Башарина Людмила Викторовна (қолы, тегі, аты, әкесінің аты,) 2015 ж мөрдің орны Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң бюджеттiк бағдарламасы



Дата04.07.2016
өлшемі154.02 Kb.
түріБағдарламасы
«Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы

Ақөре ауылы әкімнің аппараты» ММ

басшысының 2015 жылғы « 30» сәуірдегі № 4-Ө

бұйрығымен (өкімімен) бекітілді 



1-қосымшасы    

«Келісілді»*       


«Қарағанды облысының экономика

және қаржы басқармасы» ММ

басшысының орынбасары

___________________Башарина Людмила Викторовна


(қолы, тегі, аты, әкесінің аты,)
2015 ж. «__» _________    

мөрдің орны



Бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiсiнiң
БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

2015-2017 жылдарға арналған
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы 1232314 «Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы Ақөре ауылы әкімінің

аппараты» ММ

Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ



әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Ауылдың әкімі - Байдельдинов Дидар Серикович



Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі

- 1-6т. 32-б., 39-2б., 1-13т. 67-б., 1-15т. 56-б., 1-7 т. 112-б. 2008 жылғы 4.12. №95-IV Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі;

-1-6т. 22-б, 1-т. 153-б., 1-т. 154-б., 154-1-б., 155-156-б., 158-159-б., 1-9-т. 161-б., 201-б., 352-362б. ҚР 2008 жылғы 1012. №99-IV Кодексі Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі);

-1-т. 22-б., 4-т. 24-б, 25-б. 1999 жылғы 23.07. №453 «Мемлекеттік қызмет туралы» ҚР Заңы;

- ҚР 1998 жылғы 24.03. №213 «Нормативтiк құқықтық актiлер туралы» Заңы;

-31-б., 32-б., 37-б. 2001 жылғы 23.01. №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» ҚР Заңы;

-4-т. 24-б., 1-т. 30-б., 27-б., 46-б., 60-б. 2007 жылғы 21.07. №303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңы;

-1 қосымша ҚР Президенті 2004 жылғы 17.01. №1284 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті және Ұлттық Банкінің сметасы (бюджеті) есебінен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудік бірыңғай жүйесі туралы» Жарлығы;

-1-т. 1-б., 1, 2, 3-т. 2-б. ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 29.12. №1400 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қаулысы;

-ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 27.03. №269 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы № 1400 қаулысына толықтыру енгізу туралы» Қаулысы;

-14-18 б. ҚР 2003 жылғы 25.04. №405 Заңы «Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы»;

-2т. ҚР Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30.12. №195 бұйрығы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы»


Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме)

Ауылдық округ әкімінің аппараттын ұстауға: еңбекақы төлеу, әлеуметтік және кіріс салығы, әлеуметтік және зейнетақылық ұстап қалу, автокөлікті сақтандыру, қеңсе тауарларын, компьютер бөлшектерін сатып алуға, жағар май, баспасөз басылымдарына, электр жарығының, отын сатып алу, байланыс қызметінің, ғимаратты күтіп ұстауға (күзетші, от жағушы, үй сыпырушы), мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстарына, іс-сапарлық, басқа да ағымдағы шығындар.

Бюджеттік бағдарламаның

түрі


мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты

жергілікті (аудандық/республикалық бюджет қаражат есебінен трансферттер)

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттілікті жүзеге асыру және осыдан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

дара

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты

Ауылдық округ әкімі аппаратының қызметін үздіксіз қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның міндеттері

Жеке, заңды тұлғаларға қызмет көрсету қызметін жақсарту, құжат айналым жүйесін дамыту, ауыл әкімінің аппарат қызметшілерінің біліктілігін арттыру және материалдық базасын нығайту.

Бағдарламаны іске асыру бойынша іс-шаралар

жоспарлы кезеңде олардың іске асырылу мерзімдері

1

2

3

4



2014

жыл


2015

жыл


2016

жыл


Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем

бірлігі


есепті

кезең


2013 жыл

ағымдағы 2014 жылдағы жоспары

жоспарлы кезеңі

2015

жыл


2016

жыл





1

2

3

4

5

6

7

Тікелей нәтиже көрсеткіштері



















Әкім аппаратында мемлекеттің саясатын жүзеге асыруға қызмет атқару

бірлік

4

5

5

5




Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері



















Функционалдық міндеттерін, мемлекеттің саясатын жүзеге асыруда тиімді және сапалы қызмет атқару

%

95

95

95

95




Сапа көрсеткіштері



















Біліктілігін арттырған және қайта даярлаудан өткен мемлекеттік қызметкерлер саны

бірлік

-

3

-

-




Тиімділік көрсеткіштері



















Функционалдық міндеттерін сапалы атқару

%

95

95

95

95




Бюджеттік қаражат көлемі

мың. теңге

8 994,0

8 650,0

8 650,0

8 198,0




Оның ішінде:



















Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiне мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер








0

0







Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге және олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер








176,0

176,0







Жергілікті бюджет қаражаты есебінен




8 994,0

8 474,0

8 474,0






Утверждена          


приказом (распоряжением)  
руководителя ГУ «Аппарат акима

села Акоре Бухар-Жырауского

района Карагандинской

области»

от « 30 »апреля 2015 года № 4-Р
Приложение 1      

«Согласована»*         


Заместитель руководителя 
ГУ «Управление экономики

и финансов Карагандинской области»



_________________Башарина Людмила Викторовна
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«___» _________ 2015 года 
место печати

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
        администратора бюджетных программ
      на 2015-2017 годы
Код и наименование администратора бюджетной программы 1232314 ГУ «Аппарат акима села Акоре Бухар-Жырауского района Карагандинской области»

Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города



районного значения, поселка, села, сельского округа»
Руководитель бюджетной программы Акима села - Байдельдинов Дидар Серикович

Нормативно-правовая основа бюджетной программы

-ст.32 п.1-6, ст.39-2, ст.67 п.1-13, ст.56 п.1-15, ст.112 п.1-7 Бюджетный кодекс РК от 4.12. 2008 года №95-IV;

-ст.22 п.1-6, ст.153 п.1, ст.154 п.1, ст.154-1, ст.155-156, ст.158-159, ст.161 п.1-9, ст.201, ст.355-362 Кодекс РК от 10.12.2008 года №99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)»;

-ст.22 п.1, ст.24 п.4, ст.25 Закон РК от 23.07. 1999 года №453 «О государственной службе»;

-Закон РК "О нормативных правовых актах" от 24.03.1998 года №213;

-ст.31, ст.32. ст.37 Закон РК от 23.01. 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

-ст.24 п.4, ст.30 п.1, ст.27, ст.46, ст.60 Закон РК от 21.07. 2007 года №303-III «О государственных закупках»;

-прил. 1 Указа Президента РК от 17.01. 2004 года №1284 «О единой системе оплаты труда работников Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан»;

-ст.1 п.1, ст2 п.1,2,3 ППРК от 29.12.2007 года №1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий";

-ППРК от 27.03.2014 года №269 «О внесении дополнений в постановление Правительства РК от 29 декабря 2007 года №1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

-ст14-18 Закон РК от 25.04.2003 года №405 «Об обязательном социальном страховании»;

-п.2 Приказа Министра национальной экономики РК от 30.12.2014 года №195 «ОБ утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»


Описание (обоснование) бюджетной программы

Содержание аппарата акима аульного округа: оплата труда, социальный и подоходный налог, социальные и пенсионные отчисления, страхование автомашин, приобретение ГСМ, канцелярских и прочих товаров, оргтехники, расходных материалов, комплектующих, оплата коммунальных услуг, оплата услуг связи, курсы по переподготовке государственных служащих, прочие работы и услуги, прочие текущие затраты

Вид бюджетной программы

В зависимости от уровня государственного управления

местный (районный/ трансферты из средств республиканского бюджета)

В зависимости от содержания

осущестление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

В зависимости от способа реализации

индивидуальная

Текущая/развитие

текущая

Цель бюджетной программы

Обеспечение деятельности аппарата акима аульного округа.

Задачи бюджетной программы

Улучшение деятельности по оказания услуг юридическим и физическим лицам, государстыенным учреждениям, повышение квалификации государственных служащих.

Мероприятия по реализации программы

Срок реализации в плановом периоде




2014

год


2015

год


2016

год


1

2

3

4

Наименование показателей бюджетной программы

ед.изм.

отчетный 2014 год

план текущего 2015 года

плановый период

2015

год


2016

год


2017

год


1

2

3

4

5

6

7

Показатели прямого результата



















Количество государственных служащих

Ед.

4

5

5

5




Показатели конечного результата



















Обеспечение выполнение мероприятий

%

95

95

95

95




Показатели качества



















Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации и переподготовку

Ед.

-

3

-

-




Показатели эффективности



















Доля удовлетворенных обоснованных обращений

%

95

95

95

95




Объем бюджетных средств

Тысяч тенге

8 994,0

8 650,0

8 650,0

8 198,0




В том числе:



















Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих








0

0







Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов








176,0

176,0







За счет средств местного бюджета




8 994,0

8 474,0

8 474,0







Каталог: files -> chinovnik
chinovnik -> 2014 жылғы жұмыс туралы «Саран қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мм есебі
chinovnik -> Майоровка ауылының әкімі Е. Еабаевтың есебінен тезистер
chinovnik -> Изенді ауылының әкімі Д. А. Туяковтың есебінен тезистер
chinovnik -> Даму болжамы
chinovnik -> Томар селолық округінің әкімі С. С. Ильяшевтің 2015 жылы атқарылған жұмыстар мен алда тұрған міндеттер туралы есебі
chinovnik -> Қырғыз ауылдық округінің әкімі О. С.Қыстаубаевтың 2015 жылы атқарылған жұмыстар мен алда тұрған міндеттері туралы есебі Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2015 ж. 30 қарашасындағы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда:өсім
chinovnik -> Теміртау қаласының және Ақтау кентінің 2015 жылдың І тоқсанындағы әлеуметтік- экономикалық даму
chinovnik -> Көкпекті ауылдық округ әкімінің 2013 жылғы есебі
chinovnik -> 4. Әлеуметтік сала
chinovnik -> Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-қимыл жөнiндегi 2011 2015 жылдарға арналған салалық бағдарламаны бекiту туралы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет