Бағдарламасы «Планиметриядағы жаңа оқыту технологиялары»Дата17.07.2016
өлшемі144.13 Kb.
түріБағдарламасы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-37.1.376/01-2015ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы «Планиметриядағы жаңа оқыту технологиялары»28.08.2015 ж.

№1 басылымПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«Планиметриядағы жаңа оқыту технологиялары»


5B010900 – «Математика» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015

Алғысөз
1 ӘЗІРЛЕНГЕН


Құрыстырушы ____________ «___» ______ 2015ж.

Тайболдина Қ.Р.

«Математика және МОӘ» кафедрасының аға оқытушысы
2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Математика және МОӘ» кафедра отырысында
№ ____ хаттама, «___» ______ 2015ж.
Кафедра меңгерушісі ______________ Жолымбаев О.М.
2.2 Жаратылыстану-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында
№ ____ хаттама, «___» ______ 2015ж.

Төраға ______________


3 БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлдаған және ұсынылған
№ ____ хаттама, «___» ______ 2015ж.

ОӘК төрағасы ______________


4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны


 1. Қолданылу саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Пәндердің оқу бағдарламасының мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

«Планиметриядағы жаңа оқыту технологиялары» 5В010900 – «Математика» мамандығының студенттерi үшiн жасалды. Ол студенттердi оқу курсының мазмұнымен, оның жаңашылдығымен, қажеттiлiгiмен, әдiстерiмен таныстырады. Пәндi меңгеру кезiнде оқу-әдiстемелiк кешен негiзгi нұсқау болып табылады.


 1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Планиметриядағы жаңа оқыту технологиялары» пәнінің оқытушыларына арналған осы пәндердің оқу бағдарламасы келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:

 • Оқудың сәйкес деңгейі бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты

 • Сәйкес білім деңгейіндегі мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты;

 • СТУ 042- ГУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

 • ДП 042-1.01-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.

3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәндердің мазмұнын қысқаша сипаттау

Алгебра және аналитикалық геометрия курсы орта мектепте оқытылатын геометриямен тікелей байланысты. Сызықтық алгебра элементтері; Векторлық алгебра элементтері; жазықтықтағы аналитикалық геометрия; кеңістіктегі аналитикалық геометрия;

3.2. Аталмыш курстың мақсаты

- геометриялық объектілердің қасиеттерін аналитикалық әдістердің көмегімен оқу болып табылады. Аналитикалық әдістердің негізіне координаталық әдіс жатады. Бұл әдістің негізінде векторлық алгебра, оларға қолданылатын сызықтық амалдар, векторлардың скаляр көбейтіндісі, векторлық көбейтінді, аралас көбейтінді қаралады. Координаталар әдісін оқыту және оларды жазықтықтағы және кеңістіктегі түзулерді, жазықтықтарды, екінші ретті сызықтар мен беттерді зерттеуде қолдана білу аналитикалық геометрияның оқытудың объектілерін құрайды.

3.3. Пәндерді оқып-білудің негізгі міндеті

- Геометрия курсында қаралатын материалдар, соған байланысты есептер мектептің геометрия курсында қаралатын дәлелдеуге, есептеуге, салуға берілген есептермен тығыз байланыста болуы шарт. Бұлар болашақ оқытушының білімін, іскерлігін, дағдысын қалыптастырады.

Геометрияның негізгі фактыларын, олардың геометриялық және механикалық мағыналарын білу;

Теориялық білімдерін геометрияның есептерін шеше білу дағдыларын, іскерліктерін қалыптастыру.

- студент өзінің логикалық және алгоритмдік ойлау қабілетін дамыту;

- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін меңгере білу;

- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында іске асыру деңгейін жету.

- іргетасты математикалық дайындықты жоғарылату, курстың қолданбалы бағытын арттыру;

- қолданбалы есептерді шешуде студенттердің математикалық әдістерді пайдалануға бағыттап оқыту;

- студенттерде логикалық және алгоритмдік ойлауды қалыптастыру;

- студенттердің өз бетімен математикалық білімді алып, оны тереңдетуге дағдыландыру.

3.4. Оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:

- өмірде кездесетін практикалық жағдайларда математикалық әдістерді қолдану.

- математикалық түрде қалыптасқан есептерді шешу және зерттеу әдістерін меңгере білу;

- студент қарапайым сандық әдістерді жетік білім, оны есептеу машиналарында іске асыру деңгейіне жету, меңгеруі тиіс;

3.5. Курстың пререквизиттері: орта мектептің бағдарламасы деңгейінде арифметика, алгебра, геометрия курстарын білу.

3.6. Курстың постреквизитері: бітіртіп шығарушы кафедралар оқитын пәндер.
1 кесте – Оқу жоспарынан көшірме


Курс

Семестр

Кредиттер

ЛК

(сағ)


СПС

(сағ)


ЗТ

(сағ)


ООӨЖ

(сағ)


ОӨЖ

(сағ)


Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылаудың нысаны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

3

30

15
22,5

67,5

135

емтихан

4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ

2 кесте

р/с №

Тақырып мазмұны

Сағат саны

1

2

3

1

Оқыту технологиялары және олардың қазіргі заманғы білім берудегі рөлі. Жіктелуі және оқыту технологиялары:

2


2

Есептер, математиканы оқыту құралы ретінде . Планиметрияны оқытудағы есептердің рөлі. Есептердің жіктелуі мен функциялары, негізгі компонентері. Есептерді шешу кезеңдері. Планиметриялық есептерді шешу жолдарын оқытуды ұйымдастыру.

2

3

Планиметриялық есептерді шешу әдістері.

2

4

Үшбұрышқа байланысты метрикалық теоремалар

2

5

Төртбұрыштар, негізгі теоремалары

2

6

Шеңбер және дөңгелек

2

7

Геометриялық фигуралардың ауданы

2

8

Жазықтықтағы геометриялық салулар. Сындарлы(конструктивті) геометрия аксиомалары.

2

9

Циркуль мен сызғыш арқылы салуларға арналған тапсырмалар. Салуларға арналған есептерді шешу схемасы. Негізгі салулар.

2

10

Салуларға арналған геометриялық есептерді шешу әдістері

а) үшбұрыштар әдісі

б) нүктенің геометриялық орындары әдісі


2

11

Салуларға арналған геометриялық есептерді шешу әдістері

в)түзетулер әдісі

г)геометриялық түрлендірулер әдісі(параллель көшіру, центрлік, симмеетриялық ось, бұру)


2

12

д) метод инверсии

е) алгебраический метод

Салуларға арналған геометриялық есептерді шешу әдістері

д)инверсия әдісі

е)алгебралық әдіс


2

13

Циркуль және сызғыш арқылы салуларға арналған есептерді шешу критерийлері

а) бұрыштың трисекциясы

б) шеңбер квадратурасы туралы есеп

в) кубты еселеу есебі2

14

Циркуль арқылы ғана салу. Мора-Маскерони теоремасы.

2

15

Сызғыш арқылы ғана салу. Штейнер теоремасы .

230

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ

Жарты түзу. Кесінді мен бұрыштарды өлшеудің негізгі қасиеттері. Кесінді мен бұрышты салудың негізгі қасиеттері.

Берілген үшбұрышқа тең үшбұрыштың бар болуы.

Параллель түзулердің негізгі қасиеттері

Аксиомалар, теоремалар, дәлелдеулер.

Перпендикуляр бұрыштар. Кері жолмен дәлелдеу.

Біржарты жазықтықта салынған бұрыштар.

Үшбұрыштардың 1-2 теңдік белгілері.

Теңбүйірлі үшбұрыш.

Үшбұрыштың медианасы, биссектрисасы, биіктігі.

Түзулердің паралелльдік белгілері.

Үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы.

Тікбұрышты үшбұрыш.

Түзуге перпендикулярдың бар болуы және жалғыздығы

Салу есептері. Қабырғалары берілген үшбұрыштар.

Берілген бұрышқа тең бұрышты салу. Бұрыш биссектрисасын салу, кесіндіні қаққа бөлу.

Геометриялық орындар әдісі.Тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштарының арасындағы қатынас. Альфа бұрышы өскендегі синус, косинус және тангенстің өзгерулері
6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАТақырып

Көрнекі құралдар, плакаттар, стендтер

Өз бетімен оқуға арналған сұрақтар

Бақылау түрі

Дәріс сабағы

Машықтану сабағы

Лабораториялық сабақ

1

2

3

4

5

6

Оқыту технологиялары және олардың қазіргі заманғы білім берудегі рөлі. Жіктелуі және оқыту технологиялары:
Есептер, математиканы оқыту құралы ретінде .


Планиметрияны оқытудағы есептердің рөлі. Есептердің жіктелуі мен функциялары, негізгі компонентері. Есептерді шешу кезеңдері. Планиметриялық есептерді шешу жолдарын оқытуды ұйымдастыру.
Планиметриялық есептерді шешу әдістері.

Ауызша сұрау

Үшбұрышқа байланысты метрикалық теоремаларПрезентация
Бақылау жұмысы

Төртбұрыштар, негізгі теоремаларыПрезентацияШеңбер және дөңгелекПрезентацияГеометриялық фигуралардың ауданыПрезентация
Бақылау жұмысы

Жазықтықтағы геометриялық салулар.


Сындарлы (конструктивті) геометрия аксиомалары.
Циркуль мен сызғыш арқылы салуларға арналған тапсырмалар.Презентация

Салуларға арналған есептерді шешу схемасы. Негізгі салулар.
Салуларға арналған геометриялық есептерді шешу әдістеріа) үшбұрыштар әдісі

б) нүктенің геометриялық орындары әдісі


Салуларға арналған геометриялық есептерді шешу әдістері
Презентация

в)түзетулер әдісі

г)геометриялық түрлендірулер әдісі(параллель көшіру, центрлік, симмеетриялық ось, бұру)


д) метод инверсии

е) алгебраический метод

Салуларға арналған геометриялық есептерді шешу әдістері

д)инверсия әдісі

е)алгебралық әдіс

Циркуль және сызғыш арқылы салуларға арналған есептерді шешу критерийлеріа) бұрыштың трисекциясы

б) шеңбер квадратурасы туралы есеп

в) кубты еселеу есебі

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫОқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Даналардың саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі: оқу құралы / А.Е. Әбілқасымова, А.К. Көбесов, Д. Рахымбек, Ә.С. Кенеш.- Алматы: Білім, 1998.- 206б.

14

15

93

Декарттық координаталар әдiсiн саралап оқыту арқылы жазықтықтағы геометрия есептерiн шығару әдiстемесi: Педагогика ғылымд. канд.... дис. автореф. / М.Б. Оңғарбаева; Абай атынд. Алматы МУ.- Алматы, 2002.- 25б

15

15

100

Математиканы оқыту әдістемесі: оқулық / Қ.И. Қаңлыбаев, О.С. Сатыбалдиев, С.А. Джанабердиева.- Алматы: Дәуір, 2013.- 366б.

15

15

100

Геометрия:оқыту әдістемесі: жалпы білім беретін мектептің 10-сынып мұғалімдеріне арналған / Ә.Н. Шыныбеков.- 2-бас.- Алматы: Атамұра, 2014.- 128б.

5

15

33

ӘДЕБИЕТТЕРНЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР

 1. Темербекова А.А. Методика преподавания математики. Москва: Владос, 2003.

 2. Саранцев Г.И. Методика обучения математике в средней школе. М.: Просвещение, 2002.

 3. Фридман Л.М. Теоретические основы методики обучения математике. М.: Флинта, 1998.

 4. Рахымбек Д., Бейсеков Ж., Шарипов Т. Математиканы оқыту әдістемесі. Шымкент, 2006.

 5. Кенеш Ә.С. Математикалық ұғымдарды оқыту негіздері (оқу құралы). Алматы: Ы.Алтынсарин атындағы Қаз.білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 1999.

 6. Қ.И.Қаңлыбаев, О.С.Сатыбалдиев, С.А.Джанабердиева. «Математиканы оқыту әдістемесі» курсынан лекциялар жинағы. А.: Республикалық балалар кітапханасы, 2010. -265б.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Практикум по педагогике математики. Под ред. А.А.Столяра. Минск: Вышэйшая школа, 1978г., -192 стр.

 2. Колягин Ю.М.и др. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика М. : Просвещение, 1975.

 3. Колягин Ю.М.и др. Методика преподавания математики в средней школе. Частные методики, М.: Просвещение, 1977.

 4. З.И.Слепкань. Психолого-педагогические основы обучения математике. Киев: Радьянска школа, 1983г., -192 стр.

 5. Методика преподавания математики в средней школе. (Составили Черкасов Р.С., Столяр А.А.) М.: Просвещение, 1987.

 6. Методика преподавания математики в средней школе. (составитель Мишин В.И.) М.: Просвещение, 1987.

 7. Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. М.: Просвещение, 1987.

 8. Современные проблемы методики преподавания математики. (составили Антонов И.С., Гусев В.А.) М.: Просвещение, 1985.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет