Бизнесийн итгэлийнжүктеу 74.79 Kb.
Дата04.07.2016
өлшемі74.79 Kb.

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХУДАЛДАА,

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТАНХИМ


БИЗНЕСИЙН ИТГЭЛИЙН

ИНДЕКС-2012
( САНАЛ АСУУЛГА )
Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, Махатма Гандигийн гудамж МҮХАҮТ-ын байр, 407 тоот

Утас: 976-11-310619

Факс: 976-11-324620

E-mail: ariun@mongolchamber.mn

УЛААНБААТАР ХОТ

2012 оны 6 сар
БИЗНЕСИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
МҮХАҮТ-аас жил бүр эрхлэн явуулдаг “Бизнесийн итгэлийн индекс” судалгааг энэ жилээс эхлэн хагас жил тутам явуулахаар боллоо. Улс орны эдийн засаг, бизнесийн амьдрал жилээр бус, сар улирлаар өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж байгаа өнөө үед төрийн нийгэм, эдийн засгийн бодлого шийдвэр, түүнийг иргэд, бизнесийнхэнд тусч буй нөлөөлөл, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний үр дүн зэргийг богино хугацаанд үнэлэн дүгнэж цаашдын үйл ажиллагаагаа тодорхойлох хэрэгцээ шаардлага бизнесийн салбарт тулгарч байгаа нь энэхүү шийдвэрийг гаргахад хүргэлээ. Та бүхэн манай судалгаанд идэвхитэй оролцож өөрийн бизнесийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж буй төрийн бодлого, шийдвэр, түүнээс хамаарсан бизнесийн орчны өөрчлөлтийн талаар үнэтэй санал бодлоо илэрхийлнэ гэдэгт итгэлтэй байна.


Та тохирох хариултын өмнө “ ” гэсэн тэмдэглэгээ хийнэ үү.


1. 2011 онтой харьцуулахад 2012 оны эхний хагас жилд Монгол улсын бизнес, санхүүгийн орчин хэрхэн өөрчлөгдсөн гэж ТА үзэж байна вэ?

 Эрс сайжирсан

 Бага зэрэг л сайжирсан

 Огт өөрчлөгдөөгүй

Өмнөхөөс бага зэрэг муудсан

 Маш их муудсан

 Хариулж мэдэхгүй байна
2. Улс орны бизнес, санхүүгийн орчин 2012 оны сүүлийн хагаст хэрхэн өөрчлөгдөнө гэж ТА төсөөлж байна вэ?

 Маш их сайжирна

 Бага зэрэг сайжирна

 Огт өөрчлөгдөхгүй

Бага зэрэг муудна

 Маш ихээр муудна

 Хэлж мэдэхгүй
3. 2012 оны эхний хагас жилд таны/танай компаний ашиг, орлого өнгөрсөн оныхоос хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

 Орлого, ашиг хоёр ихээр өссөн

 Орлого, ашиг хоёр бага зэрэг өссөн

 Орлого, ашиг хоёр өөрчлөгдөөгүй

 Хэлж мэдэхгүй байна


 Орлого ихээр өсч ашиг бага зэрэг багассан

 Орлого бага зэрэг өсч ашиг ихээр багассан4. 2012 оны сүүлийн хагаст таны/танай компаний ашиг, орлогод ямар өөрчлөлт гарна гэж ТА үзэж байна вэ?

 Орлого, ашиг хоёр ихээр өснө

 Орлого, ашиг хоёр бага зэрэг өснө

 Орлого, ашиг хоёр өөрчлөгдөхгүй

 Хэлж мэдэхгүй байна


 Орлого ихээр өсч ашиг бага зэрэг буурна

 Орлого бага зэрэг өсч ашиг ихээр багасна5. Инфляци 2012 оны эхний хагаст хэрхэн өөрчлөгдсөн гэж Та үзэж байна?

 Маш ихээр өссөн

 Бага зэрэг өссөн

 Огт өөрчлөгдөөгүй

 Бага зэрэг буурсан

Маш ихээр буурсан

 Хэлж мэдэхгүй
6. Инфляци 2012 оны сүүлийн хагас жилд хэрхэн өөрчлөгдөнө гэж ТА төсөөлж байна вэ?

 Маш их өснө  Өөрчлөгдөхгүй  Бага зэрэг муудна

 Бага зэрэг өснө  Маш их буурна  Хэлж мэдэхгүй байна


7. Ажилгүйдэл 2012 оны эхний хагас жилд хэрхэн өөрчлөгдсөн гэж ТА үзэж байна вэ?


 Маш ихээр нэмэгдсэн

 Бага зэрэг нэмэгдсэн

 Огт өөрчлөгдөөгүй

 Бага зэрэг муудсан

Маш ихээр муудсан

 Хэлж мэдэхгүй байна
8. Ажилгүйдэл 2012 оны сүүлийн хагас жилд хэрхэн өөрчлөгдөнө гэж ТА төсөөлж байна вэ?


Маш ихээр нэмэгдэнэ

 Бага зэрэг нэмэгдэнэ

 Бага зэрэг буурна

 Маш их буурна

 Огт өөрчлөгдөхгүй

 Хэлж мэдэхгүй байна
9. Монголд бизнес эрхлэхэд хамгийн таатай нөлөө үзүүлж буй хүчин зүйлүүд ТАНЫ бодлоор юу байна вэ?


Улс төрийн зөв бодлого, чиглэл

 Засгийн газрын үйл ажиллагаа

 Банк санхүү, мөнгөний бодлого

 Хууль эрх зүйн таатай орчин

Уул уурхайн салбарын хөгжил

 Хувийн хэвшлийн идэвх санаачлага

 Бага татвар хураамж

 Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл

 Бусад:__________________________10. Монголд бизнес эрхлэхэд хамгийн таагүй нөлөө үзүүлж буй хүчин зүйлүүд ТАНЫ бодлоор юу байна вэ?


 Хүнд суртал

 Авилга хээл хахууль

 Нүсэр төрийн аппарат/зардал

 Зээлийн өндөр хүү/хугацаа

 Булхайтай тендер шалгаруулалт

 Хариуцлагагүй, хууль хэрэгждэггүй байдал

 Мөнгөний буруу бодлого

Олон татвар, хураамж

 Бусад: _________________________11. Монгол дахь ядуурлын хэмжээ 2012 оны эхний хагаст яаж өөрчлөгдсөн гэж ТА үзэж байна вэ?


 Маш ихээр нэмэгдсэн

 Бага зэрэг нэмэгдсэн

 Огт өөрчлөгдөөгүй

 Бага зэрэг буурсан

 Маш ихээр буурсан

 Хэлж мэдэхгүй
12. Ядуурлын түвшин 2012 оны сүүлийн хагаст хэрхэн өөрчлөгдөнө гэж Та төсөөлж байна вэ?


 Маш ихээр нэмэгдэнэ

 Бага зэрэг нэмэгдэнэ

 Бага зэрэг буурна

 Маш их буурна

 Огт өөрчлөгдөхгүй

 Хэлж мэдэхгүй байна
13. 2012 оны эхний хагас жилд танай компани бизнестээ тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн үү? Тийм

 Үгүй


14. 2012 оны сүүлийн хагаст танай компани бизнестээ их/бага ямар нэг хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийх үү?
 Тийм  Үгүй
15. Өнөөдөр монголд хөрөнгө оруулалт хийх хамгийн тохиромжтой, ашигтай 3 салбарыг нэрлэ гэвэл Таны бодол ?


 Үйлчилгээ

 ХАА


 Барилга

 Дэд бүтэц

 Соёл, шинжлэх ухаан

 Боловсрол

 Эрүүл мэнд

Аялал жуулчлал

 Хүнсний үйлдвэр

 Оёмол нэхмэл

 Уул уурхай

 Худалдаа

16. 2012 оны эхний хагас жилийн монголын бизнесийн орчин, нөхцөлд өгөх Таны үнэлгээ дүгнэлт ?


 Маш сайн

 Сайн


 Дунд

 Муу


Маш муу

 Хэлж мэдэхгүй
17. Монгол улсын засгийн газраас бизнесийн орчныг сайжруулах чиглэлээр хамгийн түрүүнд авч хэрэгжүүлбэл зохих 3 хүчин зүйл /арга хэмжээг/ нэрлэ гэвэл Таны бодлоор?

  • ______________________________________________

  • ______________________________________________

  • ________________________________________________
Судалгаанд оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл
18. Таны хүйс:  Эрэгтэй  Эмэгтэй


19. Оршин суудаг газар:  Улаанбаатар  Аймгийн төв  Сумын төв
20. Таны боловсрол  Дээд  Тусгай дунд  Бага

 Бүрэн дунд  Бүрэн бус дунд  Боловсролгүй
21. Ta ямар байгууллагад ажилладаг вэ ?

 Төрийн  Төрийн бус  Хувийн

 Олон улсын  Бусад _________________

22. Таны эрхэлдэг ажил


 Ажилчин  Багш  Эдийн засагч

 Захирал  Эмч  Инженер

 Менежер  Хуульч  Бусад ________

23. Таны сарын орлого


 200000-аас бага  400001-500000  7000001-800000

 200001-300.000  500001-600000  800001-900000 300.001-400.000  600001-700000  1 саяаас дээш
Манай санал асуулгад идэвхтэй оролцсон Танд баярлалаа.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет