Бекітемін дипломнан кеійнгі білім жәнеДата16.06.2016
өлшемі399.32 Kb.

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ФҰЭ ЖӘНЕ ДӘРІЛІК ҚАЛЫПТАР ТЕХНОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫ

ЕМТИХАН БИЛЕТІ
БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу емтихан сурақтар

 1. Фармацевтикалық технологияның заманауи жағдайы мен даму перспективалары.

 2. Физика-химиялық процестер және дәрілік препараттарды тұрақтандыру (физика-химиялық, құрлысты-механикалық, антимикробнты).

 3. Ұнтақтар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 4. Фармацевтикалық технология ғылым ретінде және оның заманауи міндеттері. Дәрілер технологиясы мен биомедициналық технология дамуының негізгі этаптары. Дәрілер технологиясы мен биомедициналық технология дамуына ғалымдардың (отандық және шетелдік) қосқан үлесі.

 5. Солюбилизация теориясы. Солюбилизатор ретінде қолданылатын БАЗ. Гидрофильді-липофильді баланс. Мицелла түзілуіндегі критикалық концентрация. Дәрілік қалыптар технологиясында солюбилизаторларды қолдану тәжірибесі.

 6. Жинақтар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 7. Дәрілік қалыптар технологиясы саласындағы ғылыми ақпарат. Фармацевтикалық ақпараттың теориялық негіздері. Мәліметтердің электрондық базасын қолдану. Фармакоинформатика. Фармацевтикалық ақпаратты алудығ негізгі көздері.

 8. Агрегативті және седиментациялық тұрақтылықты анықтаушы фаторлар. Тұрақтандыру проблемалары. Дисперстік жүйе сипатына және тұрақтандырғыш табиғатына байланысты тұрақтандыру әсерінің механизмі.

 9. Таблетки дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 10. Формулярлық жүйе. Ғылыми зерттеулерде фармацевтикалық және медициналық ақпараттарды қолдану.

 11. Дәрілік препараттар деструкциясының түрлері (химиялық, физика-химиялық, микробиологиялық және т.б.). Әртүрлі дәрілік қалыптардағы тұрақты препараттарды құастырудағы гидролитикалық, тотығу-тотықсыздану, термодинамикалық, ферментативтік және т.б. процестерді ескеру.

 12. Капсулалар, микрокапсулалар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 13. Экстемпоральды дайындалатын, шағын сериялы және өнеркәсіптік өндірістегі дәрілік препараттардың салыстырмалы сипаттамалары. Аталған дәрік препараттардың өндірісін дамыту перспективалары.

 14. Биологиялық белсенді заттарды бөліп алу және тзалау. Сығындыларды тазалау, заттар қосындысын бөлу, жеке заттарды бөліп алу әдістері мен қолданылатын аппаратуралар.

 15. Гранулалар, спансулалар, драже дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 16. Дәрілік препараттар өндірісі мен сапасын бақылауды мемлекеттік реглаңментациясы. Дәрілік препараттарды өндірудің заңдылық негіздері. Халықаралық және мемлекеттік (ұлттық) талаптар мен нормативтер.

 17. Дәріханада және шағын сериямен өндірілетін дәрілердің технологиялық процестерін механизациялау (приборлар, аппараттар және т.б.).

 18. Сулы ерітінділер. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 19. Характеристика. Классификация. Особенности технологии. Оценка качества.

 20. Дәрілік препараттардың өндірісін GMP-дің заманауи талаптарына сай ұйымдастыру. Микробиологиялық тазалықтың маңызы. Микробиологиялық контаминацияның көздері. Стерильді емес препараттар өндірісіндегі микробтық контаминация нормалары.

 21. Дәріханаішілік дайындық. Дәрілік препараттарды шағын сериямен өндіру ерекшеліктері.

 22. Сусыз ерітінділер. дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 23. Асептикалық жағдайда өндіруді талап ететін дәрілік қалыптар мен препараттар. Стерильдеу және стерильділікті бақылау әдістерін жетілдіру. Стерилизациялаудың заманауи әдістері. Әртүрлі стреильдеу әдістерін қолданғанда қауіпсіздік техникасы ережелері. Стерильділік сапасын бақылау.

 24. Экстемпоральды рецептура талдауы. Жиі кездесетін жазбаларды дәріханаішілік дайындыққа алмастыру. Нормативтік құжаттар.

 25. ЖМҚ ерітінділері. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 26. Дәстүрлі дәрілік қалыптар мен препараттардың өндірісіндегі заманауи жетістіктер. Оларды жетілдіру перспективалары.

 27. Бастапқы материалдардың, жартылай өнімдер, дәрілік қалыптар мен препараттардың сапасын бақылау.

 28. Суспензиялар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 29. Дәрілік құралдарды нысанаға бағыттап жеткізудің заманауи жүйелері биологиялық белсенді заттардың тасмалдаушылары. Микротасымалдаушылар, нанотасымалдаушылар, терапевтикалық жүйелер.

 30. Жартылай дайын өнімдердің сапасын бағалау және дәрілік препарат өндірісі сатыларындағы бақылау нүктелері.

 31. Эмульсиялар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 32. Терапевтикалық жүйелерді (интраокулярлы, трансдермальды, имплантационды және т.б.)жасау және құрастырудағы негізгі методологиялық тәсілдер

 33. Әртүрлі дәрілік қалыптарды сақтау жағдайлары мен тасымалдау.

 34. Тұнбалар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 35. Биофармация — қазіргі заманғы, оның ішінде басқарылатын фармакокинетикасы бар дәрілік препараттарды құрастырудағы заманауи методология және оның негізі.

 36. Технологиялық процестерді валидациясының принциптері мен параметрлері.

 37. Қайнатпалар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 38. Биофармацияның шығу тарихы мен дамуы. Түсініктер: биофармация, фармакокинетика, фармакодинамика, биоэквиваленттілік, терапевтикалық эквивалентсіздік, биологиялық тиімділік (абсолютті, салыстырмалы).

 39. Дәрілік құрал ретінде қолдану үшін әртүрлі шикізаттардан алынған биологиялық белсенді қосылыстардығ перспективалық скринингі.

 40. Коллоидты ерітінділер. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 41. Халықаралық, сонымен қатар ұлттық талаптар мен стандарттарға: GLP, GCP, GMP, GPP сәйкес дәрілік препараттарды құрастыру, зерттеу және өндіруді ұйымдастыру және аталған стандарттардың негізгі принциптері.

 42. Фармацевтикалық факторлар және олардың дәрілік препараттардың биологиялық тиімділігіне әсері. Биологиялық тиімділіктің дәрілік және көмекші заттардың физика-химиялық қасиеттері және күйіне, препараттарды өндіру жағдайындағы технологиялық факторларға, дәрілік қалыптың түрі мен организмге енгізу жолдарына тәуелділігі.

 43. Жақпа майлар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 44. Халықарарлық талаптар жүйесіне сәйкес заманауи технологиялар, биофармацевтикалық зерттеулер және сапаны бақылау әдістері негізінде жаңа дәрілік құралдар мен көмекші заттардан рациональды дәрілік қалыптар құрастыру және қолданыстағы технологиялар мен құрамдарды оптимизациялау.

 45. Әртүрлі дәрілік қалыптан дәрілік заттардың босап шығу механизмдері мен организмге сіңу механизмдері туралы түсінік. Дәрілік қалыптан дәрілік заттардың босап шығуын зерттеуге арналған әдістемелер, тесттер және аппараттар, оларды дәрілік препараттардың құрамы мен технологиясын оптимизациялау мақсатында қолдану.

 46. Линименттер дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 47. Дәрілік препараттардың өндіріс шартары, технологиясын және сапа бағасын регламенттеуші нормативтік құжаттарды ( УАНҚ, өнеркәсіптік және т.б. регламенттер түрлері, әдістемелік нұсқаулар және т.б.) жасаудағы жалпы принциптер.

 48. Дәрілік препараттарды алуда қолданылатын көмекші заттар. Көмекші заттарды қолданудың заманауи аспектілері, олардың ролі, белгіленуі, оларға қойылатын талаптар. Олардың дәрілік препараттардың биологиялық тиімділігі мен тұрақтылығына әсері. Көмекші заттардың табиғаты, химиялық құрлысы, дәрілік қалыптағы функциональдық ролі бойынша жіктелу.

 49. Суппозиторийлер дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 50. Тұрақты препараттарды құрастырудың заманауи теориялары. Тұрақтандыру механизмдері. Тұрақтандырғыштар.

 51. Балаларға арналған дәрілік қалыптарды жетілдіру және құрастырудың бағыттары.

 52. Пилюлялар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 53. Дәрілік препараттардағы физика-химиялық және химиялық сыйымсыздықтардың негізгі түрлері. Әртүрлі дәрілік қалыптардағы фармацевтикалық сыйымсыздықтың пайда болуы. Бір шприцтегі ерітінділердің сыйымдылығы проблемалары. Дәрілік препараттардағы сыйымсыздық проблемаларын шешу жолдары мен оларды болдырмаудың негізгі тәсілдері.

 54. Гомеопатияда қолданылатын дәрілік қалыптар.

 55. Пластырьлар, қыша қағаздары дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 56. Фармацевтикалық технология негізіндегі технологиялық процестер және олардың аппаратуралық безендірілуі.

 57. Гомеопатияның даму тарихы. Гомеопатияның негізгі принциптері. Рецептті безендірудің негізгі принциптері. Нормативтік құжаттар.

 58. Аэрозоли дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 59. Фармацевтикалық технологиияның негізгі процестері мен аппараттарының заманауи аспектілерін жүзеге асыру. Механикалық (ұсақтау, жіктелеу, араластыру), жылу (қыздыру, буландыру және т.б.), массаалмасу (экстрагирлеу, адсорбция, кристаллизация, дистилляция және т.б.) және гидромеханикалық (еріту, гетерогендік жүйелерді бөлу) процестері, олардың дайын өнімнің сапалық көрсеткіштеріне әсері.

 60. Гомеопатияның теоретиялық негіздері. Қазақстан Республикасында, Рессейде және т.б. шетелдерде гомеопатияның қазіргі заманғы жетістіктері.

 61. Тұндырмалар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 62. Қатты материалдарды, клеткалы құрлысты шикізаттарды ұсақтау, сұйық және тұтқыр ортада ұсақтау. Ұсақтау процесінің дәрілік препараттардың технологиясы мен олардың сапасына әсері. Микрогетерогенді қоспаларды алу әдістері. Сұйық ортадағы диспергирлеу.

 63. Емдік-косметикалық препараттардың технологиясы.

 64. Экстракттар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 65. Косметиканың даму тарихы. Емдік-косметикалық препараттарды құрастыруда және олардың өндірісінде қалыпты мен патологиялық жағдайлардағы тері мен шырышты қабаттардың құрлысы мен физиологиялық ерекшеліктерін ескеру.

 66. Еріту. Ерігіштік пен еріту процесінің жылдамдығын жоғарлатушы факторлар (қыздыру, араластыру, алдын ала диспергирлеу, комплекстүзу, солюбилизация және т.б.).

 67. Жаңагалендік препараттар. дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 68. Фильтрлеу. Механикалық қосылыстардың болмауын бақылауға арналған заманауи бақылау әдістері. Инъекцияға арналған ерітінділерді, офтальмологиялық ерітінділерді, тотықтырғыштар ерітінділерін, ЖМҚ, тұтқыр және ұшқыш еріткіштердегі ерітінділерді фильтрлеу проблемалары.

 69. Оптимальды емдік-косметикалық эффекті қамтамасыз етудегі көмекші заттардың ролі.

 70. Өсімдік, жануар, минерал тектес биостимуляторлар. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 71. Массалмасу процестері. Экстракция. Капиллярлы құбылыстар, ісіну, еріту, десорбция, осмос, диализ, ультрафильтрация, молекулярлы диффузия және конвекционды процестер.

 72. Косметикалық препараттар өндірісі: ұнтақтар (пудралар), лосьондар, эмульсиялар, кремдер, жақпа майлар және т.б. Микробтық контаминация проблемларын шешу. Емдік косметика өндірісін дамыту перспективалары.

 73. Эфир майлары. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 74. Адсорбция және иондық алмасу, кристаллизация. Сұйық-сұйық ортада экстракциялау. Фармацевтикалық технологияда қолданудың заманауи аспектлері.

 75. Ветеринарияда қолданылатын дәрілік құралдар. Жануарларға арналған дәрілік құралдар мен препараттардың ерекшеліктері. Оларға қойылатын талаптар. Жануарларға арналған спецификалық дәрілік қалыптар: болюстар, гранулалар, ботқалар, пасталар және т.б. Ветеринариялық дәрілік құралдарды өндірудің ерекшеліктері. Сапа бағасы.

 76. Инъекциялық ерітінділер. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 77. Дәрілер технологиясы және экология проблемалары.

 78. Кептіру. Кептірудің заманауи түрлері. Кептіру кинетикасына әсер ететін факторлар. Кептіру әдісін және аппараттарды таңдау тәсілдері. Кептірілген өнімге кептіру әдісінің әсері.

 79. Көзге арналған дәрілік қалыптар. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 80. Технологиялық процестерді жүзеге асыруда қолданылатын технологиялық қондырғыларды (фильтрлеуге арналған қондырғы, ұсақтаушы аппараттара мен машиналар, елеуге арналған қондырғылар және т.б.) таңдаудың жалпы принциптері, олардың сапасы мен жұмысын бағалау.

 81. Биотехнология дәстүрлі және перспективалық дәрілер алу саласындағы ғылым ретінде. Биотехнологиялық әдістермен алынған дәрілік препараттардың сипаттамасы мен өндіру ерекшелігі.

 82. Балаларға арналған дәрілік қалыптар. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 83. Дәрілік препараттарды құрастырудың, өндірудің және сақтаудың барлық сатыларында сапасын бағалау. Мемлекеттік регламентация. Нормативтік құжаттар.

 84. Жас ерекшелікктеріне байланысты жасалған дәрілік препараттардың биологиялық және фармацевтикалық аспектілері. Педиатриялық және гериатриялық дәрілік препараттардың өндіріс ерекшеліктері.

 85. Антибиотиктер қосылған дәрілік құралдар. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 86. Халықаралық және отандық талаптар мен стандарттарды (бұйрықтар, ОСТтар, GMP және т.б.) қанағаттандыратын технологиялық процестерді ұйымдастыружәне санитарлық режимді, асептикалық жағдайларды қалыптастыру.

 87. Гомеопатиялық препараттар өндірісінде қолданылатын өсімдік тектес емес шикізаттар. Синтетикалық және минеральды шикізаттарды (тұздар, металдар, қышқылар, тотықтар, минералда, химиялық субстанциялар), жануар тектес шикізаттар (өмір сүру қалдықтары, секреттері және т.б.), дені сау жануарлардың органдары мен тканьдері, нозодтары.

 88. Ферменттік препараттар. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 89. Заманауи орамдаушы материалдар түрлері және орам түрлері. Орамдаушы материалдарға қойылатын талаптарды, олардың сапасын бақылау көрсеткіштерін регламентациясы. Сақтау, тасымалдау және қолдану кезіндегі дәрілік препараттың тұрақтылығына орамның әсері. Рациональды орам таңдаудың негіздемесі.

 90. Өсімдік шикізаты, оның ішінде ҚР аймағында және республикадан тыс табиғи жағдайда және мәдени жағдайда өсірілетін шикізатта гомеопатиялық препараттарды алу көзі.


Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж

6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

1 билеті 1. Фармацевтикалық технологияның заманауи жағдайы мен даму перспективалары.

 2. Физика-химиялық процестер және дәрілік препараттарды тұрақтандыру (физика-химиялық, құрлысты-механикалық, антимикробнты).

 3. Ұнтақтар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

2 билеті 1. Фармацевтикалық технология ғылым ретінде және оның заманауи міндеттері. Дәрілер технологиясы мен биомедициналық технология дамуының негізгі этаптары. Дәрілер технологиясы мен биомедициналық технология дамуына ғалымдардың (отандық және шетелдік) қосқан үлесі.

 2. Солюбилизация теориясы. Солюбилизатор ретінде қолданылатын БАЗ. Гидрофильді-липофильді баланс. Мицелла түзілуіндегі критикалық концентрация. Дәрілік қалыптар технологиясында солюбилизаторларды қолдану тәжірибесі.

 3. Жинақтар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

3 билеті 1. Дәрілік қалыптар технологиясы саласындағы ғылыми ақпарат. Фармацевтикалық ақпараттың теориялық негіздері. Мәліметтердің электрондық базасын қолдану. Фармакоинформатика. Фармацевтикалық ақпаратты алудығ негізгі көздері.

 1. Агрегативті және седиментациялық тұрақтылықты анықтаушы фаторлар. Тұрақтандыру проблемалары. Дисперстік жүйе сипатына және тұрақтандырғыш табиғатына байланысты тұрақтандыру әсерінің механизмі.

 2. Таблетки дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

4 билеті 1. Формулярлық жүйе. Ғылыми зерттеулерде фармацевтикалық және медициналық ақпараттарды қолдану.

 1. Дәрілік препараттар деструкциясының түрлері (химиялық, физика-химиялық, микробиологиялық және т.б.). Әртүрлі дәрілік қалыптардағы тұрақты препараттарды құастырудағы гидролитикалық, тотығу-тотықсыздану, термодинамикалық, ферментативтік және т.б. процестерді ескеру.

 2. Капсулалар, микрокапсулалар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

5 билеті 1. Экстемпоральды дайындалатын, шағын сериялы және өнеркәсіптік өндірістегі дәрілік препараттардың салыстырмалы сипаттамалары. Аталған дәрік препараттардың өндірісін дамыту перспективалары.

 1. Биологиялық белсенді заттарды бөліп алу және тзалау. Сығындыларды тазалау, заттар қосындысын бөлу, жеке заттарды бөліп алу әдістері мен қолданылатын аппаратуралар.

 2. Гранулалар, спансулалар, драже дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.


Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

6 билеті 1. Дәрілік препараттар өндірісі мен сапасын бақылауды мемлекеттік реглаңментациясы. Дәрілік препараттарды өндірудің заңдылық негіздері. Халықаралық және мемлекеттік (ұлттық) талаптар мен нормативтер.

 2. Дәріханада және шағын сериямен өндірілетін дәрілердің технологиялық процестерін механизациялау (приборлар, аппараттар және т.б.).

 1. Сулы ерітінділер. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

 1. Характеристика. Классификация. Особенности технологии. Оценка качества.


Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

7 билеті 1. Дәрілік препараттардың өндірісін GMP-дің заманауи талаптарына сай ұйымдастыру. Микробиологиялық тазалықтың маңызы. Микробиологиялық контаминацияның көздері. Стерильді емес препараттар өндірісіндегі микробтық контаминация нормалары.

 2. Дәріханаішілік дайындық. Дәрілік препараттарды шағын сериямен өндіру ерекшеліктері.

 1. Сусыз ерітінділер. дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

8 билеті 1. Асептикалық жағдайда өндіруді талап ететін дәрілік қалыптар мен препараттар. Стерильдеу және стерильділікті бақылау әдістерін жетілдіру. Стерилизациялаудың заманауи әдістері. Әртүрлі стреильдеу әдістерін қолданғанда қауіпсіздік техникасы ережелері. Стерильділік сапасын бақылау.

 2. Экстемпоральды рецептура талдауы. Жиі кездесетін жазбаларды дәріханаішілік дайындыққа алмастыру. Нормативтік құжаттар.

 1. ЖМҚ ерітінділері. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

9 билеті 1. Дәстүрлі дәрілік қалыптар мен препараттардың өндірісіндегі заманауи жетістіктер. Оларды жетілдіру перспективалары.

 2. Бастапқы материалдардың, жартылай өнімдер, дәрілік қалыптар мен препараттардың сапасын бақылау.

 1. Суспензиялар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

10 билеті 1. Дәрілік құралдарды нысанаға бағыттап жеткізудің заманауи жүйелері биологиялық белсенді заттардың тасмалдаушылары. Микротасымалдаушылар, нанотасымалдаушылар, терапевтикалық жүйелер.

 2. Жартылай дайын өнімдердің сапасын бағалау және дәрілік препарат өндірісі сатыларындағы бақылау нүктелері.

 1. Эмульсиялар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.


Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

11 билеті 1. Терапевтикалық жүйелерді (интраокулярлы, трансдермальды, имплантационды және т.б.)жасау және құрастырудағы негізгі методологиялық тәсілдер

 2. Әртүрлі дәрілік қалыптарды сақтау жағдайлары мен тасымалдау.

 1. Тұнбалар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

12 билеті 1. Биофармация — қазіргі заманғы, оның ішінде басқарылатын фармакокинетикасы бар дәрілік препараттарды құрастырудағы заманауи методология және оның негізі.

 2. Технологиялық процестерді валидациясының принциптері мен параметрлері.

 1. Қайнатпалар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж


6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

13 билеті 1. Биофармацияның шығу тарихы мен даму. Түсініктер: биофармация, фармакокинетика, фармакодинамика, биоэквиваленттілік, терапевтикалық эквивалентсіздік, биологиялық тиімділік (абсолютті, салыстырмалы).

 2. Дәрілік құрал ретінде қолдану үшін әртүрлі шикізаттардан алынған биологиялық белсенді қосылыстардығ перспективалық скринингі.

 1. Коллоидты ерітінділер. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

14 билеті 1. Халықаралық, сонымен қатар ұлттық талаптар мен стандарттарға: GLP, GCP, GMP, GPP сәйкес дәрілік препараттарды құрастыру, зерттеу және өндіруді ұйымдастыру және аталған стандарттардың негізгі принциптері.

 2. Фармацевтикалық факторлар және олардың дәрілік препараттардың биологиялық тиімділігіне әсері. Биологиялық тиімділіктің дәрілік және көмекші заттардың физика-химиялық қасиеттері және күйіне, препараттарды өндіру жағдайындағы технологиялық факторларға, дәрілік қалыптың түрі мен организмге енгізу жолдарына тәуелділігі.

 3. Жақпа майлар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.


Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж


6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

15 билеті 1. Халықарарлық талаптар жүйесіне сәйкес заманауи технологиялар, биофармацевтикалық зерттеулер және сапаны бақылау әдістері негізінде жаңа дәрілік құралдар мен көмекші заттардан рациональды дәрілік қалыптар құрастыру және қолданыстағы технологиялар мен құрамдарды оптимизациялау.

 2. Әртүрлі дәрілік қалыптан дәрілік заттардың босап шығу механизмдері мен организмге сіңу механизмдері туралы түсінік. Дәрілік қалыптан дәрілік заттардың босап шығуын зерттеуге арналған әдістемелер, тесттер және аппараттар, оларды дәрілік препараттардың құрамы мен технологиясын оптимизациялау мақсатында қолдану.

 3. Линименттер дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.


Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

16 билеті 1. Дәрілік препараттардың өндіріс шартары, технологиясын және сапа бағасын регламенттеуші нормативтік құжаттарды ( УАНҚ, өнеркәсіптік және т.б. регламенттер түрлері, әдістемелік нұсқаулар және т.б.) жасаудағы жалпы принциптер.

 2. Дәрілік препараттарды алуда қолданылатын көмекші заттар. Көмекші заттарды қолданудың заманауи аспектілері, олардың ролі, белгіленуі, оларға қойылатын талаптар. Олардың дәрілік препараттардың биологиялық тиімділігі мен тұрақтылығына әсері. Көмекші заттардың табиғаты, химиялық құрлысы, дәрілік қалыптағы функциональдық ролі бойынша жіктелу.

 3. Суппозиторийлер дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.


Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж


6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

17 билеті 1. Тұрақты препараттарды құрастырудың заманауи теориялары. Тұрақтандыру механизмдері. Тұрақтандырғыштар.

 2. Балаларға арналған дәрілік қалыптарды жетілдіру және құрастырудың бағыттары.

 3. Пилюлялар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

18 билеті 1. Дәрілік препараттардағы физика-химиялық және химиялық сыйымсыздықтардың негізгі түрлері. Әртүрлі дәрілік қалыптардағы фармацевтикалық сыйымсыздықтың пайда болуы. Бір шприцтегі ерітінділердің сыйымдылығы проблемалары. Дәрілік препараттардағы сыйымсыздық проблемаларын шешу жолдары мен оларды болдырмаудың негізгі тәсілдері.

 2. Гомеопатияда қолданылатын дәрілік қалыптар.

Пластырьлар, қыша қағаздары дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.


Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

19 билеті 1. Фармацевтикалық технология негізіндегі технологиялық процестер және олардың аппаратуралық безендірілуі.

 2. Гомеопатияның даму тарихы. Гомеопатияның негізгі принциптері. Рецептті безендірудің негізгі принциптері. Нормативтік құжаттар.

 3. Аэрозоли дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

20 билеті 1. Фармацевтикалық технологиияның негізгі процестері мен аппараттарының заманауи аспектілерін жүзеге асыру. Механикалық (ұсақтау, жіктелеу, араластыру), жылу (қыздыру, буландыру және т.б.), массаалмасу (экстрагирлеу, адсорбция, кристаллизация, дистилляция және т.б.) және гидромеханикалық (еріту, гетерогендік жүйелерді бөлу) процестері, олардың дайын өнімнің сапалық көрсеткіштеріне әсері.

 2. Гомеопатияның теоретиялық негіздері. Қазақстан Республикасында, Рессейде және т.б. шетелдерде гомеопатияның қазіргі заманғы жетістіктері.

 3. Тұндырмалар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

21 билеті 1. Қатты материалдарды, клеткалы құрлысты шикізаттарды ұсақтау, сұйық және тұтқыр ортада ұсақтау. Ұсақтау процесінің дәрілік препараттардың технологиясы мен олардың сапасына әсері. Микрогетерогенді қоспаларды алу әдістері. Сұйық ортадағы диспергирлеу.

 2. Емдік-косметикалық препараттардың технологиясы.

 3. Экстракттар дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

22 билеті 1. Косметиканың даму тарихы. Емдік-косметикалық препараттарды құрастыруда және олардың өндірісінде қалыпты мен патологиялық жағдайлардағы тері мен шырышты қабаттардың құрлысы мен физиологиялық ерекшеліктерін ескеру.

 2. Еріту. Ерігіштік пен еріту процесінің жылдамдығын жоғарлатушы факторлар (қыздыру, араластыру, алдын ала диспергирлеу, комплекстүзу, солюбилизация және т.б.).

3.Жаңагалендік препараттар. дәрілік қалып ретінде. Сипаттамасы. Жіктелуі.

Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

23 билеті 1. Фильтрлеу. Механикалық қосылыстардың болмауын бақылауға арналған заманауи бақылау әдістері. Инъекцияға арналған ерітінділерді, офтальмологиялық ерітінділерді, тотықтырғыштар ерітінділерін, ЖМҚ, тұтқыр және ұшқыш еріткіштердегі ерітінділерді фильтрлеу проблемалары.

 2. Оптимальды емдік-косметикалық эффекті қамтамасыз етудегі көмекші заттардың ролі.

 3. Өсімдік, жануар, минерал тектес биостимуляторлар. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

24 билеті 1. Массалмасу процестері. Экстракция. Капиллярлы құбылыстар, ісіну, еріту, десорбция, осмос, диализ, ультрафильтрация, молекулярлы диффузия және конвекционды процестер.

 2. Косметикалық препараттар өндірісі: ұнтақтар (пудралар), лосьондар, эмульсиялар, кремдер, жақпа майлар және т.б. Микробтық контаминация проблемларын шешу. Емдік косметика өндірісін дамыту перспективалары.

 3. Эфир майлары. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.


Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

25 билеті 1. Адсорбция және иондық алмасу, кристаллизация. Сұйық-сұйық ортада экстракциялау. Фармацевтикалық технологияда қолданудың заманауи аспектлері.

 2. Ветеринарияда қолданылатын дәрілік құралдар. Жануарларға арналған дәрілік құралдар мен препараттардың ерекшеліктері. Оларға қойылатын талаптар. Жануарларға арналған спецификалық дәрілік қалыптар: болюстар, гранулалар, ботқалар, пасталар және т.б. Ветеринариялық дәрілік құралдарды өндірудің ерекшеліктері. Сапа бағасы.

 3. Инъекциялық ерітінділер. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

26 билеті 1. Дәрілер технологиясы және экология проблемалары.

 2. Кептіру. Кептірудің заманауи түрлері. Кептіру кинетикасына әсер ететін факторлар. Кептіру әдісін және аппараттарды таңдау тәсілдері. Кептірілген өнімге кептіру әдісінің әсері.

 3. Көзге арналған дәрілік қалыптар. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.

Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

27 билеті 1. Технологиялық процестерді жүзеге асыруда қолданылатын технологиялық қондырғыларды (фильтрлеуге арналған қондырғы, ұсақтаушы аппараттара мен машиналар, елеуге арналған қондырғылар және т.б.) таңдаудың жалпы принциптері, олардың сапасы мен жұмысын бағалау.

 2. Биотехнология дәстүрлі және перспективалық дәрілер алу саласындағы ғылым ретінде. Биотехнологиялық әдістермен алынған дәрілік препараттардың сипаттамасы мен өндіру ерекшелігі.

 3. Балаларға арналған дәрілік қалыптар. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

28 билеті 1. Дәрілік препараттарды құрастырудың, өндірудің және сақтаудың барлық сатыларында сапасын бағалау. Мемлекеттік регламентация. Нормативтік құжаттар.

 2. Жас ерекшелікктеріне байланысты жасалған дәрілік препараттардың биологиялық және фармацевтикалық аспектілері. Педиатриялық және гериатриялық дәрілік препараттардың өндіріс ерекшеліктері.

 3. Антибиотиктер қосылған дәрілік құралдар. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.


Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж


6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

29 билеті


1. Заманауи орамдаушы материалдар түрлері және орам түрлері. Орамдаушы материалдарға қойылатын талаптарды, олардың сапасын бақылау көрсеткіштерін регламентациясы. Сақтау, тасымалдау және қолдану кезіндегі дәрілік препараттың тұрақтылығына орамның әсері. Рациональды орам таңдаудың негіздемесі.

2. Өсімдік шикізаты, оның ішінде ҚР аймағында және республикадан тыс табиғи жағдайда және мәдени жағдайда өсірілетін шикізатта гомеопатиялық препараттарды алу көзі.

3. Гормондық препараттар. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы.


Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.

БЕКІТЕМІН

дипломнан кеійнгі білім және

аймақтық даму бойінша проректор

профессор Дуйсекеев А.Д.

_____________________

«____»_________2011ж
6Д074800-фармацевтикалық өндірістің технологиясы

мамандығы бойынша докторантураға түсу

30 билеті 1. Халықаралық және отандық талаптар мен стандарттарды (бұйрықтар, ОСТтар, GMP және т.б.) қанағаттандыратын технологиялық процестерді ұйымдастыружәне санитарлық режимді, асептикалық жағдайларды қалыптастыру.

 1. Гомеопатиялық препараттар өндірісінде қолданылатын өсімдік тектес емес шикізаттар. Синтетикалық және минеральды шикізаттарды (тұздар, металдар, қышқылар, тотықтар, минералда, химиялық субстанциялар), жануар тектес шикізаттар (өмір сүру қалдықтары, секреттері және т.б.), дені сау жануарлардың органдары мен тканьдері, нозодтары.

 2. Ферменттік препараттар. Сипаттамасы. Жіктелуі. Технологиясының ерекшеліктер. Сапа бағасы


Кафедра меңгерушісі, профессор Дильбархан-улы Р.
Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет