Д. Серікбаев атындағы вкгту им. ДДата16.06.2016
өлшемі353.05 Kb.
Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2012

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


бет
Қазакстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан

Д.Серікбаев атындағы ВКГТУ им.Д.Серикбаева

ШҚМТУ

БЕКІТЕМІНСәулет-құрылыс факультетінің деканы

_________________Б.О.Нухаева

__________________2012ж.

ГЕОТЕХНИКА І (ТОПЫРАҚ МЕХАНИКАСЫ)


Силлабус

ГЕОТЕХНИКА І (МЕХАНИКА ГРУНТОВ)

Силлабус

Мамандық: 5В072900 «Құрылыс»

Курс: 3

Семестр: 5

Кредиттер саны: 2

Жалпы көлемі, сағаты: 90

Лекциялар: 15

Зертханалық жұмыстар: 15

СОӨЖ: 30

СӨЖ: 30


Емтихан: 5 семестр

Өскемен


2012

Силлабус «Ғимараттар, үймереттер және көліктік коммуникациялар құрылысы» кафедрасында 5В074500 «Құрылыс» мамандығының «Өндірістік және азаматтық құрылыс технологиясы», «Ғимараттар мен үймереттердің жобасы және есебі» мамандандырулары бойынша Қазақстан Республикасының 15.04.019 – 2011 мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес дайындалған.

«Ғимараттар, үймереттер және көліктік коммуникациялар құрылысы» кафедра отырысында қаралды.
Кафедра меңгерушісі О.В.Руденко

2012 ж. «___» ___________ № хаттама


Сәулеттік – құрылыс факультетінің оқу - әдістемелік кеңесі қолдаған

ОӘІ төрағасы Е.А.Феоктистова

2012 ж. «___» ___________ № хаттама
Өндеген А.К.Раимбекова
Нормабақылаушы Т.В.Тютюнькова

БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ ЖӘНЕ ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР


Сәулет-құрылыс факультетінің «Ғимараттар, үймереттер және көліктік коммуникациялар құрылысы» кафедрасы, Г-2-403

Оқытушылар: Райымбекова Ардақ Қасымхановна, аға оқытушы,

Жұмыс телефоны: 54-07-35

Аудиториялық сағаттары мен кеңес беру уақыты: сабақтар кестесі және оқытушының жұмыс істеу графигіне сәйкес өткізіледі.


1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ МЕН ОҚУ ПРОЦЕССІНДЕГІ ОНЫҢ ОРНЫ


  1. Оқылатын пәннің сипаттамасы

Геотехника – ол жаңа ұғым дәл осы кездегі ғылымдардың жиынтығы, дәлірек айтқанда инженерлі геология, тау жынысының механикасы, топырақтың механикасы оның құрылыста қолданылатын қасиеттері мен олардың ғимараттарды пайдаланудағы әсері, яғни іргетастың құрылуы.

«Геотехника І (Топырақ механикасы)» пәні «инженерлік геология», «топырақ механикасы», «негіздер мен іргетастар» пәндерінің бөлімінен құралған.

«Геотехника І (Топырақ механикасы)» ең қажетті пәндердің бірі, яғни 5В072900 «Өндірістік және азаматтық құрылыс технологиясы», «Ғимараттар мен үймереттердің жобасы және есебі» мамандандырулары бойынша мамандығы мен бакалаврдың академиялық дәрежедегі анықтамасы.
  1. Пәннің негізгі мақсаты

Пәннің негізгі мақсаты инженерлі геология төңірегіндегі инженерлі – құрылыс жұмыстарын теориялық және практикалық негізін білу, топырақ механикасының негізі, топырақтың ыдырау теориясы, іргетас құрылысы және жерасты құрылысы. Бұл құрылыс алаңын инженерлі – геологиялық жағдайын дұрыс бағалауға жол бедері, процесті болжау және болуы, ғимарат салудағы табиғат құбылысы мен топыраққа түсетін ауырлықтың болуы; топырақ массивінің орнықтылығының жағдайы; іргетастың негізгі көлемін бергенде, топырақ негізін құрылыстағы сапасын жақсарту, жер асты және жер үсті құрылымы, яғни топырақтың ұзақ мерзімділігі мен үнемделуін қарастыру, ірге тастың құрылу әдісін таңдау және жер асты ғимаратының топырақ негізінің табиғаттылығының бұзылмауы.

  1. Пәнді оқудағы шешілетін сұрақтар

Пәннің тапсырмасы практикалық сұрақтардың шешілуін геологиялық жағдайда талдау жасау болып табылады және ғимаратты құрылыс негізін таңдау және негізгі материалдар құрамы топырақ механикасын шешу және іргетас құрылысы.

Пәнді аяқтағанда студент

білу қажет:


 • минералдардың негізгі түрлері мен таулы аймақтың түрлері және оларды анықтау әдісін;

 • жердің ішкі динамикасының негізгі үрдіс түрлерін;

 • жердің сыртқы динамикасының негізгі үрдіс түрлерін;

 • гидрогеология негізі және гидротехникалық есептердің негізгі әдісін өткізуді;

 • топырақ негізі, топырақтың минералды құрамы және физикалық құрылысын.

істей білу қажет:

 • құрылыстың инженерлі – геологиялық жағдайын бағалауды;

 • тау жыныстарына жасына қарай баға беру (геохронология), құрамына қарай баға беру (петрография), бұзылуы, шөгілуі және т.б.;

Түрлі экзогендік және гравитациялық үрдістер ескертулерін;

Сулы ылғалды режимнің негізін гидротехникалық есеп бойынша орындауын.дағдылануға тиіс:

- құрылыс материалдары физикалық және механикалық қасиеттерін алдын ала зерттеу арқылы анықтауға;

- материалдардың құрылысқа жарамды қасиеттерін қолану, ал жарамсыздарын жақсарту тәсілдерін іздестіруді;

- құрылыс алаңында инженерлік геологиялық шарттарды талдауға.
  1. Пререквизиттер

Бұл пәннің алдында керек пәндердің тізімі математика І, ІІ, инженерлік графика І, ІІ; сәулет І; инженерная механика І, ІІ, құрылыс конструкциялар І.
  1. Постреквизиттер

Шектес пәндердін тізімі: Геотехника ІІ, Құрылыс конструкциялары І, ІІ, өндірістік құрылыс технологиясы І, құрылыс машиналар мен саймандар І, құрылыстағы экономика және менеджмент І; жөндеу –құрылыс жұмыстардың технологиясы және ұйымдастыру; үйлерді және ғимараттарды зерттеу, сынау және қайта құру.

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып атауы мен мазмұны

Еңбек сыйымды-лығы, сағат

Ұсынылатын әдебиеттер

Лекция сабақтары

1

2

3

Кіріспе.

Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Курстың құрамы және оның басқа пәндермен байланысы. Курстың негізгі міндеттері және оларды шешу ерекшеліктері. Инженерлік геология, гидрология және топырақтану ғылымының дамуына қысқаша тарихи шолу. Қазіргі құрылыста курстың дамуы.1

1. Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., Жакулин Э.С. Геотехника. Алматы. 2011.

– 200 б..

2. Шилибек С.К. Топырақ және топырақтар механикасы.

Алматы. 2011-

245 б.


1 тақырып

Геология негіздері.

Жердің пайда болу гипотезалары. Жердің физикалық қасиеті және құрылысы.

Жер қыртысының құрылысы. Жер гравитациясы жылу тәртібі. Геосфералар, олардың өзара әрекеті.2

1. Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., Жакулин Э.С. Геотехника. Алматы. 2011.

– 200 б..
 1. тақырып

Минералдар.

Минералдар және олардың жыныс түзгіштік маңызы.

Минералдар туралы түсінік. Минералдардың генетикалық жіктемесі. Негізгі жыныс түзгіш минералдардың сипаты: пайда болуы, химиялық құрамы, құрылысы, физикалық қасиеті.2

1. Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., Жакулин Э.С. Геотехника. Алматы. 2011.200 б.

2. Шилибек С.К. Топырақ ж/е топырақтар механикасы.

Алматы. 2011,245


1

2

3

 1. тақырып

Тау жыныстары. Пайда болуы жағынан тау жыныстарының жіктемесі.

Тау сілемдері туралы түсінік. Геологиялық уақыт шкаласы. Құрылыс үшін уақыттың маңызы.

Магмалық жыныстар. Химиялық құрамы бойынша жіктемесі және пайда болуы. Құрылым мен текстура ерекшеліктері. Тереңдік және жарықшақтық жағдайы. Тұнба жыныстар.

Теңіз және континенталь шөгінділердің жиналу және қалыптасу жағдайы. Тұнба жыныстардың жіктемесі. Тұнба жыныстардың негізгі ерекшеліктері. Қалдық жыныстардың түзілу жағдайы және жүктемесі. Бөлшектердің қысқаша сипаты. Химиялық және органогенді жыныстардың түзілу жағдайы, олардың құрамы және қасиеті.

Тереңдік формасы – қабат және линза. Қабат элементтері. Тұнбаның жынысқа айналу процесі.

Метаморфтық жыныстар. Метаморфтық жыныстардың пайда болуы және жіктемесі.2

1. Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., Жакулин Э.С. Геотехника. Алматы. 2011.

– 200 б..

2. Шилибек С.К. Топырақ және топырақтар механикасы.

Алматы. 2011-

245 б.


 1. тақырып

Эндогенді процестер – Жердің ішкі динамикасынының процесі.

Магматизм туралы түсінік. Магматизм түрлері.

Жер қыртысының тектоникалық қозғалысы және тау жыныстары дислокациясының формалары.

Сейсмикалық құбылыстар.

Жер сілкінісі топырақ сілемдері, ғимараттар мен үймереттер тұрақтылығына әсері есебінің принциптері.

Метаморфизм. Метаморфизм типтері.
2

1. Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., Жакулин Э.С. Геотехника. Алматы. 2011.

– 200 б..

2. Шилибек С.К. Топырақ және топырақтар механикасы.

Алматы. 2011-

245 б.


1

2

3

 1. тақырып

Экзогенді процестер – Жердің ішкі динамикасының процесі. Тау жыныстарының желдету түрлері және оның маңызы. Элюв. Процесс сипаты. Эолит шөгінділері: құм төбелер мен дөңдер. Сары топырақтар, олардың түзілуі жәнеқұрылыстық қасиеттері. Сор, олардың пайда болуы және таралуы. Делювиалды процестер және көшкін құбылыстар дамуында олардың рөлі. Пролюв. Аллювиаль шөгінділер. Өзендердің эрозионды қызметі. Карст және суффозионды процестерге жататын тау жыныстары. Қорыстар. Олардың сипаты және түрлері. Қорыстармен күрес. Ғимараттар мен үймереттерді пайдаланумен байланысты құрылыс жүріп жатқан және өңделіп жатқан территориялардағы процестер: еріту, суффозионды – карсты құламалар, термокарсттар құламалары, температураның көтерілуі мен химиялық ластануға байланысты жер асты сулары агрессивтігінің жоғарылауы.

2

1. Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., Жакулин Э.С. Геотехника. Алматы. 2011.

– 200 б..

2. Шилибек С.К. Топырақ және топырақтар механикасы.

Алматы. 2011-

245 б.


 1. тақырып

Гидрогеологияның негіздері. Жер асты сулары тұралы мәліметтер. Тау жыныстарындағы су түрлері. Жер асты сулары тұралы түсінік және олардың халық шаруашылығында қолданылуы. Құрылыс және геологиялық процестер мен құбылыстардың дамуындағы жер асты суларының рөлі; бетон мен металға қатысты жер асты суларының агрессивтілігі. Қысымды және қысымсыз сулар. Жер асты суларының жіктемесі. Жарықшақ және карсты жыныстардың топырақты, қабат аралық сулары, көп жылдық тоң сулары. Топырақ сүзгілерінің коэффициентін анықтау. Дренаждар.


2

1. Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., Жакулин Э.С. Геотехника. Алматы. 2011.

– 200 б..

2. Шилибек С.К. Топырақ және топырақтар механикасы.

Алматы. 2011-

245 б.


1

2

3

 1. тақырып

Топырақтану негіздері. Топырақ құрамы мен қасиеті. Топырақтың геохронологиясы және петрографиясы. Топырақтың физикалық қасиеттерін зерттеудің негізгі әдісі.

2

1. Шилибек С.К. Топырақ және топырақтар механикасы.

Алматы. 2011-

245 б.


Зертханалық жұмыстар

1 тақырып

Тас үлгілері бойынша минералдарды жарату минералдарды сипаттау және анықтау2

Негізгі 1,2,3

2 тақырып

Тас үлгілері бойынша магматикалық жыныстарды сипаттау және анықтау2

Негізгі 1,2,3

3 тақырып

Тас үлгілері бойынша шөгінді жыныстарды сипаттау және анықтау2

Негізгі 1,2,3

4 тақырып

Тас үлгілері бойынша метаморфикалық жыныстарды анықтау2

Негізгі 1,2,3

5 тақырып

Топырақтың негізгі физикалық қасиеттерін анықтау (тығыздық, ылғалдық)2

Негізгі 1,2,3

6 тақырып

Топырақты жіктеу көрсеткіштерді анықтау3

Негізгі 1,2,3

7 тақырып

Құмды топырақтағы құлама еңістігін анықтау2

Негізгі 1,2,3

Студенттердің оқытушымен орындайтын өздік жұмыстар

1 тақырып

Геологиялық картаны оқу және кесікті құру.6

1. Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., ж.б. Геотехника. Алматы. 2011. – 200 б.

2. Шилибек С.К. Топырақ және топырақтар механикасы.Алматы. 2011-245 б.1

2

3

2 тақырып

Су жиегінің геологиялық кесіктерін құру.6

1. Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., ж.б. Геотехника. Алматы. 2011. – 200 б.

3 тақырып

Жер асты суларының химиялық құрамын талдау және агрессивтілікті анықтау.
6

1. Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., ж.б. Геотехника. Алматы. 2011. – 200 б.

4 тақырып

Гидрогеологиялық және экологиялық мәселелерді шешу.8

1. Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., ж.б. Геотехника. Алматы. 2011. – 200 б.

Студенттердің өздік жұмысы

1 тақырып

Жердің физикалық қасиеті және құрылысы.6

1. Шилибек С.К. Топырақ және топырақтар механикасы. Алматы. 2011.– 245 б.

2. Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., Жакулин Э.С. ж.б. Геотехника. Алматы. 2011. – 200 б.2 тақырып

Жыныстардың дислокация түрлері және тектоникалық бұзылуы.
6

1. Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., Жакулин Э.С. ж.б. Геотехника. Алматы. 2011. – 200 б.

3 тақырып

Тұнба жыныстарының сипаты.6

1. Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., Жакулин Э.С. ж.б. Геотехника. Алматы. 2011. – 200 б.

4 тақырып

Карсттар және суффозионды аудандардағы топырақтың құрылыстық қасиетінің ерекшеліктері.
6

1. Шилибек С.К. Топырақ және топырақтар механикасы. Алматы. 2011.– 245 б.


5 тақырып

Ғимараттар мен үймереттерді пайдаланумен байланысты жүріп жатқан және өнделіп жатқан территориялардағы процестер.
6

1. Шилибек С.К. Топырақ және топырақтар механикасы. Алматы. 2011.– 245 б.


2.2 (СӨЖ) және (СОӨЖ) арналған тапсырма
Студенттер (СӨЖ) және (СОӨЖ), жоғарыдағы кестеде аталған тақырыптары бойынша графиктегі күніне сәйкес өздік жұмыстары семестр бойы оқытушы таратқан тапсырмалары арқылы орындалады.
2.3 Ағындық және рубеждік бақылауларды өткізу және жұмыстарды тапсыру графигі


Бақылау түрі

Оқудың академиялық аралығы, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Лекция конспектілері
*

*

Білімді ауызша тексеру

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Білімді тестпен тексеру

*

*

*

Реферат


*


*


Рубеждік тестілеу*


*

Барлығы
 1. ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі


1 Байтасов Т.М., Оразалы Е.Е., Жакулин Э.С. Геотехника. Алматы. 2011.

– 200 б..

2 Шилибек С.К. Топырақ және топырақтар механикасы.Алматы. 2011-245 б.


 1. Геотехника І пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар /Раимбекова А.К./ -У-Ка.: 2012г – 18с.

Қосымша


 1. Ананьев В.П., Передельский Л.В. Инженерная геология и гидрогеология. М.: Высшая школа, 1980, - 271 с.

 2. Пешковский А.М., Перескокова Т.М.Инженерная геология. М.: Высшая школа, 1982, -341 с., ил.

 3. Толстой М.П., Малыгин В.А. Геология и гидрогеология. М.: Высшая школа, 1988.

 4. Белый Л.Д. Инженерная геология. М.: Высшая школа, 1985 – 231 с., ил.

 5. Кононов В.М., Крысенко А.М., Швец В.М. Основы геологии, гидрогеологии. М.: Высшая школа, 1985.

 6. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии /Павлинов В.Н., Михайлов А.Е., Кизевальтер Д.С. и др. – 4-е изд. перераб. и доп./- М.: Недра, 1988 – 149 с. с ил.

 7. Чернышев С.А., Ревелис И.Л., Чумаченко А.Н. Задачи и упражнения по инженерной геологии. Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа., 1984 – 206с.

 8. «Қазақстанның жер ресурстары» периодикалық журнал – Алматы 2003-2009ж.ж.

 9. «Маркшейдерия и недропользование» научно – техническаий и производственный журнал – г. Санкт – Петербург- 2007- 2012г.г.

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының талаптары
Оқытушының талаптары (мысал):

 • студент лекция сабақтары мен тәжірибелік сабақтарына кестеге сәйкес қатысуы қажет.

 • студенттің қатысуы сабақ басында тексеріледі, егер кешіккен жағдайда ол аудиторияға ақырын кіріп жұмысқа кіріседі, ал үзілісте оқытушыға кешіккен себепті түсіндіреді.

 • сабаққа екі кешіккені бір сабаққа қатыспағанына теңеседі.

 • балл арқылы бағаланатын жұмыстарды белгіленген уақытта тапсыру қажет, уақытында тапсырмаған жұмыстардың баллдары төмендейді, егер жұмыстар тапсырылмаса студент емтиханға кіргізілмейді.

 • қанағаттандырмайтын бағаны алған жағдайда рубеждік бақылауды қайтадан өтуге мүмкіндік берілмейді.

 • егер студенттін орташа рейтингі рорт = (р1 + р2)/2 ; 50% төмен болса, емтиханға кіргізілмейді.

 • сабақ үстінде ұялы телефондар өшіріледі.

 • студент сабаққа таза және ұқыпты киіну тиіс.


4.2 Бағалау критерийлері
Тапсырмалардың барлығы 100 балдық жүйемен бағаланады.

Ағындық бақылау лекцияға, тәжірибелік сабақтарға қатысуды, өздік жұмыстарды орындауды бағалап, апта сайын өткізіледі.

Білімнің рубеждік бақылауы тест арқылы семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг бақылаудың келесі түрлерінен тұрады*:


Аттестациялық аралық

Бақылаудың түрі, меншікті салмағы, %

Сабаққа қатысу

Лекция конспектілері


Білімді ауызша тексеру

-------

Білімді тестпен тексеру


Реферат


-------

Рубеждік тестілеу


Барлығы


Рейтинг 1

15

5

10

---

15

5

---

50

100

Рейтинг 2

15

5

10

---

15

5

---

50

100

Пән бойынша емтихан тест түрде емтихандық сессия кезінде өтеді.

Пән бойынша студенттің білімін қорытындылық бағалауына кіреді:

- емтиханда алған нәтижесінің 40% ;

- ағындық үлгерімінің 60%.

Қорытынды бағасын есептеу формуласы:


, (1)
Р1, Р2 – семестрде алған бірінші және екінші рейтингтерінің қорытындылары;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Нәтижелік әріптік бағамен оның балл түрде алынған сандық эквиваленті:


Әріптік жүйе бойынша баға

Баллдардың сандық эквиваленті

Пайыздық қатынас, %

Дәстүрлі баға жұйесі

А

4,0

95–100

өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы


В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлықС

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағаттанарлық емес


4.3 Қорытындылық бақылау материалдары
1. Ғылыми геологияға өз үлесін қосқан орыс ғалымының бірі кім?

2. Ғылыми геологиясы жетілуіне үлестерін қосқан шетелдік ғалымдары кім?

3. Инженерлік геологиясы мен гидрогеологиясында өз үлестерін қосқан ғалымдар кім?

4. Ғылыми геологиясы жетілуіне арнап жазылған «О слоях земных» жұмысының авторы кім?

5. Геологиялық ғылымының жетілуі қашан басталды?

6. Геология ғылымы деген, не?

7. Кристаллография деген не?

8. Минералогия деген, не?

9. Петрография деген, не?

10. Тарихи геологиясы деген не?

11. Динамикалық геологиясы деген, не?

12. Пайдалы қазбаларды зерттейтін ғылым, ол?

13. Гидрогеология деген, не?

14. Инженерлік геологиясы деген, не?

15. Топырақтану деген, не?

16. Жердің планета ретінде жасы қанша?

17. Жердің радиусы қанша?

18. Географиялық зерттеулері бойынша жер қыртысының қалыңдығы қанша?

19. Жер құрамына кіреді ...

20. Жер ортасының радиусы қанша?

21. Жер ортасындағы қысым қанша?

22. Аралық қабатының тығыздығы қанша?

23.. Жер мантиясының тығыздығы қанша?

24. Литосфера деген, не?

25. 16 км. тараған литосфераның химиялық құрамы (%) – ол Кислород – 46,8; Кремний 27,3; Алюминий -8,7; …; Кальций -3,6; Натрий – 2,6; Калий -2,6; Магний 2,1; басқалары -1,2.

26. Жер гидросферасының қалыңдығы қанша?

27.. Жердің гидросферасы деген, не?

28. Биосфера деген, не?

29. Жер Атмосферасы келесі қабаттардан тұрады, олар ...

30. Жердің жылып-қызитын екі режимі бар.

- планета ішінде болып тұратын радиоактивтік процесстарының ...;

31. Минералдар деген, не?

32. Минералдар келесі түрлерге бөлінеді …

33. Минералогияда «генезис» терминінің мағанасы қандай?

34. Минералдардың классификациясы негізіне олардың химиялық құрамы жатады. С.Д. Четвериков ғалымы зерттеулері нәтижесінде минералдардың барлығын қандай 10 класқа бөледі?

35. Минералдардың қаттылығы деген, не?

36. Минерал қаттылығын бағалайтын 10 минерал – эталон арқылы орындалған Моос шкаласы қандай?

37. Қандай құралдың көмегімен минералдың нақты қаттылығын анықтайды

( М.М. Хрущев және Е.С.Беркович ғалымдары құрылғысы)?

38. Минералдардың тұтастығы деген, не?

39. Қай ғылымның зерттеулері бойынша минералдарды бес даму саттарына бөледі?

40. Что такое весьма совершенная ступень?

41. Минералдардың дамыған саты деген, не?

42. Что такое средняя ступень?

43. Дамымаған саты деген, не?

44. Минералдардың аса дамымаған саты деген, не?

45. Минералдардың сынғаны деген, не?

46. Тау жыныстары деген, не?

47. Тау жыныстары қандай түрлерге бөлінеді?

48. Жаратылу жағдайлары бойынша тау жыныстары қандай түрлерге бөлінеді?

49. Тау жынысының құрылымы деген, не?

50. Магматикалық жыныстарды кристалдану дәрежесі бойынша қандай түрлерге бөледі?

51. Тау жыныстарының текстурасы деген, не?

52. Текстура бойынша магматикалық тау жыныстары қандай түрлерге бөлінеді?

53. Имараттар негіздерінде қолданатын магматикалық тау жыныстарының қандай қассиеттері сенімділікті бағалауда әсерін тигізеді?

54. Магманың суып қатудағы терең жер қыртысында орналасу жері бойынша олар қалай аталады?

55. Беткі қабатта ерітінді жайылғаннан пайда болған магматикалық тау жыныстары қалай аталады?

56. Магматикалық ерітінділер бір келкі еместігінен магматикалық жыныстардың айырмашылықтары химиялық және минералогиялық құрамдары болғандықтан қандай түрлерге бөлінеді?

57. Қышқыл магматикалық тау жынысының құрамында кремнезем қанша?

58. Орташа магматикалық тау жынысының құрамында кремнезем қанша?

59. Негізгі магматикалық тау жынысының құрамында кремнезем қанша?

60. Басты магматикалық тау жыныстарының ұүрамында кремнезем қанша?

61. Минералдар классификациясында І класс қанша топтан тұрады?

62. Минералдар классификациясында ІІ класс минералдары қанша топтан тұрады?

63. Минералдар классификациясында ІІІ класс минералдары қанша топтан тұрады?

64 Минералдар классификациясында ІҮ класс минералдары қанша топтан тұрады?

65. Минералдар классификациясында І класс минералдарының І тобы қанша топтамадан тұрады?

66. Минералдар классификациясында І класс минералдарының төртінші тобы қанша топтамадан тұрады?

67. Минералдар классификациясында І класс минералдарының үшінші тобы қанша топтамадан тұрады?

68. Минералдар классификациясында І класс минералдарының төртінші тобы қанша минералдан тұрады?

69. Минералдар классификациясында І класс минералдарының төртінші тобы қанша топтамадан?

70. Минералдар классификациясында І класс минералдарының бесінші тобы қанша минералдан тұрады?

71. Минералдар классификациясында І класс минералдарының бесінші тобы қанша топтамадан тұрады?

72. Минералдар классификациясында ІІІ класс минералдарының бірінші тобы қанша минералдан тұрады?

73. Минералдар классификациясында ҮІІІ класс минералдарының бірінші тобы қанша минералдан тұрады?

74. Минералдар классификациясында ІХ класс минералдарының тобы қанша минералдан тұрады?

75. Минералдар классификациясында Х класс минералдарының тобы қанша минералдан тұрады?

76. Минералдар классификациясы кестесі бойынша графиттің қаттылығы қанша?

77. Минералдар классификациясы кестесі бойынша тальктың қаттылығы қанша?

78. Минералдар классификациясы кестесі бойынша тальктің меншікті салмағы қанша?

79. Тырнақпен тырнау әдісімен анықтауда минералдың қаттылығы қанша?

80. Болат пышақпен тырнау әдісімен анықтауда минералдың қаттылығы қанша?

81. Минералдар жаратылысы бойынша екі түрге бөлінеді, біріншісі қалай аталады?

82. Минералдар жаратылысы бойынша екі түрге бөлінеді, екіншісі қалай аталады?

83. Минералдардың эндогендік топтан экзогендік топқа қарай өзгеру процессі қанша типке бөлінеді?

84. Минералдардың эндогендік топтан экзогендік топқа қарай өзгеру процессі келесі түрлері ретімен орындалады?

85. Минералдардың эндогендік топтан экзогендік топқа қарай өзгеру процессіндегі метаморфикалық түрі ол, не?

86. Минералдардың эндогендік топтан экзогендік топқа қарай өзгеру процессінде гипергендік тип деген, не?

87. Минералдардың эндогендік топтан экзогендік топқа қарай өзгеру процессінде гидротермалды тип деген, не?

88. Минералдардың эндогендік топтан экзогендік топқа қарай өзгеру процессінде пегматиттік тип деген, не?

89. Минералдардың эндогендік топтан экзогендік топқа қарай өзгеру процессінде пневматолиттік типі деген, не?

90. Минералдардың эндогендік топтан экзогендік топқа қарай өзгеру процессінде магматикалық тип деген, не?

91. Шөгінді тау жыныстары деген, не?

92. Тау жыныстарының көбінде кездесетін құрылым қандай?

93. Шөгінді тау жыныстарының текстурасы екі текстуралық сипаталлатын көрсеткіштерден тұрады, біріншісі қалай аталады?

94. Шөгінді тау жыныстарының текстурасы екі текстуралық сипаталлатын көрсеткіштерден тұрады, екіншісі қалай аталады?

95. Шөгінді тау жыныстарының қабыршықтық текстурасы деген, не?

96. Қабыршықтықтың сипаттамасы процесстің өту жағдайларына байланысты, негізгі болып процесс өтетін ортаның динамикасы алынады.

Қабыршықтықтар қандай түрлерге бөлінеді?

97. Кеуектілік текстура кеуектер өлшемдеріне байланысты қандай түрлерге бөлінеді?

98. Тұңбалы жыныстарды пайда болуларына байланысты қандай түрлерге бөледі?

99. Кесекті жыныстар деген, не?

100. Кесекті тау жыныстарын үш көрсеткіш бойынша классификациялайды.

101. Тұңбалы жыныстардағы сазды жыныстар деген, не?

102. Хемогендік тау жыныстары деген, не?

103. Хемогендік жыныстарының құрылымы толықкристалданған(кристалды-дәнділі), оны келесі түрлерге бөледі?

104. Хемогендік жыныстар текстурасы бойынша қандай түрлерге бөлінеді?

105. Органогенді жыныстарды сипаттайтын құрылымдары қандай?

106. Метаморфикалық тау жыныстары деген, не?

107. Метаморфизм процессінде жыныстар құрылымы, олардың минералогиялық құрамы өзгеріп басқа жаңадан жыныстар пайда болады- олар қандай?

108. Метаморфизм өзгерістерінің негізгі факторлары қандай?

109. Метаморфизм қандай түрлерге бөлінеді?

110. «Метаморфизм белдігі» деген, не?

111. Метаморфизм белдігінде әсерету температуралары мен қысымдары бойынша метаморфизмде келесі үш аймақтары белгіленеді, біріншісі қандай?

112. Метаморфизм белдігінде әсерету температуралары мен қысымдары бойынша метаморфизмде келесі үш аймақтары белгіленеді, екіншісі қандай?

113. Метаморфизм белдігінде әсерету температуралары мен қысымдары бойынша метаморфизмде келесі үш аймақтары белгіленеді, үшіншісі қандай?

114. Метаморфикалық жыныстарының құрылымы қандай?

115. Метаморфикалық жыныстары құрылымы қандай түрге бөлінеді?

116. Метаморфикалық жыныстарда кристаллдар пішіні бойынша қандай құрылымдар байқалған?

117. Метаморфикалық тау жыныстарының текстуралары қандай?

118. Что такое сланцеватая текстура метаморфических горных пород?

119. Морфометриялық жыныстарда жолақты текстура деген, не?

120. Морфометриялық жыныстардың мыжылған текстурасы деген, не?

121. Эндогендік процессі деген, не?

122.Тектоника деген, не?

123. Тектоникалық қозғалыстар қайда байқалады?

124. Тектоникалық қозғалыстар бағыттары бойынша екі түрге бөлінеді, біріншісі қалай аталады?

125. Тектоникалық қозғалыстар бағыттары бойынша екі түрге бөлінеді, екіншісі қалай аталады?

126. Тектоникалық қозғалыстар жылдамдығы бойынша екі түрге бөлінеді, біріншісі қалай аталады?

127. Тектоникалық қозғалыстар жылдамдығы бойынша екі түрге бөлінеді, екіншісі қалай аталады?

128. Қозғалу уақыттары бойынша тектоническалық қозғалыстар екі түрге бөлінеді, біріншісі қандай?

129. Қозғалу уақыттары бойынша тектоническалық қозғалыстар екі түрге бөлінеді, екіншісі қандай?

130. Тектоникалық тез қозғалыстары арқылы пайда болатын тау жыныстары қабаттарындағы бастапқы орналасу жағдайларының әр түрлі өзгерістері қалай аталады?

131. Дислокациялардың түрі қанша?

132. Тектоникалық дислокациялары келесі түрлерге бөлінеді, біріншісі қалай аталады?

133. Араларында жарықтарды болдырмайтын тектоникалық дислокациялары қалай аталады?

134. Тектоникалық дислокациялары келесі түрлерге бөлінеді, екіншісі қалай аталады?

135. Қабаттар арасында сынықтарды пайда болдыратын тектоникалық дислокациялар қалай аталады?

136. Магматизм деген, не?

137. Тау жыныстарының ерітіндісі қалай аталады?

138. Магма қалай пайда болады?

139. Магманың қату орны бойынша магматизм келесі екі түрге бөлінеді, біріншісі қандай?

140. Магманың қату орны бойынша магматизм келесі екі түрге бөлінеді, екіншісі қандай?

141. Метаморфизм деген, не?

142. Метаморфизм жер бетінде өтеме?

143. Метаморфизм факторларына не жатады?

144. Метаморфизм процестерін олардың таралуы аудандары бойынша екі түрге бөледі, біріншісі қандай?

145. Метаморфизм процестерін олардың таралуы аудандары бойынша екі түрге бөледі, екіншісі қандай?

146. Локальдік метаморфизм үш түрге бөлінеді, біріншісі қалай аталады?

147. Локальдік метаморфизм үш түрге бөлінеді, екіншісі қалай аталады?

148. Локальдік метаморфизм үш түрге бөлінеді, үшінші қалай аталады?

149. Аймақтық метаморфизм процестері жиілігі және кейбір жыныстары бойынша қанша метаморфизм баспалдақтарына бөлінеді?

150. Аймақтық метаморфизм процестері жиілігі және кейбір жыныстары бойынша келесі метаморфизм баспалдақтарына бөлінеді, ол төменгі және қандай?

151. Жер жыныстары арқылы өтетін жер бетінің тез сілкінгені арқылы қозғалғаны, қалай аталады?

152. Сейсмикалық сілкінуде планета жыныстар келесі екі түрлі серпімді деформациядан өтеді, біріншісі қандай?

153. Сейсмикалық сілкінуде планета жыныстар келесі екі түрлі серпімді деформациядан өтеді, екіншісі қандай?

154. Жер сілкінуде келесі үш түрлі толқындар байқалған, біріншісі қандай?

155. Жер сілкінуде келесі үш түрлі толқындар байқалған, екіншісі қандай?

156. Жер сілкінуде келесі үш түрлі толқындар байқалған, үшіншісі қандай?

157. Жер сілкінісінде бәрінен де тез қатты, суйық және газды ортада тарайтын бойлық толқындар, олардың жылдамдықтары қанша?

158. Жер сілкінісінде көлденең газ және суйықтар арасынан өтпейтін толқындардың жылдамдықтары төмен, қанша?

159. жер сілкінісінде беттік қабаттарының жылдамдықтары қанша?

160. Жер тереңдігінде сейсмикалық толқындарының пайда болу орны қалай аталады?

161. Гипоортаның жер бетіне түскен проекциясы қалай аталады?

162. Гипоортаның орналасу тереңдігі бойынша жер сілкіністері үш түрге бөлінеді, біріншісі қандай?

163. Гипоортаның орналасу тереңдігі бойынша жер сілкіністері үш түрге бөлінеді, екіншісі қандай?

164. Гипоортаның орналасу тереңдігі бойынша жер сілкіністері үш түрге бөлінеді, үшіншісі қандай?

165. Гипоортасы ұсақфокусты жер сілкіністерінің 80% қандай тереңдікте болады?

166. Пайда болулары бойынша жер сілкінісі келесі төрт түрге бөлінеді, біріншісі қандай?

167. Пайда болулары бойынша жер сілкінісі келесі төрт түрге бөлінеді, екіншісі қандай?

168. Пайда болулары бойынша жер сілкінісі келесі төрт түрге бөлінеді, үшіншісі қандай?

169. Пайда болулары бойынша жер сілкінісі келесі төрт түрге бөлінеді, төртіншісі қандай?

170. Жер сілкінісінде қатынастық күш не үшін қарастырылады?

171. Жер сілкінісінде қатынастық күшті ескеруде қандай факторлары қарастырылады?

172. ТМД аймағында жер сілкінісі күшін бағалайтын баллдардың жалпы саны қанша?

173. Егер нәтижесі білінбей өтсе жер сілкінісі қанша балмен бағаланады?

174. Егер нәтижесі өте қатты болса жер сілкінісі қанша балмен бағаланады?

175. Егер нәтижесі катастрофа болса жер сілкінісі қанша балмен бағаланады?

176. Егер нәтижесі ұлкен катастрофа болса жер сілкінісі қанша балмен бағаланады?

177. Ч.Рихтер жер сілкінісін бағалауға арналған шкаласын қай жылдары ұсынды?

178. Бүкіл әлемде жер сілкінісі Ч.Рихтер шкаласы бойынша бағаланғанда жалпы баллдар саны қанша?

179.Жер сілкінісін бағалауда Ч.Рихтер шкаласының негізіне қандай көрсеткіш алынады?

180. Ч.Рихтер шкаласы бойынша жер сілкінісін бағалауда сейсмограмма эпиортадан орналасатын қашықтық қанша?

181. Энергетикалық қайнары мен өту орнына байланысты геологиялық процесстарының барлығы екі түрлерге бөлінеді, біріншісі қандай?

182. Энергетикалық қайнары мен өту орнына байланысты геологиялық процесстарының барлығы екі түрлерге бөлінеді, екіншісі қандай?

183. Экзогендік процесі деген, не?

184. Болып тұратын жағдайларды сипаттайтын нақты күштерге байланысты экзогендік процесстарының барлығы екі топқа бөлінеді, біріншісі қандай?

185. Болып тұратын жағдайларды сипаттайтын нақты күштерге байланысты экзогендік процесстарының барлығы екі топқа бөлінеді, екіншісі қандай?

186. Экзогендік процесінде генетикалық көшінділері деген, не?

187. Экзогендік процесінде тау жыныстары фацияларға бөлінеді, ол не?

188. Элювий деген, не?

189. Желмен үрлену қабыршығы деген не?

190. Жаратылу уақытына байланысты желмен үрлену қабыршықтары қандай түрлерге бөлінеді?

191. Жаратылу уақытына байланысты желмен үрлену қабыршықтары қандай түрлерге бөлінеді?

192. Таралу жағдайлары бойынша ежелдік желмен үрлену қабыршықтары екі түрге бөлінеді, біріншісі қандай?

193. Таралу жағдайлары бойынша ежелдік желмен үрлену қабыршықтары екі түрге бөлінеді, екіншісі қандай?

194. Аландық қабыршықтары жазық аймақтарда тектоникалық тыныш жағдайларда, ... , қалыңдығы бір неше оңдық метр, тік орналасқан түрде кездеседі?

195. Сызықтық қабыршықтары жазықтың қабатталған негізінде немесе таулы аймақтарда қалыңдықтары ... болып орналасқаны кездеседі?

196. Жоғары жылдамдықты жел кезінде, жер бетінде борпылдақ құрғақ ұсақдисперсті тау жыныстары бар кезде, өсімдіктер аз немесе жоқ болғанда жиі пайда болатын процесс қалай аталады?

197. Эолдық қабаттануда жел әсері үш түрде байқалады, біріншісі қандай?

198. Эолдық қабаттануда жел әсері үш түрде байқалады, екіншісі қандай?

199. Эолдық қабаттануда жел әсері үш түрде байқалады, біріншісі қандай?

200. Материалдың көшу процессі арқылы тау негізінде ұматылған тас бөлшектерінің ең қалың жері тау түбінде пайда болған жыныстар шлейфі нәтижесінде жиналатын шөгіндер қалай аталады?

201. Эолдық процестері өтуіне әсерін тигізетін факторлары қандай?

202. Қирататын жел, ол екі түрге бөлінеді, біріншісі қандай?

203. Қирататын жел, ол екі түрге бөлінеді, екіншісі қандай?

204. Борпылдақ жыныстар бөлшектері желмен үшырылғаны қалай аталады?

205. Желмен үшырылған кезде тау жыныстарының қатты бөлшектермен қажалып қирағаны қалай аталады?

206. Жиі кездесетін эолдық пішіндерге не жатады?

207. Жоспарда пішіні овал басы домалақ, биіктігі бір неше ондық метр, кейде 100м асатын бедерлер, ол не?

208. Жел бағыты тұрақты ашық жазықтық аймақтарда, жоспарда жарты ай немесе мүйіз пішінді болып орналасып, биіктіктері кейде 30м дейін баратын, ол не?

209. Бархандардың биіктіктері қанша болуы мүмкін?

210. Материалдың көшу процесі арқылы тау негізінде ұматылған тас бөлшектерінің ең қалың жері тау түбінде пайда болған жыныстар шлейфі қалай аталады?

211. Уақытша суағарлардың арнасы қай жерде пайда болады?

212. Топырақ эрозиясы және судың топырақты тасымалдау нәтижесінде топырақ беті шайылғаны, қалай аталады?

213. Жыралар пайда болу процесі қанша стадиядан өтеді?

214. Жыралар пайда болуындағы төртінші стадиясы қалай аталады?

215. Жыралардан шайылып оның төменгі жерінде жиналып тоқтайтын топырақ материалы қалай аталады?

216. Өзендер жұмыстары процесі нәтижесінде пайда болған көшкіндер мен жер бедерлерінің пішіндері?

217. Өзендер эрозиясы деген, не?

218. Жыралар пайда болуында су қандай екі негізгі түрде қозғалады?

219. Өзендік эрозиясының екі түрі бар, біріншісі қандай?

220. Өзендік эрозиясының екі түрі бар, біріншісі қандай?

221. Өзенді терең қылатын эрозия қалай аталады?

222. Өзеннің жағаларын шаятын эрозия қалай аталады?

223. Су эрозиясының қандай түріне байланысты арнада иілу(меандрлар) пайда болады?

224. Өзендер жұмысы процессі қандай түрлерге бөлінеді?

225. Көшкіндерді жинайтын және жер бедерлерді пайда болдыратын су лектерінің жұмыстары қалай аталады?

226. Қалың мұз қабаты деген, не?

227. Қалың мұз қабыршықтары қардың метаморфизациядан өту және қандай схема бойынша жиналу арқылы пайда болады?

228. Таудағы қалың мұз қабаттары қандай төрт түрге бөлінеді?

229. Көшкіндерді жинайтын және жер бедерлерді пайда болдыратын қалың мұз қабаттары жұмысы процесстары қалай аталады?

230. Қалың мұз қабаттарымен көшіріліп жиналған мұз сынықтары қалай аталады?

231. Қалың мұз қабаты ішінде орналасқаны бойынша қозғалатын мореналардың бес түрі байқалған, мұз бетіне шығатын үш түрінің біріншісі қандай?

232. Қалың мұз қабаты ішінде орналасқаны бойынша қозғалатын мореналардың бес түрі байқалған, мұз бетіне шығатын үш түрінің екіншісі қандай?

233. Қалың мұз қабаты ішінде орналасқаны бойынша қозғалатын мореналардың бес түрі байқалған, мұз бетіне шығатын үш түрінің үшіншісі қандай?

234. Флювиогляциалдық көшкіндер деген, не?

235. Пішінделу орнына байланысты флювиогляциалдық көшкіндер екі түрге бөлінеді, біріншісі қандай?

236. Пішінделу орнына байланысты флювиогляциалдық көшкіндер екі түрге бөлінеді, екіншісі қандай?

237. Тау жыныстары еру және сулармен шайылуде жер бетінде ойпандар, ал жер асты тереңдігінде үнгірлерді пайда болдыратын геологиялық процесстары қалай аталады?

238. Беткі қабаты жойылған еритін тау жыныстарында пайда болатын арықтары, әр түрлі пішінді ойпандары қалай аталады?

239. Жер беті суларын жер астына ағызатын қиғаш түрде және тік болып орналасқан құдықтар қалай аталады?

240. Тау жыныстары ерігеннен, шайылғаннан немесе жер беті оиылып құлағаннан пайда болатын биіктігі мен аудандары үлкен аландар қалай аталады?

241. Жердің беткі қабаттарындағы сулар қалай аталады?

242. Жер асты суларының пайда болуларын, олардың құрамын, тау жыныстарымен бірлескен әрекеті мен олардың қозғалу заңдылықтарын зерттейтін ғылым қандай?

243. Инфильтрация деген, не?

244. Ғалым А. Ф. Лебедев тау жыныстары суларының қандай түрлерін анықтады?

245. Борпылдақ тау жыныстарындағы сулар қандай түрлерге бөлінеді?

246. Капиллярлық су деген, не?

247. Судың капилляр арқылы көтерілу биіктігін анықтау формуласы қандай?

248. Әр түрлі жыныстардағы капиллярлық сулары көтерілерінің бақылыуларынан алынған ірі дәнділі құмдағы капиллярлық судың көтерілу биіктігі қанша?

249. Әр түрлі жыныстардағы капиллярлық сулары көтерілерінің бақылыуларынан алынған саздақтағы капиллярлық судың көтерілу биіктігі қанша?

250. Жер асты сулары агрессиясы бойынша қандай түрлерге бөлінеді?

251. Г.Ф.Богомолов классификациясы бойынша инженерлік- гидрогеологиялық мақсатпен қолданатын сулардың түрлері қандай?

252. Г.Ф.Богомолов классификациясы бойынша топырақ сулары, топырақ қабаттары араларындағы сулар, жердің беткі қабатындағы сулар қандай түрді суларға жатады?

253. Гидроизогипстер деген, не?

254. Гидроизогипстер картасы не үшін қажет?

255. Гидроизогипс картасымен шешілетін есептері: құрылғыларымен карьерлердің гидрогеологиялық жағдайлары бойынша орналасуларын, ... және топырақ суларымен жер беті сулары, өзендерінің қатынастарын анықтау?

256. Жер асты сулары қозғалуының «Дарси заңдылығы» қандай?

257. Жер асты сулары жылдамдығын «Дарси заңдылығы» бойынша қандай формуламен анықтайды?

258. Сүзу коэффициентінің өлшем бірлігі қандай?

259. Сүзілетін су легі шығының анықтау формуласы қандай?

260. Гидравликалық еңістікі немесе тіреулі градиентті анықтау формуласы қандай?

261. Ламинарлық су легі жылдамдығын анықтау формуласы қандай?

262. Құм бойымен өткен судың нақты жылдамдығын анықтау формуласы қандай?

263. Борпылдақ жыныстары берілгендері бойынша ірі - дәнділі құмның сүзу коэффициенті қанша?

264. Сүзу коэффициенті мәнін қандай тәсілдердің көмегімен анықтайды?

265. Су легінің шығыны деген, не?

266. Топырақ сулары қозғалу бағыты бойынша кейбір учаскілерінің ені бір қалыпты болып өзгермейтін су легін қалай атайды?

267. Гидроизогипстер қисықтар сызығы жүйесін құрайтын, ал су лектерінің бағыттары радиус тәрізді болғандағы су легі қалай аталады?

268. Жазық су лектері қандай түрлерге бөлінеді?

269. Топырақ суларымен күресу шаралары қандай тәсілдер топтарына бөлінеді?

270. Қазаншұңқырдан су сорғышпен суды алу, топырақ суларымен күресу шарасы қалай аталады?

271. Кез- келген ғимарат пен үймерет топырақ негізінде салынады, құрылыс материалы ретінде қолданған топырақтан орындалады немесе ... орналасады

272. Ғимарат беріктігі, тұрақтылығы және қалыпты пайдалану жағдайлары үймереттің тек құрылымдық ерекшеліктері мен емес тағы ... анықталады

273. Негіздер келесі түрлерге бөлінеді ...

274. Іргетас деген – ол, ең бірінші құрылғыдан топырақ негізіне салмақты тапсыруына арналған топырақ бетіндегі немесе ... құрылғы бөлігі

275. Іргетас табаны деген – ол, іргетастың беті ... беті

276. Іргетас тереңдігі деген – ол, ... іргетас табанына дейінгі аралық

277. Топырақ салмақ әсеріне байланысты келесі түрлерге бөлінеді:

278. Б.И. Далматов жазған «Топырақ механикасы, негіздер мен іргетастар» еңбектері шығарылып қайта жөнделген жылдары?

279. П.Л. Иванов жазған «Гидротехникалық құрылғыларының топырақтары мен негіздері. Топырақ механикасы» шығарылымының жарыққа шыққан жылы?

280. Топырақ деген – ол, құрылыста құрылғы негізі ретінде, құрылғы орнатылатын орта ретінде немесе құрылғыдағы ...қолданатын кез келген тау жынысы.

281. Құрам деген – ол, жынысты құрайтын ... тізімі.

282. Құрылым деген, ол – жыныстағы бөлшектердің өлшемі, пішіні мен ... қатынасы.

283. Текстура деген – ол, ... көрсететін топырақ элементтерінің орналасқаны.

284. Топырақтың физикалық және механикалық қассиеттері неменеге байланысты?

285. Топырақтың физикалық және механикалық қасиеттерін зерттейтін инженерлік геологияның бөлімі қалай аталады?

286. Өлшем бойынша топырақ классификациясында, егер бөлшек өлшемдері 200...10мм болса, ол қандай топырақ?

287. Өлшем бойынша топырақ классификациясында, егер бөлшек өлшемдері 2...0,5мм болса, ол қандай топырақ?

288. Балшықты топырақтар құрамындағы балшықты бөлшектер бойынша, бөлінеді:

289. Балшық құрамында, егер балшық бөлшектерінің мөлшері 10...30% болса, ол ...

290. Балшық құрамында, егер балшық бөлшектерінің мөлшері 30% жоғары болса, ол ...

291. Егер ірі тасты топырақта дәндерінің өлшемі > 200мм. болса, ал жалпы салмақтағы дәндердің % мөлшері >50 болса, ол ...

292. Құмды топырақта дәндерінің өлшемі > 2мм. болса, ал жалпы салмақтағы дәндердің % мөлшері >25 болса, ол ...

293. Құмды топырақта дәндерінің өлшемі > 0,1мм. болса, ал жалпы салмақтағы дәндердің % мөлшері <75 болса, ол ...

294. Топырақ тығыздығы деген, ол - ...

295. Топырақ тығыздығының өлшем бірлігі қандай?

296. Топырақ тығыздығын анықтау формуласы қандай?

297. Топырақтың меншікті салмағының өлшем бірлігі қандай

298. Топырақтың меншікті салмағы анықталатын формуласы қандай?

299. Топырақ ылғалдығы деген, ол ... массасы мен қатты бөлшектер массасының қатынасы.300. Топырақ ылғалдығы анықталатын формула қандай?
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет