Додаток до розпорядження міського голови від 24. 02. 2016 року №41-од положення про впровадження та експлуатацію в місті Бровари Пілотногожүктеу 72.04 Kb.
Дата09.06.2016
өлшемі72.04 Kb.
Додаток до розпорядження

міського голови від

24.02.2016 року № 41-ОД
Положення

про впровадження та експлуатацію в місті Бровари Пілотного

проекту «Система електронних закупівель» в 2016 році

1.Загальні положення
1.1. Це Положення встановлює загальний порядок організації придбання товарів в 2016 році, очікувана вартість закупівлі яких починається від 5000 грн. та не перевищує суму, визначену статтею 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та статею 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності»,в рамках пілотного проекту «Система електронних закупівель» (далі-Пілотний проект).

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який забезпечує замовникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;

аукціон – здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця згідно з процедурою, встановленою цим Положенням;

закупівля – придбання замовником товарів на електронних майданчиках у порядку, встановленому цим Положенням;

користувач системи – суб’єкт господарювання, який зареєструвався в системі електронних закупівель;

суб’єкт господарювання - учасник процедури закупівель, замовник;

Пілотний проект – процес розробки, тестування та впровадження системи електронних закупівель за рахунок добровільних внесків суб’єктів господарювання з метою створення системи для здійснення закупівель;

система електронних закупівель – програмний комплекс, розроблений для проведення Пілотного проекту та призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, визначених замовником шляхом проведення аукціону. Система складається з бази даних, модулю аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система є загальнодоступною і гарантує недискримінаційний та рівний доступ до інформації всім користувачам.

Термін «учасник процедури закупівель» та «замовник» вживаються в цьому Положенні у значенні, наведеному в Законі України «Про здійснення державних закупівель».


2. Сфера застосування Положення

2.1. Це Положення застосовується до покупців товарів, за умови, що вартість предмета закупівлі - товару (товарів) є більшою ніж 5000 грн. та не перевищує 200 000 гривень, визначену статтею 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Для категорій замовників, визначених статтею 2 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», це Положення застосовується з урахуванням норм цього Закону.

2.2. Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів:

- товарів, перелік яких наведено у частині третій статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

- товарів, на які встановлено фіксовані та регульовані ціни.
3. Реєстрація в системі електронних закупівель

3.1. Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.
4. Порядок здійснення закупівель

4.1.Замовник з метою придбання визначених товарів оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.

4.2. В оголошенні про проведення закупівель замовник зазначає:

- найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

- очікувану вартість товару;

- найменування предмета закупівлі та код відповідно до державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-2010, єдиного закупівельного словника CPV, з урахуванням Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки України від 26.07.2010 р. № 921;

- кількість товарів;

- місце поставки товарів;

- строк поставки товарів;

- умови оплати товарів;

- технічні та/або якісні вимоги до предмета закупівлі;

- вимоги до кваліфікації учасників;

- дату та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель;

- дату та час початку подання пропозицій;

- дату та час закінчення подання пропозицій;

- крок аукціону, визначений замовником;

- іншу необхідну інформацію.

Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно публікується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. Технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз «або еквівалент».

4.3. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі проект договору про придбання товару, або істотні умови договору.

4.4. Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.

У разі, якщо до дня початку подання пропозицій замовник отримує запитання, уточнення від учасниківсистеми щодо закупівель,замовник повинен надати через систему відповідь протягом 2 робочих днів з моменту їх розміщення в системі, але не пізніше дня початку подання пропозицій.

У разі необхідності, але до дня початку подання пропозицій учасниками, замовник може внести відповідні зміни до технічних та/або якісних вимог до товару, вимог надання послуг та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх у системі.

4.5. У разі нагальної потреби у закупівлі товарів, строк початку подання пропозицій може бути скорочено до 1 робочого дня і не більше 3 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель. Причиною проведення скорочених закупівель не може бути бездіяльність замовника щодо проведення закупівель. Обґрунтування нагальної потреби зазначаються в оголошенні про проведення закупівель та не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками. За цих умов період, коли замовник може надати відповідь на запитання, уточнення користувачів системи, може визначатися годинами в межах тривалості робочого дня з 08 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин.

4.6. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менше ніж 2 робочих дні та не більше ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій, а в разі скорочених закупівель - не менше ніж 1 робочий день та не більше ніж 2 робочих дні з моменту початку подання пропозицій.

4.7. Аукціон відбувається на наступний робочий день після строку закінчення подання пропозицій, визначеного замовником, дата та час проведення аукціону визначаються системою автоматично в межах тривалості робочого дня з 08 годин 00 хвилин до 17 годин 00 хвилин.

Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позицій учасників. Ця інформація автоматично оприлюднюється системою одразу після завершення аукціону.

4.8. Замовник в строк, що становить не більше ніж 3 робочих дні з дня закінчення аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, технічним вимогам до предмету закупівель, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель.

У разі відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, які зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.

Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

У разі, якщо пропозиція учасника не відповідає технічним та/або якісним вимогам до предмету закупівель, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель, замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.

Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулась.

4.9. Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.

4.10. Договір про придбання товару укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочих дні та не пізніше 20 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень глави 5 цього Положення, а в разі скорочених закупівель не раніше ніж 1 робочий день та не пізніше 5 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця.

4.11. Після укладення договору про придбання товарів замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладення з урахуванням вимог законодавства України.

4.12. У випадку неукладення договору протягом строку, визначеного в пункті 4.9 глави 4 цього Положення, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому пунктами 4.7-4.10 глави 4 цього Положення.

4.13. У разі якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся в зв’язку з відсутністю пропозицій або процедура аукціону відмінена замовником в порядку, передбаченомупунктом 4.8 глави 4 цього Положення, замовник приймає рішення про закупівлю товарів поза межами системи.
5. Порядок оскарження результатів закупівель

Оскарження результатів закупівель здійснюється відповідно до законодавства України.Керуючий справами виконкому К.В. Кузнєцов


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет