Бекітемін докторантура және магистратура деканы Ю. А. ЛеньковДата26.06.2016
өлшемі244.23 Kb.
Магистранттарға арналған Ф СО ПМУ 7.18.2/11

пәндік бағдарламаның

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

Докторантура және магистратура

деканы

Ю.А. Леньков

« » 20 ж.

Құрастырушы: ___________ т.ғ.к., профессор Арынгазин К. Ш.

___________ КБ шебері Жакиянова А. Х.

«Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»кафедрасы


«Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау» пәнінен
МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН ПӘНДІК БАҒДАРЛАМА
6М073100 - «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

мамандығы магистранттарына арналған


Бағдарлама « » 20 ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасына негізінде жасалған.
Кафедра мәжілісінде ұсынылған « » 20 ж.

хаттамасы


Кафедра меңгерушісі К.Ш.Арынгазин

Магистратураның оқуәдістемелік кеңесінде мақұлданды «___» 20__ж.

ОӘК төрайымы Жумабаева З. Е.


Магистранттарға арналған СО ПГУ 7.18.2/07

пәндік бағдарлама формасы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
«Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»кафедрасы

МАГИСТРАНТТАРҒА АРНАЛҒАН ПӘНДІК БАҒДАРЛАМА

«Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау» пәнінен


6М073100 - «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау»

мамандығы магистранттарына арналған

Павлодар

1 Оқытушылар туралы мәліметтер:

Арынгазин Капар Шакимович, т.ғ.к., ӨТҚ және ҚОҚ кафедрасының профессоры.

Жакиянова Айгерим Хасеновна, ӨТҚ және ҚОҚ кафедрасының кәсіптік білім шебері.

2 Пән бойынша мағлұматтар:

Пән 2 семестрде 15 апта мерзімінде оқылады. Пәннің жалпы еңбек көптілігі 90 сағат, оның ішінде 30 сағаты аудиторлық сабақтарға және 60 сағаты пәнді оқу бойынша магистранттардың өздік жұмысына арналған. Сабақ түрі бойынша аудиторлық уақыттың бөлінуі пәннің тақырыптық жоспарында көрсетілген.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Оқу түрі

Пәннің жұмыс көлемі

Семестр бойынша бақылау формасы

Семестр

Объем работы студентов по семестрам

кредиттер

Академ. сағаттар

кредиттер

Аудиторлық сабақтар

(ак. часов)МӨЖ

(ак. сағ)Барлығы

ауд

МӨЖ

Емт.

зач.

КЖ

КЖ

Барлығы

дәр

тәж.

зерт

Барлығы

МӨЖМ

Жоғары білім негізінде

2

90

30

60

2

-

-

-

2

2

30

15

15

-

60

64 Пәннің мақсаттары мен міндеттері

Пәннің мақсаты - Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау бойынша келешек мамандарды модернизациялайтын және құрастырылатын техникалық ғимараттардың және жүйелердің техногенді тәуекелді және сенімділікті бағалауға икемді болуына және техникалық ғимараттардың және жүйелердің сенімділік теориясының негізгі ережесін білуге жол ашу.

Пәннің міндеті  қоршаған ортаға қандай да бір зиян келтіре алатын бүкіл конструкциялар және ғимараттар сенімділігінің және техникалығының бағалау, сенімділік теориясының негізгі ережелерін білу.
5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:  • Техникалық жүйелердің сенімділігінің ұйымдастырушылық қамтамасыз етуінің нормативті-құқық негіздері туралы;

  • Сенімділік бойынша ақпаратты өңдеу және жинау туралы;

  • Сенімділікті қамтамасыз ету бағдарламаларға қойылатын жалпы талаптар жөнінде түсініктері болуы;

– Сенімділік теорияның негізгі түсініктерін;

– «Сенімділік», «белсенділік» түсініктердің мәні және анықтамасы, олардың өзара байланысын және қарым-қатынасын білуі;

– Бұйымдар және элементтер сенімділігінің сипаттамасын анықтауға;

– Сақтандырумен және сақтаусыз жүйелердің сенімділігін бағалауға;  • Сынақ нәтижелері бойынша сенімділік көрсеткішін анықтауға;

  • Өндірістегі тәуекел дәрежесінің сандық бағалауын анықтауға икемді болуы;


6 Пререквизиты

Белгілі пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқу кезінде қалыптастырылған білімдер қажет:  • АЖЖ-негіздері;

  • Қазіргі замаңдағы компьютерлік технологиялар.


7 Постреквизиты

Алынған білім келесі пәндерді оқу кезінде қолданылады:  • Магистерлік диссетрация жазу кезінде.


Пәннің тематикалық Форма

жоспары СО ПГУ 7.18.2/078 Пәннің мазмұны
8.1 Пәннің тематикалық жоспары


№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Сенімділік теориясының математикалық модельдері және негізгі ережелері

6

6

-

-

-

22

2

Тәуекел. Тәуекел классификациясы. Апаттың негізгі көздері.

5

5

-

-

-

20

3

Экологиялық тәуекел бағалаудың әдістері.

4

4

-

-

-

18

БАРЛЫҒЫ :

15

15

-

-

-

609 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау» пәні қоршаған ортаға зиян келтіре алатын бүкіл ғимараттардың және құрылыстардың техникалығын және сенімділігін бағалауға үйретеді, сенімділік теориясының негізгі ережелерін зерттейді.


10 Курс компоненттері

10.1 Дәріс сабақтарының мазмұны
Тақырып 1 - Сенімділік теориясының математикалық модельдері және негізгі ережелері

Кіріспе. «Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау» пәннің ролі және анықтамасы. Техникалық объекттің кешенді қасиеті ретінде сенімділік. Апат, күйреу, қабылдамау түсініктері. Сенімділік теориясының математикалық модельдері. Статикалық модельдеудің әдістері. Сақтандыратын жүйелер сенімділігінің есептеу әдістері.Тақырып 2 - Тәуекел. Тәуекел классификациясы. Апаттың негізгі көздері

Тәуекел. Тәуекел классификациясы. Тәуекелдің математикалық анықтауы. Жеке және ұжымдық тәуекел. Потенциалды территориалды тәуекел. Мүмкін болатын апаттардың масштабын сипаттайтын әлеуметтік тәуекел. F-N қисықтары. Стихиялық күштердің әсер етуімен байланысты тәуекел ретінде табиғи техношенді тәуекел: жер сілкінісі, су тасқыны, дауыл. Жағдай жүйелігінің қауіп-қатері, апат нәтижесі және олардың зардаптары. Технологиялық қауіп-қатер. Бастамашылық ететін жағдайлар. Апат эскалациясына әсер ететін межелік жағдайлар. Апат нәтижелері. Толық зардаптардың құрылымы. Тура және жанама зардабы. Ауыр апаттың және катастрофаның әлеуметтік, экономикалық және экологиялық жақтары. Техногенді тәуекел анализының жалпы құрылымы.


Тақырып 3 - Экологиялық тәуекел бағалаудың әдістері

Экологиялық тәуекел. Химиялық қауіпті объектілердегі халықтың зардап шегуінің тәекелі. Улы эффекттердің тәуекелі. Ықтималдық сипатқа ие улы заттармен кәсіптенген және күнделік қатынасымен байланысты адам денсаулығының жағымсыз өзгерістері. Науқастық. Қоршаған орта ластануына және адам денсаулығына тәуекел. Радиационды апат. Ионизациялайтын сәулелену. Сіңу дозасы. Өнеркәсіп қауіпсіздіктің ресіделуі. Жауапкершіліктің міндетті сақтандыруы.


10.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
Тақырып 1 - Сенімділік теориясының математикалық модельдері және негізгі ережелері

Кіріспе. «Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау» пәннің ролі және анықтамасы. Техникалық объекттің кешенді қасиеті ретінде сенімділік. Апат, күйреу, қабылдамау түсініктері. Сенімділік теориясының математикалық модельдері. Статикалық модельдеудің әдістері. Сақтандыратын жүйелер сенімділігінің есептеу әдістері.Тақырып 2 - Тәуекел. Тәуекел классификациясы. Апаттың негізгі көздері

Тәуекел. Тәуекел классификациясы. Тәуекелдің математикалық анықтауы. Жеке және ұжымдық тәуекел. Потенциалды территориалды тәуекел. Мүмкін болатын апаттардың масштабын сипаттайтын әлеуметтік тәуекел. F-N қисықтары. Стихиялық күштердің әсер етуімен байланысты тәуекел ретінде табиғи техношенді тәуекел: жер сілкінісі, су тасқыны, дауыл. Жағдай жүйелігінің қауіп-қатері, апат нәтижесі және олардың зардаптары. Технологиялық қауіп-қатер. Бастамашылық ететін жағдайлар. Апат эскалациясына әсер ететін межелік жағдайлар. Апат нәтижелері. Толық зардаптардың құрылымы. Тура және жанама зардабы. Ауыр апаттың және катастрофаның әлеуметтік, экономикалық және экологиялық жақтары. Техногенді тәуекел анализының жалпы құрылымы.


Тақырып 3 - Экологиялық тәуекел бағалаудың әдістері

Экологиялық тәуекел. Химиялық қауіпті объектілердегі халықтың зардап шегуінің тәекелі. Улы эффекттердің тәуекелі. Ықтималдық сипатқа ие улы заттармен кәсіптенген және күнделік қатынасымен байланысты адам денсаулығының жағымсыз өзгерістері. Науқастық. Қоршаған орта ластануына және адам денсаулығына тәуекел. Радиационды апат. Ионизациялайтын сәулелену. Сіңу дозасы. Өнеркәсіп қауіпсіздіктің ресіделуі. Жауапкершіліктің міндетті сақтандыруы.10.3 Магистранттың өздік жұмысының мазмұны (МӨЖ)
10.3.1 МӨЖ түрлерінің тізімі
МОӨЖ – дің түрі

Отчет формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Лекциондық сабақтарға дайындық

Жұмыс дәптері

Дәріс сабақтарына қатысуы

15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Жұмыс дәптері

Тәжірибелік сабақтарға қатысу

15

3

Аудиторлық сабақтар құрамына кірмеген материалдарды оқу

Конспект

Әдебиеттермен жұмыс

15

4

Рубеждік бақылауға дайындық
РК1, РК2 Коллоквиум

15

Барлығы: 6010.3.2 Магистранттың өздік оқуға шығарылған тақырыптардың тізімі
Тақырып 1 - Сенімділік теориясының математикалық модельдері және негізгі ережелері

Кіріспе. «Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау» пәннің ролі және анықтамасы. Техникалық объекттің кешенді қасиеті ретінде сенімділік. Апат, күйреу, қабылдамау түсініктері. Сенімділік теориясының математикалық модельдері. Статикалық модельдеудің әдістері. Сақтандыратын жүйелер сенімділігінің есептеу әдістері.Тақырып 2 - Тәуекел. Тәуекел классификациясы. Апаттың негізгі көздері

Тәуекел. Тәуекел классификациясы. Тәуекелдің математикалық анықтауы. Жеке және ұжымдық тәуекел. Потенциалды территориалды тәуекел. Мүмкін болатын апаттардың масштабын сипаттайтын әлеуметтік тәуекел. F-N қисықтары. Стихиялық күштердің әсер етуімен байланысты тәуекел ретінде табиғи техношенді тәуекел: жер сілкінісі, су тасқыны, дауыл. Жағдай жүйелігінің қауіп-қатері, апат нәтижесі және олардың зардаптары. Технологиялық қауіп-қатер. Бастамашылық ететін жағдайлар. Апат эскалациясына әсер ететін межелік жағдайлар. Апат нәтижелері. Толық зардаптардың құрылымы. Тура және жанама зардабы. Ауыр апаттың және катастрофаның әлеуметтік, экономикалық және экологиялық жақтары. Техногенді тәуекел анализының жалпы құрылымы.


Тақырып 3 - Экологиялық тәуекел бағалаудың әдістері

Экологиялық тәуекел. Химиялық қауіпті объектілердегі халықтың зардап шегуінің тәекелі. Улы эффекттердің тәуекелі. Ықтималдық сипатқа ие улы заттармен кәсіптенген және күнделік қатынасымен байланысты адам денсаулығының жағымсыз өзгерістері. Науқастық. Қоршаған орта ластануына және адам денсаулығына тәуекел. Радиационды апат. Ионизациялайтын сәулелену. Сіңу дозасы. Өнеркәсіп қауіпсіздіктің ресіделуі. Жауапкершіліктің міндетті сақтандыруы.10.4 Бақылау шараларының календарлық графигі


1 рейтинг - 2 семестр

Барлығы

Жұмалар

1

2

3

4

5

6

7

8

Бір жұма ішіндегі максималды балл

5

12

7

12

11

14

7

12

100

Сабаққа қатысуы және лекцияға дайындық

МӨЖ түрі

28

Бақылау түрі

КТ

Қ

Қ

КЛ

Қ

Қ

Қ

КЛ

Макс. балл

3

3

3

3

7

3

3

3

Тәжірибелік жұмыстарға қатысу және дайындалу, жұмыстарды қорғау

МӨЖ түрі

Л1

Л2

Л3

Л4

36

Бақылау түрі

КТ

Т

О

КЛ

КТ

О

КТ

КЛ

Макс. балл

2

7

2

7

2

7

2

7

Аудиторлық сабақтардың құрамына кірмеген материалдарды оқу

МӨЖ түрі
ҮТ

1


ҮТ

2


ҮТ

3


ҮТ

4


ҮТ

5


ҮТ

6


ҮТ

7


16

Бақылау түрі

Макс. балл
3

2

3

2

2

2

2

Курстың тақырыптары бойынша ағымдағы білімдерін бақылау

Тақырып номері


1-6

20

Бақылау түрі


РБ1

Макс. балл


20
2 рейтинг - 2 семестр

Барлығы

Жұмалар

9

10

11

12

13

14

15

100

Бір жұма ішіндегі максималды балл

12

12

7

12

11

14

12
Сабаққа қатысуы және лекцияға дайындық

МӨЖ түрі


21

Бақылау түрі

КТ

Қ

Қ

КЛ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

3

3

3

3

3

3

3

Тәжірибелік жұмыстарға қатысу және дайындалу, жұмыстарды қорғау

МӨЖ түрі


25

Бақылау түрі

КТ

Т

О

КЛ

КТ

О

КТ

Макс. балл

2

5

2

5

2

5

2

Аудиторлық сабақтардың құрамына кірмеген материалдарды оқу

МӨЖ түрі

ҮТ

1


ҮТ

2


ҮТ

3


ҮТ

4


ҮТ

5


ҮТ

6


ҮТ

7


14

Бақылау түрі


Макс. балл

2

2

2

2

2

2

2

Курстың тақырыптары бойынша ағымдағы білімдерін бақылау

Тақырып номері1-6

20

Бақылау түріРБ 2

Макс. балл20

Қолданылатын шартты белгілер: О - оқу үрдісінде қатысуы; ҮТ - үй тапсырмасы; Т - тәжірибелік тапсырмалар; КТ - конспектіні тексеру; КЛ - коллоквиум; РБ - рубежді бақылау; БЖ - бақылау жұмысы.11 Курстың саясаты
Магистранттар сабақтардың барлық түрлерініне қатысып, жинақы, сабақ сұрақтарын талқылағанда шапшаң болулары тиіс. Магистранттар курстастарына пән материалдарын жақсы меңгерулері үшін шамаға шақ көмек көрсетулері керек. Магистранттар сабақтарға кешікпей келулері, сонымен қатар дәлелді себепсіз сабақты босатпаулары тиіс.

Әр сабаққа дайындық (лекция және тәжірибелік сабақтар) міндетті әрі ауызша, жазбаша және тест бойынша тексеріліп, бақылау шараларының календарлық графигіне сәйкес баллдармен бағаланады. Лекция, тәжірибелік сабақтарда болмау және үй жұмыстарын орындамау 0 баллымен бағаланады. Барлық тапсырмалар белгіленген уақытта орындалулары тиіс. Кешігумен орындалған тапсырмалар баллдың төмендеуіне әкеп соғады.

Бақылау шараларын немесе сабақтарды дәлелді себепсіз босату консультацияларда өңделеді.

Семестрде бақылау жұмысы немесе тест түрінде білімді бақылауға екі рубежді бақылау қарастырылған.

Семестр бойынша қорытынды жұмыс арқылы ағымдағы үлгерімнің (рейтинг) қорытынды балы анықталады. Егер Сіз рубежді бақылауға қатыспаған болсаңыз, сіздің рейтинг нольге тең болады (анықталмайды).

Бақылаудың барлық түрлерінде көшіруге жол берілмейді және бақылау шарасынан шығарып тастау сияқты жазаланады.Магистранттардың білімін бағалау шкаласы

Баллды түрде қорытынды бағғалау (Қ)

Балдардың сандық эквиваленті (С)

Әріптік жүйедегі бағалау (Ә)

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау (Д)

Емтихан, диф.сынақ

Сынақ

95-100

4

A

Үздік

Есептелді

90-94

3,67

A-
85-89

3,33

B+

Жақсы
80-84

3,0

B
75-79

2,67

B-
70-74

2,33

C+

Қанағаттанарлық
65-69

2,0

C
60-64

1,67

C-
55-59

1,33

D+
50-54

1,0

D
0-49

0

F

Қанағатсызданарлық

Есептелген жоқ

Балды түрдегі пән бойынша қорытынды баға мына түрде анықталады:


И= (Р12)/2 * 0,5 +3 * 0,5
Мұндағы: Р1, Р2, З - сынақта және 1-2 рейтинг бойынша жиналған балл.

0,5 - сәйкес келетін саумақ проценттері.12 Әдебиеттер тізімі

Әдебиеттер тізімі
Негізгі:

1) Острейковский В.А. Теория надежности. Учеб. пособие для вузов. – М.: Высш. шк., 2008. - 463с.

2) Воскобоев В.Ф, Слепушкин С.Б. Надежность технических систем и техногенный риск. Учеб. пособие.– М.: Академия гражданской защиты, 2007. - 147 с.

3) Алымов В.Т., Тарасова Н.П. Техногенный риск: анализ и оценка. – М.: Академкнига, 2007. - 157 с.


Қосымша:

4) Украинец В.Н., Гирнис С.Р. Действие подвижных нагрузок на однородные и слоистые оболочки в упругом пространстве. – Павлодар: РИО ИнЕУ, 2009. – 120 с.5) Украинец В.Н., Гирнис С.Р. Моделирование динамики тоннелей и трубопроводов глубокого заложения при действии транспортных нагрузок. – Павлодар: «Кереку», 2010. – 138 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет