Дәріске дайындық тапсырмаларыДата24.02.2016
өлшемі168.5 Kb.

Дәріске дайындық

тапсырмалары

Нысан


Ф СО ПГУ 7.18.2/07

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Гуманитарлық-педагогикалық факультет

««Педагогикалық шеберлік»» пәні бойынша 050103– «Педагогика және психология» мамандығының студенттеріне арналған


ДӘРІСКЕ ДАЙЫНДАЛУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

Павлодар 2011
Дәріске дайындалу

тапсырмаларының

бекіту парағы Нысан

Ф СО ПГУ 7.18.2/11
БЕКІТЕМІН

ГП факультетінің деканы
_________ Ж.Т.Сарбалаев

« ___» ___________2011 жыл

Құрастырушы: аға оқытушы Шаймерденова А.К.

Педагогика және психология кафедрасы


ДӘРІСКЕ ДАЙЫНДАЛУ ТАПСЫРМАЛАРЫ
«Педагогикалық шеберлік» пәні 050103– «Педагогика және психология » мамандығының студенттері үшін

Дәріске дайындалу тапсырмалары «___»_________ 2011» жылы бекіген жұмыс бағдарламасы негізінде дайындалды

Қазақ филологиясы кафедрасының « » 2011 ж. мәжілісінде ұсынылды. Хаттама №

Кафедра меңгерушісі: ___________Жүсіпов Н.Қ. «___» ________ 2011 ж.

Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің 2011 жылғы «___»_______ әдістемелік кеңесінде мақұлданды. Хаттама №

факультетінің 2011 жылғы «___»_______ әдістемелік кеңесінде мақұлданды. Хаттама №
ӘК төрайымы:________________ Жұманқұлова Е.Н.

Пәнді оқу барысында қарастырылатын тақырыптар бойынша әр сабақта төмендегі әдебиеттерді оқу қарастырылады.
1.такырып. Педагогикалық шеберлік. Педагогикалық мәдениеттің компоненттінтті ретінде мәні мен мазмұны.

1.тапсырма . Педагогикалық шеберлік және мұғалімнің педагогикалық мәдениетінің компаненті ретіндежолдарымен қарастырып көрсету.

2.тапсырма.Педагогокалық шеберлік компаненттері; гуманистік бағыт, кәсіби білім, педагогикалық қаблет,педагогикалық жолдарын талдау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Негізгі:
1. Педагогика. Дәріс курсы. – Алматы: «Нұрлы әлем», 2003.-368 бет.

2.Ж.Әбиев, С.Бабаев, А.Құдиярова. Педагогика.-Алматы: Дарын, 2004.-448 бет.

3.С.Ш. Әбенбаев. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. –Алматы: Дарын, 2004.-352 бет.

4.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарлама. // «Егемен Қазақстан», №16 қазан, 2004.

5.Н.Хмель. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. –Алматы: Ғылым, 2002.-170 бет.

6.Байжанов З.Т. Жалпы педагогика: Оқу құралы. – Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2008. – 168 бет.


2-тақырып. Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізгі кәсіби – педагогикалық іс- әрекет

1.тапсырма.Педагогикалық қызмет қоғамдық құбылыс ретінде сүрақа жауап.

2.тапсырма. Жалпы педагогикалық және кәсіби – педагогикалық қызметін жолдарын көрсету.

3.тапсырма.Кәсіби- педагогикалық қызметтің мәні, оның құрылымы талдау.Ұсынылатын әдебиеттер:

Негізгі: «Педагогикалық және жас ерекшелік психологиясы» Оқулық: Аудармашылар: Қ. Қойбағаров, Д. Мадеев, Р. Шаймерденов, А. Файзоллаев. 2008.

  1. Байжанов З.Т. Жалпы педагогика: Оқу құралы. – Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2008. – 168 бет.


3.тақырып. Педагогикалық шеберліктің басты шарты педагогикалық эрудиция мен құзыреттілігі.

1 тапсырма.Жалпы мәдениет- педагогтытың кәсібилігінің шарты ашу.

2.тапсырма Ғылыми эрудуция, құндылық бағдарлар – педагогикалық мәдениеттің компонеттері жолдарын ашу.

3.тапсырма Эрудицияға жету жолындағы үздіксіз білім және өздік білім алу көрсету.

4.тапсырма Педагогикалық эрудицияға жетудегі ой еңбегі техникасы мен мәдениеті турлерін бөлу.

Ұсынылатын әдебиеттер:

Негізгі:

2.Ж.Әбиев, С.Бабаев, А.Құдиярова. Педагогика.-Алматы: Дарын, 2004.-448 бет.

3.С.Ш. Әбенбаев. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. –Алматы: Дарын, 2004.-352 бет.

4.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарлама. // «Егемен Қазақстан», №16 қазан, 2004.

5.Н.Хмель. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. –Алматы: Ғылым, 2002.-170 бет.

4-тақырып: Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде.

1 тапсырма Педагогикалық техника мұғалімнің жүріс- тұрысының формасы және оның компоненті мұғалім іс-әрекетіндегі техниканың мәне тауып талдау.

2.тапсырма Жас мұгалімнің педагогикалық техникасында әдеттегі кемшілікті корсету.

3.тапсырма.Педагогикалық шеберліктегі басқару техникасы жазып келу.Ұсынылатын әдебиеттер:

Негізгі:

2.Ж.Әбиев, С.Бабаев, А.Құдиярова. Педагогика.-Алматы: Дарын, 2004.-448 бет.

3.С.Ш. Әбенбаев. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. –Алматы: Дарын, 2004.-352 бет.
5-тақырып: Педагогтың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде.

1 тапсырма. Педагог сөзі оның іс- әрекетінің құрылымындағы жолдарын ашу.

2.тапсырма Тіл және сөз.Ауызша сөйлеу ерекшеліктері : жағдайлық , кері байланыс, баптау стереотилизациясы,эмоционалдық түрлерін көрсету.

3.тапсырма Сөз әрекетінің психологиялық құрылымы:мақсаты,мазмұны,формасы.Сөз-мұгалім мен оқушылардың тіл табысу құралына мысал келтіру.

4.тапсырма В.А. Сухомлинскийдің мұғалім сөз мен ойың тиімділігіне деген талаптары туралы.
Ұсынылатын әдебиеттер

Негізгі:
1. Педагогика. Дәріс курсы. – Алматы: «Нұрлы әлем», 2003.-368 бет.

2.Ж.Әбиев, С.Бабаев, А.Құдиярова. Педагогика.-Алматы: Дарын, 2004.-448 бет.

3.С.Ш. Әбенбаев. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. –Алматы: Дарын, 2004.-352 бет.

4.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарлама. // «Егемен Қазақстан», №16 қазан, 2004.

5.Н.Хмель. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. –Алматы: Ғылым, 2002.-170 бет.
6-тақырып: Кәсіптік шеберліктің құрамдас бөлігі педагогикалық қарым-қатынас.

1. тапсырма. Педагогикалық қарым-қатынастың мәні ашып мазұмдау.

2.тапсырма. Педагог пен тәрбиеленуші арасындағы кәсіби қарым- қатынас жолдарын мінездеп перу.

3.тапсырма. Қарым-қатынас педагогиканың негізі жөніндегі үгым түсіндіру.

4.тапсырма. Қарым-қатынасты ұйымдастыра білу және өзінің психологиялық жағдайында оны басқара біл жолдарын тап.
Ұсынылатын әдебиеттер:

Негізгі:

2.Ж.Әбиев, С.Бабаев, А.Құдиярова. Педагогика.-Алматы: Дарын, 2004.-448 бет.

3.С.Ш. Әбенбаев. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. –Алматы: Дарын, 2004.-352 бет.

4.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарлама. // «Егемен Қазақстан», №16 қазан, 2004.

5.Н.Хмель. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. –Алматы: Ғылым, 2002.-170 бет.

7-тақырып: Педагогикалық қарам-қатынастың қажетті элементі педагогикалық этика мен такт.

1. тапсырма Педагогикалық қатынас және оның мүғалімнің кәсіби қызметіндегі орның тауып жолдарын көрсету.

2.тапсырма.Педагогикалық қарым-қатынас стильін түсіндіру.

3.тапсырма Педагогикалық такт-мүғалімнің жолдарына мысал келтіру.Ұсынылатын әдебиеттер

Негізгі:
1. Педагогика. Дәріс курсы. – Алматы: «Нұрлы әлем», 2003.-368 бет.

2.Ж.Әбиев, С.Бабаев, А.Құдиярова. Педагогика.-Алматы: Дарын, 2004.-448 бет.

3.С.Ш. Әбенбаев. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. –Алматы: Дарын, 2004.-352 бет.

4.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарлама. // «Егемен Қазақстан», №16 қазан, 2004.

5.Н.Хмель. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. –Алматы: Ғылым, 2002.-170 бет.
8-тақырып: Педагогикалық қарым- қатынастың формасы коммуникативтік іс-әрекет.

1. тапсырма. Педагогтің оқушыларға олардың ата-аналарына , әріптестеріне сөз арқылы көмек көрсету жолдарын көрсету.

2.тапсырма. Тәрбиеленушінің мінез-құлқына, психикасына педагогикалық іс-әрекет арқылы бағыт беру жолдарын сурақ жауап дайындау.
Ұсынылатын әдебиеттер

Негізгі:
1. Педагогика. Дәріс курсы. – Алматы: «Нұрлы әлем», 2003.-368 бет.

2.Ж.Әбиев, С.Бабаев, А.Құдиярова. Педагогика.-Алматы: Дарын, 2004.-448 бет.

3.С.Ш. Әбенбаев. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. –Алматы: Дарын, 2004.-352 бет.

4.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарлама. // «Егемен Қазақстан», №16 қазан, 2004.

5.Н.Хмель. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. –Алматы: Ғылым, 2002.-170 бет.
9-тақырып: Педагог- психологтың өзін-өзі тәрбиелеуі және кәсіби шеберлігін қалыптастыруы.

1. тапсырма. Педагог-психологтың өзін-өзі тәрбиелеу кәсіби шеберлікті қалыптастырудың құралы ретінде жлдарын білу.

2.тапсырма. Педагог-психологтың өз бетінше кәсіптік білім жетілдіруі жолдарын корсету.

Ұсынылатын әдебиеттер

Негізгі:
1. Педагогика. Дәріс курсы. – Алматы: «Нұрлы әлем», 2003.-368 бет.

2.Ж.Әбиев, С.Бабаев, А.Құдиярова. Педагогика.-Алматы: Дарын, 2004.-448 бет.

3.С.Ш. Әбенбаев. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. –Алматы: Дарын, 2004.-352 бет.

4.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарлама. // «Егемен Қазақстан», №16 қазан, 2004.

5.Н.Хмель. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. –Алматы: Ғылым, 2002.-170 бет.

10-тақырып: Жоғары жәңе орта оқу орындарында оқу-тәрбие прцесін басқарудағы өқытушының шеберлігі.

1. тапсырма. Оқушылардың танымдық әрекетін басқарудағы оқытушы шеберлігін жолдарын көрсету және тусіндіру.

2.тапсырма.Оқушылардың кәсіптік қызығушылығын тудыру және зейінін қолдау шеберлігі көрсету.

Ұсынылатын әдебиеттер

Негізгі:
1. Педагогика. Дәріс курсы. – Алматы: «Нұрлы әлем», 2003.-368 бет.

2.Ж.Әбиев, С.Бабаев, А.Құдиярова. Педагогика.-Алматы: Дарын, 2004.-448 бет.

3.С.Ш. Әбенбаев. Тәрбие теориясы мен әдістемесі. –Алматы: Дарын, 2004.-352 бет.

4.Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған бағдарлама. // «Егемен Қазақстан», №16 қазан, 2004.5.Н.Хмель. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. –Алматы: Ғылым, 2002.-170 бет.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет