағы көп қабатты структура

18. Қабат және қабаттылық , Қабаттанудың жоғарғы жағының құрылысы

19. Қабаттылықтың пайда болуы

20. Қабаттардың келісімді және келісімсіз жатуы туралы түсінік

21. Стратиграфикациялық келісімсіз, келісімсіздің жоғарғы жағының құрылысы

22. Тектоникалық келісімсіз

23. Қабаттардың горизонталды жатуы

24. Қабаттардың геологиялық жатыстарының белгілері, қабаттың мықтылығын өлшеу

25. Қабаттардың кисық жатуы

26. Жатыстың элементтерін белгілеу

27. Қабаттың қисық бұрышын белгілеу

28. Қабаттардың қисық жатыстарын көрсету

29. Тау жыныстарының деформациялануының физикалық негіздері

30. Қабаттардың жатыстарының қыртыс формалары, қыртыстар және олардың элементтері

31. Кұрделі қыртыстар, қыртыстардың пайда болуының динамикалық және геологиялық жағдайлар

32. Шөгінді тау жыныстарының жатыстарының ерекше формалары

33. Интрузивті тау жыныстарының жату формалары

34. Интрузивті магматизм туралы жалпы деректер, интрузивті денелер формасы

35. Вулканогендік тау жыныстарының жату формалары

36. Эффузивті магматизм туралы жалпы деректер

37. Эффузивті тау жыныстарының жасын белгілеу

38. Әр түрлі фациялы тау жыныстарының формалары және олардың пайда болу жағдайлары

39. Метаморфикалық тау жыныстарының жату формалары

40. Метаморфикалық қалындықтардың стратиграфикалық бөлінуі

41. Метаморфикалық тау жыныстарының жасын белгілеу

42. Метаморфикалық тау жыныс кешенінің жалпы мінездемесі

43. Тау жыныстарының жарықшағы

44. Жарықшықтың жалпы мінездемесі

45. Жарықшықтық және бөліктік

46. Жарықшақтың өлшемдердің көрсетуінің графикалық әдістері

47. Қозғалып үзілуді белгілеу және классификациялау

48. Тастау, шығарып тастау, ығысу, арасын ашу, бірінің үстіне бірін шағару. Ашылып бұзылудың негізгі белгілері

49. Жер қабатының басты структуралық элементтері туралы түсінік

50. Геосинклиналық аумақтар , платформалық аумақтар
Әдебиеттер тізімі:

1. Касенов А.К. Технология бурения скважин на твердые полезные ископаемые. Учебное пособие, КазНТУ, 2003

2. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. М: Недра, 2004.352 с.

3. Соловьев Н.В., Кривошеев В.В., Башкатов Д.Н. и др. Бурение разведочных скважин. М: Высш. шк., 2007. 904 с.

4. Кунщиков Б.К., Кунщикова М.К. Общий курс разведочной геофизики. Москва: Недра, 1998

5. Успенский Д.Г. Гравиразведка. Ленинград: Недра, 1998

6.Логачев А.А. Магниторазведка. Москва: Недра, 1996

7. Закон Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 января 1996 г., № 2828 с дополнениями и изменениями

8. Закон Республики Казахстан «О лицензировании» от 17 апреля 1995 г., № 2200 с дополнениями и изменениями

9. О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс). – Алматы: ЮРИСТ, 2006

10. Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых.Утверждена Приказом Комитета геологии и охраны недр МЭМР РК от 28 августа 2001 г. № 268-п

11. Белоусов В.В. Структурная геология.– 3-е изд. МГУ, 1986.

12. Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование.– М.: Недра, 1984

13. Павлинов В.Н. Структурная геология и геологическое картирование с основами геотектоники.– М.: Недра, 1979


ГФ кафедрасының отырысында бекітілген :

20 от 10.06.2013ж. хаттама


ГФ каф. менгерушісі Пономарева М.В.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет