«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Директорлар кеңесі мәжілісініңжүктеу 1.8 Mb.
бет1/12
Дата03.07.2016
өлшемі1.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың

Директорлар кеңесі мәжілісінің

2010 жылғы «13» қазандағы

Хаттамалық шешімімен (4-тармақ)

бекітілген,

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың

Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 19 қарашадағы №276, 2011 жылғы 25 ақпандағы №36, 2011 жылғы 24 наурыздағы №55, 2011 жылғы 16 мамырдағы №91, 2011 жылғы 15 шілдедегі №136,

2012 жылғы 16 шілдедегі №95, 2013 жылғы 20 наурыздағы № 29, 18.09.2013 жылғы № 111,

04.04.2014 жылғы №58, 04.07.2014 жылғы №112,

20.11.2014 жылғы №208, 10.12.2014 жылғы №227, 19.12.2014 жылғы №233, 18.03.2015 жылғы №54, 28.10.2015 жылғы №205, 15.04.2016 жылғы №58 қаулыларымен өзгерістер енгізілген.Утверждены

Протокольным решением (пункт 4)

 заседания Совета ДиректоровАО «Банк ЦентрКредит»

от «13» октября 2010 г.,

с учетом изменений Постановлением Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит»

276 от 19 ноября 2010 г., № 36 от 25 февраля 2011 г., № 55 от 24 марта 2011 г., № 91 от 16 мая 2011 г., № 136 от 15 июля 2011 г., № 95 от 16 июля 2012 г., № 29 от 20.03.2013 г., № 111 от 18.09.2013 г., №58 от 04.04 .2014 г.,

112 от 04.07.2014г.,

208 от 20.11.2014г.,

227 от 10.12.2014г.,

233 от 19.12.2014г.,

54 от 18.03.2015г.,

205 от 28.10. 2015г,

58 от 15.04. 2016 г.

  


«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесі /

Правила об общих условиях проведения операций АО «Банк ЦентрКредит»


Мазмұны

Содержание

 1. Жалпы қағидалар.
1. Общие положения.

 1. Негізгі түсініктер мен қысқартулар.
2. Основные понятия и сокращения.

 1. Клиенттердің жинақ және ағымдағы есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу.

Салым операциялары.
3. Открытие, ведение и закрытие сберегательных и текущих счетов клиентов. Вкладные операции.

 1. Несие операциялары.
4. Кредитные операции.

 1. Кассалық операциялар.
5. Кассовые операции.

 1. Қолма-қол шетел валютасымен жүргізілетін айырбастау операциялары.
6. Обменные операции с наличной иностранной валютой.

 1. Ақша аудару операциялары.
7. Переводные операции.

 1. Төлем карточкаларын пайдалану арқылы жүргізілетін операциялар.

 2. Сейфтік операциялар.
8. Операции с использованием платежных карточек.

9. Сейфовые операции.

 1. Басқа операцияларды жүргізудің жалпы талаптары.
10. Общие условия проведения других операций.

 1. Банк қабылдайтын қамсыздандыруға қойылатын талаптар.
11. Требования к принимаемому Банком обеспечению.

 1. Банк операцияларын жүргізуге белгіленген мөлшерлемелер мен тарифтер.
12. Ставки и тарифы на проведение банковских операций.

 1. Өтініштерді қарастырудың және банктік қызмет көрсету туралы шешім қабылдаудың шекті мерзімдері.
13. Предельные сроки рассмотрения заявления и принятия решения о предоставлении банковских услуг.

 1. Клиенттердің банктік қызмет көрсету барысында туындайтын өтініштерін қарастыру тәртібі.
14. Порядок рассмотрения обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг.

 1. Клиенттермен жұмыс жүргізудің тәртібі туралы қағида.
15. Положение о порядке работы с клиентами.

 1. Банктің және клиенттің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі.
16. Права, обязанности и ответственность Банка и клиента.

 1. Қорытынды қағидалар.
17. Заключительные положения.

1-қосыша. Заңды және жеке тұлғалардың «Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы депозиттері бойынша шекті сомалар, мерзімдер және сыйақы мөлшерлемелері.

Приложение №1. Предельные суммы, сроки и ставки вознаграждения по депозитам юридических и физических лиц в АО «Банк ЦентрКредит».2-қосымша. Заңды және жеке тұлғалардың «Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы несиелері бойынша, қайта құрылымдалатын/қайта қаржыландырылатын қарыздар бойынша, заңды және жеке тұлғалардың проблемалы/ықтимал проблемалы қарыздары бойынша шекті сомалар, мерзімдер және сыйақы мөлшерлемелері.
Приложение №2. Предельные суммы, сроки и ставки вознаграждения по кредитам юридических и физических лиц, по реструктурируемым/рефинансируемым займам, по проблемным/потенциально проблемным займам физических и юридических лиц в АО «Банк ЦентрКредит».

3-қосымша. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың контрагент-банктермен жүргізетін құжаттамалық операциялары бойынша шекті сомалар, мерзімдер және тәуекелдіктер үшін алынатын комиссиялар.
Приложение №3 Предельные суммы, сроки и комиссии за риск по документарным операциям с банками-контрагентами АО «Банк ЦентрКредит».

4-қосымша. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды жүргізуге белгіленген тарифтері.
Приложение №4 Тарифы на проведение операций АО «Банк ЦентрКредит».

5-қосымша. Өтінішті қарастырудың және банктік қызмет көрсету туралы шешім қабылдаудың шекті мерзімдері.
Приложение №5 Предельные сроки рассмотрения заявления и принятия решения о предоставлении банковских услуг.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет