Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттікжүктеу 354.99 Kb.
Дата26.06.2016
өлшемі354.99 Kb.Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-II

Сапа менеджменті жүйесі

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус


7 беттің 1
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

Ақпараттық технологиялар және бизнес факультетінің деканы

________ М.К.Қылышқанов

«___» _________ 2015 ж.
ОРФОГРАФИЯ ТЕОРИЯСЫ

Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус


ТЕОРИЯ ОРФОГРАФИИ

Рабочая модульная учебная программа и силлабус

Мамандығы: 6М020500 – Филология

Оқу түрі: күндізгі


Курс – 1

Семестр – 2

Кредит саны – 3

Сағат саны:

Дәріс сабақтар – 15

Практикалық сабақтары – 15

МОӨЖ – 30

МӨЖ – 90


Қорытынды бақылау түрі – емтихан

Өскемен


Усть-Каменогорск

2015


6М020500 Филология мамандығының магистранттарына арналған модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус, Аталған модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабусты жазу барысында жоғары білім мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (2013 ж. 16 тамызындағы №343 бұйрығы) ҚР тіл туралы 1997 ж. 11 шілдедегі №151-1 ҚР Заңы, ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауы, «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» ҚР Президентінің 2011 ж. 29 маусымдағы №110 Жарлығы басшылыққа алынды. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Жоғары оқу орындарының магистранттарына арналған типтік оқу бағдарламасы» (Алматы, 2014) және Мамандықтың модульдік білім беру бағдарламасы негізінде «Қазақ және орыс тілдері» кафедрасында әзірленді.

Ақпататтық технологиялар және бизнес факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды.


Төраға Г. Уазырханова
17.09.2015ж. 1 хаттама

Қазақ және орыс тілдері кафедрасының отырысында талқыланды.


Кафедра меңгерушісі А.Жанабилова
09.09.15ж. №1 хаттама

Әзірлеген


К.п.н.,доцент А.Жанабилова
Норма бақылаушы И.Фазылова
1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ОРНЫ


    1. Зерделенетін пәннің қысқаша мазмұны

Магистр академиялық дәрежедегі түлектерді дайындауда «Орфография теориясы» жалпы білім беру пәндердің ішінде таңдау компоненті ретінде оқылатын пәндердің бірі болып табылады. Курстың мазмұны – жазудың маңызы, түрлері, орфографияның графикаға қатысы, орфографияның принциптері, орфография ережелерін іске асыруға арналған құралдар, оның құрылысы, екінші, үшінші басылымындағы өзгерістер. Орфографиялық сөздіктер. Олардың әр жылғы басылымдарындағы өзгерістер.
    1. Пәнді зерделеу мақсаты мен міндеттері

Келешек жоғары білімді мамандарға практикалық сабақтарда оқу пәні ретіндегі орфография теориясы курсы бойынша меңгерген білімдерін жүйелеп, магистрлердің емле ережелерін дұрыс, тиімді пайдалана білу, іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру, тұрақтандыру мақсаты көзделеді.

Пәнді оқытып үйретудегі міндеттер:

- магистрлерді оқу-әдістемелік еңбектерге өз беттерімен ғылыми талдау жасай білуге үйрету, өз білімдерін үнемі жетілдіріп отыруға дағдыландыру.

- орфография теориясының өз алдына жеке сала екендігі;

- жоғары оқу орындарында орфографияны оқытудың міндеттері, мазмұны, принциптері;

- орфографиялық ережелер және олардың тармақтары: әріптердің емлесі, түбір сөздердің және қосымшалардың жазылуы бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер, шылаулар мен одағайлардың жазылуы, бас әріптің қолданылуы, сөздерді тасымалдау;

- орфографиялық ережелерін іске асыруға, арналған құралдар, олардың құрылымы.1.3 Пәнді зерделеу нәтижелері

Білімі (мысалы):

Білім алушылар білуге тиіс:

Орфография жұмыстарының түрлері және оларды жүргізу тәсілдері: көшіру, грамматикалық-орфографиялық талдау, диктанттар, мазмұндама мен шығарма. Сөздікпен жұмыс жасаудың маңызы. Бұл жұмыстың фонетика, лексика, грамматика жаттығуларымен байланысы.

Дағдылары:

«Орфография теориясы» пәнінен алған білімдерін тиянақтап, алған білімдерін болашақ мамандықтарында қолдануға машықтанады.Құзыреттері:


1.4 Пәннің алдыңғы деректемелер

Жоғары білім, филологиялық (немесе гуманитарлық) профильдегі бакалавриат бойынша жоғары базалық білім негізінде, яғни орфография мәселелерін жан-жақты тереңдетіп оқытуға, сауатты жазып, мәдениетті сөйлеуге дағдыландыру.    1. Пәннің кейінгі деректемелер

«Орфография теориясы» бойынша алған білімі «Тіл білімінің және әдебиеттанудың өзекті мәселелері», «XX-XXI ғасырлар шегіндегі тіл және әдебиет» пәндерін оқуда қажет болады.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптамалық жоспар*Модульдің тақырыптың №

Тақырыптың атауы, оның мазмұны

Әдебиеттерге және басқа да деректерге сілтеме

Кредиттердегі көп еңбек сіңіруді қажетсіну

1

2

3


4

1 Модуль «Қазақ тіл білімінде орфография мәселелерінің зерттелуі.»

Дәрістік сабақтар
Тақырып 1. Қазақ тілі фонетикасының қалыптасуы.


Айтбайұлы Өмірзақ. Орфографиялық сөздік. Алматы: Тіл комитеті. 2007.-480 б..


+
Тақырып 2. Қазақ тілі грамматикасы


1.Балақаев М. Сауатты жазудың негізгі шарты- тыныс белгі. 2.«Екпінді»09ж

Әбілқасымов Б. Тыныс белгілері //Оралдық «Екпінді» газеті, январь 2010
+
Тақырып 3.

Қ. Жұбановтың қазақ әліппесі мен

орфографиясына қосқан үлесі


Мұсабекова Ф. Тыныс белгілерін оқытудың кейбір мәселелері. Алматы 2004

+
Тақырып 4.

Лексикологияның лексикография саласы
Сыздықова Р. Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағыш. Алматы 2010


+
Тақырып 5.

Термин мәселесі
Қазіргі қазақ тілі бағдарламасы. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Алматы 2014

+
Тақырып 6.

Қазақ тілі ғылыми лексикологиясының тарихынан

Айтбайұлы Өмірзақ. Орфографиялық сөздік. Алматы: Тіл комитеті. 2007.-480 б..


+
Тақырып 7.

Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі
Балақаев М. Сауатты жазудың негізгі шарты- тыныс белгі. «Екпінді»09ж

+
Тақырып 8.

Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі

Сыздықова Р. Емле және тыныс белгілері. Алматы 2000-400б

+
Жиыны

8

8

Семинарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар

1

2

3


4
Тақырып 1.

Дауысты дыбыстардың жазылу емлесі. Дауыссыз дыбыстардың дұрыс жазылуы емлесі. Қазақ емлесінің кейбір мәселелері жайында.Айтбайұлы Өмірзақ. Орфографиялық сөздік. Алматы: Тіл комитеті. 2007.-480 б.

+
2-тақырып

Үндестік заңы. Үндестік заңына бағынбайтын қосымшалардың жазылуы.1.Балақаев М. Сауатты жазудың негізгі шарты- тыныс белгі. 2.«Екпінді»09ж

Әбілқасымов Б. Тыныс белгілері //Оралдық «Екпінді» газеті, январь 2010
+
3-тақырып

Түбір алдында келетін –бей қосымшасы. Күрделі сөздердің дұрыс жазылуы.Мұсабекова Ф. Тыныс белгілерін оқытудың кейбір мәселелері. Алматы 2004

+
4-тақырып

Сөздердің тасымалдаудың негізгі ережелері.Сыздықова Р. Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағыш. Алматы 2010


+
5-тақырып

Морфологиялық тәсіл немесе синтез тәсілі.Қазіргі қазақ тілі бағдарламасы. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Алматы 2014

+
6-тақырып

Сөздіктің кейбір ерекшеліктері.Айтбайұлы Өмірзақ. Орфографиялық сөздік. Алматы: Тіл комитеті. 2007.-480 б

+
7-тақырып

Термин мәселесі.

1. Бірге жазылатын сөздер.

2. Одағай сөздердің жазылуы.Балақаев М. Сауатты жазудың негізгі шарты- тыныс белгі. «Екпінді»09ж

+
8-тақырып

Қазақ тілінің орфографиялық сөздігіСыздықова Р. Емле және тыныс белгілері. Алматы 2000-400б

+
Жиыны

8

8

Магистранттардың оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (МОӨЖ)
Тақырып1.Дауысты дыбыстардың жазылу емлесі.

Айтбайұлы Өмірзақ. Орфографиялық сөздік. Алматы: Тіл комитеті. 2007.-480 б..


+
Тақырып 2. Дауыссыз дыбыс-тардың дұрыс жазылуы емлесі.

1.Балақаев М. Сауатты жазудың негізгі шарты- тыныс белгі. 2.«Екпінді»09ж

Әбілқасымов Б. Тыныс белгілері //Оралдық «Екпінді» газеті, январь 2010
+
Тақырып 3. Үндестік заңы.

Мұсабекова Ф. Тыныс белгілерін оқытудың кейбір мәселелері. Алматы 2004

+
Тақырып 4. Үндестік заңына бағынбайтын қосымшалардың жазылуы.

Сыздықова Р. Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағыш. Алматы 2010


+
Тақырып 5.Түбір алдында келетін -бей қосымшасы.

Қазіргі қазақ тілі бағдарламасы. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Алматы 2014

+
Тақырып 6. Морфологиялық тәсіл немесе синтез тәсілі.


Айтбайұлы Өмірзақ. Орфографиялық сөздік. Алматы: Тіл комитеті. 2007.-480 б..


+
Тақырып 7. Күрделі сөздердің дұрыс жазылуы.

Балақаев М. Сауатты жазудың негізгі шарты- тыныс белгі. «Екпінді»09ж

+
Тақырып 8. Сөздердің тасымалдаудың негізгі ережелері.

Сыздықова Р. Емле және тыныс белгілері. Алматы 2000-400б

+
Жиыны

8

8

Магитранттың өздік жұмысы (МӨЖ)
1-тақырып.

Қазақ орфографиясының принциптері.Айтбайұлы Өмірзақ. Орфографиялық сөздік. Алматы: Тіл комитеті. 2007.-480 б..


+
2-тақырып. Орыс тілі жұрнақтары жалғанғанда, жіңішкелік белгісінен кейін жазылатын сөздерге қосымшаның жалғанғануы.

1.Балақаев М. Сауатты жазудың негізгі шарты- тыныс белгі. 2.«Екпінді»09ж

Әбілқасымов Б. Тыныс белгілері //Оралдық «Екпінді» газеті, январь 2010
+
3-тақырып.

Орыс тілі орфографиясы бойынша қолданылатын жер-су және кейбір халық аттарының жазылуы.
Мұсабекова Ф. Тыныс белгілерін оқытудың кейбір мәселелері. Алматы 2004

+
4-тақырып.

Қазақ емлесінің кейбір мәселелері.Сыздықова Р. Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағыш. Алматы 2010


+
5-тақырып.

Қазақ тіл білімінде орфография мәселелерінің зерттелуі.Қазіргі қазақ тілі бағдарламасы. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Алматы 2014

+
6-тақырып.

Қазақ орфографиясының негізі принциптері.Айтбайұлы Өмірзақ. Орфографиялық сөздік. Алматы: Тіл комитеті. 2007.-480 б..


+
7-тақырып. Орфографиялық ережелер.

Балақаев М. Сауатты жазудың негізгі шарты- тыныс белгі. «Екпінді»09ж

+
8-тақырып.

Біріңғай мүшелердің дұрыс жазылуы.Сыздықова Р. Емле және тыныс белгілері. Алматы 2000-400б

+

2 Модуль «Қазақ орфографиясының негізі принциптері»

Дәрістік сабақтар
Тақырып 1.

Түркі тілдерінің грамматикалық құрылысын зерттелуі
Қордабаева Т. Қазақ тіл білімінің қалыптасу, даму жолдары.-Алматы: 2007.-124 бет

+
Тақырып 2.

Морфологияның жалпы бөлімі
Жәркешова Г. Біріккен сөздер мен сеп тіркестерінің
орфографиялық сөздігі. Алматы, 2009

+
Тақырып 3.

Қазақ тілі грамматикасының кейбір мәселелері
Сыздықова Р. Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайыңда анықтағыш. Алматы,2008

+
Тақырып 4.

Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты
Қалиев Б. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың редукциясы
Алматы , 2009

+
Тақырып 5.

Қ. Жұбановтың қазақ әліппесі мен

орфографиясына қосқан үлесіЖолымбетов Қ. Қазақ орфографиясын игерудің негіздері
Алматы, 2011.

+
Тақырып 6.

Термин мәселесі
Мұсабекова Ф. Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы . Алматы: Мектеп.2011.


+
Тақырып 7.

Қазақ тілі ғылыми лексикологиясыҚазіргі қазақ тілі бағдарламасы. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Алматы 2010.

+
ЖиыныСеминарлық (іс-тәжірибелік) сабақтар
1-тақырып.

Түркі тілдерінің грамматикалық құрылысын зерттелуіҚордабаева Т. Қазақ тіл білімінің қалыптасу, даму жолдары.-Алматы: 2007.-124 бет

+
2-тақырып.

Морфологияның жалпы бөлімі. Күрделі зат есімдерді құрап тұрған сөздердің жазылуы.Жәркешова Г. Біріккен сөздер мен сеп тіркестерінің
орфографиялық сөздігі. Алматы, 2009

+
3-тақырып.

Қазақ тілі грамматикасының кейбір мәселелері.Сыздықова Р. Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайыңда анықтағыш. Алматы,2008

+
4-тақырып.

Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты. Дәстүрлі принцип. Фонетикалық принцип.Қалиев Б. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың редукциясы
Алматы , 2009

+
5-тақырып.

Қ. Жұбановтың қазақ әліппесі мен орфографиясына қосқан үлесіМұсабекова Ф. Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы . Алматы: Мектеп.2011.


+
6-тақырып.

Морфологиялық тәсілҚазіргі қазақ тілі бағдарламасы. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Алматы 2010.

+
7-тақырып.

Күрделі сөздердің дұрыс жазылуы.Қалиев Б. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың редукциясы
Алматы , 2009

+

Магистранттың оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы (МОӨЖ)
1-тақырып.

Қазақ тілінің орфографиялық сөздігіҚордабаева Т. Қазақ тіл білімінің қалыптасу, даму жолдары.-Алматы: 2007.-124 бет

+
2-тақырып.

Түркі тілдерінің грамматикалық құрылысын зерттелуіЖәркешова Г. Біріккен сөздер мен сеп тіркестерінің
орфографиялық сөздігі. Алматы, 2009

+
3-тақырып.

Морфологияның жалпы бөлімі.

Сыздықова Р. Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайыңда анықтағыш. Алматы,2008

+
4-тақырып.

Қазақ тілі грамматикасының кейбір мәселелері.

Қалиев Б. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың редукциясы
Алматы , 2009

+
5-тақырып.

Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты. Дәстүрлі принцип.Жолымбетов Қ. Қазақ орфографиясын игерудің негіздері
Алматы, 2011.

+
6-тақырып.

Лексикологияның лексикография саласыМұсабекова Ф. Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы . Алматы: Мектеп.2011.


+
7-тақырып. Фонетикалық принцип.

Қазіргі қазақ тілі бағдарламасы. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Алматы 2010.

+

Магистранттың өздік жұмысы (МӨЖ)
1-тақырып.

Біріңғай мүшелердің дұрыс жазылуы.Қордабаева Т. Қазақ тіл білімінің қалыптасу, даму жолдары.-Алматы: 2007.-124 бет

+
2-тақырып.

Орыс тілінен енген сөздердің ішінде дыбысталуы өзгеріп қалыптасқан бірқатар сөздер.Жәркешова Г. Біріккен сөздер мен сеп тіркестерінің
орфографиялық сөздігі. Алматы, 2009

+
3-тақырып.

Физика-математика ғылымдары мен өндіріс техника саласына жататын терминдердің жасалу жолдары.Сыздықова Р. Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайыңда анықтағыш. Алматы,2008

+
4-тақырып. Үндестік заңына бағынбайтынын орфоэпиялық нормаларды

Қалиев Б. Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың редукциясы
Алматы , 2009

+
5-тақырып. Күрделі зат есімдерді құрап тұрған сөздердің жазылуы.

Жолымбетов Қ. Қазақ орфографиясын игерудің негіздері
Алматы, 2011.

+
6-тақырып. Морфологиялық принцип.

Мұсабекова Ф. Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы . Алматы: Мектеп.2011.


+
7-тақырып. Жіңішкелік белгісінен кейін жазылатын сөздерге қосымшаның жалғанғануы.

Қазіргі қазақ тілі бағдарламасы. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Алматы 2010.

+
Пән бойынша жиыны, ҚР кредиті

3

45сағ.


2.2 Өздік жұмысқа (МОӨЖ, МӨЖ) арналған тапсырмалар **


Тақырыбы

Тапсырманың мақсаты және мазмұны

Орындау ұзақтығы

Бақылау нысаны

Тапсыру мерзімі

1-тақырып

Қазақ орфографиясының принциптері.Мақсаты: магистранттарға орфография ережелері туралы ақпарат беріп, сауатты қолдануға дағдыландыру

1- апта

Жазбаша бақылау жұмыстары

1- апта

2-тақырып Орыс тілі жұрнақтары жалғанғанда, жіңішкелік белгісінен кейін жазылатын сөздерге қосымшаның жалғанғануы.

Мақсаты: үндестік заңына сәйкес қосымшаларды дұрыс жалғауға үйрету.

2- апта

Ауызша сұрақ-жауап

2- апта

3-тақырып

Орыс тілі орфографиясы бойынша қолданылатын жер-су және кейбір халық аттарының жазылуы.
Мақсаты: магистранттарға топонимдерді дұрыс жазып, қолдануға үйрету.

3- апта

Жазбаша бақылау жұмыстары

3- апта

4-тақырып

Қазақ емлесінің кейбір мәселелері.Мақсаты: қазақ тілінің жазылу, айтылу және т.б. өзекті мәселелеріне шолу жасау.4- апта

Ауызша сұрақ-жауап

4- апта

5-тақырып

Қазақ тіл білімінде орфография мәселелерінің зерттелуі.Мақсаты: А..Байтұрсынов, М.Балақаев, Т.Қордабаев, Р.Сыздықова, Б.Әбілқасымов еңбектеріне сипаттама жасау.

5- апта

Жазбаша бақылау жұмыстары

5- апта

6-тақырып

Қазақ орфографиясының негізі принциптері.Мақсаты: қазақ тілінің орфографиясына топтама жасау, саралау.

6- апта

Ауызша сұрақ-жауап

6- апта

7-тақырып Орфографиялық ережелер.

Мақсаты: магистранттарға орфография ережелерін үйрете отырып, дұрыс жазуға, қолдануға дағдыландыру.

7- апта

Жазбаша бақылау жұмыстары

7- апта

8-тақырып

Біріңғай мүшелердің дұрыс жазылуы.Мақсаты: болашақта тәжірибе кезінде біріңғай мүшелерді дұрыс жазуға дағдыландыру.

8- апта

Тест жұмысы

8- апта

9-тақырып

Орыс тілінен енген сөздердің ішінде дыбысталуы өзгеріп қалыптасқан бірқатар сөздер.Мақсаты: магистранттарға кірме сөздердің үндестік заңына бағынбайтынын ескере отырып, орфоэпиялық нормаларды үйрету.9- апта

Ауызша сұрақ-жауап

9- апта

10-тақырып

Физика-математика ғылымдары мен өндіріс техника саласына жататын терминдердің жасалу жолдары.Мақсаты: техникалық терминдердің жасалу жолдары мен ерекшеліктерін үйретіп, тәжірбиде қолдануға дағдыландыру.

10- апта

Жазбаша бақылау жұмыстары

10- апта

11-тақырып. Үндестік заңына бағынбайтынын орфоэпиялық нормаларды

Мақсаты: магистранттарға кірме сөздердің үндестік заңына бағынбайтынын ескере отырып, орфоэпиялық нормаларды үйрету.


11- апта

Ауызша сұрақ-жауап

11- апта

12-тақырып. Күрделі зат есімдерді құрап тұрған сөздердің жазылуы.

Магистранттарға орфография ережелері туралы ақпарат беріп, сауатты қолдануға дағдыландыру

12- апта

Жазбаша бақылау жұмыстары

12- апта

13-тақырып. Морфологиялық принцип.

қазақ тілінің орфографиясына топтама жасау, саралау.

13- апта
13- апта

14-тақырып. Жіңішкелік белгісінен кейін жазылатын сөздерге қосымшаның жалғанғануы.

магистранттарға кірме сөздердің үндестік заңына бағынбайтынын ескере отырып, орфоэпиялық нормаларды үйрету.14- апта

Тест жұмысы

14- апта

15-тақырып

Физика-математика ғылымдары мен өндіріс техника саласына жататын терминдердің жасалу жолдары.
Физика-математика ғылымдары мен өндіріс техника саласына жататын терминдердің жасалу жолдарын игерту


15- апта

Тест жұмысы

15- апта2.3 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі.


Бақылау /тапсырма түрі

Академиялық оқу мерзімі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

....


...


...


...


...


...


...


...


....


Барлығы

Тапсырмалар түрлері және ағымдағы бақылау мерзімділігі оқытылатын пәннің ерекшелігіне байланысты әзірленеді және мыналарды ескеруі мүмкін: сабаққа қатысу, дәрістер конспектілері, ауызша сұрау, коллоквиум, тестілік сұрау, реферат, эссе, аралық тестілеу және т.б.

Ағымдағы бақылау нәтижелері бойынша аралық бақылау нәтижесі (рейтинг) қалыптасады.

Оқытушы ағымдағы және аралық бақылаудың барлық түрлерін өткізеді және білім алушының ағымдағы үлгеріміне сәйкес келетін бағасын (ағымдағы және аралық бақылаулардың орташа арифметикалық бағасын) шығарады. Сонда білім алушының оқу жетістіктері әрбір орындалған тапсырмасы үшін 100 балл санының шкаласы бойынша бағаланады.


3 ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі әдебиеттер
1. Оразбаева Ф, Жүнісбекова К. Қазақ тілі – Алматы, 2009.

2. Айтбайұлы Өмірзақ. Орфографиялық сөздік. Алматы: Тіл комитеті. 2007.-480 б...

3. Жолымбетов Қ. Қазақ орфографиясын игерудің негіздері.-Алматы: Мектеп,2008.-144б.

4. Балақаев М. Сауатты жазудың негізгі шарты- тыныс белгі. «Екпінді»2009ж.

5. Әбілқасымов Б. Тыныс белгілері //Оралдық «Екпінді» газеті, январь 2010

6. Мұсабекова Ф. Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы. Алматы: Мектеп 2011ж.


Қосымша әдебиеттер

1.Мұсабекова Ф. Тыныс белгілерін оқытудың кейбір мәселелері. Алматы 2004

2. Сыздықова Р. Емле және тыныс белгілері. Алматы 2000-400б

3. Сыздықова Р. Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағыш. Алматы 1960, 1974

4. Қазіргі қазақ тілі бағдарламасы. Фонетика. Морфология. Синтаксис. Алматы 2014.

5. Әбілқасымов Б. Қазақ жазбасында тыныс белгілерін қолдану тарихына қатысты соңғы деректер // Известия Каз, выпуск.3, 2001, 81 стр.


4. БІЛІМДІ БАҒАЛАУ
4.1 Оқытушының талаптары
Студенттердің міндетті түрде сабаққа қатысуы, барлық бақылау түрі бойынша уақытында есеп беруі қажет. Әрбір студент бақылау түрлерін бірізділікпен тапсыруын негіздеуі қажет. Студенттер өз уақытысында өзіндік жұмысын орындап, оқытушыға тапсырып отыруы керек.
4.2 Бағалау критерийлері
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады*:

Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

түйіндеме

Ауызша сұрау

шығарма

монолог

эссе

Ағымдағы бақылау

Аралық бақылау

Барлығы

Рейтинг 1

100

100

100

100

100

100

100

100


100


Рейтинг 2

100

100

100

100

100

100

100

100


100

Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:Әріп жүйе

сіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық түрі, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған


4.3 Аралық және қорытынды бақылауларға арналған материалдар
1. Қате жазылған сөзді табыңыз:

А. үйді жабу

В. көрпені қабу

С. өнерді игеру

Д. көмірді тасыу

Е. болашақ

2. Күрделі сөзді табыңыз:

А. толқымалы

В. парасат

С. Ақмола

Д. бақташылық

Е. күркілдек

3. Дұрыс жазылмаған сөзді көрсетіңіз:

А. силық


В. тиімді

С. жиналыс

Д. қиын

Е. пайда


4. Орфография принципіне сай жазылған сөздерді көрсетіңіз:

А. жійрену

В. жер-жахан

С. қолғаб

Д. тайтию

Е. тәжірибелі

5. Тасымалдауға келмейтін сөз:

А. береке

В. тарих

С. 10 км


Д. бесік

Е. Семей


5. Орфография бойынша жұрыс жазылғанын табыңыз:

А. Есен келді.

В. Есең гелді.

С. Есең келді.

Д. Есен гелді.

Е. Есеңгелді

6. Орыс әліпбиіне көшкен уақытымыз, белгілеңіз:

А. 1937 жыл

В. 1941 жыл

С. 1938 жыл

Д. 1940 жыл

Е. 1936 жыл

7. Сөздің соңындағы қосарлы дыбыстарға қосымшаның дұрыс жалғанған түрін көрсетіңіз:

А. публицистке

В. публистіге

С. публициске

Д. публицискіге

Е. публистке

8. Дұрыс тасымалданбаған сөз:

А. ба-ла-ны

В. дәп-тер-ге

С. жаң-ғы-ртты

Д. қа-зақ

Е. Бо-та-гөз

9. Орфографиялық нормаға сай жазылмаған сөзді табыңыз:

А. көмекей

В. көзүлдірік

С. көтеріліс

Д. орынбасар

Е. шағала

10. «У» әрпі қай сөзде дауысты дыбыс орнына қолданылып тұрғанын көрсетіңіз:

А. бауыр


В. аялдау

С. ақтару

Д. дауыл

Е. лайлау

11. Біріккен сөзді көрсетіңіз:

А. анда-санда

В. өнерпаз

С. жүз шақты

Д. оқыған адам

Е. сексен

12. Орфография бойынша дұрыс жазылған сөзді анықтаңыз:

А. ақылгой

В. ақылкөй

С. ақылғой

Д. ақылқой

Е. ақылгөй

13. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын көрсетіңіз:

А. қыяңқы

В. қиянқы

С. қияңқы

Д. қианқы

Е. қиаңқы

14. Тасымалдауға келмейтін сөз:

А. Бейімбет

В. Естеміс

С. вольт


Д. жаңбыр

Е. Талғампаз

15. Орфография бойынша дұрыс жазылған сөзді көрсетіңіз:

А. қийын


В. қыйын

С. қииын


Д. қиын

Е. қиин


16. Дұрыс жазылмаған сөзді көрсетіңіз:

А. сүрет


В. тиімді

С. жиналыс

Д. қиын

Е. пайда


17. Орфография бойынша дұрыс жазылған сөзді көрсетіңіз:

А. силық


В. сыйлық

С. сыилық

Д. сийлық

Е. сылық


18. Дұрыс жазылмаған сөзді көрсетіңіз:

А. ілгіш


В. рақмет

С. лестіру

Д. лашық

Е. көкек


19. Біріккен зат есімді табыңыз:

А. бала-шаға

В. ұжымшар

С. сары май

Д. белбау

Е. ата


20. «Көк» сөзінің бөлек жазылатын нұсқасын көрсетіңіз:

А. көк(пар)

В. көк(жиек)

С. көк(өніс)

Д. Көк(шетау)

Е. көк(шөп)

21. Күрделі сөзді табыңыз:

А. толқымалы

В. парасат

С. Ақмола

Д. бақташылық

Е. күркілдек

22. Қате жазылған сөзді белгілеңіз: Төмеңгі орындарға отырғандарға анық көрінеді.

А. төмеңгі

В. орында

С. отырғандарға

Д. анық

Е. көрінеді

23. Біріккен зат есімді табыңыз:

А. бала-шаға

В. ұжымшар

С. сары май

Д. белбау

Е. ата


24. Орфоэпиялық нормаға сай сөз қайсысы:

А. ашша


В. дұрыс

С. әркім


Д. бұрын

Е. Кеңесбек

25. Орфография бойынша дұрыс жазылғанын көрсетіңіз:

А. миа


В. мия

С. миыа


Д.мыйя

Е. мийя


26. Орфография бойынша дұрыс жазылған сөзді табыңыз:

А. күлдүргі

В. күлдіргү

С. күлдіргы

Д. күлдіргі

Е. құлдырғы

27. Дұрыс жазылмаған сөзді табыңыз:

А. Сәрсенбай

В. баралмады

С. айтып бер

Д. Көпбай

Е. Өміртай

28. Дұрыс тасымалданған сөзді көрсетіңіз:

А. о-юлы


В. үміт-сіз

С. 25-кг


Д. кітаб-ымыз

Е. Қазақс-тан


29. Бас әріппен жазылмайтын орынды көрсетіңіз:

А. Үш жыл өтті.

В. Бөрібасар, Тайбурыл.

С. Япырай, мынау Тоғжан ғой!

Д. Қазақ, Орыс, Румын тілдері.

Е. Қазақстан Республикасы

30. Бірге жазылатын сөздерді көрсетіңіз:

А. бес жылдық, жылдан жылға

В. тыйым салу, оқу орны

С. қара қыпшақ, қалам ақы

Д. қол таңба, кәсіп одақ

Е. Сыр дария, Жиренше шешен

5 НЕГІЗГІ ОҚУ НЫСАНДАРЫ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ


Оқытуды ұйымдастырудың әдістері және түрлері

Практикалық сабақтар

МСӨЖ, МӨЖ

Сын тұрғысынан ойлау әдісі
+

Тіл дамыту жұмыстарының жаңа технологиясы

+
Блум токсономиясы

+
Пәнаралық байланыс арқылы оқыту үрдісі
+

Интерактивті әдістер

+
Ұжымдық оқыту технологиясы

+
Жазба жұмыстарының инновациялық түрлері(диктант, шығарма, пікір жаздыру т.б.)
+

Проблемалық оқыту әдісі

+
Рөлдік ойындар арқылы оқыту технологиясы

+
Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар.

+

6 КЕҢЕС БЕРУ УАҚЫТЫ
  • оқытушының жұмыс графигі бойынша.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет