arm/upload/umk
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Жұмыс бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру мамандық стандартына сайкес және типтік бағдарлама Қазақстанның саяси ойы негізінде әзірленген Қр бжҒм роәК 08. 306. 2006 бұйрығымен бекітілді және іске қосылды 22. 06. 06ж
  Дәріске дайындық тапсырмалары
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  ЖҰмыс бағдарламасы «Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Есептерді шешіңізде
  Жұмыс оқу бағдарламаның Нысан титул парағы пму ұс н 18. 3/30
  «Қазақстанның саяси ойы» пәні бойынша дәріс сабақтарына дайындылуға ұсынылатың әдістемелік нұсқаулар
  Сабақ мақсаты: Микроскоп құрылысын біліп, іске қосып, онымен жұмыс істеудің негізгі ережелерімен танысу
  Әдістемелік нұсқаулардың Нысан бекіту парағы пму ұс н 18. 3/40
  Оқытушы туралы мәліметтер
  3 ПӘннің мазмұны 1 ПӘннің тақырыптық жоспары
site/assets/files/1426
  Рассказанная мовсесом хоренаци по просьбе сахака багратуни մՈՎՍԷՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
download
  Исследование по истории Нагорного Карабаха с 1600 по 1827 годы, которое было издано в Тифлисе под названием «Меликства Хамсы»
  Рафаэл абрамян
arm/upload/umk
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  1Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  4 Қаржылық есептеулерде пайыз (пайыздық ақша) дегеніміз: а) қарыз сомасының жүзден бір бөлігі; ә) несиені қолданғаны үшін төленетін ақша сомасының қарыз сомасына қатынасы; б) ақшаны қарызға беруден түсетін пайданың абсолюттік шамасы
  «Көлік, көлік техникасы және технологиялар» мамандығының студенттеріне арналған
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың
  Семинар. Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/07
  Методические указания по темам курса
  Әдістемелік нұсқаулардың Нысан бекіту парағы пму ұс н 18. 3/40
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы 200 ж бекітілген жұмыс оқу жоспары және мамандықтың элективті пәндер каталогы негізінде әзірленді
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 073-2010 негізінде 050117- «қазақ тілі мен әдебиеті»
  Құрастырушы: ф.ғ. к., профессор Ж. Т
  Құрастырушы: ф.ғ. к., аға оқытушы Шаймерденова А. К
  Пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Б. Х
  «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған
documents/depository/deponentam
  Бюллетень №1 для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «армада» 01 июля 2010 года в 11: 00
arm/upload/umk
  Құрастырған: профессор, х.ғ. д. Р.Ә
  Құрастырушы: аға оқытушы Омарова Г. Т
  Рабочая учебная программа по дисциплине Средневековая археология Казахстана для студентов специальности 050208 Археология и этнология

  Экскурсии ferrari World Abu Dhabi
arm/upload/umk
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 08. 327 2006 және БжҒМ 2005ж. 23 желтоқсанда №779 бұйрығымен бекітілген «050701- биотехнология мамандығы пәндерінің типтік бағдарламалары»
  Бағдарламасы нысан пму ұС 18. 2/07
  Жұмыс бағдарламасы 050716 Аспапжасау мамандығының элективтік пәндер каталогы және жұмыс оқу жоспары негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы пму ғылыми Оқу кеңесінің мәжілісінде бектілген
  Дәріс. Аналитикалық химия пәні. Сапалық және сандық талдау әдістері
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бектіту парағы
  Пму ұС 18. 2/05 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Гп факультетінің деканы Ж. Т. Сарбалаев 20 ж
Nikitina.files
  Руководством народного художника России академика рао б. Н. Неменского. Тема из раздела: «Живопись». Тема урока: «Изображать можно пятном»
arm/upload/umk
  Т. К. Бексеитов 2009ж
download
  Русская вилла «абамелек» иее владельцы
travel/files/armenia
  Армения география
userfiles/file
  Аптечка туриста
doc
  Горный тур по Армении. Восхождение на Арагац
arm/upload/umk
  Программа дисциплины для студентов по дисциплине «Историко-этнографическое наследие М. Шорманова»
kats/muzei/1382462798
  1. Источники нецентрализованного водоснабжения «Три ключика»
download
  Некрополь армян Абхазии как генеалогический источник
arm/upload/umk
  Әдістемелік нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05
olderfiles/2
  Моу дод центр детского (юношеского) научно-технического творчества г. Армавир, Краснодарский край
userful
  Арматура для сип
upload/iblock/488
  Государственный стандарт союза сср
docs/texts
  Закон республики армения о лекарствах настоящий Закон регулирует обращение лекарств в Республике
sosh
  Армия, молодежь и общество: как мы можем помочь друг другу?
download
  Новые материалы по генеалогии армянской общины Моздока XVIII – начала XIX вв
files/dokumenty
  Пояснительная записка о ситуации в монопрофильном
arm/upload/umk
  Құрастырушы: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Б. Х
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды
  Құрастырушы: аға оқытушы Кельдыбеков М. Б
  Әдістемелік ұсыныстар
  Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: доцент Касенов А. Ж
  Әдістемелік нұСҚаулар және ұсыныстар
  ПӘнді оқыту бойынша әдістемелік ұсыныстар
book/unknown/armageddon_otkladivaetsa
  «Эксмо», 2006 Zecharia Sitchin When Time
arm/upload/umk
  Құрастырушы: доцент Касенов А. Ж
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 258-2006 және 09. 01. 2006г. №779 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілеген типтік бағдарлама негізінде
  1. Пәннің оқу үрдісіндегі мақсаттары мен міндеттері. Пәннің мақсаты
  5В090500 Әлеуметтік жұмыс мамандығының сырттай бөлімнің студенттеріне арналған «Жалпы және әлеуметтік педагогика»
  ЖҰмыс бағдарламасы өндірістік практика бойынша павлодар бекітемін
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Программа дисциплины для студентов
  Литература форма отчётности Бюджет времени 1 2 3 4 5
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрліп с. Торайғыров атындағы павлодар мемлекеттік
  Жұмыс бағдарламасы 24. 12. 2009 хаттама №2 бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Методические рекомендации по изучению дисциплины по дисциплине Научное наследие А. Х. Маргулана для магистрантов специальности 6N0208 Археология и этнология
  Қ ұрастырушы: ф.ғ. к., профессор Ж. Т
  БАҒдарламасы (Syllabus) Павлодар Пән бойынша оқыту пму ұс н 18. 3/38 бағдарламасы (Syllabus)
  Құрастырушы: т.ғ. к., доцент Мусина Ж. К
_fr/1
  Уилкок дэвид "раскрытие. Последняя игра"

  Информация о стране географическое положение
DOCUMENTS/Hayter/Armenian_Art_Hall_Georgia
  Интернет журнал "Armenian Art Hall – искусство оставаться армянином"
arm/upload/umk
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы Кударова Н. А
modules/CmodsDownload/upload/History
  Справочник «Армянские церкви в Грузии»
arm/upload/umk
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулар
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 8/37
  БАҒдарламасы «Қайтымсыз процестер термодинамикасы»
docs/stat
  Опыт разработки и применения неметаллической арматуры в нашей стране и за рубежом. Самое поразительное — композитная арматура не нова. И основа теории и практики этой идеологии
arm/upload/umk
  Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 20 ж
  «ҚР жер құқығы» пәнін оқыту бойынша
_ld/0
  Әдебиеттерге аналитикалық шолу 7 Зерттеу ауданының табиғи ауа-райына шолу 9
arm/upload/umk
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)
materials/trud/guard
  Рекомендации для работодателей по обеспечению проведения аттестации рабочих мест
userfiles/file
  Памятка для туриста: венгрия
arm/upload/umk
  Пму ұС 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
  «Постмодернизм эстетикасы»
  «Постмодернизм эстетикасы» пәнінен 050204-Мәдениеттану мамандығының студенттеріне арналған ЖҰмыс оқу бағдарламасы
  «Постмодернизм эстетикасы» ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
download
  Абрамян Р. М. Материалы к родословной Мелик-Гусейновых
directory arm  


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет