Банк тестовых заданий по дисциплине «Ядерная физика» Для госэкзамена 050604жүктеу 98.85 Kb.
Дата13.07.2016
өлшемі98.85 Kb.
Банк тестовых заданий по дисциплине «Ядерная физика»

Для госэкзамена 050604


@@@ Строение и свойства ядер


$$$ 1 С

А бірдей, Z әртүрлі ядролар ... аталады ?

А. изотондар

В.изотоптар

С. изобаралар

Д.изомерлер

Е. зеркальными
$$$ 2 А

Z=1, N=2 тең сутегі изотопты ата:

А. кәдімгі сутегі, немесе протий.

В. Ауыр сутегі, немесе дейтерий.

С. тритий.

Д. гелий.

Е. литий.
$$$ 3А

Өлшемдері 10-10 м болып келетін жүйені ата: 1. Атом

 2. ядро

 3. молекула

 4. протон

 5. мезон

$$$ 4 а


Ядро құрамына кіретін нуклондар саның нені анықтайды:

А. Массалық сан.

В. заряд.

С. спин.


Д.магнит моменті.

Е.квадрупольный момент.


$$$ 5 С

Магиялық ядроны көрсет:

A.

B.

C.

D.

E. 13Al27

$$$ 6 В


N бірдей , А әртүрлі ядролар аталады:

A. изотоптар

B. изотондар

C .изобаралар

D изомерлер

E. айналық

$$ 7 Е

Z пен N кері болып келетін ядролар аталады:A. изотоптар

B. изотондар

C .изобаралар

D изомерлер

E. айналық

$$$ 8 D


A, Z және N бірдей, бірақ жартылай ыдырау периодтары әртүрлі ядролар қалай аталады:

A. изотоптар

B. изотондар

C .изобаралар

D изомерлер

E. айналық

$$$ 9 D

Атом ядросы тұрады...

A протондар мен электрондар

B. нейтрондар мен электрондар

C .нейтрондар мен позитрондар

D. протондар мен нейтрондар

E. протондар, нейтрондар және электрондар

$$$ 10 D

Ядродағы нейтрондар саны ... тең

A Z


B A

C A + Z


D A - Z

E A + N


$$$ 11 C

Нуклондардың сипаттамаларын ата:

A Масса, спин, оғаштық

B Масса, электр заряды, оғаштық

C Масса, электр заряды, спин

D Масса, спин, ғажаптық

E Дұрыс жауабы жоқ

$$$ 12 с


ядролық магнетон мен Бор магнетоның салыстыр:

A ядерлық магнетон Бор магнетонынан көбірек

B ядерлық магнетон Бор магнетонынан өте көп

C ядерлық магнетон Бор магнетонынан азырақ

D Бор магнетоны ядерлық магнетоннан азырақ

E екеуі бірдей

$$$ 13 A

Нейтрон мен протонның тыныштық массаларын салыстыр?

A массалары бірдей

B протонның тыныштық массасы нейтронның тыныштық массасынан көбірек

C нейтронның тыныштық массасы протонның тыныштық массасынан көбірек

D Дұрыс жауабы жоқ

E нейтронның тыныштық массасы протонның тыныштық массасынан азырақ

$$$ 14 Д


Дейтонның спині неге тең ?

A 1/2


B 3/2

C дейтон ядросының байланысты

D 0

E 1


$$$ 15 A

Ядролардың спинін анықтау бойынша экспериментті ата

A Атомдардың спектрлік сызықтарының нәзік түзілісінің сызықтар санын есептеу бойынша

B Резерфорд тәжірибелері бойынша

C Чедвик тәжірибелері бойынша

D Андерсон тәжірибелері бойынша

E Пауэлл тәжірибелері бойынша

$$$ 16 С


Литий ядросының радиусы ...

A 28 10-15 м

B 2,8 10 -15 м

C 1.5 фемтометр

D 28 фемтометр

E 15 фемтометр


$$$ 17 А


Нөлдік заряды бар бөлшек:

А нейтрон

В электрон

С . протон

D.альфа-частиц.

Е. пи-мезон.

$$$ 18 В

Ядро-изотоптарды көрсет

A 6C13 7N13

B 8 O16 8O17


C 11 Na22 5B10

D Cu64 1H2

E 13 Al27 2He4
$$$ 19 В

Ядро-изобараларды көрсет

A

B

C

D

E
$$$ 20 а

Ядролық уақыт неге тең

A 10-23 c

B 60 c


C 60 мин

D 10-7 с

E 109 лет
$$$ 21 В

Масса ақауы мынаған тең ...

A.

B.

C.

D.

Е. А-D жауаптар аралығында дұрысы жоқ
$$$ 22 А

Ядролардың меншікті байланыс энергияларының реті ...

A.( 1-10) МэВ

B. 10 -1 МэВ

C. 10эВ

D. 13.6 эВ

Е. А-D жауаптар аралығында дұрысы жоқ

$$$ 23 А


Ядроның байланыс энергиясы анықталады ...

A. протондар мен нейтрондардың және ядролардың массаларының санының әртүрлілігімен

B. протондар мен нейтрондар массаларының санымен

C. ядро массасымен

D. протондар мен нейтрондардың қосынды массасының айырмасымен

Е. А-Е жауаптар аралығында дұрысы жоқ


$$$ 24 С

Ең нық ядролар ...

A. нейтрондар саны тақ және протондар саны жұп

B. нейтрондар саны жұп және протондар саны тақ

C. протондар саны жұп және тақ нейтрондар

D. протондар саны тақ және нейтрондар саны тақ

Е. нуклондар тақ санымен

$$$ 25 С


Массалық сан артқан сайын ядролық байланыс энергиясы...

A. өзгермейді

B. артады

C. азаяды

D.. Максимумнан асады

Е. Екі максимумнан атық өтеді

$$$ 26 В

Ядроның байланыс энергиясы формуласын көрсет

A

B

C

D

E
$$$ 27 В

Ядроның байланыс энергиясын есептеуге ең қолайлы формула

A Дж

B Дж

C 931 Мэв

D 931 Мэв

E

$$$ 28 С


Қай элементтің ядро байланыс энергиясы көп

 1. 31Н

 2. 32Не

 3. 94Ве

 4. 63Li

 5. 21Н

$$$ 29С

Ядролардың жартылай ыдырау периоды дегеніміз не ? 1. ыдырау тұрақтысы

 2. орташа өмір сүру уақыты

 3. жартылай ыдырау периоды

 4. ядролық уақыт

 5. активтілігі

$$$ 30 В

Энергетикалық спектрі тұтас болып келетін бөлшектер 1. альфа-сәулелер

 2. бета-сәулелер

 3. гамма-сәулелер

 4. рентген сәулелері

 5. ультракүлгін

$$$ 31 Д


Радиоактивті препараттың активтілігі аталады ...

A бірлік уақыттағы ыдырау саны

B ыдырамай қалған ядролар саны

C жеке ыдырау уақыты

D бірлік уақыттағы ыдыраудың салыстырмалы саны

E препараттың өмір сүру уақыты

$$$ 32 А

Радиоавтивті изотопы бір бета және бір альфа ыдыраудан кейін қандай элементке айналады ?

$$$ 51 В
ядросы бірнеше радиоактивтік түрленуден кейін ядросына айналады. Қанша альфа және бета – ыдырау болған ?

А B. C. D. Е.

Альфа- ыдырау 3 6 12 3 1

бета- ыдырау 6 3 3 12 1

$$$ 33 С

Ядролардың альфа-ыдырауы қандай процесс арқылы жүреді?

A электронның пайда болуы

B гамма әулелену

C протонның пайда болуы

D ядроның бөлінуі

E нейтронның пайда болуы
$$$ 34 С

Альфа-бөлшектің құрамы

A 2 нейтрон және 2 электрон

B 2 нейтрон және 2 позитрон

C 2 нейтрон және 2 протон

D 1 протон, 1 электрон және 2 нейтрон

E 1 протон и 1 нейтрон

$$$ 35 В


Радиоактивті заттардың ыдырауы қандай заң бойынша жүреді?

A Линейному сызықтық

B Экспоненциалдық

C Квадраттық

D Өте қиынырақ

E Гармоникалық


$$$ 36 В

Радиоактивті заттардың жартылау ыдырау периодтары тәуелді...

A Берілген уақыт мезетіндегі зат мөлшеріне

B радиоактивті ядролардың алғашқы санына

C радиоактивті ядролардың қалған санына

D ядролық түрленулердің күрделі қасиеттеріне

E заттың активтілігіне
$$$ 37 Е

Радиоактивті ыдырау қандай жағдайда өтеді?

А. белгілі температурада

B При определенном давлении белгілі қысымда

C При определенном объеме белгілі көлем

D Не зависит от температура қысым көлемге тәуелсізт

E При определенной энергии белгілі энергияда

$$$ 38 Д


Бета-бөлшектердің энергетикалық спектрі радиоактивных веществ?

A Монохроматты

B сызықтық(дискретный)

C тұтас (граничный)

D тұтас асимптоталық

E күрделі

$$$ 39 С

Гамма-кванттардың энергетикалық спектрі

A Монохроматты

B сызықтық(дискретный)

C жолақты

D тұтас асимптоталық

E күрделі

$$$ 40 А


Ядролардың бета-ыдырау схемасы?

А

В

С

D

E Z XZ-2У+?


$$$ 41 В

Ядролардың альфа-ыдырау схемасы

А

В


С

D

E Z XZ-2У+?
$$$ 42 А

Альфа-бөлшектер затпен әсерлескен кездегі ең ықтимал процесс

A тежелу сәулеленуі

B серпінді шашырау

C ядролық реакциялар

D орта атомдарының ионизациясы

E ядролардың бөлінуі
$$$ 43 С

Гамма-кванттардың қандай энергиясында кинетикалық энергиясы нөлге тең электрон-позитрон жұбы пайда болады

A

B c2

C

D

E при любой энергии

$$$ 44 А


Ядролық процесстердің микроскопиялық эффективті қимасының өлшем бірлігі

A аудан бірлігі

B ұзындық бірлігі

C көлем бірлігі

D өлшемсіз шама

E МэВ

$$$ 45 с

Радиоактивті заттардың активтілігі өлшенеді

A Джоуль

B Ватт


C Кюри

D Рентген

E Грей
$$$ 46 В

Егер ыдырау уақыты жартылай ыдырау периоды Т-дан өте аз болған жағдайда ыдыраған радиоактивті ядролар санын анықтайтын формула

A

B

C

D

E

$$$ 47 С


Екі альфа ыдырау және бір бета ыдыраудан кейін элементтің массалық саны қанша бірлікке өзгереді?

A өзгермейді

B төртке

C сегізге

D басқа санға

E анықталмайды

$$$ 48 А

Ядроның потенциалдық шұңқыр биіктігі U мен ұшып шыққан альфа-бөлшек энергиясы W арасындағы қатынас

A

B

C

D

Е салыстырылмайды

$$$ 49 А


Табалдырық энергиясы қандай реакцияны сипаттайды

A Экзотермиялық

B Термоядролық

C ЭндотермиялықD үзілу реакциясы

E ядроның бөліну реакциясы


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет