Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беружүктеу 459.24 Kb.
бет2/3
Дата09.06.2016
өлшемі459.24 Kb.
1   2   3
2-қосымшасына сәйкес оның басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтер;

9) аудиторлық ұйым куәландырған соңғы аяқталған екі қаржы жылына жылдық қаржылық есеп беру, сондай-ақ тиісті өтінішті ұсынар алдындағы соңғы аяқталған тоқсанға қаржылық есеп беру;

10) өтініш берушінің және тиісті қаржы ұйымдарының мәртебені алғаннан кейінгі болжалды есеп айырысу балансымен қоса тиісті қаржы ұйымдарының ірі қатысушысы мәртебесін иеленудің қаржылық салдарын талдауы, егер бар болса іс-шаралар жоспарымен және ұйымдық құрылымымен қоса өтініш берушінің тиісті қаржы ұйымдарының активтерін сату жөніндегі, қайта құру немесе тиісті қаржы ұйымдарының қызметі немесе басқаруы жөніндегі ұсыныстары және жоспарлары.

10. Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға болып табылатын өтініш беруші бір мезгілде бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе банк холдингі мәртебесін иеленуге келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:1) Қағидалардың 8-тармағының 1), 2), 3), 4) тармақшаларында және 9-тармағының 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9), 10) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

2) Банктер туралы заңның 17-1-бабының 1-тармағында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 26-бабының 1-тармағында, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 72-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, уәкілетті орган белгілеген тізбедегі халықаралық рейтингілік агенттіктерінің бірі берген заңды тұлғаның кредиттік рейтингісі туралы мәліметтер;

3) таяу арадағы бес жылға жасалған бизнес жоспар тиісінше Банктер туралы заңның 17-1-бабының 7-1-тармағында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 26-бабының 10-тармағында, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 72-1-бабының 10-тармағында көзделген жағдайларда ұсынылады.

11. Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға болып табылатын өтініш беруші бір мезгілде бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:1) осы Қағидалардың 10-тармағында көрсетілген мәліметтер мен құжаттар;

2) өтініш берушінің шыққан елінің қаржылық қадағалау органынан өтініш берушінің осы ел заңнамасы аясында қаржылық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті екендігі туралы жазбаша растау, не осы елдің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіндігі туралы өтініш беруші шыққан елдің қаржылық қадағалау органының өтініші.

12. Осы Қағидалардың 4, 5, 6, 7-тармақтарында көрсетілген құжаттарды осы құжаттар үштен астам жыл бұрын ұсынылған және осы құжаттардың мазмұны өзгерген не осындай құжаттардың мерзімі аяқталған жағдайларды қоспағанда (заңнамада осындай құжаттардың мерзімі белгіленген жағдайда) оларды Комитетке бұрын тапсырған тұлғалар ұсынбайды. Бұл ретте, уәкілетті органға өзгерістер енгізілген немесе қолдану мерзімдері аяқталған құжаттары ғана ұсынылады. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иелену туралы өтініште Комитетке бұрын тапсырылған құжаттар туралы (шығыс құжаттың нөмірі, күні) мәліметтер, сондай-ақ оларды ұсыну негіздемесі көрсетіледі.13. Тұлға қаржы ұйымының акцияларының жиырма бес және одан да көп пайызын (жарғы капиталында қатысу үлесімен) иеленген (шарттың күшімен немесе басқа жағдайда оның дауыс беруге, шешімді анықтауға және (немесе) қабылданған шешімге ықпал етуге мүмкіндігі бар болған) жағдайда оны жанама иеленуші (дауыс беруші) болып танылады:

1) қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі) болып табылатын тұлға (тиісінше қаржы ұйымының акцияларының он (жиырма бес) және одан да көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі бар);

2) бірлесіп қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі) болып табылатын тұлғалардың ең болмағанда бірі;

3) қаржы ұйымының (банк холдингінің) ірі қатысушысы болып табылатын тұлғалар акцияларының (қатысу үлесі) жиырма бес және одан да көп пайызымен тікелей және (немесе) жанама дауыс беруді иеленетін (дауыс беру мүмкіндігі бар) немесе қаржы ұйымының акцияларының он (жиырма бес) және одан да көп пайызымен тікелей немесе жанама дауыс беру мүмкіндігі бар тұлғалар.

Сондай-ақ мына тұлғалар қаржы ұйымының (дауыс беруші) акцияларының жиырма бес және одан да көп пайызын (жарғы капиталында қатысу үлесімен) осы тармақтың 1), 2), 3) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар бірлесіп иеленген (шарттың күшімен немесе басқа жағдайда оның шешімді анықтауға және (немесе) қабылданған шешімге ықпал етуге мүмкіндігі бар болған) жағдайда қаржы ұйымының акцияларын жанама иеленуші (дауыс беруші) тұлғалар болып танылады:

оның басшы қызметкері болып табылатын заңды және жеке тұлға;

жақын туыстары (ата-аналары, балалары, асырап алушылар, асырап алынғандар, толық туысатын және толық туыспайтын інілер (ағалар) мен сіңлі-әпкелер (қарындастар), атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы) болып табылатын жеке тұлғалар;

осы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің жақын туыстары (ата-аналары, балалары, асырап алушылар, асырап алынғандар, толық туысатын және толық туыспайтын інілер (ағалар) мен сіңлі-әпкелер (қарындастар), атасы, әжесі, немерелері), жұбайы (зайыбы) болып табылатын заңды және жеке тұлғалар.

Сондай-ақ заңды тұлғалардың (жарғы капиталында қатысу үлесімен) акцияларын жүйелі иелену арқылы қаржы ұйымының, қаржы ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің немесе қаржы ұйымының бірлескен ірі қатысушысы, банк холдингі болып табылатын тұлғалардың шешімдерін анықтауға мүмкіндігі бар тұлға қаржы ұйымының (дауыс беруші) акцияларын жанама иеленуші тұлға болып танылады. Бір заңды тұлғаның қаржы ұйымының акцияларын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғы капиталында қатысу үлесімен) жүйелі иелік ету арқылы жанама иелену (дауыс беру) үлесі көрсетілген заңды тұлғалардың бірінің екіншісіндегі осы жүйелілікте тікелей қатысу үлестерінің туындысы ретінде анықталады.

Егер бір заңды тұлғаның басқа заңды тұлғадағы акцияларды (жарғы капиталында қатысу үлесімен) иелену (дауыс беру) үлесі елу пайыздан астам болған жағдайда, онда қаржы ұйымының акцияларын жанама иелену (дауыс беру) үлесін есептеу мақсатында коэффициент бірге тең деп қабылданады.

Егер заңды тұлғаның бес пайыздан кем акцияларын (жарғы капиталында қатысу үлесімен) иеленген тұлғалардың үлесі осы тұлғаның акцияларының (жарғы капиталында қатысу үлесімен) жалпы санынан жиырма пайызға асатын болса, заңды тұлғаның бес пайыздан кем акцияларына (жарғы капиталында қатысу үлесімен) иелік ететін тұлғалардың иелігіндегі акцияларды қоспағанда (жарғы капиталында қатысу үлесімен) осы тармақтың 1), 2), 3) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардың акцияларының жиырма бес және одан да көп пайызын (жарғы капиталында қатысу үлесімен) иеленген (шарттың күшімен немесе басқа жағдайда оның дауыс беруге, шешімді анықтауға және (немесе) қабылданған шешімге ықпал етуге мүмкіндігі бар болған) жағдайда, онда тұлға қаржы ұйымының акцияларын жанама иеленуші (дауыс беруші) болып танылады.

14. Уәкілетті орган қаржы ұйымының, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін алу үшін берілген өтініш бойынша шешімді уәкілетті орган өтінішті бергеннен кейін үш ай ішінде қабылдайды.

15. ҚР Ұлттық Банкі басқармасының 2013.26.04. № 110 Қаулысымен алып тасталды (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара)

16. Уәкілетті орган қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе банк холдингі мәртебесін иеленуге келісім беруден Банктер туралы заңның 17-1-бабында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 26-1-бабында, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 72-2-бабында көрсетілген негіздемелер бойынша бас тартады.Өтініш берушіге қаржы ұйымының, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге уәкілетті органның келісімін беру үшін белгіленген мерзімде жазбаша түрде дәлелді жауап беріледі.

17. Бұрын қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесіне ие болуға уәкілетті органның келісімін алған тұлға заңды тұлғаның атауы өзгерген, сондай-ақ қаржы ұйымының ірі қатысушысы мәртебесіне ие болу өтінішінде көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда заңды тұлғаның әділет органында мемлекеттік қайта тіркеуден өткен күнінен немесе қаржы ұйымының ірі қатысушысы мәртебесіне ие болу өтінішінде көрсетілген мәліметтерде өзгерістер пайда болғаннан бастап он бес жұмыс күні үшінде көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттарды қоса беріп, Комитетті хабардар етеді.Қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін алу үшін осының алдында берілген келісімге өзгеріс енгізуге және осы өзгерістерге уәкілетті органның келісімін алу талап етілмейді.

18. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе банк холдингі мәртебесіне ие болуға уәкілетті органның келісімін алған тұлға уәкілетті орган аталған келісімді берген күннен бастап күнтізбелік тоқсан күн ішінде бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімінен немесе эмиссиялық бағалы қағаздарды номиналдық ұстаушылар жүйесінен қаржы ұйымының акцияларын сатып алғандығын куәландыратын үзінді көшірмені ұсынады.Жаңадан құрылатын қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе банк холдингі мәртебесіне ие болуға уәкілетті органның келісімін алған тұлға қаржы ұйымының акцияларын мемлекеттік тіркеуден өткізген күннен бастап күнтізбелік тоқсан күн ішінде бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімінен не эмиссиялық бағалы қағаздарды номиналдық ұстаушылар жүйесінен қаржы ұйымының акцияларын сатып алғандығын куәландыратын үзінді көшірмені ұсынады.

Үзінді-көшірме осы тармақта белгіленген мерзімде берілмеген жағдайда уәкілетті орган берген келісім өзінің қолданылуын тоқтатады.

19. Бұрын банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесіне ие болуға уәкілетті органның келісімін алған және соңынан банктің ірі қатысушысының және (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының белгісін ғана иеленіп отырған тұлға аталған сәйкессіздік пайда болған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде Комитет алдында уәкілетті органның осының алдында банк холдингі мәртебесіне ие болуға берген келісімінің қолданылуын тоқтату туралы және көрсетілген өзгерісті растайтын құжаттарды ғана ұсыну арқылы банктің ірі қатысушысы мәртебесіне ие болуға уәкілетті органның келісімін беру туралы өтініш білдіреді.

20. Бұрын қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі немесе сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге уәкілетті органның келісімін алған және соңынан қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингінің немесе сақтандыру холдингінің белгісін иеленбеген тұлға аталған сәйкессіздік пайда болған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде көрсетілген өзгерістерді растайтын құжаттарды ұсыну арқылы Комитет алдында уәкілетті органның осының алдында берген келісімінің қолданылуын тоқтату туралы өтініш білдіреді.

 

 

3. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін, банк холдингі және (немесе) сақтандыру холдингі мәртебесін иеленуге уәкілетті органның берген келісімін қайтарып алу тәртібі 

21. Уәкілетті орган қаржы ұйымының, банк холдингінің және (немесе) сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге берген келісімін Банктер туралы заңның 17-1-бабында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 26-бабында, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 72-1-бабында көрсетілген негіздемелер бойынша қайтарып алады.

Бұл жағдайда мұндай шара қолданылатын тұлға Банктер туралы заңның 17-1-бабының 15-тармағында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 26-бабының 13-тармағында, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 72-1-бабының 13-тармағында тиісінше көрсетілген талаптарды сақтаған сәттен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде растайтын құжаттарды қоса бере отырып, Комитетке растауды береді. 

Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы,сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру

холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық

портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін

иеленуге келісім беру, қайтарып алу қағидаларына және

көрсетілген келісім алу үшін ұсынылатын құжаттарға

қойылатын талаптарға

1-қосымша

 

 

Өтініш беруші жеке тұлға, өтініш беруші заңды тұлғаның басшы

қызметкері туралы қысқаша деректер ___________________________________________________________________

(қаржы ұйымының атауы)

 

1. Тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты

______________________________________________________________________________________________________________________

2. Азаматтығы

______________________________________________________________________________________________________________________

3. Жеке басын куәландыратын құжаттағы деректер

______________________________________________________________________________________________________________________

4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)

______________________________________________________________________________________________________________________

5. Жұмыс орнының (орындарының) мекен-жайы (мекен-жайлары), байланыс телефоны

______________________________________________________________________________________________________________________

6. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-аналары, інілері (ағалары), сіңлі-әпкелері (қарындастары) балалары және жегжаттары (ата-аналары, інілері (ағалары), сіңлі-әпкелері (қарындастары), жұбайының (зайыбының) балалары) туралы мәліметтер:

 Тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты

Туған жылы

Туыстық-қатынастары

Жұмыс орны және лауазымы

Жарғылық капиталда қатысу сомасы/ атауларын көрсете отырып, заңды тұлғалардың сатып алынған акцияларының құны (мың теңгемен)

Осы тұлғаның иелігіндегі акциялар санының заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының жалпы санына арақатынасы немесе оның жарғылық капиталында қатысу үлесі (пайызбен)

Жеке иелену

Бірлесіп иелену

тура

жанама

пайыз

заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, бар болғанда әкесінің аты

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Білімі:

 

Оқу орнының атауы

Түскен күні - аяқтаған күні

Мамандығы

Білімі туралы дипломның деректемелері, біліктілігі

Оқу орнының орналасқан жері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Соңғы үш жылда біліктілікті жоғарылату бойынша семинарлардан, курстардан өткендігі туралы мәліметтер:

 

Ұйымның атауы

Өткізілген орны және күні

Сертификаттың деректемелері

 

 

 

 

 

 

 

9. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

 

Жұмыс кезеңі

Жұмыс орны

Лауазымы

Тәртіптік жазаның бар болуы

Жұмыстан шығару, лауазымынан босатылу себептері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Жарияланымдары, ғылыми еңбектері және басқа жетістіктері:

___________________________________________________________________________________________________________________

Мен осы ақпаратты тексергенімді, оның дұрыс және толық екендігін растаймын.

Өтініш беруші жеке тұлға______________________________________________________________________________________________

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, баспа әріптермен толтырылады)

___________________________________________________________________________________________________________________

қолы

Өтініш беруші заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы

___________________________________________________________________________________________________________________

(Тегі, аты, бар болса - әкесінің аты, баспа әріптермен толтырылады)

__________________________________________________________________________________________________________________

қолы

 

Мөр орны

Күні_________________

 

Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы,сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру

холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық

портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін

иеленуге келісім беру, қайтарып алу қағидаларына және

көрсетілген келісім алу үшін ұсынылатын құжаттарға

қойылатын
1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет