Български език 8 класжүктеу 88.43 Kb.
Дата26.06.2016
өлшемі88.43 Kb.
8 а,б клас

Учебник: Български език 8 клас

Автори: М. Васева

Издателство: Просвета
Учебник: Литература 8 клас

Автори: М. Герджикова и колектив

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Математика 8 клас Първо равнище

Автори: Г. Паскалев, З. Паскалева

Издателство: Архимед
Английски език – закупуват се организирано “Upstream” Express Publishing – изд.
Учебно помагало: Информационни технологии 8 клас

Автори: Коста Гъров и колектив

Издателство: Изкуства
Учебник: Музика 8 клас

Автори: Вяра Сотирова

Издателство: Просвета
Учебник: Изобразително изкуство 8 клас

Автори: О Занков

Издателство: Анубис
8 в клас

Учебник: Български език 8 клас

Автори: К. Димчев и колектив

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Литература 8 клас

Автори: М. Герджикова и колектив

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Математика 8 клас Първо равнище

Автори: Г. Паскалев, З. Паскалева

Издателство: Архимед
Английски език

Учебна система: Hello

Издателство: Просвета
Учебно помагало: Информационни технологии 8 клас

Автори: Коста Гъров и колектив

Издателство: Изкуства
Учебник: История и цивилизация 8 клас

Издателство: Анубис
Учебник: Биология и здравно образование 8 клас

Автори: В. Овчаров и колектив

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Физика и астрономия 8 клас

Автори: Хр. Попов

Издателство: Просвета

Учебник: Химия и опазване на околната среда 8 клас

Автори: Л. Боянова

Издателство: Просвета
Учебник: Музика 8 клас

Автори: Вяра Сотирова

Издателство: Просвета
Учебник: Изобразително изкуство 8 клас

Автори: О. Занков

Издателство: Анубис
Учебник: Технологии 8 клас

Издателство: Бит и техника
9 а, б клас

Учебник: Български език 9 клас

Автори: Милена Василева

Издателство: Д-р Иван Богоров
Учебник: Литература 9 клас

Автори: Доротея Табакова, Антонио Гинев, Илияна Кръстева

Издателство: Булвест 2000
Учебник: Математика 9 клас Първо равнище

Автори: Г. Паскалев, З. Паскалева

Издателство: Архимед
Английски език

Учебна система: Upstream

Ниво: Intermediate B2

Издателство: Express Publishing
Испански език

Учебник: Nuevo Ven 1

Издателство: Колибри
Учебно помагало: Информационни технологии 9 клас

Издателство: Изкуства
Учебник: История и цивилизация 8 клас

Автори: проф. д-р Христо Матанов, д-р Галя Рангелова

Издателство: Анубис
Учебник: География и икономика за 8-ми клас

Автори: Румен Пенин

Издателство: изд. Булвест 2000

атлас и контурна карта за 8-ми клас

Учебник: Биология и здравно образование 8 клас

Автори: В. Овчаров и колектив

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Физика и астрономия 8 клас

Автори: Хр. Попов

Издателство: Просвета
Учебник: Химия и опазване на околната среда 8 клас

Автори: Л. Боянова

Издателство: Просвета
Учебник: Психология и логика 9 клас

Автори: М. Джуров, Р. Димитрова

Издателство: Педагог
Учебник: Музика 9 клас

Автори: Гайтанджиев

Издателство: Булвест
Учебник: Изобразително изкуство 9 клас

Автори: Драган Немков

Издателство: Булвест 2000
9 в клас

Учебник: Български език 9 клас

Автори: Милена Василева

Издателство: Д-р Иван Богоров
Учебник: Литература 9 клас

Автори: Доротея Табакова, Антонио Гинев, Илияна Кръстева

Издателство: Булвест 2000
Учебник: Математика 9 клас Първо равнище

Автори: Г. Паскалев, З. Паскалева

Издателство: Архимед
Английски език

Учебна система: Upstream

Ниво: А2

Издателство: Express Publishing
Руски език Испански език

Учебник: Учебник: Nuevo Ven 1

Издателство: Издателство: Колибри
Учебно помагало: Информационни технологии 9 клас

Издателство: Изкуства
Учебник: История и цивилизация 9 клас

Автори: Даниел Вачков, Боряна Панайотова, Емилия Карабоева 2012 г.

Издателство: Анубис
Учебник: География и икономика 9 клас

Автори: Румен Пенин, Тони Трайков и др., изд. 2012

Издателство: Булвест 2000
Атласи по избор:

 1. Атлас по география за ІХ клас, изд. Картография ЕООД.

 2. Атлас по география за ІХ клас, изд. Датамап- Европа ООД.

 3. Атлас по география за ІХ клас, изд. Домино


Учебник: Биология и здравно образование 9 клас

Автори: О. Димитров

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Физика и астрономия 9 клас, първо равнище

Автори: М. Максимов

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Химия и опазване на околната среда 9 клас

Автори: Л. Боянова, Г. Близнаков

Издателство: Анубис
Учебник: Психология и логика 9 клас

Автори: М. Джуров, Р. Димитрова

Издателство: Педагог
Учебник: Музика 9 клас

Автори: Гайтанджиев

Издателство: Булвест
10 а, б клас
Учебник: Български език 10 клас

Автори: М. Васева

Издателство: Д-р Ив. Богоров
Учебник: Литература 10 клас

Автори: В. Котева

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Математика 10 клас Първо равнище

Автори: Г. Паскалев, З. Паскалева

Издателство: Архимед
Английски език 10 клас

Учебна система: Upstream

Ниво:Upper- Intermediate B2

Издателство: Express Publishing
Испански език 10 клас

Учебник: Encuentros 1

Издателство: Prosveta
Учебно помагало: Информационни технологии 10 клас

Издателство: Изкуства
Учебник: История и цивилизация 9 клас

Автори: Даниел Вачков, Боряна Панайотова, Емилия Карабоева 2012 г.

Издателство: Анубис
Учебник: География и икономика 9 клас

Автори: Румен Пенин, Тони Трайков и др., изд. 2012

Издателство: Булвест 2000
Атласи по избор:

 1. Атлас по география за ІХ клас, изд. Картография ЕООД.

 2. Атлас по география за ІХ клас, изд. Датамап- Европа ООД.

 3. Атлас по география за ІХ клас, изд. Домино


Учебник: Биология и здравно образование 9 клас

Автори: О. Димитров

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Физика и астрономия 9 клас, първо равнище

Автори: М. Максимов

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Химия и опазване на околната среда 9 клас

Автори: Л. Боянова, Г. Близнаков

Издателство: Анубис
Учебник: Етика и право 10 клас

Автори: Ив. Колев, Я. Пожарлиев

Издателство: Анубис
10 в клас
Учебник: История и цивилизация 10 клас

Автори: Христина Мирчева, Галя Рангелова

Издателство: Анубис 2012
Учебник: География и икономика 10 клас /Издаден 2012 г. /

Автори: Румен Пенин, Тони Трайков

Издателство: Булвест 2000
Учебник:Биология и здравно образование 10 клас

Автори: О. Димитров

Издателство: Булвест 2000 ООД

11 а, б клас

Учебник: Български език 11 клас , ЗП и ПП

Автори: М. Васева

Издателство: Д-р И. Богоров
Учебник: Литература 11 клас, ЗП и ПП

Автори: М. Герджикова

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Математика 11 клас Първо равнище

Автори: Г. Паскалев, З. Паскалева

Издателство: Архимед
Английски език 11 а,б клас

Учебна система: Upstream

Ниво:С1/В2

Издателство: Express Publishing
Испански език

Учебник: Nuevo Ven 2

Издателство: Колибри
11 а,б клас

Учебник: История и цивилизация 10 клас

Автори: Грозев, К. и колектив. История и цивилизация. X клас. С., изд. 2012

Издателство: ИК Даниела Убенова
Учебник: География и икономика 10 клас

Автори: Румен Пенин, Тони Трайков и др., изд. 2012 г.

Издателство: Булвест 2000

Атласи по избор:

 1. Атлас по география за 10 клас, изд. Картография ЕООД /Издаден 2012 г./


Учебник:Биология и здравно образование 10 клас

Автори: О. Димитров

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Физика и астрономия 10 клас

Автори: М. Максимов

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Химия и опазване на околната среда 10 клас

Автори: Л. Боянова, Г. Близнаков

Издателство: Анубис
Учебник: Философия 11 клас

Автори: Ив. Колев, Я. Пожарлиев

Издателство: Анубис
11 в клас

Учебник: Български език 11 клас , ЗП и ПП

Автори: М. Васева

Издателство: Д-р Богоров
Учебник: Литература 11 клас, ЗП и ПП

Автори: М. Герджикова

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Математика 11 клас Първо равнище

Автори: Г. Паскалев, З. Паскалева

Издателство: Архимед
Английски език

Учебна система: Prospects

Ниво: Intermediate / Upper Intermediate

Издателство: Macmillan
Учебник: История и цивилизация 11 клас ЗП и ПП

Автори: проф. д-р Вера МУТАФЧИЕВА, проф. д-р Константин КОСЕВ, проф. д-р Стойчо ГРЪНЧАРОВ, проф. д-р Христо МАТАНОВ, ст. н .с. д-р Илия ИЛИЕВ, Асен ВАСИЛЕВ

Издателство: АНУБИС, София, 2012
Учебник: География и икономика 10 клас

Автори: Румен Пенин, Тони Трайков и др.

Издателство: Булвест 2000

Атласи по избор:

 1. Атлас по география за 10 клас, изд. Картография ЕООД.

 2. Атлас по география за 10, 11 клас, изд. Датамап- Европа ООД.


Учебник: Физика и астрономия 10 клас

Автори: М. Максимов

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Философия 11 клас

Автори: Ив. Колев, Я. Пожарлиев

Издателство: Анубис

12 а,б клас

Учебник: Български език 12 клас , ЗП и ПП

Автори:Милена Василева и колектив

Издателство: Иван Богоров
Учебник: Литература 12 клас, ЗП и ПП

Автори: Илияна Кръстева, Вера Котева и колектив

Издателство: Булвест
Учебник: Математика 12 клас Първо равнище

Автори: Г. Паскалев, З. Паскалева

Издателство: Архимед
Английски език

12 a 12 бУчебна система: Upstream Учебна система:Upstream

Ниво:С1 Ниво: C1

Издателство: Express Publishing Издателство: Express Publishing
Испански език 12 клас

Учебник: Encuentros 2

Издателство: Prosveta
Учебник: История и цивилизация. 11 клас

Автори: Вера Мутафчиева, Константин Косев и др. Изд.2012г.

Издателство: Анубис
Учебник: География и икономика 10 клас

Автори: Румен Пенин, Тони Трайков и др.

Издателство: Булвест 2000

Атласи по избор:

 1. Атлас по география за 10 клас, изд. Картография ЕООД.

 2. Атлас по география за 10, 11 клас, изд. Датамап- Европа ООД.


Учебник: Физика и астрономия 10 клас първо равнище

Автори: М. Максимов

Издателство: Булвест 2000 ООД
Учебник: Свят и личност 12 клас

Автори: М. Грекова

Издателство: Просвета
12 в клас

Учебник: Български език 12 клас , ЗП и ПП

Автори:Милена Васева и колектив

Издателство: Иван Богоров
Учебник: Литература 12 клас, ЗП и ПП

Автори: Илияна Кръстева, Вера Котева и колектив

Издателство: Булвест
Учебник: Математика 12 клас Първо равнище

Автори: Г. Паскалев, З. Паскалева

Издателство: Архимед
Английски език

Учебна система:Prospects

Ниво:Upper Intermediate

Издателство: Macmillan
Учебник: История и цивилизация 12 клас

Автори: Александър Кертин, Мариана Йовевска

Издателство: Просвета, София
Учебник: Свят и личност 12 клас

Автори: М. Грекова

Издателство: Просвета


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет